Jump to content

Skogseiendom til salgs


375 H-H

Recommended Posts

Samme stat som gav bort et kjempeområde i Finnmark til en bitte liten gruppe.

 

Samme stat som kanskje vil la den styres av noen lokale som forfordeler til seg selv

( i 2010 ble det trekkes lodd om 72 reinsdyr totalt i hele Norge for utenbygdsboende)

 

Det finnes ingen kommuneskoger, bare statsskog.

 

 

Nei la heller private kjøpe dette og få eventuell jakt ut på det åpene markedet.

Det kommer alle tilgode på sikt

 

Både i i tilgjengelighet og totaløkonomi.

Link to comment
Share on other sites

Chiefen og Avtrekkern: Dere har visst slik tiltro til Kammeret, at dere tror sentrale politikere jevnlig er innom vår "Off Topic"-spalte! Som en som har "varit med från børjan" på nettstedet, er jeg stolt av det! :mrgreen:

 

Litt mer seriøst: Skal dere oppnå noe, må dere ta kontakt med noen med "påvirkningskraft", fortrinnsvis det politiske partiet dere er medlemmer i. På den måten kan dere påvirke at dette salget gagner norske jegere (man må ha velutviklet fantasi, og kronisk aversjon mot fakta, hvis man tror det gagner norske jegere at innen- og utenlandske krøsuser får enda mer kontroll med norsk utmark!).

 

"Nationen" har skrevet flere artikler om denne saken. På bakgrunn av disse artiklene tok jeg kontakt med statssekretærskiktet i det partiet jeg (tross alt (!?!)) er medlem i. Andre gjorde kanskje noe lignende. Etter det gikk det ut "et bud fra Keiser Augustus" om at Norskog og andre kunne kjøpe på samme vilkår som øvrige storkapitalister - hva det skyldtes, skal ikke jeg spekulere i. Men jeg har i hvert fall forsøkt.

Link to comment
Share on other sites

Enig med atrekkeren jeg. Hvis ikke staten kan sørge for at alle jegere får lik tilgang til jakt i den samme skogen, kan den bare havne på private hender for min del. Jeg er ikke interessert i at mine skattepenger skal brukes til å sikre billig jakt for noen få. Det finnes allerede nok av statlig skog som bare innenbygds jegere slipper til i.

Link to comment
Share on other sites

@saan: Jeg antar det er Fjellovens bestemmelse om "innenbygdsboende" du ikke liker. Jeg kan være litt enig med deg, særlig etter at en dom (i 1954?) slo fast at "innenbygdsboende" betyr bosatt i den aktuelle kommunen, (uasnsett kommunestørrelse og -utstrekning). Det har f.eks. vi i Flatanger syntes var litt rart, de som bor på grensa til almenningen i Namdalseid, er "utafor", mens de som bor i motsatt ende av N-eid, er "innenbygds". Med evt. kommunesammenslåing (frivillig eller tvang) kan det kanskje bli i endring i tolkingen av disse reglene.

 

Men jeg synes ikke prinsippet i seg sjøl er feil - noen fordeler bør vi som bor i utkantene fortsatt ha. Det er ikke "stavnsbånd" i Norge lenger - du er fri til å flytte til enhver kommune som måtte ha almenning, og dermed få full nytte av din nye "innenbygds"-status.

 

At prinsippene bak "Finnmarkseiendommen", som noen vil at også skal gjøres gjeldende helt sør til Engerdal, ikke er helt i min smak, er en annen sak.

Link to comment
Share on other sites

Hva denne "Finnmarkseiendommen" dreier seg om, vet jeg ikke. Det er jakt foreholdt innenbygdsboende på diverse Statsskogvald, jeg ikke liker. Eiendommene er eid av staten, altså alle skattebetalere i landet. Da synes jeg det er bare rett og rimelig at vi alle har samme rettigheter ang. bruk av disse.

Link to comment
Share on other sites

Hvis du går inn på historien om almenningene, vil du se at de kanpt er "eid" av "Hainn Stat". De er snarere ikke eid av noen som helst, men bruksretten til dem har hørt til et eller flere bygdelag "fra Arilds tid". Forvaltingen er lagt til Fjellstyrene/Statsskog.

 

Jakt og fiske er en (vesentlig) del av denne bruksretten - derfor har "innenbygdsboende" prioritet. At dette er definert som "innen en kommune" (som nevnt, bygd på en gammel rettsavgjørelse), kan kanskje være diskutabelt.

Link to comment
Share on other sites

Jeg blir ikke mer overbevist om at staten bør kjøpe denne ( eller andre eiendommer ), hvis de likevel ikke eier de etter å ha kjøpt de. Uansett eierskapsforhold regner jeg med at drift/forvaltning koster noen kroner pr. år. Dette må vi alle betale for, uansett om vi vil eller ikke. Da blir det prinsippielt feil at de som gjennomsnittlig betaler mest i skatt ( skattebetalere i sentrale strøk ), skal utestenges fra jakt på statlig grunn.

Link to comment
Share on other sites

Ja da mener du vel og at tilbud i byene skal forbeholdes byfolk?

Syns jeg leser oppslag utenfor Saga Kino: bønder og andre bygdefolk bes stille seg bakerst i køen, der kan dere vente og se om det er biletter igjen etter at borgere av Oslo har forsynt seg ferdig.

Eller på Huk: Bygdefolk, ikke ligg på stranden da du kan oppta plassen til en borger.

Trodde de tider var over.

Link to comment
Share on other sites

Klipp, klipp. G.Larson

 

I Finnamrk bor det ca 72000 innbyggere og ca 154.000 i Troms fylke.

 

Før hadde alle disse like mye å si og omtrent samme rettigheter i det omtalte område.

 

I dag har en liten registrert gruppe på omtrent 15.ooo av disse mer å si, og har i praksis større innflytelse og da større rettigehter enn de andre.

 

Såvidt det er meg bekjent kan mange av dem alle vise til slektsledd med enkelte forfedre tilbake til istiden fra stedet..

 

Kan jeg tillatte meg å spørre hvor du får all "informasjonen" til en del av dine syn i fra ?

Faktiske spørbare kilder er det ihvert fall ikke.

 

Finnamrkeiendom og all annen statsskog er, har ellers fullstendig ueetterlige eiedomsforhold ihht de lover som gjelder her på fjøla.

 

Hva konkret mener du med gitt tilbake til ???

Link to comment
Share on other sites

Jeg kan ikke se noe galt i at staten gir de som bor der retten til å styre litt over land og vann tilbake. Finnmarkseiendommens styre består av 3 fra fylkestinget og 3 fra sametinget. Så jeg ser det kansje motsatt, at det er alle i finnmark som har en mulighet til å påvirke styret over land og vann, istedenfor at alle andre skal bestemme.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Jeg garanterer herved at jeg aldri skal ta plassen din verken på Saga Kino eller Huk.

Jeg garanterer også at jeg ikke skal besøke Oslo by, med mindre jeg av en eller annen utenkelig grunn er tvunget til å reise dit.

 

Ja da mener du vel og at tilbud i byene skal forbeholdes byfolk?

Syns jeg leser oppslag utenfor Saga Kino: bønder og andre bygdefolk bes stille seg bakerst i køen, der kan dere vente og se om det er biletter igjen etter at borgere av Oslo har forsynt seg ferdig.

Eller på Huk: Bygdefolk, ikke ligg på stranden da du kan oppta plassen til en borger.

Trodde de tider var over.

Link to comment
Share on other sites

Stig444.

Jeg vet ikke om jeg forstår helt hva du mener, hvor har du det fra at jeg hevder noen rettigheter i Oslo?

Kan også fortelle deg at jeg ikke bor i Oslo, poenget mitt er at jeg mener ALLE skal ha lik tilgang til ressursene fellesskapet har, enten du bor i by eller på landet.

Var det vanskelig og forstå?

Link to comment
Share on other sites

Når jeg tenker tilbake på de arealene jeg har jaktet i, og vandret i, så er jeg på ingen måte imponert over den naturforvataltningen som Staten bedriver på "sine" arealer.....

Jaktmessig er de gjerne "utskutt", skogen "uthogd" og generelt lite tatt vare på etter en vanlig grunneiers standard.

Det skal bli veldig spennende å se hvor mange natureservater og vernesoner Staten oppretter på andre Private eiendommer, nå som de skaffer seg mye areal selv? Den som lever får se...

 

At Staten skal kjøpe store utmarksarealer for en pris som ligger to ganger eller mer over avkastningsverdien finner jeg litt merkelig? Har ikke Staten i Norge andre oppgaver enn å bli skogeier? Det er mange tiltak/investeringer som står i kø, og som gir bedre samfunnsavkastning enn skogkjøp. Hvorfor skal skattekronene fra ikke-jegere gå til å skaffe noen få jegere som vinner i Statsskog-lotteriet billig jakt?

Selv har jeg nå vært med på et Statsskogterreng på elgjakt i 3 år. En del rovdyr er det i egnen, og prisen vi betaler på Statsskog er omtrent det dobbelte av hva private terrenger går for i området. Nå skal det legges til at det er veletalberte bygdelag. Var det noen som brukte argumentet "billigere" jakt i Statsskog?

 

Mange mener at tilgangen blir så mye bedre med Staten som eier? Dette er virkelig en sannhet med modifikasjoner. Da må det være loddtrekning for ALLE. Uhildet og i ordnede former. Det er ikke tilfellet i dag.

Jeg tror man hadde sikret tilgangen til jakt for flere, og for de mest ivrige, dersom alle terreng gikk til høyestbydende? Så kunne grunneiere ha muligheten til å gå inn på høyeste budet. Dersom ALLE terreng faktisk kom ut på markedet tror jeg faktisk ikke prisene hadde gått nevneverdig opp, snarere tvert om. Det som derimot ville skjedd var at mindre ivrige jegere ville gitt seg.

 

Jeg tror også disse områdene vil tape seg mht viltbestander om de kommer i Statens eie - det åpnes generelt for altfor mange jegere på Statens eiendommer, og i tillegg råder mantraet "hvis ikke jeg skyter den så gjør noen andre det i morgen".....

 

Nei, naturforvaltning blir best ivaretatt av private grunneiere med lang tidshorisont: Der er det gjerne også åremålsutleie på jakta, og det finnes ikke noe bedre for viltet enn nettopp det!

 

Mange er i harnisk over at de risikere at mer velsituerte jegere tar fra dem jakta? Jeg tror at vi må finne oss i at noen tjener mer penger enn oss selv, det er ingen menneskrett å jakte heller, så de med feiteste lommeboka vil nødvendigvis ende opp med de beste jaktterrengene. Den som er flink/lykkes/har mye penger kjører flottere bil, har finere villa etc... Dette er heldigvis allment akseptert i Norge. Det er det også at håndverkere tar betalt det de vil/ markedet gir, uten at noen blander seg i det? Når man ser på REALLØNNSVEKSTEN i Norge, så har aldri jakta vært så billig som nå!! Jeger ekjøper seg Gummistøvler til 1400,- uten å sukke? "Vanlige" jegere kjøper våpen til 30-40 bærumstiere, men jaktkort over 1.000,-? Nei det er dyrt...!! Dobbeltmoralen noen legger for dagen er beint ut kvalm!

 

I Norge er jakta mer "feltmessig" enn resten av Europa, så vi ender nok neppe opp med en haug tyskere her på hjortejakt etter en 6-8 spirs hjort i stupbratte vestlandslier :wink:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...