Jump to content

Starte skytterlag


Recommended Posts

1.120 Lover for skytterlag

Denne standardlov gjelder for alle tilsluttede skytterlag og er sammen med øvrige regler

vedtatt av Skyttertinget bindende for skytterlagene straks de er vedtatt (dog slik at endringer i

grunnreglene krever godkjennelse fra Forsvarsdepartementet hhv. Stortinget). Skytterlagets

årsmøte kan vedta lokale suppleringer, men uten at standardlovens bestemmelser fravikes.

Eventuelle motstridende lokale bestemmelser er å anse som ugyldige. Skyttertinget kan

supplere eller endre disse forutsetninger og denne standardlov innenfor rammen av

grunnreglene. Ved opptak i Det frivillige Skyttervesen må laget

oppfylle disse betingelser:

• Dokumentere å ha minst ti medlemmer

• Vedta navn og tilslutning til denne standardlov med eventuelle suppleringer

• Opptak og navnevalg behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av

Norges Skytterstyre

Link to comment
Share on other sites

Ok. Takk for hjelpa. Så i enkle ord, man må ha minst 10medlemmer, ett navn,ett styre bestående av en leder og en kasserer ?? En standplass og sende en søknad til Norges skytter styre?

Ang. "dokumentere godkjent oppskyting for storviltprøven".

Der vil du muligens slite litt.

Det er vel i prinsipet bare klubber/lag tilsluttet NJFF og DFS som har godkjenning for dettte i dag.

Jeg vet det tidligere har vært ett - eller to lag som ikke hadde noen tilknyttning til NJFF og DFS - som har fått dispensasjon pga det bla ikke fantes noen klubber/lag tilsluttet de to nevnte forbund i nærheten som kunne avholde trening/oppskyting til Storviltprøven.

Men - lykke til.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

[

Ang. "dokumentere godkjent oppskyting for storviltprøven".

Der vil du muligens slite litt.

Det er vel i prinsipet bare klubber/lag tilsluttet NJFF og DFS som har godkjenning for dettte i dag.

Tja, det ser vel ut til at det er nettopp å stifte eit DFS-lag han vil... Elles er det lite poeng i å søke skyttarstyret?

Link to comment
Share on other sites

Ok. Takk for hjelpa. Så i enkle ord, man må ha minst 10medlemmer, ett navn,ett styre bestående av en leder og en kasserer ?? En standplass og sende en søknad til Norges skytter styre?

Søknaden skal vel gå gjennom samlaget, så litt avhengig av kor langt opp i Østerdalen kongen bur er det enten Østerdal eller Nørd-Østerdal samlag som skal ha søknaden. Du finn kontaktinfo via linken her: http://www.dfs.no/Skytterlagssider/opplandskretsen/

Link to comment
Share on other sites

Ok. sende en søknad til Norges skytter styre?
Skytterstyret er øverste organ i Det Frivillige Skyttervesen mellom Skyttertingene (ved hvert Landsskytterstevne). Søknaden må sendes ditt samlag, grensa mellom Østerdal og Nord-Østerdal går, så vidt jeg har oppfattet, mellom Bjørnen skl. (Koppang) og Øvre Rendal skytterlag.

 

Samlagsstyrene vil innhente opplysninger fra sine lokale skytterlag i det aktuelle geografiske området, bl.a. på hvor aktive initiativtakerne har vært i DFS-skyting de siste årene. Er dere bare interessert i skyting med jaktvåpen, og skyteprøven for storviltjegere, vil jeg heller anbefale dere å starte NJFF-lag.

 

Skaff dere/last ned Skytterboka, og les den grundig - så snakker dere "samme språk" som øvrige DFS-folk.

 

Standplass på 100m har vi
Før dere kan starte organisert skyting, må dere ha GODKJENT SKYTEBANE - les "regler for godkjenning av sivile skytebaner" (tror dere får noen aha-opplevelser da, ja!).
Link to comment
Share on other sites

Ok. Takk Tor mye gode innvendinger.

Vi kommer kun til å drive skyting med jaktvåpen. Jakt felt,og mulig noe leirdue skyting kan bli aktuelt. Så om jeg forstår riktig vill det lønne seg å starte ett Njff lag? I såfall hvordan går man da frem? Fortsatt krav om minimum 10 medlemmer.? Hva mer? Søker an da bare til Njff ? Godkjent Skytterbane til oppskyting har vi tilgang til.

Link to comment
Share on other sites

Høres ut som dere bør etablere en jaktskytterklubb. Er vel mest naturlig å etablere under NJFF. Regner med de er rette instans å kontakte for videre arbeid med dette. Om det er mulig å etablere frittstående skytterlag uten noen forbundtilknytning vet jeg ikke. Man må kanhende vel være tilknyttet ett eller annet forbund om en skal kunne søke på offentlige midler, godkjennne skyteprogram mm.

Uansett et langt lerret å bleke med utredninger og godkjenninger av baneanlegg når det gjelder blandt annet sikkerhet ,støy, avrenning osv.

Link to comment
Share on other sites

Godkjent Skytterbane til oppskyting har vi tilgang til.
Hvilket lag eier den banen, og hva sier baneinstruksen om hvem som kan skyte der, og under hvilke betingelser? Og vil dette laget tillate at dere bruker banen til skyteprøve for storviltjegere, en aktivitet som er en ikke ubetydelig inntektskilde for lag i DFS, og til dels NJFF?

 

Skyteprøven arrangeres, formelt sett, av DN, DFS og NJFF har avtaler som gir dem rett til, på visse vilkår, å arrangere skyteprøver på vegne av DN. Andre lag/organisasjoner må søke særskilt til DN om slik tillatelse.

Link to comment
Share on other sites

Jaktskytterforening via Njff er nok det jeg var ute etter. Da kan man lage seg en slags egn klubb,søke Njff om å få holde jaktfelt og oppskyting. Er vist mange slike lag som er helt nede i 4-5medlemmer. Er grunneigar villig,kommer politi på befaring for å se på eventuelt standplass til laget,der det allerede ikke finnes. Ligger forholdene til rette godkjenner politiet og innen noen mnd er laget klar for å stå på beina

 

Takk for hjelpa

Link to comment
Share on other sites

Da kan man lage seg en slags egn klubb,søke Njff om å få holde jaktfelt og oppskyting. Er vist mange slike lag som er helt nede i 4-5medlemmer. Er grunneigar villig,kommer politi på befaring for å se på eventuelt standplass til laget,der det allerede ikke finnes. Ligger forholdene til rette godkjenner politiet og innen noen mnd er laget klar for å stå på beina
JAKTFELT er feltmessig skyting, og det krever at området er sikkerhetsmessig godkjent til slik aktivitet. Det er en ganske kurant affære.

 

Skyteprøve for storviltjegere, del 2, prøven mot reinfigur, er BANESKYTING - og til det kreves godkjent skytebane, med overbygd standplass. Skal man få det til " innen noen mnd", har man sannsynligvis ikke særlige fritidsproblemer i den perioden.

Link to comment
Share on other sites

Last ned og les skytterboka, finnes på DFS.no, så får du rett svar.

 

 

Jeg er i godlune i dag...

 

Et hvert skytterlag må sikres skytebanetilbud,

fortrinnsvis gjennom egen bane i lokalmiljøet.

Forsvaret, og spesielt Heimevernet, skal så langt

som mulig gis anledning til å benytte skytterlagenes baner, etter avtale med det enkelte skytterlag. Det gjelder egne regler om refusjon av gitt

statsbidrag til skytebaner og til kjøp eller leie av

grunn. Dersom skytterlaget legges ned, melder

seg ut eller blir ekskludert av DFS, skal midler og

eiendeler overdras skyttersamlaget og anvendes

til skyttersakens fremme, fortrinnsvis i samme

distrikt.

 

Og før noen nå vræler opp om hvor sleske og fæle DFS er; akkurat samme bestemmelser finnes i stort sett alle organisasjoner, fra fotballklubber til sangforeninger.

 

Jeg vil tro samlaget er de rette å prate om en slik sak om; en skytebane er på alle måter bedre enn ingen skytebane:-)!!

Link to comment
Share on other sites

Skjønner ikke helt hvorfor dette skal svartmales så grundig......

Med pågangsmot og godt humør er alt mulig!!!

Og som jeg har skrevet vi har tilgang på godkjent Skytterbane og jeg har snakket med den skytterklubben og dem var meget velvillig til å låne bort bana til oss noen ganger i året,dem synes det var helt topp att noen engasjerte seg for att flere enklere kunne drive med skyting i vårt området.

Link to comment
Share on other sites

Svartmaling? Synes heller du har fått realistiske svar. Å starte en skyteklubb og anlegge bane og krever adskillig arbeid over lang tid. Ja, vi snakker vanligvis om år. Du kan vel heller ikke regne med å få ei detaljert oppskrift på hvordan dette gjøres her inne, så derfor anbefalingene om å kontakte aktuelle forbund for videre arbeid med dette.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...