Jump to content

Få blyet tilbake


myrnissen

Recommended Posts

Fins det ikke noe her i verden vi som faktisk er ute å jakter å vet hva som virker å ikke virker kan gjøre?

Jeg har lest meg rød i øynene om bly i naturen osv å det vi må bruke nå er faktisk verre på alle måter som jeg ser det.

Så jeg spør hva kan vi kan vi gjøre for å få lov til å bruke bly igjen?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 118
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Ja men hoff da :evil:

Når alle som faktisk jakter med hagle er enig om at dette ikke er rett må da de som bestemmer høre litt på folket.

 

En ting er i allefall sikkert at svenske vitser bør vi slutte med her i landet.

Mye mer oppegående på andre siden av grensa.

Link to comment
Share on other sites

All den tid 'alle' er enige om at blyforbud i våtmarksområder (der er det rimelig greit dokumentert skadevirkninger) er nødvendig, ser jeg virkelig ikke problemet med at bly er ulovlig i skogen/fjellet heller. Kan du skyte en ærfugl eller grågås med stål/vismuth/tinn/etc. så skulle vel ikke en due eller lirype være så veeeldig mye mer umulig å få ned i lyngen.

Link to comment
Share on other sites

[...]

Men når "det nest beste" uansett er enetse lovlige på gås og and, som ikke akkurat er kjent for å være "lettskutt", så blir argumentene med "vi må få ammunison som dreper" ganske tamt når du skal skyte ryper og duer.

Link to comment
Share on other sites

Det tviler jeg sterkt på, testene viser vel det motsatte. Men de materialene er harde og dyre, så ser man på alle egenskapene OG pris er det dessverre ingen materialer som klarer å vippe blyet av pinnen. Men å si at det ikke finnes gode alternativer er feil, det finnes bare ingen gode og rimelige alternativer.

Link to comment
Share on other sites

Hvor funker egentlig stål?

Det er helt utmerket å bygge f.eks skip, broer og jernbaneskinner av :mrgreen:

 

Hvis du tenker på stålhagl fungerer det helt utmerket til både treningsskyting og jakt. Tviler sterkt på at det finnes et eneste fuglevilt i Norge som ikke må bite i gresset med en fulltreff med 40gram stålhagl #2 på 30 meter avstand.... For rådyr/bever/gaupe og sånnt blir det så få skudd i året for selv den ivrigste jeger at der har man vel råd til dyrere alternativer om du finner det nødvendig.

Link to comment
Share on other sites

Få en annen sammensetning på Stortinget, slik at vi kan få flertall til partier som vil bruke sunn fornuft, og ikke er så opphengt i å opptre politisk korrekt.

Og hvor har du de som vil bruke "sunn fornuft" i en sak som denne? Er dette en sikker vinnersak i en valgkamp, tror du?

Når alle som faktisk jakter med hagle er enig om at dette ikke er rett må da de som bestemmer høre litt på folket.

"De som bestemmer" gir blanke i hva en minoritet som haglskytterne måtte mene. Og når noen av "alle som faktisk jakter med hagle" ser seg (og sin politiske/administrative karriere) tjent med å støtte blyforbudet, er det nok et stykke fram til en får det opphevet.

 

Det tragiske i saken er ikke at 150.000 jegere må jakte med dårligere og/eller dyrere ammunisjon, men at den såkalte "miljøbevegelsen" overbeviser "opinionen" om at de har frelst verden fra alle farer gjennom dette meningsløse vedtaket.

Link to comment
Share on other sites

Eg for min del må berre seie at eg vart ganske sjokkert då blyforbudet trådte i kraft. Eg var jo på førehand sikker på at Ragnarok var her, men det å bruke andre alternativer har hatt so godt som ingen betydning for meg.

Eg har riktignok aldri vore noken stor hagleskyttar, men treffprosenten min med hagla har i alle fall aldri før vore so god som etter forbudet. Dette kan nok og ha andre årsaker :wink:

 

Forbudet har riktignok ikkje akkurat redda verden. Det har tvilsomt den store effekten i forhold til ein del andre ureiningskjelder. Men alle monner drar tross alt. Har diskutert dette litt med professor Bjørn Olav Rosseland, ein av Noregs fremsta på økotoksologi. Det er egentlig såre enkelt.

Blyhagl som ikkje kjem i kontakt med vatn :arrow: null problem

Blyhagl som kjem i kontakt med vatn :arrow: problem

Andel hagl som kjem i kontakt med vatn og vidare omfang kan ein berre spekulere i og det gidd eg ikkje. Eg personleg ser ikkje forbodet som noko problem. Eg er villig til å akseptere det mot den miljøgevinsten som måtte ligge der. Dette vel å merke etter å ha levd med dette forbodet i 5 år. Det skal nevnast at eg var i harnisk då det kom...

 

PS: Eg "har ein kamerat" som var smart nok til å invistere noken tusen i eit visst lager av eit visst haglmateriale før eit visst forbud. Denne "kameraten" angra bittert i dag, då dette lageret etter dagens forbruk av dette materialet vil vare i ca 200 år.

Link to comment
Share on other sites

Jeg kunne vel egentlig sett at blyet var lovlig. Men nå har jeg brukt RIO Venatum Bismuth i kal.12/70, 36 gr 3.3mm og 20/70 med 28 gr hagl av samme størrelse til småviltjakta i 2 år. Den gir gode hastigheter,rundt 400 faktisk, og fugl,rev og hare går ned, bare jeg treffer, så savnet er egentlig ikke så stort lenger,for min del. Til rådyr bruker jeg BB, som ser ut til å fungere bra,har bare skutt 4 på reine sideskudd innafor 17-18 meter,men dog..

Til duejakta har jeg faktisk hatt suksess med vanlige 24 grams lerduepatroner. Jeg jakter due stort sett bare på støkk i skogen, så holdene blir korte.

Link to comment
Share on other sites

Hadde norges jeger og fisk jobba litt for og beholde bly istedenfor og bruke all energien på og fortelle folk hvor bra alternativer vi hadde til bly,så kan det hende utfallet hadde blitt annerledes. Syntes norges jeger og fisk gjorde en utrolig slett jobb og ga opp nesten før saken begynte. Se hva svenskene har fått til. Enig i at det på skytebaner og i våtmarksområder bør brukes alternative hagl.

Link to comment
Share on other sites

Må si meg helt enig i det du skriver der.

Synd det er som har blitt nevnt her at dette er et politisk minefelt.

Kunne hvert moro å sett hvordan vi njff hadde reagert hvis dette hadde kommet opp i stortinget nå. Som vi har fått føle på kroppen hvordan dette ble i det virkelige liv.

Link to comment
Share on other sites

NJFF gjorde vel egentlig ein taktisk bommert i forkant av blyforbudet. Trur det var tidleg på 90-talet at NFF gjekk med på ei ordning der vi jegerar frivillig, altso uten forbud eller andre restriksjonar, skulle redusere bly-bruken og heller bruke ein viss andel med miljøvennelege hagl. Dette var eit kompromiss for å unngå, eller i verste fall utsetje eit forbud mot bly.

Vi jegerar fulgte vel ikkje akkurat opp... Og NJFF sat der med skjegget fullt av postkasse.

Hadde NJFF hatt krystallkula til Magica fra Tryll so hadde dei nok lagt opp taktikken litt annerledes.

Link to comment
Share on other sites

Har diskutert dette litt med professor Bjørn Olav Rosseland, ein av Noregs fremsta på økotoksologi. Det er egentlig såre enkelt.

Blyhagl som ikkje kjem i kontakt med vatn :arrow: null problem

Blyhagl som kjem i kontakt med vatn :arrow: problem

Det er mulig professoren må forenkle for å få slike som oss til å forstå noe, Vj :mrgreen: !

 

Men dette var nå svært så overforenklet, da. Det korrekte er vel mer slik:

 

Blyhagl som ikkje kjem i kontakt med vatn :arrow: null problem

Blyhagl som kjem i kontakt med vatn :arrow:SMÅ problem

Bly som kjem i kontakt med sterke syrer eller baser, eller andre lett reaktive stoff, under høg temperatur og/eller trykk :arrow: kan danne stoff som kan lagrast i organismar.

 

Normalt ferskvann (ikke den sure nedbøren vi hadde på 60-70-80-tallet) reagerer lite med metallisk bly. Avrenning fra gamle skivevoller, eller fra kirketak med bly, inneholder vanligvis langt mindre bly enn faregrensen.

I myrene i Skandinavia finner en blynedfall som er 6-7.000 år gammelt! Det er fra den tida gullutvinninga startet i Midt-Østen - sterk varme gjorde at blyet dannet forbindelser som kunne transporteres med vind!

Det er spekulert i om noe av Romerrikets endeligt skyldtes at de brukte blybelegg i kopper og kar - rabarbragrøt i ei blypanne blir nok "tung" kost!

Tidligere tiders blybensin var nok skyld i mye av den eventuelle blyforgiftingen - med den kombinasjonen av temperatur og trykk som er i en bensinmotor, går mange kjemiske prosesser fort! Så det var nok ikke bare sunt å "bo vid en landsveg" i den tida!

Link to comment
Share on other sites

Det er jo helt utrolig hvis njff ikke tar opp igjen tråden med blyhagl når så mange lokale foreninger vil det. Men di vrir seg vel unna og anbefaler alternativ igjen. Det er jo faktisk vi medlemmer som betaler dem for det di gjør. alle jegere jeg kjenner håper å få bruke bly i skogen igjen.

Link to comment
Share on other sites

Jeg legger ved et sammendrag av NIVA-rapport LNR 5074-2005, "Konsentrasjoner av metaller i bekker og sig som avvanner skytebanevoller og lerduebaner", forfattet av Sigurd Rognerud. De som er interesserte kan muligens få bestilt rapporten fra NIVA.

Blykonsentrasjoner høyere enn 5 µg/l i vann, er klassifisert som meget sterkt forurenset.

 

"Kunnskapen om avrenning av metaller fra sivile geværskytebaner og lerduebaner i Norge er svært mangelfull. Det foreligger pr.dags dato ingen systematiske undersøkelser. Sålangt er det kun enkelte stikkprøver som er tatt og disse er sjelden tolket i forhold til naturgitte forhold, bruksomfang eller fortynningseffekten av vann fra uforurensede områder. Den undersøkelsen som presenters her et er første fase i undersøkelsen av slike sivile skytebaner. Stikkprøver innsamlet over et kort tidsrom fra mange baneanlegg skal avdekke nivåene av metallkonsentrasjoner i vann fra slike deponier og resultatene skal diskuteres i forhold til vannkvaliteten, naturgitte forhold, SFTs vannkvaliteteskriterier og publisert litteratur. De undersøkte lerduebanene er lokalisert i Hedmark, Oppland, Oslo og Sør-Trøndelag, mens riflebaner er lokalisert i Hedmark, Akershus, Oslo, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Det er kun overflatevann som er undersøkt.

 

Konsentrasjonene av bly, kobber og sink i avrenning fra lerduebaner og riflebaner viste at mange av bekkene/sigene var betydelig forurenset. Det ble målt konsentrasjoner på over 1000 µg Pb/l, 200 µg/l sink og kobber, og 40 µg/l antimon. For bly i avrenningen fra lerduebaner og riflebaner var henholdsvis 80 % og 73 % av observasjonene innen klasse 5 dvs. meget sterkt forurenset. Det må også forventes biologiske konsekvenser i mange av vannforekomstene da henholdsvis 69 % og 56 % av blykonsentrasjonene befinner seg i klasse 4 dvs store effekter på biota. Konsentrasjonne av kobber fra riflebanene hadde også høy frekvens (63 %) i tilstandsklasse 5, men biologisk effekter for dette metallet vurderes som lavere da hovedelen (43 %) ligger i klasse 2, dvs noen sensitive arter kan påvirkes, men ingen effekter på fisk. Når det gjelder sink er forurensningsgraden mindre enn for bly og kobber og de biologiske effektene er generelt lave. For antimon er det ikke utarbeidet kriterier, men konsentrasjonene i naturen er svært lave (0,01 til 0,1µg/l). Elementer som har svært lave naturlige konsentrasjoner har ofte også lave grenser for toksiske effekter på biota. I undersøkelsen var verdiene opp til 1000 ganger høyere enn de en vanligvis finner i norske vannforekomster. Blandingen av flere av disse metallene i avrenning fra skytebaner gjør at den samlede effekten på biota kan bli langt mer omfattende enn den som er beskrevet for bly alene. Prøvene er tatt tett opp mot kildene dvs skytebanevoller og nedslagsområder for hagl hvor konsentrasjonene av metaller også er høyest. Konsentrasjonene i bekker nedstrøms vil avhenge av fortynningsgraden fra uforurensede områder.

 

Undersøkelsen viser også at hagl og riflekuler korroderer raskest i surt og humusrikt miljø. Baneanlegg der deponiene ligger i myrlendt terreng med lite kalk i løsmassene er spesielt utsatt og det er der de høyeste konsentrasjonene ble observert. Slike naturtyper er generelt rikt representert i Norge og det er derfor avrenning fra skytebaner er et mer omfattende problem i Norge enn i store deler av Europa der jordsmonnet generelt er langt mer kalkholdig og vannet mindre surt og humusholdig."

Link to comment
Share on other sites

Avrenning fra gamle skivevoller, eller fra kirketak med bly, inneholder vanligvis langt mindre bly enn faregrensen.

For ikke å snakke om forsvarets, nå avviklede, skytefelt Hjerkinn. Eller Setermoens Liveltskarvet for den del.

 

 

No offense Jegermeister, men hvilken fagbakgrunn har du for å belære en professor i økotoksologi om emnet?

Jeg for min del er mer skeptisk til en uttalelse fra en fagmann, enn en uttalelse fra en ufaglært. En trenger ikke være smart eller oppegående for å oppnå tittel som professor, ph.d. eller forsker. Det klarer en noenlunde rutinert fagperson (endret av Jegermeistern).

Ikke at jeg ønsker å stemple Rosseland (fjernet av Jegermeistern), men med mindre Rosseland m.fl. har utarbeidet en grundig, upartisk forskningsrapport, spesifikt på problemstillingen rundt avrenning/forvitring av blyammunisjon sett opp mot blynivå i matvilt, som her kan anses som tema, er jeg nok litt skeptisk. Og ikke for å spekulere for mye, men hva om professor Rosseland er jaktmotstander..? (har ikke funnet noe info som skulle tilsi han er jaktmotstander, men har ikke funnet info som antyder det motsatte heller.) Og en annen ting... Er ikke fagtyngden til Rosseland innenfor forekomster av miljøgifter i vann og vassdrag stort sett sett i forhold til fisk..?

 

For å oppnå ansettelse som professor, kreves doktoravhandling og omfattende vitenskapelig produksjon.

Siden professor Rosseland sannsynligvis ikke er deltaker på dette forumet, må de som ønsker å diskutere hans vitenskapelige resultater, vise til arbeider som er publisert på nett. Jegermeistern.

 

Det er ikke så mange årene siden de vi ikke nevner ved navn, presenterte en hårreisene rapport som ble lagt til grunn for å forby blyhagel. Om jeg ikke tar fryktelig feil, så sammenfaller denne rapporten ganske godt med en senere rapport som kartlegger miljøgifter i norsk natur som følge av luftforurensing fra tungindusti i Storbritannia og mellom- og søreuropa. En annen rapport jeg har lest, tok for seg problemstillingen mellom rovfugler og blyhagel fra bytte. Som jeger skal jeg innrømme at det var en lite hyggelig rapport for en som gjerne vil ha blyammoen tilbake. Helt til jeg kom til konklusjonen i rapporten. Den slo fast at faren for betydelig reduksjon av rovfuglbestanden som følge av blyhagl i byttedyr, var ubetydelig. Denne konklusjonen stemte godt overens med lignende forskningsprosjekter i Sverige og Danmark. En kan da gjerne anta at det er enkelte områder der det kan tenkes at blyammo bør forbys med tanke på truede rovfuglarter, men om det da observeres en høsehauk i et område i Arendal, så er det ikke fornuftig å forby bly i Kirkenes.

 

Men det er da bare mitt syn på saken....

 

(Har dessverre ikke omtalte rapporter for hånd nett nå, så jeg kan sables godt og grundig ned, men skulle de dukke opp igjen, så skal jeg med hjertens glede presentere de her på kammeret.)

Link to comment
Share on other sites

Jeg for min del er mer skeptisk til en uttalelse fra en fagmann, enn en uttalelse fra en ufaglært.

 

Denne delen av diskusjonen melder jeg meg ut av, jeg orker ikke å bruke tid på folk med åpenbar forakt for kunnskap og utdanning.

Link to comment
Share on other sites

... jeg orker ikke å bruke tid på folk med åpenbar forakt for kunnskap og utdanning.

:? Jaha... Jeg har fått mange rare kommentarer for mine synspunkter, men den der er det første gang jeg har hørt. Takk for at du tillegger meg slike egenskaper. Forøvrig en ganske krass stempling av et medlem fra en moderator synes jeg.

Link to comment
Share on other sites

Fra et legmannsperspektiv synes jeg blyforbudet høres lurt ut. Bly er jo et tungmetall, og det å droppe mange tonn hvert år ute i moder natur hver sesong høres ikke fordelaktig ut. Selv om en ikke har funnet supermange farlige faktorer, så skader det ikke å bruke føre-var-prinsippet.

 

Jeg støtter blyforbudet, men det er irriterende at alternativene er så mye dyrere. Men det at det ikke er like "bekvemt" med de nye skuddtypene er ikke et holdbart argument. Jeg er litt skeptisk til at verdens undergang ligger i CO2faren, men tanken bak det å minke mengden giftige utslipp - les tungmetaller ol. - virker fornuftig.

 

 

 

Det å tro at enkelte partier som bruker "sunn fornuft" vil løse alt som er trist og leit her i samfunnet når "folket får bestemme" og sender "de rette folka" på Stortinget virker litt virkelighetsfjernt.

Link to comment
Share on other sites

[...]spesifikt på problemstillingen rundt avrenning/forvitring av blyammunisjon sett opp mot blynivå i matvilt[...] miljøgifter i vann og vassdrag stort sett sett i forhold til fisk..?[...]

 

Om det er fisk, matvilt, tamdyr, bær, sopp, rovdyr eller småfugler som eventuelt får problemer med blyhagl i naturen er vel ikke så veeeldig viktig i spørsmålet om forbud/ikke forbud mot blyhagl. Om det er fisken eller rypene som sliter, spiller ingen rolle da begge tilfellene vil legitimere ett forbud. Selvsagt foutsatt at slike konsekvenser faktisk er reelle.

Link to comment
Share on other sites

Storviltkuler med ein blykjerne som opnar seg ved ekspansjon vil kasta ut små blyfragment i ein vid diameter. Det er lett å oppdaga for kvar og ein som ønskjer det.

Skjer ut fleire kjøtstykke i sårkanalen. Hald dette under rennande kaldt vatn i ein stålvask og rist kjøtstykka medan du vaskar. Små små blyfragment vil då liggja att.

Spørsmål om kor vidt ut i frå senter i sårkanalen? Søk på nettet og finn forsøka med sau frå USA.

Antal blyfragment er skremmande høgt sjølv ved " premium bonded" kuler.

 

Dette skal me ta alvorleg!

 

Eg går for homogene kuler og skyr kjøtet med sårkanalen.

 

Det vil undra meg om denne delen er omsettleg i kommersiell samanheng om nokre år.

Link to comment
Share on other sites

No offense Jegermeister, men hvilken fagbakgrunn har du for å belære en professor i økotoksologi om emnet?

Jeg har da ikke belært noen som helst professor om dette! Jeg hevdet bare at "VestlandsJeger" sin gjengivelse på to linjer var "noe forenklet", og prøvde å grunngi det, ut fra mine skarve vekttall i kjemi.

Jeg for min del er mer skeptisk til en uttalelse fra en fagmann, enn en uttalelse fra en ufaglært.
Det aner meg at "Argyle" kan gjøre det bra på feltet "alternativ behandling" (pass opp, "Snåsakaill")! :D

 

Bly er et tungmetall, som faktisk ikke er særlig giftig (velg andre stoffer hvis du skal forgifte svigermora :D ). Giftvirkningen, "problemet" med bly er nemlig akkurat det samme som gjør at metallisk bly ikke er noe særlig problem - det må inngå i forbindelser som kan opptas i organismen for at det skal være farlig. Men er det først kommet inn i organismen, er det svært vanskelig å få det ut igjen - nettopp fordi det ikke inngår i metabolske forbindelser. Da blir det lagret, for det meste i fettvev. Og som kjent består nervesystemet av fettrike forbindelser - derfor er blyforgiftning en kronisk sykdom, enten den rammer ryper, svaner eller mennesker.

Som nevnt må det "litt ekstra" til for at bly skal bli opptatt - f.eks. at (blysøkker!) males opp i kråsen på fugl, eller at vi puster inn damp under støping av kuler. Eller som det står i rapporten "Jeger" siterer fra:

 

Undersøkelsen viser også at hagl og riflekuler korroderer raskest i surt og humusrikt miljø. Baneanlegg der deponiene ligger i myrlendt terreng med lite kalk i løsmassene er spesielt utsatt og det er der de høyeste konsentrasjonene ble observert

Men ut fra dette er det en overforenkling eller en snarvei å påstå at blyhagl kan representere noe problem i norsk natur (utenfor våtmarker). Bly er et grunnstoff som finnes der fra før, og som rapporten sier

Elementer som har svært lave naturlige konsentrasjoner har ofte også lave grenser for toksiske effekter på biota.
- er det kanskje verre å tilføre totalt fremmede stoffer (som finnes i noen av de "alternative" haglene), enn å tilføre ekstra blymengder, som bare blir mikroskopiske i forhold til den blymengden som fins naturlig.

Professor Steen tok jordprøver fra en fjellkam utenfor Tromsø, der det erfaringsmessig ble skutt svært mye rype (og bomskudd!?!), og det kunne ikke påvises noen økning i blyinnholdet ut over naturlig nivå.

Link to comment
Share on other sites

"20mm cannon".

 

Jeg veit ikke hvor du har lest at bly er sunt - selv i fast form. Ikke vær redd for å komme med en referanse, helst en troverdig en. Bly forsvinner ikke så lett over natta. De skuddene som ble sendt ut over fjellheimen tidlig på 1900-tallet ligger mest sannsynlig der ennå, selv om du ikke ser de.

 

Om jeg husker rett fra naturfag på videregående kumulerer stoffer oppover i næringskjeden. Dum som jeg er tror jeg dette også gjelder bly, men det er bare ville feberfantasier.

 

 

Politikk:

Hvorvidt det er "virkelighetsfjernt å støtte demokratiske prinsipper i Norge"? For å si det sånn: Noe av det jeg finner mest betryggende med det norske demokratiet er at omtrent 75% ikke stemmer på "luringpartiet".

 

Men det hadde jo vært interessant å la dem få tilgang til regjeringskvartalet for å "føkke opp" verdens desidert best fungerende velferdsstat. Da ville neste valgkamp dreie seg om hvordan de andre partiene har tenkt å gjenoppbygge landet.

 

Det er lov å være jeger uten å stemme på "de som veit best".

Link to comment
Share on other sites

... jeg orker ikke å bruke tid på folk med åpenbar forakt for kunnskap og utdanning.

:? Jaha... Jeg har fått mange rare kommentarer for mine synspunkter, men den der er det første gang jeg har hørt. Takk for at du tillegger meg slike egenskaper. Forøvrig en ganske krass stempling av et medlem fra en moderator synes jeg.

For å si det enda en gang: Moderatorene på dette forumet er vanlige medlemmer, (noen av oss er kanskje litt mer aktive enn gjennomsnittet).

Når vi opptrer som moderatorer, bruker vi denne blåskrifta. Da arbeider vi i forhold til forumreglene og/eller etter intern diskusjon.

Som vanlige medlemmer skriver vi "vanlig" - i denne tråden er vel minst 4 av oss innom, med til dels divergerende meninger.

Link to comment
Share on other sites

Men jeg etterlyser en objektiv og saklig rapport om emne. Synsing godtar jeg ikke.

Det gjør du nok ikke, det er vel en konspirasjon... Svovelsyre er sikkert ikke etsende heller. Det er greit å kverulere, men det får være måte på.

 

Hvis debatten skal være på hvorvidt bly er giftig så tror jeg ikke du har mye håp om gjennomslag for blypatroner igjen...

Bly ER giftig, og det er mer enn nok giftig til at det lille som løses av sur nedbør, surt vann fra grunnen eller for den saks skyld rent vann ikke er noe en ønsker å ha rundt seg, at mesteparten blir liggende igjen som giftkilde i 1000 år er vel knapt noen trøst. At jegere så legger igjen 100vis av tonn i fjellet med sine bomskudd er utvilsomt lite heldig.

 

Bly har giftvirkning i svært lave konsentrasjoner, det endrer på en hel masse ting som ikke umiddelbart oppfattes som sykdom, f.eks. har undersøkelser på barn entydig vist at IQ i gjennomsnitt er lavere hos barn med høyere konsentrasjon av bly. Dette var ting som bidro til slutten på blybensin.

Akutt forgiftning er også fullt oppnåelig, kun med noen får blyhagl i magen hos fugl, og at fast bly ikke er giftig?

At det finnes bly naturlig er vel så, men det nå tross alt bundet til andre stoffer i mineraler gjennom eoner, og langt mindre tilgjengelig.

Dette er ikke tull :http://en.wikipedia.org/wiki/Lead#Health_effects

"There appears to be no detectable lower limit, below which lead has no effect on cognition." ^ Needleman, H.L. (11 Jan 1990). "The long-term effects of exposure to low doses of lead in childhood. An 11-year follow-up report". New England Journal of Medicine 322 (2): 83–88. PMID 2294437. http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/322/2/83.

 

 

 

Om politikk så synes jeg jo du skal sjekke andre sider av tysk og fransk politikk før du geniforklarer dem, Fattigdom, arbeidsløshet, miljø, jakt og våpen kan jo være stikkord å sammenligne på.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...