Jump to content

Definisjonen "Magnumpatroner/Magnumladninger" - Militærfelt


Rausheim

Recommended Posts

God kveld godtfolk, jeg har et spørsmål som nok kommer til å skape en god diskusjon (og det er jyssom litt av vitsen).

 

I reglene står det for militærfelt "Magnumpatroner/Magnumladninger" er ikke tillatt. Men hva er egentlig definisjonen? Selv er jeg godkjent NSF-dommer og dette spørsmålet kunne ikke en gang kursholderen svare på, men han mente det ikke gikk an å definere dette. Kursholderen var forøvrig en ganske kjent skikkelse på vestlandet når det gjelder dommerkurs.

 

.357 og .38 spesial er jo ganske like, bortsett fra lengden på hylsa. Sistnevnte kan jo jages ganske godt opp denne også. Andre kalibre kan også jages godt opp, 10mm Auto og slike.

 

Kursholderen sa at dette hadde vært diskutert før og da handlet det ikke om hva patronen heter. Min teori blir da at om man er under faktorkravet til Mag1 at det ikke er en magnumladning.

 

Grunnen til at jeg spør er at jeg kunne tenkt meg en runde med Desert Eagle i løypa og ikke bare i Mag1 men også Militær 8) Fikk til ei ladning med en haug 125gn kuler jeg har liggende.

 

Så, hva er egentlig en magnumpatron?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 132
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Det eksisterer ingen definisjon i forhold til NSF regelverk. Er du under 190 i faktor så burde du ihvertfall være trygg, men det blir litt merkelig spekulering å skulle bruke kravet til en klasse for å definere en vag beskrivelse i en annen. Dette burde være en sak for fagkomite pistol, å komme med en skikkelig definisjon som det er mulig å forholde seg til.

 

Generelt sett, altså utenfor NSF regelverk, så vil jeg si at en magnumpatron er en patron med "vanlig" kule og større hylse. Her kommer det veldig an på hva patronen er basert på, og hva produsent ønsker å bruke som navn. Det er hovedsaklig (kun?) en markedsføringstaktikk, og har særdeles liten verdi i seg selv.

Link to comment
Share on other sites

"...hva produsent ønsker å bruke som navn. Det er hovedsaklig (kun?) en markedsføringstaktikk, og har særdeles liten verdi i seg selv."

 

Var noe alà dette kursholderen sa.

 

Jeg får dra med meg ørkenørna og se hva arrangøren sier og be de heller sjekke boka om det ikke er lov :)

Blir det masse støy av det så får jeg bare ha med meg en ekstra gønner som er lov.

Link to comment
Share on other sites

Altså, det er opplest og vedtatt at det som står på hylsa er irrelevant. Hvis du er under 190 i faktor så kan det umulig kalles magnum uansett hva som står på. Da man kan begynne å diskutere er jo hvis du møter opp med f.eks. en .45 ACP med litt tunge kuler og frisk ladning, ikke noe problem å tippe over 190 i faktor med det. Er det da magnum? Jeg mener nei, men det kan nok være et litt vanskelig spørsmål med mye rom for synsing og dagshumør. Er du under 190 i faktor bør det aldri bli diskusjon, og blir det det burde det være enkelt å vinne frem.

 

Jeg har skutt revolverfelt med .44'en min jeg, med ladninger en bit over 190 i faktor, men godt under 275 (lå vel kanskje på 220 sånn på husken). Mitt argument da er at det er en .44 Magnum som brukes i Magnum 2, den er uansett ikke lov å bruke i Magnum 1, altså burde det ikke sees som en magnumpatron i forhold til Revolverfelt så lenge jeg er under 275 i faktor. Man kommer jo fort opp i høy faktor når kulevekta stiger over 200 grains, og det gjør den jo gjerne med stor diameter på kula.

 

Fikk skyte med den jeg, men vant ikke. :winke1:

Link to comment
Share on other sites

No er det vel og ofte slik at reglar blir laga i ein kontekst der rådande forhold blir regulerte etter det ein meiner er rimeleg rettferdig utfrå dei føresetnadene ein har i øyeblikket. Problemet ligg vel ikkje først og fremst i at omgrepet magnumpatronikkje er definert, men heller i kva slags ting det er nødvendig og hensiktsmessig å definera i eit stadig tjukkare regelverk. Dei som laga feltreglementet hadde neppe DEen i tankane. Eg kjem ikkje på nokon gode eksempel frå felt, men i bane finst det mange.

 

På eit dommarkurs midt på nittitalet vart eg klar over at det fanst noko som heitte release trigger, og som var forbode. Samstundes vart det fortalt om ein herre som kom på den glimrande ideen å ha eit langt, smalt fjørblad stappa ned i buksa, opp langs innsida av skjorta, og ut gjennom jakkeermet. Meininga var at dette skulle hjelpa han å halda pistolen. Det vart sjølvsagt regelendring som sa noko om dette og. Sjølv om dette ikkje gjaldt feltskyting, så tykkjer eg det er det verd litt ettertanke. Eit anna eksempel på tvilsom praksis som ikkje har ført til nokon regelendring: ein ganske god skyttar på Vestlandet lappa konsekvent på streken når han fekk det til. Hensikten var å gjera det umogeleg å tolka med pluggtolk, slik at han kunne komma med platetolken sin, som veldig mange meiner gir meir. Fenomenet var så kjent at det fekk navn etter han. På stevne med mange deltakarar er det mykje å gjera for både skyteleiar og andre som har stevnet, og ikkje så lett å hugsa på alle tenkjelege forhold. Dei meir rutinerte stevneleiarane passa på at denne skyttaren fekk nytt innstikk for kvar serie. Det løyste problemet.

 

Mitt inntrykk er at dei fleste idrettar begynnar med eit kort og ukomplisert regelverk. Utvidingar, presiseringar og stadig nye punkt kjem i mange tilfeller av at deltakarar pushar grensene for kva som blir akseptert. Eg er motstandar av alle reglar som ikkje er absolutt nødvendige. Mange vestlandsdialekter opererer med omgrepet skammavet. I Indre Sogn heiter det gjerne å hå seg. Viss eg hadde vore stevneleiar så hadde eg instruert standplassleiarane om å la ørkenpipippen skyta alt han vil viss skyttaren sa at patronene ikkje er særleg hardt ladde og ikkje nokon kan visa til andre ting som gjer det eksplisitt forbode. At hylsene er stempla magnum gjer ikkje patronene til magnumpatroner etter mitt syn. Så hadde eg satsa på at skyttarane oppdaga at det ikkje var nokon konkurransefordel med denne pistol- og patronkombinasjonen, og difor berre let det passera med litt skråblikk og skuldertrekk.

 

Både Desert Eagle og feltskyting har eksistert ganske lenge. Når det då ikkje finst nøyaktige presiseringar på alle tenkjelege område bør me ikkje sjå på det som ein ulempe, slik eg ser det. Tvertimot, det tener alle feltskyttarar til æra at det ikkje har vore nødvendig å skjæra rettferdskaka med så skarp kniv at ein har fått endå tjukkare regelverk.

Link to comment
Share on other sites

Kulevekten din er da per def under det som defineres som minimum i magnum, så du kan jo forsvare det slik.

 

Kjør på :)

 

Fungerer vekslingen sikkert med så lett kule? eller er det mye umph her? :)

 

Var derfor jeg ladet disse opp, for å teste. Nesten full hylse med N110. Grunnen til denne idèen var siden jeg skulle ha avslutningskvelden for nybegynnerkurset i klubben vår, så hadde jeg bare en pakke igjen med lovlig ammo i 357 til Mag1 og det er ei sabla tørke med 158gn kuler som er DE-vennlig (Ikke noe eksponert bly i ræva) for å lade selv. Den pakken jeg har igjen med 158gn skal spares til førstkommende feltstevne :mrgreen:

 

Jeg testet dem hjemme i skogen og presisjonen var jo særdeles god, samt vekslinga og alt. Det var ikke før på avslutningskvelden at jeg fant ut hvor bra denne komboen egentlig var. Hadde en isboks med ballistic gel på 25m avstand og jeg skjøt først 1 skudd, deretter brente jeg av de resterende 4 i ganske så kjapt tempo. Alle traff og det selv om boksen flakset litt her og der :shock:

Link to comment
Share on other sites

Mangnumpatron/ladning finnes det så absolutt definisjon på, eller en form for definisjon (Dette fekk eg handsama i fagkomitepistol for ei tid tilbake).

 

Det som er heilt klart er at kva som står på bunnstempelet på patrona har ingen relevans.

 

Like klart er det at alle ladninger som overskrider faktorkrav til Mag1 er Magnumladninger i kaliber opp til og med dei som er tillatne i Mag1.

 

Litt meir uklart vart det for større patroner enn dei som er tillatne i Mag1. Anten er der faktor på 190 som gjeld, eller so er det 275.

 

 

Der er ein annan sak som styrar dette, og det er at Skyteleiar/Jurymedlem kan nekte/stanse skyting med ammunisjon som oppfattast som særs kraftig/usikker jamfør normalen (Sikkerhet for medskyttarar, baneinnstruks, blinkmateriell). Slik sett kokar det heile ned til om man i for stor grad forstyrrar medskyttarar, eller oppfattast som farlig/skadeleg med tanke på bakgrunn/fallfigurar og liknande.

 

Hugs at det er skyteleiar/jurymedlem si oppfattning som gjeld når det er snakk om for kraftig. (Slik har ihvertfall eg lært at det skal praktiserast).

Link to comment
Share on other sites

Noe alà tankegangen jeg har mtp faktorkravene og det. Dessuten var ikke planen å bruke dette eksempelvis innendørs hvor spreke ladninger kan være en fare for sikkerheten :)

 

Men men, nå ser det ut som at ørkenørna veier noen gram for mye... må veie senere i dag.

Link to comment
Share on other sites

Dette ble diskutert på fagkomitekonferansen i 2011. Referatet derfra vil kanskje gi svar.

Minner også om at maxvekt på våpenet er 1400 gram i milfelt.

 

Edit: Årstall endret til 2011.

 

I referatet pkt 7 slås det fast at magnum defineres ut fra faktor. Det som ikke står, men som ble sagt at magnum starter på faktor 190.

 

http://www.skyting.no/pistol/Documents/ ... b8rdal.pdf

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Vingemutteren, du sier selv at det absolutt finnes en definisjon, eller en form for definisjon, men så er det litt usikker også. Er kanskje greit å ha forståelse for at det kan oppfattes som noe uklart for enkelte. :winke1:

 

Nhd, 2012 er jo lenge siden, hvis det ble tatt opp på fagkomitekonferansen da på en skikkelig måte og de kom frem til et skikkelig svar, så skulle man kunne forvente at det sto definert på en 100% bankers måte i dag. Det gjør det ikke.

 

Som sagt, så lenge man er under 190 i faktor med patroner som er lovlige i Magnum 1, så burde man være trygg. Men hva med .45 ACP, .44 Magnum m.fl. som kun vil være lov i Magnum 2, holder det da at man er under 275? Hva med f.eks. en typisk 9mm Major ladning på rundt 170 i faktor? Jævlig mye smell og action i forhold til en vanlig 9mm på 125-130, men ikke magnum i forhold til Magnum 1 definisjonen.

 

Jeg synes at hva magnumladning er i forhold til Revolver og Militær burde defineres tydelig, slik at man ikke plutselig blir nektet å skyte på et stevne fordi noen synes det smeller for mye. Magnum 1 og 2 definisjonen kan være en pekepinn, men det er ikke nødvendigvis godt nok, og Revolver og Militær burde ha en definisjon som kan stå på egne ben (selv om de sammenfaller med Magnum). Kan sende en mail til fagkomite pistol og spørre om en avklaring jeg, så får vi se hva de svarer.

Link to comment
Share on other sites

I en konkurranse der hvert poeng, evt innertreff, kan være viktig, skal en ikke se bort fra at de som står på hver side av en .50 S&W får et handicap sammenlignet med dem som står sammen med normale folk.

 

Ja...det er et poeng, men er det så mange som kommer til å troppe opp for å skyte svindyr brutal magnumammo da og i tillegg knapt treffe skiva? Har det noen gang vært tillatt og hvordan var det i såfall da?

 

Sent fra min SM-N9005 via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Har jeg valget mellom å gå løypa mellom 2 med .500S&W eller ha en til venstre med fin/grov/militær-pistol med ekstraktoren fra helvete, velger jeg førstnevnte :)

 

Bortsett fra enkelte sarte sjeler, så ser jeg ikke vitsen med forbud mot magnumammo, da som nevnt tidligere i tråden, man vil selv stille med et handicap.

 

Er det noen gamle rever som kan forklare hvorfor de gjorde magnumammo forbudt?

Link to comment
Share on other sites

Interessant tråd. Når 38 spc faktorkravet for milfelt? Har bestillt Coonan 357, og den tar 38 spc. Ettersigelig skal den gi 20% mer hastighet grunnet 0 tap av trykk ut av tønne. Hadde vært kult å bruke denne i milfelt. Hvis man evt jasser opp en 38 spc til Mag1 krav, er det da en magnumpatron?

38 special er så lett å lade alle veier, både over og under faktor, skyte denne i milfelt blir 0 problem, coonan saken har jo 2 sett rekylfjærer avhengig av 38 eller 357 skyting.

 

Men du må nok frem med fine rundnese og vanlig lengde, ikke wadcuttere.

Link to comment
Share on other sites

@Telefonoperatør: Om faktor er større enn lik 190, er den "magnum nok" til å ikke være tillatt i revolverfelt.

For at den skal være tillatt i Mag 1, må i tillegg minste hylselengde være 25 mm, og minste kulevekt 140 grains.

8.25.7.1.7

Link to comment
Share on other sites

"

 

Telefonoperatør: Den vil jo da være lovlig, men ville ikke anbefale .38 lengde i halvauto. Har prøvd og det funket dårlig mtp matingen og det.

 

Hvis du har prøvd i Desert Eagelen din så er det ikke sås rart det ikke funker :P Coonan fungerer jo på en helt annen måte.

 

Coonan er rekyloperert og skal ettersigelig mate utmerket, men først etter en innkjøringsperiode.

 

Vil fabrikk 38 spc holde faktorkrav for milfelt?

Link to comment
Share on other sites

@Telefonoperatør: Om faktor er større enn lik 190, er den "magnum nok" til å ikke være tillatt i revolverfelt.

For at den skal være tillatt i Mag 1, må i tillegg minste hylselengde være 25 mm, og minste kulevekt 140 grains.

8.25.7.1.7

 

At den ikke vil være lovlig i revolverfelt er åpenbar:

 

MG_6666CER50.jpg

 

Kanskje den kan brukes i grovfelt også? :P

 

Denne har en guide i kammeret som fikser matingen av kort og lang ammo.

Link to comment
Share on other sites

Vil fabrikk 38 spc holde faktorkrav for milfelt?

Nei, men ja ;)

 

38 special er ett veldig stort spekter hva gjelder ferdig ammo, om vi skal ha en generell regel, alt av wadcuttere og generelt bly(finnes unntak), nei, alt med mantla eller belagt med kobber, ja, langt over stortsett.

 

38 special er nok ett av de letteste kalibrene å lade, og hylsetilgangen er like stor som 9mm ca, dvs du plukker de bare fra bøtta på banen eller på banen, ingen kjøper de nye.

 

Med f.eks. frontier 125 eller 158gr havner du vel rett over krona per smell. ish.

Link to comment
Share on other sites

et lite apropos til hva som er magnum, oppdaget da jeg ved et tilfelle kronograferte min 1911 .45 acp, at den med fabrikkammo (fiocci 230 grain) hadde faktor godt over 200. Sjekket just opp wikipedia og regnet faktor på de oppgitte ladninger der, det ga faktor fra 190 til 230. Det kan da ikke være slik at en av verdens mest brukte militærpistoler ikke er lovlig i militærfelt med standard fabrikkammo.

det må absolutt være faktor under 190 opp til .40/10mm, og under 275 for større kaliber.

Link to comment
Share on other sites

Utfordringen skal bana stå for, ikke medskyttere.

Lek skal ikke ødelegge for konkurransen.

 

P. S. 230gr ball, smeller ikke mer enn Nato 9mm. (Som forøvrig er ganske hissig). Man merker godt forskjell på 130-140 faktor på 9mm og 38spc, kontra 190 + faktor.

 

Som skyteleder kan jeg godt stoppe skytter som klart ikke passer sammen med resten av laget, og sende vedkommende til bake til co for oppsamling med andre storsmellere. I tillegg kan jeg bruke reaksjon i fallfigurer til å vurdere kraft i amo. Eller en kan splitte laget i normal og høylydt (skyte separat). Alt kommer an på situasjonen der og da.

 

Uansett er det tullete å stille opp med Magnum amo i vanlig felt, man tar ikke mye hensyn til medskyttere da, og burde ikke bli overrasket om det reageres på.

Link to comment
Share on other sites

Så her er altså et lite gjennomtenkt hull i regelverket lappet med en like lite gjennomtenkt løsning?

 

Glad jeg er hjemmelader når jeg leser dette. :lol:

Skulle jeg bare skutt fabrikkammo så ville jeg kunne oppleve å bli disket i både Magnum 1 og Militærelt på grunn av at fabrikkammo i .45acp kan tangere 190 i faktor og fabrikkammo i .357 kan slite med kravet... :cry:

Link to comment
Share on other sites

Jepp, men ekstraktor fra helvete er lov.

 

Opplevde engang i Revolverfelt at hørselvern bokstavelig ble blåst av meg. Det var garantert ikke på rett side av 190 i faktor. :shock:

 

P. S. 45acp vanlig ball blir ikke tatt til siden eller sendt bort av meg.

Problemet er så langt kun observert i Revolverfelt.

 

P. S. 2 Conan trenger vel heller saftig ladede patroner for å fungere? Og kan vel fort komme i nærheten av 190 i faktor?

Link to comment
Share on other sites

38 special får du lada langt ned under 100 i faktor... så til grovfelt kan det bli spennende, mr tlf operatør, du var ikke tilfeldigvis i porsgrunn på stevne ?

 

 

milfelt er jo 120 i faktor, og siden det er vanlig rekylpistol vil jeg tror du kan lade deg helt ned i 125 og operere med org fjørene ganske greit, uansett veldig lett å skaffe ekstra fjører.

 

Tendensen er vel ikke at folk lader så kraftig ute i løypa, mer motsatt vei, ref revolverfelt med team futt futt 22 lada 38 spec ;)

 

Har for tiden en 9mm som krever ca faktor 145+ for å veksle og smeller.. 9mm nr 2 kaster hylser ca rett i fleisen på naboen, så årets mest populære mann blir jeg neppe, men jobber med å løse begge deler.

Link to comment
Share on other sites

Jeg gjetter på at du er lang og tynn :P

 

Jeg som har "stor sig" du skulle få teste avtrekk på, men når jeg hadde gått 5? 6? runder var du borte ;)

Kommer muligens ut til hurum en helg for gjesteskyting i mai, kan ta med da. satser på at du stiller med coonan og DE ;)

Link to comment
Share on other sites

Dette ble diskutert på fagkomitekonferansen i 2011. Referatet derfra vil kanskje gi svar.

Minner også om at maxvekt på våpenet er 1400 gram i milfelt.

 

Edit: Årstall endret til 2011.

 

I referatet pkt 7 slås det fast at magnum defineres ut fra faktor. Det som ikke står, men som ble sagt at magnum starter på faktor 190.

 

http://www.skyting.no/pistol/Documents/ ... b8rdal.pdf" target="_blank[/quote

 

Det vil altså si at det kan skytes med 357mag kjøpe ammo i revolverfelt, jeg har nemlig ikke hørt om noen kjøpeammo i 357 som holder faktor til mag1 i noe våpen :)

Link to comment
Share on other sites

Mnja, mye 357m amo holder vel 190 i faktor i 6" eller lenger løp?

 

Problemet er vel heller det at 357magnum amo (Kjøpe) har gått ned i styrke de senere år (Etter at de tok ned trykkstandarden litt på 357m i statene). Og derfor er endel av kjøpe amoen noe anemisk i nettopp 357m? Og så har vi jo de som bruker uegnede våpen (= Mindre enn 6" løp) i Magnumfelt.

 

Forøvrig står jeg på mitt, smeller det som f... og fallfigurer danser samba, da er det ut/stopp/slutt om man står der med typisk mag1 våpen. Med større kaliber må en utvise noe mer skjønn.

 

Om jeg stiller med mag1/2 amo i revolverfelt, skal man være bra bortreist for å ikke reagere på dette. Men så er mine Mag1/2 ladninger i 357m og 44m ikke så pysne heller. :lol:

 

Når det er sagt, med 45acp kan man få fallfigurer til å danse, uten at dette dermed er så farlig for hverken fallfigurer eller de rundt. Så absolutt og enkelt er det ikke. Men det er stor forskjell i trykket for den som står ved siden av en 45acp som puffer i vei sine 230gr ladninger med ett rolig booom, kontra en ilsint 357m (Blamm) med akkurat samme faktor. Og en 44m kan jo lades snilt som fy, og likevel være svært så overbevisende i sin håndtering av fallfigurer.

 

Kort sagt, man må utvise skjønn. Trykk/hastighet har mer å si en faktor, som i hovedsak genereres med tung kule. Derfor er fullpupp 45acp ok mens 357m ikke er det, og der ligger problemet.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...