Jump to content

istmus

Members
 • Content Count

  1,027
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. En gang (for sånn ca 50 år siden) Hadde jeg med meg en canadisk 22LR hjem. Den ble registrert med bemerkning "uten serienummer". En bekjent hadde kjøpt samme type, men den fikk slått inn serienummer da han skulle regeistrere den!
 2. Jeg hadde skrevet en lang epistel til dette, men den forsvant da jeg skulle poste den, Har vel vært for lenge vekk fra Kammeret. Skal se om jeg orker å skrive den på nytt, så får dere se om dere orker å lese den. Det var en god del fakta der, med henvisning til rapporter etc.
 3. Hei til deg også Hassel, håper du hadde det bra hos svigermor. Nei, det er selvfølgelig ikke så veldig smart å tygge i seg bly, men, det er et men her, hvor farlig? Er det så farlig at det berettiger et totalt forbud (termen er jo "utfasing", det høres litt snillere ut). Det er fanatikere på alle områder, og for dem er alt som de ikke liker farlig. Vi akspterer en del ting som definintivt ikke er bra for oss, der "farligheten" langt overstiger andre ting som det kjempes med nebb og klør i mot. Bare for å bli litt populistisk: Hvor mange dør eller får helseskader av blyforgiftning og hvor mange får det av alkohol? For ikke å snakke om dette forferdelige DihydrogenMonoxid DHMO (se etter på tidligere innlegg fra meg) som dreper tusenvis av mennesker hvert år, vi har jo 10-års jubileum i år for katastrofen der ca 250 000 mennesker døde pga DHMO. Jeg sendte denne til han overingeniøren, han syntes den var "artig". Det er den jo, men med en dypt alvorlig undertone om hvordan alt, ved et skjønnsomt utvalg av argumenter og fakta kan stigmatiseres langt vekk fra virkeligheten. Hvis du har, eller kan få fatt i "Smørekoppens visebok", den er utgitt av Studentersamfunnet ved NTH i Trondheim er det der en liten tegning av førstårsstudenten med følgende hjertesukk; "Tobakk er farligt, och sprit er farligt, och kvinnor er visst inte helsosamme dom heller" .
 4. Det er selvfølgelig gledelig at forbudet antagelig blir opphevet etter Stortingets behandling i morgen, men glem ikke at det skal utarbeides forskrifter før vi kan gå i butikken og handle bly igjen, Og hvem er det som skal utarbeide forskriften? Nettopp; Miløverdepartementet som antagelig delegerer arbeidet til Miljøverndirektoratet. Og, hvem var mot en opphevelse av blyforbudet? Nettopp, vent og se hva de greier å gjøre for å forhale/forpurre forskriften som igjen vil tillate blyhagl til viss bruk. Det er et annet scenario som vi ikke må glemme bort i euforien over opphevelsen, HVA SKJER I 2020??? Agendaen til MD er "utfasing", dvs forbud mot bly i all ammunisjon, ikke bare hagle men også rifle og pistol. Blymotstanderne er i ferd med å posisjonere seg, men nå går de litt andre veier enn å hyle om miljøforurensningen av bly. Nå går det på giftigheten av blyrester i viltet som jegere (og andre) kan få i seg når viltet spises. Jeg har diskutert en del men en overingeniør i Miljøverndirektoratet (dere får navnet ved å sende meg en PM, ellers hadde det vel blitt refs fra moderator). Han sendte meg en referat fra Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå der dette ble drøftet. Etterpå har Livsmedelsverket kommet med en anbefaling, bl.a bør man skjære vekk 30 cm i diameter rundt sårkanalen fordi det kan være blyrester der som man ikke bør få i seg. En av premissleverandørene var den velkjente professor Arnemo, han som har skrevet at 1 hagl kan være nok til å drepe en ørn. Hans innlegg i Umeå het: "Helserisko for mennesker og dyr ved bruk av blyholdig jaktammunisjon". Du finner det ved å Google på Sveriges Lantbruksuniversitet. Jeg spurte denne overingeniøren hva han mente om en artikkel jeg kom over i Tidsskrift for Den norske legeforening (2005: 125:3421-3). Der var to pasienter behandlet. De hadde inntatt (spist, svelget, med andre ord) ca 120 gram blyhagl, innholdet i ca 4 haglepatroner. De hadde jo helseplager fra dette, men de var langt fra døde. De hadde blykonsentrasjoner på 3,5 til ca 4 (mikromol/liter er betegnelsen), tiltaksgrensen er 2. (jeg selv har 1,4, etter årelang skyting av 20 000 til 25 000 22LR på en skytebane i kjelleren med en nærmest ikkeeksisterende ventilasjon). I følge Arnemos syn burde jo begge disse to omkommet av blyforgiftning ganske prompte. Jeg har (selvfølgelig) ikke fått noen kommentarer fra overingeniøren. Tvert i mot, da innstillingen fra Miljøkomiteen forelå skrev han at nå kunne vi jo avslutte diskusjonen om forbudet mot blyhagl. Derfor, det er gledlig om blyhagl igjen blir tillatt, men det er ingen grunn til å slappe av. Det er 5 år til 2020, og da kommer det en ny kamp. Det er vel ikke all verden om elgjegere og andre må gå over til homogene kuler istedet for Oryx og hva ellers som brukes, prisen er jo omtrent den samme og det er jo flere her på Kammeret som har hevdet at de homogene kulene er vel så gode, men hva med alle de som øser ut noen tusen skudd i året på skytterbanene, både med rifle og håndvåpen? Jeg kan ikke se gode blyfrie alternativer som kostnadsmessig er overkommelige for disse.
 5. istmus

  .223 Sporlys

  Påoppfordring søkte jeg på sporlys i 22 lr, og fikk avslag med begrunnelse at den var "brannstiftende". Klage til POD og henvisning til forskriften, "brannstiftende" er kosntruert for å tenne ved anslag, mens sporlys er konstuert for å tenne ved avfyring. Medhold i POD på dette, men de henvist til at man fremdeles må ha "behov". Jeg henviste til "behov" for å se hvor kula gikk bl.a. ved innskyting av børse, og korrigering på lange hold med kraftig vind. Fikk allernådigst innvilget kjøpetillatelse på 100 skudd da. Jeg tror neppe at tante på våpenkontoret er disponert for å anse det som et legitimt behov at det er "morro" å skyte sporlys, du månok finne på mere plausible grunner.
 6. Jeg er en del i Tyskland, og kan tenke meg å kjøpe ammo der. Jeg har fulgt med på tråder her på Kammeret om import av våpen og ammo, så det er greit, men jeg har ikke funnet hvilke krav som stilles for å kjøpe i Tyskland. Er det nok at man har norsk våpenkort og/eller Europeisk våpenpass der aktuelt kaliber er innført? Jeg spurte en ekspeditør på Frankonia en gang, men han sa nei, jeg er dog ikke overbevist om at det var riktig. Hvis våpenkort/våpenpass ikke er nok, hvordan går man fram for å få kjøpetillatelse for ammo?
 7. Yepp, jeg prøvde å røke ut hvor disse holdningene kom fra: DN viste til listen til POD, og POD viste til DN. Noe klart svar fikk jeg aldri, men jeg konkluderte som SofaBamse; Dette var et rent "synsnings"spørsmål. Slik sett er vel det desidert mest brukte jaktvåpenet i Norge den dag i dag en i utgangspunktet 100% militær rifle, nemlig Mauser M98, og forskjellige utviklinger av denne. Forøvrig til diskusjonen om å bruke "sports"-våpen til jakt; Mitt første reinsdyr ble skutt med BaneKragen min, riktignok med ekspanderende ammo og plombert magasin. Men 5,8 kg var litt uhensiktsmessig å slepe med rundt i fjellet, så den ble erstattet med, nettopp! - en rent militær Mauser da HV og Sjøforsvaret skiftet ut Mauser med Garand. Med litt spikking på stokken, og litt formtre til et pistolgrep og et kikkertsikte gjorde denne "militære" rifla god tjeneste i over 40 år, inntill den ble skiftet ut med noe mer moderne med svart plastikkolbe, men fremdeles i prinsippet en utvikling av M98. Som det ble sagt i den tråden, hadde vi hatt holdninger som DN og POD til dette hadde vi fremdeles jaktet med pil og bue. Jeg kan personlig ikke se noen grunn til å forby "militært utseende våpen" til jaktbruk, det må være våpenets hensiktsmessige og funksjonelle egenskaper som skal være avgjørende når man skal velge et jaktvåpen, altså de rene bruksfunksjonene. Et våpen til jaktbruk er ikke et smykke som man må behandle med omtanke og forsiktighet for at det ikke skal få riper og merker, det er et redskap for å gjøre en jobb. På siste Villmarksmesse viste de et par hagler i sånn 500 000 kroner klassen. Hadde jeg hatt en slik ville den nok hørt hjemme i en solid safe, og ikke blitt drasset med rundt i skogen, der i prinsippet en tyrkerhagle til et par høvdinger gjør samme jobben.
 8. Dette er ren forvaltningsrett, man kan klage en gang over et vedtak, til overordnet myndighet, "klageinstansen". For vedtak fattet av politiets våpenkontorer er POD klageinstans, og POD's avgjørelse kan ikke klages videre (Med unntak av at du kan klage til Sivilombudsmannen, men han kan ikke omgjøre et vedtak, han kan bare "anbefale" klageinstansen til å se en gang til på saken. Men som regel følger forvaltningen Sivilombudsmannens oppfatning). Det er altså ikke mulig å klage videre over et vedtak i POD, unntatt dersom POD har fattet vedtaket som første instans, da kan man klage til Justisdepartementet.
 9. Som Janus har vel POD to ansikter. Det ene når de lager regler og tolkninger som vel egentlig hører hjemme i en forskrift, slik som alle disse rundskrivene som kommer fra POD, de som Våpenlovutvalget karakteriserte med "tvilsom lovhjemmel". Det andre er at POD, stort sett, holder seg til lover og forskrifter (og egne rundskriv) nå man klager over lokale "blå's" håndtering av regelverket. Jeg har fått medhold fra POD i to saker (og så er det noen jeg ikke fikk medhold i ). Den første etter at jeg hadde anskaffet et såkalt kammerinnlegg til min 308 jaktrifle, dette gjorde at jeg kunne skyte 32 kaliber pistolammunisjon. Jeg ba om kjøpetillatelse på 32, men fikk avslag fordi jeg ikke hadde våpenkort for 32 pistol. Jeg henviste til bestemmelsen om spesiell kjøpetillatelse for haglepatroner når man lovlig besatt en uregistrert hagle, og ikke hadde jaktkort heller, men tante påstod at en slik tillatelse ble bare gitt for hagleammo. Klage til POD ga meg medhold, når forholdet var et jeg lovlig kunne skyte med 32 ammo, selv om jeg ikke hadde våpenkort for dette kaliberet, så hadde jeg også krav på å kjøpe ammo. Ingen mer diskusjon på våpenkontoret, de skrev ut kjøpetillatelse til meg uten å mukke. Andre gangen var da en her på Kammeret gjerne ville ha sporlysammo i 22 LR, og ikke fikk det fordi hans våpenhandler sa at de var forbudt. Jeg sendte inn en søknad og fikk avslag fordi det var "lett antennelig" ammunisjon og derfor forbudt. Klagde til POD med henvisning til forskriften at det bare var "brannstiftende" ammo som var forbudt, og fikk medhold fra POD om dette. De anmerket bare regelverket om at selv om det ikke var et spesifikt forbud mot sporlysammo måtte man ha et "behov" for å kunne legitimere kjøp. Da fikk jeg tillatelse til import/kjøpetillatelse for 100 stk (jeg søkte om 1000) begrunnelsen var at de (dvs lokale politikammeret) ikke kunne se at jeg hadde behov for mer enn 100 til den bruk jeg oppga (å kontrollere kulebane ved innskyting på ukjente avstander. Akkurat dette gad jeg ikke å krangle mer på, det prinsipielle var oppnådd, nemlig at det ikke var noe forskriftsmessig forbud mot sporlys.
 10. Johan Herman Wessel: Det er jo slik debatten går i dag, vi skyttere er "bakeren", og politiet og "øvrigheta" (som var de som virkelig feilet) er "smeden" og går fri, det har for store konsekvenser for de som sviktet 22. juli å bli stilt til ansvar for svikten, da er det letter å ta "bakerne". Men, gjør dette Norge til et sikrere samfunn? Jeg tror ikke det.
 11. Vi som er over den første ungdommen husker vel en institusjon som het Reitgjerdet, for kriminelle sinnsyke. Den ble nedlagt etter en kampanje der bl.a. psykiater Harald Reppesgård var toneangivende. Da det vel var besluttet nedleggelse var det ingen fagpersoner som ville stå for det, så nevnte Reppesgård steppet inn og ble sjef for avviklingen. Noen år etterpå angret han seg visst, jeg hørte et intervju med han på NRK der han uttrykte at nedleggingen ikke var fulgt opp at den forutsatte oppbyggingen av "sterk-avdelinger" i fylkene (de kostet penger må vite, som flylkene måtte hoste opp selv, Reitgjerdet var det Staten som betalte for). Resultatet var en "Slepp fångarna loss, det er vår" aksjon der folk som absolutt skulle vært under kontroll ruslet rundt i samfunnet som tikkende bomber. Reppesgård fortalte i intervjuet at han personlig kjent til 7 drap som var begått av tidligere Reitgjerdet-pasienter som ikke var blitt tatt vare på i eget lokalsamfunn men bare var sluppet løs. Den legesjekken som Våpenlovutvalget ser for seg skal ta modell av legesjekken du må gjennom for å få førerkort. Den er omtrent av den type som "Bottolf" (dere vet han som hadde vært i Marinen ) omtalte: I millitæret sjekker man ikke øya lenger, man bare teller'em Skal en legekontroll av egnetheten til å inneha våpen være en forutsetning for å få kjøpe våpen første gang må det antagelig en grundig psykisk evaluering til, av en helt annen grundighet enn legesjekken for å få førerkort. For det første kan jeg ikke se at den nødvendige faglige kapasieteten for dette finnes, bare av den grunn er det helt utopisk. Og, så kommer faren inn for at en psykiater (for det må det vel være?) kan tenkes å vegre seg mot at en person veies og finnes i orden for å inneha våpen, og når han går ut og plaffer ned en haug med unger så kommer spørsmålet: Hvordan i all verden kunne legen godkjenne denne personen? Bedre da å si nei i utgangspunktet, eller helt nekte å utstede slike attester. Er det noen som tror at herr Breivik hadde blitt stoppet fra å kjøpe sin Glock og Mini-14 om han først hadde blitt fremstilt for en legekontroll?
 12. Det er det jeg har sagt flere ganger, vil du ha en peiling på hva lovforslaget til Stortinget vil bli, se på dissensene der spesielt Steinar Talgø (fra POD) og Astrid Nielsen, politiadjutant fra Tromsø, er i mindretall. Jeg tror at når Justisdepartementet skal skrive proposisjonen (lovforslaget til Stortinget) vil mye av premissene hentes fra POD.
 13. Våpenlovutvalget har faktisk med forslag om for det første obligatorisk legesjekk før første våpenkort, de har med forslag om at voksne familiemedlemmer skal være informert om forkomst av våpen, og de har forslag om varslingsplikt for helsepersonell, så for de som har lest lovutkastet er ikke dette nytt. Det er også slik at legers taushetsplikt i utgangspunktet følger av straffeloven § 144, men det er mange unntak fra den i bl.a helsepersonellloven og smittevernloven, pluss en del andre særbestemmelser. Som Astri Aas sier er det allerede en generell regel om varslingsplikt for leger om forhold som kan medføre fare for liv og helse, bl.a skal jo legen varsle dersom du ikke lenger er skikket til å kjøre bil. Om de gjør dette er en annen sak, men det blir den samme problemstillingen som at politiet ikke følger opp bekymringsmeldinger om personer som ikke lenger er aktive i miljøet og derfor ikke har "behov" for sine våpen lenger, eller medinger om personer som fremstår som ustabile. Dette sier ikke at det er loven i dag som det er noe feil med, det er påpekt mange ganger her på Kammeret at loven egentlig er veldig bra slik den er i dag, det er håndhevelsen av loven som svikter. Er det noen andre enn noen politikere som tror at håndhevelsen blir bedre om de vedtar noen nye bestemmelser?
 14. Gjør for Guds skyld ikke det, du kan anta at dama ikke har peiling. Jeg spurte f.eks. hva hun ville si hvis jeg søkte på rifle i kaliber 12,7x 97,5, og da svarte hun at 12,7 var forbud kaliber (Det er jo pr i dag kun 12,7x99 som er spesifikt forbudt ) Og, for å prøve å forhindre "flisespikkingen", ja, er er på det rene med at man skal ha "behov", og at det kan være problem å begrunne behov for 12,7x97,5, det blir vel litt søkt å begrunne en Barret på 12 -13 kg til elgjakta Men, prinsipielt er den ikke forbudt
×
×
 • Create New...