Jump to content

Tips for rett våpen og ammo for Afrika


Rino Hals

Recommended Posts

Jeg har i den siste tiden fått en del henvendelser med spørsmål om jakt i Afrika, våpen og ammunisjon. Jeg har svart så godt jeg bare kan, men etter å ha besvart en del av dere har jeg dannet meg noen tanker om emnet afrikajakt, våpen og ammunisjon.

En del av spørsmålene dreier seg om valg av kaliber og en annen del om valg av kuler.

Jeg vil med en gang si at mine tanker og erfaringer er basert på jakt på plainsgame, og på vilt opp til eland og giraffs størrelse, da min erfaring med jakt på farlig vilt er begrenset.

 

Det bør være en hver jegers mål og jakte så etisk riktig som mulig, samt å ta livet av viltet på en så god og rask måte som mulig. Men uansett våre beste intensjoner og at vi gjør alt vi kan for å minimalisere muligheten for at noe skal gå galt, kan vi aldri 100 % eliminere muligheten for at noe kan gå galt.

 

Jeg har nesten 30 års erfaring fra jakt og skyting her hjemme og etter hvert har det blitt mange jaktturer til Afrika også. Der nede har jeg jaktet og felt en god del vilt, og har opplevet og sett andre utenlandske jegere, samt fastboende Sør-afrikanske jegere felle ennå flere vilt, og med grunnlag i dette har jeg kommet til en del tanker og erfaringer som jeg nå vil dele med dere.

 

Det første involverer valg av kulekonstruksjon og hastighet på kula, som er intimt relatert til kulas terminale ytelse, eller enkelt sagt: hvordan kula oppfører seg i viltet.

Det har for meg virket som om veldig mange sørafrikanske og noen få norske jegere gjerne sparer noen kroner eller ”rand” på den billigste ammunisjonen (les kuler) de kan få tak på, mens de fleste utenlandske jegere, heriblant mange nordmenn på død og liv skal bruke patroner med så høy utgangshastighet som det er forsvarlig å bruke i deres kaliber og våpen.

 

De fleste vil vel være enige i at det er ”gal økonomi” å spare noen få kroner på kuler når du betaler alt fra noen hundre til flere tusen kroner for å felle et dyr i form av trofeavgifter. I ytterste konsekvens kan du, (og det skjer stadig vekk) miste en kudu eller en annen antilope som du må betale mange tusen kroner for på grunn av at kula splintres mot for eksempel skulderbenet, når noen få ekstra kroner ville gitt deg ei såkalt ”premiumkule” som ville tåle påkjenningen og nådd vitale organer og dermed felle dyret raskt og effektivt. En annen ting jeg har opplevet (særlig her hjemme) er at jegere bruker så billig ammunisjon som mulig til trening og innskyting av riflene, for så å putte i bedre ammunisjon med samme kulevekt til jakt i den tro at de vil gi samme treffpunkt. Dette vet jo de fleste sjelden stemmer, samt at man ALLTID skal kontrollskyte med den ammunisjonen man vil bruke på jakt.

Ja, jeg vet at dere alltid kontrollerer treffpunktet med den ammunisjonen dere bruker, men dere reiser kanskje med noen som ikke gjør det. Si fra til dem, og unngå vonde minner med skadede dyr som går igjen i bushen og ikke blir funnet igjen.

 

Jeg er klar over at høy utgangshastighet spiller en stor rolle ved skyting på lange hold, men mange utenlandske jegere ser ut til og gjerne ville bruke ammunisjon med høyeste hastighet ved jakt i bush og savanne. Ved jakt i bush og savanne kan du etter min erfaring forvente alt fra svært korte til moderate skuddhold.

Det er liksom som at regelen sier at ”høyere hastighet gir mer energi som igjen gir høyere effektivitet”. Dette er sant, men kun hvis du bruker ei kule som er sterk nok til å motstå anslaget og det terminale stresset, eller lettere sagt ei kule som tåler belastningen av anslaget, motstanden av hud, bein og muskler og samtidig klarer å ødelegge vitale deler i dyret.

 

Det er sikkert artig å kunne ”skryte” av at man skyter med den kraftigste 30 kaliber i verden (basert ut fra tabeller), men det hjelper deg lite hvis det koster deg tapet av et dyr og trofé på grunn av at kulen du bruker ikke tålte hastigheten og blir splintret og ikke når vitale deler.

 

For å illustrere dette skal jeg fortelle ei historie min gode venn Richard Lemmer fortalte meg da jeg var hos han i Sør Afrika i sommer.

Noen uker før jeg kom hadde han hatt en klient som hadde skutt men bommet på en gemsbok. Richard og trackeren hans hadde nøye undersøkt plassen der dyret hadde stått da det ble skutt etter, samt det nærliggende området rundt for spor av blod, samt sporet etter dyret for å sjekke om det eventuelt haltet eller gikk på tre ben, og Richard var 100 % sikker på at dyret var uskadd.Dagen etter fant en kollega av Richard en død gemsbok og spurte Richard om han ville ta en titt på dyret for å se om det var samme dyret hans klient hadde skutt på.

Richard ble ganske forbauset fordi han jo var helt sikker på at dyret hans klient hadde skutt på var uskadd. Den døde gemsboken viste seg å ha et formidabelt trofé. Mye større trofé enn det dyret Richards klient hadde skutt etter. Videre viste det seg at dyret hadde et stort åpent inngangssår i bogen. Da eieren av farmen de jaktet på ble informert, fikk de vite at noen dager tidligere hadde en amerikansk jeger og hans profesjonelle jeger jaktet på farmen.

Jegeren hadde skutt på både gemsbok og en kuduokse uten at trackerene kunne klare å finne dem igjen. Det var den amerikanske jegerens gemsbok de hadde funnet.

Skuddplasseringen hadde vært god, men ved anslaget hadde den superraske 180 gr. kulen fra amerikanerens Lasseroni Warbird (180 gr. kule i 3500 fps.) helt enkelt eksplodert og kun forårsaket et stort åpent kjøttsår uten å ha gjort skade på indre vitale organer. Dyret hadde dødd av infeksjoner og svakhet forårsaket av dette.

Kunden/klienten hadde hatt to rifler med seg. En 458 Win mag og den omtalte Warbirden. Richard mente at den profesjonelle jegeren hadde mye av skylden for "ulykkene" da han ikke hadde insistert på at kunden/klienten skulle bruke rifla i 458 da de skulle jakte i bushen.

 

Det jeg mener med å gjenfortelle denne historien er at hvis du skal jakte i bush eller savanne så trenger du ikke høy hastighet, og hvis du bruker konvensjonelle blyspisskuler så må du for all del unngå høy hastighet.

 

Jeg har brukt kuler av forskjellig slag fra vanlige blyspisskuler til premiumkuler, og min erfaring og mitt råd vil være å bruke så tunge kuler som mulig i det kaliberet du velger å bruke. Og bruk gjerne premiumkuler. Jeg mener at anslagsenergi er av mindre betydning. Det som er viktig er dyp penetrasjon og terminale ytelse, eller ennå en gang, hvordan kula oppfører seg i viltet.

 

En annen ting som flere av de profesjonelle jegerene jeg har snakket med har bemerket er at vi skandinaver i mange tilfeller imponerer ved at vi forbereder oss ganske godt før vi ankommer Afrika. De fleste av oss bruker timevis på skytebanen, vi skyter hundrevis av skudd så vi er sikre både på oss selv, riflene og ammunisjonen vi bruker.

Enkelte trener til og med jogging og med vekter før de reiser så de skal være i god fysisk form til jakten.

 

Dette får meg til å tenke litt på hvordan enkelte forbereder seg til jakten her hjemme. Jeg har møtt jegere i fjellet som jeg vet ikke har skutt mer enn de må før jakten. De har ikke hatt rifla ute av skapet mer enn streng tatt nødvendig for å skyte de pålagte treningsskuddene. Men allikevel kaller de seg jegere. Her har de mye å lære av de som forbereder seg godt før de skal ut og reise. De skyter mye, blir kjent med avtrekk og får trent på å ta skikkelige ladegrep.

Det å kunne ta et skikkelig ladegrep umiddelbart, og helst med rifla til skulderen er særlig viktig ved jakt i bush i Afrika. Du vil kunne gi et oppfølgingsskudd på et dyr som kan være dårlig truffet. Et dårlig treff kan alle oppleve. Det skal nemlig ikke så mye til før ei kule kommer ut av bane. Kan du derimot gi dyret et raskt andreskudd er sjansene mye større for at dyret dør og blir funnet slik at du kan ta trofebilder.

 

Hva slags kaliber du bruker er ikke så veldig viktig. Du kommer langt med en 6,5x55, men det ville ikke være mitt førstevalg. Utallige sørafrikanske jegere bruker rifler i 7x57 og er storfornøyd.

De fleste som reiser til Afrika jakter storvilt her hjemme og de riflene som er lovlige til norsk storviltjakt holder i massevis til afrikansk vilt.

Jeg vil igjen understreke at jeg snakker om plainsgame og ikke farlig vilt. Men det finnes jo ikke noen regel uten unntak. Hvis du har giraff eller eland på ønskelisten bør du nok velge et kraftigere kaliber. Et absolutt minimum er vel kanskje 30-06 med 200 eller ennå bedre 220 gr. kuler på eland, og 338 eller 9,3 på giraff.

 

Richard mente at dobbeltrifla mi i 9,3 med rette kuler var ypperlig til alt vilt i Afrika. Til og med på farlig vilt, men da selvfølgelig med back up i tilfelle noe skulle gå galt. Mye av grunnen til at han mente det var at jeg har brukt dobbeltrifla mye og kjenner dens fordeler og begrensninger. Jeg er fortrolig med den.

Her er jeg inne på noe viktig. Du bør ikke reise på jakt med ei ny rifle du ikke kjenner. Du bør trene med rifla, og du bør trene så mye at det å håndtere den blir en naturlig ting. Her kommer mange turer på skytebanen inn i bildet igjen.

En jeger som trener mye blir selvsikker på både seg selv, samt sitt våpen og ammunisjon.

På mine turer til Afrika har jeg brukt flere rifler, men faller alltid tilbake på to, nemlig min Ruger i 375 H&H samt dobbeltrifla som dere sikkert har skjønt er gullungen i våpenskapet.

Jeg trenger overhodet ikke så kraftige kalibre, men det er de våpnene jeg virkelig stoler på og som jeg kjenner som min egen bukselomme. Dere skjønner sikkert hva jeg mener ikke sant?

 

Robert Ruark har skrevet en bok med tittelen ”Use enough gun” og den tittelen har blitt brukt mye, og det med rette. Det er ikke mitt poeng her. Det vil kanskje være mer riktig å si ”use the right gun”. Bruk den rifla som er mest riktig for deg. Bruk den rifla som gir deg selvsikkerhet og som du vet du både kan skyte godt med samt håndtere raskt og effektivt. Og med rifle mener jeg også kaliber. Og selvfølgelig riktig kule i forhold til både utgangshastighet og terrenget du skal jakte i, samt at den kan gjøre jobben under alle forhold.

 

Jeg kjenner både kapasiteten og begrensningene til dobbeltrifla og kulene jeg bruker, og innen disse begrensningene føler jeg at vi er effektive. Den føles nesten som en forlengelse av min egen kropp og jeg har aldri vært i tvil om jeg har truffet de dyrene jeg har skutt med den. Og jeg vet at kulene jeg bruker tåler påkjenningen de eventuelt vil møte.

 

Det har hendt at jeg har ønsket at jeg hadde hatt dobbeltrifla og ikke ei annen rifle når mer eller mindre kritiske situasjoner har oppstått. Jeg husker særlig en gang da jeg hadde skutt på en bushbuck med min Blaser K95 i kaliber 7x65R, og som jeg dessverre ikke traff så godt som jeg gjerne skulle ønske. Jeg måtte følge etter den i tett bush med Blaseren. Nå endte det ettersøket godt, men jeg husker jeg sa til guiden min at jeg så gjerne skulle hatt dobbeltrifla i hendene.

 

Noe av den samme følelsen har jeg hatt med Rugeren i 375, men den har blitt flittig brukt og jeg har etter hvert blitt godt kjent med den og vi er gode venner.

Nå mener jeg ikke at du skal løpe og kjøpe ei rifle i 9,3 eller 375. Bruk den rifla du har og som du kjenner godt. Det er mer sannsynlig at du vil skyte bedre med den enn ei annen rifle du kanskje ikke rekker å kjenne så godt som den du har.

 

Det er sagt mange ganger før, men jeg kan si det igjen. Det er bedre å plassere ei ”småkaliberet kule” på riktig sted enn ei grovkaliberet kule på feil sted. Ei 30 kaliber kule i hjerte/lungeregionen på/i et dyr er alltid ALLTID bedre enn ei 458 i vomma. Og for mange er det å skyte dårlig med ei grovkaliberet rifle med kraftig rekyl ikke særlig vanskelig. Eller det er lett å skyte dårlig. Velg hva du vil.

MEN den ”småkalibrede kula MÅ være kapabel til å motstå anslag og de påkjenninger den vil få for å kunne nå vitale deler i dyrekroppen (husk historien om gemsboken og Warbirden).

 

Jeg vil heller ikke anbefale å bruke småkalibre som 243 som er lette å skyte med på grunn av den lette rekylen, men hvis du har ei god rifle i 7x57, 308, 30-06 eller andre normale elgkalibre som du kjenner godt og har lært dens begrensninger, bruker sterke og solide nok kuler for viltet du vil jakte på, og du trener mye med den, så vil du mest sannsynlig være en bedre jeger enn om du stormer av gårde for å kjøpe deg ei ny og kraftig rifle i 375 eller lignende, som på grunn av kraftigere rekyl vil få deg til og både blunke og nappe av gårde skuddene.

 

Noen få ganger, og da særlig under jakt på farlig vilt vil kaliberet være kritisk, og jo større kaliber du har desto bedre er det. Men jeg tør påstå at under jakt på plainsgame, er ditt valg av rifle og et kaliber som gir deg selvtillit og trygghet på at du klarer å beherske rekyl, samt plassere skuddet korrekt viktigere enn å måtte ha ei rifle i grøvere kaliber.

 

Jeg håper dere har forstått hva jeg mener med alt dette.

 

”Use the right gun”, lykke til, og ha ei god reise!

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

.............................................Dette får meg til å tenke litt på hvordan enkelte forbereder seg til jakten her hjemme. Jeg har møtt jegere i fjellet som jeg vet ikke har skutt mer enn de må før jakten. De har ikke hatt rifla ute av skapet mer enn streng tatt nødvendig for å skyte de pålagte treningsskuddene. Men allikevel kaller de seg jegere. ............................

 

Mener du virkelig at disse ikke har rett til å kalle seg jegere? :shock:

Størsteparten av norges jegerstand kommer nok under denne kategorien.

Hva skal til for at en kan kan smykke seg med den edle tittelen "jeger" i dine øyne da?

 

Utover dette avsnittet var jo innlegget greit da :) , men lokale "jegere" ler vel heller litt i sjegget av oss som kommer med .375H&H, dobbelrifle og Blaser. Æljen dauer vel ikke mere uansett. :wink:

Link to comment
Share on other sites

Mye riktig i det Rino skriver, men jeg vil ikke være altfor streng med jegere som kun skyter 35 skudd før jakta. De fleste av disse er faktisk riktig anstendige jegere som holder igjen når forholdene og skyteferdighetene tilsier det.

 

Ellers er det riktig at man er best tjent også i Afrika med den rifla man skyter best med, så lenge den er kraftig nok til det man skal jakte på. Da jeg var i Afrika tok jeg med Winchesteren i 30-06 og lot Husqvarnaen i 358 Norma stå hjemme. Winchesteren er lettere å bære, mater glattere og tar seg penere ut på bildene. Hadde ikke råd til å skyte store (dyre) dyr likevel, største ble blesbok, ellers falt vortesvin, steenbok og sjakal. Moderat ladde 180gr Oryx virket fint på disse, myke kuler i passe hastighet gir både gjennomskudd og knall og fall.

Men hadde større dyr som wildebeest, kudu eller eland stått på budsjettet, da hadde nok våpenvalget blitt annerledes. Så til neste gang får jeg vel pusse ned den svarte malingen på Husqvarna-stokken, og gjøre noen skjønnhetstricks med beis og olje...

Link to comment
Share on other sites

Mener du virkelig at disse ikke har rett til å kalle seg jegere? :shock:

Størsteparten av norges jegerstand kommer nok under denne kategorien.

Hva skal til for at en kan kan smykke seg med den edle tittelen "jeger" i dine øyne da?

 

Hei Asterix.

 

Jeg vil ikke sette noen i noe form for ”bås” eller forsøke å dømme noen. Det er opp til hver enkelt å trene og forbedrede seg før man går på jakt eller drar på en dyr jaktreise.

Innlegget mitt er ment som et tips til dem som ønsker å reise til utlandet og bruke MYE penger på dette. Jeg mener at man vil være best tjent med å legge litt tid og energi på å bli en bedre og sikrere skytter før man evt reiser.

Jeg skriver også at det bør være en hver jegers mål og jakte så etisk riktig som mulig, samt å ta livet av viltet på en så god og rask måte som mulig. Men uansett våre beste intensjoner og at vi gjør alt vi kan for å minimalisere muligheten for at noe skal gå galt, kan vi aldri 100 % eliminere muligheten for at noe kan gå galt.

Her vil man stille bedre med litt trening ikke sant? Når jeg reiser til Afrika på jakt vil jeg aller helst ta vare på de sjansene jeg får, og vil helst gjøre jobben med å felle viltet på en så sikker og effektiv måte som mulig. Og dette kan i alle fall jeg kun klare ved å trene og forberede meg på en skikkelig måte. Jeg mener kun å gi dette rådet til andre også. Ikke dømme eller mene at noen er dårligere jegere fordi de ikke skyter/trener mer enn de må.

 

Mye riktig i det Rino skriver, men jeg vil ikke være altfor streng med jegere som kun skyter 35 skudd før jakta. De fleste av disse er faktisk riktig anstendige jegere som holder igjen når forholdene og skyteferdighetene tilsier det.

 

Hei til deg også Bukken.

Jeg vil igjen understreke at jeg ikke vil eller ønsker å dømme eller være streng. Jeg er enig i at de aller fleste er både anstendige og dyktige jegere.

Innlegget mitt er KUN MENT som et TIPS til de som ønsker å bruke en del penger på jakt i ett eller annet land, det være Afrika eller et annet land.

MEN dette vil jo selvfølgelig være opp til en hver.

 

Edit:

Jeg endret tittelen så det ikke skal forståes at det jeg skriver er et råd fra meg. IKKE LOV!

Link to comment
Share on other sites

Skjønner godt hva XO mener, og på en måte har han rett, den vanlige Norske jegeren trener egentlig altfor lite, jfr obligatoriske treningskudd og oppskyting.

 

Det finnes en hel del hederlige untak. Alikevel har ikke Ola "Dunk" så veldig høy skadeskytingsrate, all skadeskyting er selvsagt en for mye.

 

Når vi beveger oss til Afrika (tar Afrika som en felles nevner) Så stilles det straks andre krav til skyteferdigheter og bedømmelse av situasjonen, vi som jaktturister er jo prisgitt en PH som forteller oss hva vi skal gjøre, og stter skytekjeppen enten edet er to eller tre bein på dette stativet, meget godt instrument forresten, bruker dette hjemme også på bukkejakta spesielt.

Afrika huser også en del farlig vilt, som degt kan bli skjebnesvangert å skadeskyte, da stilles det krav til skyteferdighet.

 

Personlig trener jeg mye på skytebanen, både med 375 og de andre riflene jeg har, jeg trener bevist på hurtigskyting, det å skyte flere gode skudd kjapt i en situasjon kan avverge ettersøk og mulige angrep av farlig vilt, tenk på at Bushbucken er farlig om den blir skadet.

 

det å trene mere/mye vil jo bare gjøre oss til enda bedre skyttere ikke sant... det er jo bra.

 

Forresten: Hvor mange er det her som klarer å skyte 2 skudd med rifla i anlegg til skuldra/kinnet i løpet av 4 sekunder, de som har prøvd dette, vat at det er ikke lett.

For det første er man ikke vant til denne type skyting, for det andre så passer ikke rifla skytteren, for det tredje så tenker ikke skytteren på bruksbehovet der og da.

 

en annen sak er at man blir ikke fortrolig med rifla i 375 eller grøvere før amn har skutt en del skudd med den.

bare med 375 rifla mi skjøt jeg mellom 500 - 600 skudd i sommer som trening, og da skjøt jeg all slags trening både med kikkert og åpne sikter, samt hurtigskyting, rifla er tilpasset meg både i lengde og høyde, da med justerbar kolbekam.

 

Gutta hos Landrø lurte på hva jeg skulle med alle kulene i 300 grs Hornady, billig og grei treningskule.

 

Til jakt bruker jeg alltid premiumkuler, og lader disse på en slik måte at jeg opnår beste egenskaper vedr. presisjon og inntrenging.

 

Til sakoen min i 375 H&H Mag lader jeg til jakt med 300 grs Woodleigh PP, eller 270 grs Rhino

 

Til saueren i 3006 går det i 180 grs Rhino

i 6,5x55 blir det ei 140 grs Rhino.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Skjønner godt hva du mener Xo, har gått en del ettersøk her i norge etter vilt som "jegere" med få skudd i skuldra har avfyrt, og det som har slått meg i mange tilfeller er: Hvorfor i he..... har de ikke skutt flere skudd, dette gjelder elgjegere især, flere ganger har jeg gått søk etter dyr der skytter har hatt tid til oppfølgingsskudd, men ikke gjort det.

De fleste gangene sitter jeg igjen med en følelse av "denne jegeren burde skyte mer med våpnet sitt"

 

Har lyst å nevne en ting jeg føler er relevant til det du skriver, en bør skyte såpass mye at en opparbeider evnen til å ha

"fotografisk hukommelse i skuddøyeblikket".

De fleste som leser det skjønner sikkert hva jeg mener!

Link to comment
Share on other sites

Skjønner godt hva du mener Xo, har gått en del ettersøk her i norge etter vilt som "jegere" med få skudd i skuldra har avfyrt, og det som har slått meg i mange tilfeller er: Hvorfor i he..... har de ikke skutt flere skudd, dette gjelder elgjegere især, flere ganger har jeg gått søk etter dyr der skytter har hatt tid til oppfølgingsskudd, men ikke gjort det.

De fleste gangene sitter jeg igjen med en følelse av "denne jegeren burde skyte mer med våpnet sitt"

 

Har lyst å nevne en ting jeg føler er relevant til det du skriver, en bør skyte såpass mye at en opparbeider evnen til å ha

"fotografisk hukommelse i skuddøyeblikket".

De fleste som leser det skjønner sikkert hva jeg mener!

 

Og de som har skutt en del, ser skuddtegn/innslaget på dyret, fordi de har trent og skutt mye, kanskje de sågar skyter med begge øynene åpne, da har du mye lettere for å se innslag/skuddtegn på dyret, samtididg som du har den rette følelsen.samt at de har ett våpen som passer, en annen ting som gjør at Norske jegere ikke skyter oppfølgingskudd er jo at de kan jo risikere å "miste en kilo kjøtt". Jeg ser det slik at det er bedre å miste en kilo med kjøtt enn en hel elg på 200 kg.

 

Må vel si at det har bedret seg etter at det ble innført obligatoriske treningsskudd.

 

Vil komme med ett tips:

 

Hvorfor ikke trene på løpende elgen ala svenskemodellen?

 

Kjør elgen ut i lysåpningen på elgbanen skyt første skuddet og elgen starter umiddelbart, du skal så gi den ett skudd til og så kjøre normalt serie resten av skuddene (4 skudd totalt) kjempeartig trening, og relatert til en jaktsituasjon. en annen er å prøve å få inn to gode skudd på elgen pr tur den er over, kjempefin trening.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jeg har tenkt å dra en tur til Afrika i 2009. Blir vel Sør Afrika, og antilopejakt. :D

Har 308 win. og 9,3x62. Tenker at 9,3`n er mest egnet, men folk har litt forskjellige meninger om den på lengre hold. Lange hold er vel et relativt begrep, men jeg tenker vel at 200 meter er nok med skytestokk for meg. Skyter jaktfelt med 308`n, men må trene en del med skytestokk og 9,3`n før jeg kan si noe om hvor grensen bør gå for mitt vedkommende.

 

Hva med kuletype og vekt? Rifla er en hundefører-rifle med 50 cm løpslengde, så farten blir ikke veldig høy.

Svein S

Link to comment
Share on other sites

Eg veit kjell tonheim har jaktet mykje i Afrika og hans kuler (PBP kulene) har fungert meget bra i alle kalibre, han lager både solids og ekspanderende.

Han jakter med 340 Weatherby og er stor fornøgd med det,eg veit han brukte en 416 til løvejakten, greit å ha noke med meir punch til det som kan bite igjenn..

Link to comment
Share on other sites

Kulene til Tonheim er sikkert helt topp i 340 Weatherby, men nå var det 9,3x62 jeg spurte om. Jeg har skutt med 340`n så jeg vet at den har en del mere fres. :wink: (150-200 m/sek. raskere.)

Håper at det er noen som har noe å bidra med til min rifle.

Svein S

 

han lager akkurat den kulen du vil ha,både kaliber og utførelse.

 

http://www.performancebullet.no/

 

Mvh O

Link to comment
Share on other sites

Fint om du opplyser leserne av dette forumet hva du definerer som 9,3 kaliberet ditt? 9,3 er jo mange patroner det....kan ikke se at du skriver det lengre opp i innleggene dine og det er sikkert mange som lurer.

 

 

Antar at det er 9,3x74r?

 

I de hastigheter jeg oppnår i 9,3X74R oppfører den seg perfekt hver gang,

 

Sånn!!!

Link to comment
Share on other sites

Jeg kommer nok til å dra til Kwalata i Limpopo med Safari Management, hvis det ikke strømmer inn med riktig gode tilbud fra "noen andre" :wink:

Ser at flere anbefaller de lette kulene til Tonheim, men er skeptisk før jeg event. får prøvd dem i vilt.

Ja, det er riktig at rifla i 9,3x62 har 50 cm løpslengde, og til orientering er det en Heym sr 20.

Vet ikke om du (XO) kjenner terrenget inne på Kwalata, men skuddholdene kan vel variere en del innenfor terrenget.

Når det gjelder størrelse på viltet blir det maks. Kudu, hvis jeg kan ta meg råd til det. (Den koster endel ferdig utstoppet, for en som har lite penger)

Svein S

Link to comment
Share on other sites

Vet at Abiku Safari & Jaktreiser har avtalt Norske kroner som betalingsenhet til sin outfitter i Sør-Afrika, se Jegerboka 2009.

 

Og med den kursoppgangen dollaren har hatt i det siste, vil jeg tro at Abiku vil være et meget rimelig alternativ i Sør-Afrika.

 

Anbefaler å sjekke med dem......................

Link to comment
Share on other sites

Jeg kommer nok til å dra til Kwalata i Limpopo med Safari Management, hvis det ikke strømmer inn med riktig gode tilbud fra "noen andre" :wink:

Ser at flere anbefaller de lette kulene til Tonheim, men er skeptisk før jeg event. får prøvd dem i vilt.

Ja, det er riktig at rifla i 9,3x62 har 50 cm løpslengde, og til orientering er det en Heym sr 20.

Vet ikke om du (XO) kjenner terrenget inne på Kwalata, men skuddholdene kan vel variere en del innenfor terrenget.

Når det gjelder størrelse på viltet blir det maks. Kudu, hvis jeg kan ta meg råd til det. (Den koster endel ferdig utstoppet, for en som har lite penger)

Svein S

 

Hei Svein S

Vil for det første anbefale deg å dra til Kwalata, stor jaktfarm med alt ca 400000 mål. meget bra viltbestand- og tetthet.

Mange av de som jeg har hatt med på tur til Kwalata reiser dit igjen og igjen, 9,3x62 med ei 250 grs kule av type A.Frame Nosler Part./accubond gjør en meget god jobb på det mste av antilopene du vil finne i Kwalata eller andre steder for den sakens skyld.

holdene varierer men som oftest er de under 150 meter.

 

På mine 2 første turer til Kwalata brukte jeg en sauer 202 i kaliber 3006, ladd med 180 grs Rhino til en hastighet på 830 m/sek, Denne skjøt jeg Alt fra Impala til Kudu, holdene mine varierte fra 30 meter og oppover.

 

Skjøt en Kudu med 56 og 3/4" horn på 280 meter, den gikk rett ned med bogskudd.

Nå sier ikke jeg at å skyte kudu på langt hold er noe å gå etter, men dette må vær enkelt jeger få lov til å bestemme selv.

Blue Wildebeast er kjent for å være meget hardskutt, det gikk også svært bra den fikk tre skudd i bogen og en fluktstrekning på drøye 200 meter.

Terrenget i Kwalata er både kupert og plains vi jakter i Waterbergfjellene kudujakta her kan best sammenlignes med hjortejakt i vestlandslier, en del plasser er meget bratt, det er der de store kuduene oppholder seg.

 

060120082008ldHxNabe6NM5syHiJg.JPG

 

Ellers så vil jeg råde deg til å trene med skytekjepp, (to og trefot) den blir brukt MYE, Hvor lange hold DU vil skyte på bestemmer du. Vil råde deg til å ikke skyte om du ikke er sikker på at det vil bli en god treff, Skadeskyter du og det finnes blod må du betale som om at du har felt dyret.

 

PHene som jobber i Kwalata har en meget høy kvalitet, og de kjenner den Norske jegeren og vet hva han er vant til og vil.

 

Vil bare ønske deg en god tur. Den vil bli innholdsrik.

Link to comment
Share on other sites

[quote name="villreinjegeren 9' date='3x62 med ei 250 grs kule av type A.Frame Nosler Part./accubond gjør en meget god jobb på det mste av antilopene du vil finne i Kwalata eller andre steder for den sakens skyld.

holdene varierer men som oftest er de under 150 meter.

 

På mine 2 første turer til Kwalata brukte jeg en sauer 202 i kaliber 3006, ladd med 180 grs Rhino til en hastighet på 830 m/sek, Denne skjøt jeg Alt fra Impala til Kudu, holdene mine varierte fra 30 meter og oppover.[/quote]

 

 

Hvorfor ikke bruke 286 eller enda tyngre kuler hvis det er såpass korte skuddhold?? De vil være bedre med tanke på vriene skuddvinkler gjennomtrengning osv...

 

Hvordan oppførte 180 gr. Rhino i kal 30 Hallgeir? Har du bilder av de?

Jeg er nesten forpliktet til å bruke dem, men kjenner de ikke noe særlig. Har du forsøkt de i andre kalibere enn 30?

 

Post gjerne bilder Hallgeir, dette er interesant.

Link to comment
Share on other sites

[quote name="villreinjegeren 9' date='3x62 med ei 250 grs kule av type A.Frame Nosler Part./accubond gjør en meget god jobb på det mste av antilopene du vil finne i Kwalata eller andre steder for den sakens skyld.

holdene varierer men som oftest er de under 150 meter.

 

På mine 2 første turer til Kwalata brukte jeg en sauer 202 i kaliber 3006, ladd med 180 grs Rhino til en hastighet på 830 m/sek, Denne skjøt jeg Alt fra Impala til Kudu, holdene mine varierte fra 30 meter og oppover.[/quote]

 

 

Hvorfor ikke bruke 286 eller enda tyngre kuler hvis det er såpass korte skuddhold?? De vil være bedre med tanke på vriene skuddvinkler gjennomtrengning osv...

 

Hvordan oppførte 180 gr. Rhino i kal 30 Hallgeir? Har du bilder av de?

Jeg er nesten forpliktet til å bruke dem, men kjenner de ikke noe særlig. Har du forsøkt de i andre kalibere enn 30?

 

Post gjerne bilder Hallgeir, dette er interesant.

 

Selvsagt kan man bruke den tyngre kula, den er exelent på normalhold, men om tilfellet skulle bli at holdet skulle strekke seg over de tilmålte da har man litt emere å gå på mht. kulebane, eller avstå fra å skyte, det siste ville kanskje vært det smarteste.

 

Ja, Rhino kula er min favoritt, bruker denne på alt hjemme og ute.

 

setter inn et par bilder:

041020072029119RjoxTXWJ74g.jpg

Blue wildebeast 150 meter

 

04102007202911JsdPv59ofMnt.jpg

Samme fra siden

 

04102007202911256oFPhAabY8.jpg

Zebra 60 meter

 

Skjøt en Civet cat med 270 grs i 375 H&H MAg, den katta gikk til helvete, den eksploderte.

Link to comment
Share on other sites

De kulene ser ut som de er klippet ut av et reklameblad!!!

 

Skal forsøke de så snart jeg får tak i noen. Jeg var innom importøren i Strømstad på tirsdag, men han var tom for kuler under 200 gr i kaliber 30....

 

Rhinokulene er meget populære, det kommer nok av den høye kvaliteten, har du prøvd Rafdal og Kvale våpen i Førresfjorden, eller Jakt og Friluft, mulig de kan ha noe, jeg har kjøpt mine gjennom Rafdal og Kvale

 

Førtse gangen jeg kom befatning med Rhino var i 2002, og har siden brukt disse i kaliberene 3006 med kulevekter 165 grs og 180 grs

 

I 6,5x55 bruker jeg 140 grs perfekt til rein og rådyr

I 375 H&H Mag bruker jeg 270 grs og 300 grs, skal også prøve 350 grs.

Link to comment
Share on other sites

De kulene ser ut som de er klippet ut av et reklameblad!!!

 

Skal forsøke de så snart jeg får tak i noen. Jeg var innom importøren i Strømstad på tirsdag, men han var tom for kuler under 200 gr i kaliber 30....

 

Rhinokulene er meget populære, det kommer nok av den høye kvaliteten, har du prøvd Rafdal og Kvale våpen i Førresfjorden, eller Jakt og Friluft, mulig de kan ha noe, jeg har kjøpt mine gjennom Rafdal og Kvale

 

Førtse gangen jeg kom befatning med Rhino var i 2002, og har siden brukt disse i kaliberene 3006 med kulevekter 165 grs og 180 grs

 

I 6,5x55 bruker jeg 140 grs perfekt til rein og rådyr

I 375 H&H Mag bruker jeg 270 grs og 300 grs, skal også prøve 350 grs.

 

Hvilke patroner er det du bruker til rein og rådyr? Er det hjemmelading, eller finnes ferdigsydde med Rhinokuler i 140 grains?

Link to comment
Share on other sites

Ja, de er hjemmeladd, har ikke brukt fabrikkammo siden 1979

på rein og Rådyr bruker jeg 6,5x55 ladd med 140 grs Rhino, da med en ladevekt på 45,7 grs med VVH N-160, denne gir en vo på ca 820 m/sek, med presisjon i Sauer 202 på ca 10 - 12 mm

 

Tror Harbo vapen i Strømstad har ferdigrulla patroner med Rhino kule usikker på hvilke kalibere, men tror han eventuelt har 6,5x55

Link to comment
Share on other sites

No har ikkje eg vore på jakt i Afrika meir enn 2 ganger, men har gjort meg opp nokre meiningar. Å anbefale eit kaliber som skal dekke det meste er ikkje enkelt, spesielt med tanke på at skyteavstandane kan variere ein god del frå område til område. På min förste tur til RSA brukte eg 375 h&h og alle dyr vart skotne på mellom 70-200 meter. I områda eg jakta i her var det stort sett litt busker og kratt som gjorde det mulig å snike seg inn på dyra bere ein tok seg tid.

 

Dei store opne slettene i Namibia var noko heilt anna. Her var det mange plassar ikkje so mykje som ei busk og det var soleis nesten umulig å komme inn på det ein vil kalle normale norske jakthold. Her vil eit flattskytande kaliber komme til sin fulle rett. No er eg i utgangspunktet ikkje nokon tilhengar av kaliber med ekstrem hastighet, då ein treffer like godt om ikkje farten er so hög. Men på eit viktig punkt drar eit flattskytande kaliber det lengste strået og det er hurtigheten. Med det meinar eg tida ein brukar för ein kan löyse skot. Ingen problem å treffe springbucken på 300 meter med 358 win hvis ein er 100% sikker på avstanden (les:brukar avstandsmålar), problemet er det at ofte her ein ikkje tid til å "dille" med slikt, ein må ta sjangsen der og då. Då kan det vere greit med eit kaliber som skyter flatt og som fortsatt kan gje eit godt treff om avstanden vert beregna 30 meter feil.

 

Til denne typen jakt ville eg valgt eit flattskytande kaliber og skote inn börsa på 300 meter. PH'en eg jakta med meinte at det ideelle kaliberet for plainsgame måtte vere ein eller anna 300 magnum.

 

Til culljakt (avskytingsjakt) er 22-250 eit meget populärt kaliber og sikkert ikkje uten grunn. Slik jakt krever at ein skyt kun hovud/nakkeskot, og når holda ofte er på 2-300 meter er det kjekt med eit flattskytande kaliber.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har prøvd kulene til Tonheim på norsk og afrikansk vilt i 340 wby. Jeg har brukt 216 gr "low drag" kule, og med 980 m/s Vo krever den litt størrelse på viltet for å ekspandere godt. Funnet igjen en kule som gikk på langs gjennom en hjortebukk, den hadde ikke tapt vekt. En annen kulle fant jeg under skinnet på en stor kudu, men den ble borte under slaktingen.

Jeg kommer til å bruke 216 gr kulen videre da det er den som gir best presisjon i mitt våpen, men jaktmessig tror jeg en buttere kule med større hulspiss gir bedre ekspansjon, og bedre virkning på mindre dyr. Jeg har skutt både impala og vortesvin med 216 gr kule. De hadde noe lengre fluktstrekning enn ønsket, mens en stor kudu stupte på stedet. Kulen har også vist god virkning på elg.

Alternativet mitt til Tonheim kuler er Swift A frame i 250 gr, de virker bra på vilt, men har ikke tilfredstillende presisjon

Link to comment
Share on other sites

Du har helt rett Magnumlars, jeg skrev vel at jeg skjøt kuduen min på 280 meter, dette gjorde jeg fordi jeg har en Seizz 2,5 - 10 x 52 med kulebanekompensator, og avstand var kjent dvs. målt med laser, jeg har testskutt ammoen med forskjellige hold, og viste at den stemte overens med meterindikasjonen på kompensatoren, jeg skrudde da denne på 300, og holdt midt i, tok toppen på hjertet, hadde jeg ikke hatt disse hjelpemidlene, hadde jeg avstått fra og skyte, PHen la ikke noe press på meg i det hele tatt for å skyte.

 

Helt klart en 300 magnum av ett eller annet slag vil ha en flatere kulebane en standardkaliber, dem sier jo at 300 magnumen tar over der de andre gir opp

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Jeg reiser til Afrika i april/mai og skal jakte med en 375H&H. Kommer til å bruke Woodleigh 270grs RN. Har søkt litt rundt på nettet etter Rhino kuler til denne børsa og det jeg har funnet har kostet flesk. Det jeg har sett har vært til godt over 30,- pr kule. Er dette vanlig pris? Om så er tilflellet, hvordan klarer de å selge denne da en Woodleigh kule koster ca 10,- ...... Dette er jo også en veldig god kule. Noen som vet?

Link to comment
Share on other sites

Det jeg har sett har vært til godt over 30,- pr kule. Er dette vanlig pris?

 

Det var en stiv pris. Fant 375 kuler her http://www.rhinobullets.com/

til ca 17 svenske kroner.... Og det er vel ikke så ille??

 

Men hvis du ikke skal jakte farlig vilt tror jeg du kommer til å bli fornøyd med Woodleigh.

Men hvorfor vil du bruke 270 grains kuler??

Link to comment
Share on other sites

Grunnen til at jeg vil bruke 270grs fremfor 300grs er at jeg får litt bedre kulebane, litt mindre rekyl (bedre skyting) og en såpass tung kule bør være plenty for det jeg skal jakte. Med tanke på at mange jakter plainsgame med 30-06 med kule på ca 200grs, så blir en 375 kule på 270 vesentlig kraftigere.

 

Om jeg skulle jakte bøffel ville jeg vurdere Rhino sin kule på 380grs!! 8)

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

For å illustrere viktigheten av å velge rett våpen som du kjenne ut og inn, vil jeg her fortelle ei kort historie fra i fjor. Det er en litt trist hendelse om en skadeskyting med et for jegeren, for kraftig og ukjent våpen.

 

Jegeren hadde dessverre forlest seg om grove og kraftige våpen og mente at dette var noe som var nødvendig for jakt på antiloper i bush. Derfor ble ei rifle i 416 Rem handlet inn i all hast og nesen vendte sydover. Dette er synd, da jeg kjenner jegeren og vet at han er kapabel til å prikkskyte på alle aktuelle hold du oppnår i bushen med sin 30-06.

 

Kort fortalt.. Etter å ha observert en stor flott kuduokse på langt hold ble det besluttet å forsøke å komme på skuddhold. En nesten to timer lang smygjakt endte i at jeg fikk jegeren på ca 70 meter fra kuduoksen og skudd ble løsnet. Kudu oksen ble truffet i vomma og forsvant som dugg for solen i løpet av et øyeblikk. Noen form for oppfølgingsskudd ble det aldri tid til før oksen var oppslukt av den tette bushen.

 

Det ble selvfølgelig gjort hva som sto i vår makt for å finne igjen det påskutte dyret men dessverre uten et positivt resultat. Jegeren tilsto for seg selv til slutt at han rett og slett var blitt skuddredd på grunn av den mye kraftigere rekylen i et såpass mye kraftigere kaliber og hadde ikke kontroll i det hele tatt når han skjøt.

 

Scavengers_%281%29.JPG

Dette bildet ble tatt noen få dager etter at jegeren hadde reist. Jegeren fikk selvfølgelig sitt trofé, en skalle med horn, men det var jo ikke dette han betalte 1250 dollar i troféavgift for. Det som skulle bli en stor opplevelse med glade trofébilder og tilhørende feiring ble kun en vond erfaring og et vondt minne.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jeg har ingen erfaring med Afrika som sådan, men valg av våpen til jakta kan vel være ganske universell. Det beste er vel alltid å bruke det man er vant og fortrolig med.

I marsnummeret av AR 2012 har Harry Selby en artikkel som muligens sier litt om dette og utstyrsvalg generellt. Våpen og utstyr trenger ikke å koste en formue heller for å gjøre god nytte for seg.

Papirutgaven har bilder av våpenet, nettutgaven desverre ikke.

 

http://www.americanrifleman.org/articles/harry-selby-remington-721-rifle/

Link to comment
Share on other sites

Helt klart en universiel greie det arrowmaker, og antall meningener er derfor mange. Synes denne tråden er god, og forhåpentlig oppkalrende for de som runder ekvator for første gang. Ikke dermed sakt at noen sitter på den absolutte sannhet, men følges erfaringene i denne tråden, kan du trygt skytte på dyra du ønsker, uten å bekymre deg for rifle/ kaliber. Hvis resten av jobben er gjort hjemme. ( Innskytting og trening. )

 

Nils-Ole

Link to comment
Share on other sites

Synes jeg kjenner igjen moralen i historien.. Hvor ett stort smell fra våpnet sikkert er morro for mange og tiltroen til "bigger is better", glemmer mange at det krever litt trening. Kalibervalg ser man blir tatt av mange nye, uerfarne eller smått erfarne skyttere eller jegere basert på hva som virker tøft, når de heller burde velge ett mindre kaliber og skyte mere med dette..

 

Utfallet av magnum eller "8 mm syken" har jeg sett flere ganger, til eksempel..

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Wolverine67. (ahh. Hvorfor kan ikke folk bruke sitt eget navn), du har et godt argument der.

Hvorfor ikke jakte et dyr eller to ekstra og bruke den rifla som du kjenner, er vant med og feller storvilt med her hjemme.

Og selvsagt legge noen kroner i treningsskudd og noen gode solide jaktkuler.

 

Man kan merke seg at en zebra er på samme størrelse som en stor elg og det kalibrert som er kapabell til effektivt å ta livet av en stor elg vil funke på samme vis på en zebra.

Og zebra er faktisk et av de største (tyngste) dyrene som vanligvis felles på en antilopejakt.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...