Jump to content

20.000 i bot for utlegg av reveåte!!!


nordlandsdrevern

Recommended Posts

En SNO-ansatt i Hemnes kommune, Nordland er tildelt ei bot på 20000kr for å ha "forsøplet" Sjøforsen Naturreservat med et reveåte.

Saken og saksgangen stinker mer enn restene etter vinterens åteutlegg:

- Bota er utskrevet før "synderen" er blitt avhørt om saken.

- Jakt er tillatt i naturreservatet, og jegeren hadde grunneiers tillatelse.

- Øvrigheita la inn en "fristende strafferabatt" på 5000kr dersom han vedtok bota (også dette før avhør). Suspekt?

- Verneteksten spesifiserer ikke forbud mot utlegg av åte eller slakteavfall, men mot forurensing og generelt avfall.

- Fredningsforskriften sier samtidig at vernebestemmelsene ikke skal være til hinder for jakt og fiskeutøvelse.

- Anmelder er en såkalt "kjenning av politiet", og ivrig naturverner.

 

Revejegeren nekter selvsagt å vedta bota. Åta var av reinkadaver, og befinner seg i naturlig beiteområde for rein.

Som SNO-ansatt vet den anmeldte at det hvert år råtner minst 900 kadaver rundt om i kommunen, pluss alt slakteavfall fra elgjakta.

 

Kilder:

Avisartikkel i Rana Blad - http://www.ranablad.no/nyheter/article4409574.ece

Fredningsforskrift i Lovdata - http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0951.html

Link to comment
Share on other sites

Er dette samme politikammer som rykket ut med bevæpnet anti-terror-avdeling, etter at Ravntind hadde skutt etpar kråker?

 

At enkelte er virkelighetsfjerne og/eller mangler alminnelig vett og dømmekraft, kan jo gå bra, særlig hvis de sjøl og omgivelsene tar tilbørlig hensyn til denne "funksjonshemningen". Men når slike folk, av en eller annan uforståelig grunn, får posisjoner innen maktapparatet, kan det få de underligste utfall. Og tragiske, for dem det går ut over.

Link to comment
Share on other sites

tja,,,, :roll: denne beskrivelsen passer DESVERRE for politiet her i lofoten og.

mener at hvis det er så lite å gjøre,at dem må ta di små bagatell-gjerninger som samfunnet ikke lider av,må dem jo heller ned-bemanne hele politiet!

for de store sakene klarer jo ikke de inkompetente-idiotene å løse uansett.....

Link to comment
Share on other sites

Klageinstans er vel Fylkesmannen eller Justisdepartementet...? Har på følelsen av at denne saken kan bli en het potet for rette vedkommende i sommer! :twisted:

 

Kan aldri tenke meg at Staten ved SNO vil sitte på gjerdet i denne saken... selv om "tiltalte" opptrådte i privat regi... til det er saken et for stort overtramp, hvis den er som framlagt i media så langt. :roll:

Link to comment
Share on other sites

[...] hvis den er som framlagt i media så langt. :roll:

 

Det er vel det vanlige problemet det.... For alt "vi" vet foreløpig kan det dreie seg om ett helt normalt reveåte. Eller det kan være flere tonn slakteavfall dumpet i veikanten og en lommelykt teipet til en europall... Uansett vil vel mer opplysninger dukke opp etterhvert, for noen har helt sikket bæsjet på leggen. Om det er revejegeren eller politiet er det vel litt få tilgjengelige opplysninger til å konkludere med enda.

Link to comment
Share on other sites

Uansett hvem som har "bæsjet på leggen", hva har skjedd med sunn fornuft i dette landet?

 

Det var en tid da hvis en trådde utenfor "den smale sti" at onkel blå gjorde en oppmerksom på dette og ba fint om en kunne ordne opp etter seg, slikt sparer selvsagt alle parter for mye arbeid og sløsing av tid og ressurser.

 

Nå virker det som at en legger mye i å straffeforfølge "ikke saker" og bagateller når en enkel beskjed kunne holdt, da får en ta et bevisst valg om å rette seg inn eller gi pokker :)

 

Er klar over at vi har mye fornuftig politi i dette landet men selv de må jo ergre seg over slik bruk av makt og ressurser...

Link to comment
Share on other sites

Norge og lover og regler virke som det går bare en vei, Vi skal vel ikke sitte rolig og finne oss i alt som skjer rundt om.

Og vi er veldig flinke til og poengtere andre land hvis det er noe som ikke er demokratis gjort, Hva er det som skjer her hjemme da, Og vi skal da vel ikke måtte ringe media støtt for og bruke dem som brekkstang for og få uttelling i saker.

Skal vi straffe folk som kjører litt for fort eller gjør noe annet som ikke jeg vil si er det helt store, Da får jammen poltiet ta di som virkelig er krimminelle og. virke som alt er greit her til lands bare dem får ilagt deg en STOR BOT.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er ikke fullt så positiv som resten her, dessverre. Kadaver regnes som våtorganisk avfall, og unntaket for reveåte gjelder kadaver av vilt der det har oppstått, og kadaver av husdyr på dyreeiers egen eiendom med grunneier (=dyreeier) sin tillatelse. Tamrein er husdyr, og reineieren har neppe eiendomsrett i naturreservatet - og selv om det var en grunneier inn i bildet, tar ikke loven høyde for at grunneier kan tillate at andre sine husdyr kan legges ut til åte på hans grunn.

 

Jeg ser absolutt ikke bort fra at en jurist klarer å få en rettsinstans til å tolke dette såpass bokstavelig at reineieren må eie grunnen der åtet skal legges ut, hvis det skal være etter lovens bokstav. Altså at det ikke rekker med beiterett. Og at det ligger kadaver andre steder, tar jo ikke loven hensyn til.

 

Men det er jo en fillesak, og hvorfor politiet gidder å bruke ressurser på noe sånt har jeg ingen forståelse for. Og hvis rettsapparatet tillater at denne saken går videre, da er det noe grunnleggende feil med systemet.

Link to comment
Share on other sites

faktisk helt sinsykt :evil:

heiv for en tid tibake en dau trost inn i skauen, den var daua på min tomt men ble slengt ut på "fellesarealet" i skoggrensen. håper nå bare at ikke en stakkars faen snubbler tryne mitt i liket og anmelder meg, da blir jeg jo økonomisk lidende i mange år.....

politiet på helgeland har vel alltid plukket på de "små" og latt alle de store fiskene slippe unna med ett lite klapp på kinnet.

bi så satans provosert av de hær hælvettes tafatte inkompetente blyantkvæsseran. men vi har jo sjøl totalt utslætta naturlig utvelgelse i menneskerasen, så da må vi kansje bære tål at det popp opp IDIOTA overalt.....

 

beklager at eg kansje e helt i ytterkant av tråden hær. men ,men....

Link to comment
Share on other sites

moderert er vel egentlig noe som bare skal gjøres hvis det er veldig på kanten. Når poltiet bruker resurser som vi "vanlige borgere" synes er helt borti skauen dumt så er det noe som vi har en rett og jaggu en plikt til og si og meine noe om, Er ikke dette og kalle DEMOKRATI ?. Er greit at det finnes lover og regler for alt her i landet (mye er bra) men alt med måte.

Det meste prater vi normenn om når vi møtes, men noe som går at er at sånn er det og vi bare godtar alt som blir vedtatt på løvebakken.

bigbrother er egentlig en grei ordning, gjør dem en slett jobb og feil prioritere gang på gang så kunne vi stemme dem ut.

da kan det hende vi hadde fått noe vettu ut av den plassen og. politiet henlegger jo saker med kjent gjerningsmann osv, hva med og bare henlegge slikt tull som dette med en gang. da hadde folk ikke blitt så forbanna irriterte over etatene og juristene rundt i norge

Link to comment
Share on other sites

Synes det er ganske fint å se at det er så mange gode løsninger her. Gjerne dere skulle gått videre med big brother tanken, og amerikanske systemer :lol: Merker meg og at det her blir hengt ut ikke bare en, men flere yrkesgrupper ut i fra en sak i lokalpressen. Samtidig så koker forumet over når noen andre setter jegere i en bås.

 

Ranger skrev relativt tidlig i tråden at en kanskje burde ha forbehold om at vi kun kjenner pressens side av saken noe en faktisk burde tenke mer på. Det samme burde en gjerne tenke på når en utaler seg om moped rassia og fartskontroller. Det er ikke sikkert en har oversikt over hele bildet, selv om en selv mener en har ett godt poeng.

Link to comment
Share on other sites

I et overopphetet øyeblikk er det lett å ta av slik at tråden sklir ut, og det skjer jo fort når man leser om slike saker.

Selv synes jeg denne saken havner i samme klasse som "elg-i-basseng-saken" og "hjortejakt-på-bøen-saken".

Likhetstrekkene er at kimen til konflikt skyldes at enkelte lokale betjenter eller politijurister (i et overopphetet øyeblikk?)

kaster seg med på annmelders synspunkter og logikk, for deretter å tolke lover og regler slik at de passer inn i det nye virkelighetsbildet.

Dette skjer noen ganger uten presedens fra lignende saker, og ser ut til å være basert på juridiske krumspring.

På en enkeltsak kan man anvende en håndfull lover og regler; hvorav mange taler for motstridende utfall

avhengig av vekting av jussen - hvilken lov veier tyngst akkurat i gjeldende sak.

 

:!: Jakt i mørke er jo ikke lov - derfor må bøjakt på hjort i måneskinn være forbudt!

:!: En elg har falt i badebassenget mitt. Det var en hund som hadde tatt den ut (under lovlig jakt/trening).

Noen må jo stilles til ansvar - Vi annmelder hundeeieren og får han til å betale skadene!

 

Ingen av de overstående sakene var basert på gjeldende rettspraksis, normer, hevd, etikk eller folks generelle rettsoppfatning.

Øvrigheta har jo plikt til å følge opp en annmeldelse - men plikten bør også strekke seg til å sette ned foten for meningsløse rettsføljetonger.

At en lensmannsbetjent starter sirkuset er en ting... Distriktets politimester og rutinerte politijurister bør da kunne gripe inn og avslutte en langvarig

og kostbar rettstvist med (et forhåpentligvis) kjent utfall - frifinnelse!

 

Jeg vil be om at innlegg i denne tråden holdes mest mulig saklige. Enten de gjelder denne enkeltsaken eller lignende eksempler.

Finn objektive fakta fra denne eller lignende saker!

Sjøforsen Naturreservat er opprettet med hensikt å verne vegetasjonen i området mot blant annet hogst, kjøreskader og veibygging.

- Veier forbudet mot generell forsøpling og forurensing sterkere i dette området enn i den norske naturen forøvrig?

- Regnes ikke åtejakt på rev som normal utøvelse av jakt? Verneforskriften spesifiserer jo at utøvelse av jakt og fiske ikke skal påvirkes av vernet!

- Kan et kadaver av en naturlig forekommende art regnes som forsøpling - i så fall - Er ALLE reveåter som til nå har vært akseptert av forvaltning og veterinærmyndighet under vurdering?

- Var dette bestemte reveåtet værre enn andre? Noen som har sett åta eller bildene som er tatt?

- Slakteavfall etter tam hjort regnes som husdyravfall og kan ikke uten videre benyttes som åte - men hva med rein? Hva er praksis når mattilsynet blir spurt om utlegg av reinkadaver?

- Er noen tidligere dømt for lignende forhold?

Link to comment
Share on other sites

Dette er jaggu toppen av kransekaka ! Hva i h..... er det politiet driver med oppi der da ! har de ikke mere alvårlige saker og bruke tid på :!: Syns faktisk og høre at de er både underbemanna og har for mye og gjøre jeg ,men det er vel for at de stort sett ikke greier og løse det som virkelig er verre så da blir det for og markere seg at de kan gå på ei åte og lage helvete for en jeger :evil:

Link to comment
Share on other sites

hvilke store alvorlige saker som politiet på stedet der ikke har løst er det du sikter til shooter? Denne tråden begynner å ligne på samtlige tråder som kommer etter at en lokalavis har skrevet om en fartskontroll, eller ett førerkortbeslag. Da kommer det alltid mange gode innspill og egendefinerte sannheter. Misforstå meg rett, synes denne saken høres merkelig ut, men det må kunne gå an å komme med egne synspunkter og saklige argumenter uten å begynne å bruke ting som har de ikke bedre ting å finne på, de har fartskontroller og det er ingen av de som skjønner noen ting osv. A :D

 

At det er mange her inne på forumet som har god greie på jakt, og mange andre ting er det ingen tvil om. Men det betyr ikke automatisk at en kan fremstille alle andre som idioter fordi om de gjør andre ting en det en selv ville gjort

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...
Politiet på helgeland må jo etter hvert begynne å få et forklaringsproblem..

Men jeg skjønner fortsatt ikke hva mattilsynet har med saken å gjøre. Er det åtet eller reven som er "mat" og derfor underlagt tilsyn?

Det er fordi Mattilsynet forvalter Biproduktforordningen. Denne angir hva som skal skje med diverse biprodukter og avfall. Jeg har klippet ut dette fra veileder til Biproduktforordningen http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00033/Veileder_til_biprodu_33989a.pdf

 

Der står det hva Mattilsynet har med åtejakt å gjøre.

"Åtejakt

Bruk av animalske biprodukter til åtejakt er en videreføring av tidligere bestemmelser i forskrift 5. november 1999 nr. 1148 om transport og behandling av animalsk avfall, og anlegg som behandler animalsk avfall, § 4 ”Døde husdyr, hvor det ikke er mistanke om smittsom sjukdom, kan etter tillatelse fra Mattilsynet, i kortere tidsrom legges ut som åte på driftsenheten i forbindelse med åtejakt, før det behandles i henhold til forskriftens bestemmelser”.

Ut fra prinsippet om at egen smitte bør bli på driftsenheten anser Mattilsynet at en melding om åtejakt er tilstrekkelig for eventuell kontroll/tilsyn. Etter Mattilsynets oppfatning av forordning (EF) nr. 1774/2002 artikkel 23 punktene 2a og 2c, kan fôring av vilt (åtejakt) med kadaver eller deler av kadaver utenfor driftsenhet tillates etter søknad.

Mattilsynet må kunne rapportere bruken av denne dispensasjonsmuligheten til ESA, informere ESA om tiltak satt i verk for å verifisere at bruken er i henhold til meldingen/søknaden.

Det er viktig å presisere at hensikten med utlegging av kadavre ikke skal være å kvitte seg med biprodukter eller for å påvirke ville dyrs atferd til å oppsøke faste plasser..

Ved avsluttet jakt bør eventuelle rester etter kadaver behandles i henhold til forordningen."

 

Dette er også omtalt i Biproduktforskriften §5.

Link to comment
Share on other sites

Legg spesielt merke til det understrekede:

 

"Det er viktig å presisere at hensikten med utlegging av kadavre ikke skal være å kvitte seg med biprodukter eller for å påvirke ville dyrs atferd til å oppsøke faste plasser..

Ved avsluttet jakt bør eventuelle rester etter kadaver behandles i henhold til forordningen."

 

og vink farvel til fast reveåte utenfor vinduet...

Link to comment
Share on other sites

@ Biproduktforordningen: Fortolkningsspørsmål spør du meg...

Les bare det som er uthevet: "Det er viktig å presisere at hensikten med utlegging av kadavre ikke skal være

å kvitte seg med biprodukter eller for å påvirke ville dyrs atferd til å oppsøke faste plasser..."

Min hensikt er å skyte reven, og dermed slutter den å oppsøke åta! Hehe 8)

Sånn fortsetter det - for når nye rever ankommer området skjer det samme på nytt.

Dermed driver jeg ikke å påvirker ville dyrs adferd til å oppsøke faste plasser.

 

Litt spøkefull og flåsete argumentasjon synes du kanskje, men jeg gliser ikke av den formulerte setningen øverst.

Til deres forsvar: Man kan ikke forvente at veterinærer og byråkrater som skal utforme en lovsamling om avfallsprodukter, smittevern osv,

samtidig skal tenke på landets åtejegere.

Det er nettop derfor slike tekster skal sendes ut på høring til organisasjoner og foreninger som kan påvirkes av, eller ha interesse av det nye regelverket.

Dersom NJFF ikke har fått delta i høringen er det begått en feil i prosessen. Om NJFF har vært en del av høringen og ikke har klart å

trykke gjennom en bedre formulering enn den over har vi jegere en SVAK / INKOMPETENT (stryk det som ikke passer) moderorganisasjon!

Åtejakt på rødrev, jerv og annet har en lang tradisjon - dette kalles i paragrafland for hevd, og er en sterk rett som ikke kan forbys uten videre.

De fleste (deriblant meg) som har tatt kontakt med mattilsynet med spørsmål om utlegg av åte, transport av kadaver eller døde husdyr osv

ser fort at mattilsynets praksis er mye mer praktisk og positiv enn den over formulerte setningen.

 

@thehunter: Når det gjelder utlegg av produkter som er ment som menneskeføde trenger en ikke søke om tillatelse!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...