Jump to content

Kjøp av ammo til uregistrert hagle


Hebnesen

Recommended Posts

Fatter'n har en uregistrert Baikal hagle som han kjøpte før 1990 en gang. Han vil at jeg skal ha denne siden han ikke har jegerpøven selv. Jeg tok jegerprøven i vår, kan jeg da (er under 18 år) kjøpe ammunisjon til denne hagla bare ved å vise frem jegeravgiftskortet? Eller må jeg registrere den og vise frem våpenkort, evt. være over 18 år for å kunne kjøpe ammunisjon til denne hagla? Hvis jeg må registrere den, er det da gratis eller koster det noe å registrere?

Link to comment
Share on other sites

Det skal holde å vise jegeravgiftskort for å kjøpe hagle ammo. Sikkert fordi det er lovlig å jakte med en uregistrert hagle. Jeg er ikke sikker på om alle butikker synes dette holder da de gjerne har en eller annen rutine de helst vil holde seg til på all ammo.

Du er jo uansett ikke gammel nok til å ha ervervet en uregistret hagle lovlig, så jeg tror du vil slite med å kjøpe ammo uten våpenkort.

 

Hvis du skal overta denne må du søke om våpentilatelse som koster litt første gangen (ca 800?). Da tror jeg ikke det har noe å si at våpenet ikke er registrert før.

Link to comment
Share on other sites

Hvordan er det med ammunisjon til uregistrerte hagler dersom man ikke har jegerprøve? Forutsetter at man selv eier en lovlig uregistrert hagle. Det vil jo si at eieren må ha vært gammel nok til å erverve før 1990, ikke sant?

Kan det være noen baktanker med visse regler/krav som i praksis skal gjøre disse haglene ubrukelige?

Link to comment
Share on other sites

Hvordan er det med ammunisjon til uregistrerte hagler dersom man ikke har jegerprøve? Forutsetter at man selv eier en lovlig uregistrert hagle. Det vil jo si at eieren må ha vært gammel nok til å erverve før 1990, ikke sant?

Kan det være noen baktanker med visse regler/krav som i praksis skal gjøre disse haglene ubrukelige?

 

Ja, de er jo "ubrukelige" dersom du ikke har ammunisjon til de.

For å få kjøpt ammo må du ha gyldig jegeravgiftskort ELLER et eller annet våpenkort. (våpenkort for hva-som-helst holder for å kjøpe hagle-ammo)

Link to comment
Share on other sites

På infoarket om prisene som jeg fikk for en uke siden står det at når det gjelder arv så koster det ikke noe å søke.

Helt riktig.har selv overført på arv og det er gratis.

Jeg har heller aldri vist noe annet enn jegeravgift for hagleamminisjon her i Oslo

Link to comment
Share on other sites

XXL i ski (akershus) krever våpenkort fra alle som ikke er gamle nok til å lovlig eie ureg hagle, holder ikke med jegeravgift

 

letteste løsning for deg er å låne hagla hver gang du trenger den, da er det bare å lage en låneavtalt mellom deg og din far som har gyldighet på en mnd av gangen :) da kan de ikke nekte deg å kjøpe ammo til ureg hagle :)

Link to comment
Share on other sites

For litt tilbake siden da den nye våpenloven kom så hadde jeg meg en tlf runde for å finne ut av om noen hadde tenkt

på hvordan folk med luftvåpen over 4.5mm nå skulle få kjøpe ammo i de butikkene som krever våpenkort - for de finnes!

 

Etterhvert som ingen kunne svare fikk jeg tlf'nr til S.S og ringte til han for å få et svar, det svaret jeg fikk der var at dette var nok noe

som ingen hadde tenkt på og at jeg fikk gjøre som de med hagler kjøpt før -90 har kunnet gjort - få skrevet en rekvisisjon fra mitt lokale politikontor.

 

Ringte tilbake til de for å få denne rekvisisjonen, men der kunne de fortelle meg at det var leenge siden de opererte med slike rekvisisjonsskjema

og at jeg måtte registrere våpenet for å kunne handle ammo i 5.5 og 6.35mm med et våpenkort...."Javel ja, det tror jeg at jeg velger å ikke gjøre, men takk for hjelpen."

Link to comment
Share on other sites

Men meg bekjent, vist du er under 18 år må du ha tilatelse fra politimesteren for å kunne låne den også. Det holder ikke med bare en låneavtale.

 

Og såvidt jeg vet, kan man låne våpen så lenge man oppfyller kravene til å inneha det aktuelle våpenet selv. Ergo, bestått jegerprøve og fri vandel.

 

Edit: Skriveleif

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

XXL i ski (akershus) krever våpenkort fra alle som ikke er gamle nok til å lovlig eie ureg hagle, holder ikke med jegeravgift

 

Da kan du be de ta fart og hoppe i veggen, for de har vel ingen forskrift som gjør at de kan sette slike krav. Det står sort på hvitt at for kjøp av hagleammunisjon så holder det med våpenkort (på hvilket som helst våpen og kaliber), eller gyldig jegeravgiftskort.

Punktum.

MEN, de kan jo selvsagt nekte å selge til hvem de måtte ønske, både deg og meg dersom de ikke vil selge. Men da overlever vel neppe den sjappa så lenge.

 

§ 31. Vilkår for tillatelse til å erverve og inneha ammunisjon

Ved fremvisning av gyldig våpenkort og legitimasjon, kan innehaver erverve ammunisjon av forhandler til våpen oppført i våpenkortet. For å erverve ammunisjon til lovlig uregistrerte hagler ervervet før 1. oktober 1990 skal det fremvises våpenkort på andre våpen eller gyldig jegeravgiftskort.

Det står ingenting om HVEM som kan eller ikke kan kjøpe ammunisjon til uregistrerte hagler. Det stilles KUN krav til våpenkort eller jegeravgiftskort!

 

Krever de noe mer, så er det jo bare enda en spiker til xxl. De viser jo gang på gang at de har heller lite greie på våpen og lovgivningen rundt disse.

 

Lovteksten: http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-2009 ... tml#map007

Forfolket versjon: http://www.jusstorget.no/article.asp?Ke ... &ArtKey=56

Link to comment
Share on other sites

Om en ikke var fyllt 18 år 1.oktober 1990 ( eller hadde en dispensasjon fra 18års kravet for kjøp av hagle/luftvåpen) kan en ikke være innehaver av en lovlig uregistret hagle; så XXL har nok rett her

 

Nei, til uregirstrert våpen er det nok tilfelle.

 

Men bare for å oppsumere: Dersom en ung jeger på 16 år, kommer til en butikk for å kjøpe ammo til hagla han låner av sin far (utlånserklæring skrevet og signert). Vedkommende må da vise BÅDE utlånserklæringen OG bevis på bestått jegerprøve. Slik er det ihvertfall jeg tolker loven og slik den er praktisert her omkring, samt ved henvendelse til DN og Lokalt Lensmannskontor.

 

Så for svar til topic: Ja, XXL gjorde nok rett her, dersom vedkommende ikke hadde lovlig utlånserklæring å forevise sammen med Jegerprøvediplomet/jegeravgiftskortet.

Link to comment
Share on other sites

Om en ikke var fyllt 18 år 1.oktober 1990 ( eller hadde en dispensasjon fra 18års kravet for kjøp av hagle/luftvåpen) kan en ikke være innehaver av en lovlig uregistret hagle; så XXL har nok rett her

 

Nei, de har nok ikke rett. Det er fullt mulig å låne en hagle. Og så står det heller ikke at man må være innehaver av et våpen for å kjøpe hagle ammunisjon heller.

Her er det snakk om ammunisjon, og det er definert med at man trenger kun jegeravgiftskort.

Hva om jeg ville låne hagla til fatter mens vi var på banen og skyter duer? Jeg stikker innom XXL på veien hjem fra skolen, med mopeden min, og kjøper et par esker med skudd. Så reiser jeg og fatter til banen når jeg kommer hjem.

Ingen krav om utlånsavtale så lenge eieren er med. Og ingen krav om annet enn jegeravgiftskortet for kjøp av ammunisjon.

 

Så jeg hadde bedt de ta fart og hoppe i veggen. For de HAR faktisk ikke noe grunnlag for å nekte kjøp av hagla ammunisjon ved fremvisning av jegeravgiftskortet. :wink:

 

Vedkommende må da vise BÅDE utlånserklæringen OG bevis på bestått jegerprøve.

 

Også feil. Bevis for bestått jegerprøve har ingen betydning. Man skal ha gyldig (les:betalt!) jegeravgiftskort for å få kjøpt ammunisjon til hagle, med mindre man kan slenge opp et våpenkort.

Link to comment
Share on other sites

Setningen om annet våpenkort eller jegeravgiftskort omhandler personer som eier en "lovlig uregistrert hagle", og slike personer må nødvendigvis ha fyllt 18 før 1.oktober 1990 (fordi det forutsettes at personen selv ervervet våpenet på lovlig måte før denne datoen). Alle andre som vil handle hagleammo SKAL ha våpenkort (eller utlånserklæring, som da gjelder i stedet for våpenkort) for våpen i det aktuelle kaliberet. At endel butikker ikke praktiserer det slik er en helt annen sak.

 

 

Fra forskiften;

"Kapittel 5. Erverv av ammunisjon

 

§ 31. Vilkår for tillatelse til å erverve og inneha ammunisjon

 

Ved fremvisning av gyldig våpenkort og legitimasjon, kan innehaver erverve ammunisjon av forhandler til våpen oppført i våpenkortet. For å erverve ammunisjon til lovlig uregistrerte hagler ervervet før 1. oktober 1990 skal det fremvises våpenkort på andre våpen eller gyldig jegeravgiftskort. "

 

 

Utlån av våpen til personer under 18år er ikke tillatt uten videre, fra våpenloven;

 

§ 29. Ingen må overdra eller overlate skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon til person under 18 år uten særskilt samtykke fra vedkommende politimester. Slikt samtykke kan ikke gis når vedkommende er under 16 år.

 

Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for at slike gjenstander, uten særskilt samtykke fra vedkommende politimester, overlates person under 18 år til kortvarig bruk under forsvarlig tilsyn, forutsatt at foreldrene eller den som har omsorgen for vedkommende samtykker i det.

 

 

Så her er det nok ikke XXL som burde "ta fart og hoppe i veggen"....

Link to comment
Share on other sites

Og vis meg hvor det står at det kun er personen som eier hagla som har lov til å kjøpe ammunisjon ved fremvisning av jegeravgiftskort da.

Og en annen ting, man kan godt være over 18 år og ha lov til å låne et våpen, selv om man ikke var 18 år 1. Oktober 1990.

 

Det er nok litt blanding av begreper, datoer og lover her, og det er tydeligvis flere som har til dels store problemer med å holde dette adskilt.

Setningen om annet våpenkort eller jegeravgiftskort omhandler personer som eier en "lovlig uregistrert hagle", og slike personer må nødvendigvis ha fyllt 18 før 1.oktober 1990 (fordi det forutsettes at personen selv ervervet våpenet på lovlig måte før denne datoen).

Det er her du roter litt. Det står da ingen steder at kun den personen som har lovlig erhvervet hagla før 1.10.1990 kan få kjøpe ammunisjon.

Finles, og fortell meg hvor det står.

 

Du kan jo selv se hva du refererer til: For å erverve ammunisjon til lovlig uregistrerte hagler ervervet før 1. oktober 1990 skal det fremvises våpenkort på andre våpen eller gyldig jegeravgiftskort.

Ser du i den setningen noe som sier at jeg ikke kan kjøpe ammunisjon til fatterns hagle? Nei. Hagla er lovlig erhvervet av min far hos forhandler før 1 Oktober 1990. Jeg har jegeravgiftskort som er betalt og gyldig for inneværende sesong.

Konklusjon: 1. Hagla er lovlig. 2. Jeg oppfyller vilkårene for å kjøpe hagleammo.

Link to comment
Share on other sites

Jaja, du får tro hva du vil; men en person som ikke var fyllt 18år 1.oktober 1990 kan ikke på noe vis inneha en "lovlig uregistrert hagle".

Har en eller annen lånt et slikt våpen (utover kortvarig utlån under tilsyn av eier) skal han utstyres med en utlånserklæring som da gjelder som våpenkort og dermed gir mulighet for erverv av ammo.

Link to comment
Share on other sites

men en person som ikke var fyllt 18år 1.oktober 1990 kan ikke på noe vis inneha en "lovlig uregistrert hagle".

 

Benekter ikke dette.

Men lovteksten sier heller ingenting om at det må være eieren av hagla som kjøper ammo til denne. En liten "glipp" i teksten? Mulig, men like fullt så er det slik det er.

Så derfor igjen, hvemsomhelst med et gyldig jegeravgiftskort har lov til å kjøpe ammunisjon til hagle. Hverken mer eller mindre står det i teksten! ;)

Link to comment
Share on other sites

Teksten dreier seg selvfølgelig om den som eier "lovlig uregistrete hagler", det er kun slike som kan inneha en, alle andre skal ha våpenkort eller utlånserklæring.

 

Jeg skjønner godt hva du mener, og det er slik det burde være. Men, slik ER det altså ikke. Lovverket gir "hvemsomhelst" med gyldig jegeravgiftskort anledning til å kjøpe hagle ammunisjon.

Når man leser lover og forskrifter så må man lese hvert punktum for seg selv, ellers blir det pannekake-mix, med mindre noe annet er spesifisert i lovteksten.

 

At du skriver "Teksten dreier seg selvfølgelig om den som eier...." blir synsing, for det ER ikke det som står skrevet i loven ;)

Vi kan synse mye, men når alt kommer til alt så er det lover og forskrifter som gjelder. :)

Det nevnes heller ingenting om at vedkommende må legitimere seg sammen med jegeravgiftskortet, og da faller det jo på sin egen utimelighet i og med at forhandleren kan neppe vite om vedkommende som skal handle ammo var 18 år i 1990.... ;)

 

Skal man lese lovteksten slik det er ment, så ville en henvisning til dette være noe slikt som "Våpenloven §31, 2'dre punktum". Det viser da til den andre setningen, da det er den som er relevant til hva vi disuterer. Og fortsatt så står det ikke at kun den som eier hagla får kjøpe ammoen. ;)

I så fall så hadde teksten vært noe slikt som:

"§ 31. Vilkår for tillatelse til å erverve og inneha ammunisjon

 

Ved fremvisning av gyldig våpenkort og legitimasjon, kan innehaver erverve ammunisjon av forhandler til våpen oppført i våpenkortet. For å erverve ammunisjon til lovlig uregistrerte hagler ervervet før 1. oktober 1990 skal eier fremvise våpenkort på andre våpen eller gyldig jegeravgiftskort. "

 

U C? ;)

Link to comment
Share on other sites

XXL i ski har fått det fra FOLLO Politiet at det er sånn de skal ha det

 

Så leit for XXL at det faktisk ikke er Politiet i Follo som bestemmer hva som er lov og ikke da. Sist jeg sjekket så var det ikke Politiet som skrev lover og forskrifter, de er der for å passe på at loven blir fulgt.

Et godt eksempel er alle de som ringer til sitt lokale våpenkontor og til stadighet får feil tilbakemeldinger vedr. hva de kan eller ikke kan.

Og heldigvis så sitter det noen jurister der som kan veilede de innimellom. Bare så synd at det ikke er de som tar telefonen når f.eks XXL ringer og spør om slikt som dette.

 

Så siden man må ha bevillning for å drive med ammunisjons salg, så kan ikke en som har utlånserklæring få kjøpt ammo mener dere?

Så f.eks jeg kan ikke få kjøpt ammo til hagla jeg har lånt av fatter, selv om jeg har gyldig jegeravgiftskort, og selvfølgelig utlånserklæring.

Det står INGENTING i loven om at dette ikke er lov.

OG videre, dersom fatter kjøper seg noe ammo, så er det fullt mulig for han å selge meg denne ammoen for å bruke på banen.

 

Bevilling for videresalg av ammunisjon gjelder for de som driver næring med dette, ikke for privatpersoner som avhender en pakke eller to til sønnen sin.

 

Egentlig så driter jeg i hele debatten, for dette er så langt ut på jordet og så utrolig intetsigende diskusjon. (skjønner egentlig ikke hvorfor jeg gadd å begyne en diskusjon)

 

Mitt svar til trådstarter er i hvertfall at en forhandler kan ikke kreve mer enn det som står i lovteksten, og der står det sort på hvitt.

Link to comment
Share on other sites

[...]Mitt svar til trådstarter er i hvertfall at en forhandler kan ikke kreve mer enn det som står i lovteksten, og der står det sort på hvitt.

 

Der har vi vel en alvorlig missforståelse (eventuelt en trykkfeil): Det riktige er selvsagt at forhandler ikke kan kreve mindre enn det som står i lovteksten.

Link to comment
Share on other sites

Så siden man må ha bevillning for å drive med ammunisjons salg, så kan ikke en som har utlånserklæring få kjøpt ammo mener dere?

Så f.eks jeg kan ikke få kjøpt ammo til hagla jeg har lånt av fatter, selv om jeg har gyldig jegeravgiftskort, og selvfølgelig utlånserklæring.

Det står INGENTING i loven om at dette ikke er lov.

 

 

Foreslår at du leser igjennom innleggene en gang til; utlånserklæring gjelder som våpenkort. Hva du skal med det jegeravgiftskortet når du har en utlånserklæring aner ikke jeg

 

 

Egentlig så driter jeg i hele debatten, for dette er så langt ut på jordet og så utrolig intetsigende diskusjon.

 

 

 

Det har du helt rett i, spørsmålet er hvem som gjør debatten intetsigende....

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Hebnesen

 

Gammel tråd men:

 

Hvorfor må du opplyse at du har en uregistrert hagle når du kjøper ammo?

 

Hvem som helst med jegeravgiftskort eller hvilke som helst våpenkort kan kjøpe hagleammo.

 

Også jeg har hatt uregistrerte hagler, kjøpt av undertegnede på 70-tallet.

Disse ble registrert for ca 10 - 15 år siden.

 

Jeg oppgav aldri til ammoselger hvilke hagle/r jeg kjøpte ammo til, enten det dreide seg til uregistrert hagle eller registrert den tid jeg hadde både registrerte og uregistrerte hagler.....

Det har ikke selger noe med, og jeg kunne bruke all ammo jeg kjøpte på alle hagler da haglene var cal 12/70

 

Og sist men ikke minst, så kan jo din far kjøpe hagleammo, ikke minst siden det er han som eier/eide hagla, og det fullt lovlig.

 

For meg er dette en problemstilling som ikke finnes.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...