Jump to content

Venner med på jakt?


joalsand

Recommended Posts

Usikkert på hvilken forum denne hører til, men jeg har ett spørsmål:

 

Er det lov for venner som ikke er jeger å være med på jakttur, til og med hjelpe med å bære våpen?

Hvis det finnes svar, henvisning til paragraf/forskrift/regel osv hadde vært fint.

Link to comment
Share on other sites

På den første delen av spørsmålet er svaret definitivt ja. Det er ikke noe forbud mot at folk som ikke er registrert i jegerregisteret, kan være med, som passive deltakere på jakt.

Nå ja, passive og passive. De har også lov til å være med å drive, og lignende aktiviteter. Og dette finnes det nok ikke noen lov/forskrift/regel, som sier noe om, siden det sjelden er hva som er tillatt, men snarere hva som er forbudt, som står i regelverket.

 

Bæring av våpen, er jeg mer usikker på. Kanskje, hvis våpenet er tomt og bærer ikke har (lett) tilgjengelig ammunisjon, og befinner seg i umiddelbar nærhet av våpenets bruker.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ja, jeg skjønte at det var det du mente, men jeg er usikker på hvordan det forholder seg. Vi får se om det kommer noen voksne, som kan svare på det.

Det er i hvert fall mer i "gråsona" enn første del av spørsmålet, som  er soleklart innafor.

Link to comment
Share on other sites

joes skrev (2 minutter siden):

Tusen takk for svaret, kanskje litt utydelig men jeg tenker på senarium hvor man vil f. eks ta med seg to våpen, den som ikke er jeger skal selv følgelig ikke skyte men bare bære.

Det du spør om er lovlig, og vanlig. Slik man må tolke loven, så må dere gå sammen (forsvarlig tilsyn), og du kan da bære nøyaktig så mange våpen som du gidder, men du kan ikke skyte vilt (utøve jakt).

 

@Jeffery jeg kan ikke se at det er i nærheten av noen "gråsone"?

 

 

Våpenlova §18 regulerer utlån av våpen. Men i dette tilfellet kommer nok 4. avsnitt til anvendelse: 

"Første, andre og tredje ledd gjeld ikkje for kortvarig overlating av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon under forsvarleg tilsyn av eigar eller løyvehavar eller av nokon som handlar på vegne av eigar eller løyvehavar."

 

Forsvarlig tilsyn regnes normalt som at man har vedkommende under oppsyn. Har han det er det lovlig, og som sagt, dette er noe man gjør hele tida.

 

Viltloven sier i §39:

"Kongen kan gi regler om en prøve som må bestås for å kunne drive jakt og fangst etter denne lov, herunder om eksamensgebyr, obligatorisk kurs og kursavgift."
 

Forskriften (Jakt, felling og fangst) utdyper dette i §8:

"Alle personer som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal før jakt, felling eller fangst utøves ha bestått jegerprøve i henhold til denne forskrift, studieplan og instruks om innhold og gjennomføring av jegerprøven fastsatt av Miljødirektoratet."

 

 

Du skal ikke utøve jakt, felling eler fangst, så denne loven kommer ikke til anvendelse i det hele tatt her.

 

K

 

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Hvis du i tillegg definerer situasjonen som "transport/sending" og bærer vital del og ammunisjon selv, kan du nok påberope deg Våpenforskriftens § 6-7, tredje ledd:

 

Ved sending av løyvepliktige skytevåpen skal skytevåpenet tryggast slik at det ikkje kan brukast. Skytevåpenet kan enten tryggast med kammerlås eller liknande innretning, eller ved å sende ein vital våpendel i eiga sending. Ammunisjon skal ikkje pakkast saman med eit komplett skytevåpen.

 

Det blir litt belte-og-bukseseler ift hva @M67 sier, men bedre føre var enn etter anmeldelse.

Link to comment
Share on other sites

M67 skrev (1 minutt siden):

@Jeffery jeg kan ikke se at det er i nærheten av noen "gråsone"?

Du har helt sikkert rett. 

Jeg tenkte vel også litt mer praktisk, enn juridisk når jeg svarte. Det er definitivt større sjanse for at det, i en gitt situasjon med kontroll, eller lignende, vil kunne være grunnlag for misforståelser, dersom en som ikke har lov til å jakte bærer våpen. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

For sånn 25 år siden ble jeg med far min på en spontan jakttur. Det var den gangen jaktkort var papirbiter som man kjøpte i åpningstida på lokale sportsbutikker og kiosker. Om vi dro etter stengetid eller bare ikke giddet å stikke innom husker jeg ikke, men vi ble enige om at han skulle jakte (han hadde sesongkort) og jeg bære salongrifla. Så vidt jeg husker bar jeg den i reim over skuldra, sluttstykket i, magasinet i lomma.  Selvfølgelig var det en av de to gangene på 30 år at jeg har møtt oppsyn. Jeg fikk svært klar beskjed om å ha kort neste gang.

 

I ettertid skjønner jeg godt at det så tvilsomt ut.

Link to comment
Share on other sites

Det er ikke forbudt å "bære" ett våpen, selv om man ikke har avlagt en jegerprøve eller tatt seg av de andre tingene som skal til for at en skal ha lov til å jakte. Det personer som kommer i kategoriene overfor ikke har lov til, er å jakte. Eier av nevnte våpen har selvfølgelig ansvaret for at "bæringen" er trygg og at "bærer" ikke gjør noe han ikke bør med våpenet. Rådene ovenfor om at våpen er uladd osv. er gode råd. Man skal ikke problematisere for mye dette. Jeg har  ikke ofte hatt bære hjelp, men det har skjedd. Våpen under transport er jo alltid uladd uansett.

Link to comment
Share on other sites

vavlo skrev (3 timer siden):

Mm. Bærer man våpen skal man ha lovlig ærend.
 

Transport er, og har alltid vært, «lovlig ærend». Om du må ha det.

 

vavlo skrev (3 timer siden):

Er nok mer enig med @Jeffery her. Kan nok avstedkomme mer trøbbel enn det er verdt.

Syns dere overproblematiserer. Det er ikke poeng for å være «mer lovlig enn loven»

 

K

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Er nok over snittet opptatt av å ikke være mer hellig enn paven, men allikevel. Ser for meg to mann i fjellet med våpen over skuldra som møter oppsynsmyndighet. "Nei, nei, han er bare med og bærer ekstra våpen for meg." Mmm...

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Lover og forskrifter er gjenstand for tolking. Alltid. Derfor er dette temaet viktig å debattere, da en uheldig situasjon fort kan oppstå om en oppsynsmann og politijurist tolker en hendelse. Kanskje de ser saken fra en annen side enn to kailler på tur i fjellet. Om bare jeg har jaktkort, og går sammen med en kamerat: Vil ikke la ham bære mine våpen. Fordi jeg ikke vil sette ham i en mulig kinkig situasjon. Kanskje om sluttstykket er i lomma mi, fortreet på o/u hagla er i sekken min. Muligens. Under all frakt skal jo våpen være adskilt, to deler. Kan være noe her.

 

Jeg har respekt for jussen, derfor trekker jeg ikke klare konklusjoner her. Men jeg synes det er en god og aktuell problemstilling/situasjon som beskrives. For om man «alltid» har gjort det slik, vel -man kan jo endre adferd, man lærer, sant. For noen oppsynsmenn kan faktisk være mer katolsk enn paven, har hørt om noen historier. Ikke enkelt.

 

Vi snakker her om jaktsituasjon, ikke baneskyting. Men noen sammenlikninger kan vi dra: Om vi blir mer katolsk enn paven, så kan vel ikke en 16åring uten jegerprøven flytte ei komplett rifle mellom standplassene heller...

 

Link to comment
Share on other sites

Hei alle :), diskusjonen ble mer interessant enn først forventet.

 

Det å ikke være mer hellig enn paven er ett stort og viktig poeng synes jeg, og dette er et prinsipielt standpunkt, har med å forsvare grense generelt i et samfunn.

 

Men hvor hellig paven er heller ikke enkelt å vite eksakt da, basert både på tusenvis års erfaring og den fakta at ikke engang folkene her på forum er helt enige.

 

Det jeg har bestemt meg for er: Å bære er lovlig ut i fra jaktrelatert lover, å bære ulad uten at bæreren har tilgang til ammo er lovlig ut i fra våpenrelatert lover.

 

Dersom man treffe på en kirketjener som er mer hellig enn paven, så får man ta det som en berikelse på livserfaring.

Edited by joes
Link to comment
Share on other sites

Til informasjon ble jeg engang spurt av en turgåer om jeg kunne vise han polititillatelsen på at jeg hadde lov å jakte der jeg jaktet. Jeg svarte at det skulle jeg, hvis han kunne vise meg polititillatelsen på at han hadde lov til å gå tur i skogen.

 

 

Edited by Robinson
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, joes said:

 

 

Dersom man treffe på en kirketjener som er mer hellig enn paven, så får man ta det som en berikelse på livserfaring.

Det heter ikke "mer hellig enn paven", det heter "mer katolsk enn paven"
Det er en viss forskjell der  ;)

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Skrueråmuttere skrev (5 timer siden):

Grunneier eller dennes representant har forøvrig lov til å kontrollere jegeravgiftskort og annen nødvendig dokumentasjon.

Men vedkommende må vel da også kunne legitimere at den har oppsynsrett, ellers vil jo "alle" kunne hevde seg å være grunneier eller dens representant uti marka.

Link to comment
Share on other sites

300 win mag skrev (1 time siden):

Men vedkommende må vel da også kunne legitimere at den har oppsynsrett, ellers vil jo "alle" kunne hevde seg å være grunneier eller dens representant uti marka.

Om man leier jakt av en grunneier, så må man vel forvente at man vet hvem det er? Og at man er forberedt på å vise ham de nødvendige papirer. 
Men folk spør om mye rart, de siste 2-3 gangene jeg/ vi har blitt spurt om vi har grunneiers tillatelse, så har jeg vært på jakt sammen med grunneier... altså, "mr. hvemsomhelst" tropper opp i skogen, og spør grunneier, anklagende, om han har grunneiers tillatelse. 
Det er like moro hver gang.

 

På andre siden har jeg jo blitt spurt av faktisk oppsynsmann, med SNO-skilt rundt halsen, om jeg har grunneiers tillatelse - "ja" var selvsagt svaret - på en allmenning med 32 grunneiere  - jeg hadde vel ikke spurt noen av dem, men det er jo nesten umulig å finne ut...

Jeg har også vært ute for "oppsynsmenn", (to ganger, samme sted) som hevdet at nei her var det ikke lov til å jakte. Og blitt truet med både tilkalling av Politi, anmeldelse og inndragning av våpen og bil - og svart med at enten måtte han legitimere seg, ellers kunne han reise et sted hvor han ikke trengte legitimasjon... Da ble det stilt, og alle kan tenke sitt om både legitimitet og motiv.

Uansett er jo greia at man faktisk må gjøre noe galt/ ulovlig for å kunne bli tatt for det, ikke bare kunne mistenkes for å kanskje ha tenkt å... Å leve etter prinsippet om at alt en gjør eller ser ut som en kan komme til å gjøre skal være skriftlig tillatt med store bokstaver -  det blir tungvint syns jeg.

 

K

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Skrueråmuttere skrev (14 minutter siden):

 

Har du mobil og dekning tar det 2 minutter.

Nei,

"Oppsyn" skal ha legitimasjon, punktum. Det fins basically 4 typer. Politiet først, de trenger ingen forklaring. Så har en SNO, disse har "tjenestemannsbevis", med navn og nummer og hva de er. Så fins det oppsynsmenn for lokale grunneierlag eller lignende, som har SNO sitt "bevis".

Disse har begrenset politimyndighet, har myndighet til å kontrollere jegere, våpen og nødvendige papirer under jaktutøvelse, og en plikter å la seg kontrollere av disse. Jegeren plikter å ha med våpenkort, dokumentasjon på betalt jegeravgift,, eventuell skyteprøve, og lisens, ved lisensjakt, og evt dok. på ettersøksavtale.
Disse 3 har altså en betydelig myndighet, men de SKAL ha legitimasjon som forteller hvem og hva de er, (Politiloven §20)

Så har en grunneier og representanter for grunneier - disse har ingen myndighet utover at de kan velge å ikke leie deg jakt. Hvordan de legitimerer seg, eller om du kjenner dem igjen, eller wtf, aner ikke jeg. Jeg vet hvem grunneieren er der jeg jakter, og stort sett hvem han sender istedenfor seg eller ikke. (og andre som utgir seg for "representanter" vil bli overlatt til ham...)

Alle andre kan bare ryke og reise, enten de har dekning, mobil, 5g eller hva de vil...

 

 

 

K

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Tror vi er rimelig enige her. Kjenner du grunneieren og treffer denne er det jo selvsagt ingen problem. Er det 32 av dem så er det jo ikke like enkelt. Problemet oppstår jo når man treffer slike "representanter og oppsynsmenn" som ikke er det eller du ikke har noen forutsetning for å vite om de har den myndigheten. Flere innlegg her viser jo at det erfares at slike dukker opp. Som det nevnes over blir sånne bedt om å ta seg en bolle..

 

Jeg er også helt enig med M67 i at det ikke går an :

 leve etter prinsippet om at alt en gjør eller ser ut som en kan komme til å gjøre skal være skriftlig tillatt med store bokstaver"

 

Noe skjønn må kunne forventes. I tilfellet en kompis skulle bære våpenet vil det i mine øyne kunne gjennomføres ved at han ikke har en vital del eller ammo. Da vil man jo skjønne at han ikke er i stand til å skyte dersom viltet dukker opp.

 

Skal oppsynet være supermistenksomme så kan du ikke ha med deg noen på jakt. Vedkommede vil jo kunne få overrakt ditt våpen som han/hun ikke har våpenkort eller utlånserklæring på og skyte en haug med vilt! Men det får da være måte på paranoid mistenksomhet..

 

Link to comment
Share on other sites

M67 skrev (17 timer siden):

Nei,

"Oppsyn" skal ha legitimasjon, punktum.[...] Så har en grunneier og representanter for grunneier - disse har ingen myndighet utover at de kan velge å ikke leie deg jakt.

 

Nå var det påstanden om grunneier jeg svarte på. Jeg går selvfølgelig ikke rundt i skogen til vanlig med verken lommebok med legitimasjon eller utskrift fra grunnboka - men jeg har vanligvis mobiltelefon. På 2 minutter kan jeg, om nødvendig, åpne grunnboka hos Kartverket og Førerkort-appen, som bør holde dersom jeg skal avkreve noen jegeravgiftskort og kopi av avtalen med grunneierlaget, og de ikke umiddelbart vil tro på at jeg er grunneier eller representerer denne.

 

Jeg representerer, som medlem, også det lokale grunneierlaget og kan dermed be om dokumentasjon om jeg påtreffer en jeger på et av naboterrengene hvor vi har felles avtale med et jaktlag. Jeg kjenner forøvrig ingen på jaktlaget som leier småviltjakten og det blir dermed helt relevant å be om dokumentasjon.

Link to comment
Share on other sites

https://www.klikk.no/produkthjemmesider/villmarksliv/hva-har-oppsynet-lov-til-3133909

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-03-22-313

 

"

§ 37.Plikt til å la seg kontrollere

Enhver som utøver jakt, felling eller fangst etter denne forskrift, plikter å la seg kontrollere av politiet, Statens naturoppsyn eller av lokalt jaktoppsyn som er godkjent av det statlige naturoppsynet eller har begrenset politimyndighet. Kommunen og villreinnemnda kan sørge for kontroll av felte dyr. Ved jakt etter villrein kan villreinnemnda også sørge for kontroll med kontrollkort for villrein og eventuell skriftlig fellesjaktavtale."

 

Min utheving. Hva innebærer dette for lokale grunneiere og grunneierlag? Hvordan blir disse godkjente? Og er da samtlige grunneiere i laget automatisk godkjente hvis laget får en slik godkjenning eller er det noe opplæring innvolvert? 

Link to comment
Share on other sites

Gillen skrev (1 minutt siden):

Grunneier eller representanter for grunneier trenger ingen godkjenning da jaktretten i hovedsak følger av eiendomsretten.

Jo, for å ha "begrenset Politimyndighet" og utløse "plikt til å la seg kontrollere" må de det. Det følger ingen myndighet med grunneierretten. 

I prinsippet skal man ha godkjenning av SNO, og (begrenset) Politimyndighet. Det kan man få etter en viss utdanning, f.eks. et slikt kurs https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/pdf dokumenter/121.pdf

 

 

Jeg tviler sterkt på at @Skrueråmuttere faktisk har oppsynsrett slik han beskriver det.

Skrueråmuttere skrev (4 timer siden):

Jeg representerer, som medlem, også det lokale grunneierlaget og kan dermed be om dokumentasjon om jeg påtreffer en jeger på et av naboterrengene hvor vi har felles avtale med et jaktlag. Jeg kjenner forøvrig ingen på jaktlaget som leier småviltjakten og det blir dermed helt relevant å be om dokumentasjon.

 

I PRAKSIS må jo enhver fornuftig jeger holde seg inne med grunneierne, men etter jussen, så har de slik jeg kan se det, ikke noen myndighet til å kreve noe som helst - ute i skogen når de på treffer en tilfeldig person.

 

K

 

Link to comment
Share on other sites

Grunneier er ikke fratatt alle rettigheter selv om de ikke har begrenset politimyndighet. Treffer de noen som jakter på eiendommen har de selvfølgelig rett til å stille spørsmål og kreve dokumentasjon. De har også rett til å bortvise personer som ikke har eller er uvillig til å vise papirer. Grunneier kan også anmelde personer for ulovlig jakt, men det er politiet som kan gi reaksjoner.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dette er interessante problemstillinger.

 

Det viktige å huske på her, både for jegere og grunneiere, er at ingen har lov til å bruke makt, andre enn politiet og i en viss utstrekning de som har begrenset politimyndighet. Ingen, absolutt ingen andre har lov til å bruke makt. Med mindre det er for å hindre alvorlige, pågående forbrytelser. At noen ikke ønsker å framvise dokumenter som de kanskje eller kanskje ikke har plikt til å ha er selvsagt ikke i nærheten av alvorlig nok til at grunneier eller andre tilfeldige folk har lov til å bruke makt.

 

Så grunneier kan jo spørre om tillatelser og hva man har spist til middag og alt annet han måtte ønske å ha rede på, men han er uansett prisgitt at den han spør ønsker å vise det fram. Hvis vedkommende nekter å samarbeide er det lite grunneier i praksis kan gjøre, annet enn å la ham gå videre og ringe politiet eller jaktoppsynet og be om hjelp til å få sjekket dette ut. Noe annet vil fort være ulovlig selvtekt.

 

Og så kommer jo dette med fornuften inn igjen. Det er i utgangspunktet fullt lovlig å sitte på fortauet og bælme Munkholm fra umerkete ølflasker mens politiet ser på, rape høyt, sjangle og sette seg i bilen og kjøre fra stedet. Men de fleste vil forstått at politiet her ville grepet inn for å sjekke hva som egentlig foregikk, og at de nok ville brukt en del tid på det også. Det blir litt det samme å gå i skogen med våpen, uten å jakte. Fullt lovlig, men det vil kunne utløse en åpenbar mistanke som politiet eller andre må undersøke.

 

Å f.eks. umiddelbart kunne vise til at sluttstykket er fjernet osv. er ting man kan gjøre for å forebygge at slik mistanke oppstår, og dermed spare både seg selv og andre for potensielt unødig bry. Det er som kjørelærere pleier å si - forkjørsrett betyr ikke påkjørsrett. Bare fordi man selv vet at man har retten på sin side, er man ikke fritatt fra å bruke huet.

 

Og å holde seg inne med både grunneier, lokalt oppsyn og flere andre er jo ikke nødvendigvis en dårlig investering, selv om man ikke har noen plikt til det heller.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det er normalt ikke det.

 

Men det kan helt klart være fiendtlig mellom jegere og jaktmotstandere som gir seg ut for å være grunneier eller oppsyn, eller mellom grunneier og jeger som passerer gjennom hans terreng med ladd våpen og ser ut som en tjuvjeger.

 

For ikke å snakke om forholdet mellom grunneier og faktisk tjuvjeger, da, det er gjerne ganske ampert og i min begrensede erfaring er det tjuvjegeren som er sintest.

Link to comment
Share on other sites

Skrueråmuttere skrev (24 minutter siden):

 

Men det kan helt klart være fiendtlig mellom jegere og jaktmotstandere som gir seg ut for å være grunneier eller oppsyn, eller mellom grunneier og jeger som passerer gjennom hans terreng med ladd våpen og ser ut som en tjuvjeger.

Grunneieren er nå en ting, de har jeg aldri hatt problem med - jeg tenker mest på folk gjerne tror de går hans ærend. 

En annen problemstilling er også selvoppnevnte "kontrollører" i div. JFF og forenings-terreng, og hytteiere, om en har jakt i nærheten av hyttefelt. Eller bare lokale "siden det ikke er Politi i bygda så får jeg late som"-gubber. Holder en på ei stund, så kjenner en de jo igjen - og de kjenner deg igjen...
Jeg tror faktisk jeg har møtt langt flere "tulleoppsyn" enn virkelige faktisk. På 40 år med jakt har jeg blitt kontrollert av "ekte" SNO-oppsyn 4-5 ganger. Og kun en gang på land.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg har aldri møtt verken oppsyn eller tulleoppsyn.

Derimot har jeg møtt: 

1. Jegere fra naboterrenget som bar ut kjøtt gjennom fremmed terreng (OK), med tomt våpen (OK) men med planer om å ringe etter sjøfly for landing på fremmed vann midt i reinsjakta (vet ikke de juridiske reglene for det dengang, men det er faenmegikke OK uansett). 

2. Hel gruppe jegere fra naboterrenget i åpenbar aktiv jakt på rype langt inne på fremmed terreng, med ladde våpen og hunder i søk, midt i reinsjakta.

3. Hel gruppe jegere fra naboterrenget som slaktet 2 villrein langt inne på fremmed terreng, komplett med ladde våpen. 

 

Det alle disse hadde til felles, i tillegg til hvilket naboterreng de kom fra, var at de syntes det var fryktelig upassende av grunneier å stille relativt høflige og helt grunnleggende spørsmål om hvem de var og hvilket ærend de var i.

 

Edit:

Hvem man utsettes for er jo ganske innlysende forskjellig. En jeger er mest utsatt for tulleoppsyn, og en grunneier mest utsatt for andre typer tullebukker.

Edited by Skrueråmuttere
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...