Jump to content

Altid gøy å gruble på nye kaliber men hvilke??


Arvid.N

Recommended Posts

Sitter å grubler å tenker litt. Har idag to rifler en i 6,5x55 og en i 300 win mag. Men så tenker jeg at det er jo mere praktisk med en rifle med løpsbytte.

 

6,5 er perfekt til småvilt og mengde trening. Storvilt kaliberet er 300en og har skutt noen elg med den. Men den ødelegger fryktelig mye vist du har litt fart på kulene. Sitter da å tenker på 375 H&H neste gang.. Eller hva tenker dere? Noe dere heller vil anbefale?

Link to comment
Share on other sites

skal man kjøre løpsbytte så er det vel en fordel å holde seg innen en "kaliberfamilie" , med tanke på magasinlengde , sluttstykke/støtbunn.

 

Holder mag seg innen 30-06 hylse-familien, så 9.3x62 et velprøvd valg på elgen

Link to comment
Share on other sites

Sitter å grubler å tenker litt. Har idag to rifler en i 6,5x55 og en i 300 win mag. Men så tenker jeg at det er jo mere praktisk med en rifle med løpsbytte.

 

6,5 er perfekt til småvilt og mengde trening. Storvilt kaliberet er 300en og har skutt noen elg med den. Men den ødelegger fryktelig mye vist du har litt fart på kulene. Sitter da å tenker på 375 H&H neste gang.. Eller hva tenker dere? Noe dere heller vil anbefale?

 

Hvis du skal ha 2 kaliber, så er jeg av den oppfatningen at det er mer praktisk med 2 komplette rifler enn ei med løpsbytte, men det er nå meg. Sliter du med stygge slakt fra 300'en så er det enklere å bytte kuler og/eller ladning enn å bytte børse. For øvrig så synes jeg tanken om en 375 er aldeles glimrende hvis du skal ha noe annet. Med en 6,5 og en 375 så dekker du absolutt alt som finnes. Og det til og med noe overlapp.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er helt enig med begge foregående talere.

 

Dersom du ikke er i nærheten av å fylle opp jaktvåpengarderoben, så er det helt klart etter min mening mer praktisk med seperate våpen enn med et våpen med løpsbytte.

Anbefaler deg å enten bruke Swift A-frame eller Barnes TTSX i din 300 win mag, så får du fine slakt.

I tillegg til 6.5x55 og 300 win mag som du allerede har, så er 9.3x62, 375 H&H eller 375 Ruger gode valg.

 

Om du gjerne vil ha deg ei rifle med løpsbytte, anbefaler jeg som ivara en kombinasjon med 6.5x55 og 9.3x62.

Link to comment
Share on other sites

Siden ts allerede har en 6.5x55 og tenker løpsbytte så er vel løpsmuffe fra Heen eller Rafdal ett godt alternativ for å bygge om 6.5en til å også ta ett løp i 9.3x62 siden den hylsen også passer i 6.5 sluttstykket.

Da kan han jo også få ett 30-06 løp, for den hylsen passer også i sluttstykket han allerede har.

6.5x55 til trening og jakt opp på elg, 30-06 til alt og 9.3x62 til alt det andre... :winke1:

Det er jo kinderegg løsning. 3 ting på en gang :mrgreen:

Eneste problemet jeg ser med ett slikt løpsbyttesystem er innskyting av kikkert ved hvert løpsbytte.

Link to comment
Share on other sites

Erlend meyer traff spikerhodet der. Jeg har blitt frarådet 9,3 da holdet fort kan bli langt her.

Og det andre folk gjør her er at de har småvilt og trenings løpe på frem til elgjakta så bytter de. Så blir ikke veldig mye bytting og stilling på kikkert. Børsa jeg tenker meg er Billig modellen til blaser. (Selv om den er dyr den...) altså r93 profesional

Link to comment
Share on other sites

Jeg har blitt frarådet 9,3 da holdet fort kan bli langt her.
Siden jeg bruker både 9,3x62, og 6,5x55, 30.06 og den pene tvillingen til 300 Win Mag på hjorteviltjakt - og får de postene der skuddholda kan bli drøye - har jeg noen synspunkter på dette utsagnet.

 

Hvis man bruker avstandsmåler, og har en fornuftig innskytingsavstand (for elg: 200 m), er den praktiske forskjellen mellom et kaliber som "pottitkastaren" 9,3x57, og supermaximumultrahyperüberextramagnumene forsvinnende liten. Man gjør som Hanna Winsnes - "tager det man haver" - og innretter seg etter det man har mellom hendene. Er det ikke tid til å måle avstand, og innstille siktet/beregne hvor mye man må holde over normalt siktepunkt, er avstanden for stor, uansett kaliber (jaja, kommer "KnuteriK" med 7 mm/338'en sin, er kanskje ikke elgen trygg i neste prestegjeld! :mrgreen: )

Link to comment
Share on other sites

Veldig enig Jegermeistern.

Du skal skyte på rimelig lange hold for at en 9.3x62 ikke skal egne seg til elg.

Dersom man i tillegg lader den med 250 grains Barnes TTSX, blir den faktisk ganske flattskytende også :)

Da treffer du ca 30 cm under siktepunkt på 300 meter ved innskyting på 200 meter.

Ganske like kulebane som 300 win mag Norma fabrikk ammo med 200 grain Oryx.

 

Jeg vet at noen har så klart fastsatte tider de jakter forskjellige vilt på forskjellige måter gjennom jaktåret at de ikke trenger å bytte kaliber frem og tilbake stadig vekk.

Jeg er helt klart ikke en av dem.

 

Jeg forstår godt at folk vil ha et våpen de kjenner ut og inn, men dersom dette ønskes kan man også kjøpe to identiske våpen i 2 forskjellige kalibre.

 

Dersom jeg skulle startet helt på nytt igjen når det gjelder våpenkjøp, skulle jeg gjort nettopp dette.

Da skulle jeg hatt identiske våpen i forskjellige kalibre.

Og fortsatt ikke noe form for systemvåpen.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Hvis man bruker avstandsmåler, og har en fornuftig innskytingsavstand (for elg: 200 m), er den praktiske forskjellen mellom et kaliber som "pottitkastaren" 9,3x57, og supermaximumultrahyperüberextramagnumene forsvinnende liten. Man gjør som Hanna Winsnes - "tager det man haver" - og innretter seg etter det man har mellom hendene.

 

+1! Jeg støtter dette i fullt omfang og vil tilføye noe som eventuell kan forklare saksforholdet enda bedre.

Ved lanseringen av EVO – kula et par år siden foregikk en stor testing av denne i ferdigrullet fra RWS. Journalister og utviklere tok veien til Namibia og fikk testet kula i mange forskjellige kalibere, deriblant også moderate standardkalibere som 9,3x62 og 8x57IS. Ved siden av bruk til jakt på plainsgame (forresten veldig suksessrik) har det blitt testing av langholds –egenskapene av disse moderate … 9,3x62 (291gr) og 8x57IS (201gr) og med rett innskyting og utstyr traff testerne konstant på papp tom. 500m avstand!! Det vil si at f. eks. 9,3x62 kan trygt brukes for avstander tom. 200m.

 

Lader en i dag 9,3x62 med lette, gode monos (fra ca. 150 – 180gr) som Kalahari, LM, Jaguar osv. får 9,3x62 en reell flat kulebane med høy anslagsenergi over lengre avstand, >200m.

Link to comment
Share on other sites

Lader en i dag 9,3x62 med lette, gode monos (fra ca. 150 – 180gr) som Kalahari, LM, Jaguar osv. får 9,3x62 en reell flat kulebane med høy anslagsenergi over lengre avstand, >200m.

 

Jeg _må_ bare pirke litt :mrgreen:

 

Jeg må si at jeg sliter med å finne kulevekter helt ned i 180grs i .366 kaliber, så jeg gikk ut ifra et eksempel fra en av de lettere kulene jeg fant data på.

 

9.3x62 ladd med 220grs Lapua Naturalis LR for eksempel, og en V0 på 820m/s så vil en på 290 meter ligge akkurat på kravet hva anslagsenergi angår. (2220 joule i dette tilfellet)

 

300 win mag ladd med for eksempel 230grs Berger hybrid (kanskje ikke en idiell elg-kule, men den dreper hjort absolutt strålende) med v0 på 925m/s (Ladedata fra eget våpen) vil på samme avstand skilte med 4850 joule. Altså, over det dobbelte. .30-kula vil gå under kravet til anslagsenergi på 1010 meter (2205 joule).

 

Skyteavstander er ikke tenkt diskutert med dette innlegget, men at en 9.3x62 har gode langholds-egenskaper blir å trå litt i gal retning. Gode nok, tja.. mest sannsynlig. Da har jeg ikke nevnt vindavdrift engang.

 

Poenget mitt er, at en får ikke høy anslagsenergi på lengre avstand med en lett kule i høy hastighet. Lette kuler har somregel hårreisende BC, og mister fart ekstremt fort. En får flat kulebane, ja, men den er det jo bare å kompensere for. For den er det jo ganske enkelt å kartlegge. En er bedre tjent med en tyngre kule med lavere utgangshastighet og høyere BC. Da vil en få mindre vindavdrift som en ren bonus.

 

At det er et egnet Elg-kaliber derimot er jeg helt enig i. Jeg sikler faktisk på en rifle i kaliberet selv.

Link to comment
Share on other sites

Om man nå skal sammenligne data mellom forskjellige kaliber så er vel ikke akkurat 925 m/s med 230 gr kule I utgang vanligvis oppnåelig med I ei jaktrifle, I alle fall ikke med nymotens 60 cm pipe. Det er vel mer realistisk med en maxhastighet på rundt 100 m/s lavere. I flg f eks Norma sin ladetabell må en ned I ei kulevekt på under 180 gr for å få slike hastigheter.

Hvilken pipelengde har du, og hva slags mengde av hvilket krutt fyrer du med for å få så høy hastighet?

Link to comment
Share on other sites

Du har vel egentlig helt rett at jeg tok utgangspunkt i et litt rått parti. Rifla jeg har tatt data fra er på ingen måte noe som blir ansett som ei "vanlig" jaktrifle.

 

Jeg fyrer med 75grs N-570 i Remington hylser, (vil tilsvare nærmere 78-79grs i ei lett Norma hylse) og har 79cm pipe.

 

Men jeg vil tro jeg fikk frem poenget med at kuler med dårlig BC mister fart og tilhørende anslagsenergi overraskende fort når holdene begynner å bli lange :winke1:

Link to comment
Share on other sites

Rakken,

Jeg må bare være litt pirkete :mrgreen:

 

Kravet om anslagsenergi du prater om, gjelder ved 100 meter.

Myndighetene sier ikke at dette må være minimum anslagsenergi ved skudd på en lengre avstand enn 100 meter:)

 

Når vi f.eks snakker om ladninger til 9.3x62 og Barnes TTSX som jeg snakket om, er det fullt mulig å få en utgangshastighet på ca 2550 fps med en 250 grains TTSX kule som har en bc på .440

 

Ved en innskyting på 200 meter vil den da treffe 30 cm under på 300 meter og ha en anslagsenergi på 2695 joule.

Den vil heller aldri treffe høyere enn 8 cm over siktelinjen på noen avstand.

Vindavriften ut til 300 meter er heller ikke ille.

Omtrent den samme som Norma sin fabrikk ladning i 300 win mag med 180 grains Plastic Tip.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Hehe :lol:

 

Kravet til anslagsenergi er som du sier ut ifra 100m avstand. Grunnen til at vi har et slikt krav er jo for å sikre nok "drep" i andre enden når kula kommer frem.

Det kan være greit å ha i bakhodet om en skulle finne på å strekke holdene litt. Spesielt med tanke på Elg, at en faktisk har nok futt når kula lander, og at den faktisk gjør jobben den er tiltenkt å gjøre.

 

 

Hmm? Fabrikk-ammo? Hva er det? :mrgreen:

 

Det kommer vel egentlig helt an på øyet som ser, og hvordan kalibrene lades.

Om en henter ut alt av en patron, og skyter fabrikk i den andre og vice verca, så får man ganske forskjellige resultater.

Link to comment
Share on other sites

Jeg må si at jeg sliter med å finne kulevekter helt ned i 180grs i .366 kaliber, så jeg gikk ut ifra et eksempel fra en av de lettere kulene jeg fant data på.

 

Tja, noen ganger finnes da virkelig alternativer ute i verden ... :mrgreen:

 

9,3x62, 60 cm pipe, 10g/154gr MJG fra Lutz Moeller (LM), COL 83,6mm

 

N200 3,93g/60,7gr; 3884 bar, V0 984m/s

 

Anbefalt innskytingsavstand 210m! Garantert gjennomtreningsevne på 300m er 56cm kjøtt/vev og/eller 9cm bein.

Link to comment
Share on other sites

Fabrikk ammo er noe kjedelige greier man kjøper når man er drittlei av å lade patroner :mrgreen:

 

Ellers brukte jeg det bare for sammenligningens skyld for å vise hva man kan oppnå om man ladet patroner til en 9.3x62 selv, med tanke på at mange anser fabrikk ammo for 300 win som veldig flattskytende og at en 9.3x62 er nærmest som å kaste tung stein på dyra :)

 

Når det er sagt, så synes jeg at 300 meter er omtrent maksimal avstand man skal skyte elg med 250 grain TTSX i 9.3x62.

For å være sikker på at kula ekspanderer skikkelig.

Den har anslagsenergi på ca 2200 joule på 400 meter.

Link to comment
Share on other sites

Eneste problemet jeg ser med ett slikt løpsbyttesystem er innskyting av kikkert ved hvert løpsbytte.

 

Jeg har et slikt oppsett fra Rafdal og har null treffpunktendring mellom bytter av løp og kikkert. Har da en kikkert per løp.

 

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...