Jump to content

Oppbevaring av våpen i bod


Teres

Recommended Posts

Hei.


Jeg skal flytte nå og lurer på noe angående plassering av våpenskap. Det er snakk om et rekkehus, men boden har egen inngang ved siden av ytterdøra til boligen. Jeg ser at lovverket sier at man ikke har lov til å plassere våpenskap i bod som har dør som går rett ut, gjelder dette om boddøren er en solid ytterdør med 2 låser og alarm? Om det hjelper kan jeg få montert kamera fra vaktselskapet eller vanlig IP kamera i boden sammen med alarmen.

 

Om det ikke er godkjent, kan jeg plassere våpenskapet i boden og oppbevare vitale deler i en Raufoss Safehouse inne i boligen?

Link to comment
Share on other sites

28 minutes ago, vavlo said:

Nja. Kan man oppbevare våpen utenfor inngangsdøra selv om vital del fjernes og oppbevares innenfor? Da kan det jo i prinsippet oppbevares hvor som helst. Feks i bilen eller garasjen.  Det er vel fremdeles et våpen?

Screenshot_20201101-172603_Chrome.jpg.06c70e10208a429dd03a07119c860e74.jpg

 

 

Hoveddel innelåst i FG skap i boden=utilgjengelig for uvedkommende-kravet i nr78 oppfyller, vital del i eget FG-godkjent skap inne i bolig oppfyller nr 79.

 

Jeg ville ikke gjort det sånn, men det er innenfor. Rundskrivet skiller ikke mellom våpen og vital del så ivrig jurist kan sikkert lage tull.

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Wintel said:

 

Hvor står dette?

Står ingen plass svjv. Det er en fortolkning av hva som er å regne som egen bolig slik jeg har forstått. Oppbevaring skal skje i eiers bolig iflg paragraf 79. Rundskriv 009 nevner blant annet frittstående bygninger på eiendom som utafor. Så skal frittstående fortolkes, og her er det en gjengs? oppfatning at rom eller bygning som ikke har innendørs tilknytning til bolig er å regne som frittstående, feks en bod som kun kan nås ved å gå ut av bolig. 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Wintel said:

 

Hvor står dette?

 Jeg fant informasjon på disse stedene:

Skivebom

Tryggerehverdag

 

Quote

1. Våpenskapet skal være plassert slik at våpeneier har eksklusiv tilgang til våpenskapet. Dette betyr at våpenskap ikke kan plasseres i bod, der det er tilgang for andre enn huseier i området utenfor bod-døren. Det har ingen betydning om boden er låst, om den er plassert med dør som vender ut i fri luft eller om boden er plassert inne i et boligkompleks. Det er heller ikke av betydning om det bare er beboerne i boligkomplekset som har tilgang til bod-området inne i bygningen.

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Chiefen.v-2 said:

Hoveddel innelåst i FG skap i boden=utilgjengelig for uvedkommende-kravet i nr78 oppfyller, vital del i eget FG-godkjent skap inne i bolig oppfyller nr 79.

 

Jeg ville ikke gjort det sånn, men det er innenfor. Rundskrivet skiller ikke mellom våpen og vital del så ivrig jurist kan sikkert lage tull.

 

 

Så jeg forstår hva du mener, hvorfor ville du ikke gjort det sånn? Det er veldig mulig det er noe jeg ikke har tenkt på og det hadde vært kjekt å vite før jeg evt kjøper nytt skap til vitale deler.

  

2 hours ago, Ellingskapteinen said:

Du får nok eit klarare svar om du sender mail til våpenkontoret i aktuelle fylke. 


Jeg tror jeg er nødt til å gjøre det :)

Link to comment
Share on other sites

1. Våpenskapet skal være plassert slik at våpeneier har eksklusiv tilgang til våpenskapet. Dette betyr at våpenskap ikke kan plasseres i bod, der det er tilgang for andre enn huseier i området utenfor bod-døren. 

 

Denne fortolkningen som NROF skriver på sine sider finnes ikke støtte for i lovverket. Om jeg har en bod med både innvendig dør til resten av boligen, men også ytterdør, så er det ikke dekning i hverken lov eller forskrift til å forby dette, så lenge man "oppbevarer våpen slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem".

 

Tryggere hverdag skriver jo nesten det motsatte (som det heller ikke finnes dekning for i noen lovhjemmel jeg har funnet):

Plassering i integrert garasje
Garasje er kun godkjent som oppbevaringsplass for våpenskap om garasjen er en del av boligen og det er en dør mellom boligen og garasjen.

Jeg mener å ha lest at garasje er tillatt brukt som oppbevaring, så lenge denne er integrert med huset (altså ikke frittliggende), men det sto ingenting om at det må være dør mellom garasjen og huset...

Jeg vil tro at tanken med "Er boden plassert slik at kun eier av våpenet har tilgang til bod-døren er dette en godkjent plassering. Har derimot andre tilgang til området foran boden sier loven at dette ikke er lovlig selv om boden er aldri så godt låst. Det samme gjelder om boden befinner på et fellesareal hvor kun enkelte har tilgang" er å forhindre at våpen oppbevares i fellesboder og lignende.

En bod i din egen enebolig, som også har ytterdør, er neppe tenkt omfattet av dette forbudet (som sikkert står i et eller annet rundskriv).

 

Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, Wintel said:

1. Våpenskapet skal være plassert slik at våpeneier har eksklusiv tilgang til våpenskapet. Dette betyr at våpenskap ikke kan plasseres i bod, der det er tilgang for andre enn huseier i området utenfor bod-døren. 


Jeg vil tro at tanken med "Er boden plassert slik at kun eier av våpenet har tilgang til bod-døren er dette en godkjent plassering. Har derimot andre tilgang til området foran boden sier loven at dette ikke er lovlig selv om boden er aldri så godt låst. Det samme gjelder om boden befinner på et fellesareal hvor kun enkelte har tilgang" er å forhindre at våpen oppbevares i fellesboder og lignende.

En bod i din egen enebolig, som også har ytterdør, er neppe tenkt omfattet av dette forbudet (som sikkert står i et eller annet rundskriv).

 

 

Takk for utfyllende svar. Jeg tar å ringer våpenkontoret i morgen for å forsikre meg om at jeg ikke gjør noe feil.

Link to comment
Share on other sites

"Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, skal oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem."

 

Denne lovteksten er relativt klar, og vanskelig å tolke annerledes enn at oppbevaring av våpen bør skje inne i huset. Oppbevaring i garasje eller boder med egne dører ut av huset, krever etter mitt skjønn søknad til politiet. Selv om det er gjennomgang (dør) inn til huset, og tiltenkt rom er sikret med alarm. Det er bedre å ha en godkjenning hvis det skulle skje noe. Du får bare ja eller nei. Intet mellom. 

19 hours ago, Wintel said:

Jeg mener å ha lest

19 hours ago, Wintel said:

Jeg vil tro

Å tro gjør man i kirken. 

En kompis var hos en legespesialist etter at et røntgenbilde viste noen mørke flekker i magen. Kompisen slo av noen artige fraser over hva han trodde de mørke flekkene var. Da satte legen øynene i ham, og sa "I dette huset tror vi ingenting. Enten så vet vi, eller så vet vi ikke". 

Det er nok lurt å ringe våpenkontoret/sende søknad. Husk på å få svaret skriftlig.

 

Link to comment
Share on other sites

23 minutes ago, Vapenskjold said:

"Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, skal oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem."

 

Denne lovteksten er relativt klar, og vanskelig å tolke annerledes enn at oppbevaring av våpen bør skje inne i huset. Oppbevaring i garasje eller boder med egne dører ut av huset, krever etter mitt skjønn søknad til politiet. Selv om det er gjennomgang (dør) inn til huset, og tiltenkt rom er sikret med alarm. Det er bedre å ha en godkjenning hvis det skulle skje noe. Du får bare ja eller nei. Intet mellom. 

Å tro gjør man i kirken. 

En kompis var hos en legespesialist etter at et røntgenbilde viste noen mørke flekker i magen. Kompisen slo av noen artige fraser over hva han trodde de mørke flekkene var. Da satte legen øynene i ham, og sa "I dette huset tror vi ingenting. Enten så vet vi, eller så vet vi ikke". 

Det er nok lurt å ringe våpenkontoret/sende søknad. Husk på å få svaret skriftlig.

 

 

Jeg er her for å spørre om deres mening, det hadde vært litt rart å stille et spørsmål her om jeg allerede hadde svar på det? Derfor valgte jeg å bruke "tro" og "mener å ha lest".

Link to comment
Share on other sites

Det nevnes flere steder egen ytterdør på boden i tillegg til innvendig dør mellom hus og bod (selv om jeg ikke kan huske at trådstarter nevner dette).  I et slikt tilfelle der det argumenteres at «våpen ikke kan oppbevares bak en dør der andre har tilgang», når slutter en dør å være en dør? Når man skrur eller spikrer et antall spikre gjennom døra og inn i karmen? Når man monterer en metallslå med hengelås tvers over døra? To metallslåer? Eller når man smeller opp en ny yttervegg utenfor døra? Om man fortsetter sikringsjobben vil På ett eller annet tidspunkt det være enklere å ta seg gjennom veggen ved siden av enn gjennom selve døra.

 

Såvidt jeg kan se av argumentasjonen som har fremkommet har ingen hostet opp en lovtekst som sier noe spesifikt om plassering av dører og oppbevaring av våpen uten vitale deler. TS foreslår å oppbevare vitale deler i selve boligen i våpenskap, og tilleggssikre boden på ymse vis, med våpen uten vitale deler i våpenskap i boden. Jeg tror (jada, jeg går ikke i kirka, så jeg tar det ut her) det er lite sannsynlig at - om noen skulle ta seg alt bryet med å bryte opp boden, bli filmet på kamera, bryte opp våpenskap, OG stjele våpen uten vitale deler - at TS vil få problemer med politiet i etterkant (forsikringsselskap er en annen sak, sikkert). Enkelte har våpna sine hengende på stueveggen med vital del nedlåst... LIKE lite sannsynlig som jeg tror at man vil få problemer i etterkant av et slikt scenario, tror jeg noen ansatt i politiet vil tørre å skrive under på at dette er grei skuring i forkant... 

Link to comment
Share on other sites

Eg har våpenskapet festa i ei kjellarbu i ein 4manns bustad. Boden følgjer leilegheita mi med bu dør og hengelås. Alle dei vitale delane har eg låst inn i leilegheita. Dei ligg i eit godkjent skap saman med bunadsølv som er mykje meir plassbesparande enn eit heilt våpenskap. 

Eg har faktisk 2 venner som er tilsette hos politiet, og dei har begge vore på "synfaring" hos meg både edruelig og ikkje edruelig.  😅 Og begge 2 meiner denne løysinga er topp sjølv om dei ville plukka av den dyre optikken i tillegg. Eg bur i Kongsberg!

Link to comment
Share on other sites

Om bare din husstand har tilgang til arealet utenfor boden synes det å være greit. Om de andre husstandene har det, er det i strid med det som står i POD rundskriv 2009-009.
 

Uansett, dette diskuteres jevnt. Samme med oppbevaring av ammunisjon der betydningen av "tilsvarende låsbar innretning" skal fortolkes. Vi kan vel ikke gjøre mye annet enn å anta eller mene rundt fortolkninger av lovverket så lenge vi ikke har rettsavgjørelser   som sier noe om hvor landet egentlig ligger.

Holder det å oppfylle lovens intensjon (forarbeidene),eller må man følge lovens bokstav. Det finnes jo nok eksempel på at påtalemyndighet gjerne vil prosedere på lovens bokstav, jfr feks bæring av kniv på offentlig sted.

Sammenholder man det med enkelte politijuristers hang til å "gå av skaftet" i enhver sak som berører våpenlovgivning, så er ikke merkelig at bevisste våpeneiere utvikler smått paranoide trekk når det gjelder lover og regler rundt våpeninnehav. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

50 minutes ago, vavlo said:

Om bare din husstand har tilgang til arealet utenfor boden synes det å være greit

 

Det er vel å dra det litt langt?

Det rundskrivet sier er:

"Det er ikke adgang til å oppbevare skytevåpen i frittstående garasjer/uthus eller i kjellerboder i tilknytning til fellesarealer i boligsameier/ borettslag"

Om du har en bod i din egen husstand (boenhet), og denne har egen utgangsdør, så har jo andre mennesker tilgang til arealet utenfor boden din, men dette kan ikke forstås som ulovlig basert på teksten ovenfor. 

Link to comment
Share on other sites

19 minutes ago, Wintel said:

så har jo andre mennesker tilgang til arealet utenfor

For prinsippets skyld kan vi da si at det ikke er tillatt å oppbevare våpen i en enebolig? Der vil jo alle kunne komme inn i arealet utenfor og rundt huset.

Kravet i loven er tilstrekkelig sikring, at noen velger å tolke det gjør det ikke juridisk holdbart om det ikke er hjemlet i loven. Er sikringen tilstrekkelig, så er lovens krav oppfylt.

 

Link to comment
Share on other sites

Og sikringsmessig, hva er forskjellen på en kjellerbod med og uten dør videre inn i huset?

Det er nøyaktig like lett å komme inn i begge. 

 

Mye av dette er uten tvil flisespikkeri, men det burde vært en mer tydelig instruks som klart definerte hva som er lov eller ikke siden de allerede gjør det med fastbolting. 

Feks en garasje med kraftig port og låst bod innenfor vil jo kreve betydelig mer å komme inn i enn et rom i huset med glassdør eller vindu man kan se inn i.

Link to comment
Share on other sites

@Wintel Jo, kan hende det, men det står jo fellesareal, og det er vel knapt åpent for fortolkning.

 

Joda, jeg maler nok fanden på veggen her, og det er ikke vanskelig å se det noe meningsløse i grensedragninger rundt dette, som @msteiro påpeker, men @PerS uansett sier loven at det er innafor å oppbevare våpen i egen bolig (der alle dører og vinduer vender ut mot fellesareal) selv om denne måtte være utstyrt med dårligere dører og låser enn feks garasjen eller boden, så det er vel definisjonen på hva som regnes som egen bolig som er det springende punkt.

Jeg er ikke jurist, kun flisespikker, så jeg skal ikke ha bastante meninger om dette, men slik lovtekst er utformet er vel den eneste 100% "skuddsikre" måten å oppbevare våpen på, utenfor det vi sikkert vet er å regne som egen bolig, å få godkjenning av oppbevaring fra eget forvaltningsavsnitt.

Edited by vavlo
Skrivefeil
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...