Jump to content

Ikke påbudt med våpenskap for Forsvarets tjenestevåpen


Lynx

Recommended Posts

Jeg leste følgende på Forsvarets intranettside i dag, og tenkte at det kunne være av almenn interesse...

 

Våpenskap?

To våpenskap or not to våpenskap, that is the question. Korleis skal Heimevernssoldaten oppbevare våpenet sitt frå og med 1.juli?

 

 

Tekst: Anders Veberg

 

Slepp unna: HV-soldatane treng likevel ikkje å investere store summar i våpenskap.

 

Frå og med 1. juli 2010 må alle våpen, eller vitale delar av våpenet, vere låst inne i eit våpenskap. Desse våpenskapa, eller såkalla FG-skap, fører med seg ei lei utgift, som verkar unødvendig og irriterande for den gjennomsnittlege HV-soldat. Sjølv om mange innan HV har ei brennande interesse for skyting, held majoriteten seg til skytinga dei får med seg under repetisjonsøvingane. Resten av tida blir hobbyen, og våpenet, lagt på hylla.

 

Mange er derfor usikre på korleis oppbevaringa av våpenet vil bli utført framover. Må kvar enkelt HV-soldat leggje ut rundt 3000 kroner for å oppbevare eit våpen han eller ho sjeldan nyttar? Eller dekker eventuelt Forsvaret denne utgifta?

 

Angår mange

Med 45 000 soldatar i Heimevernet, ville eit krav om våpenskap ført med seg ein tung prosess.

 

– Dette er ein sak som angår veldig mange, og det hadde ført med seg veldig mange utfordringar rundt det å påkreve våpenskap for alle i HV. Utfordringane kan ligge i huseigarar som leig ut til HV-mannskap, og ikkje nødvendigvis ynskjer store våpenskap i sine hus. Det er jo og veldig mange krav som må oppfyllas i samanheng med våpenskap, og ettersynet ville blitt vanskeleg.

 

Store kostnader

I Stortingsproposisjon 1 frå 2002-2003 blei reguleringa av mobiliseringsvåpena til Heimevernet omtala. Her vart det bestemt at tennstempelet til alle våpena skulle bli inndradd, fram til kammerlås blei innført.

 

Kammerlåsane skulle då bli utlevert av Forsvaret, og ville ført med seg store kostnader. Planen var i fyrste omgang å levere ut 31 000 kammerlåsar, noko som ville føre med seg ei utgift på 34 millionar kroner.

 

Etter ei revurdering av sikringa av våpen utan tennstempel, kom generalinspektøren av Heimevernet med ei anbefaling om at kammerlås var unødvendig. Det blei derfor vedtatt at sikringa av tenestevåpena var tilstrekkjeleg.

 

Gjeld alle Eit viktig moment i Stortingsproporsjonen er dette:

 

– Regjeringa anbefalar at ordninga med oppbevaring av personleg våpen heime hjå den enkelte soldat vidareføras både for innsats-, forsterkings- og oppfølgjingsstyrkane. Dette blir begrunna ikkje minst med ressursbruken og den risik som planlegging og gjennomføring av eit stort antall våpentransportar langs vegane i forbinding med Heimevernets øvingar vil medføre.

 

Det kjem her fram i klartekst at vedtaket gjort av regjeringa gjeld heile Heimevernet, og at dagens oppbevaring av våpen blir som den er.

 

Lovbestemt

For å konkludere, treng ein berre å viste til Stortingsproposisjon 1, samt paragraf 4 i Våpenloven. For det fyrste, våpenlova seier heilt klart at våpen utlevert av Forsvaret ikkje fell under reglane nedfelt i våpenlova. Med andre ord, sidan våpena er utlevert av Forsvaret ligg dei ikkje under reguleringane i våpenlova, og våpenskap er ikkje naudsynt i utgangspunktet. På toppen av dette ligg då Stortingsproposisjon 1, og saman legg dei all tvil til side.

 

Heimevernet sine våpen treng ikkje å oppbevaras i våpenskap frå 1. juli 2010.

Og så kan man jo spørre seg om hvilke typer våpen som man er mest redd for at skal slippes løs i det kriminelle miljøet. En tysk-mauser med en sliten kikkert, eller en MP7 med miljøammo som plystrer gjennom det som finnes av personlig ballistisk beskyttelse, både foran og bak...

 

For ordens skyld - mine tjenestevåpen er innlåst i våpenskap...

Link to comment
Share on other sites

Du har rett i at forsvarets våpen ikke omfattes av våpenloven.

Derimot er det ikke slik at utlevert våpen kan henge koplett på veggen i promperommet under sengen el. det finnes regler for slik oppevaring.

På AG-3 og MP-5 skal underbeslaget demonteres og oppbevares adskilt fra våpnet. På P-80 skal rammestykket demonteres og oppbevares adskilt fra våpnet.

På H&K 416 og 417 skal rammestykke med kolbe adskilles og oppbevares adskilt fra våpnet.

På MP-7 skal kolbe og sluttstykke komplett adskilles og oppbevares adskilt fra våpnet.

 

Personell som selv mener at de av en eller annen grunn ikke kan oppbevare våpen / våpenene sikkert vil få de lagret ved avdeling.

 

I tilegg til dette blir de fleste utleverte tjenestevåpen oppbevart uten tennstift.

 

Nå som ALLE som har utlevert våpen fra forsvaret følger gjeldende regler har man sett at ved innbrudd ol. så har tjenestevåpnene blitt liggende igjen,da de ikke har vært komplette og derved salgbare.

 

 

Mvh.

NM149

Link to comment
Share on other sites

Gammel tradisjon i Norge å uskadeligjøre mobiliseringsvåpen; skjedde første gang i 1814, da ble låsene skrudd av geværene som var lagret i tøyhus rundt de store byene i Norge; siden har det skjedd jevnlig (i stort omfang i 1840-årene, 1883, og ikke minst fra 1915 og fram til 1940). Dagens skroting av brukbare AG3 har også historiske paralleller; det foregikk på 1800-tallet en omfattende vraking av våpen på Kongsberg ("Piberne blev banket flate"). Litt ot men men.

 

Synes igrunnen at felleskapet kunne kostet på HV-soldatene en liten, FG-godkjent, brannsikker safe/våpenskap. Passe stor til å oppbevare underbesalget på en AG og de dokumentene folk burde låse ned. Skapet burde soldaten få beholde når han leverer inn utstyret for siste gang.

 

Men det ville jo kostet noen kroner (tro hvilken rabatt en får på 40000skap?) og politikerene vil ikke bruke noe særlig på noe som helst som kunne minne om forsvar av landet.... Og hva HV er og (burde) ha til oppgave har de helt glemt.

 

Vi får håpe de (politikerene) har rett når de hevder at verdensituasjonen er så stabil at en evt har god tid til å bygge opp ved behov. Eler kanskje det blir som med Neville Chamberlain og hans "Peace in our time"?

Link to comment
Share on other sites

Det andre som slo meg var at dette ikke er noen sak, jfr Våpenlovens §4.

 

Det første som slo meg var dette:

...på Forsvarets intranettside i dag, og tenkte at det kunne være av almenn interesse

:mrgreen:

http://www.mil.no/hv/start/article.jhtm ... eID=197362

 

Var visst også på internett, gitt...

 

Er ikke automatisk slik at det som er på intranett er Begrenset iht Sikkerhetsinstruksen, sjø... :)

Link to comment
Share on other sites

Kravet om sivile skap er primært ment for å forhindre våpenrelatert impulsiv vold, ikke forhindre tjuveri.

HV-våpen skal normalt oppbevares uten tennstempel, så der gjør det samme nytten.

 

Må man ikke ha skap for å få tillatelse til å oppbevare komplett tjenestevåpen hjemme? Dem som er erkjent tjenestedyktige har vært gjennom en viss form for psykisk analyse, i alle fall mer enn det som må til for at Ola Jeger kan arve bestefars mauser, så jeg skjønner logikken.

Link to comment
Share on other sites

Lynx skrev:

eller en MP7 med miljøammo som plystrer gjennom det som finnes av personlig ballistisk beskyttelse, både foran og bak...

 

Beklager, men her er du fullstendig på villspor. En MP-7 gjør ikke det. Her har noen kommet med feilinformasjon helt i fra starten av. Det er ikke fysisk mulig å få den lille drittkula der til å gå igjennom en skikkelig vest med plater. Det stemmer at den drar igjennom 20 lag kevlar og ei 1,6mm titanplate (CRISAT om man vil lese mer), men det er noe annet enn de vestene som stort sett alle som har utlevert vest har. De vestene som brukes av blandt annet Forsvaret er level 4 vester. Dvs de stopper en panserbrytende 30-06. Noen har gått høyt ut for å si at MP7 er fantastisk. Den er grei til det den er tiltenkt, overta for MP5, men å tro at den slår igjennom en skikkelig vest er omtrent som å tro at en 5,56 drar igjennom mer enn en 7,62 fordi det er mindre kuletversnitt og den går fortere. Det er nemlig ikke tilfelle.

Link to comment
Share on other sites

Mp7 er skummel......Og dermed basta!

Har du sett inngangsåret den lager????Sårkanalen???

Det er virkelig lite...på utsiden....så lite at helsepersonell innrømmer at de ikke kan garantere for at de finner skaden, og langt mindre en vanlig mann.

Så skulle denne havne hos kriminelle så vil nok dødligheten av skuddskader gå betraktlig opp.....

 

At disse våpnene i det heletatt produseres tror jeg er en jævlig tabbe, fordi: Om 20 år er disse våpnene i hender de ikke bør/skulle være i.

Link to comment
Share on other sites

Lynx skrev:
eller en MP7 med miljøammo som plystrer gjennom det som finnes av personlig ballistisk beskyttelse, både foran og bak...

 

Beklager, men her er du fullstendig på villspor. En MP-7 gjør ikke det. Her har noen kommet med feilinformasjon helt i fra starten av. Det er ikke fysisk mulig å få den lille drittkula der til å gå igjennom en skikkelig vest med plater. Det stemmer at den drar igjennom 20 lag kevlar og ei 1,6mm titanplate (CRISAT om man vil lese mer), men det er noe annet enn de vestene som stort sett alle som har utlevert vest har. De vestene som brukes av blandt annet Forsvaret er level 4 vester. Dvs de stopper en panserbrytende 30-06. Noen har gått høyt ut for å si at MP7 er fantastisk. Den er grei til det den er tiltenkt, overta for MP5, men å tro at den slår igjennom en skikkelig vest er omtrent som å tro at en 5,56 drar igjennom mer enn en 7,62 fordi det er mindre kuletversnitt og den går fortere. Det er nemlig ikke tilfelle.

Ehem.

Jeg kjenner m e g e t godt til Forsvarets utstyr, all den tid jeg jobber i den stillingen jeg gjør, uten noe nærmere presentasjon. Men jeg tenkte mer på Politiet og de andre sivile etater som skal ta seg av kriminelle, det er heldigvis vi i Forsvaret unntatt fra. Det er bare et fåtall fra Politiet som har NIJ level IV ballistisk beskyttelse. Level III-A eller lavere er mere relevant, og der er miljøammunisjonen som vi nå har av en helt annen standard ift gjennomtrengning enn hva III-A vester klarer å stå i mot.

Link to comment
Share on other sites

Kravet om sivile skap er primært ment for å forhindre våpenrelatert impulsiv vold, ikke forhindre tjuveri.

 

For det tar veldig lang tid å låse opp sitt eget våpenskap!!!

 

Våpenskap vil ha marginal betydelse for impulshandlinger fra den som disponerer våpnene, men er stor betydelse ved innbrudd, det ser man i praksis etter inbrudd der våpenskapet får stå urørt.

Link to comment
Share on other sites

For de som er våpenintereserte er dette kjent informasjon, men en gjennomsnitts friker ser et ukomplett våpen som ikke er salgbart.

Det er flere eksempler på at tjeneste / mobiliseringsvåpen har blitt liggende igjen ved innbrudd, mens pc smykker sølvtøy smykker ol. har blitt fjærnet.

Så at disse tiltakene til en hvis grad virker er utvilsomt riktig.

Link to comment
Share on other sites

For det tar veldig lang tid å låse opp sitt eget våpenskap!!!

 

Våpenskap vil ha marginal betydelse for impulshandlinger fra den som disponerer våpnene, men er stor betydelse ved innbrudd, det ser man i praksis etter inbrudd der våpenskapet får stå urørt.

 

Ikke at jeg nødvendigvis ser logikken i det de mener, men det var hovedintensjonen med regelen. Og det tatt i betraktning ser jeg logikk i å la forsvarets våpen stå "ulåst", såfremt de ikke har stempel.

 

Hva angår tyveri blir en helt annen sak...

Link to comment
Share on other sites

Ikke at jeg nødvendigvis ser logikken i det de mener, men det var hovedintensjonen med regelen.

 

Mulig jeg erindrer at impulshandlinger fra disponent også var oppe som et tema i diskusjonen om påbudet om våpenskap, men hovedgrunnen var og har altid vært innbrudd / tyverisikkring.

 

I tilegg til at tjenestevåpen i hovedsak ikke har tennstempel så skal som nevnt utallige ganger pistolgrep / rammestykke el. avhengig av våpentype fjærnes ved privat oppbevaring.

Link to comment
Share on other sites

I tilegg til at tjenestevåpen i hovedsak ikke har tennstempel så skal som nevnt utallige ganger pistolgrep / rammestykke el. avhengig av våpentype fjærnes ved privat oppbevaring.

Gjelder adskillelse av rammestykke og kolbe hvis våpen oppbevares i våpenskap også?

Link to comment
Share on other sites

Ikke at jeg nødvendigvis ser logikken i det de mener, men det var hovedintensjonen med regelen.

 

Mulig jeg erindrer at impulshandlinger fra disponent også var oppe som et tema i diskusjonen om påbudet om våpenskap, men hovedgrunnen var og har altid vært innbrudd / tyverisikkring.

 

Nesten. Grunnen var å vise handlekraft og "ansvarlighet". Dersom Departementet fikk det som de ville ville de også skåret av vevet der ballene teoretisk kunne vært festet til kroppen.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...