Jump to content

Fraråder H&K produkter mens BOS er importør i Norge


Danyor

Recommended Posts

Hei,

Bestilte en USP Tactical i 9mm fra den lokale våpenforretningen der jeg bor som jeg fikk i Februar. Pistolen sin slide sprakk I slutten av mars og denne ble levert inn til den våpenforretningen for reklamasjon i April og denne ble sendt videre til Bertel O. Steen Defence & Security AS som mottok denne 15.05.2020. Den lokale våpenforretning ringte og sendte utrulig mange eposter igjennom hele prosessen og har hele tiden vært åpen om prosessen og beklagd for at det tar lang tid selv om pistolen har vært hos BOS så har nå sendt klage til BOS. Har ikke lyst å be den lokale våpenforretningen om noe prisavslag eller heving siden de har jobbet mye med saken.

 

Forstår det har vært en pandemi forgående og bytte fra Swenorimport til BOS i Norge men mener selv at over 6mnd reparasjonstid er latterlig og helt urimelig.

 

Har bedt BOS om prisavslag men har ikke fått noe svar på dette enda.

 

Hva ville dere gjort?

 

Edit: Har i tillegg til pistol kjøpt Lyddemper til den, ekstra magasiner og rødpunktsikte med montasje så ønsker ikke å heve kjøpet.

 

Edit2: Saken løste seg nå ved at BOS tilbydde å gi meg lånepistolen de hadde utdelt meg i tillegg til at jeg får min tilbake.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, Chiefen.v-2 said:

Og det er butikken du handlet hos som er de du skal jobbe mot...

Ja er helt klar over at de har ansvaret

https://www.forbrukerradet.no/klageguide/

"Du har krav på at selgeren vurderer klagen din, og vi anbefaler at du forholder deg til ham. Du har mulighet til heller å sende klagen til for eksempel importør eller produsent, men det er fritt valg for deg."

 

Mener selv at butikken har gjort alt de kan og vil derfor heller legge et ev. krav mot BOS og ikke dem.

 

Ville ikke du heller ønsket å legge kravet ditt mot de som har vært den trege parten?

Link to comment
Share on other sites

I år så er flere mnd reperasjonstid på deler som må skaffes fra utlandet desverre relativt normalt, vi er i en global pandemi som har medført store produksjons og logistikkutfordringer hos flere våpenprodusenter i USA og Europa. Flere produsenter jeg kjenner til leverte ikke varer til Norge i det hele tatt i perioden Mars og frem til nå på senhøsten.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago, slemmo said:

I år så er flere mnd reperasjonstid på deler som må skaffes fra utlandet desverre relativt normalt, vi er i en global pandemi som har medført store produksjons og logistikkutfordringer hos flere våpenprodusenter i USA og Europa. Flere produsenter jeg kjenner til leverte ikke varer til Norge i det hele tatt i perioden Mars og frem til nå på senhøsten.

Det H&K fant ut etter de mottok pistolen var at de bare måtte bytte sleide og løp og det virker som det ikke tokk så veldig lang tid hos H&K men at det heller var BOS som har vært treg.

 

Ser du driver med Salg/Netthandel på Oslo Skytesenter så lurer litt på hva du tenker da, er det feil av meg da å fremme krav mot BOS som importør eller bør jeg gå mot butikken? eller bare droppe det? Forstår det har vært en helt spesiell situasjon så ønsker nu bare å ikke være urimelig mot butikken eller importør.

Link to comment
Share on other sites

Hva man skal gjøre får man jo ta stilling til selv, men akkurat sånn som situasjonen er nå så er det mange ting som er utenfor de forskjellige importørenes kontroll, man kan vel kalle det force majeure egentlig. Når det gjelder reklamasjoner er det generelt selger du skal fremme krav mot.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, slemmo said:

Hva man skal gjøre får man jo ta stilling til selv, men akkurat sånn som situasjonen er nå så er det mange ting som er utenfor de forskjellige importørenes kontroll, man kan vel kalle det force majeure egentlig. Når det gjelder reklamasjoner er det generelt selger du skal fremme krav mot.

Tusen takk for svar :)

Mener selv selger har gjort alt de kunne utenom å rett å slett prøve å bestille ny pistol så ønsker å se om jeg kan rette det mot importør istedet men får vel se hvordan det går

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Er bare litt kjipt med tanke på ekstra ting som er kjøpt til den pistolen om jeg skulle heve kjøpet.

 

Forrige gang det skjedde så var det bare et par hundre skudd gått igjennom pistolen.

Denne gangen så var det kanskje et par tusen

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

En liten oppdatering er at BOS sier at man ikke skal bruke noe annet at CIP eller SAAMI sertifisert ammunisjon i HK produkter da dette vil gi utslag i reklamasjonssaker.

"For this pistole we recommend the ammunition which is certified via CIP or SAAMI."
Hvis det er brukt ammunisjon utenfor dette har man en utfordring."

"Jeg forholder meg til det som Heckler & Koch anbefaler og det er at ammunisjon benyttet på HK produkter skal være iht CIP eller SAAMI sertifisert ammunisjon."

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Danyor said:

En liten oppdatering er at BOS sier at man ikke skal bruke noe annet at CIP eller SAAMI sertifisert ammunisjon i HK produkter da dette vil gi utslag i reklamasjonssaker.

"For this pistole we recommend the ammunition which is certified via CIP or SAAMI."
Hvis det er brukt ammunisjon utenfor dette har man en utfordring."

"Jeg forholder meg til det som Heckler & Koch anbefaler og det er at ammunisjon benyttet på HK produkter skal være iht CIP eller SAAMI sertifisert ammunisjon."

Anbefaler er noe annet enn krav da...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Chiefen.v-2 skrev (4 timer siden):

 

 

Jeg sliter med å tro at denne ammoen ikke er iht CIP eller SAAMi?

Ja jeg vet jeg har brukt ting som skal være innenfor da jeg bare har brukt fabrikkladet ammunisjon. Og at deler av det har vært innsendt til dem før og vært klarert.

Jeg skulle bare si det i tilfelle noen andre tenkte å kanskje investere i en HK pistol eller lignende og tenkte å lade selv slik at de visste det kunne blir problematisk med reklamasjonsak dersom det er noe galt med våpenet

Link to comment
Share on other sites

Fikk plutselig som svar "Angående lading av ammunisjon er det ingen problemer med dette. Bare holde seg innenfor de oppgitte normer" så litt motsigene men ser ut som hjemmeladet ammunisjon tydeligvis går greit.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Sitat

Beklager at dette har strekt ut i tid.


Pga noen uklarheter ifm garanti / reklamasjons spørsmål måtte vi sende våpenet til HK (Heckler & Koch) for vurdering.
Våpenet er blitt benyttet med A-Tec’s lyddemper og denne er dessverre ikke anbefalt pt av HK.

Når det gjelder bruk av tilleggskomponenter på håndvåpen (som lyddempere) er det eier av håndvåpen sitt ansvar å påse at komponenten er dokumentert kompatibelt med håndvåpenet. Spørsmål om slik dokumentasjon innhentes i forkant ved å henvende seg til distributør.

HKs pistoler er godkjent for følgende:


Pistolene er testet og godkjent med følgende lyddemper.
USP/P30/HK45B&T Impuls IIa
SFP9B&T Impuls IIa / VA / 2a / 2a Compact

Ut fra HKs tilbakemelding må det da dokumenteres at lyddemper benyttet er godkjent for bruk på deres våpen. Kan ikke dette dokumenteres faller garanti bort da det er benyttet tilleggsutstyr som ikke er godkjent av HK.

Våpen som er innlevert kan selvsagt repareres og kostnadene tilfaller da deg som kunde.

 

Tenkte jeg skulle gi en oppdatering på saken.

 

Det svaret i sitatet er epost jeg fikk fra BOS og var svært overraskende. Så nå går saken videre mot forliksråd.

 

Er det et vanlig ting for importører å si om våpen? At man må passe på at produsent av våpen godkjenner de spesifikke lyddemper modellene?

 

Edit: Fikk den eposten 05.09

Edited by Danyor
Legger til dato på epost
Link to comment
Share on other sites

JonasB skrev (43 minutter siden):

Er det ikke akkurat A-tec som nå har blitt leverandør til HK?

De skrev i epost 13.07

Sitat

Denne er iht HKs retningslinjer da de har ett samarbeid nå med A-Tec men tar en dobbelkontroll av dette.

Men basert på eposten jeg fikk postet over, så er det vanskelig å si

Link to comment
Share on other sites

Her er det tydelig at BOS ikke skjønner eller bevist  ser bortifra forskjellen på garanti og reklamasjon!

 

Quote

Beklager at dette har strekt ut i tid.


Pga noen uklarheter ifm garanti / reklamasjons spørsmål måtte vi sende våpenet til HK (Heckler & Koch) for vurdering.
Våpenet er blitt benyttet med A-Tec’s lyddemper og denne er dessverre ikke anbefalt pt av HK.

Når det gjelder bruk av tilleggskomponenter på håndvåpen (som lyddempere) er det eier av håndvåpen sitt ansvar å påse at komponenten er dokumentert kompatibelt med håndvåpenet. Spørsmål om slik dokumentasjon innhentes i forkant ved å henvende seg til distributør.

 

Ut fra HKs tilbakemelding må det da dokumenteres at lyddemper benyttet er godkjent for bruk på deres våpen. Kan ikke dette dokumenteres faller garanti bort da det er benyttet tilleggsutstyr som ikke er godkjent av HK.

Våpen som er innlevert kan selvsagt repareres og kostnadene tilfaller da deg som kunde.

 

Bullshit! Ved garanti kanskje men ikke for reklamasjon.

Vær krystallklar på at dette er en reklamasjonssak etter forbrukerkjøpsloven og ikke garantisak. Og at du forlanger saken behandlet etter forbrukerkjøpsloven og tydeligvis ikke HKs garanti.

Etter forbukerkjøpsloven er det Forhandler/importør som har bevisbyrden på at det var lyddemperen som forårsaket skaden og ikke pistolen.

 

Quote

§ 34.Produktskader

Selgerens erstatningsansvar for tap som følge av en mangel omfatter, foruten skade på salgstingen selv, også skade på gjenstander som salgstingen brukes til fremstilling av, eller som har nær og direkte sammenheng med salgstingens forutsatte bruk.

For andre produktskader enn dem som er nevnt i første ledd, kan forbrukeren kreve erstatning med mindre selgeren godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på selgerens side.

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Cardinal skrev (4 minutter siden):

Her er det tydelig at BOS ikke skjønner eller bevist  ser bortifra forskjellen på garanti og reklamasjon!

 

 

Bullshit! Ved garanti kanskje men ikke for reklamasjon.

Vær krystallklar på at dette er en reklamasjonssak etter forbrukerkjøpsloven og ikke garantisak. Og at du forlanger saken behandlet etter forbrukerkjøpsloven og tydeligvis ikke HKs garanti.

Etter forbukerkjøpsloven er det Forhandler/importør som har bevisbyrden på at det var lyddemperen som forårsaket skaden og ikke pistolen.

 

 

Det er derfor den saken nu går mot forliksrådet. Der får de da en merkostnad på 1400kr, blir da samtidig å kreve prisavslag pga urimelig lang reparasjonstid å se om jeg får det igjennom og da be om 5%-10% av kjøpssum per mnd fra 2mnd etter de hadde mottatt den pistolen siden de har hatt den siden april. Når samme skade kom på pistolen i 2020 så ble samme lyddemper sendt inn sammens med pistol. Den gang da tokk det 9mnd til jeg fikk pistol tilbake reparert sammens med lyddemperen som var sendt inn og fikk klarsignal på bruk av lyddemperen.

Link to comment
Share on other sites

Når jeg sendte spørsmål til forbrukerrådet så fikk jeg dette i respons.(jeg har fjernet deler rundt videre mekling osv.)

Sitat

Selger er ikke ansvarlig for problemer som skyldes normal slitasje, ytre påvirkning eller feilbruk fra din side. Forhold som skyldes manglende vedlikehold, feil bruk eller uhell i din eiertid er altså ditt eget ansvar.

 

Det er imidlertid selger som har ansvaret for å opplyse om hvordan tingen skal brukes, typisk gjennom bruksanvisninger og lignende. I en slik skal det stå hvordan tingen skal brukes, eventuelt ikke brukes, og du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med dette. 

 

 Hvis håndvåpenet ikke kan brukes sammen med lyddempere som er typiske å bruke sammen, må dette opplyses om.

 

Ettersom våpenet allerede tidligere har vært inne til reparasjon for samme feil og feilen da ble fikset uten at det ble henvist til at våpenet ble brukt feil, høres det også urimelig ut at de bruker dette som begrunnelse når samme feil må repareres nok en gang.

 

Jeg videre sendte dette til BOS men fikk bare denne responsen der jeg måtte korrekte dem på at de sa forliksrådet istedet for forbrukerrådet.

Sitat

Som du ser av svaret fra forliksrådet, er det brukerens ansvar ifm tilleggs-/ekstrautstyr.

 

Angående bruk av lyddemper er dette nevnt nedenfor og oppgitt fra Heckler & Koch.

 

HKs pistoler er godkjent for følgende:

 

Pistolene er testet og godkjent med følgende lyddemper.

USP/P30/HK45             B&T Impuls IIa

SFP9                           B&T Impuls IIa / VA / 2a / 2a Compact

 

 

BOS har vært lite samarbeidsvillige i den saken. Og spesielt når de gir den responsen etter 6 måneder etter innsending av våpen. De ble også forsinket i videre sending til HK siden de som våpenimportør og forhandler ikke hadde fått med seg våpenlov fra i fjor.

Sitat

Fikk en noe uventet beskjed fra toll. For å kunne kjøre utførsel på våpen må det være en tillatelse fra UD også. Dette var en ny ordning som vi ikke har fått melding om.

 

Viser til Våpenforskriften av 01.06.21 §10-11 hvor det står: Næringsdrivande som vil utføre skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon i medhald av løyve etter våpenlova § 23 må ha løyve 

frå Utenriksdepartementet etter eksportkontrolllova. Føresegnene i § 10-10  fjerde ledd gjeld  tilsvarande.

 

 

Vel å merke som en påminnelse. Alle mine poster er fra bare mitt perspektiv i denne saken. Og BOS har ikke svart noe på dette i denne tråden.

Edited by Danyor
Glemte å legge ved at BOS ikke har gitt sin side av saken
Link to comment
Share on other sites

Dersom du har handlet pistol og demper sammen og gjort det klart at de skal bruke sammen vil jeg mene du har en sak. Dog ikke nødvendigvis mot distributøren siden det er forhandleren som vel har satt sammen denne pakka. Forhandleren må da svare for dette, ihvertfall så lenge de har satt sammen pakken til deg.

Link to comment
Share on other sites

  • sako_35 changed the title to Fraråder H&K produkter mens BOS er importør i Norge

Ja, jeg er helt klar over at det er den lokale forhandler som er det kravet i hovedsak går mot. Men under forrige sak så ble jeg ofte oppringt og sendt oppdateringer. Det viste seg da at de essentielt bare kunne vente på at importør ga de respons og at det var BOS som var utrulig treg på å få det sendt, og reparert osv. De var hele tiden hyggelig og prøvde å si jeg kunne få noen esker ammunisjon og slikt som kompensasjon siden det har tatt så lang tid, og ville selge ting jeg så etter til kost pris, og siden jeg hadde nevnt at jeg var ute etter å ordne rødpunkt til pistolen, så begynte de å kontakte forskjellige forhandlere i utlandet for å få dette bestilt inn. Den lokale forhandleren har gjort alt de kunne og brukt en god del arbeidstimer på denne saken. I den forrige saken i 2020 så kontaktet jeg BOS og skal ikke gå i detalj men de var lite profesjonell, så saken løste seg først når saken var hos forbrukerrådet. 

Kennethj skrev (4 timer siden):

Dersom du har handlet pistol og demper sammen og gjort det klart at de skal bruke sammen vil jeg mene du har en sak. Dog ikke nødvendigvis mot distributøren siden det er forhandleren som vel har satt sammen denne pakka. Forhandleren må da svare for dette, ihvertfall så lenge de har satt sammen pakken til deg.

Denne gangen kontaktet jeg de direkte siden den forrige reklamasjonssaken endte med å være ordnet opp mellom meg og BOS og de sendte meg pistol og lyddemper i retur.

 

Jeg sendte spørsmål til forbrukerrådet der jeg forklarte hele saken for en uke siden og skriver litt av responsen i sitat.

Sitat

Selger er ikke ansvarlig for problemer som skyldes normal slitasje, ytre påvirkning eller feilbruk fra din side. Forhold som skyldes manglende vedlikehold, feil bruk eller uhell i din eiertid er altså ditt eget ansvar.

 

Det er imidlertid selger som har ansvaret for å opplyse om hvordan tingen skal brukes, typisk gjennom bruksanvisninger og lignende. I en slik skal det stå hvordan tingen skal brukes, eventuelt ikke brukes, og du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med dette. 

 

Hvis håndvåpenet ikke kan brukes sammen med lyddempere som er typiske å bruke sammen, må dette opplyses om. Dersom selger har solgt håndvåpenet og lyddemperen sammen i samme pakke, gir dette indikasjoner om at de kan brukes sammen. Det vil da være unaturlig å hevde av lyddemperen ikke kan brukes sammen med håndvåpenet. 

 

Ettersom våpenet allerede tidligere har vært inne til reparasjon for samme feil og feilen da ble fikset uten at det ble henvist til at våpenet ble brukt feil, høres det også urimelig ut at de bruker dette som begrunnelse når samme feil må repareres nok en gang.

 

 

 

 

amatør skrev (3 timer siden):

Fraråde er et bedre uttrykk enn anbefale mot.

Takk sako_35 for den fiksen, har plagd meg i 2 år haha

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...