Jump to content

Jervemannen på NRK 19,45 i kveld


202 outback
 Share

Recommended Posts

Hadde halveis på forhånd bestemt meg for at dette blir et program med en cowboy som fryder seg over å felle jerv fra helikopter. Men tok veldig feil. En mann som hadde stor respekt for dyret og som behandlet det på beste måte.

 

Hatten av for det!

Link to comment
Share on other sites

Jeg kjente et stikk i hjertet. Av to grunner. For det første er det litt trasig å se hiuttak. For det andre var dette dyrene jeg eventuelt hadde hatt sjans til å få på åtet mitt på fjellet. Hiuttaket skjedde under ti km i luftlinje fra åteplassen. Da er det bare å dra ned jaktbua. Neppe noe å se framover.....

 

Ellers et meget bra program. Ikke bitter. Bare forbannet. :wink:

Link to comment
Share on other sites

Fint program, fikk fint frem at man kan gjøre en slik jobb. Og gjøre den skikkelig, uten å derved være hverken cowboy eller lystmorder.

 

Mange skjønner desverre ikke at jegere og folk i slike stillinger, kan ta liv. Og samtidig ha følelser, forståelse for, og respekt for viltet, som sansynligvis går langt utenpå det personer som ikke har med jakt og jobb opp mot vilt har.

Link to comment
Share on other sites

Oppsynsmannen sa at det påståtte anntall rovdyr ofte var utsagn på grunnlag av uvitenhet.

Godt å se at det er dyktige fork som faktisk bedømmer anntallet på en skikkelig måte.

Selv om det er stor kritikk til kompetansen til den offentlige forvaltningen (ikke minst her på kammeret) tror jeg disse gjør en god og grundig jobb.

Ellers er det ikke gøy og se dyr blir plagd og så avlivet.

Men jeg har også respekt for jobben de gjør, og kunnskapn om dyrene og naturen.

Link to comment
Share on other sites

Bra program, synes han hadde rette innstillingen til jobben han måtte gjøre, men stiller ett stort spørsmåltegn med at helikopter og hiuttak virkelig skal være nødvendig?

 

Tenker flere sauebønder/jegere hadde prøvd seg etter jerven hvis det ikke var andre måter å ta dem ut på enn normal jakt. De som ikke tas ut med normal jakt bør få være i fred tenker jeg....

Link to comment
Share on other sites

Bra program, synes han hadde rette innstillingen til jobben han måtte gjøre, men stiller ett stort spørsmåltegn med at helikopter og hiuttak virkelig skal være nødvendig?

 

Tenker flere sauebønder/jegere hadde prøvd seg etter jerven hvis det ikke var andre måter å ta dem ut på enn normal jakt. De som ikke tas ut med normal jakt bør få være i fred tenker jeg....

 

 

Dette ble sikkert gjort for å ha full kontroll på både kjønn og alder på dyret som ble tatt ut.

Link to comment
Share on other sites

liker igrunn ikke sure innlegg på kammeret men nå klarte jeg ikke å dy meg :cry:

 

Det er noe fundamentalt galt her for en gammel jeger.

 

det å jage dyr med helikopter, bedøve å henge på en svær gps-sender på en mengde dyr gir meg en emmen smak i munnnen og er dyreplageri etter min mening. tror neppe en kan si at det er til for dyras ve og vel.

 

og det å ta et hi med ynglende dyr burde høre gamle dager til. et korps med snøskutere og folk som stresser hunnen og unger i dager før de får tatt de. da synes jeg "daktarikoffertene" blir litt til overs.

 

Jeg mener at det bør jaktes/skytes dyr i ei tid de ikke har unger! heller en fellingspremie eller en ansatt jeger hvis lokale jegere skyter for få.

Link to comment
Share on other sites

Situasjonen er veldig enkel, det er enten jerven eller sauen som må bort. Nå har våre høye herrer i Oslo bestemt at så og så mange jerv skal vi ha i de og de områdene. Er det ikke felt kvoten må ekstraordinære tiltak til.

Hva er ekstraordinære tiltak da? Jo når ikke vi jegere strekker til er det ikke så mye annet å gjøre en helikopter og snøskuter. De andre som påstår at det er bare å sette inn nok jegere vet ikke hva de prater om. En jerv kan vandre 10 mil ei natt hvis den finner det for godt, (i og med at det er natt er det stor fare for skare, hvor du ikke finner sporet!) den sky, den er så og si et rent nattedyr, den holder til som regel i tregrensen til høyfjellet. Gjør du løs en jerv til fots er det ingen menneske eller hund som holder den på noe vis, kun nede i lavlandet at man kan lykkes med slik jakt etter jerven når sporforholdene tillater det. Og hvor ofte er jerven der? Jo når den en gang kommer på åte:-)) eller streifer forbi, når du finner sporet 4-6 timer etterpå er den allerede kanskje ca 1-2 mil unna?

 

Jeg skjønner veldig godt at det brukes og må brukes snøskuter eller helikopter til denne form for uttak. MEN! Det som kan sies i ei bisetning er at har DN/SNO/kommunene vært mere lempelig med bla. skuterløyve, jervbås med gsm-alarm, hadde man kanskje sluppet disse hiuttakene.

For skal du felle en jerv i dag har du kun lov til å kjøre inn åte med skuter, resten må du sjekke manuelt selv til fots. Dette setter nettopp en svært stor begrensning for selve jakten med tanke på område jerven er i. Snu dette på hode, ta tv-programmet i går. Hva hadde skjedd hvis det hadde vært 500 kg med rein/elgkadaver 1-2-3 km i fra hiet? eller i et meget attraktivt jervområde/trekkrute med 2 mils slepespor inn til åteplass? Jo du hadde dratt inn jerv etter jerv inn på dette åte. Hvis DN/SNO lemper på slike regler kan man faktisk ha åte litt lengre til fjells, man kan kanskje ha kontroll på flere åter lengre unna bebyggelse osv. Ingen mann i verden som gidder eller har kapasitet å gå 2 mil på ski 2-3 gang i uka for å sjekke åte. Dette selvfølgelig i tillegg til jobb, øvrig jakt, kjerring og unger, trim av bikkjer osv.. Derfor felles det lite jerv i forhold til kvoten som tildeles.

Link to comment
Share on other sites

Enig. Og hadde SNO "lekket ut" sånn ca. hvor det er mest sannsynlig at jerven vil oppholde seg/ferde, da er sjansen mye større for at disse jervene kunne vært fellt under lisensjakta. Dalområdet der de oppholdt seg mest har traktorvei opp. Det er noen få setre der. Å lage en god åteplass ved den ene setra er helt kurant. Så kunne jegerne gjort jobben for SNO. Men det er hysj-hysj fra den ene kanten, mens de forventer rapportering så snart noen registrerer spor.

 

Jeg kjenner at jeg blir litt provosert når jeg tenker på det.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ingenting mot jervejakt, men det der synes jeg var noe svineri. Rovdyrbestanden bør reguleres med jakt og ikke med den slags metoder. Hvis vi aksepterer helikopter-"jakt" og hiuttak så er det jo omtrent ingen grunn til å ha ordinær jakt på verken jerv, ulv eller bjørn når vi like gjerne kan fly lavt over fjellheimen og skyte dem fra lufta. Utvid heller jakta og er ikke det nok så sett noen saftige skuddpremier så får vi nok felt de jervene vi skal.

 

Synes egentlig naturen begynner å bli passe detaljregulert når vi setter gps sendere på dyra og dreper dem som befinner seg 10 km fra der de har "lov" til å være. Det er tross alt vi som er gjester i naturen, ikke rovdyra.

Link to comment
Share on other sites

Der er jeg enig. Man kan fra statens side legge forholdene mer til rette for at jervene som ikke skal leve blir tatt under lisensjakta.

Det er også et annet moment jeg reagerer på. 5 av 6 sauer dør av rødrev og sykdom/ulykker. 1 av 6 blir tatt av fredet rovdyr.

Setter man det litt i perspektiv, bør det være mer rom for andre løsninger enn hiuttak.

Link to comment
Share on other sites

...er kok-forbannet på hele SNO, og jeg har skutt en del jerv på lisens-jakt.

 

.. Det virker som om SNO og DN legger det de kan av kjepper i hjulene får å regelrett sabotere ordinær jakt/ stenge av områder med jerv, etc,etc..for senere å surre med helikopter på hi-uttak, felling fra lufta, osv..Hver jerv SNO tar ut koster i snitt med helikopter-leie og heile stasen rundt 500000 kr :evil::evil:

 

..Tenk om bare noen av de pengene kunne vært brukt for å tilrette-legge jakta litt ...har lyst å bannes!!! :twisted:

Link to comment
Share on other sites

Samd med Mork og Arcticwinter, dette må i sum vera sløsing med sammfunnet sine pengar. Greit at SNO folka både kan og gjer jobben dei er sett til, men når flinke naturfolk blir sett til å ta ut jerv frå hi til skyhøge kostnader, tufta på ei teoretisert skrivebordsforvaltning, er noko gale. Det måtte då ha vore billegare og meir fornuftig å meldt frå til aktuelle jegerar i nærleiken om kvar jervane som var "utanfor grensa" held seg.Skjønar godt de er irriterte.

 

mvh Lindu

Link to comment
Share on other sites

Hadde man brukt de samme ressuresene på for eksempel ordinær hijakt på rødrev ville man nok spart mange flere sauer.

 

Den der helikopter virksomheten skaper sterke reaksjoner i befolkningen og det går ut over jegernes rennomme.

 

For å gjenta meg selv. Jævla svineri! Og jeg er absolutt FOR jakt på både jerv og alle store rovdyr.

 

Hvor er NJFF i denne saken???

Link to comment
Share on other sites

Det er også et annet moment jeg reagerer på. 5 av 6 sauer dør av rødrev og sykdom/ulykker. 1 av 6 blir tatt av fredet rovdyr.

 

Kva grunnlag har du for denne uttalelsen?

Er det synsing eller berre noko som du trur?

 

I 2010 var det ca.2,1mill sauer som vart slept på beite.

Og det var 2324 saueeigara som søkte erstatning for sau som var teke av rovdyr. Dei slepte tilsaman 586528 sauer på beite. Dei hadde eit totaltap på 61737 dyr. Av dette vart det søkt erstatning for 56044 dyr. Tilsaman fekk dei erstattning for 32662 dyr. Og dette er dyr som beviseleg er drepte av freda rovdyr, eller det er dyr som er mista i områder der det er beviseleg stort antall dyr som er drept av rovdyr.

 

 

På denne sida kan du finne alle relevante tal:

http://dnweb10.dirnat.no/Rovbase30Innsy ... tatningSau" target="_blank

 

 

Gaupe og jerv står for 55% av det totale sauetapet som rovdyr forårsaker. 21% er uspesifisert freda rovdyr ( dette er dyr som ein med sikkerheit ikkje kan sei kva som har drepe. Mange av dei vert ikkje attfunne.). Resten er det bjørn, ulv og kongeørn som har drept.

Ulven står foresten for berre 4,59% av dei erstatta dyra.

Link to comment
Share on other sites

Det er også et annet moment jeg reagerer på. 5 av 6 sauer dør av rødrev og sykdom/ulykker. 1 av 6 blir tatt av fredet rovdyr.

 

Kva grunnlag har du for denne uttalelsen?

Er det synsing eller berre noko som du trur?

 

 

 

 

 

Det var dette som ble sagt i filmen, gjeldende for det aktuelle området...

Link to comment
Share on other sites

Mulig jeg formulerte meg litt klønete i det forrige innlegget. Er SNO/DN litt mere lempelig på lovverket i tillegg vil det ramle jerv for fote. La de som syns åtejakt er artig få lov til å åte inn der jerven "ligger" - øke skuddpremie er også et flott tiltak, jeg har gjerne tatt ei natt eller to ekstra hvis jeg fikk 5-6-7 lapper i skuddpremie.

Men som sagt SNO/ Dn vil ikke at det skal skytes jerv uten at de har en finger med i spillet. Et argument jeg tror DN/SNO (de vil ikke si det, men jeg mistenker det) bruker for at de ikke bli så lett å skyte jerv er at krypskytingen øker.... mottrekk for det er å øke skuddpremi! 2500 kr i dag er ikke all verden så jeg skjønner godt at folk kanskje vil selge jerven privat og få mere for den.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...