Jump to content

Hvor nære kan man skyte i bebygd område?


fredrik

Recommended Posts

Hei

Var i dag ute på kråkejakt for første gang, og merka med en gang at kråkejakt er best helt inntil husveggen til naboen...

 

I det område jeg var (Hurdal) er det for det meste jorder, gårder og noen vanlige hus.. Lurer på hvor langt unna man skal holde seg? Og er det "greit" å skyte ei kråke på et jorde f.eks? Har rovviltkort for det aktuelle området.

 

Fredrik

Link to comment
Share on other sites

Ja, så lenge:

 

Du har grunneires tillatelse (som jaktkort)

Det er forsvarlig (trygg bakgrunn osv)

Det ikke er forbudt etter lokale politivedteker.

 

Du finner de lokale politivedtekene for din kommune på www.lovdata.no

 

I min kommune er det ikke lov å skyte "på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted".

Ellers er det greit å si ifra til naboer osv vis du har planer om å jakte der. Det skader ikke å si ifra.

Link to comment
Share on other sites

Lurer litt på det samme og spør her :)

 

Har fått bukkejakt/rådyrjakt av et utmarkslag. Området er på 23 000 men 99,9 % er skogsområder. Det et kun par steder hvor det er jorder men de er i nærheten av boliger (fra 0 til 400 meter)... Kan jeg stille meg på et av disse jordene og jakte uten å spørre noen siden jeg har jaktrett der? Eller skal/bør jeg spøre dem som bor der om det er greit? Kan de evt nekte meg å jakte der?

Link to comment
Share on other sites

Takk for svar :)

 

Søkte i Lovdata, og fant ingenting om noe spesiell avstand eller lignende:

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftglosok?b ... tton=S%F8k

 

(Fant dog ut at man ikke har lov å danse i Hurdal: http://lovdata.no/for/lf/pv/tv-19511128-3954-0.html#3 )

 

Den skytinga jeg droppa i dag er helt klart innenfor disse kriteriene du lister opp her..

 

Hvordan er reglene med vei da? Vet man ikke kan skyte over vei, men kan man skyte i nærheten av vei? Kanskje dumt spm..

 

Jeg holdt meg på rundt 2-300 meters avstand til husene, men i Hurdal ligger husa VELDIG spredt, så er ikke like lett.. Lå å snipa inn ei kråke i et tre på rundt 150 meters hold. Holdt igjen skuddet pga litt vind. Når jeg gikk fram så jeg at det lå et lite hus like under dette svære treet kråka satt i.. Kunne jo blitt pinlig! Så har lært at det lønner seg å se hva som er under treet og :P

 

Dette med jorder syns jeg er vanskelig i allefall.. Jeg tenkte som så "kanskje de kan komme med argumentet; hva om jeg hadde stått å skutt i din hage?".. For er det ikke omtrent det samme? Er jo gårdeierens private eiendom.. Skog og annen utmark er jo en egen sak, selv om en bonde eier det, men føler ikke man har like stor "rett" på et jorde, som man har i utmark... Men hva mener folk?

Link to comment
Share on other sites

der er allslags folk rundtomkring med et over-norm behov for å regulere og kontrollere alt mulig slag småting. Jaktlag, vald, kommuner og andre polske riksdager slar seg sammen for til enhver tid å lage de vanskeligste regler. Jeez..

Hold hodet klart. Ingenting er forbudt, med midre det et spesifikt forbudt.

:mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

Men om man faktisk skal prøve å finne ut av det, slik at man vet om man har sitt på det tørre så kan man f.eks lese dette:

 

Jeg er på skogstur og kommer til et jorde - kan jeg gå over jordet?

 

Et jorde er i friluftsloven definert som innmark, der allemannsretten ikke gjelder. Du kan ikke gå over jordet bortsett fra om vinteren når det er frossent og snødekt. I sommerhalvåret kan du eventuelt gå langs kanten av jordet eller på opptrådte stier.

Ref.: http://www.advokatenhjelperdeg.no/JusGu ... arplukking

 

Og så lenge det er innmark, kan man vel rett og slett ikke jakte der?

 

Jeg smeller av noen skudd, helt uten dårlig samvittighet, på jordene i Hurdal, men holder meg da til de som ligger litt bort fra gårdene.. Men hater å gå på jakt/fiske/telte osv. når man ikke har HELT lov til det.. Er en liten bi-smak som ikke skulle vært nødvendig..

Link to comment
Share on other sites

Ja er vel eneste utvei, men som nevnt, det blir MANGE naboer å varsle :P

 

Denne saken er og forøvrig litt interessant:

http://tb.no/nyheter/skuddene-som-skrem ... -1.5525317

 

Også politiet har fått merke at grågåsjakten er i gang. Mellom klokken 04 og 05 fikk de rundt 25 henvendelser fra folk som hørte skyting. Men så lenge jegerne har innhentet tillatelse fra grunneier og har alle papirer i orden, er det ikke en politisak.

 

Morsom sak forresten :P

Link to comment
Share on other sites

Var det jeg skrev litt lengre opp :P

 

Men jeg tror faktisk det ikke er noe definert meter-regel for hvor langt man må være fra bebyggelse.. Da ville jeg funnet det i lovdata, og ikke minst her i forumet...

 

Går vel på skjønn, og ikke minst sikkerhet..

 

Var på kråkejakt i dag og, ble ingenting, men kunne blitt 4-5 kråker hadde jeg brydd meg om naboene :P Han ene stod å så på meg i kikkert, så da føler man ikke så veldig for å legge seg ned å skyte....

Link to comment
Share on other sites

Som regel vil det stå "i umiddelbar nærhet" som i og for seg ser litt uggent ut i sammenhengen siden det vil være rom for tolkning av betydningen her. Du neppe finne noe sted i lovdata at det står "at man skal befinne seg xxx meter unna bebyggelse" da det vil være forskjell på ei ubebodd hytte og et boligfelt.

Link to comment
Share on other sites

Ikke "i umiddelbar nærhet" av bebyggelse er regelen (normalt alt fra 50m til 2-300m), i tillegg har man grunneiers rettigheter som går forran alt annet. Jeg antar at man normalt ikke er i utmark når slike spørsmål stilles.

 

OBS! En grunneier kan viss politivedtektene i kommunen ikke forbyr ham det, la en jakte helt inntil grunnens bebyggelse.

 

Om man ser bort fra eventuelle grunneieres absolutte rettighet til å forby jakt på egen grunn (som virker slik at man må ha løyve fra grunneier for å kunne jakte lovelig), er det åltså normalt politivedtektene i kommunen som setter standarden.

Og der står det alltid noe om skremmende oppførsel og aktiviteter, noe som tilsier at man ofte kan jakte nærmere bebyggelse på dagtid enn natt. Og som tilsier at lyddemper som reduserer skremmende/plagsomme skuddsmell, reduserer avstanden som kan regnes som "i umiddelbar nærhet". Varsling av beboere i bebyggelse som ligger litt på kanten av definisjonen, om at der kan bli jaktutøvelse med skuddsmell og person/personer som sniker omkring bebyggelsen med våpen. Vill redusere muligheten for at beboere i nærhet av jaktstedet, kan påberope seg at skuddløsing i nærheten av bebyggelse, er en skremmende handling. Samt at det blir mye triveligere for alle parter, når alle vet hva og hvem om det kommer ett smell eller to.

 

Tilbake til grunneiers rettigheter:

 

1: All innmark er privat eiendom, der all jakt er underlagt grunneier (dette uten untak).

 

2: All dyrket mark og gjødslet beite, er å regne som innmark (selv om det ellers er utmark rundt området).

 

3: Ferdsel på dykra mark er som nevnt via utkanter og etter merkede/tydelige stier, når den ikke er snedekt.

 

4:Jaktkort for utmark, gir normalt ikke jaktrett på innmark. (i såfall skal dette være klart opplyst, eventuelt vist avmerket i kart. Der grunneier/e har gitt slike løyver til kort utstedt av t.d grunneierlag).

 

Om jeg hadde fersket noen i å jakte på min grunn, uten først å ha innhentet løyve fra meg. Ville vedkommende bli bannlyst fra min grunn for laang tid, om vedkommende ikke hadde en god forklaring å komme med. Ved gjentakelse ville en annmeldelse (som ville ha innkludert første gangs overtramp), med rimelig stor sansynlighet blitt skrevet.

 

Der er mange grunner for at man som grunneier vill ha full kontroll på hvem som bruker våpen på ens grunn. En grunn er utrygghets følelsen man får, når personer man ikke vet hvem er. Skyter på ditt område.

Har de nødvendig opplæring?

Har de selvkontroll nok til ikke å brenne løs uten tanke på bakgrunn?

Har jeg som grunneier tillit til vedkommende?

Har de de nødvendige papirer i orden?

O.s.v. o.s.v.

 

 

En person som er i stand til å spørre på en skikkelig måte, har allerede ved å møte opp og spørre, vist grunneieren ett par viktige ting. Det er ting som at vedkommende respekterer grunneierens suverenitet som eier, og at vedkommende følger loven på dette området. En normal prat med vedkommende, vill gjøre grunneier kjent med personen. Og da er det lettere for grunneier å vurdere om dette er en person som grunneier, føler seg trygg på. Ikke vill svikte den ekstreme tilliten det tross alt er, å få jakte på privat grunn (spesielt i nærhet av bebyggelse).

 

 

Kort sagt, de aller fleste grunneiere. Ønsker ikke at noen som helst skal skyte på sine eiendommer, uten at de vet hvem den/de er. Og vi har en viss formening om at den/de kan tiltros ett slikt ansvar.

Link to comment
Share on other sites

Ettersom utgangspunktet var Hurdal kan det være verdt å se på hva som står i vedlegget til jaktkort på terrenget til jff:

 

"Jakten skal foregå i god avstand fra bebyggelse og legges opp slik at det ikke er til sjenanse for allmennheten."

 

Selvsagt også et tolkningsspørsmål slik det er formulert her. Men jeg tolker det slik at det er stilles litt stengere krav enn lovgivningen gjør. Og det kan selvsagt de som har jaktrettighetene fritt gjøre. Det har vært noen episoder hvor jakt har foregått såpass nært hus at de som bor der har funnet det ubehagelig. Dette har gjort at noen terreng ikke er tilgjengelige lenger.

En grunneier som er misfornøyd med hvordan jegere oppfører seg på eiendommen hans, f.eks skyting i utmarka, men nært husa, kan fort finne på at han ikke ønsker jegere der i det hele tatt og trekke eiendommen sin ut av kortsalgområde. Slike ting bør man også ha i bakhodet. Er ikke sikkert det er lurt å tøye reglene maks hvis man ønsker tilgang på jakt i et område også i framtiden.

 

Når det gjelder innmark er det en selvsagt ting at grunneier blir spurt.

 

En annen ting når det gjelder "sjenanse for allmenheten" er populære turområder. Et eksempel i Hurdal er turstien til Akershus høyeste punkt, Fjellsjøkampen. Første del av denne stien ligger i jaktterrenget og er en grei adkomstvei til et fint jaktområde. Når jeg går her har jeg alltid hagla knekt for å vise at jeg er ufarlig, og det er veldig greit å ikke løsne skudd like ved stien på utferdsdager.

 

Hva som er allment godtatt blant folk kan også variere fra sted til sted. Utkantbygder med mye jakt tolerer gjerne mer smelling enn mer tettbygde strøk. Kan være lurt å spørre når man kjøper jaktkort. (litt vanskelig på inatur riktignok!)

Link to comment
Share on other sites

Det er vel noen lokale forskjeller på hva som er "lov" og hva som er lurt.

For noen år siden tok jeg et årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn, og mener å huske at minimumsavstandene der ble konkretisert til å være 250m fra husbebyggelse og 150m fra hytter.

Men om man holder naboer og lokalsamfunn informert går det jo helt smertefritt å skyte seg en rev fra soverommet. Det hjelper å skyte litt nå og da, for da blir ingen overrasket av et smell...

Link to comment
Share on other sites

Hva som er allment godtatt blant folk kan også variere fra sted til sted. Utkantbygder med mye jakt tolerer gjerne mer smelling enn mer tettbygde strøk. Kan være lurt å spørre når man kjøper jaktkort. (litt vanskelig på inatur riktignok!)

 

Hei Knutis!

Jeg fikk jo dette godt bekreftet. Etter vi hadde hatt denne diskusjonen her snakket jeg med han jeg fikk rovviltkort av. Spurte han hvordan folk i Hurdal ser på dette med jakt på jordene og slikt.. Han svarte at så lenge man er litt forsiktig så går det nok fint.. Så slik jeg forstod det er den almenne holdningen til Hurdalingene "god". :)

 

Jeg fikk det igjen bekreftet da jeg snakket med de som bodde rundt dette jordet som jeg skulle jakte på. Fikk et helt klart ja til å skyte kråker der. Måtte bare love å la rådyrene være i fred.. :)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Og hvordan er reglene når du jakter sjøfugl/ender fra robåt? Jakter innimellom på områder hvor det er bebyggelse (boliger og båthus) ved sjøkanten. kan man allikevel skyte der man finner det for godt, så lenge bakgrunnen er god?

 

Og hvordan er dette om man plasserer seg i vannet (står i vannkanten) Hvor lnagt fra bebyggelse skal/bør man da være?

Link to comment
Share on other sites

Er du i båt er du på sjøen, er du på sjøen kan du jakte.

Det er uansett lov å tenke, så det å postere i robåt 5 meter fra husveggen til noen trenger ikke være det mest hensynsfull, selv om du har "lov" til det.

 

Du kan i teorien stå i vannet, men husk at eiendomsretten går til vanngrensen ved lavvann. Du kan heller ikke ha våpenet ladd på annen manns eiendom, så tar du et skritt mot land kan du bli anklaget for ulovlig jakt. Du må med andre ord i båt/kano/kajakk.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...