Jump to content

Nytt løp til rifle.


Aslakhv

Recommended Posts

Heisann, har reservert et 9,3x62 S&L løp (Systemvåpen) og sitter egentlig og skriver søknad nå...

Men så er det sånn at man skal kunne kjøpe løp i samme kaliber som man allerede har uten å søke.

 

Spørsmålet er:

 

Eg har ei Heym i 9,3x62, kan eg da kjøpe 9,3x62 løp til min S&L uten å søke?

Eller må eg ha ny søknad da det er til en annen rifle?

 

På forhånd takk.

 

Aslak

Link to comment
Share on other sites

Da trenger du ikke søke. Men du må ta med til butikk, maile kopi av våpenkort til plassen du skal kjøpe. Så sender de inn til politiet at du skal kjøpe et løp til i samme kaliber. Så går det noen måneder (jeg venter på 7. måned nå) på kortet på løpet jeg kjøpte ;) 

Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Mas-36 skrev:

Da trenger du ikke søke. Men du må ta med til butikk, maile kopi av våpenkort til plassen du skal kjøpe. Så sender de inn til politiet at du skal kjøpe et løp til i samme kaliber. Så går det noen måneder (jeg venter på 7. måned nå) på kortet på løpet jeg kjøpte ;) 

Kan du linke til lov forskrift som tillater dette?

Link to comment
Share on other sites

Sitat

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)

§ 22.Erverv av pipe og glidestykke

Hos autorisert våpenhandler kan innehaver av våpenkort uten politimesterens tillatelse erverve geværpipe, revolverpipe og pistolpipe kamret for samme kaliber som den som skal skiftes ut, mot å fremvise våpenkort og legitimasjon. Forhandleren skal i tillegg til de opplysninger som er nevnt i § 40, også protokollføre våpenkortets nummer og utstedende myndighet. Dersom våpeneier beholder gammel pipe, skal dette noteres i forhandlerens protokoll, og ny pipe registreres hos politiet etter melding fra forhandler. Ved distansesalg skal kopi av våpenkort og legitimasjon vedlegges bestillingen, og forsendelsen skal skje som rekommandert post.

Det er forbudt uten politiets tillatelse å eie eller inneha glidestykket (sleiden eller tilsvarende) til hel- og halvautomatiske pistoler.

 

Slik har det vært ei stund nå.

 

Det heter forresten PIPE..

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, bbdg skrev:

Kjenner den forskriften, men det er hvis pipe skal skiftes ut. Ikke ny pipe til annet våpen.

Da må du lese forskriften igjen.

 

Der står det:

Dersom våpeneier beholder gammel pipe, skal dette noteres i forhandlerens protokoll, og ny pipe registreres hos politiet etter melding fra forhandler. 

Link to comment
Share on other sites

4 minutter siden, bbdg skrev:

Gjelder fortsatt ikke ved kjøp til annet våpen.

Rart POD ikke har besøk meg enda da? Jeg kjøpte løpet mitt til en mauser på et Savage 200 kort. Forhandler bare noterte at det var til det våpen jeg skulle sette det i. Ikke fikk jeg klager fra våpenkontoret da jeg spurte om kortet var langt unna. Fikk bare det var i systemet og at kort kom når det kom O.o

 

Viktig å ikke gjøre ting vanskeligere enn det er vet du ;)

Edited by Mas-36
Link to comment
Share on other sites

Klippet fra side 37 i 

https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/vapen/politiets-behandling-av-vapensaker.pdf

"Politidirektoratet understreker videre at bestemmelsen i våpenforskriften § 
22 om erverv av geværpipe uten politimesterens tillatelse, utelukkende 
gjelder ved utskifting av piper, m.a.o. piper som skiftes fordi de er slitt, 
ødelagt el. Bestemmelsen om utskifting av piper uten politimesterens 
tillatelse kommer derfor bare til anvendelse ved utskifting av identiske piper. 
Bestemmelsen forutsetter således at utskiftingen ikke medfører en vesentlig 
endring av skytevåpenet. En slik vesentlig endring krever politimesterens 
tillatelse etter våpenloven § 8 tredje ledd. Det skal også søkes 
ervervstillatelse i de tilfelle man bytter til en pipe av et annet kaliber enn det 
som står oppført på våpenkortet."

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Mas-36 skrev:

Rart POD ikke har besøk meg enda da? Jeg kjøpte løpet mitt til en mauser på et Savage 200 kort. Forhandler bare noterte at det var til det våpen jeg skulle sette det i. Ikke fikk jeg klager fra våpenkontoret da jeg spurte om kortet var langt unna. Fikk bare det var i systemet og at kort kom når det kom O.o

 

Viktig å ikke gjøre ting vanskeligere enn det er vet du ;)

 

Er jo ikke førstegangen et våpenkontor gjør en feil, her har også forhandler gjort en feil i tillegg.

 

Det står jo ganske tydelig i forskriften att man må søke hvis hvis det er et annet kaliber.

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Anonymrifle skrev:

 

Er jo ikke førstegangen et våpenkontor gjør en feil, her har også forhandler gjort en feil i tillegg.

 

Det står jo ganske tydelig i forskriften att man må søke hvis hvis det er et annet kaliber.

Har da ikke byttet kaliber? Jeg har kjøpt et ekstra løp i .308win. Er det ikke det vi snakker om her da? Typisk her på kammeret å styrte å styre og svartmale alt. Er som Egon Olsen sier. "Det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg hue." Gidder snart ikke å svare her inne lenger. Er bare en haug med bedrevitere og GGG her inne.

Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Mas-36 skrev:

Har da ikke byttet kaliber? Jeg har kjøpt et ekstra løp i .308win. Er det ikke det vi snakker om her da? Typisk her på kammeret å styrte å styre og svartmale alt. Er som Egon Olsen sier. "Det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg hue." Gidder snart ikke å svare her inne lenger. Er bare en haug med bedrevitere og GGG her inne.

 

Blir nok bedre om du leser gjennom og finner ut hva det spørres om før du svarer..

 

Edited by Chiefen.v-2
Link to comment
Share on other sites

Takker for svar allemann, eg skal ringe forhandler å høre i dag. Det ville vel vært for godt til å være sant at det skulle være så lettvindt i Norge 😉

 

Ser at forskriften burde vært mer spesifikk, kan kanskje tolkes på forskjellige måter..

 

Som sagt i post 1 så vil eg kjøpe 9,3x62 til min S&L som nå har 6,5x55 pipe. Så har eg en Heym i 9,3x62 fra før.

 

Aslak

Edited by Aslakhv
Link to comment
Share on other sites

46 minutter siden, Aslakhv skrev:

 

Ser at forskriften burde vært mer spesifikk, kan kanskje tolkes på forskjellige måter..

Ja, forskriften er litt uklar.

Rundskrivet derimot levner ingen tvil!

Sitat

Politidirektoratet understreker videre at bestemmelsen i våpenforskriften § 22 om erverv av geværpipe uten politimesterens tillatelse, utelukkende gjelder ved utskifting av piper, m.a.o. piper som skiftes fordi de er slitt, ødelagt el. Bestemmelsen om utskifting av piper uten politimesterens tillatelse kommer derfor bare til anvendelse ved utskifting av identiske piper.

Klippet fra side 38

Link til hele rundskrivet ga Sakoen75 oss😊

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Mas-36 skrev:

Har da ikke byttet kaliber? Jeg har kjøpt et ekstra løp i .308win. Er det ikke det vi snakker om her da? Typisk her på kammeret å styrte å styre og svartmale alt. Er som Egon Olsen sier. "Det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg hue." Gidder snart ikke å svare her inne lenger. Er bare en haug med bedrevitere og GGG her inne.

 

Jeg vet ikke hva du har gjort eller om du har byttet kaliber eller ikke, det har du ikke sagt noe om.

 

Men som jeg leser det du har skrevet, så har du fått kjøpt ei pipe til en Mauser ved og vise våpenkortet på en Savage. Kaliber har du ikke nevnt, men når jeg leser det du har skrevet tidligere og hva trådstarter spør om, så blir jeg forledet til å tro at du kjøpte en ny pipe til din Mauser i et nytt kaliber ved og vise våpenkortet til en Savage som er i det kaliberet du ønsker pipe til din Mauser. Hvis det var tilfelle så hadde våpenkontoret og forhandler gjort en feil.

 

Jeg vil ikke påstå at jeg er en bedreviter, er ofte jeg tar feil. Men det hadde hjulpet hvis du leste hva trådstarter spurte om og kanskje vært litt mer presis i det man skrev.

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Aslakhv skrev:

Takker for svar allemann, eg skal ringe forhandler å høre i dag.

Gjør det, også samtidig ringer du ditt lokale våpenkontor og spør ;) Da ser vi om min forhandler, våpenkontor og jeg tar feil. Eller om det er noen her inne som tolker ting veldig vanskelig :P

Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, Mas-36 skrev:

 Eller om det er noen her inne som tolker ting veldig vanskelig :P

Hvordan tolker DU dette?

Sitat

Politidirektoratet understreker videre at bestemmelsen i våpenforskriften § 22 om erverv av geværpipe uten politimesterens tillatelse, utelukkende gjelder ved utskifting av piper, m.a.o. piper som skiftes fordi de er slitt, ødelagt el. Bestemmelsen om utskifting av piper uten politimesterens tillatelse kommer derfor bare til anvendelse ved utskifting av identiske piper.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

7 minutter siden, Mas-36 skrev:

Sitert fra samme paragraf:

"Dersom våpeneier beholder gammel pipe, skal dette noteres i forhandlerens protokoll, og ny pipe registreres hos politiet etter melding fra forhandler."

Merkelig svar på mitt spørsmål🙄

 

Problemer i varmen?😅

Link to comment
Share on other sites

Hvordan tolker du dette?

 

22 timer siden, Aslakhv skrev:

Spørsmålet er:

 

Eg har ei Heym i 9,3x62, kan eg da kjøpe 9,3x62 løp til min S&L uten å søke?

Eller må eg ha ny søknad da det er til en annen rifle?

 

 

Og.

Er disse to pipene identiske ?

Link to comment
Share on other sites

Vi tolker det som att han skal ha en 9,3x62 pipe til sin S&L som er i dag kaliber 6,5x55.

Altså han skal en ny pipe i nytt kaliber til en rifle som i dag er i kaliber 6,5x55, noe som gjør at man må søke på ny pipe.

 

Nei, de er ikke identiske siden de er til forskjellige rifler.

Edited by Anonymrifle
  • Like 3
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Det har vært endringer i forskriften flere ganger angående kjøp av piper. Det er alltid siste versjon som er gjeldende. De sitater fra rundskriv som er eldre enn siste revisjon av forskriften er ikke nødvendigvis korrekt i forhold til siste utgave av forskriften. Når det siteres fra rundskriv uten at rundskrives dato er med blir det uklart om sitatet er gjeldende da forskriften kan ha blitt endret.

Link to comment
Share on other sites

Rundskrivet er kun et rundskriv som inneholder diverse tolkinger som POD har foretatt opp gjennom årene. Hver del av dette dokumentet må være datert for å vite hvilken utgave av lov og forskrift som er vurdert i den aktuelle tolkingen. Her svikter POD.

Men det er viktig at alle tidligere rundskriv blir tatt med fordi et vedtak eller en avgjørelse skal vurderes mot den utgaven av lov, forskrift og rundskriv som var gjeldende på aktuelt tidspunkt.

Dette gir en utfordring når vi skal finne korrekt tolking, en del av rundskrivet som er skrevet før siste revisjon av lov eller forskrift er da ikke lenger gyldig i forhold til ny utgave, men er kun gyldig i forhold til den versjonen som var gjeldende på det tidspunkt det aktuelle rundskriv ble utformet.

§22 har vært endret flere ganger, er noen av tolkingene skrevet etter siste revisjon av forskriften?

Link to comment
Share on other sites

Har nå vært i kontakt med mitt våpenkontor og de bekrefter at mine og de fleste andres tolkninger av forskrift og rundskriv er RIKTIG.  

Mas-36---Din forhandler, ditt våpenkontor og du tar ifølge mitt kontor feil.

 

 

 

14 timer siden, Mas-36 skrev:

Rart POD ikke har besøk meg enda da? Jeg kjøpte løpet mitt til en mauser på et Savage 200 kort. Forhandler bare noterte at det var til det våpen jeg skulle sette det i. Ikke fikk jeg klager fra våpenkontoret da jeg spurte om kortet var langt unna. Fikk bare det var i systemet og at kort kom når det kom O.o

 

Viktig å ikke gjøre ting vanskeligere enn det er vet du ;)

Hvis du ønsker mer bekreftelse kan jeg gjerne ta kontakt med POD?

Spørs da om du må sette på kaffen😉

 

Link to comment
Share on other sites

Ett eksempel er plombering av våpen, i rundskrivet finner du regler for plombering fra 2009, disse reglene er gjeldende for våpen som ble plombert fra 2009 til reglene ble endret i 2017. Men gjelder ikke for våpen som skal plomberes nå, de skal følge reglene fra 2017. Det er likevel viktig at de gamle reglene inngår da de fremdeles er de krav som gjelder for tidligere plomberinger.

Link to comment
Share on other sites

Når man nå er så godt i gang. Om jeg nå f eks skal anskaffe ei ekstra pipe i .308, lang med matchprofiltil min (tenkte) Sauer, som har ei kort .308 pipe med jaktprofil fra før. Da anskaffer jeg strengt tatt ikke ei identisk pipe. Den jaktpipa jeg har fra før er heller ikke strengt tatt utslitt. Jeg vil bare ha ei ekstra pipe til annen bruk. Hmm.

Link to comment
Share on other sites

 

Kanskje meningsløst...............men enkelt.

 

Sitat

"Politidirektoratet understreker videre at bestemmelsen i våpenforskriften § 
22 om erverv av geværpipe uten politimesterens tillatelse, utelukkende 
gjelder ved utskifting av piper
, m.a.o. piper som skiftes fordi de er slitt, 
ødelagt el. Bestemmelsen om utskifting av piper uten politimesterens 
tillatelse kommer derfor bare til anvendelse ved utskifting av identiske piper

 

Link to comment
Share on other sites

Når er dette rundskrivet skrevet, det er ikke slik forskriften er formulert i dag, jeg mistenker at dette er for forrige utgave av forskriften. Det ble endringer i regler for anskaffelse av piper etter kort tid ved forrige revisjon. Det er viktig å lese gjeldende tekst i forskriften.

I DFS kjøper vi så mange piper vi har behov for, uten at det er behov for å dokumentere at piper er slitt eller ei. Har en våpenkort på Sauer 6,5 kan en kjøpe så mange piper en føler behov for. Dette har både skytterkontoret og leverandører av godkjente piper kontroll på.

Link to comment
Share on other sites

@bbdg

 

Ja, men da har vi klarert det at denne paragrafen tolkes forskjellig. Håndteres forskjellig. Og av vi som har systemvåpen må søke om lov hver gang vi bytter løp i rifla våres. Da jeg pr dagsdato har 3 løp i 3 kaliber som passer Mausern. Godt jeg ikke bytter mellom løpene ofte da dette blir dyrt ;)

 

Mausern er pr dagsdato kun registret som våpendeler(låsekasse, pluss 3 løp). Er kanskje ikke lov det da? For den er jo bare et våpen når det er komplett med løp?

 

Godt jeg har lov fra mitt våpenkammer så tar vi det med de om det skulle bli noe. Jeg gjorde bare det forhandler og våpenkontor var greit :) 

Link to comment
Share on other sites

@bbdg - Det som er oppdatert oktober -16 er en samling av rundskriv der hver eneste av dem har en publiseringsdato. Det er publiseringsdatoen for hvert rundskriv som er av interesse, ikke når samlingen sist er oppdatert.

Ved siste revisjon av forskriften kom det inn at en kan beholde eksisterende pipe, men da skal den nye registreres. Da ble tidligere tolkinger uaktuelle.

Dersom du går inn på lovdata og ser på §22 vil du se når den sist ble endret, dersom denne dato er senere enn datoen på det rundskrivet du refererer til (ikke til forskriftssamlingen) er det du referer til uaktuelt, er den nyere gjelder den.

Så enkelt er det.

Link to comment
Share on other sites

32 minutter siden, Mas-36 skrev:

 

 

Sitat

Og av vi som har systemvåpen må søke om lov hver gang vi bytter løp i rifla våres. Da jeg pr dagsdato har 3 løp i 3 kaliber som passer Mausern. Godt jeg ikke bytter mellom løpene ofte da dette blir dyrt ;) 

Hvor har du dette fra?

 

 

 

Sitat

Mausern er pr dagsdato kun registret som våpendeler(låsekasse, pluss 3 løp). Er kanskje ikke lov det da? For den er jo bare et våpen når det er komplett med løp?

Fullt ut lovlig så lenge du har våpenkort på alle pipene.

 

 

 

 

Sitat

Godt jeg har lov fra mitt våpenkammer så tar vi det med de om det skulle bli noe. Jeg gjorde bare det forhandler og våpenkontor var greit  

 

Greit nok det ...............................men hva bruker du til våpenkort på siste pipa

 

Sitat

Så sender de inn til politiet at du skal kjøpe et løp til i samme kaliber. Så går det noen måneder (jeg venter på 7. måned nå) på kortet på løpet jeg kjøpte  

 

 

Edited by bbdg
Falt ut noe
Link to comment
Share on other sites

9 minutter siden, Per-S skrev:

@bbdg - Det som er oppdatert oktober -16 er en samling av rundskriv der hver eneste av dem har en publiseringsdato. Det er publiseringsdatoen for hvert rundskriv som er av interesse, ikke når samlingen sist er oppdatert.

Ved siste revisjon av forskriften kom det inn at en kan beholde eksisterende pipe, men da skal den nye registreres. Da ble tidligere tolkinger uaktuelle.

Dersom du går inn på lovdata og ser på §22 vil du se når den sist ble endret, dersom denne dato er senere enn datoen på det rundskrivet du refererer til (ikke til forskriftssamlingen) er det du referer til uaktuelt, er den nyere gjelder den.

Så enkelt er det.

 

 

Sitat

§ 22.Erverv av pipe og glidestykke

Hos autorisert våpenhandler kan innehaver av våpenkort uten politimesterens tillatelse erverve geværpipe, revolverpipe og pistolpipe kamret for samme kaliber som den som skal skiftes ut, mot å fremvise våpenkort og legitimasjon. Forhandleren skal i tillegg til de opplysninger som er nevnt i § 40, også protokollføre våpenkortets nummer og utstedende myndighet. Dersom våpeneier beholder gammel pipe, skal dette noteres i forhandlerens protokoll, og ny pipe registreres hos politiet etter melding fra forhandler. Ved distansesalg skal kopi av våpenkort og legitimasjon vedlegges bestillingen, og forsendelsen skal skje som rekommandert post.

Det er forbudt uten politiets tillatelse å eie eller inneha glidestykket (sleiden eller tilsvarende) til hel- og halvautomatiske pistoler.

0 Endret ved forskrift 20 des 2013 nr. 1723 (i kraft 1 feb 2014).

 

 

Sitat

Oppdatert: 4. oktober 2016 (Jnr. 2009/01719-7) Politidirektoratet Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo Besøk: Fritjof Nansens vei 16 Tlf: 23 36 41 00 Faks: 23 36 42 96 E-post: politidirektoratet@politiet.no Rundskriv 2009/009 Til Politimestrene Dato 1 juli 2009 Saksnr. 2009/01719-1 651 Saksbehandler Ståle A. Svendsen

 

Link to comment
Share on other sites

Herregud for noen rotehoder.

Et utgitt rundskriv er et juridisk bindene dokument og kan ikke oppdateres, det er slik som det ble skrevet i 2009, og gjelder for den teksten som var gjeldende når det ble skrevet. 

Les det jeg har skrevet tidligere i tråden og sett dere inn i regelverk for offentlig administrasjon.

Jeg har minst tre ganger skrevet at rundskrivsamlingen er oppdatert i -16, men ingen av de refererte dokumentene kan oppdateres de er for evig tid låst til slik de ble skrevet og for den lov/forskrift som gjaldt da.

Dersom det ikke er utgitt et nytt rundskriv er det kun teksten i forskriftens §22 som gjelder. Det er det ikke behov for å fortelle til POD, det vet de.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...