Jump to content

22 kal lommerevolvere fra før 1890


old-gun

Recommended Posts

Hei, ser at det ligger endel såkalte lommepistoler ute for salg. Noen i kal 38 og 32 s&w, men de fleste i 22 kal. Da det ikke står mer en 22 kal , tipper jeg det dreier seg om 22 short el 22 long. Ser at det er ulike mekanismer, noen top break, og andre "bunn break"( vet ikke hva det heter) Endel har hel ramme, som ser noe mer solid ut.

 

Ser at dette blir et litt generelt spørsmål, men har noe erfaring med å skyte med disse?

 

I 22 kal m fast ramme, bør det vel være forsvarlig med 22 eikenøtt el 22 short røyksvakt ?

 

Setter pris på alle erfaringer rundt dette!

Link to comment
Share on other sites

Hei.

Jeg er enig med deg, det blir litt som å spørre om en gammel bil tåler 100 km/t. Noen vil det, andre ikke.

 

Samtidig er jo ikke .22 en patron som utvikler det villeste trykket til å begynne med, men den ligger ganske jevnt med de andre lav-trykkspatronene. SAAMI oppgir et makstrykk på 24.656 på den, og .45acp ligger jo i det samme skiktet, så trykk er det jo, ingen tvil om det.

 

Hvor mye mindre trykk en 22 short utvikler fant jeg ikke på nettet, men det er ikke sikkert det er mindre. Patronen har mindre krutt enn .22lr, men det er i ei kortere hylse, så det kan godt hende trykket blir rimelig likt på de to likevel.

 

I en gammel pistol i god form, vil jeg nok vente at det går, men jeg tør ikke å garantere deg noe som helst...!

 

 

Håper dette gjør at noen av de andre kammer-brukerne som HAR erfaringer med gamle smellerter i .22lr kan si noe om sine erfaringer...!!

Link to comment
Share on other sites

Hadde en slik liten knallert i cal.22 for noen år siden. Denne hadde helramme og ble ladet/tømt på samme måte som en 1873 colt. 22lr ble for lang for tønna så prøvde noen short og eikenøtter i den. Det smalt godt med det stutte løpet, men den tok ikke skade og skytter fant ut dette var kun laget for skyting på 5 meter mot store mål. Altså et sikkelig selvforsvarsvåpen og ikke noe annet. Så solgte den videre til en som bare ville ha noe moro ikke alle andre hadde :D

Link to comment
Share on other sites

22 long og 22 Ekenøtt, er vel begge bare satspatroner uten krutt. 22 Short og 22 LR er noe helt annet. Jeg antar at 22 Long har en større sats, enn Ekenøtt. Brukte begge mye i barn- og ungdomsårene. Har ingen formening om trykk i disse. Men ser konstruksjonen ut til å være i orden, hadde jeg nok prøvd med disse satspatronene, hvis ikke det kommer frem noe mer info., som gjør kraftigere saker mulig.

 

Kontakter du selger, finnes trolig noe mer info. Kal., produsent , modell, o.l. Da vet du noe mer. I siste instans, bør du jo besiktige dette før du kjøper. Det er en del "dritt" ute å går også. Så det er greit å være forsiktig.

Link to comment
Share on other sites

Vær oppmerksom på en veldig vesentlig ting her - disse pistolene/revolverne kan faktisk være registreringspliktige iht. den nye våpenloven! Det er kun svartkruttvåpen fra før 1890 som er fritatt for registrering og her inngår bl.a. ikke cal .22. Disse var i utgangspunktet avfyrt med skytebomull - og det er ikke svartkrutt! Eikenøtter fås også fortsatt kjøpt.

 

Jeg har hatt en "multibrevutveksling" med Ståle Svendsen i Politidirektoratet om avregistrering av et Hans Larsen salon-gevær (eikenøtter med skytebomull, antagelig fra ca 1879-1882 beregnet på skiveskyting i salonen - innendørs) det siste drøye året. Min påstand var at dette ikke var registreringspliktig etter den gamle forskriften og derfor burde avregistreres. Hans påstand ble, etter hvert, at det var registreringspliktig etter den nye forskriften i og med at det brukte skytebomull og ikke svartkrutt samt at i og med at det var snakk om en overdragelse, var det den nye forskriften som "vant".

 

Opplegget mitt her var at avslaget skulle ende i et søksmål fra min side for å skape presidens (og nedtur for Ståle Svendsen, Politidirektoratet), men det siste brevet fra ham om at skytebomullen ikke var svartkrutt torpederte beklageligvis opplegget mitt fullstendig. Han hadde rett, dessverre, slik forskriftens bokstav er formulert. Vi må bare pent erkjenne at de som har formulert har brukt hodet - veldig! Den gamle forskriften var mer enn bare intelligent, den nye er, dessverre, nærmest genial.

 

Dersom man har uregistrerte våpen fra før 1885 (geværer) eller 1873 (pistoler og revolvere), er disse ikke registreringspliktige for eier som har hatt dem siden før 1.7.2009, men ved salg/overførsel til andre kan det vise seg at de blir registreringspliktige.

 

Ut fra forskriftens formulering, er dette en viss lemping av våpenloven, men i praksis er det også en skjerping. Tidligere konsulent Stian Sørlig i Justisdepartementet (1970-tallet) holdt i sin tid et foredrag i NVS om våpenloven og på spørsmål om Remingtonkarabinen M1891 var registreringspliktig, svarte han at det var den ikke i og med at det ble benyttet låskasser fra M1867 modellen. Kaliberendringen og ombygningen for øvrig var her uinteressant. Som jeg nå tolker loven, er disse nå antagelig registreringspliktige, mens de tilnærmet identiske M1888 modellen ikke er det. For å provosere litt - mine M1891 er ikke registrerte og dersom denne provokasjonen skulle resultere i anmeldelse, vil forsvaret mitt være Stian Sørlies uttalelse (jeg har vitner på hva han sa på NVS møtet, selv om han påstår ikke å huske dette - jeg har snakket med ham om dette i senere tid). Jeg har for øvrig hatt mine eksemplarer fra lenge før den nye forskriften trådte i kraft, så...

 

Og så grunnen til dette lange og antagelig, for de fleste, kjedelige innlegget. Det er tydelig for meg at det er mange som ikke forstår at den nye forskriften i realiteten er en skjerpelse av loven ved overdragelse samt å opplyse at "belønningen" for å ha et uregistrert registreringspliktig våpen er blitt noe man ikke bør trakte etter. Les forskriften skikkelig på http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904?q=v%C3%A5pen.

 

De som har formulert dette er vesentlig glupere enn meg (og kanskje enkelte av dere andre også)! Når jeg finleser forskriften, er det tydelig at jeg (også) kan risikere at det viser seg at jeg kanskje kan ha noen "svin på skogen" (Remington karabin M1891). "Belønningen" for å drite seg her er ikke på noen måte verdt prisen, så les forskriften nøye og pass på at du følger den!

Link to comment
Share on other sites

Slett ikke et kjedelig innlegg Trond! Tvert i mot , lærerikt, og til ettertanke i en våpenjuridisk gråsone, som jo dette er.

 

Har du noen erfaringer på på disse tiders 22 long/ longrifle, og short ang trykk. Hvordan ligger de ann i forhold til sub ladning 22lr eller dagens 22 short.

Når vi snakker 32 og 38 s&w ladninger, er det da utelukkende svartkrutt som gjelder?

Eller finnes det røyksvake ladninger m tilsvarende trykk?

Link to comment
Share on other sites

Som jeg forstår forskriften, er det to kriterier som må oppfylles for at våpenet skal være fritatt for registrering:

 

1. Det enkelte våpenet må være produsert før 1890 (mot tidligere da våpenmodellen skulle være fra før hhv. 1885 og 1873, produksjonstidspunkt var uinteressant).

2. Våpenet skulle være beregnet for svartkrutt ammunisjon.

 

Dette innebærer f.eks. at de siste, produserte Jarmann riflene til det norske forsvar nå er blitt registreringspliktige og at samtlige .22 våpen er registreringspliktige uavhengig av produksjonstidspunkt (opprinnelig skytebomull som ikke er svartkrutt).

 

Dersom våpenet opprinnelig er produsert for svartkrutt og ble produsert før 1890, men også kan skyte røksvakt, er det etter min mening ikke registreringspliktig.

 

Når det gjelder mine erfaringer med skyting, forskjellige kalibre og lignende, må disse betraktes som så godt som ikke-eksisterende. Jeg har avfyrt ett eneste skudd de siste drøye 30 år (med en flott, gammel kassepipe tilhørende Jegeren Justenæs som var så tung at han måtte holde opp forenden av pipen).

Link to comment
Share on other sites

Opplegget mitt her var at avslaget skulle ende i et søksmål fra min side for å skape presidens (og nedtur for Ståle Svendsen, Politidirektoratet)
Jeg syntes du skulle prøvd allikevel. 22. long ble ladet med svartkrutt, og det er helt idiotisk at en 22.long blir fritatt for registrering, mens en 22 BB ikke blir det. Jeg foreslo faktisk for Hassel at dette var noe de burde se på, når de jobbet med utkastet til ny våpenlov. Det skulle vært "skytevåpen prod. før 1890", og ikke "svartkruttvåpen prod. før 1890". Men som med alt annet jeg foreslo, ble også dette forkastet.
Link to comment
Share on other sites

Jeg er redd for at direktetoratet har rett mht. Larsen salon-geværet. Det er beregnet for eikenøtter, riktignok i forna dagers variant. Som jeg selv tolker loven er dette helt på trynet, men korrekt. Jeg synes også at det er uheldig at man går etter produksjonstidspunkt og ikke etter modelltidspunkt.

Link to comment
Share on other sites

Nå er jeg ikke sikker, men jeg mener at alle .22 variantene ble ladet med svartkrutt før det ble brukt røyksvakt krutt. Et raskt kildesøk viser at det er brukt svartkrutt i alle 22 variantene bortsett fra eikenøtt, som bare har tennsubstans. Jeg skal prøve å finne korrekte data om dette.

At det ble brukt skytebomull i patroner tror jeg ikke på, skytebomull er et meget brisant høyeksplosiv, og er ikke egnet til drivmiddel. det er også ekstremt farlig å håndtere.

Det første røyksvake krutt var Schultze krutt, som kom i 1870-80 dersom hukommelsen er korrekt..

Link to comment
Share on other sites

Jeg har nå sett litt i noen bøker, og funnet følgende:

Fra boken "Cartridges" av Herschel C. Logan har jeg hentet følgende:

.22 short var ladd med 4 gr svartkrutt

.22 C.B. Cap, opprinnelig ladd med svartkrutt

.22 Ekstra Long var ladd med 6 gr krutt, type ikke oppgitt, men vekten stemmer med svartkruttladning.

 

Fra boken "Ammunition" av Johnson & Haven kommer disse data:

.22 Short inneholder 3 gr krutt

.22 Long inneholder 5 gr krutt

.22 Long rifle inneholder 5 gr krutt.

Vektene indikerer at dette var svartkrutt, noe som også står i Cartridges of the world.

 

Når det gjelder opplysningene om skytebomul i patroner så betviler jeg det. Det ble gjort mange forsøk med å modifisere nitrocellulose slik at det kunne brukes som krutt. Den første som lykkes var Vielel, det ble kalt poudre blanch.

Beklager mange skrivefeil, spesielt på navn, men tiden strekker ikke til. Trnges fleere opplysninger kan jeg lete videre senere.

Link to comment
Share on other sites

Nja nå kommer trolig blyet tilbake og da dukker det også opp ammo igjen. Ellers så er det ammunisjon fortsatt i produksjon så tror ikke de er mulige å avregistrere. Du trenger ikke reise lenger enn til Sverige for å få tak i 9mm trostehagle ammo.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Vil nevne at jeg har sammlet på S&W våpen siden 1987. Jeg har prøvd en mod 1 tredje utgave tilbake i 1988. Prøvde først med eikenøtt og derefter med 22 short Lapua Indoor. Ble rådet om å KUN bruke eikenøtter, men falt for fristelsen og prøvde noen skudd med 22 short også.

Tested den kun med 22 Short Lapua Indoor 140. Dvs den gir kun 140 M/S. Den smalt mindre enn eikenøttene. På 25 metersbanen føltes det som en evighet før kulene kom frem til skiva. Klasket når kula traff skiva var høyere enn kulesmellet :lol: (hvertfall så føltes det slik :winke1: ).

Jeg har ikke testet igjen siden den gang, men en revolver i god stand burde i det minste kunne avfyre eikenøtter. Eikenøttammo gir heller ikke store energien. Tror de max gir rundt 11-12 fpe eller omtrent som en passe slapp luftbørse. Trykket de oppererer med er svært lite, så jeg tror de fleste antikke revolvere i 22 kal skulle fint tåle å kunne brukes med eikenøttammo.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

dette med cal 22 som registreringsfrie svartkrutt våpen har faktisk vert i søkelyset flere ganger og etter det siste jeg hørte var at disse ikke gikk som svartkrutt våpen,pga skytebomull påstanden,men som jeg ser her er det innlegg som viser at 22 faktisk brukte svartkrutt,og da er jo regelen klar,før 1890 og svartkrutt,=reg.fri,hadde vert kjempeflott om noen hadde en dok.ex.gamle tabeller med svartkrutt vekt i 22(dette finnes jo ikke i hjemmeladetabeller siden det er en randtent patron og slik sett ikke egnet for hjemme lading,pga tennsats)men link med org lade data som kan "bevise dette" hadde vert kjempeflott,for jeg vet om folk som har kjøpt dyre 22 som svartkruttvåpen,Winchester bøylerepeter,og colt lightning rifler + shutzen konkuranse børser og det ville vert for jevlig om disse ble beslaglagt og disse personer tiltalt pga en juridisk feil tolkning,når det faktisk er slik at det var svartkrutt i disse.

så om nnoen sitter på noen linker med orginal data fra før 1890 som kan vise dette ,please del disse så ikke noen misforståelser fører folk ut i elendigheta.

Godt nyttår til alle her på forumet.

mvh jrr50

Link to comment
Share on other sites

linker med orginal data fra før 1890

I et innlegg tidligere har jeg gitt noen referanser, i tillegg finnes noe data i "US Cartridges and their Handguns" av Charles R Suydam. Det skal finnes en annen bok av samme forfatter som har flere detaljer.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...