Jump to content
HS Precision

Det lille hagleladekurset

Recommended Posts

Siden jeg skrev denne på SL, så kan jeg likegodt poste den her også.

 

Lovte i en tråd tråd jeg skulle skrive ned litt hva jeg kommer på om haglelading når jeg fikk "gidd", og nå fikk jeg det plutselig.

 

Hvorfor lade hagl? Tja...Selv om jeg driver litt med BR skyting og langhold på riflefronten, og jaktlading for rifle, er det etter MIN mening mye mere å hente for en jeger med hagle enn en jeger med rifle.(konkurranse/volum/pris) er noe annet. Jeg ser det sånn strengt tatt; Kjøpeammo for rifle går så presist og flatt med kuler til all slags vilt, at du kan skyte på alle forsvarlige riflehold på alle viltarter har du er en presis rifle. Subjektivt sett; en fabrikkpatron er 98% av det du kan utnytte under praktisk jakt, lading kan stå for de siste 2% +/-...

Men så kommer haglepatroner inn...

Ærverdige Nils Kvale på Norma sa det slik(som jeg husker det fra boka jeg har lest 49 ganger);

"Hvis fabrikkene hadde ladet så dårlige riflepatroner som mange haglepatroner vitterlig er, så hadde de gått konk temmelig fort, folk hadde ikke kjøpt de. Saken er at dårlige riflepatroner er en skjelden vare, fordi de som lader de ikke gjør det av den enkle grunn at de blir avslørt på skiva med en gang! Å tolke et hagleskudd er noe helt annet! Her er det et virvar på en 1X1 meter papir, som ikke sier noe om hvilke hagl som kom først, eller hvor lang haglesvermen er, og de aller aller fleste skyter ikke engang på papir, de skyter på jakt. En haglesverm kan best sammenlignes med Vasaloppet; Først kommer det noen få sprintere i front, så kommer de nest beste, og så kommer det en større og bredere flokk jevnt fordelt lenger bak. Deretter tynnes det mer og mer ut. Noen var i for dårlig form og sakner etter, og så til slutt kommer det en tynnere og tynnere stripe med de som tok feil smurning eller av andre årsaker ikke henger med, og så må vi ikke glemme de som ikke finner veien til alle andre, men som flyr ut av hele løypa og rett til skogs, enten de de ikke finner løypa eller at de har et nødvendig ærend... Det kan kort og godt sies slik at en haglejeger er mer villig til å ta på seg skylden for bom på jakt og dårlige skudd enn en rifleskytter, og hvertfall ikke legge så mye skyld på ammunisjonen som aldri er testet, noe som er synd, for det er virkelig mye å hente med å lade selv"

 

Dette er hentet fra NJFFs ladehefter, og jeg tror det finnes på nett...Se etter!

 

Vel, jeg er enig i det...Uten å diggidere for mye vil jeg si at selv med fabrikkammo er det mye å hente på å TESTE selv. Kronografere, og se på skuddbilder, og inntrenging i kataloger. Iflg. enkelte am. kilder må et enkelt hagl ha en viss energi for å trenge inn, og dette er det tabeller for forskjellige vilarter. I tillegg må viltet treffes av et tilstrekkelig antall hagl. Her er det en VESENTLIG forskjell på rifle/hagle, og det er SJOKKEFFEKT. Noen hevder at du kan skyte med Weatherby og elgen dør av sjokket...men nå til dags har de fleste funnet ut at dette ikke er tilfelle, men med hagle kan denne effekten oppnås. Haglene trenger ikke trenge inn på mindre vilt(eks. rype) hvis den blir truffet av et tilstrekkelig antall hagl. Jeg liker helst at hagl trenger inn...og her kommer den evige diskusjonen om små/store haglestørrelser inn, men dette gidder jeg ikke diskutere i DENNE tråden. Bare (igjen) referere til Nils Kvale som sa at "Hvis vi skulle oppskalert forholdet/vekt som en rype/rypehagl til elg/elgehagl og oppnådd sjokkeffekten på elgen som på rypa måtte vi skutt 500 hagl i tommestørrelse i samme farten...men da tenker jeg også en elgokse hadde blitt betenkt..."

 

Vel, jeg måtte bare få sagt litt om det...LADING/KOMPONENTER.

 

Hylser...

Det finnes et utall varianter, men stort sett kan vi skille de i to hovedgrupper; Riefenhauser(Fiocchi er haglenes "Lapuahylser", og har et utall i denne varianten) og "Compression formed"(Winchester AA), og jeg TROR(!) de fleste lerdue hylser. I førstnevnte kategori er det en bunnkopp av plast(stort sett) som er så tjukk som tennhetta ca. og RETTE like tjukke hylsevegger fra bunn til topp. Denne typen hylser er best egnet til medium/tunge/magnum jaktpatroner, da de har plass til en større ladning med TREGT(relativt sett, det er haglekrutt vi snakker om) krutt, og plass til tyngre hagleladninger. I compression formed hylser ligger det i navnet at de er stuket ut i en fart, og de har stort sett AVSMALENDE hylsevegger, der de er svært tjukke i bånn, og tynnest på topp. Kruttet ligger liksom i en "U". Det finnes hylser som ikke har annen forsterkning enn en liten innstøpt metallring som utksterkloa griper i, og de er billige i produksjon. De egner seg til raskere kruttsorter. Lette jaktladninger(men det går fint å lade 36 gram "vismut" i de), og lerdueskudd er de nr.1.

Bare husk en ting; Hvor høy messingen er på en patron er en gimmick som har INGENTING med styrke på hylsa å gjøre Det er noe som som en eller annen fabrikk begynnte med når de ladet "magnum" eller "express" en gang i tiden. Høy messing; "Her her det KRAFT"! Husker de blå Imperial patronene som var så populære for 20 år siden...; Messingen gikk jo over halve patronen... Kammertrykket er jo like stort der det er 1mm. plast eller papir...SALGSGIMMICK

Når fabrikkene skal lade effektivt, gjør de noen "tricks" for å ikke måtte skifte verktøy/dier hele tiden. For at totallengden på patronene skal bli 70-76-89mm. og de skal stjernebrettes til denne lengden, må komponentene fylle hylsa slik at det blir et press på bretten(påvirker trykk MYE, mer om det senere) og med alle forskjellige vekter på hagl og haglstørrelser(36 gram 7 hagl fyller mindre enn 36 gram 2 hagl...) kruttyper, wader etc...er det enkleste å......bruke forskjellige hylser. I riefenhauser hylser er bunnkoppen en enkelt komponent som kommer i ulike tykkelser, og denne varierer i tykkelse INNENFOR SAMME FABRIKAT. Derfor refererer ladetabeller til; (tatt fra luften) "Remington STS hull(hull=hylse) with YELLOW basewad." "Rem. STS with WHITE basewad" etc. etc. Så Remington er ikke Remingtom hylser, og Rem.STS er ikke Rem. STS...osv. Så plutselig forandrer de på høyden på Win AA...før var de røde nå er det også hvite AA hylser.(Win AA er forøvrig en meget god hylse, med ypperlig plastkvalitet, compessionformed hylsenes "Lapua") Derfor refereres det til Win WHITE AA...Win. RED AA...etc. etc.

Dette fant jeg ut i min begynnelse på haglelading(at det gikk bra er et under... ) ut da den ene hylsen krypet fint, plutselig var det "haug" på bretten, for så å bli brettet INN i hylsa...

SORTER HYLSER

 

Tennhetter...

Her har de etter hvert blitt enige om en som heter 209. Østeuropeerne tror jeg enda holder på med en annen gammel type, men ikke tenk på det. 209 er den som gjelder.

Men det finnes mange typer og fabrikater, og i motsetning til riflepatroner(men som også kan gi et "heit" ladning overtrykk) påvirker de en hel del.

Grunnen er at spekteret for fungerbart hagletrykk ligger i størrelsen 6000-13000 psi. Mens rifler ligger fra 40000 til 65000 psi, og har en mye mindre overflate. Kruttkolonnen er tynn/lang på riflepatroner mens den på hagle er tjukk/kort. Så er det slik at hvis ikke du får tennt ladningen sier det ikke BANG, men BLOPP...og haglene triller ut av munningen...Rypa liker best at du bruker den siste varianten...

Skal du skyte i kaldt vær med tunge ladninger og tregt krutt MÅ du bruke heite hetter "magnumhetter" eks. Federal209M. Samtidig passer ikke denne til raskt leduekrutt og lette ladninger. Alt har sammenheng med Hylsetype/wad/vekt/temperatur/bruksområde etc.

Det vet de som lager ladetabeller...

 

Wad......

Hvis det er noe det er utvalg i så er det wader...En wad er en forladning(ligger foran ladningen...)og dagens plastwader har følgende hensikt i korte trekk;

1. Bakerste del har en konisk kopp som TETTER for kruttgassen i hylsa og løpet.

2. Framre del er som en kopp for haglene med slisser i som åpner opp og slipper haglene("sprer vingene") når svermen kommer ut av løpet. Den hindrer også haglene å komme i kontakt med løpet, som er SVÆRT VIKTIG på Hevi-shot og stål, ja alle materialer som er hardere enn løpene...

3.Så er det også en del på midten som er som en "støtdemper" i begynnelsen av avfyringen og gir "ifølge raklamen" denne effekten+ 73 ting til som ingen kan dokumentere på et sett så vettuge folk tror på det...Jeg regner heller med at dette (igjen) er for å få en passe lengde på en standarisert hylselengde. For på de tunge magnumpatronene er det ikke plass til den...der er det bare en kopp...og jeg har ikke lest i en reklame for den nye "Remington Hevi-hevy-hevvvvy express magnum super-long-range 3 og noen tommer til" at det står; "På grunn av at denne ikke har den CNC formede spesialdempende effekten som waden på duepatronen vi reklamerte for ovenfor, så dreper den dessverre ikke på fullt så langt hold likevel..." Det som faenemeg er sikkert er at det er akkurat i denne patronen skulle vært en dempende effekt når du står der med blå skulder eller ligger i lyngen...hahaha

Verden vil bedras Så ikke tenk på at det finnes 2458 utforminger på den midterste delen, selv om det er noen få som faktisk har en fornuftig effekt. Men denne kommer inn i overført betydning til riflelading på nivå med; Halsdreiing, veiing av krutt til 0,1 grains, vektsortering av hylser osv...

Men spøk til side; Mer om wader...

En annen effekt du som skjøt Nitedals special før oppdaget, var at de "nye" plastpatronen gikk TETTERE...Hmmm. og nå går hevi-shot og stål ENDA tettere...hmmm.

Litt forklaring; Hvis vi tenker oss at en X kolonne med hagl kommer ut og møter den brutale luftmotstanden i en X diameter på fronten av suppa(la oss si "vismut" uten WAD i diameteren som en kal. 12 hagle har i løpet), så sprer den mer og mer utover ikke sant. Samme løp, samme "choke" Tilfeldighetenes kaos gjør at det blir mer eller mindre jevnt fordelt når den treffer(eller bommer som regel) på tiuren...Så tar vi å snevrer inn en samme frontdiameter...Vi legger haglene i en WAD. Hva skjer? Jo, samme kolonne med hagl har blitt lenger og diameteren som møter luftmotstanden har minket som gjør at de kommer lenger før samme spredning oppnås som forrige...I tillegg holder WADEN de sammen noen få kritiske desimeter eller meter som forsterker det hele. Så har du forskjellige hardheter i plasten, og som ikke det var nok; forskjellige ANTALL og LENGDE på disse kuttene i WADEN som heter "slits" i ladebøkene. Disse er noe av det mest kritiske med å styre en haglesverm, og for oss ladere fås de kjøpt så du må kutte antall og lengde selv... Da kan du STYRE mye med å slitte wadene selv, og nå kan du lage spredere og de som tar reven på hold andre ikke sier er mulig.....Hjemmelading

Så kommer vi inn på wader for Hevi-shot og stål..som lages TJUKKE og STIVE for å beskytte løpet! Hva skjer? Jo nå har vi gått fra mjuke hagl og full frontdiameter til en diameter som ser mer ut som kal. 20...og med en stiv wad som henger flere meter ut før alle hagl er ute av koppen...og så er det bare sånn litt tuilfeldig da at disse går TRANGT...NOT Det finnes en forklaring på det meste...Du vil ha ei langholdshagle Lad med us2 Hevi-shot. Slitt 2 slits 2/3 av lengden av lengden(2 er minste antall, og 2/3 er minste kuttlengde, ellers slipper ikke alle hagl>koppen snur seg>helt eller delvis SLUG...) sett i en choke med lang ovegangskonus til en passe trangboring(få svermen med så liten frontdiameter uten at haglene blir "slamret" men ligger mest mulig i ro) så går de lengre og trangere enn du i din VILLESTE fantasi hadde trodd var mulig, og har en dekning og inntrengning(hagl som går langt samlet i ei klyse taper fart senere enn enkle hagl...) som "vismut" har på myyyyyye kortere avstand. Bare ikke prøv å forklare dette til de som ikke fikk rådyret de skjøt på 20 meter(som var 30...) med en "anbefalt" patron(som tilfeldigvis var den i esken som hadde fått en dårlig stjernebrett, og derfor hadde tapt seg fra magnum til lerduepatron)

 

Eller; Rypene flyr ikke før du eller hunden enten trår av stjerten eller biter de der...mellom bjørkelegger og vierkratt, og du skulle hatt en virkelig spreder...Voila; da legger du i den du ladet med "supersprederwad" eller på "gamlemåten"(feil i grunnen, for det er like lett i dag) men med en liten "modifikasjon"; En spreder X i us8 "vismut" haglene. Den "supersprederen" wad har en søyle i midten og en X bak som gjør at; Kolonnen med hagl ligger ikke i senter men rundt...(jfr. det over med hvorfor skyter noen tett, andre ikke..)og den åpner seg omtrent før den forlater løpet, og ikke nok med det; kjernen og utformingen bak gjør at den HIVER haglene utover, nærmest vrenger seg. Dette tror du heller ikke før du har prøvd en...bare ikke prøv på over 20 meter på rypa...for da er det ett hagl her...ett der... Men kanskje lia er sånn at det skjelden er sikt over 10 meter, og så skal du jo spise de rypene som er skutt med "slug" da---jaja, det var de to du traff av de 22 skuddene du skjøt da...

Gå inn i en butikk og spør; Jeg skal ha haglepartoner jeg kan skyte rådyr og rev på liiiitt over 50 meter på(tok ikke i heller nå, det er jo flere enn de som lader som leser...)og så får et par av de pakkene som sprer 40 cm på 5 meter takk...

Hvilke butikker fører slike patroner Nei ingen, for det er jo ikke noen som har behov for noen av de to alternativene...eller?

 

På grunn av alle typene, og alle vekter og materialer som de skal holde er det mye forskjell på trykk også med disse. Du kan altså ikke ta type A når det står type B i ladetabellen. Selvfølgelig finnes det de som gir likt trykk i akkurat DEN kombinasjonen, men hvis du i tillegg ikke hadde den hetta som stod, og "nokså" lik hylse...så...

 

Krutt....

Sier det bare med en gang; Ta bryet å få ladedata på den type patroner du vil lade. Kjøp inn komponentene som fås alle veier fra rett fra Statene til her hjemme, Hylser(lerduebanen) Midway etc. Wader...og kjøp AMERIKANSK HAGLEKRUTT fra Staffansvapen i sverige. Jeg ringte han for noen år siden og spurte om han ikke kunne undersøke hvordan det var å sende til Norge. Forklarte situasjonen her. Så gikk det noen uker og han hadde funnet ut alt det der, og at det nå bare var rett fram å kjøpe fra han, så sendte han med godsfrakt til Norge. billig var det også, krutt OG frakt. Dette postet jeg på forumet her og andre steder. Kjøper du under 5 kg. og holder deg til loven, så skjønner jeg egentlig ikke alle spørsmålene om vithavouri krutt...Si meg; Har ALLE vordende hagleladere liggene Vithavouri 310-320-330-340 TILFELDIGVIS... Må ikke dette også kjøpes et sted? Hvorfor ikke bare kjøpe krutt som er laget for formålet med en gang om som det er 100 000 ladetabeller til på papir og nett? Hver gang jeg ser spørsmålet sukker jeg, men skjønner at det er uvitenhet om hvor lett det egentlig er å få tak i fra Staffan. http://www.staffansvapen.se

Joda, vithavouri KAN brukes, men du er så inn i h......handicappet på ladedata til DINE komponenter, Til hylsene du samler av kameratene, til de du finner på lerduebanen. til de wader, osv.osv osv.

Vithavouri lager haglekrutt(tror "etterbrenner" nevnte dette) men det eksporteres til USA...der har de ikke nok med 117 typer fra før. De skulle hatt 1000 typer...sikkert ikke fornøyd med det heller...

 

Jeg må rett og slett slutte nå...sengetid..., men jeg vil editere på DETTE stykket og legge til videre om kruttttyper og egenskaper og så hagl/typer osv. og andre komponenter og teknikker og så selve ladingen og det (lille) jeg vet om presser. Følg med...

 

1. oppfølging...

 

Litt kruttfortsettelse...De to kruttene jeg har endt opp med er Alliant Steel og Hodgdon Longshot. Steel er som navnet tilsier spesiallaget for stål, og passer derfor for alle harde hagletyper som hevi-shot, tungsten og sånne. Det er svært "fluffy" og tar stor plass i hylsa, men er svært tregtbrennende flak-krutt med store flak. I stålpatroner må farten OPP. Steel er kruttet som gir de tyngste ladningene den høyeste farten med et gitt makstrykk. Longshot er også svært brukandes, og tar mindre plass i hylsa. Det er mer lettantennelig, og egnet for lavere temperaturer enn steel. Til alt annet enn de tyngste jaktladningene finnes spekteret helt ned til krutt til lette reduserte lerdueladninger, selvfølgelig med en god overlapping hele veien.

 

Hagl...

Her skulle jeg ønske jeg kunne skrevet om bly, for det er nå bare slik at et bedre haglmateriale GENERELLT finnes ikke. Til all vanlig bruk kan derimot vismut brukes. Hagle er normalt er kortholdsvåpen, og uansett hvor høy utgangshastighet du gir ei suppe, blir det som å "hive dun". Men likevel; gir du nøye komponerte hjemmeladninger økt utgangshastighet påstår jeg at du kan skyte like bra og med bedre effekt tom. enn fabrikk bly. Hemmeligheten er å lage JEVNE patroner som du kan bevege deg oppover mot maks kammertrykk. Vismut kan bruke alle komponenter som er laget for bly,og skytes i alle hagler som ikke tåler annet, sånn sett det nærmeste alternativet. Stål...jaja, jeg liker ikke stål for det er for LETT. Likevel har ballisticproducts vist veien i USA der de i årevis har argumentert for "speed kills" og pushet utganshastigheten en hel del og med LETTE ladninger på ca 30 gram. Du får større eller flere hagl i antall kontra bly, og det veier LITT opp for ulempene sålenge du gir de tilstrekkelig utg.hastighet. gjerne opp mot 1800fot..."vanlig" bly ligger rundt 1150-1400 alt etter som. De større haglene trenger derimot større kraft for å trenge gjennom vilt...tenk på lik kraft med en flate på 1 mm. kontra en halv mm. Hevi-shot derimot er stikk motsatt, men mindre flate pr. vekt enn tom bly, selv om dette overdrives litt i reklamen. Jeg liker hevi-shot. Vel er de ikke pene i formen, men jeg mistenker at den "dråpen" nesten alle har bak gir faktisk en ballistisk fordel. I hvertfall er alle gjenstander i resten av verden som skal gi lavere luftmotstand dråpeformet...De er HARDE Legger du de i en haglkopp begernet for bly, ja da kan du kaste løpet etter 5 skudd GARANTERT. Men hardheten har også en fordel...jeg er sikker på at det også gjør at de trenger inn i vilt som de gjør. Stålskiva jeg prøveskyter på blir det hakk i på over 50 meters avstand...Så jeg må rett og slett få tak i noe hardere stål og prøve det. Har gått over til papir på disse kontra stål og smøring med kalk mellom hbert skudd. Lader du de som de skal finnes det ingenting som dreper et vilt bedre. Og på druuuuge hold. MEN; De rikosjetterer som stål eller verre, skyter du i fjell ser du et ILDHAV i skumringen, og får du de mellom to jeksler når du nyter rådyrsteika, tror jeg at du kan bestille time hos tannlegen...Men jeg spiser ikke rev...og jeg jakter litt etter de, men når reven ligger i ur, har jeg hvertfall reservepatroner med noe mykere i...

 

Alle de andre komponentene...

Det finnes endel du bør ha, og det er kork i kaliberet i forskjellige tykkelser. De brukes for å få rett høyde på haglkolonnen og dermed rett krymp. Så er det flere slike tettninger, og "seals" ikke seler...men TETTNINGER for kruttgasser. for OVERBORE hagleløp(som noen har funnet ut at konkurransehagler må ha) finnes det noen spesielle foor det, og også noen som kan settes oppå hverande som tetter bedre jo flere det er. Tenk på enkle/dobble stempelringer på stempelet i motorer. De brukes stort sett under haglekopper som ikke har innebygget gas-seal.

BUFFER er noe plastgreier som blandes i haglene. Virkningen er at det skal fylle tomrommene mellom haglene i koppen, og dermed gi bedre skuddbilder. Blyhaglene ble minder deformert, og hevi-shot får mindre friksjon mellom haglene. Type buffer er alltid spesifisert i ladetabeller, men noen dekker et vidt spekter. Så er det noe som heter micra-slick, og det er et pulver som er GLATT. Dette smøres på wad og inni hylsa og jeg hadde ikke særlig tro på det...men tester viste at hastigheten økte og trykket gikk ned...og da var jeg ikke sen om å øke ladningen litt til... og så var trykket oppe igjen og hastigheten enda høyere. ELLER du kan få i flere hagl med samme trykk.

Så har du disse "overshot cards" og det er pappbiter eller plast som du kan skille komponeter i patronen med. Kan brukes i alle ledd i patronen fra over kruttet til over haglene, og de MÅ brukes i hevi-shot patroner...! her må ikke haglene komme i kontakt med løpet(igjen...)Det er også seige plastlapper som du ruller rundt fingeren og legger inni waden for ytterligere beskyttelse.

 

Ladingen...(åhhh...endelig )

 

Når du etter å ha lest litt i ladetabeller og kjøpt inn noen FÅ( ) komponenter, setter du i hylsa i ei PRESSE(kommer litt om det jeg vet om presser senere, ja alt utstyret)

Her presses messingen litt tilbake og hetta støtes ut. Greit...ny hette i i neste stasjon, og krutt fylles på med enten å dra over bushingen(som slipper i noenlunde antall grains krutt, og ferdig. Bushinger kommer i sett for alle vekter/kruttsorter grovt sett) Så skal wad settes i og det er noen små "plastfingre" som gjør at den går glatt gjennom stjernebretten. Denne skal settes med et visst trykk mot kruttladningen. Så går hylsa til neste stasjon som via et rør fyller i hagl fra en bushing. Bly og vismut GÅR på denne måten, men siden stål ikke er like "føyelige" må bushinger for stål brukes. Disse er mer avrundet i kantene. Hevi-shot KAN gå med samme bushinger i SMÅ haglstørrelser, men ikke fra us4 og ned. Disse må veies på ei kruttvekt og helles i for hånd. PUNKTUM.

Så helles buffer i, og hylsa må ristes...og det går ikke i ladepreser, jaja, du kan alltids montere en vibrator...reodor felgen; kom igjen med ideer

Så er det litt lukking av stjernebretten før siste stasjon bretter den totalt(2 plassr eller to bushinger for 6 kantet el. 8 kantet brett). FERDIG. Lallalei; Håndladet patron. En MEC 650 kan gjøre en og en patron, men så kan den også stilles som seriepresse og lade en for hvert drag. Den er fin sånn.

Under forutsetning av at du har LIKE hylser(skutt LIKT antall ganger)LIKE mye krutt LIKT press på Wad og LIKT press på siste krymp får du JEVNE patroner. Hvis du ikke gjør dette likt får du forskjellig høyde på kolonnen og da blir noen krymper dårlige. En skikkelig krypmp er UFATTELIG viktig for jevnt trykk og hastighet. Helt utrolig. Derfor er en rullekrymp så ufattelig bra. Du skal jo alltid tilstrebe JEVNE høyder og press, men når rullen bretter seg nedover gir den et svært fast og lik krymp, om det likevel er små variasjoner.

Kan ikke huske jeg har stjernebrettet på en stund, og det fordi jeg ikke har jaktet mye fugl i det siste, men stort sett utviklet kraftige patroner som er best egnet på rev og rådyr samt at jeg har gitt noen til noen sjøfugljegere som har skutt skarv og ender som ligger på vannet LITT utenfor det som anses som normalt drugt hold. Jeg vet ikke om det var endene eller jegerene som var mest overrsaket over effekten

 

Jeg har en LEE presse, og denne er grei nok til småvolum lading, og et RCBS sett til å sette i Rock Chucer pressa. LEE er en grei måte å teste haglelading på, men hvis du VET du skal lade framover; Kjøp ei MEC av modell du synes du har bruk for. Jeg lader såpass mye for "hånd" at LEE og RCBS blir gode kompanjonger. RCBS settet har også en flott funksjon som kan lage en "taper" eller kon på fronten på en ferdig patron(self. fabrikkpatroner også) som gjør at de smetter lett inn i kammer fra pumper og halvautoer. Spesiellt med 89mm patroner er dette fordelaktig for funksjoneringen.

 

Jeg sprettet en Remington Hevi-shot, og der så det meste billig ut...Jeg lader sånne patroner med langt flere komponenter, og alt har sin hensikt. Du skader ikke ei hagle med håndladete hevi-shot, men kan godt skjønne at løpene kan få noen riper med de fabrikkparonene. Når jeg trykkmålte de varierte de fra 13000 til 7000 psi(snitt på 10000), med svært ujevne trykkurver. Mine varierer 1000 psi, og med snitt på 12500.

 

PAUSE :wink:Det er sikkert fristende med en presse som spytter ut 500 patroner i timen i teorien, og det er også i teorien, hvertfall i begynnelsen...Skal du lade jaktpatroner må du uansett ha en enkeltstasjonspresse, da jaktladninger har så mange komponenter(som selvladere vil bruke) og skal du lade 3" og 3 1/2 toms må du hvertfall ha det. Det seriepresser er gode til er å lade en enkelt bestemmt ladning/sammensetning og da helst til 70mm patroner.

Jeg har aldri ladet på en slik, men har ingen vanskeligheter med å se at det hvertfall er 3 ganger flere ting som kan gå galt enn på en seriepresse for rifle, og de har jeg dratt endel skudd gjennom...I en bok jeg las nevnte de 3 ting som var sikkert med en seriepresse hvis du som haglelader kjøpte en slik første gangen;

1.Første Boksen med patroner du ladet med den ville bli den DYRESTE boksen med patroner du noensinne hadde vært borti.

2. Det ville bli de sakteste produserte patroner i historien.

3. Hvis du ellers var en kristen mann, ville du nå få sagt dine første bannord, og flere enn godt ukristne personer bruker på en måned...

4. Det ville også være en stor sjanse for at noen andre ville se følgende anonnse et sted rett etterpå; "Progressiv haglepresse MED ladekomponeter selges rimelig"

 

De som er klar for disse er de som har enkeltpresser og som finner ut at de vil produsere litt raskere.

Uansett vil enkeltpressa bli brukt flittig til utvikling av ladninger uansett.

ENKELTSTASJONSPRESSE Alle må ha en likevel, så kjøp en, som sagt, gjerne LEE. MEC er også billig i USA og på ebay. Ponsness-Warren er kvalitetspresse i stål og er ei super presse.

 

MEC steelmaster lader stål, men også bly/vismut like bra. MEC 600jr. er nesten den samme. Jeg TROR at MEC 650(seriepresse) kan brukes som enkeltstasjonspresse, da du uansett må flytte indexingen for hånd, og du trenger ikke ha 6 patroner i, men kan kjøre en og en som ei enkeltpresse rundt.

Men uansett; Du lader 100 patroner i timen med ei enkeltpresse av alle slager...Spør deg selv; Hva trenger jeg

 

Kom på en ting med Sizing; På hardt ladete patroner så som 3 1/2" og spreke 3" ladninger kan det være at messingen helt i bånn rett og slett er utvidet så mye i kragen der at selv om du presser den i 1 stasjon i pressa kan det være at den ikke kamrer skikkelig, eller trangt. Sånn er hvertfall alle 3 1/2" Win. hylsene jeg kjøper. MEC har et eget redskap for dette, og det er da like greit å kalibrere hylsa i det først. Selve GRUNNEN til at de laget 3 1/2" "in the first place" var at de ville ØKE trykket i kal. 12, og da i NYE trykktestede hagler for dette trykket(13500psi). Dermed sikret de seg at ingen skulle putte disse i gamle hagler med mindre marginer. Greit nok, men du kan skyte 3"patroner i 3 1/2" kammer, og det spiller jo ingen rolle for hagla om du da lader disse til samme trykket. Problemet er da...Hvordan vet jeg at trykket er det da... Ja når du ikke har ladedata til 3" "express" patroner...Trykkmåler...

 

Jeg bruker en Pressure trace fra http://www.shootingsoftware.com. Den brukes selvsagt også på rifler(mest det) men har en "testhagle" jeg skyter de mest suspekte ladninger i. Når jeg er helt "på den hvite delen av kartet", der ingen har vært før(eller hvertfall ikke jeg), bruker jeg en lang snor å trekke av med... Jeg har ikke ødelagt den ennå, men jeg har hatt noen kraftige overladninger. Før brukte jeg en trykkmåler som het "peak strain meter", og med den fikk jeg makstrykk og ikke noe mer(på hagle nok, for rifler er det mye mer å hente av en full trykkurve) men den ble ødelagt, så jeg måtte ha ny.

Det du IKKE vil gjøre er å teste ut potensielle granater 2cm. fra trynet ditt Vil du eksperimentere med alle slags hylser og krutt osv. og gå utenom vanelige ladedata MÅ du ha en trykkmåler. Du greier IKKE å kjenne på trykk, for mesteparten av rekylen fra en hagle kommer av at du skyver 40 gram hagl i X anntal m/s. Om trykket da er 10 eller 20000 psi kjenner du IKKE i skuldra

PT har for meg fungert greit, men jeg har hørt om enkelte som har hatt litt småtrøbbel. Spesiellt kontaktene liker jeg ikke, og jeg har rett og slett kuttet de ut og kjøpt flere ledninger som jeg har loddet fast til stekklappen. På testhagla er de aldri av da jeg kun bruker den til det. På riflene er den på når jeg tester og utvikler, og så lodder jeg av når jaktsesongen er der.

En PT trykkurve kan se slik ut;

 

SKB12.gif

 

Denne er litt ujevn(fra sidene til PT) og av teksten ser jeg at de har testet litt forskjellig, men de er mye JEVNERE enn jeg har opplevd i enkelte fabrikkpatroner

I "hamstringstiden" på bly var det mange gode tilbud på markedet, og noen billige 50 grams Remington 3" kjøpte jeg et par pakker av på Jakt&Friluft for hylsene SÅ gode ut. De var så billige at jeg tenkte at jeg kunne skyte de på lerduer, og så teste de hylsene. Det viste seg at hylsene var ubrukbare, og patronene enda verre...En jeg snakket med sa han hadde skutt rådyr på 50 meter med de...FANTASTISKE kraftige patroner...Joda, men han var heldig og fikk en med mild overladning...14000+psi, ikke en av de som jeg ikke skjønner tennte engang...litt over 5000, i samme 10 skudds pakke. Jeg husker ikke hva kronografen sa, men det var ENORM variasjon i den pakken, men BILLIGE...joda, det var de

 

Nå får jeg lese gjennom, og se om det er noe jeg kan skrive mer utfyllende om. Jo, Bøker, har noen jeg vil anbefale, men har de ikke foran meg her nå, men kom på Brynjar sin minkpatron; 50 gram "vismut" i hagl 8 eller 9, med en sprederwad eller X...Altså en STOR haglsverm tett nok til å treffe et lite dyr i full fres mot sjøen...lading er å øke marginer.

En ting til ball. products skrev om "speed kills", var at grei nok var det endel futt i de 1oz ladningene i 1800 for, men fordi de var så kjappe trentes mindre foranhold, og de fleste bommer skjer bak. Med den økte hastigheten var det flere som faktisk TRAFF det de siktet på, og det er visstnok en av forutsetningene for å få noe sies det.

 

[/img]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hærlig HS!

 

Du anbefalte en bok om haglelading i SL. Hvilken bok var dette igjen, og hvor var det man kunne kjøpe denne? Jeg ser at Midway selger "Shotshell Reloading Manual: Blanks to Supersonics". En bok som også omhandler subsonic ladninger. -Bare må ha denne. :D

 

Jeg tenker å kjøpe en MEC 600 Jr. Mark 5. Noen erfaringer med denne? Hvilken presse bruker du?

 

Også, vet du om det fins noen "kruttkonverteringstabeller" å oppdrive? us - no...

Noen erfaringer med å støpe egne hagl/slugs? :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er et hefte i NJFF av Nils Kvale som heter "Hagleladning" eller noe sånn. For alt jeg vet kan det kanskje lastes fra NJFF sine sider?

Ellers så har ballisticproducts.com en grei oversikt over ladebøker. Det er en som heter "shotshell reloading cookbook" som er grei. Lyman har også en.

 

Jeg bruker en LEE presse, og en RCBS sak til enkelte operasjoner. Jeg hadde kjøpt en MEC. De koster ikke mye. Skal du lade annet enn bly så er steelmaster et bra valg. Du kan selvf. lade mykere materialer også med den. Forskjellen er at de har tatt noen justeringer pga. stål og sånn ikke flyter like lett i målet som bly. Hevishot og disse må lades på en vekt uansett.

 

Og så vil jeg igjen anbefale å rullekrympe :wink: Kvalitetspatroner skal ha rullekrymp, ikke stjernebrett for masseproduksjon...Men lader du for lerduer på en progressiv presse så må du brette. MEC har ei presse som du kan lade en og en, samtidig som du kan sette den i serie. Se på den

Share this post


Link to post
Share on other sites

Takk!

Hadde problemer med å finne boken du anbefalte, men to bøker er i alle fall på vei. (kan sikkert ikke ha for mange slike :D )

PRECISION RELOADING, INC. SHOTSHELL RELOADING MANUAL: BLANKS TO SUPERSONICS; FIRST EDITION. og

LYMAN SHOTSHELL RELOADING HANDBOOK, 5TH EDITION. - Billig fra http://www.rayrilingarmsbooks.com :D

Lyman henviser blant annet til VihtaVuori krutt som gjør ting enklere her til lands! :wink:

 

Steelmaster tas opp til vurdering. Bare 500 kr ekstra.

(Til info koster "MEC 600 Jr. Mark 5" bare 700kr. i usa nå til dags. :lol: )

 

Trenger man forresten noe ekstra utstyr for å rullekrympe?

MEC har ei presse som du kan lade en og en, samtidig som du kan sette den i serie

Du har ikke tilfeldigvis en url til denne? :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Takk for kulene du kjøpte for meg HS . Håper du er kommet over fartsboten du fikk på hjemveien :evil:

Jeg har også begynt å få lyst til å begynne med haglelading. Jeg tror også jeg går for Mec. Kunne du ikke legge ut en filmsnutt av haglelading. Er helt nytt for de fleste og er liksom litt "skremmende" med alle de advarslene du ser overallt når det er diskutert.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Advarselene er vel ment, men det er farligere å kjøre bil...MYE farligere :wink:

 

Rullekrymp? Et lite verktøy du setter i drillen, og noe å holde fast hylsa med.

 

se på video på ballisticproducts.com

 

men jeg skrev nå; "reloading shotshells" i youtube og... :shock: Prøv :D sikkert andre søkeord som også virker...utrolig mye rart og nyttig

 

http://www.youtube.com/watch?v=lMONDLst ... re=related enkelt og greit, ikke gjør det mer komplisert enn det er.

 

En kamerat har lest ladeboken 4 ganger, men føler avstanden til å lade(rifle) blir lenger og lenger. Han ser ikke at en må BEGYNNE et sted ( ta en hylse, skru i ei die i bunn, dra, sette i et hette, helle i X grain krutt, sette i ei ny die, sette i ei kule, dra, måle...For lang/kort, justere, FERDIG :arrow: skyte... 8) ) Det har med å lære å krype før man kan gå, som alt annet i verden. Men hvis verden virker for skummel, kan det være best å ligge under senga, som kan være skummelt nok i seg selv)

 

SETT I GANG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Henger meg på her..

 

Sitter og leser folderen om rullekrymp fra Ballistic Products. Det står ”Never try to roll crimp a hull that previously had a fold crimp. The resulting roll crimp will not be satisfactory.”

 

Hender jo amerikanerne tar av litt når de skriver advarslene sine, så må bare spørre: Stemmer det??

Hadde tenkt å pumpe ut en del Fiocchi leirdueskudd for å få tomhylser, men ble litt usikker nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rullekrymp ja, ser flere fordeler med denne! Og knakende fin blir den også! :D

Rollc2105.jpg

 

Det dukket opp mye bra på You Tube! - MEC 9000 HN får fart på sakerne. :D

 

 

X12,

Man kan sikkert kappe hylsen litt for å få et bedre resultat når man rullekrymper. I allefall hvis man tar utgangspunkt i en lengere hylse! :D Problemet er sikkert at en hylse som har vært brettet legger seg litt inn i toppen. Eventuelt fins det kanskje et verktøy som retter ut hylsen fullstendig..?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men ladedata til slugs med "norske" komponeneter har dere ikke kommet opp med enda, selv om folk donerte slugs, forladninger og hylser via Sluttstykke??

Share this post


Link to post
Share on other sites
X12,

Man kan sikkert kappe hylsen litt for å få et bedre resultat når man rullekrymper. I allefall hvis man tar utgangspunkt i en lengere hylse! :D Problemet er sikkert at en hylse som har vært brettet legger seg litt inn i toppen. Eventuelt fins det kanskje et verktøy som retter ut hylsen fullstendig..?

 

 

Har lite lyst til å kappe alle 12/70 hylsene, blir mindre plass da jo. Har ikke funnet noen som selger ”unprimed” 3” eller 3 ½” hylser heller, bortsett fra Midway, men disse er ikke tilgjengelige for øyeblikket.

 

Får prøve litt behandling med Spin Doctor først, så får vi se hvordan resultatet blir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

jeg vurderer sterkt å begynne med hjemmelading i nærmeste fremtid.

har dere noen linker til butikker hvor jeg kan få kjøpt utstyr? gjerne i usa! :D

hvor finner jeg ladedata? søkt litt på nettet,men ikke funnet så mye... :?

Share this post


Link to post
Share on other sites

:lol:

hvordan er egentlig dette med hylser.. kan man bruke litt forskjellige eller må man følge ladetabellene?

har en del nitedals rype hylser jeg kunne tenkt meg å bruke.. disse har det vært bly i..

noen gode råd?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette var mye på en gang..... :shock: . Lader selv til rifle og har begynt å lukte på haglelading....Sikkerhet er i høysete.

Finnes det ikke noen som kan holde et ladekurs i de større byene? Kunne glatt betalt en stor lapp for et lite kurs 8) .

Et virvar av deler og mere deler med tilbehør gjør til at det surrer litt......

Share this post


Link to post
Share on other sites
:lol:

hvordan er egentlig dette med hylser.. kan man bruke litt forskjellige eller må man følge ladetabellene?

har en del nitedals rype hylser jeg kunne tenkt meg å bruke.. disse har det vært bly i..

noen gode råd?

 

Nittedals Rype er Fiocchi hylser og kan lades som disse. :wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

RCBS settet har også en flott funksjon som kan lage en "taper" eller kon på fronten på en ferdig patron(self. fabrikkpatroner også) som gjør at de smetter lett inn i kammer fra pumper og halvautoer. Spesiellt med 89mm patroner er dette fordelaktig for funksjoneringen.

hvordan fungerer denne funksjonen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ærverdige Nils Kvale på Norma sa det slik(som jeg husker det fra boka jeg har lest 49 ganger);

"Hvis fabrikkene hadde ladet så dårlige riflepatroner som mange haglepatroner vitterlig er, så hadde de gått konk temmelig fort, folk hadde ikke kjøpt de. Saken er at dårlige riflepatroner er en skjelden vare, fordi de som lader de ikke gjør det av den enkle grunn at de blir avslørt på skiva med en gang! Å tolke et hagleskudd er noe helt annet! Her er det et virvar på en 1X1 meter papir, som ikke sier noe om hvilke hagl som kom først, eller hvor lang haglesvermen er, og de aller aller fleste skyter ikke engang på papir, de skyter på jakt. En haglesverm kan best sammenlignes med Vasaloppet; Først kommer det noen få sprintere i front, så kommer de nest beste, og så kommer det en større og bredere flokk jevnt fordelt lenger bak. Deretter tynnes det mer og mer ut. Noen var i for dårlig form og sakner etter, og så til slutt kommer det en tynnere og tynnere stripe med de som tok feil smurning eller av andre årsaker ikke henger med, og så må vi ikke glemme de som ikke finner veien til alle andre, men som flyr ut av hele løypa og rett til skogs, enten de de ikke finner løypa eller at de har et nødvendig ærend... Det kan kort og godt sies slik at en haglejeger er mer villig til å ta på seg skylden for bom på jakt og dårlige skudd enn en rifleskytter, og hvertfall ikke legge så mye skyld på ammunisjonen som aldri er testet, noe som er synd, for det er virkelig mye å hente med å lade selv"

 

Dette er hentet fra NJFFs ladehefter, og jeg tror det finnes på nett...Se etter!

[/img]

 

er det noen her som har dette hefte fra njff om haglelading?

har prøvd å kontakte de angående dette,men fikk til svar at de ikke hadde noen slike hefter og at de ikke kunne huske at det finnes slike for haglelading..

sku gjerne hatt kloa i ett slikt...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mulig at jeg spør om noe det allerede er svart på, men slik jeg forstår det er det ikke helt ukomplisert å få tak i ladekomponenter til hagle? Jeg synes dette høres spennende ut, men hvis jeg må herje rundt og få spesialimportert krutt m.m., høres det ut som litt mye prakk å komme i gang. Eller har jeg misforstått?

  • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har også klødd meg litt i hue en ukes tid. Har nettopp fått meg en Mec 600 og sluker nå alt jeg kommer over om haglelading. Ser faktisk ut som om det letteste kruttet å få tak i er N-340. Hetter type 209 ser også greit ut å få tak i. Wad's er tilgjengelig fra en rekke kilder og hylser er vel heller ikke noe problem.

 

I de ladedata jeg har lest er det spesifikke kombinasjoner av Hylse/wad som gjelder, men: Det finnes jo et utall forskjellige.....

 

Det som hadde vært utrolig greit hadde vært en ekvilalent-tabell for hylser og en tilsvarende ekvivalent-tabell for wads. Jeg fikk en pose Remington SP-12 med pressa. Hva tilsvarer f.eks det hos Gualandi?

 

Finnes det en slik tabell, hadde jeg vært veldig takknemlig om noen kunne peke meg dit. Skal også få tak i noen hagleladebøker før jeg setter i gang....

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mulig at jeg spør om noe det allerede er svart på, men slik jeg forstår det er det ikke helt ukomplisert å få tak i ladekomponenter til hagle? Jeg synes dette høres spennende ut, men hvis jeg må herje rundt og få spesialimportert krutt m.m., høres det ut som litt mye prakk å komme i gang. Eller har jeg misforstått?

 

Kruttet er etter hva jeg har forstått ikkemulig og skaffe i Norge(i hvertfall dedikert haglekrutt). Flere her på kammeret har kjøpt krutt fra sverige, Staffans. Jeg har lekt litt med tanken på og begynne selv, og har sendt mail til Staffan om og få det sendt poste restante til åre, for så og dra dit og hente det, og det skulle la seg gjøre.

En annen ting som hadde vært mulig er vel hvis flere trøndere :wink: hadde gått sammen og spleiset på frakt etc.

 

Andre komponeter tror jeg er relativt enkelt og skaffe.

 

K

Share this post


Link to post
Share on other sites
Noen som kan gi en pekepin på oppstartspris dersom man vil begynne med haglelading?

-L-

 

Du får en Lee Load All hagleladepresse i kal 12 for 604 kr hos midway.

 

Dette er det eneste utstyret du trenger for å komme i gang. Helt sant. Ikke som med riflelading der du faktisk må ha en haug med skrot i tillegg til presse.

 

Kan man da bytte kaliber iform av dier? Av interesse for meg er 12, 20,28 og 410.

Noe poeng med progressiv presse? Og da snakker vi vel MEC uansett?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det som hadde vært utrolig greit hadde vært en ekvilalent-tabell for hylser og en tilsvarende ekvivalent-tabell for wads.

 

Sorry, det finnes nok ikke. Noen triks finnes det dog, som at Gyttorp bruker Fiocchi-hylser (det må du verifisere selv, mener det ligger noen bilder på Robsofts sider). Noen produsenter lager wads som skal være ombyttbare med andre produsenters, men dette er som regel wads for skeet/trap og da vil produsenten opplyse om dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kan man da bytte kaliber iform av dier? Av interesse for meg er 12, 20,28 og 410.

Noe poeng med progressiv presse? Og da snakker vi vel MEC uansett?

 

 

Man kan kjøpe konverteringsett til både Lee- og Mec-pressene.

Lee har kun 20, 16 og 12.

Mec har alt. Med en Mec 600 JR kan du få konverteringsett fra .410 til 10.

 

Progressive presse? Hvor mye har du tenkt å lade, og skal du lade til trening, eller bare jakt?

Mec sine progressive presser kan i følge reklamen settes opp til "en-stasjons" om man ikke har feeling nok i starten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kan man da bytte kaliber iform av dier? Av interesse for meg er 12, 20,28 og 410.

Noe poeng med progressiv presse? Og da snakker vi vel MEC uansett?

 

 

Progressive presse? Hvor mye har du tenkt å lade, og skal du lade til trening, eller bare jakt?

 

Anslagsvis 500 - 1000. (Ser på Midway at skrittet til progresjon har sin pris..)

 

-L-

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er det noen som selger hjemmeladet hagleammo?

Har ikke klart å finne rypepatroner med stor nok spredning og/eller god nok dekning for korte hold(8-12m). Det samme med skogsfuglpatroner (12-15m).

Det er snakk om kaliber 12/76.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei.

Er på planleggingsstadiet for å starte med haglelading. Er en gjeng som tenker å lade jaktammo til gås, rev og rådyr.Så det jeg lurer på er:

Hva trenger man av utstyr som en "startpakke"?

Hva koster dette ca?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ser at en MEC 600JR koster 2500,- på midway, mens LEE Load-all koster ca 700,- Hva er forskjellen på disse for en som skal starte med haglelading til jaktammo på hobbybasis?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@CatLikeFox

 

Les denne tråden hos Shotgunworld.com...

 

Jeg har eid både Mec 600 Jr og SizeMaster, begge er gode presser som holder i en evighet. Hadde glatt valgt en av de over en Load-all selv om de koster en del mer.

 

PS. Skjekk prisen hos hjemmelading.no

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...