Jump to content

Artikkel i Hamar Arbeiderblad


Hedmarkingen

Recommended Posts

Det står følgende:

Er våpen farlig ?

 

Jeg ser gjerne at dette brevet blir lest nøye og at innholdet tillegges vekt.

Petter Bratli Skytter/jeger og våpenhandler

 

debatt

Våpen i privat eie i dag har i all hovedsak to klare grunnpilarer: jakt og konkurranseskyting. Alt dette styres ut ifra en våpenlov som i disse dager er under revisjon.

La våpenlovutvalget få lov til og gjøre sin jobb i fred. Den består av oppgående og vettuge mennesker som, med all sannsynlighet, vil det beste for samfunnets innbyggere.

De som ønsker ett eller flere private våpen må søke politiet om tillatelse. Det er ikke bare å handle våpen fritt etter spontane ønsker.

 

Demokratiske prinsipper

 

Etter massakren på Utøya har debatten rundt sivile våpen blomstret opp på nytt. Det er tydeligvis nå byråkrater og politikere nå skal vise handlekraft. Alle snakker om at det har vært et angrep på det norske demokratiet. Men etter min mening er det minst like viktig å sørge for at demokratiet skal leve videre.

Det jeg er opptatt av - og etterlyser, er de demokratiske rettighetene som også tar vare på de 400 000 til 500 000 våpeneierne som er i dette landet. Dette er mennesker som finner stor avkobling og ro i å bruke våpen til jakt eller å skyte på blink.

Ville de ikke bli et stort tap for Idretts-Norge om skiskyting, med Ole Einar Bjørndalen i spissen, forsvant? Eller hva om landsskytterstevnet med sine 5000 til 7000 deltakere ikke lenger ble arrangert. Harald Stenvaag og Tor Heiestad har flere olympiske medaljer, deriblant gull.

Min påstand er ikke dokumentert, men jeg mener bestemt at skyting er en av idrettene i Norge med flest olympiske medaljer.

Ser man på mangfoldet, er det vel bare Norges Fotballforbund som har flere medlemmer enn skyting. I tillegg kommer Norges Jeger- og Fiskerforbund med 80 000 til 100 000 medlemmer.

 

Skytingens betydning

 

Er det demokratisk å la alle disse interesserte mennesker få redusert sin sunne interesse fordi et sykt menneske utfører en avskyelig handling på Utøya?

Det snakkes om at samfunnet må stå samlet. En av de omkomne i regjeringskvartalet skulle vært på Landskytterstevnet. Hennes familie reiste likevel for å bearbeide sin sorg i et for dem trygt og godt miljø. Både mannen og begge sønnene deltok.

Jeg takker dem for at de satte et spesielt ansikt på sorgen. Selv var jeg å til stede på bane-NM for pistol uken etter massakren.

Hele mesterskapet ble avviklet under verdige former og deltakerne kunne diskutere og bearbeide sitt sjokk i et kjent miljø. Jeg har også registrert at ett av ofrene på Utøya skal ha vært pistolskytter.

Jeg ser at skyttere og jegere er helt vanlig mennesker med sin hobby. Denne hobbyen er like langt unna vold og terrorisme som hvilken som helst vanlig idrett, som fotball, håndball, metallsløyd, strikking eller hva det måtte være.

Så hvorfor skal denne interessegruppen kollektivt straffes for noen få syke menneskers oppførsel?

Konkurranseskyting krever så mye konsentrasjon at det er veldig utviklende på menneskers sinn og væremåter. Personlig har jeg tro på at rastløs ungdom lettere vil tilpasse seg samfunnet, med skyting som hobby - og under en dyktig trener.

 

Automatvåpen

 

At det ble brukt et lovlig registrert jaktvåpen på Utøya bør ikke medføre at jegere og skyttere skal få redusert sin hobby.

Kanskje den største og viktigste årsaken for å jakte med halvautomatisk jaktrifle er venstrehendte som har et mye mindre utvalg å velge i. Jeg har også hatt kontakt med folk som har en fysisk funksjonshemning og kun kan betjene et våpen av denne typen. Straff de som bryter loven og la de lovlydige få være i fred.

Jeg har utallige ganger hørt fra myndighetspersoner at Utøya-massakren ikke kunne blitt avslørt og forhindret, fordi det var en kynisk og vel beregnende person som gjorde det. Han hadde detaljplanlagt massakren over en niårsperiode.

Så spørsmålet er: «Er våpen farlig»?.

I hendene på en gal fyr er det farlig, men som oftest har ikke vedkommende spurt politiet om lov til å eie det. I eie hos en lovlig jeger, eller skytter, er det bare et verktøy som skaper ro og harmoni i egen sjel.

 

(07.09.2011 kl. 04:12)

Link to comment
Share on other sites

OT:

 

For liberal våpenlov

 

Men her er en artikkel som skremmer meg :forvirra:

http://sv.no/content/view/full/39658

Sitat:

 

"Hvorfor er halvautomatiske våpen da lovlig i Norge? Finnes det også her mafialignende lobbyorganisasjoner som USAs NRA (National Rifle Association) og GOA (Gun Owners of America) som sørger for at slike våpen er lovlige i Norge?"

 

"Skrevet av VIGGO JORDAHL"

Link to comment
Share on other sites

Godt skrevet av Bratli i HA.

 

"Det er registrert 1229436 håndvåpen og det er 484298 våpeneiere i Norge.", skriver Viggo Jordal i Kristiansund SV. Dette skulle da borge for at våpeneierne i landet vårt er trygge, mener jeg. Så mange våpen og våpeneiere, og så lite forbrytelser med dem. Og jeg vil tro at de aller fleste forbrytelser som skjer med skytevåpen er med folk som ikke er blant de 484298 våpeneierne. Og våpnene er neppe registrerte heller. Så hvorfor da angripe de lovlydige...?

 

Da burde i hvert fall kniv være forbudt å eie, for det er da vitterligen flere forbrytelser som skjer ved hjelp av kniv! Fra Politiet.no kan en lese at i 2009 ble det anmeldt 278 saker med legemsbeskadigelse med kniv, 17 med skytevåpen, 782 trusler med kniv og 334 med skytevåpen.

(https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_585.pdf)

Link to comment
Share on other sites

Finnes det også her mafialignende lobbyorganisasjoner som USAs NRA (National Rifle Association) og GOA (Gun Owners of America) som sørger for at slike våpen er lovlige i Norge?"

 

rett nok er NRA en stokk konservativ organisasjon - men ser stadig vekk at de demoniseres av våpenmotstandere på venstresida, f.eks, her mer enn antydes at det er en kriminell organisasjon. :evil:

 

Her prøver han å skape et inntrykk av at det ikke er legitimt for oss våpeneiere å fremme våre interesser... :x

Link to comment
Share on other sites

Eg tykte det beste var når dei ikkje ville selga HV-Mauserne til Landrø fordi dei hadde "Nazimerking" stempla inn (denne er frest vekk på F1-varianten til Forsvaret, der det er stempla HÆR, LUFT og SJØ i staden no, så den var der ikkje ein gong.) Og Eirik Solheim som stod på Dagsnytt og sa "det er nok våpen i Norge!"

 

Oppgangen i talet på skyttarar og jegarar har nok motsagt han litt her i ettertid...

Link to comment
Share on other sites

Guest graahund
Ikke nevn udyret SV, det kjører humøret mitt rett til helvete. Jeg syns det er trist at slike fortapte sjeler får spre sine ideer, det er jo så latterlig at det ikke er morsomt engang. Jeg nekter og synke så lavt at jeg tar meg bryet med og svare dem.

Det er synd spanskrøret forsvant, med litt "veiledning" i grunnskolen hadde det kanskje blitt folk av SV'ere også.

 

+1 !!

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Den godeste Jordal karakteriserer NRA som en "mafialingnende organsiasjon" (da er vel jeg som mangeårig NRA medlem, en mafialignende mann?).

Som venter fra den kanten, tatt helt ut av kontekst.

 

De fleste noenlunde oplyste mennesker vet at USA har en helt annen lovregulering av privat våpeneierskap.

Bla mulighet for å eie våpen til personlig beskyttelse.

NRA har derfor en annen interesse, betydning og vinkling i forhold til våpeneierskap enn de norske organisasjonene som ivaretar jeger og skytterinteressene.

 

Han velger også naturligvis å helt se bort fra at Norge med sin forholdsvis liberale våpenlov, ligger helt i bunnskiktet i Europa når det gjelder våpenrelatert vold og kriminalitet.

(dette inntil Utøya massakren som statistisk nok løftet Norge på den staistikken)

 

Å blande jakt og konkuranseskyting i Norge sammen med den internasjonale innsatsen for å stoppe handel med "small arms" til konfliktsoner i verden, er også et normalt SV utspill.

Å "feie for egen dør" i den sammenhengen betyr vel sterke innskrenkninger på norsk våpeneierskap, slik at vi kan vise verden at vi "gjør noe".

På samme måte som de ikke vil ha gasskraftverk her i landet fordi vi er så forbannet miljøbevisste, men å importere atom, kull og gasskraft fra utlandet er helt legitimt.

 

Sier noe om verdenssynet til denne politiske fraksjonen som i sin tid omfavnet Enver Hoxha og kalte Albania for Europas Fyrtårn.

For å sitere Charlie Brown...Good grief :evil:

Link to comment
Share on other sites

Snakker om SV-argumentering...."nå når Norge topper den dystre statistikken over ofre for massedrap med skytevåpen"...

 

Norge topper antagelig den dystre statistikken over folk som har omkommet etter overdrevet inntak av rømmegrøt og lutefisk også, for ikke å snakke om statistikken over folk som er begravet i Oslo, men å det er noe som har oppstått over tid ikke som resultat av en enkelt hendelse.

Skulle man endre på ting etter 1 enkelt tragedie så er det jo merkverdig at vi i Norge fortsatt opererer togsett med dieseldrift etter Åsta-ulykken...

 

De fokuserer på lovlige våpen brukt til ugjerninger, som om det ville endret på noe om disse våpnene ikke var lovlige.

Samtidig overser de glatt at ABB ikke hadde tatt seg tid eller ork til å ta nødvendige kurs og sertifikater for å lovlig kunne kjøpe sprengstoff.

Likevel setter han av en bombe bestående av sprengstoff nok til rasere regjeringskvartalet.... :roll:

 

Og denne personen skulle man liksom stoppe med et forbud :?:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...