Jump to content

Og teoriene om hvorfor det er lite rype ..forsetter.


Guest marco

Recommended Posts

Hvert eneste år skrikes det om hvor lite ryper det finnes. Noe sier meg at de som skriker høyest er de som jakter fra veien på Saltfjellet, fra krysset i Skaidi eller andre lett tilgjengelige 'jaktområder'. Dersom dere gidder å gå en transportetappe på noen timer er jeg sikker på at hylingen vil roe seg.

Link to comment
Share on other sites

Fascinerande tema det her!

 

Vitenskapen, forskninga og forvaltninga har prøvd å finne forklaringa på variasjon i hønsefuglbestandane dei siste 100 åra. Dei har enno ikkje klart det!

Mange hypoteser og "vedtatte sannheter" har blitt lagt på bordet, men for alle sammen har det og blitt lagt fram resultater som ente falifiserer eller svekker hypotesa.

 

Det vi veit, er vel at faktorar som predasjon, mattilgang, klima, sjukdomar & parasittar, antibeitestoff, jakt osv påverka bestanden i større eller mindre grad. Men graden av påvirkning, kva faktor som er viktigast osv, variera i so sterk grad at vi ikkje kan lage nokon generell regel. Det blir so mange faktorar å ta hensyn til at det er bortimot umogeleg å forutsjå neste års bestand, eller å forklare tidlegare bestandar.

 

Andre spørsmål reiser seg;

-Kor mykje er hhv "lite" og "mykje" rype?

-I kor stor skala (tid og rom) skal ein vurdere rypebestanden?

-Skal ein tenke på økologisk-/reproduksjonsbestand eller jaktbar bestand?

osv

Link to comment
Share on other sites

Vi har en rypeforsker i foreningen. De skyter 50-70 ryper hvert år til forskning.

De har et kontrollterreng uten medisinering og ett som medisineres.

 

Sammenhengen er krystallklar.

Smågnagerår har liten eller ingen innvirkning.

Medisinering derimot gir fulle kull hvert år. :wink:

 

Hadde bare styre og stell gidda å bevilge penger fra viltfondet... :evil:

Link to comment
Share on other sites

Medisinering derimot gir fulle kull hvert år. :wink:

 

Hadde bare styre og stell gidda å bevilge penger fra viltfondet... :evil:

 

Men då stiller andre spørsmål seg;

-Er det riktig å medisinere ein bestand for at vi skal få større jaktbestand?

-Ønsker vi å ha ein so menneskepåvirka bestand av ryper?

 

(Eg seier ikkje at eg er beinhardt i mot, eg berre stiller spørsmålet)

Link to comment
Share on other sites

Vi har en rypeforsker i foreningen. De skyter 50-70 ryper hvert år til forskning.

De har et kontrollterreng uten medisinering og ett som medisineres.

 

Sammenhengen er krystallklar.

Smågnagerår har liten eller ingen innvirkning.

Medisinering derimot gir fulle kull hvert år. :wink:

 

Hadde bare styre og stell gidda å bevilge penger fra viltfondet... :evil:

 

Høyst oppsiktsvekkende dersom det er en krystallklar vitenskapelig sammenheng på dette. Med all den synsingen som pågår vedr sammenhenger mot smågnagere, predatorer, jegertrykk osv burde vel da slike vitenskapelige miljøer ta bladet fra munnen!!! Finnes det noe publisert fra denne forskningen?

Link to comment
Share on other sites

Vet at resultatene er prøvd lagt fram i NJFF for noen år siden, uten at de ble vurdert\lest engang.

Kan snakke med forskeren og høre om det er gjort noen annen publisering.

 

Ja, synes dette er interessant så det hadde vært morsomt å lese om forskning på bl.a medisinering av rypene. Også i hvilken grad de ulike eksterne forhold påvirker overlevelsen av ryper.

Link to comment
Share on other sites

Der er i alle fall gjort ein del undersøkingar på effekt av predasjonskontroll mtp hønsefugl. F.eks. er det gjort eit studie på dette på to øyer som heiter "Bergøn" og Rånøn" i Bottenvika.

 

Det er og publisert studier på effekten av jakttrykk på rypebestand. Har dei ikkje foran meg her no, men kan grave og leite litt dersom det er ønskeleg.

Link to comment
Share on other sites

Her er én liten artikkel ihvertfall:

 

http://www.nordlys.no/nyheter/article11 ... vice=print

 

Veldig interessant! Utfordrer etablerte sannheter som hevdes villig vekk av forståsegpåerne. Hvis den forskningen det her henvises til kan statistisk verifisere en sammenheng mellom parasitter og dødelighet hos rype, synes jeg det er merkelig at dette ikke er fulgt opp videre - feks inn i Rypeforvaltningsprosjektet. Sistnevnte prosjekt virker på meg som synsing satt i system, hvor de store nyoppdagelsene synes usannsynlige.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...