Jump to content

A-krav baneskyting NSF


piril

Recommended Posts

Opprykkskravene for baneprogrammene i NSF ble oppjustert for et par år siden. Dette har hatt som konsekvens at klasse A har blitt veldig liten og kun en håndfull skyttere på landsbasis klasser inn her. Har gjort en gjennomgang av resultatene fra NM i Bergen hvor følgende %-vise antall av deltakerne klart A-kravene i de forskjellige øvelsene:

 

2A: 6,6% (4 skyttere)

4: 16,4% (10 skyttere)

5: 5,4% (7 skyttere)

6F: 4,0% (5 skyttere)

6G: 3,9% (3 skyttere)

7F: 3,0% (4 skyttere)

7G: 1,4% (1 skytter)

 

Dette harmonerer dårlig med Fellesreglementet regel 2.2.2.1:

 

2.2.2.

KLASSEFØRING FOR NASJONALE STEVNER

2.2.2.1.

"Forbundsstyret fastsetter de enkelte kvalifiseringskrav for klasseføring, etter innstilling fra fagkomiteene. Disse bør være satt slik at det blir tilnærmet likt antall skyttere i hver klasse, og slik at det tas behørig hensyn til rekrutteringen."

--

Det er vel lov å anta at på NM stiller et flertall av landets beste skyttere opp. Når kun noen få av disse klarer å skyte A-kravene, er det vel kravene det er noe galt med og ikke skytterne? Er det noen som kan forklare hvilke tanker som ligger bak nåværende A-krav for baneskyting innen NSF?

Link to comment
Share on other sites

Mulig det. Nå var vel meningen med regel 2.2.2.1 at man skulle fordele premiegrunnlaget noenlunde jevnt utover klassene. Siden de fleste banestevner går uten premiering for tiden, har jo dette aspektet mindre relevans, så man kan jo sette kravene mer eller mindre tilfeldig. Regel 2.2.2.1. bør i så fall revideres.

Link to comment
Share on other sites

Min tolkning er/var at det var noen av skytterne som hadde et behov for å føle seg ekstra eksklusive.

For meg er det likegyldig hvordan kravene er. En blir verken bedre eller dårligere av ulike krav.

Men jeg hevdet på konferansen, og jeg mener fortsatt, som piril, at det skal være samsvar mellom lover og handlinger. Dvs at 2.2.2.1 må revideres.

 

I de stevner hvor en fortsatt bruker pegepremier, betyr endringene at det knapt er skyttere og dermed heller ikke særlige premier i klasse A.

Link to comment
Share on other sites

Nå begynner denne gnålinga igjen der logikken i konkuranse nivåene skal

vike for økonomiske fordelinger. Det er ikke logisk at det er like mange

A-skyttere som B-skyttere osv. Des høyere kravene settes des trangere

skal nåleøyet vere, og tilslutt så er det bare 1-som kan vere best ut fra en

en liten elitegruppe. Slik er det i all idrett.

 

Ja......revider fellesreglemanget til å omtale at klassene skal fordeles etter

pyramide prinsippet slik at det faktisk blir slik som det er i dag. I dag så

er det tilnærmet perfekt fordeling sett ut fra et kvalitetsnivå på skyttere.

 

Dette ble også tidligere diskutert i denne tråden.

viewtopic.php?f=33&t=80438

 

Den som er mere opptatt av hva klasse dem er i fremfor hva resultat dem

presterer har et stort problem. Enda verre blir det når det er penger

som skal styre klassekravene og ikke resultatene.

Link to comment
Share on other sites

)

Er det noen som kan forklare hvilke tanker som ligger bak nåværende A-krav for baneskyting innen NSF?

 

Dette er det kun en viss dommerinstruktør fra Ørlandet som kan svare på :!::!::!:

 

Det var han som påsto at et høyere klassekrav ville gi et høyere nivå :forvirra:

Link to comment
Share on other sites

Dette er bare bullish (blanding av bullshit og rubbish).

 

Selvfølgelig skal klassene være like store. Og grunnen er åpenbar: det skal være lik konkurranse i hver klasse. Dvs f.eks 10 a-skyttere og 10 b-skyttere etc. Iflg piril's statistikk: hvem skal det ene individet i 7g konkurrere mot da? Seg selv? Selvfølgelig skal det være sunn konkurranse i 7g også - altså flere skyttere, en jevn fordeling.

 

Den beste vinner uansett - om det er en formsterk skytter som har dagen, eller det er en som tar det på kapasiteten.

Link to comment
Share on other sites

"Forbundsstyret fastsetter de enkelte kvalifiseringskrav for klasseføring, etter innstilling fra fagkomiteene. Disse bør være satt slik at det blir tilnærmet likt antall skyttere i hver klasse, og slik at det tas behørig hensyn til rekrutteringen."

 

Problemet i dette punktet er bruken av ordet "bør". Enten må det endres til "skal", eller så kan man like gjerne skrive at "klassekravene fastsettes etter fagkomitéens forgodtbefinnende". Det er jo det som har skjedd nå.

 

Om noen har behov for å føle seg unike, skal være usagt (er vi ikke unike alle sammen?). Den forklaringen jeg har hørt er at de dårligste A-skytterne heller ville havne øverst på lista i klasse B, og klarte å få gjennomslag for høyere klassekrav. Det er vel bare de som vedtok endringen som har fasiten på dette.

Link to comment
Share on other sites

Det fungerte fint før siste endring, og det er uten tvil det økonomiske som er viktig her.

 

Klasse inndeling fungerer fint når det er riktig satt, toppskyttere burde holde kjeft. De er i prinsippet utenfor masseidretten.

 

Vi burde se litt på golf, og tankegangen der. De som er A skyttere, bør vel ses på som utenfor klassesystemet. Så får heller diskusjonen være om der bør inn en ny gradering i A, der de beste får en "stjerne" bak Aen, så de kan vise de er innen krav for nasjonal representasjon. (Eller noe slikt)

Link to comment
Share on other sites

Hvordan definerer du en toppskytter, og hvorfor bør de holde kjeft? Skytesporten er tross alt såpass demokratisk at de såkalte toppskytterne deltar på akkurat de samme stevnene som oss andre, og betaler sin medlemskontingent. Så hvorfor skal de ikke få høres i like stor grad?

Link to comment
Share on other sites

Visst skal toppskyttere få si sitt (de som holder internasjonal standard), de må bare huske på at de er ytterst få og at deres stemmer ikke teller mer enn en D skytters.

Nå er det selvsagt breddeidretten jeg tenker på, de beste (såpass at de kan representere nasjonen) skal høres frem for andre når det gjelder reprentasjon internasjonalt. Deres behov har lite til felles med breddeidrettens.

 

Så når vi diskuterer Feltskyting, er det først og fremst massenes behov som skal prioriteres, og i den forbindelse er det like greit at de beste ikke får så mye å si.

 

Den nevnte teorien om at skjerper en kravene til A (eller åpen klasse som det egentlig er), så heves nivået er bare tull, folk skyter akkurat så godt som de føler for å trene, ikke hva cut off på en klasse inndeling måtte være. Klasse inndeling i tilnærmet like store klasser målt i antall deltakere, fremmer nok viljen til å bli bedre mer. Om ikke av annen grunn en at der blir flere i klassens bunnskikt, slik at der er flere som får fordel av å forbedre seg. Nå sitter disse i topp av B og trives nok der.

Link to comment
Share on other sites

Visst skal toppskyttere få si sitt (de som holder internasjonal standard), de må bare huske på at de er ytterst få..................

Nei jøsss...sier du det !!.......da stemmer det vel at A-klassen blir liten............

 

Eller mener du helt seriøst at man skal lage en 'Leke A-klasse' bare for å få opp et kunstigt volum av skyttere ?

Link to comment
Share on other sites

Nei, kun at man for det første forholder seg til regelverket (noe som nå ikke er tilfelle). Og at A klasse ikke har noe med om en er av de aller aller beste eller ei å gjøre, da den først og fremst er ment være en inndeling av den beste 1/4 av felt skytterne. Ikke en elite markering for internasjonal representasjon, det har man egne krav til som er utenfor klassesystemet. (For den som ønsker strekke seg etter de).

 

Regelverket har satt faste hva klassesystemet skal være, men noen få har fått det for seg å forsøke bruke det til forbedring av rekruttering til internasjonale stevner. Dette på tvers av regelverket.

 

Man kan si at noen har endret klassesystemet for å lage sin egen "leke internasjonal skytter rekrutterings skole/gulrot " av noe som er konstruert for at flest mulig skyttere skal konkurrere på lik linje med andre skyttere på omtrent samme nivå. Dette for at man skal ha relativt like muligheter til å vinne på sitt nivå.

 

Så situasjonen er faktisk motsatt, noen har begynt å "leke" med klassesystemet. Og jeg ønsker at disse visesbort til skammekroken, inkludert fagkomite pistol. Klassesystemet for felt er ikke til for denslags bruk det i dag er justert til.

Link to comment
Share on other sites

Dette såkalte regelverket du referer til er ikke mere fastlagt en at det kan revideres.

Diskusjonen om hvordan klassene skal se ut er mere en diskusjon om det skal legges til grunn 'prestasjoner' eller om det skal legges til grunn 'økonomi' når poengrensene settes.

 

Det er umuligt å tilfredstille begge deler. Velger man prestasjoner, så blir poengkravene skjerpet og skyttere havner mere i den klassen dem hører hjemme. Lager man kunstige like klasser, så er det mange skyttere som havner i høyere klasser en der dem hører hjemme.

 

Eliteskyttere er nok mindre oppptatt av økonomi. Det er ikke økonomi som gjør at dem er gode, og dem skyter heller ikke for pengene sin del. Sånn sett så ville man rekruteringsmessing og motivansjonsmessigt hatt mere igjen for å fordele mere penger utover i en stor C og D klasse slik som det blir om man følger en pyramide fordeling.

Slik poeng grensene er i dag på bane, så er det faktisk rimelig fornuftigt fordeling. På felt så kunne man skjerpet kravene litt for B-Skyttere og fått en litt mindre B-klasse og en litt større C-klasse.

Link to comment
Share on other sites

Dette såkalte regelverket du referer til er ikke mere fastlagt en at det kan revideres.

 

Regelverket kan selvsagt revideres, men inntil det eventuelt gjøres skal man da følge det slik det står per i dag? At regler kan komme til å forandres gir faktisk ingen rett til å bryte dem i dag, og slik det står nå driter man fullt i hva som faktisk står skrevet. Jeg har kranglet min del med Vingemutteren jeg, men her synes jeg han kommer med mye bra og riktig.

Link to comment
Share on other sites

Lager man kunstige like klasser, så er det mange skyttere som havner i høyere klasser en der dem hører hjemme.
Hva mener du med kunstig like? Og på hvilken grunnlag definerer du i hvilke klasser de ulike skytterne hører hjemme?

 

For deg er det tydeligvis naturlig at det skal være færre skyttere jo høyere klassen er. For meg virker det naturlig at klassene er like store. Det er ikke dermed sagt jeg kan si at ditt synspunkt er unaturlig. Og vice versa...

 

Det beste ville kanskje vært hvis noen laget et forslag til neste forbundsting der den aktuelle paragrafen blir endret til å beskrive hvor store klassene SKAL være i stedet for hvor store de BØR være?

 

 

For øvrig er det ikke et "såkalt regelverk". Det ER et regelverk.

Link to comment
Share on other sites

Av 1000 skyttere (eksempelvis), så har man ikke 250 stk (vist det skulle vere like klasser) som holder et nivå der alle er like gode kandidater for å bli Norgesmestere. Da hadde man holdt på i 6 månder med omskyting etter hvert NM.

 

Skal man ikke ha et nåløye for å havne i en eliteklasse slik som det er i all idrett når volumet i hver klasse naturligt blir mindre ettersom man strammer inn kvalitetsterskerlen ?

 

Derfor dreier ikke dette seg om hva DU eller JEG mener. Det dreier seg om logikken i hvordan gruperinger i all idrett og virksomhet minker i størelse når man skal gruppere forskjellige kvalitetsnivåer. Man kan ikke bare 'bestemme' at vi har 250 skyttere som alle er gode nok til å bli sent på Nordisk konkuranse. Da er nåleøyet dem som var best på NM. Så enkelt er det, og slik vil også klasser logisk bli mindre også des høyere man setter kravene. Man kan ikke bare bestemme at den beste klassen skal vere like stor som den dårligeste.

 

Du spør hva jeg mener er naturligt, og da er det bare og lese litt til henvisnig tidligere i tråden der dette er diskutert tidligere. Sitat:

 

Tar man en likebeinet pyramide og deler i 4 deler i høyden, så blir areal fordelingen

i pyramiden ca. slik, og man kan tenke seg at slik burde klassedelingen også vært.

No.1 (Toppen & A-skyttere): ca. 6,25%

No.2 (B-skyttere) : ca. 18,75%

No.3 (C-skyttere) : ca. 31,25%

No.4 (nederst & D-skyttere): ca. 43,75%

 

Så da antar jeg at jeg har svart på spørsmålet ditt.

Link to comment
Share on other sites

Ja, det har du. Jeg er uenig i premissene du legger til grunn, og dermed også i din konklusjon. Men du har svart på spørsmålet.

 

Av de 1000 skytterne virker det for meg helt naturlig at det er 250 i hver klasse. Bl.a. fordi det ikke står skrevet noe sted (bortsett fra i denne tråden) at en A-klasse skal være bare for de som er gode nok til å bli norgesmestre. Eller bare for de som er gode nok til å bli sendt til nordisk. Det er det som er logisk for meg (jeg er ikke arrogant nok til å hevde at min logikk er den eneste gyldige).

 

Vi er uenige, og slik er det.

Link to comment
Share on other sites

Jeg må jo bare spørre hvor lenge man forblir A-skytter når man ikke har noen å konkurrere mot.

 

6,25pct A-skyttere - hvor mange tror du det utgjør på et vanlig stevne? Svar: I gjennomsnitt mellom 0 og 1 hvis det er mellom 10 og 20 skyttere. Sjekk resultatlister, så kan du også se antall skyttere som samles på et banestevne, det er neimen ikke så mange - muligvis pga fasiliteter, hvor mange baner kan ta imot flere enn 20 skyttere?

Link to comment
Share on other sites

Her er bane statistikk Pr dags dato 2014.

 

Klasse%202014.jpg

 

 

Har brukt lista til NSF som ligger på FSU.no. Der ligger "Alle på topp"-lister, 2014" i de forskjelige øvelsene

 

Enklere og forholde seg til prosentene når man vet antall skyttere som faktisk skyter øvelsen :-)

Link to comment
Share on other sites

Tror kravene slik dem står i dag er rimelig riktige og størelsen på klassene faller nesten perfekt ut

når nåleøyet strammes til på veien fra D-klassen og opp til A-klassen.

 

Skal klassene øke i størelse så må folk begynne og trene mere og skyte bedre.

Link to comment
Share on other sites

Dette såkalte regelverket du referer til er ikke mere fastlagt en at det kan revideres.

 

Regelverket kan selvsagt revideres, men inntil det eventuelt gjøres skal man da følge det slik det står per i dag? At regler kan komme til å forandres gir faktisk ingen rett til å bryte dem i dag, og slik det står nå driter man fullt i hva som faktisk står skrevet. Jeg har kranglet min del med Vingemutteren jeg, men her synes jeg han kommer med mye bra og riktig.

 

 

Reglene følges i dag.

 

Det står "BØR" i reglene - ikke "SKAL". Det er en føring - og ikke et krav. Meget stor forskjell.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Ser dette som helt perfekt jeg for min del..er nå iferd med og avslutte min første hele sessong som pistol skytter..De klassene jeg har trent på og skutt aktivt i år har jeg nå klart B kravet i... Veien opp til A er nå lang og vanskelig men det må da være litt av utfordringen og det morsomme med sporten?

Link to comment
Share on other sites

Men hvis man nå for argumentets skyld aksepterer argumentet om at A-klassen skal være så forbanna liten, hvorfor skal det være annerledes i felt? Vil ikke den naturlige konsekvensen være å øke opprykksgrensen for klasse A i felt til 100%? Det er vel ikke noen logisk grunn til at det skal være mindre eksklusivt å være A-skytter i felt?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...