Jump to content

Anonymrifle

Members
 • Content Count

  224
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Anonymrifle last won the day on May 14 2020

Anonymrifle had the most liked content!

Community Reputation

65 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Og her er loven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-04-20-7#KAPITTEL_5
 2. Ser at jeg var litt raskt ute med overgangsreglene uten å ha lest det ordentlig. Men man de kan vel bruke våpenlovens § 5 som sier at man ikke kan ha en av de følgende våpnene også bruker man punkt 5 med henvisning til våpenforskriften §4-1 punkt 2. Men er faren for at siden dette ikke er nevnt i forskrift under overgangsordning, vil alle som eier en Mini-14 bli lovbrytere 1 juni? § 5.Løyve med vidare for skytevåpen Den som vil erverve eller ha skytevåpen, må ha løyve frå politiet. Den som vil avhende skytevåpen, må trygge at den som ervervar skytevåpenet, har
 3. Paragraf 4-1 punkt 2 omfatter Valmet Petra § 4-1 Halvautomatiske rifler til jakt Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar som opphavleg er konstruerte for jaktbruk, og som: 1. frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10, 2. ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa, og 3. ikkje er tilverka med pistolgrep som står att på våpenet når bakstokken takast av.
 4. Paragraf 14-1 punkt 3. "Løyve til å ha halvautomatisk rifle som nemnt i våpenlova § 5 andre ledd nr. 3 er berre gyldige i tre år etter ikraftsetjing av denne forskrifta, med mindre det er gjeve særskilt løyve etter våpenlova §§ 10, 12 eller 13, jf. våpenlova § 43."
 5. Fra forhandler som har bevilling kan man erverve løp og tønner uten tillatelse fra politiet så lenge det er i samme kaliber som man har fra før, skal du kjøpe det fra en privatperson så må man ha tillatelse fra politiet. Pipeemner er ikke registreringspliktig før de får et kammer, når du har lagd kammeret så er det etter loven en registreringspliktig våpendel som du må ha tillatelse til å eie, har du ikke det så bryter du loven. Det er i hvertfall sånn jeg tolker loven. Hvis du lager et nytt løp og kutter det gamle opp i små deler så er det vel kanskje innafor og j
 6. Side 36 i rundskrivet fra POD gir deg fasiten https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/vapen/politiets-behandling-av-vapensaker.pdf
 7. Det er faktisk mye enklere. Har du våpenkort på håndvåpen kan du låne håndvåpen. Har du våpenkort på jaktvåpen kan du låne jaktvåpen. Har du våpenkort på konkurransevåpen F.eks AR15 kan du låne tilsvarende hagle/rifle til konkurranse.
 8. Bruksslitasje og henge ting på veggen tror jeg de fleste tolker som bilder og lignende. Jeg har bodd i en leilighet hvor det ikke var mulig å bolte et våpenskap i veggen og eneste mulighet var å bolte det i gulvet, utleier var ikke direkte begeistret når jeg spurte om jeg kunne lage 4 10mm hull i enten parketten eller flisene.
 9. Nåværende våpenlov og forskrift så skal våpen oppbevares på folkeregisteret adresse og er den adressen man må oppgi i søknaden. I forslaget til ny våpenforskrift så åpner man opp for oppbevaring andre steder enn folkeregistrert adresse, men må da opplyse politiet om det. Rykte sier at ny forskrift blir vedtatt til sommeren
 10. Det er vel logisk at hvis et amerikansk merke med produkter laget i Kina som også blir solgt i Norge blir sendt direkte til Amerika, det er vel ikke så stor etterspørsel i Norge etter F.eks en kikkert fra Kina at man kan sende en hel konteiner med det til Norge.
 11. Går ikke de fleste kinavarer innom Amerika først??
 12. @arnegunDet er vel fortsatt teksten i forslaget til den nye forskriften som fortsatt er gjeldende.
 13. De fleste radioer hvor man bruker monofon har som regel en 3.5mm aux utgang til en Jack plugg. Om du vil plugge hørselvern direkte til radioen er en annen sak.
 14. Men er ikke dette bare i bunn og grunn en Black Mamba med veldig kort pipe? Blir ikke den alt for høy?
 15. En kompis av meg har en Taurus 1911 og den er i bunn og grunn et ganske fint våpen. Sammenlignet med en Ruger SR1911 jeg kjøpte, så var Taurusen mye tightere enn Ruger. Jeg har pratet med folk som er mer våpenkyndig enn meg og inntrykket jeg sitter igjen med er at Taurus har noen veldig bra modeller og noen som man burde styre langt unna. Men min oppfatning ut i fra kun det våpenet kompisen min har, så er det et bra våpen.
×
×
 • Create New...