Jump to content

Forslag til ny motorferdesellov


Recommended Posts

Regjeringen mottok i går rapporten fra arbeidsgruppa som over 3 år har hatt som oppdrag å revidere motorferdsellov av 1977.
Stor og tung rapport, 428 sider som du kan lese her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2024-10/id3040048/

 

Slik eg leser utkastet til ny lovtekst så blir det små endringer for oss i sørnorge som kjører snøscooter. Grunneigere som har ei stølsbu, setter ut saltstein ol. vil mulig måtte dokumentere grundig at ærende er etter lov. Hytteigere vil mulig få begrensning på antall turer til hytta si.

Bruk av ATV vil kun bli tillatt til utfrakting av hjortevilt og til byggeoppdrag og i landbruk, ellers vil det neppe bli mulig til lovlig bruk.

 

I Nordland, Troms og Finnmark vil det bli store endringer ettersom dei blir likestilt med oss i sør og dei vil få eit mykje strengare regime. Etablerte snøscooterløpyper skal reguleres etter plan og bygningslova. Dette krever samtykke fra alle grunneigere, utarbeiding av kommunedelsplan osv. altså ein enorm jobb der utfall av kva traseer som blir godkjent er abslutt ikkje er satt på forhånd.

ATV løyper vil for ein stor del forsvinne og det er ikkje åpning for å etablere slike på samme måte som snøscooterløyper.

Rapporten over mange beskrives utfordringer med dagens lov, at den ikkje har legimitet hos dei som bur i distriktene og at eksisterende lov er frå ei anna tid.
Dei er også innom Sverige og Finland og regelverket i våre naboland der hovedregel at motorferdsel i utmark er tillat og eventuelle restriksjoner er unntak. I Finnland er all motorferdsel i utmark tillat, det er den enkelte grunneiger som evetuelt bestemmer.
Løypenett for snøscooter er i Finland er definert som del av det offentlige veinett.

 

Kjør debatt!

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nordland, Troms og Finnmark skal være en feriekolloni for gjengen innenfor Ring 3. Må ikke forstyrres av at lokalbefolkningen bruker(ikke misbruker) naturen. Samme gjeng som vil begrense motorferdsel for den nordlige delen av landet vil selv kunne herje fritt med båter på andre siden av landet. 

 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

Polardego skrev (2 minutter siden):

Nordland, Troms og Finnmark skal være en feriekolloni for gjengen innenfor Ring 3. Må ikke forstyrres av at lokalbefolkningen bruker(ikke misbruker) naturen. Samme gjeng som vil begrense motorferdsel for den nordlige delen av landet vil selv kunne herje fritt med båter på andre siden av landet. 

Word...

 

Idag er vel den enorme flommen av utenlandske turister et langt større problem enn at en og annen lokal kjører ATV... Men jeg er litt konservativ, og kan godt leve med et forbud mot motorferdsel - også i sør, og også på sjøen ;) For der ER det jo faktisk et problem...

 

K

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Støttes! ATV og scooter reduseres til et absolutt minimum basert på knallhard behovprøving. F.eks Røde Kors som henter ut folk, Politi, hente ut slakt etc. Alt annet bør forbys. Rekreasjonskjøring kun på egne byggede godkjente baner.

Og for ikke å snakke om vannscooter som bør forbys 100%

 • Like 5
 • Thanks 1
 • Haha 1
 • Dont like 1
Link to comment
Share on other sites

Bartemannen skrev (Akkurat nå):

Støttes! ATV og scooter reduseres til et absolutt minimum basert på knallhard behovprøving. F.eks Røde Kors som henter ut folk, Politi, hente ut slakt etc. Alt annet bør forbys. Rekreasjonskjøring kun på egne byggede godkjente baner.

Og for ikke å snakke om vannscooter som bør forbys 100%

Verste tullet jeg har hørt på en god stund 🤣

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Nå bor jeg i Nordland og oppholder meg en god del i Nord-Troms. Etter det jeg kan se så er jo 99% av motorisert ferdsel i utmark der ren rekreasjonskjøring (tilkjøring). En innskjerping er etter min mening helt på sin plass.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Bartemannen skrev (10 minutter siden):

Og for ikke å snakke om vannscooter som bør forbys 100%

Vannskutere er et minimalt problem i forhold til resten av det motoriserte båtlivet. Men gjerne, bare sammen med restriksjoner på å kjøre svære halvplanere overalt (uten å se framover) - man trenger egentlig bare å forby idioter, så går mange problemer bort...

 

K

Link to comment
Share on other sites

Her sørpå tipper jeg det er omtrent det samme. I Setesdalen utvikles det egne hyttefelt hvor det påpasses at de er minimum 2,5km fra vei slik at de kan friste med scooter løyve. Og selv om løyvene er for "lov til å frakte utstyr og bagasje" så freses det rundt hele tiden. Hver hytte må av en eller annen merkelig grunn ned å handle 5-6 ganger om dagen. Helst med ungene på hengeren og en lang rundttur i retninger som ikke har noe med retning til butikk å gjøre.

 

I tidsskriften for Setesdalen så leser jeg at de er positive til økt antall løyver fordi "Det er også et pluss at de tre snøscooterforhandlerne i kommunen vil få økt salg, sier ordfører Steinar Kyrvestad (Ap).".

Så her er altså hensyn til lokalt næringsliv det som går først? Latterlig i mine øyne.

 

@M67, vannscootere er (heldigvis) et lite problem, men dog et problem som bare kunne vært fjernet først som sist. Tror nesten jeg har til gode å se en vannscooter som forholder seg til fartsgrensene der de er. Kjører slalom mellom båter i Skippergata.

Link to comment
Share on other sites

Bartemannen skrev (1 minutt siden):

I Setesdalen utvikles det egne hyttefelt hvor det påpasses at de er minimum 2,5km fra vei slik at de kan friste med scooter løyve. Og selv om løyvene er for "lov til å frakte utstyr og bagasje" så freses det rundt hele tiden

Og etter å ha bygd tusenvis av sånne hytter, så lurer de på hvorfor villreinen står andre steder - og må stenge DNT-hyttene "for å begrense ferdsel"... Men når det er grunneierne som tjener på det, og grunneierne som er lokalpolitikere, så blir det sånn. Det er nok de som selger snøskutere også ;)

 

Bartemannen skrev (2 minutter siden):

Tror nesten jeg har til gode å se en vannscooter som forholder seg til fartsgrensene der de er. Kjører slalom mellom båter i Skippergata.

Det er ingen som bryr seg om fartsgrenser på sjøen, ikke Politiet heller. Og mindre jo større båt.  Det kjøres nok mye tull med skuter i fjellet, men det er tross alt ikke farlig for andre - det er all dustekjøringa med båt. 

 

K

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

M67 skrev (4 minutter siden):

Og etter å ha bygd tusenvis av sånne hytter, så lurer de på hvorfor villreinen står andre steder - og må stenge DNT-hyttene "for å begrense ferdsel"... Men når det er grunneierne som tjener på det, og grunneierne som er lokalpolitikere, så blir det sånn. Det er nok de som selger snøskutere også ;)

 

Det er ingen som bryr seg om fartsgrenser på sjøen, ikke Politiet heller. Og mindre jo større båt.  Det kjøres nok mye tull med skuter i fjellet, men det er tross alt ikke farlig for andre - det er all dustekjøringa med båt. 

 

K

Word!

Link to comment
Share on other sites

bardp skrev (44 minutter siden):

Nå bor jeg i Nordland og oppholder meg en god del i Nord-Troms. Etter det jeg kan se så er jo 99% av motorisert ferdsel i utmark der ren rekreasjonskjøring (tilkjøring). En innskjerping er etter min mening helt på sin plass.

Rekreasjonskjøring er også til nytte.

 

Den lokalkunnskap og mengdetrening man opparbeider er helt unik. Det er i stor grad denne erfaring våre "hjelpeorganisasjoner" er prisgitt i ein skarp situasjon.

Hjelper lite med S i førerkortet, kveldskurs i kart og kompass når det virkelig gjelder. Man slike sliter med å ta seg fram i preparerte alpinbakker ..

 

Når er det veldig OT her, båt og vannscooter på sjø har ingenting med saken her å gjøre. Hyttefelt, tja.

Tillates bygging små man også forstå at det generer aktivitet i området.

 

Spørsmålet er om det nye lovutkastet vil bli akseptert i distriktene ril motsetning til den gamle som rapporten forteller mye om.

Link to comment
Share on other sites

Snøscooter er sykt gøy. (Vannscooter også.) Skal man bli god på snøscooter må man bruke spade mye

 

Ja det er en del idiotkjøring, men da kan man heller sette opp krav til kurs for å luke ut de værste idiotene

Link to comment
Share on other sites

Perjoto skrev (4 timer siden):

 

Ja det er en del idiotkjøring, men da kan man heller sette opp krav til kurs for å luke ut de værste idiotene

 

Kurs stopper ingen idioter fra å kjøre noe som helst..

 

Idiotene ødelegger for alle, sånn er det om det er på sjø, vei eller i utmarka.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Her i Finnmark ønsker jeg faste etablerte barmarksløyper som også vedlikeholdes, dvs sikre at myroverganger og løypa ellers har bare ETT spor. Lett at folk lager nye spor rundt hvis det ser litt skummelt ut i hovedsporet. Gjerne lage flere barmarksløyper så lenge hovedsporet holdes i brukbar stand slik at man naturlig velger det. Snøskuterløypene vi har bør kobles bedre sammen slik at man også kan kjøre mellom kommunene, ellers er jeg egentlig godt fornøyd slik det er i dag. Hadde ikke skadet med noen friområder til ungdommen.
 

Selv går jeg helst på ski/fotan, men bruker likevel en god del både ATV og scooter for å komme meg ut i terrenget både på jakt og fisketurer. Flott å kunne sette opp en «basecamp» for deretter vandre videre til fots/ski derfra. 

 

En ting å tenke på er at i Finnmark har vi store arealer og lange avstander. Det er nesten ingen skogsbilveier som man har sørpå som gjør det enklere å forflytte seg rundt i terrenget. Derfor blir ATV og scooter brukt flittig av befolkingen der det er mulig. Skaper bolyst.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Polardego skrev (14 timer siden):

Nordland, Troms og Finnmark skal være en feriekolloni for gjengen innenfor Ring 3. Må ikke forstyrres av at lokalbefolkningen bruker(ikke misbruker) naturen. Samme gjeng som vil begrense motorferdsel for den nordlige delen av landet vil selv kunne herje fritt med båter på andre siden av landet. 

Håper det gjorde deg godt å skrive litt gørr om folka innafor Ring 3!

Hovedvekten av utvalget består av  primærnæring og politikere fra Nord-Trøndelag og nordover. Det er vel én eller to som virker innafor Ring 3.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Forrige forsøk på revisjon av lov om motorferdsel i utmark var 2008, også då var forslag strengere enn gjeldande lov. Det var stort engasjement og mange private høringsinnspill for meire liberalt lovverk vart sendt inn. Det endte med at det delvis vart høyrt på høringsinnspill ved at heile arbeidet med ny lov stoppa opp. Den runden førte altså ingen veg, det vart i det minste ikkje strengare lovverk.

 

No er høyringa i gang og det er nok ei gong tid for å sende nokre velmeinte linjer inn til by,'n.

Mitt Innlegg er sendt og omhandla moa. at dei må harmonisere lova mot våre naboland der det fungerer etter måten godt. Dei må også ta stort hensyn til personer med funksjonsnedsettelse slik at også dei kan få mulighet til eit rikt friluftsliv.

 

 

 

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H3040367/

 

 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...