Jump to content

jakt i turområde


aimin

Recommended Posts

Hei.

I det område eg jakter hjort til vanligt, eg har jaktet der over flere år med grunneiger velsignelse, er det en del turstier og noen småvann. Her om dagen var eg på tur og oppdaget en 10-12 grågås ved det ene vatnet, å dagen etter tok eg med rifla for å sjå etter gås. Da traff eg en kar som hogg i meg, å mente att eg ikke hadde lov å skyte/jakte her. Siden det var turområde Og han kom til å ringe til politi vist han såg meg en gang til. Under jakt er sikkerhet nummer 1 for meg og tenker meg om før det løsnes skudd. Er eg på trygg grunn eller er det lover mot det. Ble litt sat ut men tror eg skal snakke med onkel i morgen. Har ikke lyst på noe bråk.

Link to comment
Share on other sites

Grunneier, er den som bestemmer.

Men det kan ligge kommunale vedtekter som regulerer jakten. Er det ikke det kan du på en pen måte be, turgjengeren om å anmelde. Gjør han oppmerksom på grunneiers rett og at det ikke er noe i kommunal forvaltning som hindrer jakt.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har jaktet på populære turområder nær Stavanger der det er delt ut rådyr løyver. Og det er laget begrensninger på denne jakta ved at det ikke kan jaktes på lørdag og søndag. Selvfølgelig fordi det er mest turgåere da. Men jeg er uskikker på om det er kommunen gjennom vedtekter eller grunneier som har lagt disse begrensningene.

Link to comment
Share on other sites

Her er jo en liten ting jeg har lurt på. Kan man nytte seg av den frie jakten i fjord og hav på områder som er mekret "friluftsområde"? Vasse i vannkanten f.eks... Så fremt det ikke finnes noen kommunale vedtekter om at jakt i området er forbudt.

Link to comment
Share on other sites

Sjekk kommunale politivedtekter. Uten å ha lest politivdtektene for samtlige av landets kommuner (på langt nær) har jeg inntrykk av at de er laget over samme lest og vanligvis inneholder:

 

"På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue og lignende. [...] Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted."

 

Videre har de som oftest en definisjon av offentlig sted: "Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., bru, brygge, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel."

 

Således bør man være varsom hvis man jakter ved en sti hvor folk ferdes!

 

 

(Sitatene er fra politivedtektene i en tilfeldig valgt kommune (Oppegård i Akershus) :arrow:http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20000619-0610.html.)

Link to comment
Share on other sites

Sjekk kommunale politivedtekter.

 

....Videre har de som oftest en definisjon av offentlig sted: "Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., bru, brygge, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel."

 

Således bør man være varsom hvis man jakter ved en sti hvor folk ferdes!

 

Det hele kan summeres opp med offentlig...

Dersom man jakter på privat grunn faller dette aldri i livet under noe som helst offentlig.

Link to comment
Share on other sites

Hadde det enda vært så vel ...

 

Det følgende er relatert til straffeloven, men SVJV gjelder samme prinsipp:

""Et offentlig sted er definert som et sted som er bestemt for alminnelig ferdsel eller sted hvor slik ferdsel rent faktisk finner sted. At området er privat eid, og eieren kanskje heller ikke ønsker ferdsel, er ikke avgjørende hvis slik ferdsel rent faktisk finner sted. Om området anses for alminnelig beferdet avgjøres særlig på bakgrunn av omfanget av ferdselen og eventuell avsperring og kontroll."

 

(fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/20032004/otprp-nr-90-2003-2004-/12/2/2.html?id=179540)

Link to comment
Share on other sites

Politivedtektene for Bodø kommune i Nordland :arrow:http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-19981117-1024.html

 

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
Dette betyr at for eksempel en sti som brukes av "folk flest" kan regnes som offentlig sted, helt uavhengig av hvem som er grunneier.

 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.,

2. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der,

3. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten melding til politiet. Det er ikke nødvendig å sende melding til politiet om fyrverkeri som skal brennes av i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 – 1. januar kl. 02.00.

 

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Dette betyr at det kan være ulovlig å skyte på, ut, over eller i umiddelbar nærhet av nevnte sti; at det ikke nødvendigvis er veldig smart å insistere på at man med grunneiers tillatelse kan jakte der og at eventuelle turgåere må tåle det. Igjen: man bør være varsom hvis man jakter ved en sti hvor folk ferdes.
Link to comment
Share on other sites

Det er vel ofte tilsvarende forbud mot urinering på offentlig sted. Ved en sti eller skogsbilvei vil jeg tro at det er ok å late vannet om det ikke er stor trafikk. Ergo er det vel også lov å jakte eller bære ladd våpen der?
Ikke nødvendigvis. I (tilfeldig valgte) Oppegård kommune i Akershus er det som nevnt forbudt å bære ladd skytevåpen på "offentlig sted" og forbudt å urinere "på offentlig sted i tettbygd strøk".
Link to comment
Share on other sites

Som leder i lokal forvaltning har jeg vært borti en del tilsvarende saker. En av disse var både litt frustrerende og morsom. Det var på fullmåne like før jul for noen år tilbake, jeg fikk en telefon fra en beboer i et boligfelt, og han var veldig oppskjørtet. Det hadde blitt skutt et rådyr i måneskinnet, like ved boligfeltet. Han hadde ringt politiet, og de var på vei for å sjekke opp.

 

Den antatte tjuvjegeren hadde visstnok skutt dyret fra veikanten og dratt dyret rett i bilen og "stukket av" uten å vomme ut eller noe. Politiet, i dette tilfelle en jaktkamerat av meg, hadde vært der og kikka og sagt at dette var helt ok, han skulle av vakt om en halvtime og skulle ut og jakte sjøl. Jegeren hadde gått godt ut på åkeren og skutt med bakgrunn mot skogkant, diagonalt bort fra bebyggelsen. Innringer gav seg fortsatt ikke - dette var jakt i tettbebygd strøk. Åkeren det ble skutt på ble ekspropriert av kommunen for noen år tilbake, og hadde da blitt regulert til boligformål (!). Innringer hadde snakket med kommunen som stod som eier, og de hadde ikke kjennskap til at det var gitt tillatelse til jakt på dette arealet. Det kommunen ikke hadde gjort var å melde arealet ut av lokalt grunneierlag, så arealet stod fortsatt registrert der. Medlemsskap følger bruksnr, så en får medlemsskap med på kjøpet om en kjøper eller eksproprierer grunn.

 

Enden på historien ble at jeg tok kontakt med lokalpolitikerne og klaget over at kommunen hadde omdisponert dyrkamark til boligformål. Kommunen har vært veldig restriktiv med dette når andre har søkt om det samme, men hadde altså funnet ut at de skulle ekspropriere grunn sjøl og selge den til tomter. Heldigvis skjedde denne hendelsen uka før kommunen vedtok rullering av arealplan, så neste gang innringer var på tråden kunne jeg formidle at arealet nå var regulert tilbake til landbruksformål...

 

Men generelt sett så er det altså som flere har sagt tidligere her, hvis du har grunneiers tillatelse til å jakte og det ikke foreligger lokal forskrift som regulerer jakt i det aktuelle området, er det ingen som kan gjøre noe. Så er det en vurderingssak da, om hvor mye hensyn en skal ta. Skal vi ta hensyn til overfølsomme ikke-jegere og holde oss unna områder der vi vet eller antar det kan bli konflikt dersom det jaktes, som f.eks i turområder eller nærområder til boligområde, eller skal vi hevde vår rett til å bedrive jakt...? Jeg heller vel mer mot det første - er det konfliktfylt (og det handler mer om hvem enn hvor) er det fornuftig å jakte andre steder istedet...

Link to comment
Share on other sites

Grunneierstillatelse og sjekke Politivedtektene.

 

NR2. Varsle Naboer som kan værte utsatt for støy, om det dreier seg om nedskyting av kråkefugl så blir det en del skudd. Smertelig erfaring.

 

NR3. Følg Lov om jakt og fangst av vilt.

 

 

§ 19. (human jakt)

Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.

http://www.lovdata.no/all/tl-19810529-038-006.html" target="_blank

 

Er en plikt av oss jegere å lese den lovteksten, og følge den.

 

mvh

Link to comment
Share on other sites

Det med alminnelig ferdsel er et litt rart begrep å bruke i forbindelse med jaktterreng, for det har utspring i diskusjoner rundt vegtrafikkloven. Det er lite definisjoner (ihvertfall ikke på google!) av hva som utgjør alminnelig ferdsel, men et kriterium i forbindelse med hva slags veger som regnes som "åpne for alminnelig ferdsel" ser ut til å være at det skal være trafikk av alle kjøretøytyper, dvs ikke bare personbiler eller sykler.

 

Skulle man overføre dette til diverse turstier osv. må vel en rimelig antagelse være at det ikke er lov å jakte på eller i umiddelbar nærhet av de gruslagte turstiene som går fra parkeringplasser rett utenfor bykjernen og der det går/sykler masse folk med hund, trillevogner/pulk eller kosehest, mens det er lov langs en sti i god avstand fra bilveg, der det kanskje kan påtreffes en Lars Monsen-wannabe med 30 kilos pakning og grønlandshund.

 

Så er det bare å finne ut hvor på skalaen vippepunktet er, og da er det vel bare å prøve seg frem :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...