Jump to content

Jakt, våpen og vandel


Bulvan2020

Recommended Posts

Hei.

 

Har et spørsmål ang erverving av våpen til jakt og god vandel.

 

Min vandel har ikke vært god. Men det er over 10 år siden nå. Ble dømt for vold som 19 åring. Jeg er i dag 35 år og det eneste jeg har hatt med politiet å gjøre i ettertid er ett forelegg for sporadiske funn av cannabis. To år siden, nå.

 

Er det naivt av meg å ville jakte og kunne ha våpen?

 

Snart ferdig med jegerprøven og ønsker å være med familiemedlemmer på jakt. 

 

Jeg er i dag en vanlig fyr som de fleste, med unger, kone, leilighet, bil og jobb. Er ikke i noen skumle miljøer osv. Jobber med barn og ungdom, er instruktør i idrett.

 

Hadde håpet jeg slapp å fortsatt oppleve konsekvenser fra en fortid som et menneske jeg ikke er lenger.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Er nå bare å søke så får du se. Det koster jo ingenting å sende inn en søknad, gebyret kommer først når den eventuelt blir innvilget.

Men nå vet jeg jo om en som fikk både våpen og førerkort inndratt for bruk av cannabis for ikke så lenge siden så hva utfallet blir aner ikke jeg.

Link to comment
Share on other sites

Mindre alvorlige lovbrudd, vil anta dine kommer inn under der, gir vanligvis en karantenetid på 2 år, mer alvorlige 5år, og ved vold/trusler ser de på hvor mye mer man har blitt straffet for i tillegg, men ville fort regnet 5år+ pluss rimelig reint rulleblad deretter for å kunne ha noe sjanse.

 

Men en tlf til kontor, be om å få snakke med de som faktisk behandler søknader, og be de vurdere rullebladet opp mot en evt søknad vil fort gi det beste og mest korrekte svaret.

Edited by Razorback
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

13 minutes ago, Chiefen.v-2 said:

Sporadiske funn av cannabis? Altså flere tilfeller? Tror du trygt kan kjøpe fiskestang og vente noen år.

 

Det jeg ser/hører er 5 år standard karantene for det aller meste. 

Tja, kan hende han er heldig der, være med på jakt og låne børse(der og da) vil jeg tro er helt innafor. Låne med hjem er vel ikke, da det fremdeles er krav om lisens på tilsvarende(eller var det noe med bare betalt lisens på jaktvåpen...?)

Link to comment
Share on other sites

Nja, hver gjør som en vill, jeg låner ikke ut våpen. Punktum. Og skulle jeg finne på det allikevel skal en som låner ha våpenkort eller innvilget tillatelse. 

 

Unntaket er der jeg har full kontroll (dvs på bane eller sitter på post sammen). Selv da er det folk som ikke vill få så mye som holde i mine våpen..

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

I utgangspunktet kan du låne boltrifle/brekkhagle bort til noen med jegerprøven. Men, så det som gjør det hele komplisert, er at vedkommende kan ikke låne om han har søkt og fått avslag. Men har han aldri søkt og følgelig ikke fått avslag, kan de låne. Så er det magiske spørsmålet, hvordan vet man om folk har søkt før?

 

Det er også derfor ingen låner bort noe som helst uten at de har kort på noe tilsvarende noe.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
2 minutes ago, okris said:

Du kan kun låne ut våpen til person som allerede har våpenkort. Holder ikke å ha jegerprøven. Dette er allmennkunnskap som alle må vite.

Er du sikker på dette?

Da jentungen var med meg på elgjakt første året lånte hun rifle av meg uten at hun hadde noe våpenkort. Jeg tok da en telefon til Politiet før vi dro på jakt og fikk bekreftet at det var greit så lenge hun hadde jegerprøven og var gammel nokk.

Link to comment
Share on other sites

7 minutes ago, okris said:

Du kan kun låne ut våpen til person som allerede har våpenkort. Holder ikke å ha jegerprøven. Dette er allmennkunnskap som alle må vite.

Tull!

 

Våpenloven:

Quote

 

§ 11.

Dersom det ikke er satt vilkår som nevnt i § 8 første ledd tredje punktum, kan den som har våpenkort overlate våpenet til en annen person i inntil 4 uker. Revolver eller pistol kan dog aldri overlates til andre med mindre Kongen har bestemt noe annet.

Mottakeren må fylle vilkårene om minstealder etter § 7 fjerde ledd. Er han umyndig må verjen samtykke. Våpenet må ikke overlates til noen som har fått sitt våpenkort tilbakekalt i medhold av § 10 første ledd, eller som i medhold av § 10 syvende ledd, eller § 15 er blitt forbudt å eie eller inneha våpen som nevnt i § 5, eller som for øvrig må antas å være uskikket til å inneha våpenet.

Den som overlater våpenet, skal gi mottakeren skriftlig bevitnelse med opplysning om til hvilket bruk og for hvilken tid våpenet er overlatt. Denne bevitnelse trer i stedet for våpenkort. Bestemmelsene i § 9 første ledd får tilsvarende anvendelse.

Regler om minstealder og skriftlig bevitnelse gjelder ikke hvis våpenet bare blir brukt i nærvær av og under direkte tilsyn av den som har våpenkortet.

Til den som selv har våpenkort eller som har fått overlatt skytevåpen med hjemmel i denne paragraf, kan våpendeler til vedkommende våpen overlates i inntil 4 uker.

 

 

 

Og forskriften, for ordens skyld

Quote

 

§ 85.Utlån fra fysisk person (våpenloven § 11 første til femte ledd)

Den som låner ut eller på annen måte overlater skytevåpen eller våpendeler til en annen, skal gi mottakeren en datert og underskrevet bevitnelse om dette.

Bevitnelsen skal opplyse om

a) långiverens og låntakerens navn og adresse,
b) långiverens våpenkort (nummer og utstedende myndighet),
c) art, kaliber, fabrikkmerke og nummer på de våpen eller våpendeler som er lånt ut,
d) hva våpnene eller våpendelene skal brukes til, og
e) for hvilket tidsrom våpnene eller våpendelene er lånt ut.

Bevitnelsen gjelder som våpenkort i et tidsrom av inntil fire uker fra utstedelsen.

Pistol, revolver og halvautomatisk rifle eller hagle kan for et tidsrom av inntil fire uker lånes ut eller overlates til andre som har gyldig våpenkort for tilsvarende våpen.

Pistol, revolver og halvautomatisk rifle eller hagle kan også lånes ut eller overlates til godkjent tilvirker, børsemaker eller våpenhandler etter paragrafen her når dette er nødvendig i forbindelse med tilvirkning, handel, reparasjon eller kommisjonssalg via autorisert våpenhandler. Den som får våpenet overlatt, skal være fylt 21 år.

 

 

 

 

K

Edited by M67
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 11/25/2020 at 9:09 PM, Rausheim said:

I utgangspunktet kan du låne boltrifle/brekkhagle bort til noen med jegerprøven. Men, så det som gjør det hele komplisert, er at vedkommende kan ikke låne om han har søkt og fått avslag. Men har han aldri søkt og følgelig ikke fått avslag, kan de låne. Så er det magiske spørsmålet, hvordan vet man om folk har søkt før?

Dette er ikke sant. Se §11 over. Uansett ligger ansvaret overfor loven på han som låner, dersom utlåner handler i god tro.

 

On 11/25/2020 at 9:09 PM, Rausheim said:

Det er også derfor ingen låner bort noe som helst uten at de har kort på noe tilsvarende noe.

Dette er heller ikke sant. Folk låner våpen i øst og vest. Jeg har et våpen utlånt og 3 "innlånt" "as we speak". Men man låner jo ikke ut våpen til folk man ikke kjenner og vet at man kan stole på.

 

K

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Kan også legge til at pr gjeldende rundskriv kan man med våpenkort på våpen ervervet til jakt, uavhengig av funksjonsmåte på våpen man eier, låne halvautomatiske våpen for jakt.

Dvs. du kan med våpenkort på boltrifle for jakt låne en Sauer 303.

 

For konkurransevåpen (rifle, pistol (og herunder revolver)) må man ha våpenkort på tilsvarende type våpen.

 

Ole

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
On 11/24/2020 at 9:23 AM, Bulvan2020 said:

Hei.

 

Har et spørsmål ang erverving av våpen til jakt og god vandel.

 

Min vandel har ikke vært god. Men det er over 10 år siden nå. Ble dømt for vold som 19 åring. Jeg er i dag 35 år og det eneste jeg har hatt med politiet å gjøre i ettertid er ett forelegg for sporadiske funn av cannabis. To år siden, nå.

 

Er det naivt av meg å ville jakte og kunne ha våpen?

 

Snart ferdig med jegerprøven og ønsker å være med familiemedlemmer på jakt. 

 

Jeg er i dag en vanlig fyr som de fleste, med unger, kone, leilighet, bil og jobb. Er ikke i noen skumle miljøer osv. Jobber med barn og ungdom, er instruktør i idrett.

 

Hadde håpet jeg slapp å fortsatt oppleve konsekvenser fra en fortid som et menneske jeg ikke er lenger.

 

 

Hei 

 

Dette høres ut som den samme bekymringen jeg har hatt. Kanskje min historie kan være nyttig for andre.

 

Jeg ble i perioden fra jeg var 18-25 år dømt for vold, narkotika, bedrageri og bilbrukstyveri (og omtalt mye i politiets systemer generelt). Jeg tok jegerprøven som 17-åring og fikk hagle inndratt ved første domfellelse.

 
I dag er jeg 34 år gammel og familiemann, utdannet ingeniør og i fast jobb. Det er nå 9år siden siste sak ble avgjort. 

Med mindre det er meget alvorlig kriminalitet så er det tidsperioden fra siste kriminelle handling som er det mest vesentlige. Husk også på at politiet har et system som heter indisia der det noteres hva man er/har  vært mistenkt

for, og det vil også bli notert hvis man er en del av en omgangskrets som kommer i politiets søkelys til stadighet.  

 

Jeg la ved et følgebrev til søknaden der jeg redegjorde for hvordan jeg har snudd livet og dokumenterte arbeidssituasjonen. Det var ikke noe spørsmål fra politiets side, og jeg fikk nylig innvilget både rifle og hagle.

 

Man må holde stien ren over tid og distansere seg fra folk som er i politiets søkelys, det er løsningen.

  

 

      

 

 

  • Like 21
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...