Jump to content

lange hold i vinkel opp og ned.


v-max

Recommended Posts

fikk et torpedooppdrag fra en sauebonde (ganske normalt i denne tiden) 1 sau og 1 lam sto i en benk helt uframkommelig...ble spurt om jeg kunne fikse lange hold,for det her kunne bli laaaangt,i forhold til normalen i dette fjellet....

avstandsmåler målt til 260 meter...hm..å dette kallte dem langt??tenkte jeg.....

 

horisontalt ville normalt sett v-maxkula i 223 dalt ca 15 cm,så jeg la korset i ryggen på sauen,og trakk av.....skuddet gikk ca 5-10 cm over!vinkelen var ca 45-50 grader...siktet så i underkant av bogen,der jeg fikk et perfekt hjertetreff....med andre ord så kan man beregne litt undermål på skyting opp.....pussige greier.noen som har testet skyting på lange hold i vinkel opp og ned,og kan forklare logikken :crazy: .....

Link to comment
Share on other sites

Tenk deg at du skyter rett opp. Da vil all gravitasjon gå med til å bremse kulas fart, og ingen til å trekke den vinkelrett på siktelinja (eller egentlig linja som går gjennom løpet), dvs få kulebanen til å krumme. Du vil da treffe atskillig over siktelinja, som jo peker skrått ned mot løpslinja. Akkurat det samme gjelder om du skyter rett nedover, bortsett fra at gravitasjonen da virker motsatt retning.

 

Gravitasjonen er mest "effektiv" i å bringe kula ut av løpslinja når den får virke vinkelrett på denne, dvs du skyter horisontalt. Max effekt vannrett, ingen effekt loddrett. Når du skyter 45% begynner det nok å bli merkbart, spesielt på så lange hold. Jeg sjekket litt rundt dette ifm en hjortepost som ligger slik at jeg vil skyte 20-30 grader nedover, 100-150 meter, men kom til at jeg ikke behøvde å ta store hensyn. En viktig ting som at kammermedlem påpekte er at du må tenke dyret i 3D, ift hvor kula skal gå inn (høy bog om du skyter ovenfra, lav bog i ditt tilfelle)

 

Det finnes noen kalkultatorer på nett som lar deg legge inn vinkel, men husker ikke hvilke akkurat nå.

 

Håper dette var forståelig.

 

mvh

CM

Link to comment
Share on other sites

er bare litt matte som løser dette regnestykke.

 

litt cosinus regning.

cos 45 gr 0.70

cos 40 gr 0.76

dette er forholds tallet som man må regne med for å finne ut hvor langt gravitasjonen påvirker kule banen.

 

så ca 40-45 grader vinkel så er avstanden man skrur etter ca 185-200meter.

dette er uavhenging om det er opp eller ned

Link to comment
Share on other sites

Skal en drive med dette på langt hold, dvs. 4-500m og lenger så må en vite litt om hva en gjør. Regelen som Rommling referer får deg nær, men ikke på 100%.

Den korrekte løsningen er selvsagt å multiplisere G i fallberegningen med cosinus til vinkelen,og det kan godt være det er det ballistikkprogrammene gjør?

På øyemål, og på kort hold, under si 500m så funker det greit å multiplisere den målte avstanden (dvs. lengden av siktelinja) med cos. til vinkelen fra horisontalplanet. Greit, ikke perfekt...

 

Et eksempel fra loggboka:

Målet er en liten håndballstor rund hvit stein nesten på toppen av et stup, et sted i Norge™ 51° oppover, avstanden måles til 478m. Bruker jeg cosinusregelen - "riflemans rule", så får jeg 0.62x478=300m og 11klikk (18°C og 1000hPa, 6.5x55, 9 Scenar, 882m/s)

Bulletflight gir 13 med 51° plottet inn, uten vinkel skulle det vært 27 klikk.

 

Jeg skrur 13 og treffer, litt på sia, men treffer - det er forresten nokså selsomt å skyte så bratt oppover.

 

Jeg går litt lenger opp i lia, til jeg har samme steinen på 301m, nå er det 55°, og 987hPa, flatt skulle jeg skrudd 11klikk, Riflemans rule: cos 55 x 301 = 178 -> 3 klikk

men Bulletflight sier 2 - Bang (pooof faktisk :roll: ) og treffer 100% midt på, hvitt støv står ut nesten helt symmetrisk..

 

Denne og andre økter forteller meg at under 300m er "riflemans rule" fullstendig nok nøyaktig, men såsnart en måler nesten 500m, og det er bratt, så er en to klikk av, 10cm - det er for mye. Det er nok feilkilder på slike hold til at en kan tillate seg å innføre flere uten å bli straffet. På lengre hold blir det verre - jeg har ikke skutt så bratt på 800m f.eks. da jeg ikke frekventerer vestlandet.

Men iallefall, sålangt jeg kan se - med 6.5, 338LM og med .22LR - bruk appen dere bruker til vanlig, mål vinkelen og legg den inn, stemmer den på flata, så stemmer den tydeligvis i bratta. Ingen grunn til å drive å regne med cosinus og slikt.

 

K

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

He he, flere som er middels i matte ja.

Kjøp deg en Swarovski EL Range. Kalibrer vinkel måleren i denne.

Velg om du vil ha grader helling eller avstanden kula er påvirket av tyngdekraften.

Da får du to tall i displayet på venstre øye. Faktisk avstand og avstanden kula er påvirket av tyngdekraften.

Sistnevnte tall er det tallet/avstabden du bruker i ditt skytekort/ball program.

Handler du fra rett plass, må du fremdeles blø med 19500,- for en slik.

Verdt hver krone !

Link to comment
Share on other sites

He-he, en ting er å kunne matematikk. Verre er det å ikke kunne lese :wink: Her er uansett matte fullstendig unødvendig så lenge en har tilgang til en mobiltelefon og en ballistikk-app, som ofte er gratis, og slett ikke koster 19500,- som Swarovskien...

 

Jeg kjenner ikke ballistikkprogrammet i Swaroen, men som jeg skriver over - det jeg vet, er at å multiplisere avstanden med cos til skytevinkelen virker - på kort hold. På langt, er det unøyaktig - man kan ikke skyte på ei fjellgeit og vite at en allerede er to klikk av? Vindavdriften blir ruskende gal også.

Men en telefon, som alle har, gir svaret ut, som regel måler de vinkelen også - og å teste det, det er bare gøy. Uten matte. Men å kjøpe en dyr Swaro, og så bruke den så resultatet blir galt og unøyaktig - det er bare dumt.

 

Jeg vil gå så langt som å si at alt en må gjøre når en skal skyte som involverer matematikk, er dømt til å bli feil. Jeg er kanskje en av de på dette forumet som er forholdsvis stødige i matematikk, men må jeg regne ut noe når jeg skal skyte, så blir det feil. Derfor har jeg mil-mil kikkerter, meter på rattene, og store piler - og bruker den enkleste ballistikk appen jeg finner.

Men klarer man ikke å peke telefonen på målet og taste inn avstanden, da har man et problem.

 

Og, forresten, kula er påvirket av tyngdekraften hele veien.

 

Poenget mitt, "all is not what it seems" - prøv selv

 

K

Link to comment
Share on other sites

Dersom PCB sine utregninger er noelunde korrekt, (om en ser bort fra varierende vertikalt drag om en skyter opp eller nedover, og forskjellige atmosfæriske forhold pga høyden) så er den ganske enkel.

 

Jeg klarer å gjenskape utregningene i PCB ved å gjøre følgende:

Ta en 300 grs Berger med G1 bc=0.818 MV=850 m/s temp=15 grader, inskutt på 100m med sight height på 52mm.

Ha med både "vertical point of impact" og "drop" i tabellen.

 

Så ser vi at ved 0 grader vinkel på 1500m så er drop=2527,9 cm og POI=-2350,1 cm.

Ved 30 grader vinkel på 1500m så er drop=2189,3 cm og POI=-2011,4 cm.

 

Om en bruker riflemans rule så skulle POI ha blitt: 1500 meter*cos(30)=1300m. POI(1300m, 0 grader)=-1602,4 cm

 

For å få samme resultat som PCB så gjør man følgende:

POI(30 grader)= POI(0 grader)+(drop(0 grader)-drop(30 grader))=POI(0 grader)+ (drop( 0 grader)-(drop(0 grader)*cos(30 grader)))

 

Med tall:

POI(30 grader)=-2350,1+ (2527,9 - (2527,9*cos(30))=-2350,1+338.67=-2011,43

 

En ser at i dette regnestykket så er forskjellen fra riflemanns rule over 4 meter!. Mer en 2.5 MIL

 

Improved riflemanns rule klarer seg bedre. Her tar en POI*cos(vinkel) i stedet. Da blir det:

-2350,1*cos(30)=-2035.25

 

Dvs en differanse på 24 cm. < 0.2 MIL

Link to comment
Share on other sites

http://www.exteriorballistics.com/ebexplained/article1.html

 

Fant nå en artikkel nå som tar for seg dette ganske grundig. Både riflemanns rule, improved riflemanns rule og sierra method (som tydligvis er den metoden jeg har brukt for å komme fram til samme svar som PCB)

 

Her er det også gjort analyse på hvor mye feil en får av de forskjellige metodene. Dette er nyttig lesing!

Link to comment
Share on other sites

Dette er egentlig veldig enkelt.

Flygetiden er uavhengig av skytevinkelen, det er reell avstand til målet som teller.*

Gravitasjonen virker rett nedover under hele kulens flygetid.

Kulen faller nøyaktig like mye uansett skytevinkel.

Når vi skyter oppover eller nedover blir ikke kulefallet vinkelrett på siktelinjen, og vil se kortere ut.**

Når vi stiller siktet er det en vinkelkorreksjon, og da må vi stille siktet mindre enn avstanden tilsier fordi vi ser kulefallet fra en vinkel.

 

Enkleste måten å gjøre dette på i felt er å måle avstanden, finne antall knepp dette tilsvarer på siktet (ved horisontal skyting) og multiplisere antall knepp med cos til siktevinkelen.

Dersom vi har 100 knepp på siktet for å treffe på en avstand, og vinkelen er 30 grader, så er cos 30 gr 0,87. Da stiller vi 87 knepp på siktet, og vi er midt i.

 

*Når vi skyter oppover virker gravitasjonen mot kuleretningen, men det oppheves av at kulen får tynnere luft og mindre motstand. Når vi skyter nedover virker gravitasjonen med kuleretningen, men luften blir tettere og gir større motstand slik at dette nulles nesten ut.

 

**For å finne den korrigerte sikteinnstillingen må vi projisere kulefallet mot en linje vinkelrett på siktelinjen. Matematisk blir det kulefallet multiplisert med cosinus til vinkelen.

 

Enkelt??

Link to comment
Share on other sites

Kulen faller nøyaktig like mye uansett skytevinkel.

Per, du lyver :wink: Kula faller til jorden til slutt uansett... Men om en skyter på et mål rett opp, så faller ikke kula noe som helst før den treffer?

 

Feilanalysen hos Exteriorballistics.com er forøvrig interessant - den får samme konklusjon som Jonny Vang får på papiret, og samme konklusjon som jeg får i felten (Teori og praksis skal jo stemme overens, men det er mye morsommere å prøve noe i praksis, enn å gnu over teorien)

Etter 500m holder ingen av metodene mål, bortsett fra Infinity/Jonny Vang sin, som er fullstendig ubrukelig i en skuddsituasjon. Her kommer også forklaringen på hvorfor de (iallefall de med basic utdanning) militært utdannede skarpskytterene er så overbevist (noen har vel forstått at de ikke lærte den eneste hele sannheten :roll: ) om at de enkleste måtene rette:

- militært er målet en mann, eller en bil, om du skyter 12" for høyt eller lavt spiller ingen rolle, han får omtrent like vondt - ei sivil geit derimot, den blir det bom på

- militært må en få skutt, "NÅ!", fort, osv. det er viktigere å skyte så en får effekt, og noe å korrigere på, fart er viktigere enn presisjon, sivilt vil være sikre på å treffe, målene er mindre, og målet er enten poenggivende, eller skal dø fort og humant.

 

Vi har selvsagt diskutert dette før. Her er tråden som sendte meg ut i folketomme fjorder for skyte stein, http://www.kammeret.no/forum/viewtopic.php?f=43&t=29543

 

Men nå har vi Peret det, og jeg måtte i går kveld tenke så mye at jeg tror jeg skjønte det til slutt - det var vondt, og sikkert feil :roll:

 

K

Link to comment
Share on other sites

Per, du lyver

Nei jeg gjør ei :lol:

 

Dersom vi bruker en vektormodell for kulebanen så er utsagnet mitt riktig. Vektorberegning er også den beregningsmetoden som lettest kan legge inn alle ballistiske påvirkninger.

 

Men, hvor mye kan vi ta med dersom det skal være beregninger i felt uten kalkulatorhjelp?

 

Full 6 DOF er vel ikke innenfor telefonens kapasitetsområde, og det er vel ikke nok ballistiske data på kulene til å gi et troverdig grunnlag for beregningene?

Link to comment
Share on other sites

Nei jeg gjør ei

Så bann på at det er sant! :wink:

 

Full 6 DOF

Trenger vi ikke, Appene bruker nok Siacchi eller en modifsert Siacchi beregning, og selv om det da skal være "flat fire", så ser det ut til å funke sålenge selve banen ikke er for krum? Dvs. det er sikkert flere mm feil :roll:

Min versjon av at "det stemmer", er at Appen gir meg treff så bra som man kan forvente under de rådende forhold. Jeg fikk i fjor vinter og i sommer tilsammen 5-6 skyteøkter alene, og i vindstille/ingen merkbar vind og brukte disse til å spekulere over blant annet om man treffer når man bruker Appen. Hovedsakelig med .22LR og 6.5x55.

Når jeg treffer, på skudd etter skudd, mindre enn et klikk ifra siktepunkt, på 1. skudd etter 1. skudd da konkluderer jeg en to -tre ting.

 

- sålenge skytter klarer å ta seg sammen og gjøre det han skal, og rifle/ammo er i orden så er det vinden, og vinden alene som føkker opp. Sammen med hastighetsvariasjon, særlig i .22LR, Uten vind, så er alle variable deterministiske, eller styrt små (ES) og du treffer, helt enkelt

- Appene stemmer, og er rette. Få inn rett BC og hastighet. Skal kulebanen spenne svært store hastighetsforskjeller, og prosjektilet ikke er 100% likt G7 prosjektilet, lønner det seg å enten ha en profil for kort (med BC for høy hastighet) og en for langt hold (BC for lav hast.), eller å ha hastighetsavhengige BCer, også i G7. Dette for å få "treff på ett klikk". Jeg har det nå. Ut til omlag 1300m.

- I bratta, så holder Geværmannreglene til å treffe en geværmann - ikke små blinker og kråker. La de som skyter på geværmenn deale med det, og trø det inn i Appen, er inndata rett, og du bruker Shooter eller Bulletflight, og det ikke blåser - så treffer du.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Er det så nøye Jonnyvang? "a man hear what he wants to hear, and disregards the rest"

 

Furuoglyng, "din" regnemåte vil få deg nærmere enn å ikke kompensere - men si meg, har du lest tråden?

 

K

 

Nå tja, jeg leste bare hva trådstarteren har skrevet til sitt spørsmål og jeg svarte utifra fagstoff, resten nedover i tråden er vel mer eller mindre hubba bubba og kjerringråd.

 

Denne utregningen brukes av "Snipere" i det amerikanske forsvar, og dermed regner jeg at det burde holde for presisjonen.

Link to comment
Share on other sites

Det er mulig. Jeg har ikke prøvd å jakte vilt 45 grader opp eller ned, men beregningen jeg viser til brukes jo av mange skyttere. Bare google på "angle shooting", så kommer det samme om og om igjen det jeg prøver å si. Kanskje Krag børsa er i landet går på smurfe tabeller ved vinkelskyting.

Link to comment
Share on other sites

Denne utregningen brukes av "Snipere" i det amerikanske forsvar, og dermed regner jeg at det burde holde for presisjonen.

 

Å betrakte hva amerikanerne gjør som en fasit sier meg at du "tror" mer enn du "vet". Amerikanerne er ikke spesielt tilbakeholdne med titler og slikt.

Annenhver soldat er Specialist i et eller annet. For dem er du nesten SF bare du har gjørme på skoene.

 

PS! Jeg liker ikke å være bastant, men når det gjelder ovenstående: Jeg vet:)

Link to comment
Share on other sites

Furuoglyng, er du full? Eller er du bare dum? Jeg har rapportert trollingen din, og dette blir vel også moderert - men jeg synes du kan lese det jeg mener. Så kan jeg slette det om ikke moderatoren gjør det.

 

Du framstår som fullstendig kunnskapsløs, en som har googlet noe han overhodet ikke har greie på...

 

Trådstarter hadde et legitimt spørsmål og har fått sitt svar. Kanskje av de som vet mest om temaet i hele kongeriket - iallefall har de kompetansen til de bak seg når de svarer. På Rena sitter der vel noen som har peiling (i hope..), men de får du ikke noe ut av.

 

Problemstillingen er reell, der verserer forskjellige "formler" for å korrigere - vi som skyter litt oppdaget for lengst at alt ikke stemmer. Og man spekulerer over teori, hva er teoretisk rett, rett, og hva er rett nok - Siden de beregningene som er rette nok, er litt kranglete, og en helst skal være App-uavhengig, så er det greit å ha endel forståelse, og trening når en skal korrigere.

Trening er ikke likefrem tilgjengelig på ukentlig basis, og det som blir, blir nøye, og det blir notert og teorier blir testet - vi er forbi synsing her. Vi er ikke utlært, og jeg synes det er sunt å diskutere med folk som kan noe, Per-S og Jonnyvang, M82, KnuteriK - andre på andre fora - folk som ikke gidder å skrive her fordi det blir forpestet av hestkukinnlegg fra sånne som deg. Mange går glipp av deres erfaring, historer og kompetanse.

 

SÅ HOLD KJEFT!

 

K

 

PS. Forresten - ad kompetansenivå:

Er det noen her som vet om hva som er maks avstand til å skyte med Sauer 200 STR i kal. 6.5 i forhold til presisjon?

 

Jeg ser at noen kneppetabeller på Lapua Scenar pakkene opphører på 600 meter...er det noen som har prøvd sauern på dette holdet, og hva slags samling kan forventes?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...