Jump to content

Transport av skytevåpen og ammunisjon


Trugetur

Recommended Posts

Plikten til å ha våpen og ammo adskilt gjelder bare ved sending, ikke ved transport i bil. Du kan godt oppbevare både våpen og ammo i samme bag i bilens bagasjerom, det eneste kravet er at hvis du forlater bilen skal våpen/ammo ikke være synlig utenfra og bilen må være låst. 

Edited by Alien 9mm
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Både lov og forskrift gjelder:

 

Våpenlovens § 20 stiller "Krav til mellombels oppbevaring, transport og sending av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon"

 

Og presiserer:

 

Skytevåpen og ammunisjon, som nemnd i første ledd, skal vere åtskilde under transport og mellombels oppbevaring, med mindre skytevåpen og ammunisjon vert oppbevarte i tryggingsskap eller våpenrom

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Både lov og forskrift gjelder, men forskriften inneholder en særbestemmelse for motorvogn. Ved transport i motorvogn er det ikke krav om at våpen og ammo skal være adskilt, dette kravet gjelder bare ved transport i annet enn motorvogn. Reiser du med tog skal du mao ikke ha våpen og ammo i samme bag/sekk. 

Link to comment
Share on other sites

Nå skal ikke jeg påstå å være noen juridisk ekspert, så da stiller jeg et spørsmål som sikkert er dumt.

 

Når det står at våpen og ammo skal være adskilt eller oppbevares separat fra hverandre, kan ikke det bare bety at du ikke transporterer våpen med fullt magasin i våpenet? Eller for å vri på det, dersom jeg har våpen i et futteral og har et annet futteral med fulle magasiner, oppbevares våpen og ammo separat selv om begge futteral ligger i samme bag.

 

Eller har noen lenke til en tekst som viser at dette er uriktig lesing av teksten?

Link to comment
Share on other sites

Ved f.eks. overnatting på hotell med bilen parkert utenfor, er det da greit å gjøre det samme? Eller bør man fjerne vital del og ta med seg?

Spørsmålet er vel egentlig: hvor lenge kan man si at det er "mellombels oppbevaring"?

Link to comment
Share on other sites

11 hours ago, PugC said:

Nå skal ikke jeg påstå å være noen juridisk ekspert, så da stiller jeg et spørsmål som sikkert er dumt.

 

Når det står at våpen og ammo skal være adskilt eller oppbevares separat fra hverandre, kan ikke det bare bety at du ikke transporterer våpen med fullt magasin i våpenet? Eller for å vri på det, dersom jeg har våpen i et futteral og har et annet futteral med fulle magasiner, oppbevares våpen og ammo separat selv om begge futteral ligger i samme bag.

 

Eller har noen lenke til en tekst som viser at dette er uriktig lesing av teksten?

Helt enig, dette med "adskilt" er ikke nærmere definert, og kan bety alt fra "ikke i våpenet" til "forskjellige rom i bilen". Alt avhengig av hvor fersk/etaten politibetjent/jurist man kommer ut for, vil dere ha forskjellig utfall. Og neppe noen full definisjon før man trekker dette for retten.

Link to comment
Share on other sites

Et lite sidespor når det gjelder transport, men hva gjør dere når dere har med våpen på tog? Det står i Vys reisevilkår at 

 

Våpen til jakt og sport, og til personell fra Forsvaret, kan tas med på toget. Du må gi beskjed til Vys personale om at du har med våpen før du går på toget. Du kan bli nektet å ta med våpen og ammunisjon av sikkerhetsgrunner.

 

Jeg har aldri sagt fra om at jeg har med håndvåpen, det er ikke noe jeg har hatt ønske om å stå å fortelle til en konduktør på Oslo S midt i rushen. Noen som har erfaringer?

Link to comment
Share on other sites

Det anbefales at dette opplyses til alle passasjerer og ansatte i det man kommer inn i toget. Gjerne med høyrøstet stemme. JEG HAR VÅPEN! 🤪 

 

(*selv ser jeg heller ikke poenget med å opplyse om dette. Det skaper bare mer problemer enn det er verdt)

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Hva hvis man skal ta bus, båt og T-banet for å reise fra hjem til skytebanen og tilbake (Nesodden-Oslo)? 
Hvis man har en væske med to adskilte lommer og begge kan låses med egen hengelås, kan man ha pistolen i den ene lomme og ammunisjon (+ evt vital del) i den andre lomme? Må man låse pistolen i bagasjerommet til bussen?

Edited by abarbu
Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, abarbu said:

Hva hvis man skal ta bus, båt og T-banet for å reise fra hjem til skytebanen og tilbake (Nesodden-Oslo)? 
Hvis man har en væske med to adskilte lommer og begge kan låses med egen hengelås, kan man ha pistolen i den ene lomme og ammunisjon (+ evt vital del) i den andre lomme? Må man låse pistolen i bagasjerommet til bussen?

Litt av problemet er at de spesifiserer "adskilt", men ikke hva dette betyr. 

Mener de ammo ikke i selve våpenet, ikke i samme rom, ikke i samme veske, ikke i samme del av bilen? Før man flisespikkeri på når det er godt nok, så kan det fort være opp til dagsformen på den uniformerte som kontrollerer samt vakthavende jurist når de mener det er alvorlig overtredelse. 

Selv mener jeg at så lenge det ikke er i selve våpenet/magasinet, så er det innafor. Tar ofte en boks 22skudd i den orginale kofferten til pistolen min, evt ammo i bagen med hørselsvern, da er de ihvertfall godt adskilt. 

Link to comment
Share on other sites

Politiet skriver selv at: «Når du frakter våpenet må det være tømt for ammunisjon og dekket til.

Hvis du må forlate våpenet uten tilsyn må du ta med en vesentlig del av våpenet slik at det ikke vil fungere. Det samme gjelder for våpen du har i bil.»

 

https://www.politiet.no/tjenester/vapen/lover-og-regler-om-vapen/#slik-oppbevarer-du-skytevaapen-og-ammunisjon
 

Har du våpen og ammunisjon i to forskjellige lommer så skal det altså være helt greit. Som @Razorback også antyder. 

Link to comment
Share on other sites

Utdatert og upresis info på politiets hjemmeside. Våpenforskriften har fått lettelser i krav til oppbevaring under transport i motorvogn:

Skytevåpen eller ammunisjon som transporterast i motorvogn kan likevel forlatast utan forsvarleg tilsyn når skytevåpen og ammunisjon er pakka og skjult og motorvogna er låst, eller når vital del av skytevåpen er fjerna.

 

Hva som menes med at våpen og ammunisjon skal oppbevares separat er ikke presisert. Vi får vente på først dom før dette blir klargjort.

Siden det er åpenbart at våpen skal transporteres uladd, så er det rimelig å tro at man med separert mener at våpen og ammo skal være i to ulike pakker slik at ved et evt. tyveri skal man ikke få med seg både komplett våpen og ammunisjon til dette våpenet. To våpenbagger vil dermed være påkrevd.

Link to comment
Share on other sites

@WintelJeg er nestformann i klubben og sendte for over et halvt år siden et brev til politiet hvor jeg spurte hvordan bestemmelsen skulle forstås ettersom det særlig ved reiser på buss/tog/sykkel/motorsykkel kan være upraktisk/vanskelig å oppbevare våpen og ammunisjon i to helt adskilte vesker/bagger. Fikk dessverre aldri noe svar. Det er veldig vanlig å transportere våpen/ammo i samme bag så inntil videre så velger jeg å tro at det er nok at de er fysisk adskilt i baggen. 

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Jeg har gått gjennom forarbeidene til våpenloven/våpenforskriften på jakt etter noe som kan klargjøre hva som legges i kravet om at våpen og ammunisjon skal være "åtskilde" under transport, jfr våpenloven § 20. Kravet om at våpen og ammunisjon skal fraktes adskilt er et krav etter EUs våpendirektiv. Forslaget til ny våpenlov ble endret flere ganger underveis i prosessen og kravet om at våpen/ammunisjon skal være adskilt under transport omtales så vidt jeg har funnet ut først i Prop 165 L (2016-2017) til Stortinget. Det står her at; 
 

Sitat

 

Andre ledd tredje punktum fastset som noko nytt at løyvepliktige skytevåpen og ammunisjon skal vere fråskilt under transport og oppbevaring, noko som gjennomfører det tilsvarande kravet etter EU sitt reviderte våpendirektiv artikkel 5a. Kravet til at skytevåpen og ammunisjon skal vere fråskilt betyr at skytevåpen og ammunisjon må mellombels oppbevarast eller transporterast som to ulike kolli, til dømes ved at skytevåpenet pakkast i eit futteral og ammunisjonen pakkast i ein sekk. Etter andre ledd fjerde punktum kan skytevåpen og ammunisjon oppbevarast saman om dei vert mellombels oppbevara i godkjent tryggingsskap eller våpenrom.


 

 

Det viktige i det siterte er at det står at fråskilt innebærer krav om at det er to ulike kolli, det er mao ikke nok at de oppbevares i to adskilte rom i samme bag/sekk. Forarbeidene skal tillegges stor vekt ved tolkning av lover og her er det heller ikke slik at forståelsen som forarbeidene gir uttrykk for på noen måte er i strid med ordlyden i loven. Basert på det som står i forarbeidene er det nå min vurdering at transport av våpen og ammunisjon må skje i to adskilte kolli hvis det skal være i samsvar med våpenloven. 

  • Like 5
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...