Jump to content

Fondsbu stenges


Target

Recommended Posts

Om det er gode nyheter for villreinen, så er det i hvert fall ikke gode nyheter for befolkningen! Det er veldig mange som begynner å bli grundig lei denne pamdemien/dugnaden og ønsker seg tilbake til slik det var før 12/3-20....

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@Haavard du har nok rett i at det gjelder de fleste, men for alle som liker å ligge i telt (meg inkludert), men som av og til (og oftere med alderen) velger hytte pga. bekvemmelighet, blir telt ett enkelt valg når hytte-alternativet forsvinner. 

 

Jeg trur ikke at fjellet blir tapetsert med telt i påska, men jeg vil bli forundret om det ikke er en økning i antall telt-døgn denne påska relativt til koronafrie år. 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, psAico said:

    -    en økning i antall telt-døgn    -

 

    -   og de teltene blir spredd omkring i fjellheimen, til steder utenom kviste-løypene mellom turistforeningshyttene. Så kan @Target og andre DNT-hatere (og dessverre også villreinen) se med selvsyn hva som skjer, når DNT ikke kanaliserer trafikken.

 

Heldigvis er påska ikke så sein i år, så kanskje kan kulde og/eller dårlig vær begrense "lemen-myldringen" av teltovernattere noe.

 

Edited by Jegermeistern
 • Dont like 1
Link to comment
Share on other sites

Tror nok at villreinen blir fornøyd hvis noen stenger ned Rondvassbu (og Snøheim) for godt. Frykter at villrein i Rondane er i fare på grunn av hytteutbygging – NRK Innlandet – Lokale nyheter, TV og radio

Synes det er utrolig at antatte jegere på dette forumet forsvarer en organisasjon som systematisk bygger midt i villreinens leveområder. Enda mer pussig er at det aksepteres at det er DNT Oslo som står bak disse hotellene i fjellet. Snakk om å sage av greinen man sitter på. 

Edited by Target
 • Like 2
 • Dont like 5
Link to comment
Share on other sites

Synes det er utrolig at folk kan være så navlebeskuende at de ikke innser at resten av brukerne på forumet har null interesse av å høre på sure oppstøt og en personlig vendetta mot en organisasjon som tilrettelegger for at folk flest kan komme seg ut i naturen.

Du får sikkert mer gehør i ymse kommentarfelt og på Facebook.

 • Like 4
 • Dont like 1
Link to comment
Share on other sites

42 minutes ago, vass said:

Synes det er utrolig at folk kan være så navlebeskuende at de ikke innser at resten av brukerne på forumet har null interesse av å høre på sure oppstøt   -  

 

Mjo, det er jo tillatt (hvertfall på et diskusjonsforum) å være "halstarrig" (det er vi vel alle, mer eller mindre).

 

@Target  sin "halstarrighet" består imidlertid av at "hen", tross massive spørsmål, ikke vil klargjøre hva "hen" mener skal være alternativet til DNTs rutenett (som de mange ganger har lagt om, for ikke å forstyrre villreinen) og "høyfjellshoteller". Jeg har påpekt, flere ganger, at allemannsretten gjelder, og at uten tilretteleggingen vil turfolket spre seg mer eller mindre tilfeldig utover, noe som neppe er særlig bedre for villreinen. Og at alternativet til at 1000 familier benytter ei (stor, ja!) turistforeningshytte, er at de samme familiene skaffer seg 1000 "fritidspalasser" i villreinområdene. Som forresten er det som kritiseres i den artikkelen @Target sjøl viser til.

 

Et "ideelt" alternativ kan jo være å forby all ferdsel i villreinområdene, og sette Teloemarksbataljonen til å skyte alle som forsøker å trosse forbudet. Sikkert bra for villreinen, men - - .

Link to comment
Share on other sites

Hytteutbygging i randsonen er negativt for villreinen OG hotellbygging midt i leveområdene er negativt for villreinen. Altså begge deler. Hva som er verst er ikke poenget. Poenget er at villreinen trolig er borte om 50 år så lenge vi teppebomber fjellet med hytter og hoteller.

Det blir opplagt vesentlig mindre ferdsel i de sentrale fjellområdene hvis man ikke kan ta utgangspunkt eksempelvis Rondvassbu eller Snøheim.

 

DNT gir fullstendig blaffen i villreinen.

Edited by Target
Link to comment
Share on other sites

58 minutes ago, Target said:

Det blir opplagt vesentlig mindre ferdsel    -   

 

Og hva er det som så "opplagt" skulle tilsi at det blir "VESENTLIG" mindre ferdsel framover? Og oppfølgingssprøsmålet er jo: Hvor mye "vesentlig"  mindre (i antall "trafikanter") må den spredte ferdselen bli, for at den ikke skal gjøre større ugangn enn den konsentrerte?

 

For 150 år siden gikk folk som Edvard Grieg, en liten sprett med bare ei funksjonell lunge, i Jotunheimen. I dag har vi veier helt inn til fjellområdene,  påvirkning fra "villmarksprogrammer", en sportshandlerbransje som gjerne vil selge overnattingsutstyr, og "trim"- og helsepåvirkning, som alt sammen bidrar til at folk går mer i utmarka. Og det er, dessverre, blitt "status" å gå i de mest utilgjengelige fjellpartiene, der villreinen skulle hatt fred.

 

58 minutes ago, Target said:

Hytteutbygging i randsonen er negativt for villreinen OG hotellbygging midt i leveområdene er negativt for villreinen.

 

Det er en viss forskjell på "hyttebyer", med sterkt lys, brøytede, trafikerte veier hele vinteren, og ei nedsnødd DNT-hytte i en fjelldal. Villreinen vet hvertfall forskjell, i den mest kritiske tiden på året.

 

Jeg ser kanalisering og (relativt) beskjeden utbygging som en del av løsningen. Andre får se det som "Det Store Problemet", men da må de både vise bedre hvorfor det er et problem, hva som er alternativene, og hvorfor disse alternativene skaper mindre problemer for villreinen enn DNT-aktiviteten.

 

Edited by Jegermeistern
Link to comment
Share on other sites

Leste du artikkelen du linket til denne gangen da, @Target?

 

Quote

No lovprisar Winther Den Norske Turistforening (DNT) for å ha stengt Gråhøgdbu:

– Dei har vist ei stor forståing for at menneske og villrein og hytter ikkje går så godt saman.

 

Det har, som nevnt før, DNT gjort i minst 40 år (når stengte de ruta over Hoggbeitet?). Derimot stiller jeg meg en smule tvilende til påfølgende utsagn, sjøl om det kom fra en kapasitet som Erik S. Winther:

 

Quote

No er fjellet vårt reint for denne typen trafikk.

 

Gråhøgdbu lå ca. 2 kilometer fra veien over Venabygdsfjellet. Og trafikken fra Øyerfjellet - Ringebufjellet langs Rondanestien og Troll-løypa vil nok fortsette, sjøl om man må benytte noen av de mange kommersielle overnattingsstedene i Venabygd.

 

Når det er godt skiføre, er det en passe kaffekok-tur til ex-Gråhøgdbu fra Øksendalen eller Storefjellsæter. Så jeg tror Erik S. er vel optimistisk.

Link to comment
Share on other sites

Det der er i min bakgård, og jeg tror neppe vi ser noen magisk effekt av at Gråhøgdbu er borte. Litt kan det nok ha, for den lå faktisk midt i trekket. "Veivesenhytta" langs samme vei på Hedmarkssida av fjellet er også plukket ned nå, den lå også i nærheten av trekket, men var ikke åpen for trafikk (privateid). Angrer som en hund på at jeg ikke kjøpte den da Veivesenet solgte den. Da hadde jeg nok neppe solgt den...

 

Jeg tror styrt bygging og nedbygging, samt omlegging av stier er nøkkelen. Man kan ikke hindre trafikken uten å fjerne allemannsretten, men man kan dytte den dit den gjør minst skade.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Man kan nekte ferdsel i utmark, også med dagens allemannsrett. I enkelte onråder av setesdal vesthei er dette gjort allerede i dag. Der blir du ilagt ei klekkelig bot om du tråkker inn i rett område.

Når det gjelder kritikk av DNT så er den ikkje uberettiget. Kunne sjølv gjerne vore medlem men dei står i dag så fjernt frå sine grunnprinsipper og er alt for politiske til at det vil skje.

Denne type debatt går i andre nettforum også, om enn ikkje så polarisert som her. Det som er int. er at dette er i miljø der man skulle anta at dei kun hadde støtte. Dei bør ta til seg det og endre kurs, mulig det allerde er for seint...

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

21 hours ago, tussehaugen said:

Man kan nekte ferdsel i utmark, også med dagens allemannsrett.

 

Nei, ikke hvis ferdselen er "hensynsfull" og skjer med "tilbørlig varsomhet", i følge Friluftslovens § 2 (der kommer grunneierens rett til å utnytte sin eiendom, f.eks. til jakt eller skogdrift, inn som begrensning):

 

Quote

I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

 

De reguleringene du påstår at skjer i Setesdal Vesthei (fant ingenting om det på Lovdata), må ha hjemmel i andre bestemmelser, f.eks. områdefredning. Opplys oss om hva!

 

Link to comment
Share on other sites

Mener ganske sikkert det finnes mulighet for å ikke tillate allmenn ferdsel i f.eks. naturreservat. Men da skal det være en veldig god grunn til det. Den som lurer på mer om det finner sikkert noe om det et sted, jeg orker ikke lete det fram fra mobilen. Kan godt være det ligger i et rundskriv, eller i de enkelte naturreservat sine forskrifter. 

Link to comment
Share on other sites

19 hours ago, FreeSkier said:

Mener ganske sikkert det finnes mulighet for å ikke tillate allmenn ferdsel i f.eks. naturreservat.

 

- som er det samme som jeg skrev. Altså ingen oppheving av allemannsretten, men en spesifikk bestemmelse for et bestemt område.

 

Her er de forskjellige typene verneområder:

 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vernet-natur/norges-verneomrader/

 

I forbindele med temaet i denne tråden, kan det jo nevnes at det er forbudt å stoppe på FV 27 over Venabygdsfjellet vinterstid (altså området der Gråhøgdbu lå).

 

https://www.dolen.no/nyheter/2016/11/17/Ikkje-lov-å-stoppe-på-fjellet-13802371.ece

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

23 hours ago, Jegermeistern said:

Opplys oss om hva!

 

Det du lurer på finner du her.
Ligger i verneforskrifta.

 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2000-04-28-409

 

Allemannsretten blir nesten uten unntak framstilt som ein lov som man utan unntak kan påberope seg. Man kan då faktisk ryke på ein smell.

Misforstå meg rett, eg er for allemannsretten.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Her er et "samfunns-psykologisk" innlegg i denne debatten:

 

https://www.nrk.no/ytring/ingenting-varer-evig-1.15407343

 

Kronikørinnen skriver blant annet følgende, som hvertfall jeg er helt enig i:

 

Quote

På Hardangervidda vurderes det å stenge DNT-hytter og legge om stier for å skjerme villreinen. Dette skjer blant annet etter utbygginga av Eidfjord resort, med hytter, leiligheter, skitrekk, restauranter og butikker som lå i nettopp villreinområdene.

 

Og når hyttene er bygd og resultatet på naturen vises, ja da er det ikke utbyggerne som må vike, det er folk flest. De som i utgangspunktet var de mest bærekraftige turistene.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...