Jump to content

Er dette lov? :O


Wickeed

Recommended Posts

- Faren min eier en hagle

- Han har våpenkort på den

- Han har betalt jegeravgift

- JEG er 16

- Jeg har jegerprøven

- Har jeg da lov å jakte med faren min sin hagle? hvis jeg har med han våpenkort og jegeravgit samt bevis for bestått jegerprøve?

 

 

 

Hvis ikke, hvordan kan vi registrere om den hagla?

Link to comment
Share on other sites

Dere må skrive en låneavtale dere imellom. Da kan du ta med deg hagla på jakt så lenge du har med deg avtalen, våpenkortet, og jegeravgiftsk

 

 

Våpenkortet skal beholdes av eieren, utlånsavtalen fungerer som våpenkort for låntaker

 

Man kan gjerne fylle ut 2 eksemplarer av låneavtalen hvor den ene beholdes av eier som skal kunne gjøre rede for hvor våpenet befinner seg ved eventuell hjemmekontroll.

 

Edit:

 

Som ett lite PS så kan det også kjøpes ammunisjon til dette våpenet ved fremvisning av utlånserklæring og legitimasjon

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

må man skrive låneavtale når det gjelder EN tur, da eier av våpenet går så å si rett ved siden av 16 åringen?

man kan jo låne våpen uten låneavtale da man går på opplæringsjakt fra man er 14-16 år (mener jeg?), da synes vertfall jeg det er rart at det samme ikke kan gå da situasjonen er den samme pluss at gutten har bestått jegerprøven ?

Link to comment
Share on other sites

OK, my mistake! Har alltid lånt med våpenkortet også jeg...

 

Rettet opp nå! ;)

 

@Joakim, da er det vel ikke opplæringsjakt lengre, hvis gutten har tatt jegerprøven. Men er enig med deg, tror ikke oppsyn eller ø.myndighet hadde reagert på det.

Link to comment
Share on other sites

Du har IKKe lov til å låne en hagle uten tilsyn fra våpeneier. Aldersgrensen for innehav av våpen er 18 år, og denne er det bare politiet som kan gi dispensasjon fra.

tull og tøys....

du kan eie våpen fra fylte 16år med sammtykke fra foresatte.

og at våpeneiger skal ha tilsyn med den lånte hagla er svada!

har du skrevet en utlånserklering til den som skal låne hagla og vedlagt kopi av det orginale våpenkortet

kan du ta med hagla kor i f... du vill i norges land.

 

uten at våpen EIGER skal ha tilsyn

Link to comment
Share on other sites

Jeg trodde aldersgrensen for våpeninnehav var 18 år. Men at politimesteren kan gi dispensajon ned til 16år, dersom foresatte sammtykker og visse krav innfris (jegerprøve, aktiv skytter osv).

 

Om man da kan låne ut våpenet til en som innfrir de forutsettninger som normalt kreves av politimesteren, uten å ha innhentet godkjennelse, er jeg ikke helt sikker på. Er det dette som kalles en gråsone?

 

PS: jeg har somregel tatt en kopi av våpenkortet, og skrevet utlånserklæringen på denne.

Link to comment
Share on other sites

tull og tøys....
Hvis jeg var deg, ville jeg gått litt mer stille i dørene.

 

du kan eie våpen fra fylte 16år med sammtykke fra foresatte.
Såfremt Politiet gir deg dispensasjon fra 18-årsgrensa...
og denne er det bare politiet som kan gi dispensasjon fra.

 

Hvis du fremdeles holder fast på at en 16-åring uten eget våpenkort kan låne våpen uten tilsyn av våpeneier, foreslår jeg at du tar en telefon til ditt lokale politikammer 8)

Link to comment
Share on other sites

Er enig i at du godt kan ringe onkel for å ta en avklaring, men ikke ta et nei for et svar...

 

Tidligere var formuleringen at våpen kan lånes ut dersom den som låner våpenet oppfyller de krav som stilles for å ha våpen (jegerprøve, konkurranse), og dersom du har tre godkjente søknader liggende oppfyller du jo disse kravene. Etter det jeg forstår er ikke våpenkort et krav for at man skal få låne våpen, men det gjør det enklere for utlåner da politiet har godkjent at personen fyller kravene for å ha våpen.

 

Fortell oss gjerne hvilket svar du fikk av politiet...

Link to comment
Share on other sites

tull og tøys....
Hvis jeg var deg, ville jeg gått litt mer stille i dørene.

 

du kan eie våpen fra fylte 16år med sammtykke fra foresatte.
Såfremt Politiet gir deg dispensasjon fra 18-årsgrensa...
og denne er det bare politiet som kan gi dispensasjon fra.

 

Hvis du fremdeles holder fast på at en 16-åring uten eget våpenkort kan låne våpen uten tilsyn av våpeneier, foreslår jeg at du tar en telefon til ditt lokale politikammer 8)

 

det står ingenting i loven om at våpeneiger skal ha tilsyn med våpnet

men eiger eller en som har rett til og inneha skytevåpen skal oppbevare skytevåpnet står det

 

ok greit politiet må gi disp hvis du er under 18år og skal kjøpe et våpen

og kravet til å få dispensasjon er at du har bestått jegerprøven :wink:

og det har han jo :wink:

står ingenting om tilsyn, disp o.s.v. når det gjelder utlån

Link to comment
Share on other sites

Våpen kan kun lånes ut til personer som oppfyller krav til å selv inneha og eie våpen.

Når man er under 18 år så kan man få kjøpt våpen på dispansasjon. Når man er 16 år og ikke tidligere har søkt og fått godkjent våpensøknad så bør man ta en tur innom våpenkontoret for å få ryddet unna enver slik tvil. Få bekreftet at du er skikket til å eie eller låne våpen.

 

Det ville i alle fall ikke være lurt å låne ut våpen til en mindreårig som ikke oppfyller de kravene.

Link to comment
Share on other sites

Og selv da skal man ikke ha anledning til selv å oppbevare våpenet, det er det verge eller verges stedfortreder (t.d. lærer på internat skole) som skal ha kontroll på. Likeså er det ikke gitt at man har krav til å få overlatt våpenet når man vil ut og jakte, da det er verge eller dennes stedfortreder som er ansvarlig for våpenet og dets bruk.

 

Mindreårige har etter lovens bokstav, overhode ingen anledning til selv å bestemme når og hvor en skal bruke eller ha tilgang på våpen. Det er alltid verge eller dennes stedfortreder som skal vurdere den mindreåriges ønsker, og godkjenne/underkjenne disse alt ettersom hva de føler seg komfortable med.

 

Litt på siden:

Ved t.d opplæringsjakt (før en har tatt jegerprøve og før en har fylt 18år), har forøvrig ikke den som er med som lærer, lov til å ha med seg annet våpen enn det som eleven skal bruke (kun ett våpen på 2 mann). Dette fordi læreren skal ha fult fokus på elevens våpenhåndtering.

 

Selvfølgelig gjelder ikke det siste her, da han har jegerprøven, men er man mindreårig, så skal man vere underlagt en viss kontroll. Sitter med intrykket av at noen glemmer dette, eller tror det er fritt frem fordi om man har fått innvilget søknad med foresattes samtykke.

Link to comment
Share on other sites

Den som innehar individuelt våpenkort kan etter våpenloven §11 overlate våpen som er oppført på våpenkort for en periode på fire uker så fremt det ikke dreier seg op pistoler, revolvere eller halvautomatisk rifle/hagle som ikke er godkjent til jakt. Låntaker må tilfredsstille våpenlovens krav til minstealder (18 år), og våpen kan ikke lånes ut til noen som har fått sitt våpenkort tilbakekalt, eller blitt nektet å eie/inneha våpen, eller som forøvrig må antas å være uskikket til å inneha våpen. Långiver skal gi låntaker en skriftlig bevintnelse (utlånserklæring) som skal inneholde långiver/låntakers navn/adresse, våpenkortnummer, våpenets art, kaliber, fabrikkmerke, våpennummer og formålet med utlånet. Denne utlånerklæringen gjelder som våpenkort for låntaker i et tidsrom av intil fire uker fra utstedelsen.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...