Jump to content

Erverving av .45 acp, har allerede 9mm.


creat

Recommended Posts

Hei!

For ett flott forum :mrgreen:

 

Emne sier det meste, har en CZ 75 shadow ifra før av, når denne ble kjøpt så ble det søkt til

å bruke denne til militærfelt.

Hvordan er muligheten for å erverve meg en 45 acp, kan jeg oppgi at jeg skal bruke den til praktisk skyting? Er medlem i NFPS.

 

Blir ikke helt klok på desse reglene, er noen som mener at man kan ha en pistol i hvert kaliber, å noen sier motsatt :) Er

våpenkjøp behovsprøvd ? Mener å ha lest det

Link to comment
Share on other sites

Våpenkjøp er behovsprøvd, ja.

 

Avhengig av aktivitet kan du ha inntil 4 våpen, eller 1 våpen til hvert program. - Men det kan alikevel by på problemer at du allerede har en 9mm om du ønsker en .45ACP.

Er ikke mye aktivitet som skal til for å få 1 våpen til hvert program, er vel snakk om 4 starter pr år og 2-3 treninger i måneden i sesong eller noe slikt.

 

For å få reservevåpen må man ha 10 starter eller mer i den aktuelle gren.

Link to comment
Share on other sites

Takker for kjappe svar :D

Våpenkjøp er behovsprøvd, ja.

 

Avhengig av aktivitet kan du ha inntil 4 våpen, eller 1 våpen til hvert program. - Men det kan alikevel by på problemer at du allerede har en 9mm om du ønsker en .45ACP.

Er ikke mye aktivitet som skal til for å få 1 våpen til hvert program, er vel snakk om 4 starter pr år og 2-3 treninger i måneden i sesong eller noe slikt.

 

For å få reservevåpen må man ha 10 starter eller mer i den aktuelle gren.

 

Du sier ett våpen til hvert program, vil militærfelt og praktisksktying gå under hver sitt program, eller vil dette gå under det samme ?

 

Vil det være noe hensikt i det hele å søke uten å ha stilt på noen stevner?

 

Regner med det ikke vil være noe problem å få godkjent en søknad på .22

 

 

Spesialfelt Auto over 10. ;)

Og hva er dette for noe, aldri hørt om? :wink:

Link to comment
Share on other sites

Problemet med et våpen til hvert program, er at de har sikkret seg med at om du har et våpen fra før som kan dekke flere program så får du ikke handlet et nytt, dette gjelder også på kryss og tvers av forbund. For å ta NSF som eksempel, om du kjøper 9mm til Grovfelt så kan denne også brukes i Militærfelt.

Link to comment
Share on other sites

...Hvordan er muligheten for å erverve meg en 45 acp, kan jeg oppgi at jeg skal bruke den til praktisk skyting? Er medlem i NFPS....

 

Du kan søke om et våpen i majorkaliber.

 

Og erverve til major er i utgangspunktet ingen ervervsgrunn.

 

Det beste er nok å bruke våpenene til ddet man kan erverve de til, trening og konkurranse. Da skal du se at det ikke er noe problem å kjøpe flere

Link to comment
Share on other sites

Som Razortec sier, spesialfelt auto over 10mm. Dette brukte jeg som grunn, og fikk innvilget tillatelse.

Det arrangeres ikke mange, men noen spesialfeltstevner med denne grenen. Blant annet av Hamar IL i Elverum hvert år.

Vanlig feltskyting, men for kalibre fra 10mm og oppover.

 

For våpen til felt, kan det lønne seg å kjøpe single stack. Da har man kanskje et bedre argumentasjonsgrunnlag for å søke på ytterligere våpen til praktisk, da det gjerne krever høyere magasinkapasitet.

 

Blackops92 har også et veldig godt poeng. Vær aktiv, og dokumenter det, så er det gjerne enklere å få innvilget våpen senere. :)

Link to comment
Share on other sites

Spesialfelt Auto over 10 mm..... hvilket forbund har denne grenen på programmet?

 

At en klubb arrangerer stevner for det er IKKE erversgrunn

 

Nei, det stemmer nok at dette ikke er en gren i regi av NSF, slik feltpistol ellers er. Så det er vel forskjell mellom de forskjellige våpenkontorene hva de aksepterer. Jeg tror likevel at om man er aktiv nok, så vil det ses mildere på om man ønsker et våpen ekstra til slike grener. :)

Link to comment
Share on other sites

Det er nok forskjellig hvordan politikamrene praktiserer reglene. Jeg har en 357 Taurus, kjøpt fra en som drev feltskyting og hadde modifisert denne slik at den kun skyter DA, noe som gjør den mindre egnet på bane. Jeg kjøpte da en Colt Trooper 357 og ga som grunn at denne egnet seg for presisjon på bane noe Taurus'en ikke gjorde. Den gikk glatt igjennom. Jeg søkte samtidig på en 6,35 og på en Walther PP i 7,65, formål spesialpistol og militærfelt. Gikk også glatt igjennom, og jeg har en CZ 75 i 9 mm og en Walther GSP med .22 og .32 S&W long fra før. Har imidlertid en del aktivitet, måtte dokumentere den først, da var det ingen problemer. Det talte vel kanskje også at jeg har kjøpt og solgt noen våpen tidligere.

 

Det kan nok være vanskeligere andre steder, han jeg overtok de 3 nye fra var blitt fratatt våpenkortet sitt, han hadde pistolene i en safe, men hadde tatt de ut derfra for puss, og ble deretter brått kalt ut på jobb. Var i utlandet i 2 dager, og da hadde han innbrudd. Tyvene ble skremt vekk og fikk ikke med seg våpnene, men hadde pakket de ned i en bag, klar til å dra. Det ble den ballubaen, tyvene var det visst ikke så farlig med, selv om de bl.a. fikk med seg en gullklokke til 60 000 og en del sølvtøy, det var han andre som ble tatt, og det selv om han hadde våpnene bak en låst soveromsdør. Det var selvfølgelig dumt av han at han ikke hadde lagt de tilbake i safen, men han hadde regnet med å være tilbake samme dag.

 

Moralen; Vær flittig på banen med treningen, og bruk våpenskapet.

Link to comment
Share on other sites

Spesialfelt Auto over 10 mm..... hvilket forbund har denne grenen på programmet?

 

At en klubb arrangerer stevner for det er IKKE erversgrunn

 

Nei, det stemmer nok at dette ikke er en gren i regi av NSF, slik feltpistol ellers er. Så det er vel forskjell mellom de forskjellige våpenkontorene hva de aksepterer. Jeg tror likevel at om man er aktiv nok, så vil det ses mildere på om man ønsker et våpen ekstra til slike grener. :)

 

Beklager mye sitering, Men jeg føkler det er nødvendig i dette tilfellet.

Sike holdninger, som presentert av gunfreak er noe av det mest sakdelige skyttere driver med. Det er i tillegg bedrag og i ytterste konsekvens brudd på våpenlovgivningen. Mulig dette kun skyldes Naivitet og manglende innsikt, men dette er allikevel årsaken til at myndighetene, ikke nødvendigvis ønsker, Men foreta innstramninger i en liberal våpenlovgivning. De lokale våpenkontro har lite med å fravike våpenloven, om en saksbehandler innvilger noe til et behov som ikke finnes betyr det at det er Søkeren begår overtramp. Saksbehandlerens jobb er å forvalte søknaden i henhold til forvaltningsloven, ikke å kunne alle forskjellige skytegreners regelverk og opplysninger om våpentyper og kalibre. Her har man en saksbehandler som har stolt på søkerne, og blitt lurt. Om ikke annet så burde det i alle fall føre til tilbakekalling av de aktuelle våpenkortet, om ikke gjennomgang eierens eierens edruelighet og pålitelighet opp mot våpenloven.

 

Ja , jeg er forbannet. Jeg sitter i den gruppen som nå jobber opp mot Justisdepartementet i gjenomgang av nytt lovverk mtp våpen. Hvordan i Helvete skal jeg kunne argumentere for at vi beholder den liberale loven vi har, når idioter bevist utnytter og misbruker den? Og i tilegg får det for seg at dette er det kjempelurt å skrive om på et åpent internett forum???

 

Å i tilleg oppfordre til lovbrudd, ovenfor nye skytterkolegaer er intet mindre en dårlig gjort.

Link to comment
Share on other sites

Og i tilegg får det for seg at dette er det kjempelurt å skrive om på et åpent internett forum???

Å i tilleg oppfordre til lovbrudd, ovenfor nye skytterkolegaer er intet mindre en dårlig gjort.

Har egentligt lyst og skrive +5 her men må si meg helt enig med Hassel at en burde kansje tengt over at dette er et åpent forum av og til..

Det er nok flere enn oss sivile som får gode ider ut fra hva de leser her inne.

Å kjefte og smelle her inne med storde ord er en ting, men med lure ider er noe annet.

Når vi snakker store ord er det jo ikke uvanligt at eg tenker over hva eg har skrevet etter at eg har trykkt OK..

:lol:

Link to comment
Share on other sites

100% enig med deg Hassel.

 

Forskriften sier dette om slik:

 

”Det er således ikke tilstrekkelig å vise til lokale programmer som er utarbeidet

av den enkelte lokale skytterklubb/-lag for å kunne erverve våpen, skyteprogrammet må

være administrert av skytterorganisasjonen.”

 

Mye av våpenforvaltningen har så langt i ganske stor grad vært er basert på tillit, både den delen som er rettet imot skytterne, og den som er rettet imot bransjen.

 

Å tøye grensene bevist, er på sikt å ødelegge for oss selv.

Link to comment
Share on other sites

De lokale våpenkontro har lite med å fravike våpenloven, om en saksbehandler innvilger noe til et behov som ikke finnes betyr det at det er Søkeren begår overtramp.
Jeg er enig i at det er forkastelig å søke om våpen med oppkonstruerte behov som grunnlag, men det er verdt å legge merke til at våpenkontorene ikke "fraviker våpenloven" dersom de innvilger fx. en "auto over 10", de benytter muligheten til dispensasjon forskriftens § 13 gir: Politimesteren kan dispensere fra [...] tredje ledd første punktum dersom særlig grunner foreligger.
Link to comment
Share on other sites

De lokale våpenkontro har lite med å fravike våpenloven, om en saksbehandler innvilger noe til et behov som ikke finnes betyr det at det er Søkeren begår overtramp.
Jeg er enig i at det er forkastelig å søke om våpen med oppkonstruerte behov som grunnlag, men det er verdt å legge merke til at våpenkontorene ikke "fraviker våpenloven" dersom de innvilger fx. en "auto over 10", de benytter muligheten til dispensasjon forskriftens § 13 gir: Politimesteren kan dispensere fra [...] tredje ledd første punktum dersom særlig grunner foreligger.

Sorry mate, men det er nok ikke helt riktig.

Politimesteren er underlagt våpenrundskrivet fra pod, nærmere bestemt punkt 3.5.1.2 (feilaktigt presentert som fra forskriften lenger oppe i tråden).

Dette punktet er der med det ene for øyet å stoppe våpenkontorene fra å innvilge erverv, basert på ikke forbundsbaserte skyteprogram. Beklageligvis ser det ut til at dette punktet er såpass dårlig formulert, at det desverre like gjerne stopper lovlig erverv som noe annet.

 

Muligheten til skjønn, ligger på reservevåpen, egnede våpen etc. Ikke oppkonstruerte skyteprogram.

 

P.s. Søkeren har egentlig ikke foretatt seg noe lovstridigt (moralsk er vedkommende derimot helt på bærtur), da man ikke skal straffes for feil saksbehandling hos våpenkontoret. Men våpenkortet for dette våpenet, burde klart vært krevd innlevert. Og våpenet avhendet (dette er ikke straff, men ett forvaltningsvedtak. Selv om vi i praksis opplever dette som straff).

 

Jeg blir i likhet med Hassel, skuffet over at det finnes de som forsøker å snike til seg våpen på grunnlag de vet ikke er reelle. Da dette uvergelig, vill påvirke mulighetene til erverv for de av oss som har reelle behov. :evil:

 

Jeg er i utgangspunktet ikke for at man skal skjerpe inn noe som helst, med untak av kravene til kompetanse for de som behandler våpensøknadene her til lands.

Men jeg er redd man heller ender opp med større skjerpelser, som innebærer at det rom man har til skjønn i dag forsvinner. Å vite at så i såfall skjer p.g.a at der er skytter kolegaer som bevist forsøker seg med "spanske" løsninger, gjør det tungt å svelge. Frende er frende værst heter det visst. :cry:

Link to comment
Share on other sites

Beklager mye sitering, Men jeg føkler det er nødvendig i dette tilfellet.

Sike holdninger, som presentert av gunfreak er noe av det mest sakdelige skyttere driver med. Det er i tillegg bedrag og i ytterste konsekvens brudd på våpenlovgivningen.

 

Woah, woah, woah, hold igjen tømmene litt her!

Nå drar du slutninger etter eget forgodtbefinnende.

Å bli kalt bedrager og idiot er noe jeg ikke aksepterer!

 

Mulig dette kun skyldes Naivitet og manglende innsikt, men dette er allikevel årsaken til at myndighetene, ikke nødvendigvis ønsker, Men foreta innstramninger i en liberal våpenlovgivning.

 

Jeg skal vedgå at jeg nok har tatt feil angående enkelte feltgrener som offisielle NSF-grener. Jeg har ikke finlest ISSF's regelverk på dette punktet, og har nok tatt for god fisk at når et stevne er approbert og publisert på NSF's terminliste, var det også et NSF-stevne. Jeg tok feil!

 

At myndighetene ønsker en innstramning, har jeg forstått. Men hvorfor MÅ de det? Så lenge man er funnet edruelig og pålitelig, er man vel ikke en større samfunnsfiende om man har flere våpen? Men dette siste var en avsporing....

 

De lokale våpenkontro har lite med å fravike våpenloven, om en saksbehandler innvilger noe til et behov som ikke finnes betyr det at det er Søkeren begår overtramp. Saksbehandlerens jobb er å forvalte søknaden i henhold til forvaltningsloven, ikke å kunne alle forskjellige skytegreners regelverk og opplysninger om våpentyper og kalibre. Her har man en saksbehandler som har stolt på søkerne, og blitt lurt.

 

Her er jeg uenig med deg. Som den myndighet politiet gjennom våpenkontoret har til å avgjøre hvem som er skikket til å ha våpen og om de trenger det, bør de også ha den kunnskapen som kreves for å ta den avgjørelse. Iallfall de større våpenkontorene med faste ansatte. Det de ikke kan i hodet, bør finnes som oppslagsverk. Våpenloven henviser hele tiden til politimesteren, politimesteren og politimesteren. Det er i så fall bekymringsfullt om politiet da likevel ikke har kunnskap og dokumentasjon til å faktisk ta disse avgjørelsene. POD er flinke til å forby våpen med bakgrunn i behov, så da bør de også kunne bevisstgjøre erversgrunn.

Kort oppsummert: En søknad er en forespørsel, og den ansvarlige myndighet skal kunne gi et svar på den.

 

Ja , jeg er forbannet. Jeg sitter i den gruppen som nå jobber opp mot Justisdepartementet i gjenomgang av nytt lovverk mtp våpen. Hvordan i Helvete skal jeg kunne argumentere for at vi beholder den liberale loven vi har, når idioter bevist utnytter og misbruker den?

 

Og her er en av slutningene du trekker helt feil.

Når sa jeg at jeg helt bevisst søker på et feil grunnlag? Kanskje jeg tok feil, noe jeg nå har innrømt. Når jeg likevel mener at det bør brukes skjønn hos en aktiv skytter, så er jeg fortsatt av den formening at politiet har det siste ordet så sant de kan godtgjøre det innen lovverket.

Jeg har aldri lurt noen, jeg har aldri bedratt noen, og kan vel egentlig si meg like forbanna for å bli beskyldt for det av en person som ikke en gang har FORSØKT å innhente mer info om grunnlaget for det jeg skrev.

En kjapp PM, og man kunne nok oppnådd enighet. Istedet buser du ut med beskyldninger om at man nærmest er storkriminell.

 

Og å gå ut å kalle folk bedragere og idioter uten først å ha FORSØKT å skaffe deg mer info, bekymrer meg også når du sier du jobber opp mot myndighetene.

Link to comment
Share on other sites

Hei!

For ett flott forum :mrgreen:

 

Emne sier det meste, har en CZ 75 shadow ifra før av, når denne ble kjøpt så ble det søkt til

å bruke denne til militærfelt.

Hvordan er muligheten for å erverve meg en 45 acp, kan jeg oppgi at jeg skal bruke den til praktisk skyting? Er medlem i NFPS.

 

Blir ikke helt klok på desse reglene, er noen som mener at man kan ha en pistol i hvert kaliber, å noen sier motsatt :) Er

våpenkjøp behovsprøvd ? Mener å ha lest det

Det er flere lovlige måter å løse dette på, selvom noen av de ikke er egnet å gå inn på her.

 

Men de to mest åpenlyse, er jo å selge CZ'n. For så å søke på nytt våpen til militærfelt.

Eller å sørge for at man har behov for reservevåpen (trengs kun 10 starter i året i militærfelt for å få innvilget erverv, samt å få beholde det i ettertid). Så er man aktiv nok, er dette egentlig ett akademisk spørsmål. 10 små stevner i 1M og eller nye 7M i året (eller tilsvarende fra NFPS) , og vips har du den aktivitet du trenger. Om du ikke ser for deg en slik aktivitet i årene som kommer, så selger du det våpenet som du ikke vill ha.

Link to comment
Share on other sites

Jeg skal vedgå at jeg nok har tatt feil angående enkelte feltgrener som offisielle NSF-grener. Jeg har ikke finlest ISSF's regelverk på dette punktet, og har nok tatt for god fisk at når et stevne er approbert og publisert på NSF's terminliste, var det også et NSF-stevne. Jeg tok feil!

Det er dette med å komme med påstander da... Nå har jeg sjekket terminlistene for Hedmark Skytterkrets helt tilbake til 2006, og jeg kan ikke se "Spesialfelt Auto over 10" nevnt med ett eneste ord. Hvordan kan du da hevde at dette er approbert og publisert?

 

Felt er forøvrig ikke en gren. Det er en øvelse. Grenen heter pistolskyting.

Link to comment
Share on other sites

For det første så er vel ikke felt ISSF regler, men Nasjonale om jeg ikke tar feil.¨,

Som Razortec sier, spesialfelt auto over 10mm. Dette brukte jeg som grunn, og fikk innvilget tillatelse.

 

Jeg kan forstå at mitt innlegg (Skrevet når jeg var rimelig sint) kan oppfattes som et personlig angrep, det var det ikke ment som. Det var ikke en gang du som bragte det på banen. Men vi har i løpet av kort tid hatt fler på kammeret som har utalt seg skråsikkert om både det ene og det andre, inkludert hvordan man kjøper våpen, uten at det har vært reelt eller lovlig grunnlag for det. Jeg reager derfor sterkt på dette, og tillater meg vel å synes at man ikke bør uttale seg om ervervgrunnlag og behov om man ikke har nødvendig kunnskap.

 

Videre så syns jeg, som nevnt, at det er direkte dårlig gjort og kaste ut slike feilaktige påstander som kan føre til problemer for en tredjepart.

 

Det er altså ikke min hensikt å peke anklagende på enkeltpersoner, men å ta tak i et reelt problem som ikke bare kan, men allerede har og mest sannsynlig vil skade våre muligheter til å bedrive skytesport i landet. At enkelte syns det er greit å omgå reglene i såpass stor grad...

Link to comment
Share on other sites

For det første så er vel ikke felt ISSF regler, men Nasjonale om jeg ikke tar feil.

 

Ja, greit. Jeg slo opp på feil forside. Ja, jeg har faktisk regelverket skrevet ut.

 

Men vi har i løpet av kort tid hatt fler på kammeret som har utalt seg skråsikkert om både det ene og det andre, inkludert hvordan man kjøper våpen, uten at det har vært reelt eller lovlig grunnlag for det.

 

Men da går det an å korrigere personer, uten å kaste beskyldninger etter dem. Jeg tåler meget vel å bli opplyst og korrigert, men ikke å bli kalt svindler når jeg handler i god tro. Jeg har dessuten sjekket blåkopien min, og funnet ut at det ikke ble søkt på våpen i "auto over 10mm", selv om noe av tanken bak lå i å bruke det der.

 

Videre så syns jeg, som nevnt, at det er direkte dårlig gjort og kaste ut slike feilaktige påstander som kan føre til problemer for en tredjepart.

 

Ja, hvis det bevisst gjøres, noe det aldri har vært til hensikt å gjøre. Så igjen: Kom heller med en riktig utredning, enn beskyldninger.

 

At enkelte syns det er greit å omgå reglene i såpass stor grad...

 

Jeg tror ytterst få mener det er greit å bevisst omgå reglene. Men hvis usikkerheten er så stor om dette, ligger det faktisk en stygg informasjonsmangel fra myndighetenes side. De vedtar regelverk, og da bør de også kunne opplyse brukerne om det. Nå anser jeg meg sånn passe til å bruke internett som opplysning, men lovverk er et hav å lete i, og det finnes de som nok er dårligere enn meg.

 

Jeg vil også ta med at jeg bedriver min sport, hobby og våpenbehandling seriøst, og aldri vil skade den bevisst på noen måte.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Det er dette med å komme med påstander da... Nå har jeg sjekket terminlistene for Hedmark Skytterkrets helt tilbake til 2006, og jeg kan ikke se "Spesialfelt Auto over 10" nevnt med ett eneste ord. Hvordan kan du da hevde at dette er approbert og publisert?

 

I NSF's terminliste står stevnet nevnt med 1S. Selvfølgelig inneholder det også de nasjonale øvelsene, i tillegg til egne øvelser. Undersøker man litt videre på nettet, finner man.

 

Felt er forøvrig ikke en gren. Det er en øvelse. Grenen heter pistolskyting.

 

Definisjoner, men du forsto hva jeg mente. :wink:

Link to comment
Share on other sites

Jeg er enig i at det er forkastelig å søke om våpen med oppkonstruerte behov som grunnlag, men det er verdt å legge merke til at våpenkontorene ikke "fraviker våpenloven" dersom de innvilger fx. en "auto over 10", de benytter muligheten til dispensasjon forskriftens § 13 gir: Politimesteren kan dispensere fra [...] tredje ledd første punktum dersom særlig grunner foreligger.

Sorry mate, men det er nok ikke helt riktig.

Politimesteren er underlagt våpenrundskrivet fra pod, nærmere bestemt punkt 3.5.1.2 (feilaktigt presentert som fra forskriften lenger oppe i tråden).

Dette punktet er der med det ene for øyet å stoppe våpenkontorene fra å innvilge erverv, basert på ikke forbundsbaserte skyteprogram. Beklageligvis ser det ut til at dette punktet er såpass dårlig formulert, at det desverre like gjerne stopper lovlig erverv som noe annet.

 

Muligheten til skjønn, ligger på reservevåpen, egnede våpen etc. Ikke oppkonstruerte skyteprogram.

Hvis du tar en nærmere titt på rundskrivets "Direktoratet har videre merket seg at det ved enkelte politidistrikt er blitt innvilget våpen til skyteprogrammer som ikke er administrert av forbundene [...] En slik praksis er i strid med våpenforskriften § 13 første og annet ledd annet punktum" så ser du at det er en påstand om brudd på 13/1.1: "Tillatelse til å erverve og inneha rifle, hagle, pistol eller revolver til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon." Det er det ikke, ikke med mindre søkeren ikke er medlem av fx. NSF, og 13/2.2: "I tillegg skal den, i henhold til lovlig program utarbeidet av skytterorganisasjonen, arrangere årlige, terminfestede og organiserte skytinger med den våpentype som det søkes tillatelse for." Det er det ikke, ikke med mindre våpentypen ikke kan benyttes slik som beskrevet i 13/2.2.

 

Hvis du tror at "Politimesteren kan dispensere fra tredje ledd første punktum - Tillatelse etter første ledd gis kun til slik våpentype som lovlig kan brukes innenfor de lovlige skyteprogrammer som vedkommende skytterorganisasjon administrerer. - handler om "reservevåpen, egnede våpen etc", vel så tar du feil.

Link to comment
Share on other sites

@Gunfreak:

 

Ja, man kan finne litt av hvert hvis man undersøker på nett. Blant annet finner man noe som heter "Nasjonale pistolregler" som er utgitt av Norges skytterforbund og disse gjelder fra 1. januar 2010. Der finner jeg ingenting om "Auto over 10 mm". Faktisk er ikke ordet "auto" brukt i det hele tatt i dette dokumentet.

 

Hamar IL sin pistolgruppe arrangerer feltstevner der man kan melde seg på i "Auto over 10 mm". De har all mulighet til å gjøre det, og jeg synes at det er flott at de gjør det. Men man kan IKKE bruke disse stevnene som legitim grunn til erhverv, da denne klassen/øvelsen IKKE er hjemlet i "Nasjonale pistolregler".

 

Kan jeg si det noe klarere?

 

Dersom du kan vise til et sted der "Auto over 10 mm" er approbert av NSF, vil jeg såklart legge meg flat, og gi meg sjøl et inngående repetisjonkurs i kunsten å søke på internett. Samt komme med en unnskyldning. Men inntil det skjer, velger jeg å tro at jeg har rett!

 

Og når det gjelder definisjoner, så er det selvfølgelig en grunn til at de finnes, og de skal etter min mening så langt det er mulig brukes/følges/respekteres.

Link to comment
Share on other sites

Men tilbake til det opprinnelige spørsmålet. Det er mulig du får godkjent søknaden på 45ACP om du skriver i søknaden att 9mm pistolen skal benyttes i grov og ikke militær. Det er som kjent andre krav til avtrekksvekt i grov og dermed er det ikke ideelt å bruke samme våpen til militær. Det kommer an på hvilken saksbehandler du får, noen er strengere enn andre desverre.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er enig med Hassel i at å prøve å "lure" til seg saker og ting man ikke har rett på generelt i samfunnet er en uting som ikke bør få gå upåaktet hen, i det henseende at vedtak gjort på bevisst avgitt uriktig grunnlag, om det dreier seg om trygd eller våpensøknader, bør gjøres om igjen eller i det minste revurderes.

 

Det jeg reagerer negativt på er at i ALT som involverer en eller annen myndighet skal man måtte stå med lua i handa, man føler seg som en kriminell kjeltring snart uansett hva man gjør, om det er bygging av hyttedo eller idrettsrelatert.

Seriøst, jeg tar meg selv i å omtrent låse inn bagen i safen når jeg på vei til banen stopper på vei ut for å pisse, i tilfelle det uvarslede hjemmebesøket (diskutert andre steder) plutselig står på tunet...

Synes det har gått for langt gale veien, jeg ser absolutt at vedkommende som drar på jobb et par dager med ting liggende å slenge får en smekk, men det klassiske her er at tyvene (spekulerer her, men mest sannsynlig vanekriminelle kjenninger av politiet, stemplet som uforbederlige og derved nedprioritert og strafferabattert) får et klask på labben og blir hivd ut og så blir han sittende til halsen i problemer.

Som vanlig borger ligger man (unnskyld uttrykket men her er det passende) jævlig tynt an om man trår over en grense, om så på grunn av en tabbe/glipp/forglemmelse/uforsiktighet/uvitenhet.

De som av yrke ikke følger reglene gir blanke blaffen og derfor blir heller ikke disse personene påvirket av de innstramninger og endringer i lovverk hvis subtilitet synes å være myntet KUN på å TA den vanlige mannen i gata MEST MULIG!!!!

Dette må jo være årsaken for avisoverskriftene den senere tid peker kun i en retning, og det er at det tydeligvis blir vanskeligere og vanskeligere å sette fast og straffe de som virkelig fortjener det, ikke ut fra strafferettslige hensyn,bevismangel etc, men fra politisk korrekt "straffe"utmåling og forståsegpåelse, som er det som først og fremst burde vært vurdert! Godt og grundig!

Jeg gjentar meg selv til det kjedsommelig, det eksisterende lovverket er MER enn dekkende for å ta seg av ethvert lovbrudd her til lands, så hvorfor skal de da på død og liv endre på dette til stadighet, om ikke annet enn for 1) å forsvare sine egne posisjoner og stillings-eksistens og 2)innskrenke vanlige individers handlefrihet basert på ikke-eksisterende, oppkonstruerte, overdrevne eller politisk motiverte problemstillinger.

Andre grunner ser jeg ærlig talt ikke...henvisninger til "forenlighet med fremtidige utfordringer" har kun EN årsak i mine øyne, utilstrekkelig politikk på andre punkter som av politisk korrekte hensyn ikke skal diskuteres her... og store problemer med å anvende eksisterende lovverk av samme politisk korrekte årsaker...

 

Så Hassel; jeg håper virkelig at arbeidet med lovendring kun er av kosmetisk art og at når denne runden er over så er det business as usual, men for å være ærlig ville det dessverre overraske meg stort...

Jeg synes det oppriktig talt er trist at du skal måtte forsvare dagens lov, som uansett hvor liberal den måtte være i "folk flests" øyne faktisk er ganske så rigid, mot endringer som både JD og andre involverte etater burde vite KUN vil gå ut over de som allerede er funnet "skikket og edruelige"...

 

Beklager offtopic

 

Til trådstarter; begynn med praktisk ;)

Link to comment
Share on other sites

niki@

Tror du glemmer at dagens rundskriv, gjelder som tillegg til forskrift (det gjorde det ikke før). Og der er nettopp denne muligheten til dispensasjoner, noe nærmere presisert (og begrenset?).

 

I tillegg har det i den senere tid, vert saker der våpenkontorene har måttet omgjøre tidligere vedtak. Så det er tydelig at det ikke er fritt frem for våpenkontorene å innvilge på skjønn, utenfor de våpen som hører inn under forbundenes programmer.

Link to comment
Share on other sites

Men tilbake til det opprinnelige spørsmålet. Det er mulig du får godkjent søknaden på 45ACP om du skriver i søknaden att 9mm pistolen skal benyttes i grov og ikke militær. Det er som kjent andre krav til avtrekksvekt i grov og dermed er det ikke ideelt å bruke samme våpen til militær. Det kommer an på hvilken saksbehandler du får, noen er strengere enn andre desverre.

Dette kan ordnes relavtivt enkelt ved at man først søker om bruksendring på 9mm til t.d. Grovfelt (begrunnes ved ønske om endring av avtrekksvekt under 1360g, som gjør den ulovlig til NSF Militærfelt).

 

Ved søknad på ny pistol til militærfelt, legger man ved dokumentasjon på at grovfelt våpenet ditt ikke kan brukes i NSF militærfelt. Da det ikke klarer kravet til avtrekksvekt (De fleste pistoler er såpass vansklige å endre avtrekksvekten på, at den ikke kan endres mellom øvelsene. Eller bør innom børsemaker for endring av avtrekksvekt).

 

Man er desverre litt avhengig av å dokumentere på en lettfattelig måte, samt at saksbehandler finner det bevist at det gamle våpenet ikke lenger kan benyttes i militærfelt.

 

Alternativt er ett "salg" av våpenet, for så å søke på en "ny" 9mm til grovfelt etter at 45'n er i hus en mulighet.

Link to comment
Share on other sites

Det er klart, at klubbene kan finne opp og praktisere hvilke øvelser de vil. Men så lenge øvelsen ikke finnes i reglementene til NSF eller annet forbund skytter og klubb er tilsluttet vil de ikke kunne gi grunnlag for erverv av våpen.

 

Grenen fins. Den heter pistolskyting...

Link to comment
Share on other sites

Klubbene fantaserer vel ikke? For selv om NSF ikke har disse klassene i sitt program, kan vel klubber fortsatt arrangere slike stevner for de som allerede HAR et passende våpen?

 

Og de refererer jo til Sivilpistoklasser(NFPS) som ikke finnes/er riktige også.

 

I tillegg så bør vel en klubb som er tilsluttet forbundene våre, legge ut kun det som er offisielle klasser/divisjoner/grener? Så får de evt. ha andre klasser litt mere uoffisielt

Link to comment
Share on other sites

Nei det er ikke morsomt, det viser bare at problemet med "lokale" klasser er større enn mange har antatt. Og det viser i all sin tydelighet, hvorfor pod har skjerpet inn våpenkontorenes mulighet til skjønn.

 

Faktisk en av de gangene jeg mener pod har sitt på det tørre.

 

Jeg er egentlig litt sjokkert over måten den klubben som det er referert til her sist, har satt opp sine "programmer", slikt kan lede mang en ukyndig stakker inn i fortapelsen. Og da tenker jeg både på de bak som de forran disken på våpenkontoret.

 

Relevansen til trådstarters spørsmål, ligger jo nettopp i at det skjønn som egentlig skulle ha gjor saken svært så enkel for ham. Blir stadig innskrenket, og tildels umuliggjort p.g.a. slikt som dette. :(

Link to comment
Share on other sites

Jeg er faktisk litt sjokkert over sarpsborg PK's hjemmeside (Lekker design forøvrig) Men dette er et kraftig skudd i baugen for skytesporten slik situasjonen er i dag, eksemplifisert at man rådes til å søke på klasser som ikke finnes. (I offetnlig godkjente reglementer)

 

Dilemmaet her er, hvem tar kontakt med sarpsbork PK og og gjør dem oppmerksom på muligheten for feiltolkning og feil på hjemmesidene?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...