Jump to content

Museår eller lemmenår i år?


BearBeer

Recommended Posts

I "gamle dager" var det lemenår ca hvert 4 år, men det er lenge siden det var tilfelle. Nå synes det å være et mye lengre sprang mellom hver gang dette inntreffer. Mange teorier på hvorfor det har blitt slik, men endra klimatiske forhold til ugunst for smågnagere synes å gå igjen. Mye snø tidlig på vinteren og lite barfrost kan være bra for smågnagerbestanden. Hva resultatet blir er vel vanskelig å forutse..

Link to comment
Share on other sites

Gillen skrev (På 4.2.2024 den 23.00):

  -  endra klimatiske forhold til ugunst for smågnagere synes å gå igjen.

 

En av disse hypotesene er at mildere perioder om vinteren fører til regn i høyfjellet, vannet trenger ned gjennom snøen, og drukner store deler av gnagerbestandene, slik at det ikke er "bestandsgrunnlag" for så stor økning i antallet, at utvandring er eneste utvei.

 

På den annen side - det har vært milde perioder før også. Min far (født 1908) fortalte at i hans barndom (på Leka, N-Tr) var det ofte perioder med regn om vinteren, det ble dannet så hard skare at de gikk med snabelskøyter på den.

Link to comment
Share on other sites

Gamlefolket her fortalte om vintre helt uten snø - og om perioder med meget harde vintre. Så dette har nok variert opp gjennom med tilsvarende påvirkning på dyrelivet.


Men i moderne tid har vi gjort noe som var litt uhørt tidligere. Vi har fredet rovfugler generelt (speilvendingsprinsippet - som etter mitt syn burde speilvendes atter en gang) og interessen for å holde bestanden av kråke, skjære og ravn nede er lav. Samme med rødrev, mår, røyskatt. Det har selvsagt konsekvenser det også. 
I og med nedleggelsen av sæterdrift og mye av utmarksbeitet har skjøtselen av store deler av utmarka opphørt. Det har selvsagt også konsekvenser.

Det er nok mange forhold som spiller inn i spørsmålet om smågangerår. Men å tenke litt bredt før en sikter seg inn på den beste teorien kan være klokt.

Edited by Prthhh
Link to comment
Share on other sites

Prthhh skrev (13 minutter siden):

gjort noe som var litt uhørt tidligere

Det spørs hva du mener med tidligere. "Tidligere" var det ingen som jaktet rovfugler, og heiene var ikke beitet ned, skogen hogd, osv. Skogen og fjellet er faktisk på vei tilbake til slik den opprinnelig var, samtidig som klimaet endrer seg - men det har det alltid gjort.

Jeg tror en av grunnene til at det ikke er "lemenår" lenger et at det er for lite folk i fjellet til å observere det. Før gikk folk mann av huse for å plukke skogen tom for tyttebær, og krangla om moltemyrene. Nå liker ikke folk noen av delene, og smører peanøttsmør på skiva, og ser på Netflix istf. å gå i skogen.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Det er bare et spørsmål om hvor lang en gjør tidsaksen. Opp gjennom historien har befolkningen i Norge både vokst og falt, med tilsvarende påvirkning på faunaen. Kystlyngheiene er et eksempel på hvordan veldig mye av arealet ble benyttet og hentet ressurser ut fra avhengig av folketallet og med drastiske grep - flatebrenning. Så "skogen og fjellet er faktisk på vei tilbake til slik den opprinnelig var" er helt avhengig av tidsaksen og dermed tidsperioden en velger å se på. 


Det er fortsatt mange som går i fjellet både sommer og høst. Men det er jo et interessant spørsmål om det registreres offisielt at det er lemenår f.eks. hos NINA?

Link to comment
Share on other sites

M67 skrev (8 minutter siden):

Jeg tror en av grunnene til at det ikke er "lemenår" lenger et at det er for lite folk i fjellet til å observere det.

Der berører du hovedmotivasjonen for å spørre på kammeret😊 Mange her vandrer i skogen i tide og utide. Er det noen som har observert indikasjoner på smågnagerår i år? 
Hukrer uglene? Er det spor i snøen osv? 

Her på det sentrale Østlandet har jeg ikke sett noen klare tegn.

 

(Ellers har klimaet alltid endret seg, men ikke så fort som nå.)

Link to comment
Share on other sites

Gillen skrev (2 timer siden):

   -   opplevd at riksvei 7 har vært "tapetsert" med ihjelkjørt lemen.

 

Jeg kan jo svare for Trøndelag, Steinkjer 1963. Da var det virkelig lemen-år! Man måtte gå forsiktig, for ikke å trakke i hjel lemen. Der det var dårlig gatebelysning, sa det "pii-" både titt og ofte.

 

Gamle folk her ute i Zanzibar-land sa at i lemenår så de lemen på svøm vestover, og det kunne sitte lemen på "fløytene" på fiskeredskapen.

 

I 2011 var det bra med lemen på Saltfjellet. Og året etter var det mye haukugle i skogene omkring.

Link to comment
Share on other sites

Jeg tenker at når det først er lemen-/smågnager-år i et område vokser bestanden seg fort så stor at man ikke behøver å dra langt avgårde for å observere dyrene. Som @Gillen sier finnes det flust av spor langs offentlige veier. Jeg kan ikke huske årstallet, men det er da ikke så lenge siden det var mye lemen og mus i Ryfylke- og Setesdalsheiene. Mindre enn 10 år, tror jeg.

Edited by Sølvrev
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...