Jump to content

Fremgangsmåte ved salg, privatperson til privatperson?


Fredrik-

Recommended Posts

Jeg lurer på hvordan kjøpsprosessen foregår mellom to privatpersoner ved salg av våpen. Det er slik at jeg ønsker å selge en hagle og jeg har allerede en kjøper, pris og slikt er allerede avtalt.

 

Hvordan skal vi gjennomføre handelen? Kjøper søkte for en uke siden om ervervstillatelse og regner med å få denne godkjent innen kort tid. Hva gjør vi når kjøper sitter med godkjent tillatelse? Skal jeg (selger) skrive noe på tillatelsen og sende riktig kopi tilbake til politiet slik som våpenforhandlere gjør, eller gjøres dette forskjellig når det gjelder to privatpersoner?

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Kjøper sender selger godkjent ervervstillatelse og kjøper beholder en kopi selv.

Selger fyller ut som selger på ervervstillatelsen, beholder en kopi selv, og leverer original sammen med våpenkort inn til sitt politikammer/lensmannskontor.

Det er det hele!

Link to comment
Share on other sites

Kjøper sender selger godkjent ervervstillatelse og kjøper beholder en kopi selv.

Selger fyller ut som selger på ervervstillatelsen, beholder en kopi selv, og leverer original sammen med våpenkort inn til sitt politikammer/lensmannskontor.

Det er det hele!

 

 

Ikke helt.

 

Kjøper sender godkjent søknad til selger (alle ark).

Selger fyller ut som selger. Han beholder så en kopi selv (den gule). Den hvite sender han til kjøpers politidistrikt (mulig de tar imot den på det lokale politi men det er kjøpers som skal ha den).

Den blå kopien sender han sammen med våpnet til kjøper.

Link to comment
Share on other sites

Sitat fra våpenforskriften:

 

§ 29. Privat overdragelse av våpen

 

Den som selger eller på annen måte overdrar våpen privat, skal gå frem på tilsvarende måte som en våpenhandler, jf. § 28. Den kopi av ervervstillatelsen som den som overdrar beholder, gjelder som legitimasjon for at han eller hun ikke lenger har våpenet eller våpendelen. Den som overdrar, skal innen 14 dager sende originaldelen av ervervstillatelsen sammen med sitt våpenkort til politimesteren på sitt bo- eller oppholdssted.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

Du skal fylle ut det som står under "Påtegning av selger". Skriv førerkortnr i rubrikken som omhandler ID av kjøper. (Bare for å leke paranoid, å forfalske et førerkort er ikke store kunsten og hvermannsen klarer nok ikke å gjennomskue falsk ID).

 

Så delene:

Hvit (og rosa om den enda henger på): Leveres inn på ditt politikammer sammen med våpenkort for det du solgte.

Gul: Skal du beholde selv. Pass godt på denne!

Blå: Skal kjøper beholde. Fungerer som midlertidig våpenkort.

Link to comment
Share on other sites

  • 7 years later...

Pluss at hans blådel uten dine påtegninger og underskrift er jo null verdt for hans del. 

Hvis han gammel el vrang og sier "sånt no jorde me ikke føyr" så hadde jeg sakte prøvd å forklart at sånn MÅ det gjøres nå, og henvist til forklaring på baksiden, deretter brydd meg heller mindre....

Link to comment
Share on other sites

Dette tenker jeg blir kjøpers problem, så lenge selger har mottatt hvit og gul del kan han selge våpenet. Beholder den gule og gir den hvite til politiet, så blir våpenet omregistrert slik det skal og selger har gul del som dokumentasjon. At kjøper da står uten noe midlertidig våpenkort i form av  blå gjenpart er ikke selgers problem.

 

Er selger snill så tar han bilde eller kopi av utfylt hvit del med selgers påtegning og gir til kjøper, i stedet for den manglende blå delen.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Da var jeg nok rett, og ønsker ikke å ta snarveier. Å være snill har lite med saken å gjøre, kjøper kan godt fylle selgers ruter på den blå delen, men ikke skrive under...

 

Til gjengjeld tar ikke kjøperen feil når den påpeker at politiets nettside uttrykkelig sier at kjøperen beholder den blå kopien. Det står ingen steder at det gjelder etter turen til selgeren og ikke etter tilbakekomst fra våpenkontoret. Skjønner godt at han forsto det slik at han skulle bare beholde den før han sendte de to andre til meg.

 

 

Edited by Forsete
Link to comment
Share on other sites

Kjøper burde sende blå gjenpart til selger. Men skal vi tenke praktisk, om kjøperen fyller inn serienummer osv og selv om det ikke er skrevet under, så er det ikke lange tiden før man ikke klarer å tyde noe av teksten eller om det har ei underskrift eller ei, som er på den blå gjenparten allikevel.

Link to comment
Share on other sites

Bor vi i et tillits-samfunn, eller har det allerede endret seg? Om kjøper og selger er enige i at børsa er solgt, så er vel blålappen god nok - selv uten underskrift?

Om politiet er i tvil under en evt. kontroll så tar det 2 min å sjekke med selger om børsa faktisk er solgt.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er for så vidt enig i deres pragmatiske vurderinger, og takker for tips. Hadde det vel vært behov for tydeligere og enklere fremgangsmåter regner jeg med det hadde blitt utviklet av politiet for lengst.

Men må si meg uenig i å ikke gjøre alt etter boka. Om man slurver med dette så hva blir neste? Her er det vel ikke snakk om å gå på rød mann, om så det ikke kommer noen biler. Må være utlendingen i meg (ikke den absolutte lydigheten mot all regler, men tanken at omgang med våpen ikke burde taes lett, er nokså mindre ansvarlig i andre land enn i Norge).

 

PS: Min blå del fra da jeg kjøpte våpenet, den sender jeg vel ikke tilbake til politimesteren med mitt våpenkort? Beholder jeg den arkivert hjemme?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...