Jump to content

Miste retten til jaktvåpen?


Dakar

Recommended Posts

Er det noen regler eller krav til aktivitet for å eie jaktvåpen?

 

Jeg har en jakt-rifle og hagle, og vurderer et lengre utenlandsopphold pga jobb.

Regner med 2-5 år uten å ha anledning til jakt.

Jeg tenkte jeg skulle sjekke litt om muligheten til og lagre våpnene hos politiet.

Men litt kjedelig om de sier jeg ikke trenger dem lengre og ber meg selge.

Link to comment
Share on other sites

Vet ikke sikkert, men jeg vet om flere som ikke har jaktet på 5-10 år som fortsatt har våpnene sine. Kravet er jo at du står i jegerregisteret og der blir du jo ikke slettet uten at du blir fradømt retten til å jakte eller at du åpner jaktsesongen i de evige jaktmarker...

Sitat fra jegerregisteret:

"Norske jegere blir ikke slettet fra

Jegerregisteret selv om du lar være å

betale jegeravgiften i ett eller flere år.

Hvis du ikke har betalt jegeravgiften de

tre siste årene, får du status som passiv

jeger. Det betyr at du ikke lenger

automatisk får tilsendt jegeravgiftskort.

Ønsker du tilsendt nytt jegeravgiftskort

kan du selv bestille dette på

www.jegerregisteret.no . Du trenger ikke

gå opp til ny jegerprøve. Du vil ikke miste

jaktretten i Norge med mindre du blir

fradømt denne ved dom."

Link to comment
Share on other sites

Jeg har lest et rundskriv fra POD. Der står det tydelig at en ikke er ute etter å ta våpen fra tidligere aktive skyttere og jegere som får midlertidige aktivitetsavbrudd f. eks. pga utenlandsopphold. Så dette kan du ta helt med ro. De er ute etter å få slutt på at folk skaffer seg aktivitet kun i den hensikt å skaffe seg våpen, for deretter å slutte med all aktivitet og gå over i rene våpeneieres rekker.

 

Oppbevaring hos Politiet kan nok bli verre. Du kan søke om å få oppbevare våpnene i en annens våpenskap. Forutsetningen er at denne har tillatelser til våpeneie som også dekker dine våpen. Jeg søkte for å få oppbevare sønnens pistol, og det gikk helt greit. Fikk høre at poenget for Politiet var at de skal vite hvor våpnene er oppbevart.

Link to comment
Share on other sites

Snakk med dem du, jeg tror ikke du risikerer noe ved å gjøre det. 2-5 år uten jakt pga. utenlandsopphold bør være helt uproblematisk. Spør om muligheten for oppbevaring hos politiet eller hos bekjente, så får du sikkert svar. Hvis det er fine våpen har jeg god plass i skapet jeg. :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

Jeg ville ikke lagret våpen hos Politiet, de vil aldri gi noen garantier for hvordan våpnene ser ut etterpå. Jeg kjenner til tilfeller der våpen i midlertidig beslag har blitt brukt, bl.a. en ubrukt topp til AR som kom tilbake brukt og med riper/skader. Jeg sier ikke at det er en vanlig hendelse, men om våpnene er brune av rust vil de ikke ta noe ansvar for det. Og uansett tror jeg ikke de vil gjøre det, å drive våpenhotell er ikke en av oppgavene deres.

 

Hvis du beholder kåken i perioden uten å leie ut kan du lagre våpen der (forskriftens § 79: Eiers eller innehavers bolig regnes som bebodd også ved lengre fravær), hvis ikke ville jeg bedt om tillatelse til å lagre våpnene hos andre.

Link to comment
Share on other sites

For å ha norsk våpenkort må du være folkeregistrert i Norge...

 

Melder du utflytting har du ikke lengere rett til lovlig våpenkort i Norge.

Link to comment
Share on other sites

Hvor du er folkeregistrert har ikke noe med hvor du har statsborgerskap :wink::wink:

 

Du kan være statsborger i ett annet land og være folkeregistrert i Norge og vice versa...

 

Men for norsk våpenkort skal man være folkeregistrert i Norge , dvs ikke utflyttet.

Link to comment
Share on other sites

Det er heller ikke noen automatikk at en er utflyttet selv om en jobber og bor i utlandet.

 

Skal du oppholde deg eller bosette deg i mere enn 6 mnd pr år i utlandet plikter man å melde folkeregistermessig flytting...

 

http://www.skatteetaten.no/upload/Skjemaer/alltid/RF-1402B.pdf

 

Skattemessig og folkeregistermessig utflytting følger hverandre nødvendigvis ikke....

 

Er man ikke folkeregistermessig ansett som å bo i Norge har man som hovedregel ikke rett til norsk våpenkort.

Link to comment
Share on other sites

"Når det skal vurderes hvor man er bosatt etter en skatteavtale er hovedregelen at en person anses som bosatt i det landet der hun disponerer fast bolig. Har hun fast bolig i begge land, er det avgjørende hvor hun har de «sterkeste personlige og økonomiske forbindelser («sentrum for livsinteressene»)"

 

Det er altså, som chiefen sier, ingen automatikk i dette. Selv om enkelte sikkert liker enkle løsningene best.

Link to comment
Share on other sites

Når vi diskuterer det tråden handler om må dette diskuteres opp mot våpenlov / forskriftene og ikke relatert til det noen feilaktig blander inn hvor man skatter :wink:

 

Våpenlov / forskriftene krever bla for vurdere (fortløpende) vandel , psykiatri, oppbevaring ol som kan påvirke om vedkommende skal ha våpenkort at personen bor i Norge. Som hovedregel etter våpenloven skal da personen med våpenkort være minst over 6 mnd i Norge hvert kalenderår.

 

Hvis trådstarter da skal arbeide og bo i utlandet i 2-5 år vil jeg hevde at han ikke lengere kan ha norsk våpenkort.

Link to comment
Share on other sites

Hvor i våpenlov/forskrift står dette?

 

Våpenlovens §7 (2): Tillatelse gis av politimesteren på søkerens bosted eller – hvis søkeren ikke har bopel i riket – av politimesteren på oppholdsstedet.

 

Når det gjelder tillatelse til å eie/inneha våpen(kort) så er det § 8 som gjelder. Som igjen viser tilbake til § 7.

 

Slik sett så kan det jo tolkes dit hen at man må oppholde seg i Norge for å kunne inneha våpenkort, men det står ikke akkurat i klartekst.

Dessuten så finner jeg ikke noe støtte i nevnte bestemmelse for at man må være folkeregistrert i Norge. Man trenger i hvert fall ikke å ha bopel i riket.

 

Mulig det er noe jeg har oversett, men jeg får ikke tolkningen din til å stemme sånn helt umiddelbart.

Link to comment
Share on other sites

Politiet lagrer ikke våpen for deg. Hvis du leverer inn til politiet, er det for destruksjon.

Men du bør undersøke hva som skal til for å opprettholde retten til å ha våpen, jegeravgift kanskje, jeg er ikke sikker. Det er en del jegere som bare jakter litt, kanskje ei uke i året. Kan tenke meg at noen også ikke får kommet seg på jakt år om annet, det skal være mulig å beholde våpene fordet. Undersøk nærmere.

Det er vel også noe med at våpen skal oppbevares på bopel, ikke på midlertidig bopel/hytte e.l.

Det kan være som en foreslår, at du kan sette skapet hos en annen som er berettiget til å ha våpen, en eller annen løsning der. Tror du bør komme med konstruktive forslag når du spør.

Link to comment
Share on other sites

For å få erverve og beholde jaktvåpen i Norge, er det kun ett krav og det er at man står oppført i jeger registeret (Der blir man i dag sående livet ut eller eventuelt etter å ha gjort noe dumt blir fradømt retten til jakt). Jegeravgift etc. har ingen betydning.

 

Kanskje Grevlingen kan gi en § referanse eller to? Så vi slipper å lete.

Link to comment
Share on other sites

Våpenlov / forskriftene krever bla for vurdere (fortløpende) vandel , psykiatri, oppbevaring ol som kan påvirke om vedkommende skal ha våpenkort at personen bor i Norge. Som hovedregel etter våpenloven skal da personen med våpenkort være minst over 6 mnd i Norge hvert kalenderår.

Artig tolkning, har du noen sammenliknbar rettspraksis som dette kan sammenliknes med? For dette er en tolkning gjort utfra et helhetssyn og ikke basert på noen spesifikk paragraf, og da må en lure på om den er basert på annen rettspraksis eller om POD selv har valgt å tolke loven såpass langt.

 

Forøvrig er tolkningen din et glitrende eksempel på hva som er feil med dagens forvaltning, det er ikke et snev av tjeneste-mentalitet å spore. Heller enn å se på dette som et legitimt behov som man burde søke å imøtegå hvis mulig ser man på saken som et problem som bør elimineres. At avgjørelsen kan ha stor betydning for personen det gjelder ignoreres med en følelsesløshet som er direkte ubehagelig å bevitne, det er ingen menneskelighet i systemet. Våpeneiere sees på som en direkte risiko, og alt som lukter av tvil veies i absolutt verste tilfelle.

Link to comment
Share on other sites

Våpenlov / forskriftene krever bla for vurdere (fortløpende) vandel , psykiatri, oppbevaring ol som kan påvirke om vedkommende skal ha våpenkort at personen bor i Norge. Som hovedregel etter våpenloven skal da personen med våpenkort være minst over 6 mnd i Norge hvert kalenderår.

Artig tolkning,

 

Jepp, mårdyrets tolkning er virkelig artig; med hans tolkning kan feks ikke sjøfolk i utenriksfart, oljearbiedere på utenlandsk sokkel, ansatte i Statoil på oppdrag i Afrika, ingeniører på tilsyn i utlandet, soldater på utenlandsoppdrag, folk i leger/ingeniører uten grenser, RødeKors-personell og alle andre som oppholder seg utenfor Norge mer enn 183dager/år eie våpen i Norge.

 

Jeg håper oftere og oftere at grevling1 ikke har noen som helst befattning med noe ofentlig saksbehandling....

Link to comment
Share on other sites

Om norsk våpenkort:

 

Våpenlovens §7 setter som vilkår... "Tillatelse gis av politimesteren på søkerens bosted eller – hvis søkeren ikke har bopel i riket – av politimesteren på oppholdsstedet. "

 

Når det gjelder videre tillatelse til å ha våpenkort så er det bla § 8 som gjelder...

 

Våpenloven bygger på og forutsetter for norsk våpenkort at innehaveren bor i norge.

 

Eksempelvis hvis man utvandrer ( eks arbeidsutvandring) til Sverige og tar bopel i Sverige vil grunnlaget for norsk våpenkort bli borte og vedkommende skal da vurderes av "politimesteren i Sverige" for Svensk " våpenkort".

Flytter man tilbake til Norge vil våpen vanligvis kunne bringes med som flyttegods og norsk våpenkort vurderes utstedt på vanlig måte....samme med utvandring...

 

Sjøfolk og bla oljearbeidere vurderes iht til våpenkort hvor de rent faktisk har bopel...:wink:

 

Logikken bak dette er at det skal være poltimyndigheten på stedet / landet der personen bor som skal vurdere og følge opp "reglene rundt våpenbesittelse".

Link to comment
Share on other sites

Ved erverv til jakt kreves det at du vedlegger kvittering for årets jegeravgift, ihvertfall i Oslo.
Da har de en egen praksis i Oslo. Kravet er dokumentasjon påat du står oppført i jegerregisteret, og til det holder jegeravgiftskort uavhengig av om avgiften er betalt og hvilken sesong kortet er fra. Hvis du i mellomtiden er fradømt retten til å drive jakt antar jeg det er opplysninger som blir avdekket i den vanlige saksbehandlingen.
Link to comment
Share on other sites

Har vedkommende bopel i Norge (Hus/leilighet) er jo dette ikke tema, bopel er da ikke nødvendigvis det samme som at man bor her mer enn ett gitt antall dager i året eller ei?

 

Dette er jo uansett regulert i forskrift, og der virker det å være stort rom for fravær. Uteseilere som er innom alt fra noen dager i året til hjemme hvert annet år eller så har jo klart lov til det, slik at grevlingens tolkning av § 7 fremstår som tilnærmet urimelig og lite i samsvar med hverandre.

 

P.s. Loven er i det minste klinkende klar på erverv av jaktvåpen, kun krav til at man står innført i jegerregisteret. Dokumentasjon er ett hvilket som helst jegeravgiftskort, våpenkontoret skal selv sjekke opp mot faktiske register om de ønsker kontrollere.

At Oslo våpenkontor vil gjøre det enkelt for seg selv er ikke det samme som at de har hjemmel i lov for å gjøre det.

Link to comment
Share on other sites

Om våpenloven og bopelsbegrepet fører det for langt å utrede dette her på Kammeret :

 

"Innenfor en rekke rettsområder er det nødvendig å ta stilling til når en person anses for å være bosatt i Norge. Som eksempler på rettsområder der bopelsbegrepet står sentralt, er norsk internasjonal privatrett som bygger på et domisilprinsipp for så vidt gjelder hvilket lands rettsregler som skal anvendes i rettsspørsmål av personlig art. Dette gjelder spesielt i ekteskapsrettslige, personrettslige og arverettslige spørsmål. Et annet eksempel er skatteretten, der man både etter norsk rett og etter skatteavtaler Norge har inngått med andre stater, som hovedregel plikter å skatte til det land der man er bosatt. Videre vil en domstols kompetanse i utgangspunktet være avhengig av hvor saksøkte er bosatt, både i spørsmål om domstolenes kompetanse internt i Norge og i forhold til utenlandske domstoler.

Selv om en ikke kan gå ut fra at bopelsbegrepet er det samme i alle relasjoner, må en anta at begrepet har en viss felles kjerne i de tilfeller det er blitt brukt. Den tradisjonelle oppfatningen er at bopelsbegrepet inneholder to grunnelementer. For det første må det dreie seg om et faktisk opphold. For det annet må det foreligge en subjektiv hensikt om at oppholdet skal være av en viss varighet. I dette ligger det at et midlertidig opphold verken kan begrunne ny bopel, like lite som det vil avbryte et etablert bopelsforhold. Normalt vil en person bare ha bosted på ett sted."

 

Trådstarter skal ifølge han selv flytte ut( arbeidsutvandret)for 2-5 år, dette vil utvilsom etter våpenloven bestemmelser i utgangspunktet diskvalifisere til retten til norsk våpenkort... :wink:

Samtidig vil jeg hevde at dette kvalifiserer i svært mange land til "våpenkort" i det nye landet.

Link to comment
Share on other sites

I dette ligger det at et midlertidig opphold verken kan begrunne ny bopel, like lite som det vil avbryte et etablert bopelsforhold."

Her er vi inne på noe viktig, hvor går grensen mellom midlertidig og permanent? Jeg er enig i at man ikke kan flytte permanent til annet land og beholde våpen registrert i Norge, men en tidsbegrenset kontrakt hvor intensjonen er å returnere til Norge etterpå stiller seg vel litt anderledes?

 

Jeg lurer også på hvor vurderingen om opphold minst 6 måneder i året kommer fra. Er det en tolkning gjort på fritt grunnlag eller følger den annen rettspraksis?

Link to comment
Share on other sites

"Den tradisjonelle oppfatningen er at bopelsbegrepet inneholder to grunnelementer. For det første må det dreie seg om et faktisk opphold. For det annet må det foreligge en subjektiv hensikt om at oppholdet skal være av en viss varighet."

 

 

Fra folkeregisterloven....

 

§ 8. Når en person som er bosatt eller som har oppholdt seg i Norge minst 6 måneder flytter til utlandet for å bosette seg der eller for å oppholde seg der i minst 6 måneder, skal han før utreisen melde fra til skattekontoret.

 

Man registreres da som utvandret...

 

Som hovedregel skal våpenlovens krav i følge om bopel følge lov om folkeregistrering.

Link to comment
Share on other sites

Det kan hende at noen har sjekket dette med POD før og fått vite at selv forholdsvis lange opphold i utlandet på jobb ikke er noe problem :wink:

Det kan jo også tenkes at noen faktisk har gjennomført et liknende prosjekt før. Kanskje tilogmed lengre enn 2-5 år uten konsekvenser for våpenkort utstedt i Norge... :overrasket:

Link to comment
Share on other sites

Samtidig kan det henda at andre faktisk har kommet i trøbbel på grunn av akkurat den problemstillingen...

 

Jeg syns det er flot at vi har en kilde som faktisk kan komme med vurderinger og innspill av slik viktig art som grevlingen gjør. At man ikke liker innholdet eller konsekvensen er en sak, er en ting. Men med informasjonen kan man kanskje faktisk få gjort noe med uheldige situasjoner (fp spesifisert ting i lov og rundskrift) i steder for å nøye seg med å skyte budbringeren og tro at problemet er løst.

Link to comment
Share on other sites

Det kan jo også tenkes at noen faktisk har gjennomført et liknende prosjekt før. Kanskje tilogmed lengre enn 2-5 år uten konsekvenser for våpenkort utstedt i Norge... :overrasket:

 

Som mange vet er det dårlig kontroll med eierene av norsk våpenkort og det er om mulig enda dårligere samkjøring med våpenregisteret mot bla folkeregisteret...

 

Slik sett er det fullt mulig at "noen" i lengere tid har bodd i utlandet og har meldt fra til folkeregisteret uten at våpenkortet er tilbakekallt... Men dette er da som følge av dårlige datasystem og dårlig kontroll hos politiet...

 

Men ser man på reglene så følger som hovedregel at norsk våpenkort innehaver skal ha det som kalles fast bopel i riket...

Link to comment
Share on other sites

Det det koker ned til er:

Det finnes noen reguelringer og juridiske forståelser av lovverket som er såpass langt fra oss lekmens verden at det virker stapp-teit på oss. Og sannsynligvis på svært mange som jobber i etatene også, slik at man aldri sjekker det. Men grunnlaget og forståelsen er der. Da er det jo veldig fint at det er hentet frem så man ikke går i baret helt uten å kunne vite bedre. Løsningen slik jeg ser det (otver arbeid med lovgiviningen) er at man kontakter det våpenkontoret man her hjemmehørende hos og gjør en avtale om å kunne beholde våpenkortene, hvor våpena skal lagres i den tiden man er borte osv.

Link to comment
Share on other sites

Som mange vet er det dårlig kontroll med eierene av norsk våpenkort og det er om mulig enda dårligere samkjøring med våpenregisteret mot bla folkeregisteret...

 

Slik sett er det fullt mulig at "noen" i lengere tid har bodd i utlandet og har meldt fra til folkeregisteret uten at våpenkortet er tilbakekallt... Men dette er da som følge av dårlige datasystem og dårlig kontroll hos politiet...

 

Men ser man på reglene så følger som hovedregel at norsk våpenkort innehaver skal ha det som kalles fast bopel i riket...

Høres ut som om du jobber i politiet siden du er en av mange som vet hvordan politiets datasystemer fungerer, eller skal vi si, ikke fungerer.

 

Løsning på problemet ditt: kjøp oppdaterte hjemstedadresser fra folkeregisteret og bruk disse i våpenregisteret. Dette grei skuring i utrolig mange andre viktige institusjoner sine databaser, private eller offentlige. Hvis dette er et utrolig stort problem, så kanskje politiet hadde ordnet dette allerede?

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Oi Ulfur...

Politets sentrale våpenregeister en sak som er behørig dokumentert og jobbet med i forholdet til forslaget til ny våpenlov, og også svært godt diskutert her på kammeret - da det er beregnet svært høye kostnader for å fikse det/ lage nytt.

Link to comment
Share on other sites

Løsningen slik jeg ser det (otver arbeid med lovgiviningen) er at man kontakter det våpenkontoret man her hjemmehørende hos og gjør en avtale om å kunne beholde våpenkortene

Dette ville være en grei løsning så lenge loven (PODs tolkning) tillater det. Men slik jeg tolker grevlingen er det ikke åpning for en slik fleksibilitet, PODs offisielle holdning ser ut til å være å tilbakekalle våpenkort i det øyeblikket det er mulig. Det er trist om det virkelig har blitt slik, for i utgangspunktet skal vel oppgaven til POD være å forvalte regelverket til det beste for alle parter?

 

Kan jeg spørre grevlingen om hvordan POD ser på prinsipper som eiendomsrett, verditap og sentimental verdi? Våpen er ikke alltid hyllevare som enkelt kan erstattes i ettertid, ofte inkluderer de modifikasjoner som ikke har noen merverdi (eller endog negativ verdi) ved salg, men som likevel koster tid og penger å få utført. Reglene andrekjenner jo sentimental verdi ved feks arv, da burde det være åpenbart at våpen kan ha minst like stor sentimental verdi for opprinnelig eier. Hvorfor ser man ikke stort til dette i praksis?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...