Jump to content

HVA er minimumskrav for å bli pistolskytter?


Woff
 Share

Recommended Posts

:D Hei!

 

Siden vi i vår klubb tydligvis har en 'egen' tilnærming til spørsmålet i trådtittelen, vil jeg gjerne ha en fasit på hvordan vi skal ta i mot nye skytterkandidater og gjøre det så enkelt for de som mulig å begynne med denne flotte sporten. Er ikke en fasit tilgjengelig, vil vi gjerne vite:

Hva gjør andre klubber? Hva er krav fra forbund og myndigheter? Hva er fornuftig?

Jeg er altså på jakt etter en 'oppskrift' på hvordan en vilkårlig person bør møte en pistolklubb, og hvordean 'kjøreplanen' blir fram til medlemskap og våpenkjøp..

 

 

Se også innom denne tråden da den streifer innom endel av emnet:

http://www.kammeret.no/forum/viewtopic.php?f=59&t=32102

Link to comment
Share on other sites

Så vidt jeg forstår er denne fremgangsmåten (hos oss) satt opp for å 'forhindre' folk som ikke er skikket

fra å bli medlem og som medlem skaffe seg våpen.

 

Det er da politiets jobb og ikke klubben.

 

Og forskriften er klar, man skal dokumentere 6mnd medlemskap før første våpen kjøpes. Så hos dere hvor dere krever en prøveperiode på 6mnd før de blir medlem, betyr det at det tar ett år før man får våpen selv.

 

Ja klubber kan sette egne kritererier for medlemskap sålenge det ikke er diskriminering basert på rase.

Men jeg misliker sterkt/hater klubber som tilsynelatende sier: "hmmm våpenloven og forskriften er egenlig altfor slapp. Vi må gjøre det vanskeligere/strengere selv"

 

 

Klubben bør ha vedtekter som gjør det mulig å ekskludere personer som bryter klubbens regler. Men har ikke noe sansen for den 6mnd reglen deres.

Link to comment
Share on other sites

Klubben bør ha vedtekter som gjør det mulig å ekskludere personer som bryter klubbens regler.

 

NSF er vel underlagt NIFs regelverk?

 

Da gjelder følgende:

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov (Lovdata)

§10-6. Medlemskap i idrettslag

Alle som aksepterer å overholde idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser, kan bli tatt opp som medlem

§10-8. Tap og gjenopptakelse av enkeltmedlemskap

Medlemskap i idrettslag kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon.

...

Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side.

Eksklusjon skjer i henhold til straffebestemmelsene i kapittel 11.

 

Man har med andre ord ikke anledning til å sile medlemmer etter eget godtbefinnende, i utgangspunktet har alle lik rett til medlemsskap. Det er politiet som utsteder ervervstillatelse og deres ansvar å vurdere om personen er skikket. På banen er det sikkerhetsreglene som gjelder, personer som ikke kan overholde de kan selvfølgelig nektes adgang, og vil da aldri fylle kravene om aktivitet. Kjenner ikke NIFs regelverk så godt, er det noe som hindrer klubben i å informere om medlemmer som ikke er skikket?

Link to comment
Share on other sites

Nå har jeg vel aldri sagt at vi har noen tidsbestemt prøveperiode? :?

Vi har et skjema, bestående av 10 (Tror jeg.. Har ikke skjemaet her) felter som skal fylles ut av skyteleder. Hvert felt er en bekreftelse på at skytter / kandidat har deltatt / skutt kveldens program. Dette betyr at en ivrig skytter kan greie dette på 5 uker. Når skjemaet er fulltegnet må skytter bestå NSF's teoriprøve. Etter det kan vedkommende melde seg inn i vår klubb. Vi bekrefter ovenfor politiet at vedkommende har skutt aktivt fra første dag på dette skjemaet. Det betyr at det ikke behøver å gå mer enn 6 mnd før vedkommende kan få sitt første våpen.

At vi foretar en 'godkjenning' av skytter er vel ikke feil? Så vidt jeg vet har klubben (i de åra jeg har skutt aktivt) bare avvist en skytter. Han klarte ikke å stå og skyte, men måtte sitte. Han klarte IKKE å treffe en helfigur på 25 meters avstand etter å ha skutt med pistol i flere uker. (Skuddene satt i tak og vegger...) Han ble gjentatte ganger irettesatt når han tuklet med våpen mens vi var framme å annviste. Jeg var faktisk redd for de andres sikkerhet hver gang han var på bana.

HVEM skulle kunne forhindre denne personen fra å skaffe seg våpen HVIS han ble medlem i vår klubb? Politiet? NSF?

Hadde det vært riktig å la han bli medlem for så å nekte han å skyte? Hadde det vært bedre å i ettertid fortelle politiet at han er uskikket til å kjøpe våpen? (Bare fått inn klubbkontigenten først..?)

 

Har ikke vi (den respektive klubb) et visst ansvar ved å la personer få medlemsskap i en pistolklubb? Ville du likt at personen nevnt over her stiller på en feltkonkurranse med DEG ved siden av? RIP...

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

HVEM skulle kunne forhindre denne personen fra å skaffe seg våpen HVIS han ble medlem i vår klubb?

Dere. Personer som ikke klarer å etterleve sikkerhetsreglene kan nektes å skyte, og uten aktivitet kan han heller ikke få våpen.

 

Hadde det vært riktig å la han bli medlem for så å nekte han å skyte?

Jeg tror det er det mest korrekte mtp NIFs regelverk. Hvis han får beskjed om at han ikke får lov til å skyte og likevel ønsker å stå som medlem er det vel greit for dere? Penger i kassa.

Link to comment
Share on other sites

:wink: Da har jeg iallefall lagt ut hvordan det HAR fungert i vår klubb for å bli medlem.

I følge trådtittel hadde det vært greit med en 'fasit' på hvordan dette SKAL gjøres.

Satt enkelt opp i en liste:

 

1. Sikkerhetskurs (ved behov?)

 

2. Melde seg inn i klubb

 

3. Delta aktivt i 6 mnd.

 

4. Bestå NSF's teoriprøve

 

5. Levere søknad til politiet

 

Er dette fasiten?

Link to comment
Share on other sites

sterkt handicappede
Hvis handicappet sitter mellom øra er det neppe aktuelt.. Den nevnte skytteren var riktignok bevegelseshemmet, men det er tross alt våpen vi skyter med. Når vedkommende ikke respekterte sikkerhetsregler og ikke klarte å forstå hvor og når kulene kom ut av pistolen etter ukesvis med hjelp / instruksjon KUNNE vi ikke ta sjansen på å ha han på bana...

(Ja, jeg har sett innleggene hvor det skytes med føtter... HAN respekterte iallefall våpenet! :roll: )

Link to comment
Share on other sites

Nå har jeg vel aldri sagt at vi har noen tidsbestemt prøveperiode? :?

 

 

Du skrev i den forrige tråden: "Når de har skutt de programmene klubben har (6 måneder aktivitet..) så kan de altså melde seg inn i klubben."

Kan ikke tolke dette på annen måte enn at dere krever 6mnd med oppmøter før man kan bli medlem.

 

Vi har et skjema, bestående av 10 (Tror jeg.. Har ikke skjemaet her) felter som skal fylles ut av skyteleder. Hvert felt er en bekreftelse på at skytter / kandidat har deltatt / skutt kveldens program. Dette betyr at en ivrig skytter kan greie dette på 5 uker. Når skjemaet er fulltegnet må skytter bestå NSF's teoriprøve. Etter det kan vedkommende melde seg inn i vår klubb. Vi bekrefter ovenfor politiet at vedkommende har skutt aktivt fra første dag på dette skjemaet. Det betyr at det ikke behøver å gå mer enn 6 mnd før vedkommende kan få sitt første våpen.

Dvs at det tar en ny skytter 5 uker pluss 6mnd som medlem før han kan kjøpe våpen.

 

 

Korrekt i mine øyne:

 

1: Skytter tar nybegynnerkurs. Litt av pointet med dette kurset, er nettopp at han/hun skal lære og bevise at de klarer å håndtere våpen på en trygg og korrekt måte.

2: Melder seg inn i klubben og deltar i 6mnd med aktivitet i henhold til krav fra POD/JD.

3: etter 6mnd søker man og kjøper eget våpen.

Link to comment
Share on other sites

Hos oss :

I løpet av en 6 mnd periode skyte 15 eller 16 ganger. Langt opphold vil tilsi at man må begynne på nytt. Så etter 6mnd, bli medlem og får kjøpetillatelse. Jeg regner da med at klubben tilbakedaterer innmeldingsdato. Intet eget sikkerhetskurs men teoretisk og praktisk opplæring underveis. Etter boka? Vet ikke. Men det fungerer ihvertfall.

Link to comment
Share on other sites

:) Det har da fungert hos oss også da! Jeg beklager at følgende setning lot seg missforstå:

Når de har skutt de programmene klubben har (6 måneder aktivitet..) så kan de altså melde seg inn i klubben.
Det riktige hadde altså vært å sette aktivitetskravet utenfor denne linja, men det utgjør faktisk en del av aktivitetskravet på 6 måneder.

Som forklart over her Cardinal: "Vi bekrefter ovenfor politiet at vedkommende har skutt aktivt fra første dag på dette skjemaet." så betyr dette at skytter får 'godskrevet' sin aktivitet. Det betyr altså at etter 6 måneders aktivitet har de grunnlag for å søke.

Medlemskap i klubben er (var) avhengig av et skjema som krevde at kandidaten hadde deltatt i NSF's programmer på vår bane et antall ganger.

Link to comment
Share on other sites

:) Det riktige hadde altså vært å sette aktivitetskravet utenfor denne linja, men det utgjør faktisk en del av aktivitetskravet på 6 måneder.

Som forklart over her Cardinal: "Vi bekrefter ovenfor politiet at vedkommende har skutt aktivt fra første dag på dette skjemaet." så betyr dette at skytter får 'godskrevet' sin aktivitet. Det betyr altså at etter 6 måneders aktivitet har de grunnlag for å søke.

 

Men de forutsetter at dere tilbakedaterer medlemskapet.

Forskriften KREVER 6mnd medlemskap i klubb og aktivitet.

Det er ikke nok med feks 5 uker først, så bli medlem og skyte i 4 mnd og 3uker til, i loven og forskriftens forstand.

Link to comment
Share on other sites

Du har selvsagt rett i det, men det er politiet som vurderer søknadene de får inn og ikke klubben... Nå er det faktisk aktiviteten / treningen politiet her har etterspurt ved våpensøknader og ikke når medlemskontigenten har blitt betalt.

Men nå hadde det kanskje vært greit å få på plass en fasit som tråden omhandler i stedet for å diskutere hvordan dette har fungert her i vår klubb?

Link to comment
Share on other sites

Når medlemskontigenten er betalt, er politiet helt uvedkommende. Medlemskapets begynnelse har lite med kontigenten å gjøre. Dere kan jo kalle de for prøve medlemmer, frem til de har oppfylt alle medlemskaps kriteriene. Og derved slå to fluer i en smekk.

 

Fasit:

1: Første oppmøte, prøve våpen etc (alt ettersom klubben har kapasitet til slikt, man kan eventuelt velge å gjøre første oppmøte til start nybegynnerkurs).

 

2:Kontigent (+ eventuelt nybegynnerkurs) betales.

 

3: Når over 12 oppmøter er registrert (inkludert oppmøter til begynnerkurs), Og 6 måneders aktivt medlemskap er oppfylt. Utstedes aktivitets bekreftelse (personer som ikke klarer å oppføre seg etter sikkerhets reglene bortvises fra skytebane, og aktivitets bevis utstedes ikke).

 

4: Fra det øyeblikk Bestått nybegynnerkurs er fulført, skal det ved behov utstedes startkort (NSF reglementet).

 

5: Mer er det ikke, om man har gjort en god jobb med skolering av nybegynneren (selv om man selvsagt bør holde ett øye med de, til man er sikker på at rutinene sitter).

 

Alle avvik fra denne praksis er sær avvik, som må komme fra skytterlagets regler. Pass på at disse ikke er i strid med NFS eller NIF (helst den siste) sine reglement. Husk at alt som har med eksludering, etc. Er regulert i NIF reglementet (t.d. Har jeg mistanke til at min egen klubbs reglement muligens ikke er helt lovlig i henhold til overordnet NIF reglement vedrørende eksludering).

 

Der er normalt ingen store begrensninger for klubbenes mulighet til å skjerpe kravene for medlemskap, om disse ligger nedfelt i klubbenes reglementer (dette siste er min private mening, som jeg ikke på stående fot har spesielt belegg for, da NIF reglementet ikke er det jeg kan best). Som man selvsagt skal la eventuelle nybegynnere få tilgang til fra dag en (er det bare vi som synder mot dette? :oops: ).

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 3 months later...
Når medlemskontigenten er betalt, er politiet helt uvedkommende. Medlemskapets begynnelse har lite med kontigenten å gjøre. Dere kan jo kalle de for prøve medlemmer, frem til de har oppfylt alle medlemskaps kriteriene. Og derved slå to fluer i en smekk.

Ikke helt uvedkommende, egentlig. I NIFs lovnorm for Idrettslag står det: "Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt." Så dersom klubben bekrefter en annen dato, gjør man en feil.

Link to comment
Share on other sites

Han ble gjentatte ganger irettesatt når han tuklet med våpen mens vi var framme å annviste. Jeg var faktisk redd for de andres sikkerhet hver gang han var på bana.

Overtredelse av sikkerhetsregler på (organisert) trening berettiger advarsel ved 1. gangs forseelse. Ved gjentagelse bør standplassleder vise vedkommende bort for den dagen.

HVEM skulle kunne forhindre denne personen fra å skaffe seg våpen HVIS han ble medlem i vår klubb? Politiet? NSF?

 

Det er Politiet som vurderer om en person er skikket. Når det gjelder håndvåpen er det ikke uvanlig at Politiet ber om en vurdering. Hvis en person er vurdert uskikket meddeles dette Politiet.

 

Har i min fartstid gitt kun en frarådning når det gjelder et medlems skikkethet til å erverve håndvåpen.

Hadde det vært bedre å i ettertid fortelle politiet at han er uskikket til å kjøpe våpen?

 

Det bør Politiet bli informert om, uansett.

Ville du likt at personen nevnt over her stiller på en feltkonkurranse med DEG ved siden av?

Brudd på sikkerhetsrgler i en feltløype medeles standplassleder straks. Det bør gis irettesettelse fra standplassleder til vedkommende.

Har sett litt av hvert på baner rundt omkring. :shock:

Link to comment
Share on other sites

:wink:

Morro å se at tråden fortsatt er aktuell. Vi har her i LPK endret reglene litt sånn at vi nå lar kandidate selv velge når de betaler medlemskap, men vi anbefaler at de melder seg inn så fort som mulig! Begrunnelsen for dette ligger selvsagt i kravet fra politiet til 6 mnd medlemskap og også med tanke på klubbens forsikring.

Her avholder vi et 'introduksjonskurs' som tar for seg sikkerhet og regler og så krever vi at skytter har vært igjennom (skutt) NSF's forskjellige programmer to ganger. Til slutt tar den enkelte den beryktede teoriprøva!

Her i LPK kan du faktisk bli skytter UTEN noen store utlegg, det eneste vi forlanger er at halleie og ammobruk blir betalt av den enkelte! :!:

:)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Hva skjer om man er medlem i 6mnd, kjøper eget våpen og deretter slutter å møte opp på klubben?

 

Ja det skjer heile tida det. 6-7 personer går på kurs. 3-5 av disse oppfyller krava til å kjøpe våpen,og sender våpensøknad.

Så kommer dei i klubben for å prøve sine nye våpen. Og siden gidder dei ikke meir.

Link to comment
Share on other sites

Hei!

 

Det meste du spør om er beskrevet her; http://www.lovdata.no/all/nl-19610609-001.html

 

Selv er jeg skyteleder og sikkerhetskursansvarlig i en klubb i Bergen. Min mening er at nåværende lovverket er passende, og at rammene satt for erverv av våpen er "frie nok". Jeg syns ikke det skal være "lett" å få tak i et våpen, uansett type, og at noen forutsetninger bør settes for at man skal kvalifisere til det. Likevel - vi representerer et idrettsforbund, og det er ikke vår jobb og nedlegge regler eller bestemmelser som bryter med lovbestemmelsene. Som påpekt i andre poster her, er det politiet, og ikke klubbene, som skal bestemme hvem som skal og ikke skal ha et våpen. Politiet krever likevel en uttalelse fra klubben, og i denne uttalelsen kan klubben anbefale at et medlem ikke får våpen. I slike tilfeller vil normalt Politiet be om en nærmere redegjørelse fra klubben.

 

Spesielt 6 måneders regelen er mye omdiskutert. Jeg mener 6 måneder er helt på sin plass, og at klubbene som har fokus på sikkerhet skal bruke denne tiden fra medlemskapet er tegnet, til å gi grundig opplæring i sikkerhet og våpenhåndtering. Vår klubb har kurs som går over 3 til 4 måneder, med obligatoriske treninger i alle klubbens programmer. Vi avholder i hvert fall 20 treninger utover det som er "skissert", slik at alle skal ha muligheten til å få avholdt 10 obligatoriske treninger innen 6 måneder har passert. Erfaringsmessig har de fleste deltagerne på kurset langt mer aktivititet.

 

Jeg mener dette gir skytteren et mye sterkere grunnlag til å utvikle seg videre på, i tillegg til at gleden ved erverv av eget våpen vil være større - fordi kunnskapen er god. I vår klubb er ikke skytterens skyte resultater av spesiell betydning; kun deres forståelse av sikkerhet og våpenhåndtering, samt god skikk og bruk. Resultatene kommer med trening.

 

I vår klubb har vi også et krav om at første våpen er av kaliber 22LR. Årsaken til dette er at dette kaliberet kan brukes nesten alle klubbens programmer, og gir skytteren muligheten til å komme fort i gang med aktivitetene og inn i miljøet på banen. Når vi ser at skytteren er aktiv, og deltar i klubbens treninger og konkurranser - vil grovere kaliber ikke være noe problem og erverve. Er skytteren derimot ikke aktiv, og ikke deltar i klubbens aktiviteter - har han heller ikke behov for våpen.

 

Vi merker også at Politiet i stadig større grad følger opp våpeneiere. Kravet til medlemskap og aktivitet i klubb har alltid vært stående, men vi ser at dette blir mye bedre fulgt opp av politiet nå. Dette er veldig positivt, for jeg personlig mener at man ikke trenger å eie et våpen, hvis man ikke er aktiv medlem i en klubb hvor dette kan brukes til trening og konkurranse. Som påpekt i andre poster he er vi et idrettslag, og ikke en våpensamlerforening.

 

Det er statens jobb og utarbeide lovverket som omhandler våpen i samfunnet, og det er politiets jobb og håndheve de lovene. Det er klubbens plikt og sørge for at medlemmene er best mulig fulgt opp med opplæring og sikkerhet, våpenhåndtering og skytesporten, og at anbefalingen av våpenerverv skjer på så godt grunnlag som mulig.

 

Hvis klubbene slurver i sin praksis, og er slepphendte med håndtering av våpensøknader og oppfølging – vil dette på sikt føre til dårligere våpenhåndtering i samfunnet, og nye instramminger i lovverk og regler som en konsekvens av det.

 

Hver gang en ny overskrift pryder avisenes forsider om noe relatert til våpen i samfunn – får motstanderne av våpen mer ammunisjon til sine politiske kanoner. Ingen regler og lovverk kan forhindre idioti eller galskap – men vi som er tilsluttet klubbene kan gjøre vårt for å hindre at noen av våre medlemmer lager overskrifter.

Link to comment
Share on other sites

Hva skjer om man er medlem i 6mnd, kjøper eget våpen og deretter slutter å møte opp på klubben?

 

Ja det skjer heile tida det. 6-7 personer går på kurs. 3-5 av disse oppfyller krava til å kjøpe våpen,og sender våpensøknad.

Så kommer dei i klubben for å prøve sine nye våpen. Og siden gidder dei ikke meir.

 

Må de kvitte seg med våpenet da? Det er vel et krav om å være aktivt medlem for å få lov til å fortsette å eie våpen?(Jeg har ikke peiling, bare synes det virker naturlig)

Link to comment
Share on other sites

Må de kvitte seg med våpenet da? Det er vel et krav om å være aktivt medlem for å få lov til å fortsette å eie våpen?(Jeg har ikke peiling, bare synes det virker naturlig)

 

Hei

 

Ja, uten aktivt medlemskap OG dokumentert aktivitet, vil du måtte selge eller levere inn våpen. Klubbene blir i større grad bedt om å overlevere liste over medlemmer uten aktivitet, med eget våpen. Politiet har også i stadig større glad blitt flinkere til å følge opp våpeneiere for tilsyn av sikker oppbevaring.

 

Veldig positivt!!

Link to comment
Share on other sites

@strepto, det att klubben må en måte kun gir lov till 22lr som våpen til og begynne med har såvitt jeg forstått det ikke noe hjemmel i lovverket eller forbund.

 

Jeg er klar over fordelene med og skyte 22lr, men hvorfor skall jeg bruke tid og penger på noe jeg ikke er intressert i og skyte med? Loven sier jo att etter seks måneder med riktig antal oppmøter har rett og handle en 44 amgnum hvis jeg så ønsker det. Jeg kansje ikke bryr meg noe som helst om finfelt, jeg vill kun skyte magnumfelt.

Det blir omtrent like dumt som att man må skyte praktisk pistol for og kunne begynne med praktisk rifle som er det man vill holde på med..

 

For egen del vill jeg helst ha 2st 22lr pistoler og en 22lr revolver og skyter alle øvelsene jeg har mulighet, men helst feltskyting og helst med grovpistol/revolver.

Kommer ikke unna att det er mere moro med grovere saker enn 22lr :wink:

Link to comment
Share on other sites

Klubbene kan egentlig ikke forlange det, men jeg ser så absolutt fordelen med at man må kjøpe seg en pistol/revolver i kaliber 22 til å begynne med.

Det er så altfor mange som ramler av lasset etter kort tid rett og slett fordi de ikke får det til.

Skyting må faktisk læres.

Følelsen av mestring er en viktig faktor til trivsel med sporten, og er den faktoren borte daler interessen raskt.

Et våpen i kaliber 22 er etter min mening det beste (bortsett fra luft) til å lære seg å skyte, mens de noe mer friske kalibrene ikke egner seg så godt til å virkelig lære seg dette.

Jeg har sett så altfor mange som kjøper seg en 9-millimeter eller 44 mag som første våpen, og fellesnevneren for disse er dessverre at de i dag verken er gode skyttere eller viser seg på banen lengre.

Link to comment
Share on other sites

@strepto, det att klubben må en måte kun gir lov till 22lr som våpen til og begynne med har såvitt jeg forstått det ikke noe hjemmel i lovverket eller forbund.

 

Det har vel heller aldri vært påstått. Som jeg sier over, har ikke klubben lov til å føre en praksis som bryter med lovverket. Praksisen med å kreve at første våpen er et .22LR våpen er ikke lovstridig, tvert imot, som El Gringo påpeker, er det et fordi et .22LR våpen har et langt større bruksområde, og er vesentlig bedre egnet til trening.

 

Erfaringer fra vår klubb er at det .22LR våpenet som erverves første gang, er det som brukes mest av skytteren. Ammunisjonen er billig, og det er lite rekyl - som gjør det velegnet til mengdetrening. Man trener med .22LR, og skyter stevner og konkurranser med grovere saker - hvor det er hensiktsmessig. Skyteteknikken er akkurat den samme, uansett kaliber.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er veldig imot slike klubber som ikke synes loven og forskriftene er strenge nok og lager egne regler!

Og har heller ingen tro på at det hjelper på å holde folk aktive, heller motsatt.

 

tvinger nye til å skjøpe og skyte med ett våpen de i utgangspunktet ikke har lyst på for å bevise at de er "seriøse"?

IMHO, bullshit.

 

Jeg ville kun vurdert en slik klubb hvis det overhode ikke var noe alternativ. Ville mye heller hatt en times kjøretur til en skikkelig klubb fremfor 5 min til disse med egne krav.

Og da hadde nok prosedyren vært: inn i klubb, skutt 6mnd, så funnet noe BILLIG brukt 22 til 1000-1500 kr og skutt med den nok til å kjøpe noe grovt. For å så solgt eller destruert dritten....

 

Og hva står det i vedtektene deres hvis den nye nekter og kjøper en 9mm istedenfor? Blir han sparka ut?

Link to comment
Share on other sites

har heller ingen tro på at det hjelper på å holde folk aktive, heller motsatt.

Det står deg selvsagt fritt å tro det, men jeg erfarer ihvertfall at de som starter med en 22 er de vi har størst sjanse til å beholde over lengre tid.

De som starter med det som smeller og sparker mer utgjør majoriteten av de som glimrer med sitt fravær etter kort tid.

Selvsagt er det noen av de som starter "riktig" som også forsvinner, men prosentvis er de færre enn de som starter med noe grovere.

Når det er sagt/skrevet, er jeg ikke for at klubbene gjør noe regelverket ikke forlanger eller gir hjemmel for, men jeg ser så absolutt gevinsten for både klubbene og sporten med å lære seg å krype før man skal gå eller løpe.

Link to comment
Share on other sites

tvinger nye til å skjøpe og skyte med ett våpen de i utgangspunktet ikke har lyst på for å bevise at de er "seriøse"?

 

Jeg er litt usikker på hva din motivasjon for gå rett på grovvåpen er, men jeg antar at du hverken er instruktør eller har særlig baneskyting erfaring.

 

Klubbens motivasjon er å, gjennom et trygt og inkluderende miljø, legger grunnlaget for at våre medlemmer skal bli gode skyttere. Hva medlemmene velger å gjøre etter fullført sikkerhetskurs, og hvor aktive de velger å være - er veldig individuelt. De fleste er det vi kaller rekreasjonelle skyttere, som skyter fordi det er kjekt, uten spesielle ambisjoner om å bli professjonel. Det er helt ok, men vi er et idrettslag - som skal gi våre medlemmer best mulige forutsetninger for å drive skytesporten. Med det følger veiledning og oppfølging, samt noen bestemmelser klubben mener er hensiktsmessig for å nå dette målet.

 

Hvis medlemmens eneste mål er å få hendene sine på et grovvåpen fortest mulig, uten noen ambisjoner om opplæring og delaktighet i klubbens aktiviteter ellers - er ikke vår klubb den rette å velge.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er litt usikker på hva din motivasjon for gå rett på grovvåpen er, men jeg antar at du hverken er instruktør eller har særlig baneskyting erfaring.

......

Hvis medlemmens eneste mål er å få hendene sine på et grovvåpen fortest mulig,

 

 

Motivasjonen er ganske enkelt at jeg skyter for å ha det morro. Skutt håndvåpen noe over 15år

Skyter nå Praktisk pluss forhåpentligvis litt MS.

 

Og jeg synes ganske enkelt at 22 LR ikke er spesielt morro å skyte. 50-100 går greit men jeg synes grovere som 9mm og .38 Superen er mer morsomt.

Dette vil selvfølglig varierer en god del fra person til person. Det bør være plass til alle typer i en klubb, men tydeligvis ikke i deres......

 

uten noen ambisjoner om opplæring og delaktighet i klubbens aktiviteter ellers - er ikke vår klubb den rette å velge.

 

 

Og det er ikke mulig med andre våpen enn .22LR? Da er det klubben som har problemer....

 

 

Og som jeg spurte om før, hva gjør dere hvis en ny skytter ikke kjøper en 22 LR men feks en 9mm som første våpen? Sparker ut vedkommende?

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

 

Og som jeg spurte om før, hva gjør dere hvis en ny skytter ikke kjøper en 22 LR men feks en 9mm som første våpen? Sparker ut vedkommende?

 

Dette er vel troligt ikke et problem da stakkaren troligens ikke får en uttalelse fra klubben på noe annet enn en .22?

 

Kan ledelsen i denne klubben være rekyl redd og skal spare folk for denne opplevelsen?

Kansje de helst skulle skutt i en luft klubb i stede da.. :lol:

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

strepto@

Klubbene har ikke anledning til å forlange hverken det ene eller det andre vedrørende våpenkjøp (om jeg ble medlem hos dere, og noen prøvde seg med slikt. Ville jeg rimelig enkelt ha gått rundt hele klubben i dette spørsmålet, da dere ikke baserer kravene i lov og forskrift).

Og det er rimelig enkelt å overprøve klubben på dette, ved å forlange aktivitets og medlemsbekreftelse, for så å ordne resten selv, + eventuell klage til pod om lokale helter skulle finne på å avslå etter uttalelse fra klubben (forutsatt at oppmøte og og oppførsel er innenfor normal folkeskikk).

 

Derimot er jeg helt enig i begrunnelsen for å anbefale 22lr som første eller ett av flere hvåpen kjøpt ved første våpen ansøkning (eller kansje enda bedre en god nok luftpistol som alternativ).

 

Jeg vill minne om at lovens minimumskrav ved innehav av intil 4 håndvåpen pr forbund man er medlem i, er medlemskap i pistolklubb/er tilknyttet nevnte forbund. Samt 4 oppmøter i året i klubb/er i de forbund man er medlem i.

 

Krav til kjøp av 22lr våpen, er ikke noe som jeg kan se kan stå i vedtekter som er godkjent av NIF (alle klubber som er medlem av NIF skal sende inn og få godkjent sine vedtekter hos NIF, før de er gjeldende). Dette dog med ett untak, og det er om klubben kun utøver program som blir skutt med 22lr våpen (men da kan man heller ikke bekrefte at klubben utøver program for grovere kaliber i aktivitets bekreftelse til noe medlem i klubben).

 

Kot sagt, veien til helvete er brolagt med gode intensjoner.

Link to comment
Share on other sites

 

Dette er vel troligt ikke et problem da stakkaren troligens ikke får en uttalelse fra klubben.

 

 

 

Han trenger ikke en slik uttalelse! medlemskap i klubb og klubben må ha program for våpnet. De skal ikke "anbefale" en søknad.

forlanger våpenkontoret det, forlanger du å se paragrafen som sier det og evt anker avslag til POD.

 

 

Edit: +1 til vingemutterns innlegg

Link to comment
Share on other sites

Han trenger ikke en slik uttalelse! medlemskap i klubb og klubben må ha program for våpnet. De skal ikke "anbefale" en søknad.

forlanger våpenkontoret det, forlanger du å se paragrafen som sier det og evt anker avslag til POD.

Tar den , men hvordan skal det lokale Onkel kontoret/våpen kontoret da vite om klubben har et program for dette?

Skal de ringe og spørre for hver søknad event få en generell uttalese fra klubben om alle program de kan skyte i klubben?

Prøver ikke være vanskelig, bare å forstå hva du mener.

Link to comment
Share on other sites

:wink: Nå er det ikke den lokale pistolklubben som avgjør søknaden, det er det våpenkontoret som avgjør.. At våpenkontoret kontakter pistolklubben for en uttalelse om søkers aktivitet og hvilke programmer klubben skyter er greit nok.

Politiet her bruker et skjema som klubben fyller ut i forbindelse med våpensøknader.

Beklagligvis (heldigvis?) har ikke alle våpenkontorene rundt omkring i landet kapasitet til å kontrollere at våpnene blir brukt i henhold til søknaden eller om eier er medlem av klubb lenger..

(Heldigvis for oss som ER aktive og trenger økonomisk hjelp fra de passive medlemmene for å ha en fungerende pistolklubb!)

Som nevnt utallige ganger på forumet og også i denne tråden: De som VIL satse litt på pistolskyting OG som kjøper seg en god pistol i .22 er de som fortsetter å skyte! Ikke bare er .22 rimelig å bruke, men den er yppelig å lære seg skyting med!

De som gir f**n i gode råd, er som regel de som holder prisene på brukte grovkalibrede våpen NEDE! (De kjøper en skikkelig pistol eller revolver (minimum 9mm / .357 Mag) og når de finner ut at de ikke TØR skyte med den og heller ikke har råd til ammoen havner den på Finn..)

Det er veldig synd at klubbene rundt om 'mister' disse nybegynnerene, men når de ikke gidder ta hensyn til gode råd fra erfarne skyttere er det kanskje like greit? :?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...