Jump to content

For feit til liggende skytestilling?


Recommended Posts

Her komme ret problem dere friske, spreke beinrangler ikke har. 

I påvente av våpen, og siden det er 20 år siden jeg skjøt sist, sitte rjeg her og nerder om alt fra skytestillinger til den indre mekanikken i pumpehagler, blar febrislk gjennomalt som finns av online litteratur
og er i det hele ttat ganske manisk optatt av alt som har med våpen å gjøre...og plager vettet av fiskekompis og fremtidig jaktkompis med mine funn via FB. :-D

Fant så ut at det var på tide å "ligge ned og prøve stillingen" og jeg sier bare fy faen. Får jo knapt puste og skal jeg se noe som helst i retning av en tenkt blink, knekker jeg nakken! Alt mens husets niåring peker og ler! :-D


En 6-7 mageoperasjoner kombinert med at man er litt for glad i Cola og Redbull, etter et liv hvor man brant lyset i begge ender rent kroppslig har ødelagt meg... 

Fant noen råd for fettberg (Ca 115 kilo fordelt på 180cm) som meg om ekstra høy tofot, bygge opp under brystet. og alt det det der. Men det er vel ikke særlig forenlig med deltagelse i den nye DFS "kikkertklassen"som jeg håpet på for å få litt skytetrening.
Og før dere treningsfanatikere får snurr på underbuksa....jada, mindre sukker og trening. Jeg sliter der siden jeg sliter veldig med fatigue pga av operasjonene og kronisk fysisk sykdom . Jeg får rett og slett  ikke til å bevege meg lenge nok til at det har noen særlig effekt annet enn at jeg blir så sliten at jeg er ubrukelig i noen dager. Det gjør dørstokkmila lengre enn Dovrebanen. Jeg prøvde meg på et kommunalt tilbud om opptrening for oss sjuklinger, men de starta på for høyt nivå til at jeg greide å henge med. Dessuten var det rett og lsett gym, som jeg hata på skolen. Det ble for mye for en den gang 48 åring....men da hadde jeg null motivasjon annet enn mas fra kjerringa. 

Den kortiktige løsningen er jo at jeg blir en jævel til å skyte i benk, knestående, sittende....men jeg VIL skyte liggende også. 

Så dere andre tjukkaser, jeg vet dere er der ute....hva gjør dere? (blir det for flaut å lufte det her, send meg en PM)....

 

Edited by Tjukkas
Link to comment
Share on other sites

Om du tar deg en tur på noen DFS stevner vil du nok fort se at 120Kg fordelt på 180 ikke er noen som helst begrensning når det kommer til skyting. Men det kan nok sikkert være lurt og kutte ut sukkerholdig drikke av ardene årsaker.

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Går det an å ligge mer på siden? Jeg har sett folk ligge veldig over på siden. Vi har et par karer i skytterlaget som har "mage ut av en annen verden", og de skyter fint liggende - de klager over vondt i nakken og puster som hvaler, men de treffer. Tror vi snakker mer om 140kg fordelt på 180cm...

Nakkevondtet plages mange med, og kinnstøtte som hodet kan ligge på hjelper veldig der.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Tror ikke du er så unik med den kroppskomposisjonen der når det kommer til skyting. Som nevnt over er det på ingen måte et sjeldent syn på standplass på dfs-stevner, jegertrening, jaktfelt osv. 

 

Å bli god og komfortabel med liggende skyting er ikke gjort på en dag. Jeg har har inntrykk av at skyttere som begynte tidlig, på 100meteren som barn/ungdom tar det lettere enn de som begynner i voksen alder. Men uansett - begynn rolig og bygg kondisjon / utholdenhet. Ta med rifla ned på golvet noen minutter i starten og bare ha fokus på å enkle ting, som feks det å få opp blikket, pusting osv.   

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Bell said:

Tror ikke du er så unik med den kroppskomposisjonen der når det kommer til skyting. Som nevnt over er det på ingen måte et sjeldent syn på standplass på dfs-stevner, jegertrening, jaktfelt osv. 

 

Å bli god og komfortabel med liggende skyting er ikke gjort på en dag. Jeg har har inntrykk av at skyttere som begynte tidlig, på 100meteren som barn/ungdom tar det lettere enn de som begynner i voksen alder. Men uansett - begynn rolig og bygg kondisjon / utholdenhet. Ta med rifla ned på golvet noen minutter i starten og bare ha fokus på å enkle ting, som feks det å få opp blikket, pusting osv.   


Det jævlige er at jeg VAR en av de ungene. Begynte i skytterlag da jeg var tolv, og skjøt til militæret hentet meg inn :-D

Ja det blir nok bedre med rifla. Og jeg fikk litt panikk her :-D
Skal jo uansett trene avtrekk på Olympisk nivå...så å trene skytestillingen må til. 
Så får jeg prøve å slite meg på noen flere gåturer og begynne med Cola Zero eller no.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Er så enkelt/ vanskeligt som og eta mindre. Har gått ned frå 90 til 85. Begynn med og kutta ut alt av snop og brus, mindre frukt samt og ikkje eta middag til ein er sprikk ferdig. Dei fyrste kiloane forsvinn fort. Dumt at du har kronisk sjukdom er Noko svineri når ikkje magen fungere 100  prosent.

Link to comment
Share on other sites

13 minutes ago, Sitka said:

Er så enkelt/ vanskeligt som og eta mindre. Har gått ned frå 90 til 85. Begynn med og kutta ut alt av snop og brus, mindre frukt samt og ikkje eta middag til ein er sprikk ferdig. Dei fyrste kiloane forsvinn fort. Dumt at du har kronisk sjukdom er Noko svineri når ikkje magen fungere 100  prosent.

 

Ja sykdommen og alle operasjonene gjør at næringsopptaket og er elendig, så det er ikke så lett å bytte kosthold. Risikerer å bli så slapp at ingentinmg går rundt. Problemet er at stort sett alt av grønnsaker som er sunt er på fy-lista og kan gjøre meg livstrruende akkutt syk. Eneste saligjøærende er omtrent smoothies, men det er rett og slett pyton uten søtt i..... 

 

Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Tjukkas skrev:

Fant noen råd for fettberg (Ca 115 kilo fordelt på 180cm) som meg om ekstra høy tofot, bygge opp under brystet. og alt det det der. Men det er vel ikke særlig forenlig med deltagelse i den nye DFS "kikkertklassen"som jeg håpet på for å få litt skytetrening.

 

Noen veteraner (V65 - V73) i DFS, som har problemer med bevegelighet i nakke (eller for stor mage!), har fått tillatelse til, etter individuell søknad til Skytterkontoret, å skyte sittende ved et bord i stedet for liggende. Min kjenning Martin skjøt 350 fra bordet sitt nå i helga.

 

Jeg klarte ikke å finne noe om dette på DFS-sidene (like håpløs søkemotor som "kammeret"?). Men det er kanskje umaken verdt å ta en telefon til Skytterkontoret, og forhøre seg om muligheten.

 

4 timer siden, Tjukkas skrev:

  -  man er litt for glad i Cola og Redbull,  -

 

Kutt hvertfall ut snop, og drikkevarer som er omtrent mettet sukkerlake.

 

 

Edit.: Ved bruk av en tilnærmet normal nettleser, fant jeg følgende i protokollene fra DFS - Skytterstyret. Det ser ut til at dette (foreløpig) bare er gjort gjeldende for klasse Veteran 73:

 

 

"Saksnummer: 111/2017

Sak:Tilpasning av regelverket i klasse V73

Kompetanse: Jf. Kapittel 8

 

Skytterkontoret har mottatt søknad fra Tidemann M. Kolsrud om dispensasjon til å konkurrere i klasse V73 med en tilpasset skytestilling, der skytteren sitter på en stol og har støtte for albuene på et bord.

 

Gjeldende føring fra Skytterstyret er at skyttere som trenger vesentlige tillempinger i regelverket for å kunne delta, primært skal gis dispensasjon til å konkurrere i Åpen klasse. Med det som bakgrunn er søknaden avslått. Kolsrud er i stedet innvilget dispensasjon til å konkurrere i Åpen klasse sittende på en stol, der det i liggende benyttes støtte for begge albuer på et bord, og støtte på en albue i knestående.

 

Det er en kjensgjerning at skyttere i den eldste veteranklassen har en del fysiske begrensninger som påvirker opplevelsen og muligheten til å delta. Med det som bakgrunn tas opp til drøfting med Skytterstyret gjeldende føringer for å innvilge dispensasjoner. Dette for å belyse om det for skyttere i klasse V73 bør være noe større fleksibilitet og muligheter for å innvilge dispensasjoner, som i større grad imøtekommer de eldste skytteres alminnelige fysiske helsestatus. Utover praksis om å gi skyttere dispensasjon til å skyte i Åpne klasse, har også skyttere i klasse V73 blitt gitt dispensasjon til å skyte programmet sittende eller knestående iht. Skytterboka pkt. 8.173 og pkt. 8.174., om de har helse til dette. I tillegg er det skyttere med dokumentasjon fra lege om at de har spesielt stiv nakke/rygg, som er innvilget dispensasjon til å benytte prismesikte. Ingen av disse løsningene kan sies å være spesielt gode. En skytter i klasse V65 er grunnet et alvorlig handikap gitt dispensasjon til å skyte sittende på stol med støtte for albuene på et bord.

 

Administrasjonens drøfting

 

Erfaringsmessig er det en god del veteraner som har så store fysiske utfordringer at det setter begrensninger i deres skyteaktiviteter. Dette med bakgrunn i skader, sykdommer og normalt redusert fysikk som en følge av aldring. Dette til tross klare mange å delta, men deres resultater og opplevelse påvirkes av den fysiske helsen. Andre har ytterligere handikap som gjør at de rett og slett ikke har muligheter til å delta innenfor dagens regler og krav knyttet til skytestillinger og program. Generelt er det problematikk knyttet til stiv nakke og rygg, som for mange veteraner er den største utfordringen/begrensningen. Her kan det være alternativ å åpne for at det kan skytes sittende på en stol med støtte for albuene på et bord. Det er ikke hensiktsmessig å åpne fritt for dette, men et alternativ er at Generalsekretæren blir gitt fullmakt til å innvilge slik dispensasjon når det foreligger skriftlig søknad med attest fra lege/faginstans som dokumentasjon. Slik vil man ha kontroll med omfanget. Det er viktig at det blant konkurrenter ikke blir oppfattet å gi fordeler å skyte fra et bord sammenliknet med de som benytter tradisjonell liggende skytestilling. Generelt anses ikke dette som noen fordel for de som har generelt god fysikk, og det vil i stedet kunne bidra til å utjevne forskjeller mellom skyttere med forskjellige fysiske forutsetninger. Slik kan forhåpentligvis noen skyttere bli med mer og lenger.

 

I DFS sitt styringsverktøy – Langtidsplan 2016 – 2020, har organisasjonen vedtatt at: «DFS skal være en attraktiv og inkluderende breddeorganisasjon der begge kjønn og alle generasjoner kan drive en aktivitet de har glede og nytte av». Gjennom dette har organisasjonen forpliktet seg til å tilrettelegge for flest mulig skyttere i alle aldre. Veteraner er en viktig resurs i lags- og organisasjonsarbeidet, noe mange skytterlag har erfart. I tillegg må det ses på som et godt generelt bidrag til folkehelsen at veteraner er lengst mulig med skytterlagsmiljøet, der de finner glede, trivsel og tilhørighet. Det synes ikke aktuelt å pålegge arrangører å stille med stol og bord til skyttere med slik dispensasjon. Her vil det også være individuelle behov og tilpassinger som gjør det mest relevant at slikt utstyr medbringes av skytteren. Feltskyting for skyttere med denne type dispensasjon er lite relevant.

 

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:

 

Generalsekretæren kan etter skriftlig søknad med attest fra lege/faginstans innvilge dispensasjon for skyttere i klasse Veteran 73, slik at de kan skyte sittende på stol/krakk med støtte for begge albuer på et bord.

 

Vedtak:

 

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt".

Edited by Jegermeistern
Link to comment
Share on other sites

Takkk for det, men når man melder seg inn i skytterlag igjen etter 30 år....er liksom ikke sånt det første jeg vil mase om. Særlig ikke når det bare er mulighet til å bruke banen til skytetrening jeg er ute etter :-D

Får heller få børsa i hus, begynne å trene med den. og se hva som skjer da. 

 

Link to comment
Share on other sites

Var uheldig å lufte tankene for fruen, som sprenstreks jagde meg fra gård og grunn for å gå noe hun kalte for "tur" 5-6 km i marka uten hverken fiskestang eller hagle og det å gå hjem igjen som eneste mål! Merkelig greier folk driver med!

 

 

  • Like 4
  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

11 minutter siden, Jegermeistern skrev:

Sjøl om denne tilsynelatende totalt meningsløse aktiviteten er både ny og skremmende for deg, er det faktisk noe av det beste du kan bedrive, hvis målet er å komme ned til noe som ligner en akseptabel liggendestilling i noenlunde god tid før pensjonsalderen!

Ei god grop er kraftig undervurdert... 😂

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Det var faktisk merkelig lett å motiovere seg for å rusle seg en tur når jeg så på det som trening til jakt og skyting. 
Kjerringa og poden virret rundt overalt, emns jeg skred fram i eget tempo. og plutselig stod man ved bilen igjen...
Som vanlig i dette landet bor jeg i en bakke. Så jeg juksa og kjørte opp på flata før jeg sveieet i gang undersåttene!

 

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Sitat

men jeg VIL skyte liggende også

Settingen kan nok hjelpe til - lystbetont, trigget av konkurranseinstinkt, et eller annet. Da blir det mye lettere å glemme om ting er kjedelig, eller om det er vondt.

Jeg gikk 3km i går - jeg hater "å gå tur" og orker ikke å gå bare for å gå, men jeg og dattera mi skjøt med pil og bue i et par timer, og da vi hadde skutt fra oss, så hadde klokka mi logget opp 2860m gåing, nesten 4000 skritt, og jeg var passe sliten både armene og beina (det er halvlangt vått gress og litt myrete der vi skyter) uten å ha tenkt et øyeblikk på at det var slitsomt det vi drev med. Jeg hadde jo også dratt opp buen (ca 25kg på fingertuppene) omtrent 150 ganger.

 

IMG_4193.jpeg.8097268f2ee8644f0752f5755cc038b1.jpeg


Nå gikk vi hjem og belønnet oss selv med pannekaker og bacon etterpå, men det er jo en annen sak...En annen "kombiøvelse" jeg prøver å få gjort, er å gå fra stående til skudd, liggende, så fort som mulig. Ikke stup ala felthurtig, men til et kontrollert, presist skudd i innertieren - så opp igjen og repeter. Her har en sjansen til å konkurrere med seg selv, først på presisjon, så på både presisjon og fart, en kan vekte fart eller "alt riktig" som en vil - men etter 35 skudd, så kjenner iallefall jeg det...

 

 

Så liker jeg jo å skyte på langt hold - og vinterstid er det 3.5km å gå for å sette ut blinker, 1.5 tilbake for å skyte, 1.5 opp for å hente skiver, og 3.5 ut til bilen. Ikke at jeg gjør dette ofte, men gjør en sånne ting, og generelt ikke er redd for å gå, bære, eller gjøre ting manuelt istedenfor å alltid bruke maskiner og kjøretøyer, så kommer det litt av seg selv.

 

Frokost har jeg sluttet med for lengst...

 

K

Edited by M67
Link to comment
Share on other sites

Å ha kontroll på vekta er veldig enkelt. Er kaloriinntaket større en kaloriforbruket øker vekta, er inntaket lik forbruket er man på stedet vil og er inntaket mindre en forbruket går man ned. Dessverre vil en treningsøkt hver dag bety forsvinnende lite for vekta om inntaket fortsetter som før. En joggetur på en halvtime forbrenner ca 300 kalorier hos en normal person. 100g sjokolade inneholder ca 500😁   Men man blir jo i bedre form. Anbefaler å kjøpe en pulsklokke å følge med. Ganske artig egentlig. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

32 minutes ago, Super XX said:

Å ha kontroll på vekta er veldig enkelt. Er kaloriinntaket større en kaloriforbruket øker vekta, er inntaket lik forbruket er man på stedet vil og er inntaket mindre en forbruket går man ned. Dessverre vil en treningsøkt hver dag bety forsvinnende lite for vekta om inntaket fortsetter som før. En joggetur på en halvtime forbrenner ca 300 kalorier hos en normal person. 100g sjokolade inneholder ca 500😁   Men man blir jo i bedre form. Anbefaler å kjøpe en pulsklokke å følge med. Ganske artig egentlig. 


Ja det funker nok for en frisk person. For en som knapt har næringsoptak i det som er igjen avi tarmer, og hvor det som normalt er den sunneste maten, kan drepe meg (slik er det), så blir dette vanskeliger å få til. Jeg sliter rett og slett med å få i meg nok næring. har vært hos ernæringsfysiolog for å få råd, men det eenste som kom ut av det er at næringsmessig spriser jeg nok av det jeg skal ha. Men kroppen klarer ikke å dra nytte av det. Det eneste jeg kan forandre på er i grunnen sukker. 

Og der er tiltak satt i verk i kombinasjon med forsiktig mosjon for å få opp kondisen slik at jeg blir i stand til mer mosjon :-D
I mellomtiden har misntemann fått oppdraget å gi meg en stor tupp i ræva om jeg blir observert med sjokolade, smågodt, og sukkerholdig brus.Noe den lille jævelungen utfører med stor glede! Jeg vil unne meg sukkerfri brus, ellers blir jo livbet helt meningsløst! Jeg er minst like avhengig av følelsen av kullsyre som renner med i halsen som jeg er av sukker. Sånn sett kunne jeg like gjerne drukket kullsyrevann! 

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Tjukkas skrev:

Ja det funker nok for en frisk person.

Kalorier inn- ut stemmer for alle. Det vill være umulig å legge på seg eller opprett vekten om man intar mindre enn man forbruker. Om det skulle være mulig så snakker vi om en sykdom som produserer energi.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

45 minutes ago, Super XX said:

Kalorier inn- ut stemmer for alle. Det vill være umulig å legge på seg eller opprett vekten om man intar mindre enn man forbruker. Om det skulle være mulig så snakker vi om en sykdom som produserer energi.


Jeg forstår at du mener det godt, men her er det en underliggende sykdom som gjør at jeg ikke kan spise det meste av det som står på plakaten til folkehelsa. Etter jeg en appelsin til lunch, leller en neve  Sørlandschips for den del, igge jeg på på sykehuset om kvelden og mottar smertebehandling med morfin, mens kirrurgene vurdered operasjon og fjerning av nok en del av tarmene mine. Samtidig er så mye fjernet at om jeg ikke får i meg nok mat, får jeg mangelsykdommer fordi så mye av tynntarmen er fjernet at jeg har store problemer med næringsopptaket. Slik at for meg er det ikke bare å spise mindre. Gjør jeg det får jeg problemer med mangelsykdommer fodi kroppen min iukke klarer å ta opp nok næring. Det meste går rett gjennom tarmene uten å bli tatt opp i kroppen. 

Pga av inflammasjone i tarmene, og fordi så mye er fjernet, har jeg kronisk diare , tenk deg syden diare 24/7 over en 15 årsperiode. 
Dette gir meg i tilegg et liv sterkt pregetr av fatigue -utmattelse. Det er nok sitsnevnte som har ført til at jeg inntar for mye sukker. Det gir en kortvarig boost slik at jeg får energi der og da til å ta i ett tak hjemme, være pappa for poden, få pakka fisksakene i bilen så jeg får kommet meg i båten etc. 

I alle fall, det er det jeg mente med at det er nok lettere for en firsk person. For meg er det veldig vanskelig å legge om kosten i noen særlig grad. Men som sagt jeg kan kutte ut brus og sjokolade. Og jeg kan forøke å trene litt, slev om en gåtur på 5-6 km fører til at jeg er ikke i stand til å gjøre mer den dagen. 

Kort sagt, deter ikke bare å spise mindre. 


 

Link to comment
Share on other sites

Jeg har også crohn og har heldigvis bare fått fjernet 2 deler av tykktarmen og overgangen tykk-tynntarm, men kjenner igjen diare og kraftløsheten du beskriver.

Har antageligvis ett høyere aktivitetsnivå da jeg har ligget jevnt oppunder 90kg nå i 10år.

Her i huset så har vi gått bort fra rafinert sukker og bruker heller brunt sukker og honning som søtnings middel i matlagingen, men det går mye i sukkerholdig brus da jeg ikke drikker kaffe, og så er jeg glad i potetgull🙈

Jeg skyter ikke Dfs men skyter jaktfelt hos Njff og der trives jeg bedre med sittende skyting enn liggende, problemet er ikke å komme meg ned på magen men etter 3skudd så begynner synet å flimre, trolig pga struping på blodårene i nakken så da får jeg bedre samling og poengsum med å skyte sittende på kloss med anlegg på begge knærne i stedet for å velge en lavere skytestilling som liggende.

Liker å gå tur med hunden og på snikende oppdagelsestur utenfor veien for å spotte dyreliv og spor etter dem og vil heller være driver under elgjakta enn å sitte på post.

Edited by Jegerbombom
Link to comment
Share on other sites

8 minutter siden, Jegerbombom skrev:

problemet er ikke å komme meg ned på magen men etter 3skudd så begynner synet å flimre, trolig pga struping på blodårene i nakken så da får jeg bedre samling og poengsum med å skyte sittende på kloss med anlegg på begge knærne i stedet for å velge en lavere skytestilling som liggende.

Jeg skal være den siste til å gi råd om livsstil og vekttap, jeg har gått jevnt opp i vekt siden 1967... Men for noen måneder siden begynte 100kg-merket å nærme seg (med arbeidstøy på) , og jeg sluttet å spise frokost og lunsj - kaffe får meg til å tro at jeg har energi, og godteri kan jeg ikke slutte med...
Prøver også å få inn mer lystbetont aktivitet, merker jeg at jeg blir sliten, så gidder jeg ikke - så det må være gøy å bli sliten.

Men skyting kan jeg litt om - ikke at jeg har noen kur her heller, men sviktende syn pga. problemer med å holde hodet oppe har "alle" - men ikke alle merker det så godt. Hos eldre folk med litt overvekt, det henger som regel sammen med "ikke allverdens muskulatur", så er det veldig vanlig å slite på ligg, pga nakken. En god skyteinstruktør kan kanskje hjelpe til å finne ei stilling som ikke er så utsatt. Hos noen må en finne ei litt høyere stilling, og noen ei lavere, dette har ikke så mye med egentlige sykdommer folk har, men mer pga generell dårlig form - og grunnteknikk. Sitter den dønn, så er det mye som går.

 

Ellers kan det jo være ei fin utfordring å lære seg å skyte knestående eller sittende skikkelig. Det er ikke SÅ lett.  Men ofte mer behagelig enn liggende.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Ja da vet du hva det går i. 
Tenkte at Kikkertklassen er klassen for meg rett og lsett fordi jeg slipper å gå så mye. 
Skal pinadø ta turen en dag og bare rusle rundt anlegget og se hvor slitsomet det egentlig er... 
Var aldri med på det da jeg var aktiv skytter. Lå bare på banen og skøyt DFS program og dro hjem. 
Men dette foregår jo ute så det blir kansje letter eå tillempe skytestilling etc.

  

Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago, M67 said:

Jeg skal være den siste til å gi råd om livsstil og vekttap, jeg har gått jevnt opp i vekt siden 1967... Men for noen måneder siden begynte 100kg-merket å nærme seg (med arbeidstøy på) , og jeg sluttet å spise frokost og lunsj - kaffe får meg til å tro at jeg har energi, og godteri kan jeg ikke slutte med...
Prøver også å få inn mer lystbetont aktivitet, merker jeg at jeg blir sliten, så gidder jeg ikke - så det må være gøy å bli sliten.

Men skyting kan jeg litt om - ikke at jeg har noen kur her heller, men sviktende syn pga. problemer med å holde hodet oppe har "alle" - men ikke alle merker det så godt. Hos eldre folk med litt overvekt, det henger som regel sammen med "ikke allverdens muskulatur", så er det veldig vanlig å slite på ligg, pga nakken. En god skyteinstruktør kan kanskje hjelpe til å finne ei stilling som ikke er så utsatt. Hos noen må en finne ei litt høyere stilling, og noen ei lavere, dette har ikke så mye med egentlige sykdommer folk har, men mer pga generell dårlig form - og grunnteknikk. Sitter den dønn, så er det mye som går.

 

Ellers kan det jo være ei fin utfordring å lære seg å skyte knestående eller sittende skikkelig. Det er ikke SÅ lett.  Men ofte mer behagelig enn liggende.

 

KJa ett eller annet må jeg finne på. Også overtenker jeg nok dette. Ting faller vel på plass når jeg får på plass våpenet, og kan starte å trene med det. Også får jeg jobbe litt med muskler og kondis 
innafor de begrensningene jeg har. Man må spille me kortene man har fått utdelt. En av dagene nåp skal jkeg en tur på havet å speide litt etter selen mens jeg fisker :-D
Blir spennende det. Har liksom tenkt mere på hva som er under båten av mat, enn over og rundt den :-D


 

 


 

 

Edited by Tjukkas
Link to comment
Share on other sites

Just now, bardp said:

Går de mindre en de som skyter med diopter?


Inbiller meg at gåingen er fra parkeringsplassen til Standplasss. Sist jeg var der oppe, en strekning på 30 meter...

Om jeg ikke blander sammen ting. Inbiller meg at Kikkertklassen skyter at standard DFS program som for klasse 1 skyttere. Er ikke mye bevegelse. 
Mens jaktfelt så må man ut og rusle litt i terrneget :-D

Men jeg kan jo ta feil da det er 25 år siden sist jeg var på en sivil skytebane...


 

Link to comment
Share on other sites

Tenkte at Kikkertklassen er klassen for meg rett og lsett fordi jeg slipper å gå så mye. 
Skal pinadø ta turen en dag og bare rusle rundt anlegget og se hvor slitsomet det egentlig er... 
Var aldri med på det da jeg var aktiv skytter. Lå bare på banen og skøyt DFS program og dro hjem. 

 

1 minute ago, Sakoen75 said:

Slakt et billig liggeunderlag eller noe lignende og en rull med gaffer tape  så mekker du deg en "custom" kinnstøtte med riktig form. Hjelper å bare kunne hvile hodet på kolben og ikke løfte hodet for å sikte


Får se hva som blir nødvendig. Tror Weatherbyen Vanguard s2  skal ha en ganske grei kinnstøtte. Men er det ikke nok, så ligger det nu et av forsvarets gamle liggeunderlag et eller anna sted her.


 

Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, Tjukkas skrev:

Om jeg ikke blander sammen ting. Inbiller meg at Kikkertklassen skyter at standard DFS program som for klasse 1 skyttere. Er ikke mye bevegelse. 
Mens jaktfelt så må man ut og rusle litt i terrneget :-D

Joda sammenlignet med jaktfelt er det nok lite gåing. Og etter at feltskytingen også stort sett er blitt elektronisk er det ikke særlig gåing der heller.

Link to comment
Share on other sites

3 minutes ago, bardp said:

Hvilken bane er det du skal skyte på?

 

Trondenes. Bor rett nedi bakken fra den, altså Trondenes skytterlag sitt anlegg på Heggenkollen i Harstad tipper jeg det blir. Skljønt kompisen skyter i kvæfjord så det kan bli noe der og.

 

 

 

Edited by Tjukkas
Link to comment
Share on other sites

Kikkertklassen i DFS skyter både bane og felt.

- Bane foregår liggende, 25 skudd, en stilling, jeg har sett folk sovne mellom seriene. Dette blir for statisk for meg

- Felt er også liggende, men ute, og en må gå mellom 5 standplasser, a 6 skudd. Disse kan være i umiddelbar nærhet, eller 1km fra hverandre - eller 10, men da kjører man bil fra standplass til standplass. På f.eks. LS i år vaer det tungt nok å den drøye kilometeren i solsteik, skytterdress og 30 grader.

 

Jaktfelt er 6 standplasser a 5 skudd , og de kan være 10m fra hverandre, eller 100, sikkert mer - men min erfaring er at det er langt mer gåing på DFS feltstevner enn på jaktfeltstevner. Men dette varierer antakelig rundt om i landet.

K

Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, M67 said:

Kikkertklassen i DFS skyter både bane og felt.

- Bane foregår liggende, 25 skudd, en stilling, jeg har sett folk sovne mellom seriene. Dette blir for statisk for meg

- Felt er også liggende, men ute, og en må gå mellom 5 standplasser, a 6 skudd. Disse kan være i umiddelbar nærhet, eller 1km fra hverandre - eller 10, men da kjører man bil fra standplass til standplass. På f.eks. LS i år vaer det tungt nok å den drøye kilometeren i solsteik, skytterdress og 30 grader.

 

Jaktfelt er 6 standplasser a 5 skudd , og de kan være 10m fra hverandre, eller 100, sikkert mer - men min erfaring er at det er langt mer gåing på DFS feltstevner enn på jaktfeltstevner. Men dette varierer antakelig rundt om i landet.

KJa ser ikke helt for meg å vase seg gjennom snøen med børsa på slep vinterstid f.eks og være i stand til å skyte når jeg kommer fram....Derfor DFS bane i kikkertklassen. Poenget for meg er å få adgang til anlegget og få skutt. 
 

Edited by Tjukkas
Link to comment
Share on other sites

Tilbake til tema....
Er godt i gang med trening. Turen gikk i dag til skytebanen da treningsplan tilsa 30 minutter gange i oppoverbakke i dag....og det er ca til skytebaben og tilbake til parkeringsplass. Hadde et håp om å treffe de infødte der opp i skogen, men der var ingen. 

Men på parkeringsplass treffter jeg en bekjent, vi kommer i snakk om skyting og sånt, og han har ei gammel luftrifle han skal kaste, men virker. Frontsiktet har han miset, men det står et Husqvarna 4x28 kikkertsikte på det, og jeg kan få det mot at han får litt fisk (du vet du er i nord norge når....).

Hentet nå og det er i voksenstørrelse, så nå har jeg noe å teste skytestilling med i alle fall. Kansje litt begynnede avtrekkstrening også er mulig.

Så får jeg ta vare på det til poden blir hakket større. 

Artig sak. Pumpes med en stang under løpet istedet for knekktypoen jeg hadde som guttunge.
 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hah, la meg ned på stuegulvet kmed det i morrest til podens store fonøyelse. Det går men er satans ubehagelig. Var litt mer behagelig med en sekk med et par gensre i som underlag til våpenet. 
Godt kikkertsikte foresten. Tracker helt fint, og blir på målet når øyet flyttes. Tror jeg flytter det til en salongrifle når den blir kjøpt inn. Hvis jeg kjøper en som kommer uten. Vil funke fint i dagslys....skal ikke på nattskyting med det. 


 

Link to comment
Share on other sites

Her kommer bilder av det luftdrevne vidunderet. 
IMG-20200716-122102.jpg

Som sagt Husqvarna kikkertsikte og greier!!

IMG-20200716-122135.jpg

Våpen og Hobby var Harstads våpeneldorado med Arne Heitmann bak disken, fikk man det man øsnket seg. Kjøpte min første hagle der. 
Han hadde to ting som tiltrakk meg som guttevalp. Børser og fjernstyrte fly!

For å spenne opp fjæra, knekkes ikke løpet, men man bruker spaken under løpet. 

IMG-20200716-122216.jpg

4.5 mm kula settes i ved å dra ned denne spaken

IMG-20200716-122236.jpg

...og sette kula i hullet med "spissen" ned, og vippe opp armen igjen. 

IMG-20200716-122244.jpg

Ellers så er den lagget i Ungarn og er av mekret Jelly, aldri hørt om. 

 

Link to comment
Share on other sites

Ser ut som en gammel FEG 322, de er jo ungarske, Jelly er kanskje en eller annen slags kopi? Tror de fins under navnet "Tornado" også. Originalen var jo topp luftgevær "back in the days". Mulig pakningene begynner å merke alderen, men det finner du jo ut. Burde være et topp gevær å trene inne/ hjemme med det der.
Litt rart at ungarerene kopierer en ungarer, har du bilde av merkingen?

 

 

K

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, M67 said:

Ser ut som en gammel FEG 322, de er jo ungarske, Jelly er kanskje en eller annen slags kopi? Tror de fins under navnet "Tornado" også. Originalen var jo topp luftgevær "back in the days". Mulig pakningene begynner å merke alderen, men det finner du jo ut. Burde være et topp gevær å trene inne/ hjemme med det der.
Litt rart at ungarerene kopierer en ungarer, har du bilde av merkingen?

 

 

KNederste bilde står det "Made in Hungary" også står det "Jelly på klistremerket på kolben. Og det er vist et Luftgeværmerke.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...