Jump to content

Oppbevaring av ammunisjon


Gulars

Recommended Posts

Hei,
I forhold til gjeldende offentlig regelverk så er det korte svaret her, JA.
Men så kan det jo fort være at sameiet / bofellesskapet har egne regler for hva som tillates oppbevart i bodene og anbefaler deg å sjekke ut dette før du lagrer.


 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

Ser ut som om det kjem an på definisjonen av "ubebodd hytte, hus eller lignende". Og sjølvsagt evt. regler i sameie/bofelleskap.

Saksa frå Lovdata:

§ 80.Oppbevaring av ammunisjon

Uten politiets tillatelse er det i samme husstand forbudt å oppbevare mer enn 10 000 patroner håndvåpenammunisjon eller 15 000 patroner håndvåpenammunisjon hvis minst 5000 patroner er i kaliber .22 long rifle eller .22 short. Ammunisjonen skal oppbevares nedlåst i særskilt skap, skuff eller tilsvarende låsbare innretninger, atskilt fra våpen.

 

I FG-godkjent sikkerhetsskap, eller i skap med høyere sikkerhetsnivå, kan det sammen med våpen oppbevares det antall patroner som er godkjent av skapprodusenten etter retningslinjer gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hvis skapet ikke er særskilt godkjent for oppbevaring av ammunisjon, kan det ikke oppbevares mer enn 2000 patroner i skapet.

 

Det er ikke tillatt å oppbevare ammunisjon i ubebodd hytte, hus eller lignende. Eiers eller innehavers bolig regnes som bebodd også ved lengre fravær.

 

Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904/KAPITTEL_6-1#KAPITTEL_6-1

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...