Jump to content

Blyhagel.


Holen

Recommended Posts

Det er ingen straff om du fyller sekken med bly og legger på svøm over Svinesund.

Det er også plass til mye bly i kroppens hulrom. Blir du oppdaget tror jeg du vil bli resirkulert og smeltet om.

 

 

He he , den var bra. :lol:

Det svir å bli stoppa. Du må ha import-tillatelse for ammo og det får du aldri på blyhagl.

Link to comment
Share on other sites

det er vel og noe om at dersom du skal på jakt til sverige og skal jakte med hagle så kan du kjøpe bly ammo der borte til jakta og så kan du ta med hjem FOR Å LAGRE TIL NESTE GANG DU SKAL JAKTE I UTLANDET uten at det skal bli noe styr med det. men det forutsetter da at du har vært på jakt.

 

ta dette med ei klype salt, har ikke snakket med myndighetene om dette, men slikt jeg har forstått det.

 

kan ellers bekrefte at det kostet 5000kr å bli tatt med bly ammo på jakt i norge (har jobbet litt med dette), men hørte noe rykter nå sist uke om at det var betydlig dyrere å bli tatt med bly på jakt i norge nå.

Link to comment
Share on other sites

det er vel og noe om at dersom du skal på jakt til sverige og skal jakte med hagle så kan du kjøpe bly ammo der borte til jakta og så kan du ta med hjem FOR Å LAGRE TIL NESTE GANG DU SKAL JAKTE I UTLANDET uten at det skal bli noe styr med det. men det forutsetter da at du har vært på jakt.

 

 

Dette var vel riktig, men så vidt jeg vet nå så er det gjort innskjerpelser på dette. Uten at jeg sitter med linken foran meg

Link to comment
Share on other sites

det er vel og noe om at dersom du skal på jakt til sverige og skal jakte med hagle så kan du kjøpe bly ammo der borte til jakta og så kan du ta med hjem FOR Å LAGRE TIL NESTE GANG DU SKAL JAKTE I UTLANDET
Det var noe om dette. Dette er nå innskjerpet, så den muligheten har falt bort.

 

Kan det ha noe å gjøre med at folk på den tida var veldig opptatt av hvordan de skulle kunne handle blypatroner i Sverige og få dem med over grensa, tro?

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Det er merkelig. Det har jeg aldri blitt spurt om.

 

Har vært ett par ganger jeg har glemt igjen dette kortet i bilen og har blitt bedt om og å ut og hente det før jeg har fått med meg patronene. Er vel forskjell på butikkene og betjeningen da :lol:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
§ 3. Forbud

 

Det er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke blyhagl.

 

Hentet herfra: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20011220-1589.html

 

Så nei, du har ikke lov å ta med blyhagl over grensen for å lagre det til neste gang.

 

Da leser du lovteksten feil.. Står ingenting om at det ikke er lov å oppbevare hagl.

Da hadde det ståt.. Det er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette, bruke, oppbevare og være i besittelse av

Link to comment
Share on other sites

Å ta med noe over grensa er import/eksport......

 

Ja.. Men dersom du har kjøpt ammunisjon i Norge, før 2004. Og oppbevarer den, så er det ikke ulovlig å oppbevare den.

 

På samme måte som dersom deklarerer restammunisjon på tollstasjonen og får ta den med tilbake til norge. Så er det ikke ulovlig å ha den liggende i hylla.

Link to comment
Share on other sites

http://www.njff.no/portal/page/portal/n ... ypage=TRUE"

 

Siden vi av miljøhensyn har forbudt produksjon, import, eksport, omsetning og bruk av blyhagl i Norge, ligger det i dette at vi ikke ønsker å bidra til spredning av blyhagl utenlands heller

 

Enkelte ideologi-nisser burde vært omskolert og omplassert. Jeg er forøvrig også interessert i å få vite hvordan det er med å ta med seg lovlig ammunisjon over grensa til Sverige og tilbake, regner med det er noen her på kammeret som har gjort det?

Link to comment
Share on other sites

BjarteB. Du kan også registrere dette på "gamlemåten". Gå inn på en betjent tollstarsjon og fylle ut et (eller 2) skjemaer over våpen og ammo du tar med deg inn til Sverige og ny regstrering ved utreise.

 

Men som Hassel skriver, det enkleste er å gjøre dette via internett.

Link to comment
Share on other sites

Reise til Sverige med våpen.

 

Har en våpenpass er det kun tolldeklarering inn og ut av SVERIGE som er nødvendig, link er lengre ned.

 

Har en ikke våpenpass skal en benytte betjent grenseovergang og i NORSK toll deklarere våpen ut og inn av Norge i tillegg til svensk deklarasjon.

 

 

Skal en jakte i Sverige kan en nå betale svensk jegeravgift på nett og få tilsendt kort.

 

For betaling av jegeravgiftskort i Sverige, klikk HER

For tolldeklarering av våpen til Sverige, klikk HER

Ps. Husk avregistrering etter hjemkomst.

Våpenpass søknadsskjema, klikk HER

Husk ett skjema for hvert våpen du vil ha i passet skal fylles ut og sendes våpenkontor med bilde.

 

"Våpenpass

Ved midlertidig innførsel og utførsel av jakt- og konkurransevåpen fra Norge kan du benytte et europeisk våpenpass. Dette utstedes av politiet der du bor, og kan brukes innen EØS-området. Vær oppmerksom på at det er ulike rutiner for bruk av våpenpasset innenfor EØS.

 

Alternativt kan du benytte skjemaene GP 6144 (innførsel) eller GP 6143 (utførsel). Skjemaene får du ved henvendelse til Tollvesenet, eller du finner de på http://www.politi.no

 

Skjemaene blir ekspedert av Tollvesenet ved grensepassering. Du må derfor alltid benytte betjent grenseovergang når du har med deg våpen. Har du europeisk våpenpass, kan du passere ubetjent grenseovergang i forbindelse med midlertidig innførsel og utførsel av jakt- eller konkurransevåpen."

 

Kilde: http://www.toll.no/templates_TAD/Articl ... anguage=no

 

 

Og fra Lovdata:

"§ 70. Midlertidig utførsel foretatt av norsk borger og EØS-borger lovlig bosatt i riket (våpenloven § 25 bokstav a)

 

Norsk borger og EØS-borger lovlig bosatt i riket, som skal være borte fra riket i et tidsrom av inntil ett år, kan ved utreisen medbringe til personlig bruk våpen med tilhørende deler og et rimelig kvantum ammunisjon til disse våpen, mot å vise Tollvesenet gyldig våpenkort.

 

Vedkommende skal ved utreisen avgi en skriftlig erklæring til Tollvesenet på fastsatt skjema i to eksemplarer. Erklæringen attesteres av Tollvesenet som skal beholde det ene eksemplaret og levere det andre tilbake til utstederen.

 

Skjer gjeninnførselen ved samme tollsted som utførselen, sammenholder dette de to eksemplarer av erklæringen og tilintetgjør disse hvis de fortsatt er likelydende.

 

Skjer gjeninnførselen ved annet tollsted, sendes den mottatte erklæring til det tollsted hvor utførselen fant sted, for kontroll. Dette tilintetgjør erklæringene hvis disse fortsatt er likelydende. Tollvesenet skal omgående sende de erklæringer som ikke er likelydende, til politimesteren i det distrikt hvor vedkommende er bosatt eller oppholdt seg før utreisen. Videre sender Tollvesenet ved utløpet av hvert kalenderår alle umakulerte erklæringer som er eldre enn ett år til politimesteren i distrikt som nevnt. "

 

Kilde: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?do ... tml#map019

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...