Jump to content

Forbud for 5,5 mm og opp. Luftvåpen


Emil

Recommended Posts

Vil ikke satt penger på at det ble like lett å selge det når nye reglene trer i kraft..

 

Blir jo litt mer mas for å skaffe seg et 5.5 luftgevær når man må søke først, særlig om det blir gebyr på å søke slik som på andre våpen (hvilket jeg nok tror at det blir).

Link to comment
Share on other sites

Noen anelse om når den "virkelig" trer i kraft?

Noen sier at det er lenge til for eksempel Ove Rodan som driver Rodan.no :

 

"Det vil ta lang tid før den loven vil gjelde.

Den skal bl.a. først behandles i ESA (EFTAs overvåkingsorgan)

Og slik som den er utformet på endel punkter vil den ikke bli godkjent.

Utkastet til våpenkomisjonen (som Politidirektoratet satte til side er godkjent)

Men det tenkte ikke de herrer Svendsen og Helland i Politidirektoratet på........."

 

Dette er hentet fra http://www.airgunworld.org/forum/viewto ... f=29&t=526

Link to comment
Share on other sites

Noen som vet når den "virkelig" trer i kraft?

 

Det er det neppe noen som kan fortelle deg. Kanskje med unntak av spåkoner og de klarsynte på TVNorge.

 

Greia er ute på høring, og ingen vet hvor lang tid det faktisk tar.

Jeg spurte om samme greia på Våpenkontoret på Grønland Politikammer i dag, og de bare himla med øynene og mumla "yeah, right" når jeg spurte om det kom til å skje iløpet av 2009....

Link to comment
Share on other sites

...

lite formaliteter med å registrere luftgevær i forhold til kruttvåpen, om jeg har tolket de kommende regler rett.

 

Hvor står det at det blir andre regler på (5,5+) luftgevær enn på andre våpen?

 

Ikke for å kverrulere, men jeg har ikke klart å finne ut av det...

Link to comment
Share on other sites

§ 23. Erverv av luft- og fjærvåpen

 

Våpenloven § 29 første og annet ledd om 18-års aldersgrense gjelder også ved overlatelse av luft- og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, paintballvåpen og air soft gun.

 

Det er forbudt uten politimesterens tillatelse å erverve, eie eller inneha luft- og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, som har grovere kaliber enn 4,5 mm. Kravet om ervervstillatelse gjelder ikke for paintballvåpen og air soft gun. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på luft- og fjærvåpen som er ervervet før ikrafttredelse av denne forskrift.

 

Tillatelse som nevnt i første og annet ledd kan bare gis til den som tilfredsstiller våpenlovens krav til vandel og personlige egenskaper. For øvrig må behovet for luft- og fjærvåpen ikke godtgjøres nærmere. Politimesteren kan gi dispensasjon fra 18-årskravet på de vilkår som fremgår av § 5 annet og tredje ledd.

Link to comment
Share on other sites

gis til den som tilfredsstiller våpenlovens krav til vandel og personlige egenskaper. For øvrig må behovet for luft- og fjærvåpen ikke godtgjøres nærmere.

 

Her står det vel ganske så klart at det blir lettere å få papirene på luftvåpen enn på krutt. Kan aldri tenke meg at det blir vanskeligere enn at lensmannskontoret stempler papirene der og da, dersom man har våpenkort fra før.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Etter opplysninger som jeg har fått av en Norsk luftvåpensamler så blir ikke cal .22 luftvåpen "søknadspliktig" men registreringspliktig med de nye regler som høyst sannsynlig er på vei.

Dette gjelder kjøp av nye våpen.

 

Men har ikke fått dette bekreftet fra annet hold, så en får se hva det ender opp med.

Link to comment
Share on other sites

Dette blir vel litt som resten av den nye foreskriften, umulig å si før det blir satt ut i praksis...

 

På en måte vil jo det være det eneste fornuftige mtp kjøp av kuler. Ved forrige runde så var det flere butikker som

praktiserte fremvising av våpenkort ved kjøp av kuler i .22 og .25, det samme må man nesten regne med nå og da er det vel

greit å faktisk ha et kort og vise til..? Evt om ikke bør det være nok å vise frem papir på at man har lovlig kjøpt et gevær i et gitt kaliber.

 

Skal bli morro å se hva slags genistreker de har funnet på på dette området...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Problemet er vel muligens at de som ikke får anledning til å kjøpe luftvåpen fra cal .22 og opp ikke skulle hatt luftvåpen i det hele tatt.

Dette inkluderer cal .177

 

Søker man med ordet luftgevær på Google så er det mange skadeskytinger av katter og kaniner som dukker opp, sammens med skyting på vinduer, biler og mennesker.

Har heller ingen tro på at høyere aldersgrense vil dempe dette heller.

 

Er en del som tilkjennegir diverse på forskjellige forum angående bruk av luftvåpen, og tildels mye rart ble skrevet på ett tidligere luftvåpenforum, nå nedlagt når det gjaldt dette.

 

Men disse får fatt i luftvåpen uansett, tatt i betraktning at det finnes en haug med luftvåpen allerede før eventuell registrering kommer.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Fra forskriften:

 

§ 23 Erverv av luft- og fjærvåpen

Det er forbudt uten politimesterens tillatelse å erverve, eie eller inneha luft- og fjærvåpen,

herunder luftvåpen drevet med gass, som har grovere kaliber enn 4,5 mm.

...

Tillatelse som nevnt i annet ledd kan bare gis til den som tilfredsstiller de krav som er

nevnt i § 10 første til tredje ledd. Det er likevel ikke nødvendig å godtgjøre behov eller annen

rimelig grunn for å ha luft- eller fjærvåpenet

 

(§10 stiller krav til edruelighet, pålitelighet, skikkethet, alder og behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen)

 

 

PODs rundskriv sier bare dette:

 

Luft- og fjærvåpen med grovere kaliber enn 4,5 mm er registreringspliktige, jf. våpenforskriften § 23.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Søker man med ordet luftgevær på Google så er det mange skadeskytinger av katter og kaniner som dukker opp, sammens med skyting på vinduer, biler og mennesker.

Har heller ingen tro på at høyere aldersgrense vil dempe dette heller.

 

Er en del som tilkjennegir diverse på forskjellige forum angående bruk av luftvåpen, og tildels mye rart ble skrevet på ett tidligere luftvåpenforum, nå nedlagt når det gjaldt dette.

 

Ligger det ikke i den nye forskriften at disse (personene) kan få smake samme medisin med kraftigere kaliber? Mener jeg leste at det var åpnet for slik jakt... :twisted:

 

Seriøsitet til side. Det er vel bare å bite i seg at luftvåpen har en viss kraft nå til dags, og at de ikke lenger kan klasses som leketøy.

Med litt stramme tøyler, og felles mål så bør det ikke være noen vanskeligheter å fortsatt kunne skaffe seg de spennende luftbørsene man måtte ha lyst på. :D

Link to comment
Share on other sites

Tror nok disse får fatt i luftvåpen uansett, kanskje også eldre cal .22

Egentlig gjelder dette alt som kan brukes som våpen.

 

jeg skulle kanskje ikke ha vært så skinnhellig selv heller, har sikkert skutt det jeg ikke skulle da jeg var i 12-13 års alderen med luftvåpen selv.

Men har en anelse om at det er mere gått av hengslene nå, muligens media setter mere søkelys på dette, så slike saker dukker oftere opp.

 

Var en Polakk som undret seg hvorfor man I Norge hadde innført registreringsplikt på cal .22 og opp etter at jeg gjorde ham oppmerksom på det.

 

Som han skrev:

 

in Poland there is no caliber restrictions, only energy limit - 17 Joules. More than 17J = registration (non-problematic, but expensive).

With heavy pellets/bullets powerful 4,5mm air rifles (like gunpower SSS) can shoot with energy even 50J. So what is the point, purpose of this caliber restriction?

 

4,5mm er ikke registreringspliktig i Norge, allikevel kan man med tunge .177 kuler og PCP luftvåpen oppnå energi på 50J.

Nå kan det kanskje bli noe annet med større calibre og PCP.

 

Nå skulle jeg vel ikke ha skrevet dette, muligens noen får ideer til nye regler ved neste korsvei.

 

Ellers tror/håper jeg at de fleste som har sitt på det tørre når det gjelder rulleblad vil få kjøpetilatelse.

Men man får muligens vekk noe av impulskjøpene med denne registreringsplikten, blir mere arbeide ved import også.

For meg ser det ut også som at man må søke om hvert enkelt våpen, dvs. at det ikke greier seg bare med en søknad, hvis det er tilfelle så blir dette også dyrere til flere søknader en leverer.

For egen del skal jeg levere en bunke søknader senere til høsten, dette blir vel billigere også da man betaler bare for en søknad selv om man leverer flere søknader sammen.

Link to comment
Share on other sites

Det kunne også ha blitt værre når det gjaldt de nye regler for luftvåpen f.eks. begrensninger i power.

Ville kanskje vært værst for de med PCP luftvåpen.

Ett fjærgevær kan alltids settes ei orginalfjær i, men koster penger.

Samme kan vel gjøres med ett PCP luftvåpen, men da ny ventil.

 

Man får følge med hvordan dette slår ut ved forskjellige Politikamre, hvor lett/vanskelig det er å få kjøpetillatelse for cal .22 og opp.

Regner med at i løpet av vinteren kan en ha dannet seg ett bilde av situasjonen, slik at man vet om "bare" god vandel er nok.

Skulle vel ikke være noen grunner for begrensninger i antall luftvåpen, men man vet jo aldri hvordan saksbehandlere tolker dette.

 

Noe annet er våpenskap.

Ser ut som at registreringspliktige luftvåpen skal i våpenskap.

Dette har jeg på langt nær plass til nå, med de lovlige cal .22 luftvåpen jeg har.

Får vel sondere terrenget etter ett større våpenskap med plass for opp mot 20 luftvåpen etterhvert.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Hva er registreringspliktigt:

§ 23. Erverv av luft- og fjærvåpen

 

Våpenloven § 29 første og annet ledd om 18-års aldersgrense gjelder tilsvarende ved overlatelse av luft- og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, paintballvåpen og air soft gun. Politimesteren kan gi dispensasjon fra 18-årskravet på de vilkår som fremgår av § 10 annet og tredje ledd.

 

Det er forbudt uten politimesterens tillatelse å erverve, eie eller inneha luft- og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, som har grovere kaliber enn 4,5 mm. Kravet om ervervstillatelse gjelder ikke for paintballvåpen og air soft gun. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på luft- og fjærvåpen som er ervervet før ikrafttredelse av denne forskrift.

 

Tillatelse som nevnt i annet ledd kan bare gis til den som tilfredsstiller de krav som er nevnt i § 10 første til tredje ledd. Det er likevel ikke nødvendig å godtgjøre behov eller annen rimelig grunn for å ha luft- eller fjærvåpenet.

Luftgevær opp til 4.5mm, paintbalvåpen og softgun våpen. Er altså ikke registreringspliktige.

 

 

Som det står:

Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpnene skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap

§ 78. Krav til sikker oppbevaring

 

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, skal oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Eier og innehaver av skytevåpen skal påse at våpenet er tomt for ammunisjon under oppbevaring.

 

Uregistrerte hagler som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990 regnes i kapittelet her som registreringspliktige våpen og skytevåpen.

 

§ 79. Krav om FG-godkjent verdioppbevaringsenhet og FG-godkjent innbruddsalarm

 

Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpnene skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd) eller i skap med et høyere sikkerhetsnivå, jf. « Forsikringsselskapenes bestemmelser vedrørende prøving og godkjennelse av sikkerhetsskap » (1985).

 

Med FG-godkjent sikkerhetsskap eller skap med høyere sikkerhetsnivå menes skap som er godkjent etter Norsk Standard NS 5089, INSTA 610 eller NS-EN 1143-1. Med vital del menes sluttstykke, låsekasse eller pipe. For våpen som lades ved at våpenet brekkes, regnes pipe, forskjefte eller kolbe med avtrekkermekanisme som vital del. For enkeltløpede hagler som lades ved at våpenet brekkes, regnes ikke forskjefte som vital del. Med vital del på pistol regnes våpenets rammestykke, pipe eller sleide/sluttstykke. Med vital del på revolver regnes rammestykke, pipe eller sylinder/tønne.

 

Er det registrert flere enn 25 registreringspliktige våpen, uansett type, i samme husstand (boenhet), skal oppbevaringsstedet være beskyttet av FG-godkjent innbruddsalarmanlegg med overføring til døgnbemannet alarmstasjon som med egne vektere, eller etter avtale med enkeltpersoner eller foretak, kan sikre at det blir foretatt utrykning ved alarm. Politimesteren kan dispensere fra kravet til alarm til døgnbemannet alarmsentral dersom særlige grunner foreligger.

 

Krav om FG-godkjent sikkerhetsskap kan frafalles hvis våpnene oppbevares i eget våpenrom som er forhåndsgodkjent av politiet. For at våpenrommet kan godkjennes skal vegg, tak og gulv være laget av materialer med styrke mot gjennomtrengning som tilsvarer minst 20 cm murt Leca. Dør(er) skal være godkjent etter Norsk Standard NS 3170, 1. utgave januar 1992, klasse 3 eller 4, eller senere utgave. Rommet skal være uten vindu. Politiet kan gi tillatelse til at ammunisjon kan oppbevares sammen med våpen i våpenrom.

 

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, skal oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Eier og innehaver av skytevåpen skal påse at våpenet er tomt for ammunisjon under oppbevaring.

Det er ikke tillatt å oppbevare registreringspliktige skytevåpen i ubebodd hytte, hus eller lignende. Eiers eller innehavers bolig regnes som bebodd også ved lengre fravær.

 

Ved midlertidig oppbevaring av våpen som medbringes i forbindelse med jakt eller konkurranse, hvor det ikke er mulig å oppbevare våpenet i henhold til ovennevnte regler, skal våpenet oppbevares under forsvarlig tilsyn. Våpenet kan midlertidig forlates uten tilsyn hvis en vital del medtas og oppbevares under tilsyn.

 

Politiet kan gi særlige pålegg om oppbevaring av våpen.

Og må derfor ikke låses inn i FG godkjent skap.

 

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, skal oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem.

De skal derimot låses ned/sikkres, minst tilsvarende som for amo.

Link to comment
Share on other sites

Reglene er vel greie og gjelder for alle bosatt i kongeriket Norge.

 

Allikevel får man sistuasjoner der man har våpen - her luftvåpen kjøpt før registreringskravet kom.

Slik man hadde med hagler...

 

Ser ikke at man er forpliktet til å etterregistrere luftvåpen fra og med cal .22 og opp, ved salg kan det bli noe annet for eventuell kjøper.

 

Selv ser jeg det også som meget aktuelt å sette cal .177 luftvåpen i ett sikret skap, særlig de dyreste utgavene - men skapet er ikke på plass enda selv om jeg får prakket noen luftvåpen inn i det "ordinære" våpenskap.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...