Jump to content

Trenger vi en sentralt pålagt raporteringsstruktur?


vingemutteren

Recommended Posts

Heisan, dette er en tråd som er sparket i gang grunnet ett påstått skjema fra politiet på Gjøvik i denne tråden http://www.kammeret.no/forum/viewtopic.php?f=8&t=36140

Her kan man fritt diskutere om man trenger dette, og om man er tjent med at klubbene raporterer alle som slutter til lokalt våpenkontor.

 

Hassel inviteres gjerne til å qoute og kjøre igang debatten her, og ellers får dere andre bare lese forhistorien i den andre tråden. Men jeg svarer kun her om denne saken. :wink:

Link to comment
Share on other sites

Tror (vet av erfaring) at dette kunne blitt misbrukt av (maktsyke) personer innad i klubbene.

Jeg kjenner til tilfeller hvor oppmann ikke har villet skrive anbefaling pga personlige konflikter mellom han og et medlem.

Men formålet med en rapporterings funksjon er jo god, men jeg tror neppe det er gjennomførbart.

Link to comment
Share on other sites

Det største problemet med dette er enkelt og greit resurser....

Politiet er neppe en etat som har altfor mye tid til overs for å drive en kontroll av våpen,

det hjelper neppe at de blir pålagt denne oppgaven uten at den støttes med personell og

penger.

Vi som er aktive våpenbrukere ønsker vel nærmest en sånn kontroll velkommen hvis det kan medføre

at passive våpeneiere 'kommer på banen' igjen... Men hvis kontrollen av dette skal gå ut over sikkerheten til

den enkelte borger fordi politiet må (mis)bruke sine beskjedne midler blir det ganske feil....

Link to comment
Share on other sites

Vi som er aktive våpenbrukere ønsker vel nærmest en sånn kontroll velkommen hvis det kan medføre

at passive våpeneiere 'kommer på banen' igjen...

Hvorfor det? Hvorfor bryr jeg meg om "passive våpeneiere" så lenge det "passive våpenet" deres bare ligger "passivt" i våpenskapet og ikke blir brukt til kriminalitet?

Link to comment
Share on other sites

:lol: Det er jo noen som ønsker konkurranse om de nederste plassene på resultatlista da! Ikke alle forunt å ta førsteplassen hele tiden.. Og så er det jo noen av oss som ser det positive i å snakke med medlemmene... Og gjerne fler enn 10% av dem... Siden vi her i Lillehammer planlegger ny utebane og faktisk er litt avhengige av medlemmene våre har ikke vi noe i mot at også 'passive' medlemmer kommer 'på banen'...

Men beklager hvis det støter deg at det KAN komme noe positivt ut av en sånn sak.. :?

Link to comment
Share on other sites

Fleire gode poeng som er trekt fram so langt!

 

Personleg er eg skeptisk, og i mot ei sånn ordning. Mulig eg for ein gangs skuld er paranoid heller enn naiv, men eg fryktar at dette kan resultere i at øvrigheita vil bruke ordninga til å "kreve inn" passive våpen.

Det kan vere fleire årsaker til at ein i visse periodar brukar enkelte våpen mindre. Familiære eller jobbmessige forhold kan gjere til at feks DFS-Saueren, jaktfeltrifla eller feltpistolen ligger ubrukt eit år eller tre.

So lenge våpenet vert oppbevara på forsvarleg og forskriftsmessig vis so kan vel aldri det utgjere noko større fare enn dei aktive våpena som står i same våpenskapet...?

 

Eventuelle positive bi-effektar som at enkelte vert "tvinga" på skytebana og dermed vert meir aktive kan i mine auge ikkje forsvare ei slik ordning.

Link to comment
Share on other sites

Eventuelle positive bi-effektar som at enkelte vert "tvinga" på skytebana og dermed vert meir aktive kan i mine auge ikkje forsvare ei slik ordning
I prinsippet enig, men når man melder seg inn i en klubb BARE for å ha et våpen i et skap hjemme.. Et våpen som kun er tillatt brukt til blinkskyting.. Og man ikke bruker dette (tiår etter tiår).. Da mener jeg at en viss kontroll av dette ikke er feil.

Det må selvsagt være forståelse for begrunnet opphold i en skytterkarriære, men det bør vel heller ikke være 'fritt fram'. Det er i det minste greit at eier klarer å bruke eget våpen?

Men poenget mitt er at de få midlene som politiet mottar helt sikkert kan brukes mer samfunnsnyttig enn å følge opp de av oss som er registrert og dermed også er skikket til å eie våpen.

 

Dagens nyheter viser litt av problematikken! http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10000660 Disse tre litauere har neppe fått noe brev fra kammeret om å oppgi sine aktiviteter med pistol? :lol:

Mye bedre at politiet bruker sine resurser på å forhindre daglige våpenproblemer med utenlanske bander enn å kontrollere serienummer på våpenskap.....

Link to comment
Share on other sites

Men beklager hvis det støter deg at det KAN komme noe positivt ut av en sånn sak.. :?

La meg se om jeg forstår deg riktig: du argumenterer faktisk for økt maktbruk fra myndighetenes side, for noe du oppfatter som ønskelig for deg og kun på et sosialt plan?

 

Du har jammen jævlig lav terskel for offentlig maktbruk for å være FrPer.

Link to comment
Share on other sites

Det største problemet med dette er enkelt og greit resurser....

Politiet er neppe en etat som har altfor mye tid til overs for å drive en kontroll av våpen,

det hjelper neppe at de blir pålagt denne oppgaven uten at den støttes med personell og

penger.

 

 

Dette løses enkelt, årsavgift for våpenkort.

EDIT-Dette er ikke noe jeg ønsker, jeg bare presenterer politikere og byråkraters løsning; "brukerfinasiering"

 

Jeg er faktisk positiv til at politiet følger opp.

 

Ingen som har noe i mot det vel? Derimot er det mange som har mye imot at en eller annen tilfeldig klubbformann eller banemester skal drive noen slags kontroll eller rapportering.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

lav terskel for offentlig maktbruk
Ja, som Frp'er har jeg ikke noe i mot offentlig maktbruk der dette er fornuftig. Hadde jeg hatt noen innvirkning på landets politikk, fremgår det ganske tydlig at jeg hadde prioritert resurser til politiet, men på langt viktigere oppgaver enn å kontrollere lovlydige våpeneiere!

 

Hvorvidt en sånn kontroll er fornuftig bruk av midler tviler jeg på, og å legge ytterligere avgifter til et våpenkort / våpeneierskap er jeg ikke enig i. Dette framgår forøvrig ganske tydelig i en annen tråd som allerede har diskutert temaet her på kammeret!

Link to comment
Share on other sites

Derimot er det mange som har mye imot at en eller annen tilfeldig klubbformann eller banemester skal drive noen slags kontroll eller rapportering.

 

Jeg vil mye heller betale en årlig avgift enn å måtte forholde meg til en klubbformann som skal gå god for meg med jevne mellomrom. Skal dette ha noen særlig god effekt for å fjerne "passive våpeneiere" må gebyret våre såpass stort at man finner det for dyrt om man ikke skyter. Jeg tipper rundt 400 kroner er terskelen på det. Pengene burde gå tilbake til idretten om dette skulle bli tilfellet, men det tror jeg er lite sannsynslig om staten får kloa i pengene.

 

Det jeg dog ikke liker er den ekstra utgiften dette påfører oss som allerede bruker de pengene vi kan på en hobby, og nybegynneren som må få beskjed om enda en utgift før du kan erverve eget våpen og være aktiv i denne sporten. Enhver økonomisk hindring vil på sikt fjerne folk fra sporten....og det er trist.

Link to comment
Share on other sites

1. Det største problemet med dette er enkelt og greit resurser....

Politiet er neppe en etat som har altfor mye tid til overs for å drive en kontroll av våpen,

det hjelper neppe at de blir pålagt denne oppgaven uten at den støttes med personell og

penger.

 

2. Vi som er aktive våpenbrukere ønsker vel nærmest en sånn kontroll velkommen hvis det kan medføre

at passive våpeneiere 'kommer på banen' igjen.

 

1. Politiet kan bruke tiden sin på kriminelle. Selv med enda mer ressurser er det fortsatt bortkastet å kontrollere lovlydige borgere bare fordi man kan.

 

2. Ønsker vi folk tilbake på skytebanen fordi de er pålagt det? Slike folk kan heller kose med pistolen hjemme vis det er derfor de har den. Jeg som er aktiv våpenbruker ønsker ikke dette, så venligst ikke legg de ordene i min munn. Det dummeste vi kan gjøre er å selv skrike etter mere reguleringer og innskjerpinger. Hvorfor i alle dager skal vi foreslå det.......?

Link to comment
Share on other sites

klubbformann som skal gå god for meg med jevne mellomrom
Her er det ikke rom for at en formann eller annet styremedlem kan 'synse' om medlemmer har nok aktivitet (selvsagt!). Dette må kunne kontrolleres, og en oppmøteprotokoll med personlig signatur holder til å bevise aktivitet hvis et eller annet forhold gjør det problematisk mellom medlem / styret... (Jeg kjenner godt til problemstillingen..) :wink:
Link to comment
Share on other sites

Her er jeg ærligtalt ikke helt med, hvilke forhold er det som eksisterer rundt om i landets klubber. Om dette med oppmenn privatpersoner etc er ett problem?

 

Forøvrig er dette ikke snakk om noen form for angiver mulighet eller ei. Man er som tillits valgt klubbleder, pålagt å verifisere medlemmers medlemskap og aktivitet. Når disse ønsker å kjøpe seg våpen. Man er også pålagt å verifisere medlemskap og aktivitet når våpenkontoret sender ut brev med krav om sådan til den enkelte våpeneier.

 

Får jeg ett brev med krav om å dokumenter aktivitet og medlemskap i klubb, så tar jeg det med til klubben. Og får leders underskrift på at jeg har de nødvendige oppmøter, eller om jeg har egen skytelogg som skyteledere har signert i, og stemplet medlemskaps kvitering. kan jeg få lensmannen til å ta riktig kopi og legge ved disse.

For egen del er alternativet der leder signerer enklest.

 

Hvilken grunn kan leder i klubben ha for å ikke skrive under om en har nødvendig aktivitet og medlemskap i orden?

 

Slik jeg ser det, gir vi ikke noen noe makt. Medlemskap kan man som nevnt selv dokumentere ved kopi av kvitering/medlemskort. Aktivitet kan man dokumentere med å henvise til starter, har man ikke starter er det litt værre. Men man kan legge ved signerte vittne uttalelser på trenings oppmøte, gjerne sammen med en forklaring på hvorfor vedkommende klubbleder ikke vill signere. Uansett skal det mye til for at det ikke ordner seg for den som har rent mel i posen.

 

Jeg synes det er fokus på feil sak her, problemet er rett og slett at mange av de lokale våpenkontorene knappest har gjort ettersyns jobben sin på 30 år. Og da sitter man med nåværende situasjon.

 

Man bør heller være mere opptatt av hva som skal til for å slippe disse resurskrevende "oppryddningene" år om annet.

Og der er mitt forslag at en lovpålagt raporteringsplikt for klubbene er tingen. Samtidig er jeg klar på at det eneste de skal raportere, bør være når noen slutter i klubben.

 

Men man kan jo ikke la være å vurdere det neste steget, som vill sørge for en viss automatikk i det hele.

Og det er at klubbene får ansvar for å raportere de som ikke har noe år med godkjent oppmøte siste 5 år. Og husk at kaffe drikking er godkjent oppmøte. :wink:

 

Da ville man ha en automatikk i systemet som jeg ikke klarer å vende det blinde øyet mot.

Husk at enhver raport fra klubbene, kun vil virke som en utløsnings begrunnelse for krav om dokumentasjon til våpeneier, og ikke noe automatisk krav til innlevering av våpenkort.

 

En annen sak jeg mener burde være implentert med våpenregistret, er registeret over dødsfall. Sist jeg leste noe om problemer med lovlige våpen på avveie i Sverige, var det våpen etter avdøde som var sterkt overrepresentert i den kategorien.

 

Forresten, er det noen som har oversikt over denne statestikken i Norge?

 

Og hvorfor er vi så i mot å jobbe for enklere løsninger, som kan tjene oss alle? Må vi få alt trykt ned over ørene, eller kan vi komme med konstruktive løsninger på resurs mangelen?

 

For egen del er raportering om jeg slutter i klubben ett faktum, og jeg klarer ikke helt å se problemet.

 

P.s Årsavgift på våpenkort er sprøtt, har vi ikke nok avgifter i Norges land?

Link to comment
Share on other sites

@ Wadcutter:

1: Enig.

2: Her foreligger det faktisk en våpenlov. Hvis folk ikke ønsker å følge den er det deres problem, ikke mitt.

 

JEG personlig ønsker at så mange som mulig vil være med å delta i en meget fin sport.

Min mening fremgår ganske tydelig: En sånn kontroll er feil bruk av samfunnets midler! Feil prioritering. Politiet sliter med manskap og midler. Da blir det helt feil å belaste de med unødvendige oppgaver bare for at enkelte statsråder skal prøve å 'skinne' bedre..

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

1. Jeg synes det er fokus på feil sak her, problemet er rett og slett at mange av de lokale våpenkontorene knappest har gjort ettersyns jobben sin på 30 år. Og da sitter man med nåværende situasjon.

 

2. Man bør heller være mere opptatt av hva som skal til for å slippe disse resurskrevende "oppryddningene" år om annet.

 

1. Mener du at fokuset er på at forvaltningen har gjort en dårlig jobb, så bør du jobbe for at forvaltninge skal gjøre en bedre jobb. Ikke pålegge andre den jobben.

 

2. Det er ingen som har krevd denne "opprydningen". Ønsker politiet selv å få en oversikt så kan de starte arbeidet med det på en skikkelig måte. De trenger ikke ta alt på en gang. Det er bare å ta noen stikkprøver det, så tipper jeg jungeltelegrafen kommer til å fikse det meste. Det å lage nye lover og plikter kommer ikke til å fikse noe på sikt.

Link to comment
Share on other sites

Man er som tillits valgt klubbleder, pålagt å verifisere medlemmers medlemskap og aktivitet. Når disse ønsker å kjøpe seg våpen. Man er også pålagt å verifisere medlemskap og aktivitet når våpenkontoret sender ut brev med krav om sådan til den enkelte våpeneier.

 

Dette er tull, det er VÅPENEIER som er pålagt å framskaffe dokumentasjon på aktivitet og behov.

 

 

Tanken om årsavgift på våpenkort er ikke fremmed for byråkratiet; flere politimestere har uttalt at våpensaker er områder hvor de ikke har dekning i dagens søknadsgebyrer. Forslag om tidsbegrenset våpenkort er heller ikke noe annet enn en avgift for de som har behovet i orden.

 

 

n annen sak jeg mener burde være implentert med våpenregistret, er registeret over dødsfall. Sist jeg leste noe om problemer med lovlige våpen på avveie i Sverige, var det våpen etter avdøde som var sterkt overrepresentert i den kategorien.

 

Forresten, er det noen som har oversikt over denne statestikken i Norge?

 

Det pågår en oppryddning på dette området for tiden.

 

 

Må vi få alt trykt ned over ørene, eller kan vi komme med konstruktive løsninger på resurs mangelen?

 

Løsningen på hvilket problem?

Link to comment
Share on other sites

Det dummeste vi kan gjøre er å selv skrike etter mere reguleringer og innskjerpinger. Hvorfor i alle dager skal vi foreslå det.......?

 

Dette summer opp det meste i et par settninger.

 

Jeg finner det egentlig ganske sjokkerende at ønsket om flere reguleringer og innskjerpinger kommer fra brukere av et forum som Kammeret... :evil:

Link to comment
Share on other sites

Jeg oppfatter Vingemutteren stort sett som en ryddig debattant og er av og til uenig med ham. I dette tilfelle meget ueniog.

Det er nesten slik at jeg lurer på om Vingemutteren har misforstått noe i lovteksten, og argumentere ut i fra det?

 

Som andre har sagt.

Det er søkeren som skal dokumentere aktivitet og behov, og forvaltningen skal vurdere om søkeren er skikket til å eie våpen og har dolumnetert behovet godt nok.

 

Om forvaltningen finner det for seg å undersøke om de som er eiere av skytevåpen fortsatt har behov for disse, så må forvaltningen gjerne gjøre dette.

 

Alt en klubb (forholder meg til håndvåpen) er pliktig til å gjøre er å bekrefte På forsespørsel om et individ er medlem eller ikke. Det er forvaltningen som skal kontrollere lovverket og eierskap av våpen. Ikke privatpersoner i en klubb som skal bedrive sportslig aktivitet.

 

For all del

Jeg ser poenget til Vingemutteren. Jeg er jo en av de som banner i kjerka og sier at også lovlige ervervede våpen brukes i sammenhenger som er lovstridige / kriminelle / tragiske. Men jeg er sterkt i mot at man skal gå til å delegere forvaltningsarbeid til meningmann. Det får i så tilfelle være opp til det offentlige å formidle mer penger / ressurer til en lovmessig riktig kontroll av våpeneiere, om det skulle være et behov for det.

 

La oss for all del prøve å unga at det blir slik det er i Nederland, hvor en provat forening KNSA (sammenlignbart med NSF) har endt opp med den indirekte forvaltningen av vååpnelovverket. Det bli de so avgjør hva som er Seriøs skyting og hva som er tull og tøys. De hjar f.eks forstått det at ingen trenger mer en 5 våpen (med mindre man skyter på landslaget, da kan man ha seks) Og at CAS bare er tull... (Heldigvis har de motstridende akseptert IPSC) men PPC..? Glem det

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Woff

Hvorfor blander du inne slikt piss i en seriøs diskusjon?

 

Når skal du skjønne at det er forskjellige avdelinger og budsjetter som regulerer forvaltning og opperativ tjeneste? Hadde ikke blitt en snutejævel* mer å se i Oslos gater om våpenkontoret der hadde fått mindre penger.

Enkelte distrikter må av økonomiske grunner dele funksjoner mellom opperativ og forvaltning, men stort sett gjøres slikt sentralt av andrte en de med politiutdannelse.

(Svjv)

 

 

*Sagt i aller beste mening og med varm omtanke

Link to comment
Share on other sites

Det dummeste vi kan gjøre er å selv skrike etter mere reguleringer og innskjerpinger. Hvorfor i alle dager skal vi foreslå det.......?

 

Jeg finner det egentlig ganske sjokkerende at ønsket om flere reguleringer og innskjerpinger kommer fra brukere av et forum som Kammeret... :evil:

 

Jeg blir helt matt, på samme måte som ErikD & Wadcutter.... Er det mulig :shock:

Link to comment
Share on other sites

For å forsvare Vingemutteren.

Det er uheldig at det finnes muligheter for at lovlige ervervede våpen kan komme på aveie, og potensielt bli brukt til noe tragisk. Spesielt om bedre kontroll med skyttere og våpeneiere hadde kunnet forhindre dette.

Men det er altså ikke slik at dette er klubbbenes oppgave, ei heller bør det bli klubbenes oppgave i min mening.

Videre bør man stille seg spørsmålet om dette faktisk er et reelt problem, eller om det kun er snakk om at det er et potensielt problem. Finnes det noen som helst grunn til å innskrenke en lovlig handling og aktivitet når eksisterende praksis er forsvarlig?

Det er mulig at at noen i systemet syns det er skummelt og farlig at Hassel har 5 våpen i 9mm og i 44 magnum. Men blir jegmer farlig om jeg pga studier ikke får skutt like mange praktisk, Cas og MS stevner i år?

Vi får jo bare forholde oss til lovverket, hverken mer eller mindre. (og slåss for at forvaltningen gjør det samme!)

Link to comment
Share on other sites

Minner om det gode gamle uttrykket fra over dammen

 

If i ain,t broken, don't fix it

 

Hvis vi er helt ærlige, og det skal vi være

 

Hvor mange av de byråkrat etteroperne over mener egentlig at det er et problem om folk som er 100%, ærilge anstendige og føger alt som er av lover, forskrifter osv til punkt og prikke, Faktisk har en pang ?

Jeg er for at butikkene kun burde selge ferdig oppskjært brød.

 

Selv om noen synes deet ville være å dra det langt har jeg statestikken på min side.

Link to comment
Share on other sites

Det at en klubb melder i fra til sitt våpenkontor når medlemmer sier opp sitt medlemskap, eller at de kaster ut ett medlem pga ikke betalt kontigent syns jeg er helt OK.

 

Problemstillingen som mange skisserer med aktivitets kontroll løses enkelt egentlig. Man samler inn fra våpenkontoret medlemsnr fra skytterne til godkjent organisasjon slik at våpenkontoret kan koble sitt våpenregister mot feks NSF sitt sentrale medlemsregister (medlems nr mot medlemsnr) da kan man enkelt få ut en liste som sier om man tilfredstiller kravene eller ikke.

 

Og når dette registeret også inneholder opplysinger om antall starter i de forskjellige øvelsene sammen med egenført trening som er godkjent av feks klubb vil man kunne bruke registeret til å behandle våpensøknader på en enkel måte.

 

Det vil alltid være mulighet for å manipulere slike systemer, men det er det også pr i dag.

 

K.

Link to comment
Share on other sites

Det bør være som følgende.

 

 • Klubb rapporterer folk som ikke lenger er medlemmer.

 

 • Medlemmer dokumenterer selv aktivitet/behov.

 

Enkelt og greit.

 

Jeg fører aktivitetslogg. Som jeg har lastet ned fra NSF.

http://www.skyting.no/files/%7BD8931E84-68CD-4BF8-BBD5-EE9029D76C65%7D.doc

All trening på skytebane blir loggført i den respektive banes loggbok.

 

I tillegg så gjør jeg følgende i min egen aktivitetslogg:

 

 • Når jeg er på en offisiell trening/aktivitet får jeg en i klubben/skytterleder til å skrive under i min aktivitetslogg.
   
  Er det er jeg som har vakt på trening får jeg en annen i ledelsen/vakt til å skrive under.
   
  Er jeg alene på skytebanen, så fører jeg også det opp, men setter en stjerne i signatur feltet, på korte står det da at stjerne betyr ”Egnetrening, loggført i banens loggbok”. (Ønsker våpenkontoret å sjekke dette så kan de bare ta turen for å kikke).
   
  Når jeg skyter konkurranser, så fører jeg også opp dette i skytterloggen, og setter to stjerner i signatur feltet, med forklaringen at det betyr ”se vedlagte stevneresultater”.

 

Mer komplisert en det behøver det ikke være, det er mine våpen og det er jeg som må dokumentere behov.

 

Min erfaring er at politiet er en yngleplass for halvakademiske karrierejegere som lett kan få smarte ideer som de tror de kan score poeng hos ledelsen på, og jo mindre kontakt jeg har med slike jo bedre er det.

Og når det gjelder offentlig byråkrati så har vi mer en nok fra før av, jeg har følgende erfaringer med slikt som viser at på samme måte som med politiet, så bør man ikke stole en millimeter på dem.

 

1. Småbåtregistret. Det ble innført et sentralt småbåtregister som skulle ha mang forskjellige fordeler. Året etterpå havner en gammel båt jeg eide som ikke var verdt en krone på selvangivelsen, kilde småbåtregistret. Når det siden blir for dyrt for politiet å drifte registret blir det over tatt av en privat aktør, muligens Falken.

 

2. Personskade avgift på veterankjøretøy. Vår eminente stortingsrepresentant Dalheim sørget i sin tid for gode vilkår for veterankjøretøy entusiaster, ved å fjerne årsavgift på disse. Etter mange år innfører våre folkevalgte likevel ”Personskadeavgift” på veterankjøretøyer og hevder når de blir konfrontert med saken at dette ikke er snikinnføring av årsavgift. Året etterpå er teksten på giroen man får fra tollvesenet forandret til ”Årsavgift”. Og når man da har 14 kjøretøyer som egentlig kun er samleobjekter som sjeldent blir brukt så blir det noen kroner i året.

 

Derfor bør man gjøre det så enkelt som mulig, og så lite byråkratisk som mulig.

Link to comment
Share on other sites

Jeg mener ikke at det nødvendigvis bør være en rapporteringsplikt, og jeg anser heller ikke skytevåpen i lovelig privat eie som en samfunnstrussel.

Men derimot så tror jeg at jo mer ryddig klubber og våpeneiere opptrer i kontakt med øvrigheta, jo mindre behov har øvrigheta for å regulere.

 

På samme måte som at enkelte her på Kammeret nærmest får panikk angst fordi de frykter at noen i våpenforvaltningen skal få ”gode ideer” av å lese tråder som dette, så kan det slå like galt ut mht til ideer hos øvrigheten, at klubbene og våpeneiere prøver og gå så stille som mulig i dørene.

 

Det kalles å ta tyren ved hornene, og det er akkurat det jman gjør når man leverer med god dokumentasjon på aktivitet når man leverer en våpensøknad.

 

Man må også huske på de som jobber på våpenkontorer nok ikke først og fremst er opptatt om søkeren har behov eller ikke, men om det finnes tilstrekkelig dokumentasjon i saken til at saksbehandleren har sitt på det tørre både i forhold til sitt mandat og sin overordnede.

Link to comment
Share on other sites

Først og fremst bør det på bordet, at vi her snakker om tre vidt forskjellige saker. Jeg har som en følelse av at mange misforstår hva poenget er.

 

Kort sagt: Det er yttret ett ønske fra sentralt hold, om en fulstendig gjennomgang av alle registrerte våpen (med hovedvekt på håndvåpen). Hvor jeg har dette fra er ikke så nøye, det kan ha hvert i en samtale med Talgø. Eller det kan være fra en polititjenestemann, eller det sto i en offisiell uttalelse. Jeg husker ikke hvem eller hvor, men jeg husker hva.

 

Enkelte distrikt har allerede startet opp, andre kommer senere. Det som er klart, er at vi vill få en betydlig økning i kontrollvirksomheten fremover i årene som kommer.

 

I den forbindelse kom de ett spørsmål i en annen tråd, om noen hadde sett brevet fra Gjøvik politikammer vedrørende dette. Der aktivitet og våpenskap hvar temaet.

 

Og jeg la ut ett forslag til hvordan det burde eller kunne se ut, om det skulle være kjapt å få verifisert for de fleste. Kort sagt så enkelt som råd er. Og endel begynte å bli skremt over at noen i klubbene var satt opp til å signere på innholdet i mitt forslag til skjema. Noe de var for enkelhets skyld, og jeg ser vel at alternativer burde ha vært listet opp. Men jeg visste ikke at det sto så dårlig til med kvaliteten på de tillitsvalgte i klubber landet rund, da jeg skrev forslaget.

 

Så har vi sak nr to, som går på hvordan man skal slippe å få slikt ned over ørene år om annet. Der jeg foreslår at man skal pålegge klubbene å gjøre som min klubb gjør, nemlig å raportere alle som slutter i klubben til våpenkontoret (lensmannen i vårt tilfelle).

 

Igjen blir det noe rabalder, da slikt angiveri ikke er god tone blandt norske håndvåpen eiere. Man skal tydligvis for all del ikke hjelpe myndighetene med informasjon. Selv om man trenger dette riset bak speilet for å få inn medlemskontigenter fra unnasluntrerne, som ikke tar ervervs kravene så høytidligt (og som fort koster klubbene endel kroner i tap på kretskontigent). Der virker være en formening om at man skal hjelpe hverandre til å beholde våpnene, selv om man klinkende klart bryter lovens minimums krav for å beholde de. Hvordan en slik innstilling kan tjene skytesporten, stiller jeg meg undrende til. Her har jeg tydligvis mye å lære.

 

Jeg har også kommet med ett tredje poeng, men det var mest ment som en tanke om hvordan man på en mest mulig effektiv måte, skulle kunne ha kontroll på aktivitet. De tankene er jeg egentlig i mot selv, men jeg lufter de, da man allerede er inne på hva som må til for å effektivisere våpen kontrollen. Slik jeg ser det er det logisk med ett noe tettere samarbeid med myndighetene fremover, men man må være ytterst forsiktigt. Skal man spise grøt med djævelen, trenger man som kjent en lang skje.

 

Altså tre saker, som jeg føler blir noe samenblandet i noen av de komentarene som sålangt har kommet.

Det hele handler om hva som kommer, og hvordan man bør takle dette på en smidig og sikker måte. Og hva man bør/bør ikke gå med på av raportering.

 

Håper dette var litt oppklarende.

Link to comment
Share on other sites

Problemstillingen som mange skisserer med aktivitets kontroll løses enkelt egentlig. Man samler inn fra våpenkontoret medlemsnr fra skytterne til godkjent organisasjon slik at våpenkontoret kan koble sitt våpenregister mot feks NSF sitt sentrale medlemsregister (medlems nr mot medlemsnr) da kan man enkelt få ut en liste som sier om man tilfredstiller kravene eller ikke.

 

K.

 

Det er derfor det er nummer på startkortene.(starkort-nr skal stå på resultatlistene)

For at det skal være mulig å spore aktivitet opp mot medl-nummer i det sentrale medlesregister.

 

Trodde du fulgte med når du var på FKP-konferansene . . :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

Artig :D

Endelig skal jeg får krangle med lærlingen:

Klubb rapporterer folk som ikke lenger er medlemmer.

Hvorfor det? er det klubbens anliggende om medlemmet har sluttet for å gå over i annen klubb, flyttet eller på annet vis ikke velger å være medlem lengere? Utover at klubben risikerer å måtte betale NSF kontingent for medlemmer som ikke betaler i inneværende år?

Prinsipp A: Det er en viktig lovfestet rett til organisasjonsfrihet I Norge. Det inkluderer også retten til å melde seg UT av en organisasjon uten at denne skal ha rett eller krav til å vite hvorfor.

Prinsipp B: Det er forvaltningens oppgave å kontrollerer og ha oversikt over våpeneiere, foreløpig ligger det ingen krav eller lignende for at klubber eller organisasjoner på eget initiativ skal melde inn utmeldelser. Det er en liten forskjell, men viktig forskjell på om klubben varsler, eller om forvaltningen selv må spørre først. (Noe jeg da altså mener de må gjøre)

-Det er selvsagt å foretrekke (og bør oppfordres til) at medlemmer skriftlig melder seg ut, evt melder overgang og at de som slutter med skyting som hobby avhender sine våpen på legalt vis -

eg fører aktivitetslogg. Som jeg har lastet ned fra NSF.

http://www.skyting.no/files/%7BD8931E84 ... C65%7D.doc

All trening på skytebane blir loggført i den respektive banes loggbok.

 

Hvorfor i alle dager gjør du det? Det finnes ingen lovhjemmel eller krav for den prosedyren du beskriver.

Jeg har en treningslogg som jeg av og til husker å bruke for sjekke hva jeg har skutt hvor mye av. Hvillke ladninger som ble brukt, hva jeg trente på osv. Og ja jeg skriver meg inn navnet mitt i alle tilgjengelige logger og bøker som ligger ute og slenger på de 3-4 forskjellige bane anleggene jeg bruker. Når jeg skal dokumentere trenings aktivitet krysser jeg av ruten "deltar søkeren på lagets treninger" på skjemaet. Da har jeg dokumenter aktivitet i henhold til kravene om dokumentasjon. Utover det leverer jeg inn resultatlister fra stevner jeg har skutt når jeg søker, da det er et litt sterkere krav til det i forhold til antal våpen, reserve våpen osv.

 

Prinsipp C: Som våpeneier vurderes det om jeg er en lovlydig og pålitelig borger. Det er et tillitsforhold mellem meg og staten i forhold til at de behov og krav som lovverket stiller om muligheten til å eie skytevåpen. Jeg underskriver på at de opplysningen jeg gir er sanne og riktige. Hvorfor skal jeg da undergrave min egent troverdighet og eget navnetrekk ved å legge frem en liste med andre menneskers bekreftelse på at jeg ikke lyver? (Eksmepel, Gå inn i et rom og si som første setting at du ikke har gjort noe galt... hva vil de som hører deg tro?)

Mer komplisert en det behøver det ikke være, det er mine våpen og det er jeg som må dokumentere behov.

Men det trenger ikke å være så komplisert heller, hvorfor skal andre mennesker involveres i å dokumentere din aktivitet? Jeg får litt sånn følelsen av spørsmålet: Hvorfor var ikke du i kirka på søndag? Det finnes ikke noe krav om dette. Ønsker man å endre på lovverket fordi man mener det er mangelfullt, så er det en helt legitim sak og man kan som privatperson fremme forslag om lov eller lovendring. Dog er dt nok mer sjanse for suksess om man kan få det støttet av et politisk parti eller et departement.

Prinsipp D: Våpeneierskap reguleres av lovverket og forvaltes av myndighetene, privat personer skal og bør i utgangspunktet ikke ta på seg oppgaven av å tolke og forvalte denne (Borgervern osv)

Jeg mener ikke at det nødvendigvis bør være en rapporteringsplikt, og jeg anser heller ikke skytevåpen i lovelig privat eie som en samfunnstrussel.

Men derimot så tror jeg at jo mer ryddig klubber og våpeneiere opptrer i kontakt med øvrigheta, jo mindre behov har øvrigheta for å regulere.

 

Er det så uryddig? og selv om det høres tilforlatelig ut er det an aA til B logikk i at "øvrigheten" for mindre behov for å regulere om klubbene begynner å ta ansvar som ligger hos forvaltningen? Har vi først "innrømmet" at vi nok bør kontrolleres mer ved å frivillig kontrollere hverandre, er det vel også en mulighet for at øvrigheten får enda et større behov for å regulere? I Nederland Kan f.eks en lovlydig våpeneier bli fratatt muligheten til å eie våpen og bedrive konkurranseskyting ome vedkommende har kriminelle eller personer med tilknytting til kriminelle miljøer i sin omgangskrets. Er det ønskelig?

 

Prinsipp E: Om noen, dvs øvrigheta, allmuen, folket, interessegrupper, enkeltpersoner osv ønsker å endre på noe som reguleres av lovverket, må loverket endres. Skal det være slik at vi som bor ved kringler innfører en fartsgrenes på 60 km/t i strekekt med vei som er skiltet med 80, fordi vi mener det blir mindre ulovlig kjøring av den grunn. Og så begynner å raportere biler, overvåke hverandre osv? Endre Kartet, ikke terrenget.

 

 

Og så:

Der virker være en formening om at man skal hjelpe hverandre til å beholde våpnene, selv om man klinkende klart bryter lovens minimums krav for å beholde de.

For det første er det vel ingen som påstår dette? I allefall ikke her i denne tråden. Og for det andre, er lovens minimumskrav for å eie et uspesifisert antall håndvåpen noe annet en medlemskap i klubb tillsuttet godkjent skytterorganisasjon?

Men jeg visste ikke at det sto så dårlig til med kvaliteten på de tillitsvalgte i klubber landet rund, da jeg skrev forslaget.

Klubben skal administrere klubbens anliggende ikke forvaltningens. Det er ellers vanskelig nok å få kandidater til slikt frivillig arbeid i stort sett alle lag, foreninger og lignende.

 

Kort sagt: Det er yttret ett ønske fra sentralt hold, om en fulstendig gjennomgang av alle registrerte våpen (med hovedvekt på håndvåpen). Hvor jeg har dette fra er ikke så nøye, det kan ha hvert i en samtale med Talgø. Eller det kan være fra en polititjenestemann, eller det sto i en offisiell uttalelse. Jeg husker ikke hvem eller hvor, men jeg husker hva.

 

Enkelte distrikt har allerede startet opp, andre kommer senere. Det som er klart, er at vi vill få en betydlig økning i kontrollvirksomheten fremover i årene som kommer.

 

Jeg har også mange ønsker om våpenloven, uten at det bør blir dramatiske endringer utover det. Det har vært slike initiativer av og på så lenge jeg har drevet å kranglet om slit på nett. Og det vil si MINST i de siste 10 årene. Svært ofte koker de bort fordi det ikke finnes noen lovhjemmel for å drive slik fra forvaltningens side. Lokale byråkrater skal ta tak i saken, setter seg ikke inn i systemet og kommer med krav og opplegg for å regulere noe uten at det finnes noen som helst god grunn til det.

 

Folk var elelrs relativt paranoide når hjemmebesøkparagrafen kom, og det har jo blitt noen hjemme besøk. Men betydelig økning av kontroll? Ikke før forvaltningen får bevilget mere penger til dette. Og da ønsker jeg det velkommen. Det er ikke kontrollen som er problemet, det er hvem som utfører den (jfr nettopp hjemmebesøkene)

 

Jeg tron nok at tommeskruen strammes inn uansett om vi har tatt et vindinger selv først for å være greie...

 

 

Kan vi ikke bare forholde oss til lovverket og ikke styre mer med ting utover det?

Link to comment
Share on other sites

Lovverket ja, hva sier nå egentlig det?

Mye kan og lite skal om jeg husker riktigt?

 

Jeg har nok i stor grad forholdt meg til PODs nåværende rundskriv, og i liten grad til lov og foreskrift. Det skal jeg være den første til å inrømme. Samtidig er det nåværende rundskriv som er loven her til lands (har ikke POD nå fått oveført fullmakt via våpenforeskriften til å regulere via rundskriv?).

 

Kort sagt er jeg for en ensretting av de enkelte våpenkontor, og en mer strømlinje formet behandling av aktive skyttere.

Og jeg er for at vårt våpenregister skal være ett reelt verktøy, med de nødvendige difrienseringer av våpendeler og våpen, samt innkorperering av klubbmedlemsskap og våpenskap i registret.

 

Men hvordan oppnå dette? Ikke minst, hvordan oppnå dette uten at ting sklir ut og de ivrigste sjelene på våpenkontorene rundt om får ny makt til å tulle rundt selv?

 

Ellers er jeg av den formening, at pålagt innraportering når noen slutter i en klubb. Kun er av det gode.

Dette da man i klubbene får det nødvendige verktøy til å presse penger ut av folk, og fordi det gir våpenkontoret en mulighet til å sjekke medlemskap og aktivitet for den som går ut eller flytter på seg.

 

Merk kontroll funksjonen er og blir lokalisert til våpenkontoret og det offentlige, det er kun utløsings faktoren som kommer til. Og skal vi være ærlige, må vi vel kunne inrømme at det er nettopp der det har sviktet i dagens system.

 

Hva er egentlig problemet med dette? NSF burde etter mitt syn ha pålagt sine medlemmer dette for mange år siden, for der finnes ingen forbud mot en slik raportering.

Link to comment
Share on other sites

:roll: Jeg er rimelig sikker på at innenlandsministeriet på Cuba eller i andre stater med potensiale for bedret demokrati tar i mot søknaden din med åpne armer...

 

Rent personlig er jeg for at våpeneiere til enhver tid skal kunne identifiseres i samfunnet, slik at allmenheten ser hvor de tikkende bombene går, feks med å bli pålagt å bære ett tydelig symbol på hvilken gruppe de tilhører.

 

F.eks så har jo rosa trekanter og gule stjerner blitt brukt av andre, reguleringskåte figurer tidligere for å identifisere tvilsomme befolkningsgrupper... :roll:

Link to comment
Share on other sites

Jeg ser poengen dine og du tar ikke nødvendigvis feil utover det at rundskriv ikke er lov. Og meg bekjent står det ikke det spøttom hvordan aktivitet skal dokumenteres i rundskrivet heller.

 

Lik behandling over det ganske land er en fin tanke om man da ikke velger å følge det "strengeste" kontorets retningslinjer.

 

Ellers er jeg av den formening, at pålagt innraportering når noen slutter i en klubb. Kun er av det gode.
Ikke uenig, men så langt er det ikke noe pålegg eller hjemmel for dette. Det vil si at tilliten mellom bevilgende myndighet og skytter fortsatt er god nok. Det foreligger da ingen grunn til å gå utover lovens krav om å dokumentere medlemskap på forespørsel.

 

(dette er altså prinsipper)

Merk kontroll funksjonen er og blir lokalisert til våpenkontoret og det offentlige, det er kun utløsings faktoren som kommer til. Og skal vi være ærlige, må vi vel kunne inrømme at det er nettopp der det har sviktet i dagens system.

Igjen... Har det det? hva er det som har sviktet og hva er problemet?

Hva er egentlig problemet med dette? NSF burde etter mitt syn ha pålagt sine medlemmer dette for mange år siden, for der finnes ingen forbud mot en slik raportering.

 

Problemet er at man vender helt om på hvordan loverket bør fungere. Det er loven som skal fortelle oss hva som er forbudt, ikke hva som er tillatt. Det finnes altså ikke et krav om at det skal rapporteres, med andre ord. Det er helt greit at det ikke rapporteres. TIl en vis grad ser det ut til at du prøver å komme med en løsning på et problem som ikke finnes.

 

Jeg mener langt i fra at man skal skule ting for øvrigheta eller motarbeide dem. Det er bare så enkelt at de faktisk må spørre først. Og da spørre om de ting loven sier de skal spørre om. Fungerer ikke systemet, må systemet endres.

Link to comment
Share on other sites

Med ditt siste innlegg så reddet du dagen min.Her hvor jeg bor

har vi også VEDPOLITI.Maskinselgerne må innrapportere til ligningskontoret hvem som kjøper utstyr for vedproduksjon.Vi har også forbud mot bråtebrenning med oppfordring til å si fra hvis noen ser noe.

Fungerer bra ,for vi har mange som elsker å fremheve seg.Hvorfor ikke oppbevare Våpnene på banen sånn som i en del andre land? Da slipper mange av dere bekymring om masse arbeid og dill.Og ingen har vel bruk for Våpnene utenfor banen? Unntatt en liten kosestund før sengen venter?

MOSIN

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Artig :D

Endelig skal jeg får krangle med lærlingen

 

Fisk biter best på sølvkrok, sto det på en av disse porselensplakettene med visdomsord som en gang hang på kjøkkenet i de tusen hjem.

 

Du slang ut mange kroker i vannet nå Hassel, men jeg ser få i sølv, så da biter jeg ikke på (frekt, frekt, jeg vet, jeg vet) :mrgreen:

 

Jeg fører aktivitetslogg av egoistiske grunner, jeg ønsker rask og positiv behandling av søknadene mine.

 

Som tideligere sagt så vet jeg at det er viktigere for en ansatt i en offentlig etat å ha et godt dokumentert grunnlag for sin avgjørelse, enn det å ha forståelse for mitt behov for et eller annet sært våpen i en eller annen sær gren.

 

Jeg tror det virker, så langt så har mine to søknader hatt behandlingstid på 7 og 2 dager.

 

Når det gjelder å angi folk som ikke lenger er medlemmer, så kan jeg ikke forstå at det skal være så tankemessig innfløkt å forstå.

 

Personen har i utgangspunktet fått erverve våpen på grunnlag av dokumentasjon om medlemskap fra klubben, og da er det også naturlig at klubben melder ifra når dette ikke lenger er tilfellet.

 

Hadde klubben i utgangspunktet ikke hatt dette dokumentasjonsansvaret, hadde de heller ikke hatt noe med å melde ifra ved frafall.

Link to comment
Share on other sites

Hadde klubben i utgangspunktet ikke hatt dette dokumentasjonsansvaret, hadde de heller ikke hatt noe med å melde ifra ved frafall.

 

Hvor finner du dette ansvaret hjemlet?

Det er skytteren som har ansvaret å dokumentere ved søknadstidspunktet. Klubben utgir diplom og i noen tilfeller en anbefaling ved førstegangssøknad. Det er likevel ikke noe hjemmel for noe slikt, og praksisen varierer mye.

Link to comment
Share on other sites

bemmaningen på Lillestrøm
.. Dette var en sak bare for å illustrere at politiet sliter med resurser.. Hendelsen fant sted på min sønn's arbeidsplass og er altså situasjonen på lokalt kammer her i Lillehammer.

 

 

Som vanlig beklager jeg at jeg i det heletatt prøver å fortelle litt om virkligheten / off topic...

Link to comment
Share on other sites

He he

Jeg fører aktivitetslogg av egoistiske grunner, jeg ønsker rask og positiv behandling av søknadene mine.

Helt legitimt, jeg leverer veldokumenterte søknader jeg også (med unntak av trenings logg siden det aldri spørres om det / er noe krav om det)

 

Men er det slik at en elev leverer eple til læreren hver dag, blir det fort en forventning om at alle skal gjøre det... uten at det er behov for det eller at det endrer på noe som helst annet en å legge større byrde på de andre elevene.

Jeg tror det virker, så langt så har mine to søknader hatt behandlingstid på 7 og 2 dager

Årsak sammenheng?

Jeg fikk godkjent mine siste 10 på 3 dager sånn ca etter at de ankom behandlede kontor. Uten treningslogg.

Når det gjelder å angi folk som ikke lenger er medlemmer, så kan jeg ikke forstå at det skal være så tankemessig innfløkt å forstå.

 

Personen har i utgangspunktet fått erverve våpen på grunnlag av dokumentasjon om medlemskap fra klubben, og da er det også naturlig at klubben melder ifra når dette ikke lenger er tilfellet.

Nei det er ikke naturlig.

 

Klubben melder ikke inn til myndigheten hvem som er medlem. Derimot bekrefter de på forespørsel om et individ er medlem når vedkommende er Søker. Ergo er det naturlige at myndighetene også må spørre om å få opplysninger om et individ ikke er medlem lenger.

Desuten er det altså forskjell på søker og eier av våpen

 

blir mest prinsipper dete, og jeg er eventuelt mer en fonøyd med å si meg uenig med deg. Uten at det er noe vondt blod av den grunn.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...