Jump to content

Uidentifisert pipeemne...


30Ihmsa

Recommended Posts

Jeg ser at det er et kaldhamret pipe-emne. Var vel kun en produsent, som leverte kaldhamrede pipe emner innaskjærs. Utaskjærs er det heller ikke mange som produserer kaldhamrede pipe emner.

 

Kaliber-merking og pipenr?.......Stemmer imidlertid ikke med det jeg har sett fra over nevnte produsent, så de må evt være påført i etterkant.

 

Uansett.....Tipper at det avbildede emnet kommer fra en produsent rett borti gata her.

 

 

Edited by Castor
Edit
Link to comment
Share on other sites

Brownell har blitt pålagt å merke alle løpsemner med nr og kamring av et inkompetent våpenkontor. Da blir det ofte slikt tøv som dette, Brownell kan ikke vite hvilke patron kjøper skal bruke løpsemne til, men må sette noe på en salgsmelding.

Jeg tipper at dette er et slikt løp, og at det er produsert i USA.

Jeg mener for øvrig at pipeemner ikke er registreringspliktige.

Link to comment
Share on other sites

For å kjøpe et pipeemne hos Brownells så er du nødt til å sende inn et våpenkort i samme kaliber som emnet, og emnet blir da registrert som en pipe i samme kaliber som våpenkortet du sendte inn. 

Pipeemner er registreringspliktige, selv om jeg er enig i at de ikke burde vært det.

Forøvrig så har du ikke lovt til å kamre et pipeemne uten å ha tillatelse fra politimesteren i det distrikt hvor du er bosatt.

Link to comment
Share on other sites

Tilbake identifikasjonen, for å formulere det på den måten.......dette var en noget spesiell merking av et pipe emne må jeg si

På bildet under ser dere hva som er mer å betegne som standard merking av pipe emner

DSCN0424.JPG.205dfe86cf94d25678aa9ef257772a82.JPG

 

Her er det ikke veldig vanskelig å tyde teksten.....kaliber.....twist, antall rifler og stålkvalitet

Enkelt og greit er det synes nå jeg.

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Per-S skrev:

Tøv.

Hvordan skal forskriftens paragraf 44 og 52 forstås ift dette med piper? Et emne er vel som sagt ikke våpendel, men på ett eller annet tidspunkt blir det vel det. Er det når pipa er maskinert og kamret for å kunne monteres I en lås og avfyre patroner? Når emnet har blitt en våpendel (som skal være registrert), har vel noen tilvirket den, og ihht til forskriften ser det ut til å være krav til tillatelse eller bevilling for å kunne gjøre dette.

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Chiefen.v-2 skrev:

 

Kilde, link?

Lokalt våpenkontor fikk motsatt bedskjed da de spurte oppover i systemet.

 

Kilden er Haugesund våpenkontor, og beviset er våpenkortet jeg har fått tilsendt på pipeemnet.
Jeg fikk følgende forklaring, pipeemner var i fritt salg før, men etter at flere av disse pipeemnene dukket opp som ferdige piper i de kriminelle miljøene så ble de registreringspliktige. Skriv gjerne litt mer om hvem i "systemet" som sa at de ikke var registreringspliktig, eller send meg en PM.

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Per-S skrev:

Tøv.

 

Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v.

"§ 21.Den som vil tilvirke skytevåpen eller våpendeler til eget bruk, må ha fylt 18 år og ha tillatelse fra politimesteren i det distrikt hvor han er bosatt. Det samme gjelder den som vil tilvirke til eget bruk ammunisjon som nevnt i § 3 for så vidt ammunisjonen ikke går inn under lov om eksplosive varer."

 

Om ikke et pipeemne er en våpendel, så blir den i alle fall det når den er kammret.
Forøvrig så er pipeemne en våpendel iflg. mitt våpenkontor.

Om du er uenig i tolkningen som våpenkontoret mitt har gjort av våpenloven så er det fint om du skriver hvorfor, i stedet for "tøv".

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Per-S skrev:

Stemmer ikke med virkeligheten.

 

Jo det stemmer med virkeligheten, for jeg sitter med våpenkortet mitt foran meg.
Brownells rapporterer inn alle pipeemner som blir solgt, det har Agder(?) politidistrikt pålagt dem.
Videre så går jeg ut i fra at enten Brownells eller Agder politidistrikt tar kontakt med ditt lokale våpenkontor, det gjorde de i alle fall i mitt tilfelle.

Link to comment
Share on other sites

42 minutter siden, Mosjonsskytteren skrev:

Om du er uenig i tolkningen som våpenkontoret mitt har gjort av våpenloven så er det fint om du skriver hvorfor, i stedet for "tøv".

Veldig enkelt så driter politimesteren i hvem som kamrer ditt pipeemne så lenge våpenet fremdeles er kamret for samme patron som står på våpenkortet. Jeg har heller aldri hørt om noen som har søkt politimesteren for å stikke en kammerbrots inn i et pipeemne. Dette har heller ingenting med tilvirkning av våpen å gjøre.

Derfor ett ord "Tøv"

Edited by Per-S
Link to comment
Share on other sites

33 minutter siden, Mosjonsskytteren skrev:

Jo det stemmer med virkeligheten, for jeg sitter med våpenkortet mitt foran meg

Det er fordi du godtar feil.

Jeg har fått tilsendt våpenkort for pipeemner i kalibre som jeg ikke har, alle slike våpenkort returneres mitt våpenkontor med melding om at de er feil og ikke hjemlet i våpenloven. Jeg har også bedt om våpenkontorets hjemmel for å registrere pipeemner. Eneste svar jeg har fått tilbake er at det er riktig, men jeg må melde fra når emnet er kamret og montert, da skal nummeret som står på pipeemnet oppgis.

Link to comment
Share on other sites

8 minutter siden, Per-S skrev:

Veldig enkelt så driter politimesteren i hvem som kamrer ditt pipeemne så lenge våpenet er kamret for samme patron som står på våpenkontoret. Jeg har heller aldri hørt om noen som har søkt politimesteren for å stikke en kammerbrots inn i et pipeemne. Dette har heller ingenting med tilvirkning av våpen å gjøre.

Derfor ett ord "Tøv"

Hva politimesteren "driter i" vet hverken du eller jeg, så det argumentet holder ikke. Selv om du aldri har hørt om noen som har søkt om å kamre et pipeemne så betyr det vell ikke at man slipper å søke? Syns ikke det argumentet holder heller...
Det har med tilvirkning av våpenDELER å gjøre, for de fleste er vell enig i at når et pipeemne er kamret så er det en våpendel?

 

Som jeg har skrevet i denne tråden, og i tidligere tråder, så mener jeg at pipeemner er ikke er registreringspliktige før de er kamret, men problemet er at våpenkontoret ikke tolker lovverket slik. Jeg har bedt våpenkontoret mitt om å redegjøre for hvor det står at pipeemnet skal registreres, og venter fortsatt på en telefon fra dem. 

Link to comment
Share on other sites

10 minutter siden, Mosjonsskytteren skrev:

Jeg har bedt våpenkontoret mitt om å redegjøre for hvor det står at pipeemnet skal registreres, og venter fortsatt på en telefon fra dem.

Er det lov til å spørre: Hvor lenge har du ventet på den telefonen?

Link to comment
Share on other sites

En annen "problemstilling" er når en kjøper et pipeemne på f.eks 80cm for å lage en pistolpipe, da sitter en igjen med emne til å lage en del flere piper, selv om man kun har et nummer på pipeemnet.:think:

 

Det er vell som det ble nevnt i en annen tråd, det er kanskje like greit å ikke stikke fingen i vepsebolet når det gjelder våpenkontorets (manglende) praksis i forhold til pipeemner, men siden jeg har fått et våpenkort på emnet så er jeg nødt pirke litt i bolet. Det virker som de fleste av Kammerets medlemmer er uenig i at pipeemner er registreringspliktige, men hvordan skal man argumentere og bevise det ovenfor det lokale politikammeret?

Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Mosjonsskytteren skrev:

men hvordan skal man argumentere og bevise det ovenfor det lokale politikammeret?

Som jeg skrev ovenfor sendte jeg våpenkortet i retur sammen med dokumentasjon på at dette var et pipeemne uten gjenger eller kammer.

Dersom våpenkontoret mente det skulle registreres måtte de sende meg hjemmel for det. Fikk svar tilbake at jeg måtte bruke påstemplet nr når emnet ble montert i våpen. Intet våpenkort.

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Per-S skrev:

Dersom våpenkontoret mente det skulle registreres måtte de sende meg hjemmel for det. Fikk svar tilbake at jeg måtte bruke påstemplet nr når emnet ble montert i våpen. Intet våpenkort.

Intet våpenkort nei, men det er jo helt innlysende at dette løps-emnet nå er registrert på deg i Politiets arkiver. Det er vel også en registrering?

 

Skal denne registreringen (uten hjemmel i lov) stoppes, så er det i så fall Brownells (og andre forhandlere av løps-emner) som må protestere ovenfor Politiet. Det vil si at de enten må slutte å nummere emner, eller slutte å rapportere kjøperne.

 

Hvis ikke.... så er det registrering.

Edited by 32-40 Win.
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Per-S skrev:

Som jeg skrev ovenfor sendte jeg våpenkortet i retur

Du burde be om å få dette kortet tilbake. Fordi:

 

Politiet har tydeligvis (som vanlig uten å tenke seg om) beordret Brownells til å nummere løps-emner og rapportere inn til dem hvem som er kjøperne. Dette uten hjemmel i lov.

 

Dette kan bli ett stort problem hvis du velger å videreselge emnet til en tredjepart. Da har du mistet kontrollen på emnet, men det står fremdeles oppført på deg hos Politiet.

 

Hvis dette emnet så havner hos en av de mange mafia-miljøene i Haugesund, hvor problemet med kamring av løp til kriminelle formål tydeligvis er SÅ stort, at Politiet har sett seg nødt til å gjøre noe med det🙄 - da blir du plutselig innblandet i dette.

 

Dermed er du tryggere med ett Våpenkort på «registreringspliktig våpendel», som krever godkjent søknad for videresalg.

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg har nå et brev fra politiet der jeg får medhold i at pipeemne ikke er registreringspliktig. Jeg har ikke behov for våpenkort på noen piper. Det tildelte pipenummer er kun et tøvete påfunn fra Agder politidistrikt. Når jeg kamrer og setter emnet inn i våpenet så skal våpenet selvfølgelig beholde sitt gamle nummer og papir med pipenummeret går direkte i peisen.

Link to comment
Share on other sites

34 minutter siden, Per-S skrev:

 Når jeg kamrer og setter emnet inn i våpenet så skal våpenet selvfølgelig beholde sitt gamle nummer og papir med pipenummeret går direkte i peisen.

Da har du jo «hvit-vasket» det gamle løpet ditt (hvis du ikke stempler det nye pipenummeret i dette). Men hva med registreringen hos Politiet? Hvordan vet du at Brownells innrapporterte nummer blir slettet der?

Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Per-S skrev:

Fikk svar tilbake at jeg måtte bruke påstemplet nr når emnet ble montert i våpen.

 

47 minutter siden, Per-S skrev:

Når jeg kamrer og setter emnet inn i våpenet så skal våpenet selvfølgelig beholde sitt gamle nummer og papir med pipenummeret går direkte i peisen.

 

Så.... du skal ikke gjøre som du fikk beskjed om?

Link to comment
Share on other sites

12 minutter siden, 32-40 Win. skrev:

Så.... du skal ikke gjøre som du fikk beskjed om?

Nei, mine våpen er regisrert med isatt pipe klar for bruk. Det nummeret er det som skal brukes på våpenet, uansett om politiet i Agder krever nr på pipeemner. At politiet roter er ikke mitt problem.

  • Like 1
  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

7 minutter siden, Per-S skrev:

Når du leverer et våpen til børsemaker for å sette inn ny pipe, får du det tilbake med nytt nr og nytt våpenkort?

Jeg vet ikke. Men du skal iallfall få ett eget kort på den gamle pipa, om du beholder den. Jeg vet ikke hvem av disse kortene som får hvilket nummer.

 

En autorisert børsemaker har sannsynligvis null problemer med Brownells sin rapportering til Politiet. Det er hos privatpersoner, som kjøper løps-emner, det «lukter muffins» av ordningen.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Ser ut som et heym emne. KV emnene har lenger sylinder ved kammer. Eneste alternativ jeg kan komme på med en viss sannsynlighet for å se i Norge utenom kV. Har sett bofors emner også, men utseende og merking matcher ikke. 

 

Stemmer for heym ut fra utseende og sannsynlighet, men utseende er svært generisk hamret. 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Her ble det jo liv😊 Vet ikke hvorfor jeg ikke får varsler om liv, men det får så være. 

Emnet er eldre enn Brownells i norge...mye eldre. Jeg har fortsatt ikke peiling, men det blir sakt men sikkert omvandlet til skytbart "as we speak"

 

Når det gjelder merking av piper, kamring og montering... Jeg har noen ekstrapiper stående. Flere fra børsemaker, andre fra eget verksted. Ingen er merket, og det har heller aldri blitt forlangt merket fra onkel eller tante blå. I våpenkortet står det ganske enkelt: Pipe 6ppc, Pipe 284win osv. Det settes heller ikke spørsmålstegn på hvilken kasse jeg benytter pipene i. Her i distriktet blir man i alle fall møtt med mye forståelse og like ofte tar de til seg hva man sier...om man legger det frem som folk i alle fall😉

Link to comment
Share on other sites

@Sør-jeger Du er nok veldig nær sannheten. Vektor ble nevnt av han jeg kjøpte emnet av😉 Ikke for at det har så mye å bety for min del, men finnes det noe mere info rundt vektor? Har googlet rundt det uten å ha funnet noe av nytte. Emnet inngår i selvlæra som børsemaker, så om det noen gang blir ei fullverdig pipe, vet jeg ikke😊

Link to comment
Share on other sites

Jeg mener at Sørafrikanske Vektor gikk konkurs eller la ned ca 2006:
Jeg jaktet i Limpopo sammen med Kjell Tonheim fra Eikefjord (ved Florø) det året, og mener å huske at han snakket om å kjøpe beholdningen av låsekasser i hvert fall.
Tror det var type mauser magnumkasser med double bridge...
Vet han  drev custom børsemakeri og våpenhandel på si en del år.
Han produserte også monometallkuler sammen med sønnen sin i en periode (PBP, Precision Bullet Production).
Han la ned virksomheten i fjor (?) og solgte unna.

Edited by seawolf
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...