Jump to content

Hvem skal jakte når bestandene er små???


GL-fangstmannen

Recommended Posts

Tenkte å skulle starte en liten debatt ang. den framtidige forvaltningen av viltet i Norge og da særlig våre skrøpelige småviltbestander...

 

Den norske jegerstanden teller i dag i underkanten av 200.000 mennesker - ikke alle jakter aktivt og noen jakter bare storvilt på egen vald/eiendom.

Av disse hadde ca. 90.000 oppgitt å ha vært på rypejakt i fjord og felte i underkanten av 200.000 ryper - nesten en tredjedel av utbyttet for 10 år siden!!! De siste 10 år har kurven gått rett nedover men antar at innsatsen har vært stabil eller kanskje tilmed gått opp??

 

Av nyere literatur på området konkluderes med at bla. økte forekomster av generelistpredatorer samt endrede hugstmetoder (for skogsfuglene) har vært kraftig medvirkende til den kraftige tilbakegangen. Samtidig konkluderer stadig flere forskere med at også jaktpresset spiller en vesentlig rolle i repreduksjonsmulighetene da den gjenværende kapital i utmark ikke kan produsere et nevneværdig overskudd!

 

Det er i mange områder innført såkalte baglimits men jeg ser ikke helt formålet med disse når bestanden enn ikke tåler et såpass jakttrykk???

 

Med stigende utbygging av landet vårt og endret bruk får viltet stadig mindre areal stillet til disposisjon mens jegerstanden må jakte på et tilsvarende mindre areal - har vi rett og slett blitt for mange jegere i Norge og om det er tilfellet er det så interesse i å jobbe for å desimere jegerstanden og hvem skal have jaktrettigheter i framtiden? Grunneier? Den med størst betalingsvillighet?

Jeg selv jakter ikke for trofeet sin del men gjør det pga. den tilfredsstillelse det gir å kunne skaffe mat på bordet til familien, men hvis vi skal være så mange om beinet og det i framtiden ikke er muligt hva da? Er det i det hele tatt plass til matauk jegeren i framtiden? Skal jakt være forbeholdt de som er villige til å betale x antall kroner for å skyte gammeltiuren.

 

Den økende urbaniseringen i Norge har skapt et nytt fænomen - byjegeren som av mange beskyldes for bare å ville høste matnyttig vilt og ikke skjønner sammenhengen i predatorkontroll kontra viltuttak. Har man engang betalt 200 kr for et dagskort på skogsfugl og 20 kr/skudd for rette ammunisjonen tenker en vel kanskje ikke akkurat på viltstell når reven kommer for los??? Er det tilfellet? Skal jakt forbeholdes bygdas beboere og forstår disse seg bedre på viltstell i "deres område"?

 

I tyskland er det i dag krav til en lengre opplæringsperiode hos en jeger og det å bli jeger der kan vel omtrent betegnes som en egen utdanning hvilket har resultert i forholdsmæssig lavere andel jegere mens betalingsvilligheten for jakt blant disse er høy. Er det kanskje ditt vi skal?

 

Jeg ønsker med dette å stimulere til en debatt rundt den framtidige forvaltningen og høre hvilke holdninger det er ute å gå derute???

Link to comment
Share on other sites

Nå er det ikke alt av småviltbestander som er nedadgående, for eks gåsebestanden er i kraftig vekst, det samme

med storskarv og det er mye predatorvilt å jakte på. Det ser desverre ut til at intersessen for jakt på annet vilt en hønsefugl

er relativt laber, det er forsåvidt greit for oss som ikke jakter bare etter hønsefugl men skulle ønske flerre hadde gidet å jakte

predatorer. Men det skal også sies at det generelt er dårlig tilretelagt for jakt på vilt som kråke osv, da mange ikke vil tilate

slik jakt på sine områder, for eks her i bygda er elgjegerne vanskelige, de vil ikke ha noe skyting på sine områder før elgjakta er over

idiotisk tankegang spør du meg.

Link to comment
Share on other sites

Einig med gåsejegern her i at vi må begynne å fokusere på andre artar enn berre dei tradisjonelle.

 

Til kjernen av spørsmålet til trådstarter:

Jaktretten ligg til grunneigar, og slik meinar eg det bør vere. Om grunneigar på privat grunn ønskjer å nytte seg av denne sjølv, sleppe til slekt, venner og kjente, eller selge denne ressursen kommersielt... Det bør vere oppå til grunneigaren å bestemme.

Eg syns det er svært utidig og kunnskapslaust av alle dei som skuldar grunneigarar som sel jakta for å vere griske og å kun tenke på pengar. Desse grunneigarane sit på ein ressurs som dei må få lov å drive næringsverksemd på om dei vil det. På same måte som at vi vanlege lønsmottakerar vil ha godt betalte jobbar, må desse grunneigarane få selge ressursen sin og tjene pengar på den. Det å ville nekte grunneigarane denne retten, er vel eigentlig rein og skjer kommunisme, meir eller mindre.

 

På offentleg grunn derimot, der stiller det seg litt annleis. Staten skal ikkje ha behov for å drive desse areala kommersielt, og desse areala med sine ressursar bør vere tilgjengelege for almennheten. At vi har slike områder er viktig for rekruttering og for å holde jakta som ein folkeleg aktivitet.

Link to comment
Share on other sites

Om flere hadde gidda å jakte med andre tanker i hodet enn at fryseren skal fylles, så hadde det gitt resultater i årene fremover.

 

 

Edit: Det må også til en holdningsendring hos diverse grunneierlag (iallefall noen jeg har snakket med) Spurte pent om å få jakte rev uten å løse kort. På en eller annen utrolig måte må man kjøpe kort for det også. De skjønner faen ikke at det gagner KUN dem at noen vil jakte rev frivillig hos dem. Det virker som det eneste de ser er pengene som kommer inn i kassa. Helt jævla utrolig spør du meg...

Link to comment
Share on other sites

Men det skal også sies at det generelt er dårlig tilretelagt for jakt på vilt som kråke osv, da mange ikke vil tilate slik jakt på sine områder, for eks her i bygda er elgjegerne vanskelige, de vil ikke ha noe skyting på sine områder før elgjakta er over idiotisk tankegang spør du meg.

 

Dette er den samme, utrolige, tankegangen som er her i bygda. Småvilt skal aller helst ikke jaktes, fordi dette forstyrrer elgen før elgjakta. Revejakt med rifle er absolutt ikke tillatt, da du med rifle mest sannsynligvis jakter elg, og ikke rev. Tjuvjeger til det motsatte er bevist.

 

Men jeg vil også svare på spørsmålet til trådstarter:

Skal jakt være forbeholdt de som er villige til å betale x antall kroner for å skyte gammeltiuren.

 

Den økende urbaniseringen i Norge har skapt et nytt fænomen - byjegeren som av mange beskyldes for bare å ville høste matnyttig vilt og ikke skjønner sammenhengen i predatorkontroll kontra viltuttak. Har man engang betalt 200 kr for et dagskort på skogsfugl og 20 kr/skudd for rette ammunisjonen tenker en vel kanskje ikke akkurat på viltstell når reven kommer for los??? Er det tilfellet? Skal jakt forbeholdes bygdas beboere og forstår disse seg bedre på viltstell i "deres område"?

 

Jeg vil ihvertfall si at jeg er mer berettiget til å jakte i min kommunes utmark enn en byjeger som bor 16 mil unna (avstanden herifra til Oslo), da jeg er med på å skyte ut rovvilt og aktiv viltpleie så langt det lar seg gjøre. Mens jeg har selv sett på "Oslo-jegere" som har kommet opp for å jakte ett par dager, og har gått opp og og skutt ut hele kull med rype. Sier ikke at dette er den vanlige mentaliteten for by-jegere, men det er slike som blir lagt merke til dessverre.

 

Så jeg mener at jakta tilhører lokale jegere (kan kun snakke på egne vegne nå, men håper dere forstår hva jeg skriver), da vi holder ut livet her i "ødemarka" for å kunne jakte så mye som mulig, istedet for å flytte til byen for å ha råd med å kjøpe den jakta vi vil.

 

Slik ser nå jeg på det, la pepper'n flomme :D

Link to comment
Share on other sites

at predatorjakt er viktig er sikkert.her burde grundeierlag osv sette greie priser og ikke minst legge til rette for mange yngre som har intresse av og komme inn på jaktmarkene. vi må nok regne med at det er noen som har penger og villige til og betale en høy pris for og jakte. dette er greit for meg men da burde noe mer penger kansje gå til nettopp det med viltstell som revejakt-skuddpremier. foring av rådyr på vinter. mye mer jakt på rovful og skuddpremier her også. kansje noe for njff og ta opp med forvaltningen.

Link to comment
Share on other sites

hiver meg på her

 

må si meg enig i at elgjakten blir litt vel høyt prioritert i de deler av landet som har "tradisjoner" med det. Jeg har nettopp begynt jakten for fullt (er 16), men har vært med mange ganger på mange forskjellige typer jakt. jeg og en kompis er interessert i å prøve og hjelpe småvilt- og rådyr bestanden her i området, men merket i fjor da jeg ville skyte leirduer at det var han ikke spesielt gira på, han mente det at nå var det elgjakt, og da kunne ikke vi stille oss på et område det ikke ble drevet jakt (akkurat den dagen) å plaffe løs med haglene.

 

bare så det er sagt, så har jeg ingen problemer med å måtte gi opp leirdueskyting til fordel for at andre jakter elg, men legger merke til at det blir enkelte ting som stilles i fokus, og andre ting som blir satt til siden. har hørt noen ganger helt på slutten av jaktdagen, siste drevet osv, at noen observerer en rev, men det har ikke skjedd èn gang at den har blitt skutt. reven som blir skutt i dette området, blir skutt på åte, eller hvis man en tilfeldig gang ser en på småviltjakt.

 

er enig i at det blir jaktet for lite predatorer i Norges land.

 

SNiko

Link to comment
Share on other sites

Det må iallefall en holdningsendring til hos mange elgjegere, de må slippe til jegere som vil jakte på predatorvilt på

sine områder, det å si at slik jakt skremmer elgen ut av terrenget er bare tullprat.

 

 

Bastant mening som ofte kommer på bordet i sånne diskusjoner, hørt den før kan du si... :roll:

 

Altså, slipper man til entusiasten som ønsker å knerte rev, kråke og måke før/under elgjakten så er det sjelden noen katastrofe.

Problemet kommer ikke før det blir flere entusiaster, eller entusiasten slipper en hund på området, for da begynner du å flytte på hjorteviltet.

Nå har jeg ikke noe problem, her er det en ungdom med interesse for å lokke (og skyte) rev som har frikort, og han gir tilbakemelding om hva han ser og hvor hjorten står. :)

Link to comment
Share on other sites

Så lenge vi har privat jaktrett så er det faktisk grunneier som bestemmer hva som kan jaktes på og når.

Vi kan like det eller la vær.

Å så lange jakta er komersiell vil det før eller siden komme til en situasjon enkelte steder hvor "money talks, bullshit walks" å lokale vil kunne måtte sitte å se på at pengesterke folk overtar jakta....

Link to comment
Share on other sites

Nå er det for det første ikke all grunn som er privat.

Mye av småviltjakta foregår i statsalmenningen, og da er det staten som bestemmer.

For det andre, dersom myndighetene fant ut at rypa skulle totalfredes for en periode, ville det mest sannsynlig gjelde samme hvem som eide grunnen.

Driver vi det så langt at rypa havner på rødlista, opphører jakta for en temmelig lang periode.

Dit vil vi neppe.

Link to comment
Share on other sites

Problemet kommer ikke før det blir flere entusiaster, eller entusiasten slipper en hund på området, for da begynner du å flytte på hjorteviltet.

 

Jeg har prøvd å skrive ett svar på denne påstanden, men frustrasjonen kommer over meg, og sakligheten blir mer og mer borte, så da skriver jeg bare dette:

 

Huff!

Link to comment
Share on other sites

Sjansen for slikt er alltids tilstede, men absolutt størst dersom det er knapphet på godene.

Da er det de med feit lommebok som kniver om smulene.

Tror vi bør innse at noe må gjøres straks.

Det vil før eller siden bli enten knapphet på godene, eller at noen ser at de kan tjene mer penger på å leie ut feks rypejakta i et område ekslusivt til noen for feks 50 000 kr i stedenfor å selge 25 kort til 1000 kr stk. I tillegg vil dette kunne minske jakttrykket og vil kunne være gunstig for stammen.

De ensste det ikke er gunstig for er de 25 som har jakta der før.....

Link to comment
Share on other sites

Tror vi må ta inn over oss at vi er ved et veiskille.

Enten må vi vise moderasjon og ansvar, ellers blir et eller annet mye verre tredd nedover hodene våre.

Om det er den som betaler mest som får jakte eller rett og slett at ingen får det på aldri så lenge kan man bare spekulere i, men vi må våkne nå.

Det nytter heller ikke med frislipp etter en fredningsperiode.

Jeg tror (dessverre) at vi må innse at kvoter er en del av fremtiden om jakta fortsatt skal være allemannseie.

De færreste vil ha behov for å stappe 50+ ryper i fjeset hvert år.

Link to comment
Share on other sites

Hoy,

 

Jeg ser ingen automatikk i at en jeger fra utlandet skal ha samme muligheter til å jakte som meg, til samme pris. Jeg ser heller ingen grunn til at det skal være samme pris å jakte i en annen kommune en min egen hjemkommune. Hvis jeg ikke tar feil, er det allerede en slik differensiering i pris på fiskekort for innlandsfiske.

 

Hvis scenarioet utvikler seg til at det ikke er nok til alle, mener jeg at det er lokalbefolkningen som har hovedrettighetene til å høste og benytte seg av naturen i sitt nærområde.

 

Altraum...

Link to comment
Share on other sites

El gringo er inne på noe viktig og det er måtehold, helt enig i det du skriver, ingen trenger å skyte 50 ryper, den tida

da man skøyt for matauken sin del er over for lenge siden. Strenge kvoter er ihvertfall ret vei å gå, det må vi som jakter

godta uten å begynne å hyle om lave kvoter/bag limit, er heldigvis gla det fins jaktbare andre småviltbestander som er i

vekst og da tenker jeg ikke på predatorer.

Link to comment
Share on other sites

Etter å ha observert folk som feller 5-6 ryper i løpet av noen få minutter, er jeg en kjempetilhenger av baglimits, og er litt "skuffet" over at min lokale grunneier ikke har innført dette i år, selv om tellingene her viser gode tall for året. En effektiv jeger kan helt uten problemer felle 10 ryper i løpet av en dag, og hvis man da hadde hatt en limit på 3 om dagen, ville man kunne spart sju ryper fra bare denne ene jegeren på kun en dag. Slikt blir det fort mye vilt av.

 

Jeg jakter med hund i dette terrenget på tredje året nå, og har ingen dårlig samvittighet for den ene rypa vi har "fjernet" fra dette terrenget så langt. Og hadde vi fått fylt kvota en dag, så kunne vi eventuelt trent litt på selve fuglearbeidet eller ett og slett reist hjem med ett smil om munnen og visst at vi har hatt en kjempefin dag i norsk natur, og gjort det som jakt egentlig dreier seg om: høstet av overskuddet, ikke hamstret av en slingrende bestand.

 

Synd at folk ikke klarer å se lenger enn nesetippen noen ganger.

 

Men slik jeg ser det er stikkordene:

 

1. Mindre "korrupsjon" hos forvalterne

2. Bedre regulering av hva som kan defineres som ett "overskudd"

3. Bedre moral og etikk hos jegerne

4. Beskatte rovvilt mer effektivt, så man også i årene som kommer kan ha ett overskudd

Link to comment
Share on other sites

Mange brae argumenter her. Når det gjelder statskog så skal de være selvbærende de må selge så så mye jakt og fiskekort for å kunne drive. det er klart at selv om det er lite rype i fjellet så setter de kvote på 3-5 ryper pr. dag for å få solgt mest mullg kort. Når det blit nyttår så senkes kvoten til 1 rype pr.da for da har de fått solgt majoriteten av jaktkort. enkelt og greit. Når det gjelder "privat" grunn så er det i alle fall slik her jeg bor at det sjelden er noe problem å få jakte rev på åte. Lokal JFF har skuddpremie på rev, kråke ravn, mink og mår. Husker ikke alle satsene men rev får jeg kr. 300,- pr. stk pengene er spleiselag mellom lokalJFF, kommune og statskog nordland.

Før vi fikk skuddpremie ble det i snitt skutt 25 rev pr. år. Første året med skuddpremie ble det skutt 75 rever og sesongen 09/10 ble det skutt ca 40. har ikke tallene på de andre artene men det var en betydelig økning på dem også. Vi jakter rev fra fjord til fjell å det er merkbart på spesielt storfuggel/orre og rype. Jeg mener at jakt skal være åpent for allmenheten så lenge det er et overskudd å høste av. Ikke tvil om at penger har noe å si det har det vært i alle tider, men kanskje der er blitt mere synlig i de senere år. Det har bestandig vert slik at noen legger tilrette (viltstell) av egen interesse og så kommer det andre til og nyter/ høster av det.

Link to comment
Share on other sites

Hvis alle som jakter småvilt (matfugl) hadde lagt ned en liten innstats for å redusere predatorene tror jeg at bestanden av ryper og skogsfugl (og annet småvilt) har vært høyere enn det den er. Det er veldig mange jegere som tar ut mye matvilt uten å gjøre noe positivt for bestanden. Når jakta kommer så gir mange fan i kvoter og skyter for å fylle sekken.

Det er mange jegere som ikke forholder seg til kvotene som er satt. Jeg er en jeger som har jaktet mye og skutt mye fugl, men syns at kvotene somer satt bør respekteres. Kvoter er kommet for å bli og håper dette brer om seg til mange private terreng også.

 

Min far kom over et par jegere i Hamarøy her forlenden og de kommenterte at mange jegere ikke tenker fremover. Hvis en kommer over et kull med fugl så går mange etter dette kullet og skyter det de klarer. Veldig mange kull blir utradert pga dette. Dette er et tankekors og det er nok noe i dette. Tror nok at mange som opplever et kronår på ryper og skogsfugl skyter mer enn det som bestanden egentlig tåler. Dette er fugl som skal sikre bestanden videre. Føler at jeg har en viss dobbelmoral her for har selv skutt mye ryper tidligere. Det sies at en endrer tankegangen etter hvert som en eldes og det stemmer nok dette.

Link to comment
Share on other sites

Folk vil gjerne fiske laks. Folk vil gjerne jakte småvilt. Folk vil gjerne jakte storvilt.

Men man vil helst ikke yte noe for at det skal være storvilt, småvilt og laks fremover...

Dette gjelder ofte(men ikke bestandig) både de som sitter på fiske/jaktrett og de som vil fiske og jakte.

De som sitter på rettighetene vil vel ha mest mulig igjen for rettigheten sin.

 

Tror desverrre tilgangen for de fleste på både villaksen og viltet kan bli vanskeligere og vanskeligere etterhvert.....

Link to comment
Share on other sites

Dette blir vel som å banne i kjerka her på forumet men...

 

Eg tru vi skal ha litt tillitt til grunneigarane og rettshaverane. Det er dei som skal kunne bruke og tene pengar på ressursen i framtida. Det er derfor dei som egentlig har mest å tjene på ei god og berekraftig forvalting.

Ein kan få inntrykk, særleg her på forumet, at vi jegerar er dei einaste som kan forvalting og som bryr oss om ei god forvalting av viltressursane. Medan grunneigarane kun er opptatt av kortsiktig profitt.

Ein kan sikkert finne fleire eksempel på det meste, men på generelt grunnlag meinar eg dette er feil.

 

Størstedelen av både ansvaret og makta når det gjelder forvaltinga, bør ligge hos grunneigarane. I og med at det er dei som sit på rettane. Det vi jegerar bør gjere, er å sette krav til grunneigarane og deira forvalting. Dersom vi handlar kort eller leiger jakt hos grunneigarar som har ei dårleg eller manglande forvalting, skyter vi oss sjølv i foten. Betal heller litt ekstra for å jakte hos nokon som har eit bevisst forhold til forvalting av viltressursar, og som legger uttaket opp på ein berekraftiog måte.

Det gjelder uansett om vi er innanbygds, utanbygds eller utenlandsk jeger.

Link to comment
Share on other sites

Når det allerede er dradd frem laksefiske her i tråden, så virker det på meg som en god del

rettighetshavere har priset bort kundene sine og ikke minst priset bort store deler av rekrutteringen. Som har funnet seg andre spennende arter å fiske på. ikke minst er kveitefiske blitt en god erstatning for mange. Flere trøndelagslorder var ute i media og klagde sin nød i sommer over at det var for få fiskere. Og samtidig er denne islandske lakseguruen ute og forteller at det er allt for mange fiskere i elvene samtidig. Er det ikke en fare for at vi ender der med jakta også? Her lokalt har vi en til tider veldig stor rådyrstamme. Og det hadde sikkert vært fristende for grunneiere og selge dette eksklusivt og dyrt. Men hadde man da fått forvaltet stammen og tatt ut det antall dyr som skal til for å holde stammen på en fornuftig nivå? Jeg tror ikke det. Vi må ikke fjerne oss fra det høstingsbaserte friluftslivet og lage det om til kostbar sport og kun det. Da er jeg redd vi blir få jegere etter hvert. Og aksepten for hobbyen vil også sakte forsvinne. Når det gjelder utenbygdsjegere som kommer og tar "allt", så er realiteten her at vi trenger utenbygdsjegere for å holde rådyrstammen på et greit nivå :) Og det er vel akkurat det med behovet for å få ut nok dyr, som gir meg håp om at jakt skal også i framtiden vere noe alle jegere har mulighet til å være med på :D

Link to comment
Share on other sites

Hvem skal jakte når bestandene er små ?

 

Ingen. Eller alle. Jeg liker ikke denne egoistiske tankegangen om å utestenge utenbygds jegere så snart det blir knapphet på godene. Er de som vil utestenge utenbygdsjegerne prinsippfaste og konsekvente på dette punktet ? Dere som f.eks vil beholde den lokale rypejakta for dere selv: Vil dere synes det er greit å bli nektet adgang til elg-, hjort- eller villsvinjakt i en annen kommune ? Eller ikke få biletter til populære fotballkamper, konserter, kinoer, teaterforestillinger, eller bord på gode restauranter i nærmeste by ?

 

Også når det gjelder prissetting av jakt er det en god del dobbelmoral ute og går. Enkelte bønder prater om kommunisme hvis de ikke får solgt jakta til høystbydende, men mottar gladelig subsidier på andre landbruksprodukter.

Link to comment
Share on other sites

Dere som f.eks vil beholde den lokale rypejakta for dere selv: Vil dere synes det er greit å bli nektet adgang til elg-, hjort- eller villsvinjakt i en annen kommune ? Eller ikke få biletter til populære fotballkamper, konserter, kinoer, teaterforestillinger, eller bord på gode restauranter i nærmeste by ?

 

Hvis du legger ned en del jobb i å få gjennomført en fotballkamp, en konsert eller er stamkunde på den gode resturanten, synes ikke du da det er helt jævlig når det kommer en "jævla bonde" og tar billetten din foran trynet på deg? Og når denne bonden i tillegg sitter der, høymælt og utrivelig og utakknemlig, er du ikke da litt arg?

 

Den dagen jeg ser en Oslo-jeger som kommer opp hit for å gjøre noe annet enn å utrydde rypekullene han treffer på, så skal jeg gjerne overrekke sesongkortet mitt til han, så han kan jakte rev, sette mink-feller og annen predator-kontroll. Men enn så lenge så mener jeg faktisk, med hånda på hjertet, at jeg fortjener dette kortet mer enn den personen. Og det har jeg også all rett til. Jeg kan selvfølgelig flytte til Oslo for å prioritere å betale ALT for mye for en liten to-roms, og gå opp 3-4 hundre tusen i året. Men hvis jeg gjør det, kommer jo mye av dette til å gå bort i utgifter for å kjøpe meg den jakta som er overpriset, og spiralen har fått enda en ny runde.

 

Innenbygds jakt er en av de siste grepene bygde-Norge har for å forhindre enda mer sentralisering, og vil også være ett holdepunkt for meg når jeg videre i livet skal velge bosted, arbeidsplass og slike "detaljer". Jeg vil, som en aktiv jeger, alltid prioritere å bo i en kommune som kan gi meg ett godt tilbud av ALL jakt, ikke bare overpriset rypejakt 5-14 dager i året. Som forsåvidt vil forsvinne totalt hvis ingen skal beskatte predatorene.

 

NÅ, kan pepperen flomme :D

 

Tom Marius

 

PS: Ikke meninga å kaste dritt om Oslo-folk eller jegere fra Oslo, men det er ett begrep som er enkelt for folk å forholde seg til.

Link to comment
Share on other sites

Hvis du legger ned en del jobb i å få gjennomført en fotballkamp, en konsert eller er stamkunde på den gode resturanten, synes ikke du da det er helt jævlig når det kommer en "jævla bonde" og tar billetten din foran trynet på deg? Og når denne bonden i tillegg sitter der, høymælt og utrivelig og utakknemlig, er du ikke da litt arg?

Jeg hadde sikkert blitt skuffet over og ikke få delta. Om siste billetten gikk til naboen eller en "jævla bonde" som du kaller det, ville ikke spilt noen rolle. Jeg har heller aldri hørt noen forslag om å utestenge bygdefolk fra å ta del i norske byers ulike tilbud. Dette vil nok ikke skje heller. Da synes jeg det er en egoistisk holdning, og skulle utestenge byfolk fra jakta.

 

Din beskrivelse av "Oslo-jegeren" tror jeg stemmer dårlig med virkeligheten. De få jegerne jeg kjenner fra Oslo er i hvertfall dønn seriøse. Det er forøvrig de jegerne jeg kjenner fra andre steder i Norge også, uavhengig av by/bygdtilhørighet. Seriøsiteten sitter i hodet på folk, det er ikke noen link mellom seriøsitet og bostedsadresse.

 

Satt på spissen er det mye som kan være irriterende i hverdagen. Jeg er mer opptatt det prinsippielle, og synes forskjellbehandling generelt er noe dritt. Om det siste rypekullet blir utryddet av en byjeger eller en bygdejeger spiller således ingen rolle. Kullet er borte uansett. Er det så dårlig bestand, bør rypa totalfredes.

Link to comment
Share on other sites

Også når det gjelder prissetting av jakt er det en god del dobbelmoral ute og går.

Dette gjelder og oss jegerar. Mange ropar om overprising og kommersialisering og klagar over at prisane på jakt aukar. Samtidig som dei sjølvsagt krev lønnsauke i sin eigen jobb....

 

Nå forholder det seg slik at grunneiger (statskog eller andre) har budsjett som de skal ha til å gå opp. Landbruket blir peset på pris, de må ha inntekt av allt arealet sitt. Noe de kan ha inntekt fra er utleige/salg av jakt.

 

Det som er verst for viltet er salg av jaktkort. Døgn eller ukes kort. Den som leiger på langsiktig kontrakt tar mer hensyn til at en skal ha noe neste år. Jeger med kort på døgn eller uke har tendens til å skyte for fote på en helt annen måte enn de som har langsiktige perspektiver. (finnes data på dette men finner dem ikke nå)

 

Derfor er det min påstand at grunneier bør leige ut på lange kontrakter i de beste områdene. De perifere arealene kan heller legges ut til kortsalg. Dette gir tilgang til jakt for flere, og er beste måte å skjøtte viltet. Selv om Gjelsten/Røkke eller andre får en eksklusiv rett i gode arealer. Dette gavner omkringliggende områder.

Link to comment
Share on other sites

Guest loudenboomer

For jakten sin del er mataukens tidsalder forbi, velkommen til kapitalismens tidsalder. Tilbud og etterspørsel vil drive prisene - er bestandene små og etterspørselen stor vil de kapitalsterke ta over. At de kapitalsterke ofte ikke nødvendigvis er dem som jakter mest betyr lite når bestanden er lav (regulering av bestanden ikke nødvendig).

Prinsippet er generellt - gjelder også alle andre områder i samfunnet. (laksefiske, storviltjakt, hyttebygging, båtplasser o.s.v. o.s.v.)

Heldigvis finnes det muligheter for hvermansen bare en til en hver tid holder seg borte fra de mest etterspurte godbitene.

Link to comment
Share on other sites

Din beskrivelse av "Oslo-jegeren" tror jeg stemmer dårlig med virkeligheten. De få jegerne jeg kjenner fra Oslo er i hvertfall dønn seriøse. Det er forøvrig de jegerne jeg kjenner fra andre steder i Norge også, uavhengig av by/bygdtilhørighet. Seriøsiteten sitter i hodet på folk, det er ikke noen link mellom seriøsitet og bostedsadresse.

 

Min beskrivelse av "Oslo-jegeren" er hentet ut fra egne observasjoner i jaktterrengene her jeg bor, der folk kommer opp på hytta (som har playstation, fiber og varmekabler fra vegen og opp i senga; men det er en annen diskusjon) og jakter ei uke. I løpet av den uka har de gjerne skutt ut flere hele kull (og dette har jeg sett med egne øyne alt for ofte).

 

Satt på spissen er det mye som kan være irriterende i hverdagen. Jeg er mer opptatt det prinsippielle, og synes forskjellbehandling generelt er noe dritt.

 

Det er selvfølgelig at det er mye irriterende i hverdagen. At byene har flere kinoer, mens bygda hvor jeg bor har ingen. At det er umulig å kunne gå ut på ett skikkelig utested irriterer meg. Skikkelige spisesteder finnes ikke og det irriterer meg. Kollektivtilbud har vi ikke, og det er til tider UTROLIG irriterende. Men jaktterreng har vi, og det er mye av grunnen til at jeg holder ut med alt det andre som er irriterende.

 

Så kall meg egoistisk, men hvis man skal kunne jakte i fremtiden når bestandene blir små og restriksjonene mange, synes jeg ikke det er riktig at folk i byene skal få både i pose og sekk!

Link to comment
Share on other sites

Hvem skal jakte når bestandene er små...???

 

Om det skulle bli restriksjoner. :shock: Noe jeg håper det ikke blir. :!: Så mener jeg helt klart de lokale jegerne skal få jakttilgangen. :mrgreen:

 

Om det blir knallharde restriksjoner at også lokale jegere :evil: på vike, mener jeg de mest aktive jegerne som jakter på de fleste småviltartene inkl. småpredatorer skal få jakte. :|

Dvs. at dem som kun vil jakte matvilt får vike.

 

Men det siste er kun ytterste konsekvens. Er ikke tilhenger av dette. :wink:

Link to comment
Share on other sites

synes jeg ikke det er riktig at folk i byene skal få både i pose og sekk!

Men det er greit at bygdefolk får både i pose og sekk ?

Bygdefolket skal beholde jakta for seg selv, men kunne dra inn til byen og benytte seg av tilbudet der på lik linje med innbyggerne ?

Jeg skjønner at dette vil være gunstig for noen utvalgte, men jeg ser ikke logikken.

 

Dette er forøvrig ikke bare et by/bygdfenomen. Der jeg har hytte, favoriserer to nabokommuner egne innbyggere når jaktkort selges. Jeg har selv hørt hvor mye jegerne ( bygdejegere ) på begge sider av kommunegrensa sutrer over denne praksisen. Reinsjakta er bra i den ene kommunen og småviltjakta bra i den andre. Der sitter jegerne på hver sin side av kommunegrensa og forbanner nabokommunens utestengelse av utenbygds jegere.

 

Jeg ser stadig noen som forsvarer denne praksisen, og det synes jeg er leit. Friluftslivet vil bli mye fattigere om dette skulle bre om seg. Er du heldig bor du i en kommune med godt kystfiske, ei god lakseelv, fint skiterreng og uante jaktmuligheter på både stort og smått. For alle oss andre ville det blitt stusselige greier.

Link to comment
Share on other sites

Friluftslivet vil bli mye fattigere om dette skulle bre om seg. Er du heldig bor du i en kommune med godt kystfiske, ei god lakseelv, fint skiterreng og uante jaktmuligheter på både stort og smått. For alle oss andre ville det blitt stusselige greier.

 

Hvis du bor i en slik kommune, så bor du gjerne omtrent alene. Det er ingen hemmelighet at bygde-Norge avfolkes med en stor fart, og att gjennomsnittsalderen øker dramatisk.

 

Men jeg ser ditt syn og respekterer det, selv om jeg langt ifra er enig. Men det er godt at vi har en sunn debatt rundt dette, for jeg er helt sikker på at en dag vil dette faktisk bli en realitet. Ene eller andre veien.

 

Men hvis man så gjerne vil ha jakt, og den faktisk er forbeholdt innenbygds, så får man gå til det drastiske skritt og bli innenbygds. Det vil kunne bli ett virkemiddel for å få mer kompetanse og befolkning ut av byene og tilbake til bygdene, for å dra det til det ytterste.

Link to comment
Share on other sites

synes jeg ikke det er riktig at folk i byene skal få både i pose og sekk!

Men det er greit at bygdefolk får både i pose og sekk ?

Bygdefolket skal beholde jakta for seg selv, men kunne dra inn til byen og benytte seg av tilbudet der på lik linje med innbyggerne ?

Jeg skjønner at dette vil være gunstig for noen utvalgte, men jeg ser ikke logikken.

 

Er du heldig bor du i en kommune med godt kystfiske, ei god lakseelv, fint skiterreng og uante jaktmuligheter på både stort og smått. For alle oss andre ville det blitt stusselige greier.

 

Det her blir et sidesprang fra tråden tema. Har meg unnskylt.

Jeg hadde tenke å sende dette som PM men antar at det er flere som trenger å høre dette.

Pose og sekk?? Bær i posen og rype i sekk. Er det det du mener? Eh, nei, spøk til side.

Jeg bor ute i en av Nord-Norges distrikter. Og har også bodd en kortere beriode i Oslo. Og kan ikke på noen måte se at der er noen tilbud som fenger meg. Jeg holder meg laaaangt unna byer. Bare mas og jag.

 

Kan ikke forstå at du mener jeg er heldig som bor i en kommune med godt kystfiske, flere gode lakseelver, hundrevis av fiskevann, supert terreng å ferdes i, utvidet jakt på stort og smått. Med store naturbruks muligheter. For det er det det er hos oss. Naturbruk ikke friluftsliv. Jeg anser det ikke som heldig, det er mitt valg.

Hvis dette er en særdeles viktig faktor for deg foreslår jeg at slutter å sutre du flytter hit. For det her er sutring. Her er plass nok og du får akkurat de samme mulighetene som oss. Du er velkommen og da er du like "heldig" som meg.

Link to comment
Share on other sites

Kan ikke forstå at du mener jeg er heldig som bor i en kommune med godt kystfiske, flere gode lakseelver, hundrevis av fiskevann, supert terreng å ferdes i, utvidet jakt på stort og smått. Med store naturbruks muligheter. For det er det det er hos oss. Naturbruk ikke friluftsliv. Jeg anser det ikke som heldig, det er mitt valg.

Hvis dette er en særdeles viktig faktor for deg foreslår jeg at slutter å sutre du flytter hit. For det her er sutring. Her er plass nok og du får akkurat de samme mulighetene som oss. Du er velkommen og da er du like "heldig" som meg.

 

+1 :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

Til Redfox:

 

Jeg sutrer ikke. Jeg bare undrer på hvordan dere som fremmer denne proteksjonistiske tankegangen, skal argumentere for det. At du ikke trives i byen er ikke et godt argument. Du har fremdeles tilgang til byens tilbud, men du vil frata bybeboerne tilgangen til dine goder.

 

Jakt er viktig for meg. Dog ikke viktigere enn jobb og familie. Derfor flytter jeg ikke til Finnmark. Jeg vil likevel bli provosert av å bli nektet å jakte der, hvis andre får lov.

Kan ikke forstå at du mener jeg er heldig som bor i en kommune med godt kystfiske, flere gode lakseelver, hundrevis av fiskevann, supert terreng å ferdes i, utvidet jakt på stort og smått. Med store naturbruks muligheter. For det er det det er hos oss. Naturbruk ikke friluftsliv. Jeg anser det ikke som heldig, det er mitt valg.

Hvis dette er en særdeles viktig faktor for deg foreslår jeg at slutter å sutre du flytter hit. For det her er sutring. Her er plass nok og du får akkurat de samme mulighetene som oss. Du er velkommen og da er du like "heldig" som meg.

 

+1 :mrgreen:

 

Men pengeoverføringene fra sentrale strøk vil dere fortsatt ha, eller ?

Link to comment
Share on other sites

Redfox: Tror nok ikke du har det store perspektivet her. Poenget er at storsamfunnet i hovedsak er solidarisk i sitt vesen. Det er enorme overføringer fra tettbodde områder til distriktene. Dette er en politisk villet ordning som skal bidra til å sikre bosetting og næring i hele landet. Med tanke på alle de mange milliardene av kroner som overføres fra byeene til distriktene, og dermed gjør det mulig å bo ute i distriktene, er det ganske utrolig at man ute i distriktene vil stenge ute andre fra jakt og fiske ol. Hvor er fellesskapsfølelsen?

 

Jeg kommer selv fra en liten kommune og bor nå i Oslo. Jeg har sett begge sider av denne debatten og kan med hånden på hjertet si at eksemplene som noen benytter for å stemple "byjegere" som lite opptatt av natur og viltskjøtsel er vås. Selvsagt er det "byjegere" som kun jakter en uke, det er bare det de har av ferie! De kan ikke stikke ut i helger eller etter jobb når de bor mange mil unna, så da sikter de seg inn på matviltet når de er på jakt. Predatorjakt er en luksus som de som bor i nærheten har anledning til å bedrive.

 

Men så er det er like dumt som å trekke konklusjoner på vegne av distriktsjegerne når man ser en av bygdas "helter" skyte fugl fra bilen sin fordi han ikke egentlig er så interessert i å gå i terrenget. Da kunne man argumentere for at jakta er så billig for distriktsjegeren at de ikke opplever noen verdi i den. Det blir noe man gjør for å få tak i billig kjøtt og få tiden til å gå.

 

En ting er jeg sikker på; Hadde det vært en likebehandling av alle jegere, slik at alle betalte det sammefor jakten, ville man bli kvitt en del uheldige elementer, spesielt blant distriktsjegere som jakter mest fordi det er en sosial handling og ikke egentlig har noe hjerte for jakta.

 

PS: saan har et godt poeng med folk i nabokommuner som stenges ute pga. tåpelige regler om "innenbygdsboende". Det er i hovedsak vanlige mennesker som rammes av forskjellsbehandlingen man ser mange steder. Rikingene kjøper seg forbi slike hindre uansett.

Link to comment
Share on other sites

Eg kjem frå distriktet, bur i distriket og er ein distriktsjeger. Likevel er eg einig i mykje av det Tordenkjeppen skriv her...

Vi i distrikta må komme oss ned frå vår høge hest og slutte å tru at vi er so jækla mykje betre eller meir seriøse enn "byjegerane".

 

Mesteparten av jegerane som kjem frå byar og sentrale strøk, har ikkje fått dette med jakt inn i frå barndomen av. På godt og vondt. Jegerane frå byen har derfor blitt jegerar fordi dei har ei stor og reell interresse for jakt, og dei må som regel gjere ein større innsats for å bli jegerar. Dei må i større grad søke kunnskap sjølv, både for å bli jegerar og dei må legge ned større innsats for å få tilgang til jakt.

 

Vi jegerane på bygda har fått dette inn frå barndommen av. Vi får overført jaktmoral, -kunnskap og -holdningar frå forige generasjon, og vi veit alle alt "kvaliteten" på dette kan vere varierande. Det er rett og slett ikkje alt vi lærer frå gamlefar som er heilt i tråd med dagens standard... Det må vi berre innsjå, sjølv om det kan sitte langt inne.

Blant bygdejegerane er det og kanskje større andel som kanskje ikkje er so veldig interressert i jakt, men som jaktar fordi kameratane gjer det, fordi familien gjer det, fordi det vert forventa og på grunn av det sosiale aspektet.

 

Enkelte trekker fram grelle eksempel her. Men la no ikkje desse eksempla vere beskrivande, verken for gruppa "bygdejeger" eller gruppa "byjeger". Råtne epler fins i alle kurvar, men la oss no for enkelhets skuld anta at dei er nokonlunde jamnt fordelt.

Link to comment
Share on other sites

Til Redfox:

 

Jeg sutrer ikke. Jeg bare undrer på hvordan dere som fremmer denne proteksjonistiske tankegangen, skal argumentere for det. At du ikke trives i byen er ikke et godt argument. Du har fremdeles tilgang til byens tilbud, men du vil frata bybeboerne tilgangen til dine goder.

 

Jakt er viktig for meg. Jeg vil likevel bli provosert av å bli nektet å jakte der, hvis andre får lov.

Kan ikke forstå at du mener jeg er heldig som bor i en kommune med godt kystfiske, flere gode lakseelver, hundrevis av fiskevann, supert terreng å ferdes i, utvidet jakt på stort og smått. Med store naturbruks muligheter. Du er velkommen og da er du like "heldig" som meg.

 

Men pengeoverføringene fra sentrale strøk vil dere fortsatt ha, eller ?

 

:shock: Åja, så jeg er av dem som ønsker å nekte tilreisende å komme å jakte!! Hvor har du det fra??

Vi kan ha en saklig diskusjon men ikke ta ting i fra lufta og legg ord i munnen på meg.

 

1. Jeg jakter IKKE rype som de tilreisende kommer for. Så for meg er det knekkende likegyldig hvem som skyter den. Bare man oppfører seg.

 

2. De tilreisende kommer for å jakte en uke. Vanligvis i sepember så er det slutt.

 

Tordenskjeppen, denne er til deg også.

Når det gjelder pengeoverføringer fra sentrale strøk og til distriktene, så kommer du med kun halve sannheten eller mindre.

Det er desverre slik at de sentrale strøkene ikke er i stand til å produsere EN krone uten råvarer fra distriktene eller fra utlandet. Det meste av skattekroner kommer også fra distriktene. Oslo har nesten 100% sekundær produksjon ikke primær. Og nå er det slik at de styrende myndigheter er lokalisert i hovedstaden, og det dem som forvalter kronene. Og fordeler dem til bl.a. distriktene.

 

Greit nok det at jeg ikke trives i byen ikke er et godt argument. Det var ikke ment som et argument heller. Men av en eller an grunn tok du det som et. Men kan du fortelle meg hvilke tilbud jeg har nytte av i byen????

 

Redfox: Tror nok ikke du har det store perspektivet her. Poenget er at storsamfunnet i hovedsak er solidarisk i sitt vesen. Det er enorme overføringer fra tettbodde områder til distriktene. Dette er en politisk villet ordning som skal bidra til å sikre bosetting og næring i hele landet. Med tanke på alle de mange milliardene av kroner som overføres fra byeene til distriktene, og dermed gjør det mulig å bo ute i distriktene, er det ganske utrolig at man ute i distriktene vil stenge ute andre fra jakt og fiske ol. Hvor er fellesskapsfølelsen?

 

Ja, det er en politisk villet ordning. Men ikke kun basert på at man ønsker en spredt bosetting over hele landet. Det er for at de styrende myndighetene vet hvor verdiene i dette landet skapes, nemlig i distriktene. Kan du fortelle meg hvilke verdier byene leverer??

Så jeg snur denne og sier at det er distriktene som som produserer verdiene og holder byene oppe. Og det er ganske utrolig at dere i byene tror at det er dere som holder landet oppe.

 

Før dere fortsetter diskusjonen foreslår jeg at dere leser mitt innlegg i denne tråden skrevet 17. sept kl. 11.57.

Legg merke til at den ikke er endret. Jeg har samme syn som dere på restriksjoner. Jeg mener at ingen er tjent med dem.

Link to comment
Share on other sites

Redfox: Du er nok ikke helt velinformert på lokaliseringen av verdiskapning her i landet. http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article1965793.ece. Verdiskapning er nemlig mer enn primærnæringene.

 

Men - poenget mitt var ikke å skape en pissekonkurranse om dette temaet. Poenget er at forskjellsbehandling av utenbygdsjegere er egoistisk og imot fellesskapstanken som samfunnet vårt bygger på. I ytterste konsekvens vil tankegangen hos de som ønsker å stenge ute jegere fra andre kommuner bruker også kunne brukes "andre veien", som argument for å kutte overføringene til distriktene.

Link to comment
Share on other sites

Ja det er nok voldsomt med verdiskapning i byene. På grunn av at de store firmaene har hovedkontorene sine der. Men jeg vet ikke om så mange oljebrønner i de store byene. Ikke er det særlig fiske eller oppdrett der heller (fisk er vel vår nest største eksportartikkel pr i dag?)Ikke er det så mye industri der lengre heller.

Så om man ser på hvor ressursene kommer fra ville nok bildet blitt et litt annet.

 

Selvfølgelig vil det bli størst verdiskapning i de større byene, men det kommer nok av ressurser som kommer fra distriktene.

Tror jeg.

Link to comment
Share on other sites

Hei Redfox !

 

Åja, så jeg er av dem som ønsker å nekte tilreisende å komme å jakte!! Hvor har du det fra??

Vi kan ha en saklig diskusjon men ikke ta ting i fra lufta og legg ord i munnen på meg

Jeg legger ikke ord i munnen på deg. Du har selv skrevet dette:

 

Om det skulle bli restriksjoner. :shock: Noe jeg håper det ikke blir. :!: Så mener jeg helt klart de lokale jegerne skal få jakttilgangen. :mrgreen:

 

Hvilke tilbud du har behov for i byen, vet du vel best selv. Uansett hva disse behovene måtte være, tror jeg ikke du ville likt å bli avvist pga. bostedsadressen din.

 

Her er forresten litt kjøtt på beinet ang. verdiskaping, skatt og statlige overføringer distrikt vs. sentrale strøk:

 

http://www.nho.no/files/171932.pdf

 

Les hele artikkelen, ikke bare overskriften.

Link to comment
Share on other sites

Jada, har lest hele artikkelen. Men den sa egentlig ikke så mye annet enn at arbeidskraft var den største ressursen vi hadde.

På den andre sia kan man jo beregne hva man vil.(er vår arbeidskraft så mye verdt egentlig? 5 mill nordmenn, 1 milliard kinesere...)

 

Sannheten er vel at uten olja så hadde vi vel fortsatt vært et av europas fattigste land, slik vi var for 50-60 års tid siden. Vi hadde vel kansje hatt fisk å eksportere, men utenom det er det vel ikke så mye vi er nettoeksportør av?(annet enn olje gass og fisk) Jeg tror fortsatt at mesteparten av ressursene kommer fra distriktene, selv om man regner på det å finner et anna svar.

 

Men dette blir forferdelig off topic.

Link to comment
Share on other sites

Jada, har lest hele artikkelen. Men den sa egentlig ikke så mye annet enn at arbeidskraft var den største ressursen vi hadde.

På den andre sia kan man jo beregne hva man vil.(er vår arbeidskraft så mye verdt egentlig?

 

Arbeidskraften vår er mye verd. Jeg mener å huske at hvis alle nordmenn sluttet å arbeide, ville oljefondet vårt vært tomt løpet av 2-3 år.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...