Jump to content

10mm Auto i Mag1


evert

Recommended Posts

Vi har tideligere diskutert dette(eller var det på SL?), og kommet til at 10mm Auto sannsynligvis er lovlig i NSF Mag1, da hylselengde er 25mm, og det ikke er noe problem å holde faktor med reduserte ladninger.

 

Det jeg funderer på er:

-hylselengder varierer, og det er normalt at hylser ligger en 0.1mm under spec.

Kan man bli risikere å bli diska om man stiller med en 10mm Auto, og hylsene tilfeldigvis måler 24,9mm?

Patronen bør jo være godkjent iom at specs er 25mm, men er det patronens fabrikkspesifikasjoner eller din trimmelengde/hylselengde som teller?

 

Har lyst å skyte Mag1 med en 1911, også har jeg lyst til å eie en 10mm, men det hadde vært kjipt å bli diska pga 0,1mm messing.

Link to comment
Share on other sites

Vil mene at det er hylselengden der og da som teller, dvs. at du er nødt til å stille med hylser som er lange nok der og da.

Det blir på samme måte som med avtrekk og kulevekt.

Det hjelper lite om avtrekket var 1360 gram på forrige stevne og at det står 140 grains på kuleeska.

Link to comment
Share on other sites

Tror nok det er lurt, ja.

Opplever til stadighet at kuler er lettere enn det som står på eska, så om man tror man skyter med 140 grains kule, kan det hende man kun har 138 (nå skyter jeg med 180 grains kule som veier 179).

Det er nok forholdene der og da (gjennom hele konkurransen) som gjelder, og sånn må det være, ellers kunne man jo trimme ned 357 mag-hylser til 38 short lengde for å sette det litt på spissen.

Eller 10mm Auto trimmet ned til 40S&W lengde...

Link to comment
Share on other sites

målene jeg får varierer fra 24,7mm til 25,2mm.

 

hylser som er målt er norma, winchester, federal og hornady.

 

hornady kommer best utav det, her målte 5 hylser 25,1, mens en eldre litt mer sliten en lå på rett i underkant av 25mm.

 

korteste ser ut til å være federal, disse ligger konsekvent mellom 24,7 og 24,9.

 

wincester hadde jeg bare en av, den lå mellom 24,9 og 25,0.

 

norma hadde størst variasjon, fra 24,8 til 25,2.

 

da er det håp, men det må skaffes hylser som holder spec...

 

noen som har noen starlinehylser og er lystne på a ta noen mål?

Link to comment
Share on other sites

Midway selger ymse hylser i 10mm Auto, så det går an å ta en telefon.

http://www.midwaynorge.com/apps/ebrowse ... *+9014+***

Går ut fra at fabrikknye, ubrukte hylser kan være noe lengre enn de som har vært ladd.

Regner med at trimming inngår i ladeprosessen på fabrikkene.

Ellers fins det jo noe som heter 10mm Auto Mag, så da har man sikkert nok å trimme på.

http://www.midwaynorge.com/apps/ebrowse ... *+9014+***

Link to comment
Share on other sites

Hei!

Jeg har nå målt 10 stk Starline, 4 er 25 mm, 6 er 24,9 mm, så her må det sorteres!!

 

takk!

det er bra å vite at det går an å finne starlinehylser som holder spec, sortering skulle ikke være så vanskelig de få gangene i året jeg stiller på et Mag1 stevne!

Link to comment
Share on other sites

Da reglementet for Mag 1 ble laget var forutsetningen med bestemmelsen om 25mm hylselengde å inkludere 10mm auto. 10mm auto har en nominell hylselengde som er over 25mm og min erfaring er at rettveggede hylser har en tendens til å bli kortere ved bruk. Måling av hylselengde ville da kunne ende opp i en diskusjon om måling før eller etter avfyring.

Den tid jeg har sittet i jury for spesialfelt NM har dette ikke vært tema så jeg mener du trygt kan bruke 10mm uten å finmåle hver enkelt hylse.

Grensen ble satt for å forhindre eksperimenter med å få 9mm, 40 s&w osv. til nødvendig faktor.

Dette kan det sikkert lages uendelige diskusjoner ut av, men slik endte det opp og jeg har ikke hørt at noen har problem med avgjørelsene.

Link to comment
Share on other sites

Grensen ble satt for å forhindre eksperimenter med å få 9mm, 40 s&w osv. til nødvendig faktor.

 

 

Eksperimentere??

Min 40 s&w holder faktorkravet for Mag1 med fabrikkammo (190 gr FMJ - Faktor på 196)

Så jeg ser egenlig ikke hvorfor 10mm Auto skal være tillatt og ikke 40 s&w.

Men skal 10mm Auto være tillatt så er det jo bare å forandre til 24mm hylselengde i reglene??

(fortsatt langt ned til 9mm og 40 s&w og ingen trenger å risikere noen diskusjoner)

Jeg for min del kommer alltid til å skyte magnumfelt med revolver, det er det som er morro :twisted:

Link to comment
Share on other sites

Jeg hadde uansett ikke tatt sjansen på å møte opp med for korte hylser.

Siden regelverkets paragraf 8.25.7.1.7 kun sier "minimum hylselengde for ammunisjon" og ikke "nominell hylselengde for ammunisjon", kan man med regelverket i ryggen finne på å underkjenne ammunisjonen.

Det blir jo, som tidligere nevnt, det samme som om man stiller med kuler som nominelt skal være 140 grains, men som ved kontroll viser seg å være 138 eller 139.

Firkantet ?

Muligens, men hvordan skal ellers reglene være ?

Hva om faktoren er 189 ?

Vi bruker jo målekasse for våpnene, måler avtrekk med kalibrert vekt, måler faktor, veier kuler, veier våpen (det hjelper ikke å skylde på møkkete våpen om spesialpistolen veier 801 gram...).

Reglene er og må være entydige og bastante, ellers blir det tolkinger og gråsoner.

I tilfellet 10mm Auto, burde regelverket vært tilpasset denne patronen på en bedre måte siden variasjon i hylselengde kan forekomme.

Det er neppe andre aktuelle patroner som ligger i grenseland her, så hylselengden kunne med fordel vært satt ned til f.eks. 24mm eller 24,8 for den saks skyld.

Slik regelverket er nå, antar jeg at man kan befinne seg på tynn is.

Det hjelper så lite hva intensjonen var...

Link to comment
Share on other sites

Neida, holder meg unna ting som kommer ut av ræva på måser. :shock:

 

Sånn jeg ser det, må reglene betraktes som absolutte og uten synsing.

Tviler på at jeg ville få godkjent spesialrevolveren om den veide 1001 gram eller var en halv millimeter for lang, så jeg valgte å ha litt å gå på der.

Det er skytterens ansvar at utstyret er iht. reglementet.

Våpenkontrollen skal påse at så er tilfelle.

Er hylsene for korte, så er de jo det.

Gringoen er streng, men rettferdig.

UGH, jeg har talt ! 8)

Link to comment
Share on other sites

Slenger meg på her og og sier meg helt enig i at regler er til for å følges, men ved en kikk i reglementet for spesialfelt (8.25.7.1.7) er det for hylselengde i magnum 1 satt kun tallet 25 (ikke noe komma null bak, og ikke angitt minste toleransegrenser).

Så hva gjør en da når egnet måleverktøy måler hylsa til 24,6 mm? Hadde jeg sittet i våpenkontrollen hadde denne hylsa fått passere i og med jeg da tolker reglementet dithen at hylsa er 25 mm etter en avrunding til helt tall.

 

Strengt tatt mener jeg her at hylsekontrollen kan utføres med linjal som kun har markeringer for hele mm, og da vil jo saken være biff så sant linjalen er innenfor specs.

 

Edit: sitter vel helst ved chronografen og kontrollerer ammoen, og ikke i selve våpenkontrollen.

Link to comment
Share on other sites

Men nøyaktigheten av tallet er jo kun angitt i hele millimeter, så da ville jeg som dommer stilt opp med skyvelær og glemt de små strekene som er mellom millimeterstrekene.

Eller burde jeg da brukt mikrometer i tilfelle hylsa skulle være 24,999 mm og ikke 25,000?

 

Toleransegrenser er satt på kassemål og faktorkrav, men det er ikke angitt noe slikt angående hylselengden. Derfor blir det i mitt hode til at tall skal avrundes til nærmeste hele millimeter for hylselengden.

Link to comment
Share on other sites

Det er der gråsonene og synsingen kommer inn, og som lett skaper tvil, tolking og forskjellsbehandling.

Det hjelper så lite hva jeg mener og synes så lenge noen med regelverket i ryggen kan diske meg dersom jeg er bittelitt under kravet.

Jeg ville aldri tatt sjansen på å stille i konkurranse verken med kuler på 139 grains eller hylser på 24,9mm.

Link to comment
Share on other sites

Der er vi nok ganske så enige (selv om JEG aldri hadde disket noen med hylselengde på 24,9).

Liker å ha litt greit med margin selv, så derfor er kulene 180 grains, faktoren på 203 og hylsene sjekket så de er over 25,0 mm (og kaliberet er 10 mm auto) :wink:

Link to comment
Share on other sites

I reglementet står det 25 millimeter (mm), og da er det jo nokså konkret.

25mm = 25,0mm.

http://www.skyting.no/files/%7B005060E6 ... 993%7D.pdf

For en gangs skyld er jeg uenig med deg. Her handler det om hvor mange signifikante sifre man skal operere med. Og for meg er det helt klart at så lenge det oppgitte tallet er 25 og ikke 25,0 eller 25,00 så godtar man en større feilmargin. Når kravet er 25 mm må man således godta alt fra 24,5 mm og oppover. Hadde man spesifisert 25,0 mm ville minste akseptable hylselengde ha vært 24,95 mm. Med 25,00 hadde nedre grense vært 24,995. Osv...

Link to comment
Share on other sites

er det noen fliser igjen til meg??

 

neida, jeg setter pris på at vi forsøker å få en oppklaring i dette!

 

lommeboka mi setter dog ikke pris på disse planene, selv om Brownells hadde gjort noen kroner om jeg fikk meg en delta elite...

Link to comment
Share on other sites

Joda, her kan vi synse og mene, men jeg tror nok at dersom en iherdig kontrollør ville diske noen pga. hylselengden, ville man ikke ha noen sterk sak selv om man viser til matematikk.

Jeg vet hva jeg mener om dette og hva jeg ville gjort dersom jeg satt i våpenkontrollen, men det er ikke saken her.

Jeg tror fortsatt det er reell fare for å havne i uføret selv med hylser på 24,9mm, så jeg hadde ikke tatt sjansen.

Det er forøvrig ikke spesifisert margin eller desimal på faktorkravet heller.

Består man testen med faktor på 189,5 ?

Link to comment
Share on other sites

Jeg hadde kanskje gjort følgende jeg; laget pang, skutt stevner, får du dq på det så kjører du det hele veien til topps i forbundet, du vey jo du ikke har jukset, skjer det ikke noe ved en kontroll = Alt OK.

Man trenger jo ikke å lage ett problem av det før det er det.

Link to comment
Share on other sites

snakket med en som har vært med på å utforme regelverket for mag1 og 2 i dag, og han mente at det var det han kalte "nominell hylselengde" som teller, altså hvor lang patronen og kammeret er etter specs.

 

han ville ikke uttale seg da jeg stilte ham spørsmålet om hva som skjer dersom hyls mi måler 24,9mm, annet enn at det er kulevekt og hastighet som måles i stevner, og sålenge patronen har "nominell hylselengde" innenfor specs er den godkjent.

 

trengs vel kanskje en klargjøring av hva som egentlig menes i regelverket?

Link to comment
Share on other sites

En klargjøring hadde vært på sin plass, da unngår en i alle fall forskjellsbehandling. Men hvor ofte kommer en bort i ammunisjonskontrollør med pinlig nøyaktig måleverktøy?

Lurer også på hvor mange som har .356 kuler i sin .357 magnum og tror de har kulediameter på .357. Så faren med å bli tatt ut til måling, og disket, vil jeg tro er like lett både med .357 mag og 10 mm auto til mag 1 klassen.

Link to comment
Share on other sites

snakket med en som har vært med på å utforme regelverket for mag1 og 2 i dag, og han mente at det var det han kalte "nominell hylselengde" som teller, altså hvor lang patronen og kammeret er etter specs.

 

han ville ikke uttale seg da jeg stilte ham spørsmålet om hva som skjer dersom hyls mi måler 24,9mm, annet enn at det er kulevekt og hastighet som måles i stevner, og sålenge patronen har "nominell hylselengde" innenfor specs er den godkjent.

 

trengs vel kanskje en klargjøring av hva som egentlig menes i regelverket?

 

Hylselende kravet er satt slik for å eksludere 40S&W fra mag 1

 

Den patronen kan lades til over 190 i faktor, men da er du svært nærme rødfeltet :D

(i noen våpen også inne i rødfeltet for hvor hardt det kan lades for i dette våpenet )

 

10mm patronen lader lettere til 190 i faktor, derfor er den godkjent til mag 1 :wink:

( i Glock har har jeg vært med på å måle 220 i faktor med 10mm, uten at hylse viste for høyt trykk :D )

 

(dette har vært oppe og avgjort på en FKP-konferanse, etter en diskusjon, ang hvordan dette skulle tolkes)

Link to comment
Share on other sites

I reglementet står det 25 millimeter (mm), og da er det jo nokså konkret.

25mm = 25,0mm.

http://www.skyting.no/files/%7B005060E6 ... 993%7D.pdf

 

25 mm er IKKE det samme som 25,0 mm!

 

Det kan godt være at det er ment slik, men matematisk sett er det ikke slik. Har man satt 25 mm som mål, opererer man med kun to gjeldende siffer. Hylsene må derfor måles med kun to gjeldende siffer også, og da vil alle hylser fra og med 24,5 mm og til og med 25,4 mm måles til 25 mm.

 

Hadde målet vært 25,0 mm ville man måtte akseptere hylselengder fra og med 24,95 mm og til og med 25,09 mm.

 

25 mm kan i praksis være alt fra 24,500000000 mm til 25,4999999999 mm.

 

Hvordan en dommer vil måle dette skal jeg ikke uttale meg om, men en matematiker vil og skal måle det slik som jeg sier.

Link to comment
Share on other sites

Joda, her kan vi synse og mene, men jeg tror nok at dersom en iherdig kontrollør ville diske noen pga. hylselengden, ville man ikke ha noen sterk sak selv om man viser til matematikk.

Jeg vet hva jeg mener om dette og hva jeg ville gjort dersom jeg satt i våpenkontrollen, men det er ikke saken her.

Jeg tror fortsatt det er reell fare for å havne i uføret selv med hylser på 24,9mm, så jeg hadde ikke tatt sjansen.

Det er forøvrig ikke spesifisert margin eller desimal på faktorkravet heller.

Består man testen med faktor på 189,5 ?

 

Dersom både utgangshastigheten og kulevekta er målt med fire gjeldende siffer, kan man ende opp med 189,5 i faktor. Dersom ett eller flere av målene er gjort med bare tre gjeldende siffer, er man nødt til å runde 189,5 opp til 190. Det samme måtte man etter min mening gjort så lenge faktorkravet er 190 og ikke 190,0.

 

Igjen, dette er hva en matematiker ville og skulle gjort, ikke hva en stevnekontrollør nødvendigvis ville gjort...

Link to comment
Share on other sites

Kan ikke løsningen på dette være å spørre FKP? Be om en uttalelse som evt følges opp med en klargjøring av reglene.

Kan ikke skjønne at FKP skulle ha noe ønske om å utelukke 10 mm Auto fra mag 1 om den ellers oppfyller kravene.

 

Senest i fjor ble det oppdaget en uklarhet i feltreglementet. Dette førte til en konkretisering av reglene.

Link to comment
Share on other sites

"Det samme måtte man etter min mening gjort så lenge faktorkravet er 190 og ikke 190,0"

 

Faktorkravet er 190,0, så det er disk med faktor på 189,9

Det er forøvrig ikke spesifisert margin eller desimal på faktorkravet heller.

Består man testen med faktor på 189,5 ?

 

Det var det Gringo skrev jeg kommenterte. Jeg har ikke lest det konkrete reglementet. Men hvis det der står 190,0 og ikke bare 190, så er jo saken biff og ingenting å diskutere...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...