Jump to content

Utestengt av jakt 1 år


Kvamsgutten

Recommended Posts

Jeg fikk vite om en som skjøt en rådyrbukk ifjord som han HADDE kort på, men han klypte ikke korte etter han skjøt den, men han skjøt heller ingen annen bukk og hadde nok ikke planer om det heller.

Men til straff fikk han 1 år utestengelse av ALL jakt i 1 år på den plassen som han da hadde rådyrjakt.

 

Så hva synes dere om 1 års utestengelse av ALL jakt? Strengt? mildt? passe?

Link to comment
Share on other sites

Rekner med at vedkommende fekk grundig innføring i korleis dette fungerer og straffen det medfølger å ikkje gjere som ein skal. Ein kan alltids diskutere om det er for streng straff eller ikkje, men som regel så lønner det seg å gjere ting etter reglene, i den eine eller andre sammenhengen her i livet.

Eg synst ikkje at utestenging i 1 år er strengt, hvis det er snakk om at han kunne ha fått inntil 3 år. Men surt er det uansett, spesielt sidan dette er snakk om utestenging frå all jakt.

 

Uansett er dette utestenging lokalt, så at han må reise andre plasser for å jakte dette året og det fører til at han husker garantert å gjere dette neste gong.. :)

Link to comment
Share on other sites

Grunneieren/ -ne eller de som disponerer jaktretten, står helt fritt til å bestemme hvem som skal få jakte og ikke. Slik privat jakt omfattes nok ikke av vanlige regler for åpent kjøp/salg, eller tilbud etc (de juss-kyndige får evt. korrigere meg).

 

Derfor er det ikke urimelig at en som ikke følger de reglene som er satt, blir utelukket fra å jakte. I dette tilfellet er det for bare en sesong. Man må også ta det "allmenpreventive" med i betraktningen - blir det kjent at grunneierne på det aktuelle området tolererer et regelbrudd som kunne ført til felling over kvoten, vil nok flere jegere fristes til lignende regeltøying.

 

Forresten liker jeg ikke uttrykket "straff" i denne forbindlesen. Straff ilegges av domstolene - i dette tilfellet er det tydeligvis snakk om en privat korreks. Som, så vidt jeg kan bedømme saken, var berettiget.

Link to comment
Share on other sites

Jeg klarer heller ikke helt å hisse meg opp over dette. Det er jo fortsatt sånn at det går mye rykter om gevinsten av glemsom registrering av felte dyr, og jegerstanden som helhet kunne vel tålt litt bedre troverdighet i befolkningen generelt. Mannen har fått seg en sur påminnelse, og bør ta det med fatning. Det er ikke sånn at retten til å drive jakt er inndratt av myndighetene, så da får han tåle å reise litt sånn som vi andre må, eller rett og slett ta et jaktfriår med familien..

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Er innom en del forum, men aldri har jeg sett et så raskt hylekor som det blir her på Kammeret så fort en har vært uheldig og "tråkket litt feil". I nesten hvert eneste tilfelle ropes det om avliving, politianmeldelser og strenge straffer for de minste menneskelige feil.. Er dere (hylekoret) egentlig mennesker som er i jobb og vet hvordan verden ser ut utenfor stuedøra deres??

Link to comment
Share on other sites

Uansett er dette utestenging lokalt, så at han må reise andre plasser for å jakte dette året og det fører til at han husker garantert å gjere dette neste gong.. :)

Om noen blir utestengt for noe de selv mener er en bagatell, kan det kansje føre til at de jakter samme plass i utestengelsen, uten kort. (å om noen har tenkt hisse seg opp, jeg sier ikke at det er rett å gjøre dette, jeg bare sier hva som kan skje om noen blir utestengt for noe de mener er en bagatell.)

Link to comment
Share on other sites

Saken her er at jegeren fikk en giro som kort fra grunneierlaget, der det ikke sto noe om regler eller meldeplikt.

Jegeren felte en bukk uten å ringe grunneier å varsle samme dag... Derimot ringte grunneier daen etter å spurte om han hadde skutt, dette bekreftet han å sa at han ikke viste noe om at det måtte varsles samme dag da dette ikke sto noen plass...

Lederen i grunneierlaget mente at han ikke hadde til hensikt å varsle men å fortsette jakta som tyvjakt på flere dyr :shock:

Slik saken fremstår i avisa så er det grunneierlaget som har "glemt" å gi informasjon om regler på sitt terreng...

Jegeren mene å få en advokat til å se på saken, noe jeg etter det jeg leste er enig i...

Lederen i grunneierlaget gikk ut i avisa å beskyldte jegeren offentlig for å være tyvjeger, noe som er meget alvorlig.

Skal bil spennende å se utfallet av denne saken :?

Link to comment
Share on other sites

Om noen blir utestengt for noe de selv mener er en bagatell, kan det kansje føre til at de jakter samme plass i utestengelsen, uten kort.
Det kan heilt sikkert skje det Høggern, men kva er poenget ditt ? Burde sånne regler kuttes ut, fordi dei kan bli tolka som ein bagatell og brytes uansett ?

 

Om dette er det som har skjedd KAOS, så håpar eg at lederen for grunneigarlaget får seg ein liten smekk over fingrene, sånt bør absolutt ikkje skje...

Link to comment
Share on other sites

Jeg refererer kun til det som sto skrevet i avisa :!: Slik det sto skrevet bør saken få følger ja... Skal man følge regler så bør reglene legges med for det første, for det andre bør ikke en leder gå ut med slike beskylninger offentlig, det er etter norsk lov straffbart :!:

Link to comment
Share on other sites

Om noen blir utestengt for noe de selv mener er en bagatell, kan det kansje føre til at de jakter samme plass i utestengelsen, uten kort.
Det kan heilt sikkert skje det Høggern, men kva er poenget ditt ? Burde sånne regler kuttes ut, fordi dei kan bli tolka som ein bagatell og brytes uansett ?

Slike regler brytes. Noen bryter de med vilje, noen bryter de som følge av at de ikke er klar over hvordan det skal gjennomføres (dårlig informasjon fra kortselger).

Om jeg mener det er en bagatell eller ikke er ikke poenget, men om folk blir straffa hardere enn de synes det er rettferdig at de skulle gjøres, kan det føre til enda mindre respekt for jaktrettshaver (kortselger).

 

Om slike regler bør kuttes ut? Nei selvfølgelig må vi ha regler, om vi ikke har regler får vi jo anarki og kaos.

Å det er jo en viktig regel at kortet skal skjæres for å unngå at noen skyter dyr grunneier ikke får betalt for. Men det betinger at kortselger informerer skikkelig om praksisen når kortet selges. (Gjerne skriftlig på kortet og).

Link to comment
Share on other sites

Hmmm synes det er en viss forskjell på diverse reaksjoner ang alt som har med jakt...

 

Jeg bor et par komuner lenger sør. jeg ble utestengt i 4 år ifra all jakt hos det grunneierlaget jeg er grunneier i.

 

Dette på grunn av at jeg trekte meg ifra et elgjakt lag.

 

Grunnen til at jeg trekte meg, var at jeg hoppet over til annen jakt, i et helt annet grunneierlag. (som jeg ikke er grunneier i)

 

Synes det er litt i overkant straff.

Til samenligning så var det en kar på et av de andre lagene som hadde elg og hjortejakt. Han klarte å ta feil, og skaut et rådyr han trodde var hjort. Han fikk 1000 kr i bot, men ingen utestengelse.

 

skjønner at det blir brukt skjønn når man utmåler reaksjoner, men kan ikke helt se at det er gjort her :forvirra:

 

på kontrakta jeg hadde, så Står det elg og hjorte jakt. men nå får jeg ikke jakte rådyr- rev- gaupe-fugl. osv

Synes det hele er en fortvila situasjon, jeg er veldig ivrig på gaupe jakt, og kan ikke forstå hvorfor jeg ikke kan få jakte på det, bare på grunn av at jeg har trukket meg ifra elgjakt?????

Link to comment
Share on other sites

Hmmm synes det er en viss forskjell på diverse reaksjoner ang alt som har med jakt...

 

Jeg bor et par komuner lenger sør. jeg ble utestengt i 4 år ifra all jakt hos det grunneierlaget jeg er grunneier i.

 

Dette på grunn av at jeg trekte meg ifra et elgjakt lag.

 

Grunnen til at jeg trekte meg, var at jeg hoppet over til annen jakt, i et helt annet grunneierlag. (som jeg ikke er grunneier i)

 

Har du trekt terrenget ditt ut fra grunneierlaget?

Har du stilt din plass disponibel for andre?

Er det økonomiske motiv som ligger bak (dyrare for resten av jaktlaget)?

 

Vedtektene for grunneigarlaget oppnar dei for "straff" for ikkje å villja vere med på jaktlaget?

 

Uansett så gjeld reglane for grunneigarlaget berre for den type jakt som er beskrive i vedtektene til laget. Annan jakt kan du utøve på eigen grunn, men ikkje på det "felles" jaktarealet som grunneigarlaget disponerer.

Link to comment
Share on other sites

Har du trekt terrenget ditt ut fra grunneierlaget?nei jeg er fortsatt medlem av laget

Har du stilt din plass disponibel for andre?Ja. hvem som helst kan ta den plassen

Er det økonomiske motiv som ligger bak (dyrare for resten av jaktlaget)?Nei Det blir ikke dyrere for resten av jaktlaget

 

Vedtektene for grunneigarlaget oppnar dei for "straff" for ikkje å villja vere med på jaktlaget?Nei ikke det jeg kan skjønne. men det blir utvist straff på skjønn. så man vet aldrig hva utfallet blir

 

Uansett så gjeld reglane for grunneigarlaget berre for den type jakt som er beskrive i vedtektene til laget. Annan jakt kan du utøve på eigen grunn, men ikkje på det "felles" jaktarealet som grunneigarlaget disponerer.

Link to comment
Share on other sites

Saken her er at jegeren fikk en giro som kort fra grunneierlaget, der det ikke sto noe om regler eller meldeplikt.

Jegeren felte en bukk uten å ringe grunneier å varsle samme dag... Derimot ringte grunneier daen etter å spurte om han hadde skutt, dette bekreftet han å sa at han ikke viste noe om at det måtte varsles samme dag da dette ikke sto noen plass...

Lederen i grunneierlaget mente at han ikke hadde til hensikt å varsle men å fortsette jakta som tyvjakt på flere dyr :shock:

Slik saken fremstår i avisa så er det grunneierlaget som har "glemt" å gi informasjon om regler på sitt terreng...

Jegeren mene å få en advokat til å se på saken, noe jeg etter det jeg leste er enig i...

Lederen i grunneierlaget gikk ut i avisa å beskyldte jegeren offentlig for å være tyvjeger, noe som er meget alvorlig.

Skal bil spennende å se utfallet av denne saken :?

 

 

Nå er det ikke alltid slik det står i avisa, som heller ikke i dette tilfellet. Lederen i grunneierlaget har delvis gått ut og beskyldt han for tjuvjakt, men det er privat som enkelt person, og ikke noe grunneierlaget har noe med. ( Men ja, straffbart og helt unødvendigt ).

Det gikk mer en 1 dag før det ble varslet. Dette er nå fornærmede og vedkommende enige om.

Men når det gjeller at det ikke står regler på kortet så skal vel den som jakter sette seg inn i reglene? Siden det ikke sto noe på korte vil det da si fri jakt? Jeg synes kanskje man skal sette seg inn i regler når det ikke står noe på kortet.

Pleier det å stå regler på kortet? Bare lurer for da kan jeg formidle det videre siden jeg kjenner godt alle det personene dette gjelder.

Link to comment
Share on other sites

Pleier det å stå regler på kortet? Bare lurer for da kan jeg formidle det videre siden jeg kjenner godt alle det personene dette gjelder.

 

 

Har aldri opplevd at det står regler på kortet. Reglane får ein på eige skriv saman med kortet. Min erfaring eer fra Statskog og diverse grunneigarlag. Men eg har aldri hatt reglar om at jaktkort/ fellingstilatelse skal gjerast noko anna med enn å fylle ut og sende inn med når ein har skote dyret sitt.

Link to comment
Share on other sites

I det ene grunneierlaget jeg kjøper kort står det komplette regler på kortet. (småvilt) Det syns jeg er en god ide, siden kortene selges åpent til alle kvalifiserte. konsekvensen av å ikke innrapportere (utestengelse neste år) er tydelig forklart.

Link to comment
Share on other sites

Skjære kort eller ikke.. For å se dette fra grunneier/grunneierlags ståsted:

Det går rykter på "bygda" om at en jeger har skutt et rådyr. Jegeren har ikke gitt beskjed om dette selv tiltross for at det er

mer enn en dag siden.

Hvis jeg var grunneier så hadde jeg tenkt: Hvorfor har ikke jegeren sagt i fra? Har han tenkt å skyte flere dyr

uten lov, eller er han bare sløv?

Hvis vedkommende jeger bare er sløv så er grunneier/grunneierlag i sin fulle rett til å utestenge ham fra jakt dersom det var forventet det ble gitt beskjed samme eller neste dag.

 

Jeg leide for noen år tilbake selv jakt gjennom skogbrukskontoret i hjemkommunen min og da ble det gitt klar beskjed om

at felt vilt skulle innrapporteres snarest mulig. Om klokka skulle bli 2300 før bukken var vommet og fraktet nær mobildekning så hadde jeg tatt det som selvfølge at en telefon neste morgen hadde vært akseptabelt. Men ikke to dager etter fall, og spesielt ikke

om skogbrukskontoret hadde rukket å ringe meg først.

 

Jegeren i dette tilfellet har vel fått seg en lærepenge og må bite i det sure...

Link to comment
Share on other sites

Er det 100% sikkert at jegeren har blitt informert om "skjære kort og melde inn felt vilt" praksisen?

 

Om svaret er "nei", kan det være han har handla i god tro. Da mener jeg faktisk han som har gått ut i media å stemplet jegeren som tyvjeger har gjort en stor tabbe. Om svaret derimot er "ja", så har han neppe handlet i god tro.

 

Men så lenge ingen har svart at jegeren med 100% sikkerhet har blitt informert, syns jeg det er rart at så mange mener at straff er på sin plass.

Link to comment
Share on other sites

Skjære kort eller ikke.. For å se dette fra grunneier/grunneierlags ståsted:

Det går rykter på "bygda" om at en jeger har skutt et rådyr. Jegeren har ikke gitt beskjed om dette selv tiltross for at det er

mer enn en dag siden.

Hvis jeg var grunneier så hadde jeg tenkt: Hvorfor har ikke jegeren sagt i fra? Har han tenkt å skyte flere dyr

uten lov, eller er han bare sløv?

Hvis vedkommende jeger bare er sløv så er grunneier/grunneierlag i sin fulle rett til å utestenge ham fra jakt dersom det var forventet det ble gitt beskjed samme eller neste dag.

 

Det er godt at ikkje alle grunneigara tenker på same måte som det du gjer! Om ikkje anna er spesifisert så vert alle felte dyr innrapportert etter jakta. Treffer ein grunneigaren så vert han innformert om korleis jakta går, men eg "spring" ikkje ned dørane hans for å fortelje kva som skjer fra dag til dag.

 

Men det må da vere eit tillitsforhold mellom jeger/ jaktlag og grunneigar/ grunneigarlag.

 

Sjølv så hadde eg ikkje jakta på ein stad der eg vart behandla som ein potensiell tjuvjeger!

Link to comment
Share on other sites

Hvorfor det? Hvis jeg er grunneier og ikke kjenner vedkommende som leier jakt fins det heller ikke noe tillitsforhold utover det at han har fått kjøpe jaktkort av grunneierlaget. Han kan være en slask og tjuvjeger, eller verdens greieste kar.

 

Slik det fungerer der jeg har leid rådyrjakt tidligere har det blitt solgt adskillig flere jaktkort enn det er rådyr på kvoten.

Om man da skal telle opp tilslutt kan det tenkes at kvoten er overskredet lenge før jakta er slutt. I et slikt tilfelle

er det naturlig å holde telling med antall felte rådyr underveis i jakta.

 

Høggern oppsummerer det egentlig greit over. Visste eller visste ikke jegeren om ordningen med å skjære kort?

Link to comment
Share on other sites

Hvorfor det? Hvis jeg er grunneier og ikke kjenner vedkommende som leier jakt fins det heller ikke noe tillitsforhold utover det at han har fått kjøpe jaktkort av grunneierlaget. Han kan være en slask og tjuvjeger, eller verdens greieste kar.

 

Du har så stor tillit til vedkomande at han får kjøpe jaktkort. Eller er det kun pengane som bestemer at han får kjøpe kort? Kjenner fleire som i sin ungdom fekk dårleg rykte på seg av forskjellige slag. Men som dei i dag ikkje fortjener å ha lenger.

 

 

Slik det fungerer der jeg har leid rådyrjakt tidligere har det blitt solgt adskillig flere jaktkort enn det er rådyr på kvoten.

Om man da skal telle opp tilslutt kan det tenkes at kvoten er overskredet lenge før jakta er slutt. I et slikt tilfelle

er det naturlig å holde telling med antall felte rådyr underveis i jakta.

 

Det du skriv her er jo at grunneigar driv svindel. Han sel eit produkt som han veit han ikkje har!

Grunneigar legger opp til at det skal skytes fleire dyr enn kvoten tilseier når han sel fleire kort enn han har!

 

Om kvoten da vert overskriden er det eit problem for grunneigar.

 

Urimelegheita i det du skriv kan beskrivast slik: Grunneigar sel 10 felligstilatelser på sine 5 tildelte løyver. Eg kjøper halvparten og du den andre halvparten. Med min flaks så skyter eg 5 dyr første dagen og melder fra til grunneigar om kva eg har gjort. Han ringer til deg etterpå og seier kvoten er full, så du kan ikkje jakte her i år.

Meiner du det er slik det skal vere?

 

Høggern oppsummerer det egentlig greit over. Visste eller visste ikke jegeren om ordningen med å skjære kort?

 

Nettopp er regelverket til grunneigarlaget godt nok opplyst.

Link to comment
Share on other sites

Er det 100% sikkert at jegeren har blitt informert om "skjære kort og melde inn felt vilt" praksisen?

 

Om svaret er "nei", kan det være han har handla i god tro. Da mener jeg faktisk han som har gått ut i media å stemplet jegeren som tyvjeger har gjort en stor tabbe. Om svaret derimot er "ja", så har han neppe handlet i god tro.

 

Men så lenge ingen har svart at jegeren med 100% sikkerhet har blitt informert, syns jeg det er rart at så mange mener at straff er på sin plass.

 

 

Det finnes jo ikke bevis på verken det ene eller det andre. Om han visste eller ei, men skal ikke så jegeren sette seg inn i regelen?

Han jakter rein og der må han også klyppe kort og varsle på samme dagen.

Uansett hva han hadde til gjerning var det ikke riktig av han mannen å gå ut i media og beskylde han for tjuvjakt så lenge det ikke finnes noen beviser for det, men det spiller jo ikke noen stor rolle siden dette var en privat person som bare gikk ut.

Jeg kan også gå ut beskylde deg for tjuvjakt uten betydning, men det var litt kjipt at han tilfeldigvis var lederen for grunneierlaget, men det var ikke noe emne på møte med grunneier laget, sto ingenting i referatet så dette mener jeg han har gjort som en privatperson.

Link to comment
Share on other sites

Jeg vil ikke begi meg utpå med hverken det ene ell andre.. Avisa kan jo fremstille ting på sin måte, så det var ut fra det som sto der jeg skrev det jeg skrev...

Det sto ikke noe om det var som privatperson eller som leder av grunneierlaget han gikk ut med beskyldninger.

Vi som jegere skal følge gjeldene regler å det er normalt at det ligg med et skriv fra kortutsteder om dette der jeg har jaktet...

Link to comment
Share on other sites

Jeg går ut fra at jegeren i utgangspunktet skal sette seg inn i regelverket for jakta. Først og fremst det som står i viltlov, naturmangfoldslov, våpenlov osv. Så det som er grunneiers regler, men her må da grunneier gjøre disse reglene tilgjengelig. Feks ved at de står i jakt kontrakten (at de står skrevet der man kjøper jaktkort på nett, at de er i et hefte som følger med giroen, eller no sånt) eller at reglene er lett tilgjengelig et sted og jegerne blir informert om hvor.

Link to comment
Share on other sites

Hvorfor det? Hvis jeg er grunneier og ikke kjenner vedkommende som leier jakt fins det heller ikke noe tillitsforhold utover det at han har fått kjøpe jaktkort av grunneierlaget. Han kan være en slask og tjuvjeger, eller verdens greieste kar.

 

Du har så stor tillit til vedkomande at han får kjøpe jaktkort. Eller er det kun pengane som bestemer at han får kjøpe kort? Kjenner fleire som i sin ungdom fekk dårleg rykte på seg av forskjellige slag. Men som dei i dag ikkje fortjener å ha lenger.

 

 

Slik det fungerer der jeg har leid rådyrjakt tidligere har det blitt solgt adskillig flere jaktkort enn det er rådyr på kvoten.

Om man da skal telle opp tilslutt kan det tenkes at kvoten er overskredet lenge før jakta er slutt. I et slikt tilfelle

er det naturlig å holde telling med antall felte rådyr underveis i jakta.

 

Det du skriv her er jo at grunneigar driv svindel. Han sel eit produkt som han veit han ikkje har!

Grunneigar legger opp til at det skal skytes fleire dyr enn kvoten tilseier når han sel fleire kort enn han har!

 

Om kvoten da vert overskriden er det eit problem for grunneigar.

 

Urimelegheita i det du skriv kan beskrivast slik: Grunneigar sel 10 felligstilatelser på sine 5 tildelte løyver. Eg kjøper halvparten og du den andre halvparten. Med min flaks så skyter eg 5 dyr første dagen og melder fra til grunneigar om kva eg har gjort. Han ringer til deg etterpå og seier kvoten er full, så du kan ikkje jakte her i år.

Meiner du det er slik det skal vere?

 

Hvis en ikke liker denne ordningen er det jo bare å leie jakt hos en annen grunneier... Verre er det faktisk ikke.

Link to comment
Share on other sites

Jeg fikk endelig lest avisen selv og jeg reagerer på noe av det som står der.

Blir skikkelig provosert over grunneieren, men jeg vil også holde meg mest på nøytralsiden.

Jeg blir spent på utfallet :overrasket:

 

Ligger det noe ute på nett av denne artikkelen?

Link to comment
Share on other sites

Jeg ville vært litt forsiktig med å kopiere og lime inn en artikkel slik, opphavsrett osv. Pluss at vi også må ta dette for hva det er- en avisartikkel, ikke fakta.

 

Uansett- Grunneigerlaget står selvfølgelig fritt til å selge jakt til hvem de vil, og har ryggen fri om de utestenge jegeren for manglende rapportering. Jegeren har gjort en feil, men jeg synes likevel Grunneigerlaget opptrer noe usmidig og firkantet. Voksne folk bør kunne løse slikt på en smidig måte- om de vil. Det spørs jo litt om hva MER som evt ligger bak, fortsatte jegeren å jakte etter at dyret var skutt, jaktet han på innmark uten å klarerere med grunneigeren der først? Etc. Jegeren kan ikke bare skylde på uvitenhet, men grunneigerlaget kunne sikkert vært litt mer imøtekommende også og løst situasjonen bedre. Men det kan alltids ligge mer bak, og siden rådyrstammen er lav så kan det jo være at det også skal statueres ett eksempel mot lemfeldige holdninger, for det er ikke til å stikke under en stol at det har vært noe ukultur mht rådyrjakt og mangelfull rapportering osv i distriktet gjennom tidene.

Link to comment
Share on other sites

Til Bransern

Syns det var en snodig reaksjon fra grunneierlaget. Siden du er grunneier i dette grunneierlaget må vel du kunne få en begrunnelse ut i fra vedtektene? Har i grunnen aldri hørt at grunneiere har blitt utestengt fra småviltjakt pga at de har trekt seg fra elgjakta før. Innmelding i et grunneierlag er en privatrettslig affære der du gir grunneierlaget disposisjonsrett over din jaktrett på din eiendom. Det betyr ikke at du gir ifra deg din jaktrett og et slikt vedtak må være basert på vedtekter du har skrevet under på? Det eneste grunnlaget jeg kan tenke meg er at du eventuelt har trekt deg ut ifra grunneierlaget?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...