Jump to content

Hvordan komme med i Viltnemda?


Lynvingen

Recommended Posts

Komme innenfor? Jeg har ikke så god greie på viltnemda, men etter det jeg har skjønt så må man bli valgt inn av politikerene i kommunen.

Her jeg er fra så er det en som har vært fast i alle år og gjør en utrolig god jobb, og har en arbeidsgiver som gir han fri når det er noe. Og det er ofte. Han har sikkert hatt 15-20 utrykninger bare i Januar, og det er ikke noe jeg unner han.

Link to comment
Share on other sites

Komme innenfor? Jeg har ikke så god greie på viltnemda, men etter det jeg har skjønt så må man bli valgt inn av politikerene i kommunen.

Her jeg er fra så er det en som har vært fast i alle år og gjør en utrolig god jobb, og har en arbeidsgiver som gir han fri når det er noe. Og det er ofte. Han har sikkert hatt 15-20 utrykninger bare i Januar, og det er ikke noe jeg unner han.

 

Jeg kjenner veldig godt han som er formann i viltnemda i min kommune.. Får høre litt med han hvordan dette fungerer.. Jeg har ikke noe imot og bidra/hjelpe til med dette siden jeg syntes dette er en spennende jobb.

Fint om noen vet litt hvordan man lettere kan bli medlem av viltnemda etc og hvorfor man må være medlem av ett parti? I mine øyne er ikke politikk og vilt noen sammenheng! Mener selv at det er jegere som vet best hvordan situasjoner skal behandles. Gjerne noen med forhold til gård siden det er som oftest de som sliter med skadedyr i sine åkere, slik at de har visdom om ting..

Link to comment
Share on other sites

Viltnemnda er et av mange politiske bein som fordeles bandt politikerne.

Nå er det ikke alle kommuner som har viltnemnd lenger. Ofte er det landbruk eller teknisk etat som tar det administrative rundt jakten.

Viltnemnda tar seg av fellings kvoter, fordeler viltfondmidler. Og er ansvarlig for at kommunen har en avtale med godkjente ettersøksekvipasjer, i forbindelser med fallvilt og dyrepåkjørsler.

Link to comment
Share on other sites

Har inntrykk av at viltnemdene har blitt enormt ulike fra kommune til kommune. I min kommune er det reinspikka jegere som ikke har peiling (såvidt jeg vet) på politikk som er i viltnemnda, og de driver kun med viltnemdsarbeid - fallvilt, ettersøk osv. Styres av viltforvalter i kommunen (landbruksavdelinga). Viltnemnda sier ikke noe om kvoter osv lenger.

 

Så har vi et viltråd, som består av representanter fra kommunen (byråkratene), hovedutvalget (politikerne) og tildelingsområdene (storvaldene), pluss Jeger&Fisk og Statsskog/Fjellstyrene. Viltrådet bestemmer ingenting men gir tilrådinger til hovedutvalget (og har rimelig 100% tilslutning i hovedutvalget). Hos oss fungerer dette opplegget rimelig optimalt.

 

Innlemmelse i den "ekte" viltnemda skjer ved opprykk etter dødsfall. Dvs samme rekrutteringsopplegg som de fleste elgjaktlag.

 

I andre kommuner er det politikerne som utgjør viltnemda, og som egentlig utfører de samme oppgavene som vårt viltråd, og ettersøkstjenester mm. leies inn eksternt.

Link to comment
Share on other sites

Det er viktig å skille på Viltnemd og feks. fallviltgruppe. Det er ikke nødvendigvis det samme og jeg har inntrykk av at disse begrepene gjerne blandes en smule.

 

Viltnemda er ett politisk organ. Denne er i mange kommuner droppet som egen enhet og styringa er lagt til feks ett politisk utvalg for, for eksempel næring og miljø.

 

Under viltnemda, eller hvem det nå måtte være som styrer, er det da gjerne ei fallviltgruppe, eller noen faste ettersøksekvipasjer som utfører jobben. Ofte er det er kommunalt ansatt viltforvalter som er mellomledd. Dette kan ofte være en funksjon som er lagt til skogbrukssjef-, eller miljø(vern)sjef/konsulent-stillingen.

 

Hvordan medlemmene i fallviltgruppa velges vil vel variere fra kommune til kommune.

Link to comment
Share on other sites

I våres kommune er viltnemda et politisk organ.

Det vil si at du må tilhøre (være medlem) i et av de politiske partiene i kommunen for å kune sitte i viltnemda.

Når du er blitt medlem (politisk akttiv) kan du søke eller bli forespurt om å ta politiske verv som i dyrevernsnemda, vilt og innlandsfiskenemda, byggesaksnemda. osv.....

Problemet hos oss har vært at kaffekjæringer som ikke vet bak frem på en hjort, men med politisk tilhørighet har påtatt seg slike verv for å tjene 600-800 kr per møte.

Link to comment
Share on other sites

Når du er blitt medlem (politisk akttiv) kan du søke eller bli forespurt om å ta politiske verv som i dyrevernsnemda, vilt og innlandsfiskenemda, byggesaksnemda. osv.

Jeg har aldri vært/kommer aldri til å bli politisk aktiv men kommunestyret utpeika meg til å sitte i dyrevernnemnda fordi ..."hun liker dyr".

Link to comment
Share on other sites

Medlemmer i Viltnemnda er politisk valgte personer. Men, noen kommuner har en egen Vilforvaltning med en leder. De er hos oss "plukket" ut av Kommunen. Representanter fra grunneiere osv. Dvs to modeller. Enten det ene eller det andre.

Innen Vilnemnda/Viltforvaltningen har man flere steder en egen fallviltgruppe.

Viltforvaltningen er rådgivende ovenfor politikerne. Slik fungerer det ihvertfall hos oss.

Link to comment
Share on other sites

Som tidligere påpekt, det kan tidvis bli svært mange utrykkninger i løpet av korte perioder. Har ofte måttet ringe opp viltnemnds representanter rundt i fylket og jage dem opp av senga, en, eller annen gang på natta, for å søke opp påkjørt vilt. Ikke sikkert det er ok å bli vekket nesten hver natt til tider.

Link to comment
Share on other sites

Hei Lynvingen.

Dette kommer i klartekst :D For det er nok mange som tenker på det samme som deg, og det har ikke altid vært til det gode.

Spør deg selv:

-Gjør jeg dette bare for meg selv, og har jeg noe og tilføre dette viktige arbeidet?

-Har jeg nok kunnskap til bidra positivt i det viktige arbeidet med viltforvaltningen?

-Kjenner jeg viltet og jegerene i min kommune godt?

-Er jeg dyktig nok, og har jeg middlene (f.eks. hund) til å gjennomføre et vanskelig ettersøk om ingen andre er tigjengelige?

-Kan jeg virkelig være med og dra lasset, eller blir jeg en "haiker" som tar opp plassen for noen som kan bidra til å få jobben gjort?

 

Viltnemda er et politisk organ, men gjør mye praktisk og lite politisk arbeid. Derfor skiller arbeidet seg også sterkt fra de andre nemdene og rådene i den kommunale administrasjonen.

Desverre er det ikke alltid slik, men viltnemda bør ikke være en plass for "læregutter", først når du har alle kvalifikasjonene som trengs har du egentlig noe der og gjøre.

 

Når du har tenkt grundig gjennom alt dette, spør deg selv en gang til:

-Har jeg gode forutsetninger for å gjøre en god jobb, eller er dette en "egotripp"?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...