Jump to content

Klassegrenser i NSF


Domino

Recommended Posts

I Fellesreglementet står det følgende:

 

"Forbundsstyret fastsetter de enkelte kvalifiseringskrav for klasseføring,

etter innstilling fra fagkomiteene. Disse bør være satt slik at det blir

tilnærmet likt antall skyttere i hver klasse, og slik at det tas behørig hensyn

til rekrutteringen."

 

Og her er status for oppnådde klassekrav pr. 22. august:

 

41336_422184916922_680271922_5383976_8340641_n.jpg

 

Som vi ser er det langt fra tilnærmet likt antall skyttere i hver klasse. Er det slik vi vil ha det? Er vi tjent med at det er slik? Og er det rett av FKP å se fullstendig bort fra ordlyden i Fellesreglementet?

 

Så lenge det står "bør" i reglementet kan selvfølgelig FKP gjøre hva de vil i forhold til klassegrensene. Etter min mening bør et reglement i minst mulig utstrekning inneholde ord som "bør" og "kan". "Skal" og "skal ikke" er mye greiere å forholde seg til.

 

Hvis man ser på fin- og grovpistol, samt hurtig fin og -grov, ser man også at det sannsynligvis hadde vært riktigere å ha forskjellige klassegrenser for fin- og grovvariantene av øvelsene.

 

Noen av dere vil nok trekke fram siste del av sitatet: "og slik at det tas behørig hensyn til rekrutteringen." Men er det sikkert at det er så bra for rekrutteringen at det er vanskelig å skyte seg opp i klasse?

 

Hva mener kammeratene? Ja, jeg vet at det er fagkomitekonferanse til høsten. Men det er da ikke galt at vi diskuterer diverse potensielle temaer i forkant. Da kan jo også vi som ikke skal dit få si hva vi mener...

Link to comment
Share on other sites

Enig i at det bør være forskjellige krav i fin/grov-øvelsene.

 

Statistikken er ganske misvisende da det er naturlig at det er flest D-skyttere. Der starter alle de nye opp og mange av de ser man ikke igjen i høyere klasser pga for lavt aktivitetsnivå eller frafall. De 3 andre klassene burde gå an å få en jevn fordeling på.

 

Forøvrig virker det som om det ikke er så mange som bryr seg om dette, så kanskje man skulle bare lagt ned hele greia og innført Åpen klasse på alt unntatt for junior og ungdom?

Link to comment
Share on other sites

:P Det er så, men det er LITE motiverende å havne som A skytter etter en heldig serie.. Er ikke mye gøy å stille i en klasse hvor du havner nederst hvær gang...

Enig. Jeg skulle ønske at man kunne hatt to resultater som gjeldende for klasseføring, men har man skutt bare ett stevne så holder det til å rykke opp(ikke ned).

Link to comment
Share on other sites

Jeg er enig i at vi må se på fordelingen mellom A, B og C og at denne skal være lik. Det kan være spesielle rektrutteringsforhold som gjør at klasse D er stor eller liten enkelte år.

 

Jeg har tatt meg bryet med å regne ut prosentfordelingen. Denne gir ingen holdepunkter for at det skal være ulike krav i fin og grov. Fordelingen A/B/C er nesten lik i VM fin og grov og i hurtig fin og grov.

 

Den viser videre at intensjonen om like store klasse kun er oppfylt i Luft 60 og i noen grad i Luft 40.

 

Forholdet mellom B og C er stort sett ok for alle øvelser unntatt Fri, men det er for få i A. Verst er fordelingen i standard der A/B/C er 5/20/31%

 

Øvelse VMgrov VMfin Std Silh L60 L40 Hgrov Hfin Fri

N 276 678 623 170 314 241 285 895 96

A 008 008 005 010 021 015 009 009 011

B 026 024 020 022 025 020 027 023 010

C 028 023 031 024 025 027 023 020 027

D 038 045 044 045 029 038 041 047 051

 

Beklager forskyvingen i tabellen, men dere greier nok å lese den :-)

Link to comment
Share on other sites

:P Det er så, men det er LITE motiverende å havne som A skytter etter en heldig serie.. Er ikke mye gøy å stille i en klasse hvor du havner nederst hvær gang...

Enig. Jeg skulle ønske at man kunne hatt to resultater som gjeldende for klasseføring, men har man skutt bare ett stevne så holder det til å rykke opp(ikke ned).

 

Stemmer dette? Jeg mener bestemt att man må klare kravet 2 ganger i løpet av ett år for å rykke opp en klasse. Om det ikke er tilfellet er jeg plassert i feil klasse på flere grener i år.

Link to comment
Share on other sites

:P Det er så, men det er LITE motiverende å havne som A skytter etter en heldig serie.. Er ikke mye gøy å stille i en klasse hvor du havner nederst hvær gang...
Du må skyte 12 serier, det er ikke nok med en. Og skyter du 550 på standardpistol eller 565 på grov, da er det sannsynligvis mer enn bare flaks. Uansett vil man alltid ha skyttere som setter pers og rykker opp, og kanskje ikke er i nærheten av den persen på noen år. Dette vil skje UANSETT hvor klassegrensene går.
Link to comment
Share on other sites

Lekte meg litt med de siste tallene for hurtig fin. Lot grensen for klasse C være 515.

Dagens 565-540-515 gir denne prosentfordeling: 17-45-38%

560-535-515 gir 25-46-29%

560-540-515 gir 25-38-37%

 

Ut fra dette synes en senking av A-kravet og uendret B-krav å gi jevnest fordeling.

Link to comment
Share on other sites

Som tidliger aktiv skytter, synes jeg klassekravene er ok.

Det som mangler er viljen til å trene på hvert enkelt program.

Det er ikke noe problem å skyte seg opp i A, i hurtig, std og VM.

Trener man presisjon med fin til man skyter godt, 47-48p i snitt.

Og så går over til å trene rytme/hurtig 10-20 sek serier samtidig som man trener press

og når det sitter vil resultatene komme.

Det tar kanskje noen mnd eller år, og mye skudd......

Link to comment
Share on other sites

Joda, de fleste skyttere er i stand til å skyte seg oppover i klassene. Og mange vil klare et A-krav med en passe blanding av trening, talent og tilfredsstillende utstyr.

 

Men det endrer ikke det faktum at dagens praksis skiller seg veldig fra det som står i Fellesreglementet. Og som A-skytter synes jeg jo også at det hadde vært gøy å ha selskap i klassen litt oftere... (Eller for å si det på en annen måte: Som nåværende aktiv skytter syns jeg ikke klassekravene er OK)

 

På felt hevet man jo grensene fordi det ble for mange i A. Da bør det også være vilje i FKP til å senke grensene på baneøvelsene der det er for få i A.

 

Time will show...

Link to comment
Share on other sites

Ja, det var et tema på konferansen i fjor. Det var faktisk enighet om at grensene burde heves. Det var dog gjort dårlig forarbeid så det ble kun synsing om hvor grensene skulle gå. Et spontant synseforslag gikk på 98-88-78. Dette kunne selvsagt ikke begrunnes da en ikke hadde sett på konsekvensene ved å gå inn i siste års resultatlister.

Etter forslag fra meg ble saken utsatt, og FKP skulle bruke resultatlistene til å finne ut hvor de nye grensene skulle gå for å få tilnærmet like store klasser.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Spørs om ikke 98 kan være litt i tøffeste laget dersom det ikke skal bli en ensom tilværelse i A.

Jeg innbiller meg at det er litt vanskeligere å fylle løypa i militær enn i fin, så det bør muligens differensieres mellom de forskjellige våpengruppene dersom andelene skal bli dønn like.

Ellers må man nok finne seg i at enkelte klasser stikker seg ut i de forskjellige våpengruppene, og da er sikkert en gyllen middelvei greit nok.

Kanskje 96-86-76 hadde vært greit nok, eller blir det for enkelt å skyte seg opp nå når vi kun trenger ett eneste resultat ?

Jeg sendte i sin tid inn et forslag om at dersom en skytter oppnådde ett (1) resultat tilsvarende kravet til to (2) klasser over der en befinner seg, skulle vedkommende rykke opp en (1) klasse.

F.eks. dersom en C-skytter skyter ett eneste A-resultat i løpet av sesongen, rykker vedkommende opp til B og ikke direkte opp til A som i dag.

Direkte opprykk til A burde kun skje dersom denne skytteren skyter minst 2 resultater med A-krav slik det var før, m.a.o. en kombinasjon av gammel og ny opprykksregel.

På denne måten burde B-klassen bli en god del fyldigere enn i dag, så kanskje det ikke er noe i veien med dagens prosenter, bare dagens krav om antall oppnådde resultater ?

Link to comment
Share on other sites

Altså om grensen skal gå ved 98-88-78 , 95-85-75 eller hva er bare av akademisk interesse.

 

Man bør vise at man tilhører den klassen man klarer kravet til, mao man må oppnå resultatet mer enn 1 gang (1 gang klarer til og med jeg, det er bare flaks :D ).

 

Jeg mener at man bør oppnå resultat minimum 2ggr som før, evt enda flere (3?).

Link to comment
Share on other sites

Tanken er nok at ved å endre til feks 98/88/78 så vil man få en mer riktig fordeling av skyttere. Det vil også kunne gi skyttere som på en god dag skyter bra en mulighet til å ikke bli klasseført i A ved feks 5 poeng ut i en løype på 100 slik som det er pr i dag.

 

Øker man til feks 98% vil man kun skyte ett A krav med 2 poeng i tap i samme løype....

 

K.

Link to comment
Share on other sites

Tanken er nok at ved å endre til feks 98/88/78 så vil man få en mer riktig fordeling av skyttere. Det vil også kunne gi skyttere som på en god dag skyter bra en mulighet til å ikke bli klasseført i A ved feks 5 poeng ut i en løype på 100 slik som det er pr i dag.

 

Øker man til feks 98% vil man kun skyte ett A krav med 2 poeng i tap i samme løype....

 

K.

Da forutsetter du at vinneren fyller løypa hver gang. Det er ikke noen selvfølge. Og bør heller ikke være det. Men det er en annen diskusjon... :D

Link to comment
Share on other sites

Mi meining er at ein bør droppe klasse A, B, C og D og bruke same klassene på opne stemne som på NM. (Menn, kvinner, junior, veteran etc.).

Du vil ikke at menn, kvinner, juniorer og veteraner skal kunne konkurrere mot hverandre uavhengig av kjønn og alder? Snakk om å gå baklengs inn i fremtiden...

Link to comment
Share on other sites

Mi meining er at ein bør droppe klasse A, B, C og D og bruke same klassene på opne stemne som på NM. (Menn, kvinner, junior, veteran etc.).

Du vil ikke at menn, kvinner, juniorer og veteraner skal kunne konkurrere mot hverandre uavhengig av kjønn og alder? Snakk om å gå baklengs inn i fremtiden...

 

 

Jauda, for meg kan vi gjerne ha berre ei klasse, open klasse, på alle stemner. For då "vil menn, kvinner, juniorer og veteraner konkurrere mot hverandre uavhengig av kjønn og alder".

Poenget mitt er at vi må forenkle. Og så lenge ein skyt same programmet, kan ein også vere i same klasse.

Link to comment
Share on other sites

Innføringa av A, B, C, og D var for at man skulle kunne konkurrere med de man var på samme nivå ferdighetsmessig. Dette for å være rekrutteringsvennlig. Jeg mener dette er et viktig aspekt og at dagens system er det riktige slikt sett. Debatten her går vel forresten på klassegrenser og ikke hvilke klasser som skal være selv om temaene er nært beslektet.

Link to comment
Share on other sites

Altså om grensen skal gå ved 98-88-78 , 95-85-75 eller hva er bare av akademisk interesse.

 

Man bør vise at man tilhører den klassen man klarer kravet til, mao man må oppnå resultatet mer enn 1 gang (1 gang klarer til og med jeg, det er bare flaks :D ).

 

Jeg mener at man bør oppnå resultat minimum 2ggr som før, evt enda flere (3?).

Det kunne man gjøre, men da måtte man etter min mening ta med en regel som "dekker" de som velger å skyte bare 1 eller 2 stevner i året. Dvs at skyter man programmet bare 2 ganger så tar neste års klassesetting utgangspunkt i det dårligste av de 2. Og skyter man bare 1, så klassesetter man etter det ene stevnet.

 

Hmmm, jeg må visst låne meg en revolver på søndag, så jeg ikke rykker ned en klasse til neste sesong...

Link to comment
Share on other sites

Da forutsetter du at vinneren fyller løypa hver gang. Det er ikke noen selvfølge. Og bør heller ikke være det. Men det er en annen diskusjon... :D

 

Nei, faktisk ikke. I denne utregningen var 100 poeng 100% men ikke dermed sagt at det er fullt hus :-)

 

Uansett er det rart at vi kan feks skyte ei løype og miste faktisk 2 skiver/skudd og fortsatt skyte ett A krav så sant at løypene har. Man skal vel faktisk helt ned under 36 figurer før man faller under A kravet med 4 poeng bort....

 

K.

Link to comment
Share on other sites

Opprykk og nedrykk er ikke noe problem i sørnorge, sør om moralsirkelen.

De som skytet i Nord Norge har store problem med å kunne skyte 2 like program pr år gr reiseavstander.

Det samme gjelder for mange skyttere på vestlandet, det blir for mye reising. Man må ta både 2 og 3 ferger hver vei for å komme til arrangøren. Det blir veldig lett å velge vekk det som man ikke hevder seg i..... som baneøvelser.

Jeg har var aktiv i mange år og reiste en del i M&R

Link to comment
Share on other sites

Det er mulig at alle klubbene i Buskerud har baner til å arrangere både luft, felt og bane? Men sånn er ikke ståa i nord. I Troms er det bare 3 klubber som har bane til å arrangere banestevner sommerstid. 2 som kan arrangere banestevner om vinteren, men en av dem har ikke arrangert stevner på mange år. 3 klubber har luftbane. Av 12 klubber i "fastlands-Troms" (eller mener du at vi lett kan dra til Svalbard på stevner?) er det kun 2 som har anlegg til å arrangere både luftstevner, banestevner (om sommeren) og felt.

 

Men vi finner løsninger! Selv om jeg setter pris på sympatien fra Vestlandet vil jeg tro at det er få skyttere som ikke får skutt de prograsmmene de ønsker minst 2 gg/år. Men da ser jeg bort fra silhuett- og fripistol.

 

Uansett så var vel ikke antall ganger klassekravene må oppnås det opprinnelige tema. Men heller om vi skal følge Fellesreglementet og justere dem så klassene blir jamnstore.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Dette er klippet fra ett referat fra fagkomitepistol

 

Sak 2010.72

 

Opprykksregler for feltskyting

Erfaringen med opprykk i feltøvelsen tilsier endring når det gjelder opprykkskravene. Disse økes med 3 prosent i klassene A, B og C. Det sendes forslag til forbundsstyret at dette vedtas fra og med 2011.

 

K.

Link to comment
Share on other sites

Forslaget viser at de ikke har skjønt noe som helst av innvendingene fra 2009. Matematikk/statistikk er tydeligvis rimelig fjernt.

 

Klasse A reduseres med omtrent 50%

Klasse B og C vil fortsette omtrent uendret i størrelse, men med noe høyere kvalitet.

Klasse D blir litt større.

 

Jeg synes for så vidt det er greit at A blir en liten "eliteklasse", men det strider mot NSFs egen intensjon om at klassene skal være tilnærmet like store.

Link to comment
Share on other sites

Eg meiner framleis det same: fjern ferdighetsklassene og erstatt A, B, C og D med menn, kvinner, veteran, junior og ungdom som på NM.

Folk må då kunne konkurrere i same klasse som andre av same kjønn/alder!

Alternativt kan vi operere med ei eiga klasse for nybegynnarar.

 

Vi har alt for mange klasser i NSF (og meir enn nok med øvelsar - men det er ein annan diskusjon..)

 

Som eit eksempel hadde vi totalt 65 startar på siste feltstemnet vårt. Fordelt på 4 øvelsar og 4 klasser vert det temmeleg nøyaktig 4 personar pr. øvelse/klasse.

 

Vi nærmar oss snart "kvar mann sin klasse/øvelse"!

Link to comment
Share on other sites

Det å fjerne klassene A,B,C og d og gå over til Menn, Kvinner og Veteran er vel det dummeste man kan gjøre i vanlige stevner.

 

Personlig har jeg ikke noe i mot at kravet økes med 3%, dvs at man faktisk kan skyte en løype og miste 3 poeng og IKKE skyte A kravet på en 100 poengs løype. Kanskje det nå blir en mulighet til å skyte seg ned en klasse ;-)

 

K.

Link to comment
Share on other sites

Artig diskusjon som jeg ikke alltid skjønner helt :D

...men jeg er ikke helt enig med deg Shadob :mrgreen:

 

Er det egentlig rett å kalle det ferdighetsklasser om man må regulere dem p.g.a antall? Skal det reguleres årlig for å holde statistikken?

Synes jeg kan høre det " -i fjor var det lett å bli A-skytter" :P

Hvis veldig mange skyter veldig bra så må nødvendigvis A klassen bli stor? Eller hvor den store massen måtte havne.

Er det ferdighetsklasser nå det igjen deles inn i alder og kjønn, og man skyter nøyaktig samme programm uten spesielle tilpassninger for alder eller kjønn?

 

I Baneprogrammene skulle det være plankekjøring. Resultatene våre plasserer oss der vi hører hjemme, ingen kvoter politiskkorrekte statistikker. Kan ikke skjønne annet at det må være et pluss for idretten om vi kan få mange opp på et høyt nivå?

Personlig har jeg aldrig skjønt vitsen med å skille ei 23-årig jente eller en 58-årig gubbe som skyter samme poengsum under samme forutsettninger.

 

Kanskje man bør se på hvor raskt det bør gå før man rykker opp eller ned?

 

Felt er helt klart vanskeligere, men her må jo "målemetoden" være skjekket og funnet iorden før man begynner å flytte på skyttere. Er det ikke rett fra starten blir det ei sann røre å rette opp i senere.

 

Juniorer har jeg ikke nevnt, for det synes jeg er både rett og viktig at man har.

Link to comment
Share on other sites

Jeg var heeeelt uklar i min uttalelse :oops: .

 

Feltskyting var mitt "ståsted".

 

I min lille verden :roll: - starter man ikke med feltskyting (og "grove" kaliber) - før man har vært med på noe annet - og dvs. lært seg et eller annet med .22.

Og det blir gjerne på "bane".

 

Men - som sagt - er det min skylappeverden :roll:

 

Ihvertfall:

 

Når man er kommet dithen - at feltskyting er tingen (som det selvsagt er :lol: ) - synes jeg at klassene kan forandres.

Link to comment
Share on other sites

Det blir feil å putte alle i en klasse bare for at de er menn eller kvinner, det er mye mer rekrutterende når skytterne kan konkurrere mot de som er jevn gode og ikke at de har samme kjønn eller alder.

 

Det eneste riktige hadde vært å beholde klassene A, B og C pluss en rekrutt klasse (D) og innført dette også på mesterskap med det resultat at vi hadde fått klassevinnere og kun 1 stk Norgesmester, nemlig den beste skytteren uansett klasse eller kjønn. Det funker for DFS, se bare på landsskytterstevnet.....der kan faktisk klasse 3, 4 og 5 bli Skytterkonge eller Dronning....og Dronning har vi jo hatt :-) så hvorfor skal vi skille på kjønn eller alder når vi snakker om en sport hvor nivå faktisk er mer målbart enn alder.

 

K.

Link to comment
Share on other sites

I Baneprogrammene skulle det være plankekjøring. Resultatene våre plasserer oss der vi hører hjemme, ingen kvoter politiskkorrekte statistikker...

 

Det har vært laget statistikker og gjort forandringer for bane også, og det er kanskje det som ligger til grunn for hele diskusjonen.

 

Her er et par eksempler på forandringer:

A-klasse hurtig/VM nå: 565 før 575 (og før det igjen 570?)

A Standard nå: 550 før 540

 

Og standard er regnet som vanskeligere for de fleste. Hvorfor øke kravet der og senke for hurtig?

 

Gullmerket i fripistol får du på 545, før var det 540. Hvorfor øke kravet når det bare er 1 person i Norges land som har nubbis? Ingen gulrot iallefall.

 

Men du har rett i en ting: Stadig forandring av klassegrensene er bare tull. Noen år har vi gode skyttere som vil satse, andre år er det ikke slik. Grensene bør være konstante over tid selv om man kanskje bør forvente en viss bedring i resultatene (men slik er det ikke?).

Link to comment
Share on other sites

Det er da vitterlig 2 personer som har skutt gullkravet i kongeriket i år (og neste år blir det 3, jeg har kjøpt fripistol). Hva med å sjekke fakta før man skriver?

 

Jeg er så heldig å ha mye omgang med en av våre kvinnelige medskyttere, og jeg vet at hun synes det er mye mere motiverende å få konkurrere mot andre B-skyttere enn å havne i klasse med en eller to andre damer som ligger på et mye lavere nivå. For ikke å snakke om alle de gangene hun er eneste kvinne på stevnet. De herrene som evt synes det er traumatisk å bli slått av en kvinne får heller trene mer og bedre.

 

Og som "teoretisk veteran" ser jeg ingen grunn til å gjeninnføre veteranklasser i vanlige stevner. Som ovenfor: De som ikke liker å bli slått av en "gamling" får heller hive seg i trening.

Link to comment
Share on other sites

OK, dersom det ikkje er så lurt å skille mellom menn, kvinner, veteran og junior så er mitt forslag å kutte ut all klassesetting.

Skyt du same programmet = same klasse. Slik som det er i spesialfelt no.

 

PS:

Når det gjeld samanlikninga med DSF så har dei same klassene både på opne stemne og på Landsskyttarstemnet. Dei har premiering i ferdighetsklassene, men dei har SAMLA resultatliste (meisterskap), og kårar ein SAMLA vinnar i klasse 3-5 (same programmet) uavhengig av kjønn, alder og ferdighet.

Link to comment
Share on other sites

Er en av de som var så "heldig" at jeg skjøt meg opp fra klasse d til a på en sesong. Jeg synes personlig at , som tidligere nevnt, det er litt for lett å havne i a-klassen. Etter min mening burde det enten øke prosenten et hakk eller to, eller innføre at man må skyte a-kravet minimum 2 ganger for å havne i den beste klassen. de som er mindre aktiv og kanskje skyter bare 1 stevne i året forblir i samme klasse helt til han har skutt 2 b-krav på 1 år og blir klasset ned til b.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...