Jump to content

Fredning i påska ifm seljakt.


Tommy.A

Recommended Posts

Sendte en forespørsel til fylkesmannen om fredning i påska ang seljakt.

Fikk dette svaret etter at han hadde sjekket litt rundt.

 

Hei

 

Det er et generelt jaktforbud på langfredag, påskeaften og 1.påskedag for all jakt og fangst. Det omfatter alle jaktbare arter, også sel som for øvrig er Fylkeskommunens bord etter at de fikk overført viltmyndighet fra nyttår av i forbindelse med forvaltningsreformen.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er helt enig i at denne fredningen burde vært borte både romjula og påskedagene,men dette er vel et seriøst forum derfor bør vel det som skrives her være etter forskriftene.

Jeg syntes derfor det var inntresant å høre med fylkesmannen i mitt fylke hva han hadde og si.

Link to comment
Share on other sites

Jada, det er et seriøst forum. Så det er fint at du gir seriøs og korrekt informasjon. Forslaget mitt er litt løst i snippen, men at jeg forbasker helligdagsfredningen er 100 prosent seriøst ment.

Men jeg beklager hvis du synes jeg ødelegger tråden din.

Derfor: Tilbake på sporet:

 

Er fredningen i påskedagene et generelt jaktforbud over hele landet?

Link to comment
Share on other sites

Ifølge det svaret jeg fikk,så mener han det.

Regner med at det er flere som kommer til å sjekke opp dette i sine fylker så blir artig å se om det blir forskjellige svar. Fredninga er bare tull helt enig med deg i det.

 

Får jeg spørre om hvilken fylkeskommune du spurte? Kunne godt ha tenkt meg en prat med dem om Viltlovens §2......

Link to comment
Share on other sites

Da har jeg sent ut e-post til samtlige Fylkeskommuner i dette Norges land, så får vi se hva de svarer. Her er ihvertfall hva jeg sendt dem (minus e-post adresse osv forhindring av spam):

 

Hei og vel overstått påske!

 

Jeg er en ivrig seljeger og har vært det noen år nå. Det viser seg at flere har henvendt seg til sine respektive fylkeskommuner ang. dette med fredning av Selen i Påsken, jul osv. Og det har kommet forskjellige svar tilbake, noe som i seg selv er oppsiktsvekkende, men som kanskje sier litt om kompetansen når det gjelder Viltloven.

 

Er ikke ute etter å henge ut noen som helst, men syns det blir feil at noen "må" velge å gå på ski fremfor å jakte sel i påska, da spesielt denne siste påsken med tanke på det fine været vi har hatt. Jeg sier dette fordi, dersom Dere leser Viltlovens § 2 "lovens virkeområdet", sitat "Med vilt menes i denne lov alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Loven gjelder også i Norges økonomiske sone." sitat slutt, så vil Dere ikke finne noen steder der arten/familien "sjøpattedyr" er nevnt. (Noe som i seg selv gjør at vi kan jakte sel fra motorisert kjøretøy innenfor 2km regelen/loven.)

 

(link til lovdata, der sitat er hentet fra: http://www.lovdata.no/all/tl-19810529-038-001.html#2)

 

 

Poenget mitt er som sagt bare å få frem sannheten og ikke slik at det er 10 forskjellige synspunkter og meninger om hva som er rett og galt.

 

Håper Dere tar denne e-posten seriøst og responderer med samme seriøsitet som er ment.

 

 

Mvh.

 

 

Eivind Krey Hanssen

 

Sigerfjordveien 119

8400 Sortland

 

41328573

Link to comment
Share on other sites

dette kom fra fisteridiriktoratet som henvendelse på forespørsel direkte på deres side.

 

Hei,

viser til din forespørsel.

 

Jakttider for kystsel fremgår av "Forskrift om regulering av sel på norskekysten", se;

http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangs ... j-275-2009

 

Se særskilt § 6: Adgang til å drive seljakt etter særskilt tillatelse.

 

Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2010

http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangs ... j-225-2009

 

Vennlig hilsen

 

Dag Paulsen

kommunikasjonsstaben i Fiskeridirektoratet

Tlf.: 03495

________________________________________

Fra: from.web@fiskeridir.no [from.web@fiskeridir.no]

Sendt: 4. april 2010 14:46

Til: Info

Emne: Tilbakemelding fra web siden

 

Kontakt oss

 

Ditt navn:

xxx xxxxx xxxxxx

 

Din e-postadresse:

xxxxxxxxxxx

 

Tekst:

Når det gjelder seljakt/fangst, gjelder viltlovens §10 om jaktforbud fra 24 desember til og med 31desember og fra og med langfredag til og med 1. påskedag.

Link to comment
Share on other sites

Hei, Da har jeg fått inn 1 svar, oppgir dette under, men har fjernet navn osv for beskyttelse av personvern ++.

 

Hei

 

Har sett på saken du sendte inn og har følgende kommentar til spørsmålene du hadde:

 

1.

Ser ikke noe grunnlag for å stoppe jakten på havert/steinkobbe da denne er regulert av fiskeridirektoratet igjennom oppsatte jaktperioder. Det er også slik at en må kunne jakte i de periodene det er forholdt til drive med jakt og mars/april er de måndene det er best forholdt til å drive med jakt på sel i ******. Dette utefra tilbake meldingene fra jegerene. Fylkeskommunen ser ikke noe grunnlag for å forandre jaktperiodene med fredning i påskeuken o.l.

2.

LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 21 har følgende ordlyd: "Innen en avstand av 2 kilometer fra land, herunder holmer og skjær, er det forbudt å drive jakt fra motorbåt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor. Fylkeskommunen kan for bestemte områder og tidsrom øke eller minske avstanden". Det er meg ikke kjent at fylkeskommunen har økt eller minsket denne avsrtanden. Det vil da være slik at jegere må forholde seg til gjeldene lovverk ved utøvelse av jakt. Det ligger med det et ansvar på hver enkelt jeger i å sette seg inn i det til enhver tids gjeldene regelverk for jakt på kystsel, havert o.l.

 

Under er kvoter/jaktperiode for steinkobbe og havert i ****** 2010.

 

 

Steinkobbe:

 

Totalkvote *** er *** steinkobber

 

1. jaktperiode: 2. januar – 30. april

 

2. jaktperiode: 1. august – 30 september

 

 

 

Havert:

 

Totalkvote område Vesterålen – Varanger er 225 havert

 

Jaktperiode: 2. januar – 15. september

 

 

 

Ringsel og grønlandssel:

 

Fri jakt på ringsel og grønlandssel i *******.

 

Jaktperiode: 2. januar – 30. september

 

MVH

 

*************

 

Jeg ble litt forundret over dette svaret, da det muligens er litt misforståelser ute å går. Så jeg svarte følgende tilbake:

 

Hei igjen og takk for rask respons.

 

Det er mulig jeg har vært uklar i mine meninger og uttalelser, da svaret Du sender tilbake egentlig er noe diffust.

 

Jeg kan ikke se at fangst av sel langs norskekysten er regulert av Viltloven i det hele tatt, som jeg prøvde å få frem i min første henvendelse. Dette da sel ikke er nevnt under § 2 (lovens virkeområdet). Ei heller kan jeg finne noe som indikerer eller slår dette fast ved Fiskeridirektoratets fastsatte regler/lover. Det eneste jeg finner der, er at kravet for fangst av sel følger det samme kravet til våpen og annslagsenergi som til storvilt på land. Det er ingen henvisninger eller nevnt noen andre plasser om at Viltloven skal følges. (Link: http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangs ... j-275-2009)

 

Dette er en praksis som er fulgt av mange jegere i hele Norge i flere år, nemlig at fangst av sel ikke går under Viltloven men reguleres av følgende forskrift:

 

J-275-2009

Forskrift om regulering av sel på norskekysten

 

Dette betyr igjen at fangst av sel underligger Fiskeridirektoratet og ikke DN(Direktoratet for Naturforvaltning). Ergo er de fleste jegeres konklusjoner, samt beskjeden vi har fått fra Fiskeridirektoratet selv: Fangst av sel kan drives til de enhver tids gjeldende forskrifter og fastsatte tider fra Fiskeridirektoratet, samt innenfor totalkvoter fastatt av Fiskeridirektoratet.

 

Sammendrag av mitt poeng igjen er at vi jegere (som har tillatelse fra Fiskeridirektoratet og/eller Fylkeskommunen) kan jakte sel i påsken, samt fra motorisert kjøretøy innenfor 2km grensen.

 

Jeg er ikke ute etter å få stoppet fangsten av sel, noe som det kanskje har virket på Deg, utifra ditt svar pkt. 1. Det eneste jeg er ute etter, er at det oppgis korrekt informasjon ut til jegere som spør, slik at det ikke sitter noen jegere å tror at det de har gjort eller gjør, er ulovlig.

 

Håper dette var mer forklarende på mine intensjoner.

 

Mvh.

 

 

Eivind Krey Hanssen

 

Sigerfjordveien 119

8400 Sortland

 

41328573

 

EDIT:

 

Da var svar nr 2 kommet inn, samme greia fjerning av navn osv...

 

Takk for hyggelig mail, vi er for øvrig utmerket godt klar over det du poengterer.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Tidligere så jaktet vi i påsken utfra at seljakt ikke kom inn under normale jakt lovgivning.

 

Men hvis vi skal følge den røde tråden så er det ikke hver dag det er lov med kommersiell fangst på sjøen heller. Det er vel fiskeforbud i påsken, så da er vi like langt. :roll:

Link to comment
Share on other sites

Her er det masse forskjellige svar og få. Snakket med en på fylke her i dag og han påstod at Det er et generelt jaktforbud i disse dagene uansett hva du jakter eller fanger.Men så sier andre at det er bare å jakte!!

Di har en jobb og gjøre her med å få et klarere regelverk.

Link to comment
Share on other sites

Seljakt går under fiske og fangst. Viltloven gjelder landpattedyr/ vilt. Fiske/fangst og viltloven er to vidt forskjellige lover.

Har snakket med ansvarlige hos fylkesmannen og han har også sett på denne diskusjonen. Fikk beskjed om å fortelle dere: Løp å skyt. :twisted:

Kan vi nå legge denne diskusjonen på is til neste påske? :lol:

Link to comment
Share on other sites

Fangst/ fiske står det ingenting om i viltloven. Viltloven er for alle dyr på land. Han fra fylkesmannen er selv seljeger og bare lo av diskusjonen vi har her.

Sett den flere år på rad nå.

De som tror det er forbudt kan holde seg hjemme og la oss som jakter slippe å svare på dette spørsmålet hver eneste påske. Har i flere år levert inn fangstrapporter og meldt inn sel som er skutt i påsken. Aldri fått noen form for anmeldelse fra noen av instansene som er involvert i seljakta. Fiskeridir, fylkesmann, Tromsø havforskn. eller politiet. Var det ulovlig vil jeg tro de hadde reagert når en melder inn skutte sel som ble skutt på Langfredag, påskeaften og første påskedag...........

Link to comment
Share on other sites

Ja. Det er mange delte meninger. Men det er da også bare meninger og synsinger. Uttalelsen om generel fredning for alt og alle, inklusiv sel, er også bare synsing. Ingen konkret henvisning til lovverk.

 

Man kan ikke med viltloven i hånda forby seljakt i påsken. Seljakt reguleres IKKE av viltloven.

 

Diskusjon ferdig.

 

Mvh

"Sofus"

Link to comment
Share on other sites

Ja, men dette forbudet gjelder all jakt og fangst. Men det er den kommersielle fangsten det blir satt en stopper for. En hobbyfisker kan fiske så mye han vil. Og da må da vel en hobbyjeger få jakte så mye han vil?

 

Edit: mannpess tregt internett, ser nå at vi er enige:)

Link to comment
Share on other sites

Hei

Har kontrollert dette for noen år siden med Fiskeridirektoratet Region Sør, og har som flere andre her fått til svar at seljakt reguleres som sjøpattedyr og fangst, da dette ikke er regulær jakt er påskejakt (og motorbåt) lov.

Link to comment
Share on other sites

Gjenntar: Man kan ikke med viltloven i hånda forby seljakt i påsken. Seljakt reguleres IKKE av viltloven.

Ja, men dette forbudet gjelder all jakt og fangst.
Dette forbudet gjelder arter forvaltet av Direktoratet for naturforvaltning i henhold til viltloven.

 

Nederst på denne siden http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=205 sier Direktoratet for naturforvaltning selv at de ikke har noe med seljakta å gjøre, og henviser "oss" i stede til Fiskeridirektoratet.

Link to comment
Share on other sites

4.6. Adgangen til å drive seljakt – Forholdet til grunneier

 

Seljakt er omhandlet i Saltvannsfiskeloven, og det er følgelig ikke krav om å betale

jegeravgift. Likeledes er seljakt ikke rammet av Viltlovens forbud mot å benytte båt

med motor under jaktutøvelsen.

I motsetning til Viltloven, har ikke grunneieren noen jaktrett i forhold til sel, da seljakt

er hjemlet i Saltvannsfiskeloven. Følgelig kan grunneieren ikke selge jaktkort eller ta

betaling av personer som jakter sel på hans eiendom. Med bakgrunn i friluftslovens

bestemmelser om fri ferdsel i utmark, kan derfor den som jakter sel fritt bruke utmark i

forbindelse med jaktutøvelsen. Et sjeldent unntak fra dette kan være dersom en

eiendom fra gammelt av har tinglyst et kobbeveide for et bestemt skjær og lignende.

 

4.10. Unntak fra evt. helgedagsfreden

Fangst av kystsel er unntatt fra evt. helgedagsfredning i Saltvannsfiskeloven.

 

Tatt ut fra ørland kommunes sider..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...