Jump to content

Rådyrforvaltning


stefan1989

Recommended Posts

Sitter her å gleder meg til helga og at jeg kan ut å prøve meg på bukken. Og i den anledning så lurte jeg på en ting. Vi har kvote på 3 rådyr hjemme, og da lurte jeg litt på hvordan dere ville fordelt denne kvota på geit og bukk, i forhold til forvaltning av stamme og med tanke på fremtiden for å få opp en bedre stamme.

 

Stefan

Link to comment
Share on other sites

Vi har kvote på 3 rådyr hjemme, og da lurte jeg litt på hvordan dere ville fordelt denne kvota på geit og bukk, i forhold til forvaltning av stamme og med tanke på fremtiden for å få opp en bedre stamme.

 

Stefan

 

Fant denne

 

Høyttenkning om rådyrforvaltning:

 

"En god regel er aldri å skyte en voksen førende geit uten også å felle kjeet. Ut over det er det ingen nødvendighet å legge noen beskatning på kjeene, men det vil ofte være ”lønnsomt” hvis man gjennom jakt vil ha størst mulig avkastning av en rådyrbestand. Har den foregående vinteren vært ekstra hard, eller rødreven har stukket av med en stor del av årets kje, er ethvert dyr som er uskutt lille julaften av verdi for den fremtidige bestandsutvikling. Over en lengre tidsperiode kan man velge en avskytningsprofil innenfor 30 – 50% bukker, 20% hunndyr, ett år og eldre og 30 – 50% kje. På bukkenes alder, de sette og skutte, får man en indikasjon på hvor hardt jakttrykket er i kulturlandskapet. På antall kje per geit får man en indikasjon på overlevelsen og dermed nettotilveksten som det kan høstes av."

Link to comment
Share on other sites

Sitter her å gleder meg til helga og at jeg kan ut å prøve meg på bukken. Og i den anledning så lurte jeg på en ting. Vi har kvote på 3 rådyr hjemme, og da lurte jeg litt på hvordan dere ville fordelt denne kvota på geit og bukk, i forhold til forvaltning av stamme og med tanke på fremtiden for å få opp en bedre stamme.

 

Stefan

Mitt syn: Tre bukker. En voksen, to pingler. Bukkelam, gaffelbukker eller annet rask. Geitene lager nye rådyr, det gjør ikke bukkene. Det er alltids nok bukker til å bedekke geitene, men har du geiter i terrenget som produserer bra, får du også bukker trekkende inn. Skal du skyte geit så skyt smaldyr eller killlinger. Spar for guds skyld voksne geiter.

Link to comment
Share on other sites

Ok, takk for svar. Så det vil si i forhold til de prosentene burde jeg la geitene gå? Og la fordelingen gå på bukk og kje? Da kanskje ta 2bukker og 1 kje? Eller omvendt? takker for alle svar, er helt nybegynner.

 

Høres fornuftig ut det ja. Er vel på det samme om du tar 2 bukker eller 2 kje.

Link to comment
Share on other sites

Mitt syn: Tre bukker. En voksen, to pingler. Bukkelam, gaffelbukker eller annet rask. Geitene lager nye rådyr, det gjør ikke bukkene. Det er alltids nok bukker til å bedekke geitene, men har du geiter i terrenget som produserer bra, får du også bukker trekkende inn. Skal du skyte geit så skyt smaldyr eller killlinger. Spar for guds skyld voksne geiter.

 

Men da tror jeg at jeg hører på dere. Jeg var bare veldig usikker på hvor mange bukker jeg skulle ta, for jeg mener å ha lest en plass at bukkene tiltrekker seg geiter fra langt unna hvis de er store. Og da tenkte jeg jo at de kan være lurt å spare flest mulig av dem. Men det er jo omvendt da tydeligvis. takker igjen. Utrolig greit å lese her, for jeg lærer utrolig mye

Link to comment
Share on other sites

@ stefan1989

Det fins dessverre ikkje noko enkelt svar på spørsmålet ditt. Spørsmålet blir og litt vanskeleg å svare på med den sparsommelige informasjon du gjev her.

 

Du vil ha ei "betre stamme". Kva legg du i det ønsket?

- Fleire dyr å jakte på?

- Høgare slaktevekt på dyra?

- Mange bukkar?

- Store trofe?

- Høgare kjøtutbytte?

 

I tillegg er det mange faktorar som spelar inn på ei rådyrbestand, i tillegg til deg som jeger.

- Kor tett er bestanden av rådyr?

- Er det mykje predasjon på rådyra?

- Er det mykje snø om vinteren?

- Korleis er beitegrunnlaget?

 

Og so må ein nok vere brutalt ærleg å seie at du med dine 3 løyver vil ikkje kunne forvalte bestanden.

Du kan, og bør, ta din del av ansvaret for ei god og fornuftig forvaltning. Men dersom ikkje naboane dine gjer det same, vil du aldri sjå nokon effekt av den strategien du følger. (Unntaket her er dersom du har nokre stadbundne dyr som aldri beveger seg utanfor ditt terreng).

Tommelfingerregelen seier at dersom ein skal kunne styre ein bestand i ei ønska retning, må 80% av løyva i bestanden forvaltast etter same målsetning og strategi.

 

Kontakt nokre naboar, og prøv å få fleire med på ein ønska avskytingsstrategi. I tillegg kan du lese deg opp på tilgjengeleg fag-litteratur om forvalting av hjortevilt.

 

Skal du få eit råd, som liksom aldri blir heilt feil på rådyr-forvaltning, so er det å holde igjen på produktive geiter.

Link to comment
Share on other sites

Ja, jeg burde gitt bedre informasjon, men kan prøve å svare på de spørsmålene du kom med. Når jeg sa bedre stamme, mente jeg da flere dyr, og helt høyere slaktevekt. Disse to ser jeg at ikke er mulig(?) å få til uten økt forvaltning av å bedre mattilgangen for dyra. Jeg skal ikke uttale meg om slaktevekta på dyra, men man vil jo ha høyest mulig. Størrelsen på trofeène bryr jeg meg ikke om, selv om det hadde jo vært gøy å fått en gullbukk;)

 

Bestanden av rådyr skal jeg ikke si er 100% riktig da jeg bor i sandefjord for tiden så er ikke så mye ute. Men i sommer (juni) var jeg ute mye i skogen da vi holdt på å bygge oss en gapahuk til jakta. Og da så vi rådyr på hver tur, og det var ofte forskjellige. Dette så jeg på grunn av fargeforskjell og størrelse.

 

Predasjonen på rådyra vet jeg ikke hvor mye er, men det er endel rev her. Det har vært drevet reveoppdrett her før. Men målet er jo at jeg skal få jakta en del rev når jeg flytter hjem igjen.

 

Snøen er det vel en del av, men ikke noen veldig store mengder.

 

Beitegrunnlaget er bra tror jeg. Men skal begynne med vinterforing og håper dette vil hjelpe. Jeg er nettopp tatt jegerprøven så er ikke kommet veldig igang før nå.

 

Og jeg skjønner at jeg ikke kan forvalte bestanden med 3 løyver, men jeg kjenner naboene ganske godt og er i samme elglag med de. Og jeg vet at de ser på saken på samme måte som meg. Så da vil jeg jo være med på å danne grunnlaget. Mange bekker små osv..

 

Takker igjen for et bra forum som er lærerikt for nybegynner, og også erfarne. Så må jeg si gratulerer til de som har skutt bukk, og gleder meg til helga:)

 

Edit: Jeg må legge til at jeg må jo ikke på død og liv ta alle 3 dyra da jeg har et annet terreng med 18.000mål og 40dyr på kvota, men ville bare ha litt info om hva jeg burde ta hvis jeg skulle ta alle. Men det er jo også greit å ha jaktterrenget rett utenfor døra.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er enig med oraklene over her, skyt en bukk nå i bukkejakta hvis du vil, men ta bare ut kje senere. Helst to bukkekje ja. Og så kan du vente med å jakte på de til feks november, når de har fått kjøtt på beina. Årets kje skutt i november-desember gir den desidert beste kjøttverdien synes jeg, så mørt og fint at du kan spise det med skje! :wink:

Link to comment
Share on other sites

Ja, jeg burde gitt bedre informasjon, men kan prøve å svare på de spørsmålene du kom med. Når jeg sa bedre stamme, mente jeg da flere dyr, og helt høyere slaktevekt. Disse to ser jeg at ikke er mulig(?) å få til uten økt forvaltning av å bedre mattilgangen for dyra.
Det er ikkje nødvendigvis umogeleg. Det kjem an på kva som er den begrensande faktor på stammen. Dersom bestanden ligger heilt oppunder bæreevna for området kan det bli vanskeleg å få i pose og sekk, og det er kanskje ikkje ønskeleg heller. Dersom predasjon er begrensande kan jakt på (jaktbare) rovdyr hjelpe på begge deler. Eller ein kan i alle fall få fleire dyr utan at det går ut over kondisjon/slaktevekter.
Bestanden av rådyr skal jeg ikke si er 100% riktig da jeg bor i sandefjord for tiden så er ikke så mye ute. Men i sommer (juni) var jeg ute mye i skogen da vi holdt på å bygge oss en gapahuk til jakta. Og da så vi rådyr på hver tur, og det var ofte forskjellige. Dette så jeg på grunn av fargeforskjell og størrelse.
Det høyres då positivt ut :D Veit du noko om minsteareal for tildeling av løyver i kommunen? Kor stort areal har de til desse 3 løyva?
Predasjonen på rådyra vet jeg ikke hvor mye er, men det er endel rev her. Det har vært drevet reveoppdrett her før. Men målet er jo at jeg skal få jakta en del rev når jeg flytter hjem igjen.
Pelsdyrdrift har normalt ingenting å seie. Få rev som rømmer, og dei som gjer det er dårlege predatorar.

Beitegrunnlaget er bra tror jeg. Men skal begynne med vinterforing og håper dette vil hjelpe.

Vinterbeite er ofte begrensande for antall dyr, i alle fall på større hjortedyr som ikkje er so utsatt for predasjon. Vinterforing kan hjelpe på vinteroverleving, men tvilsomt på kondisjon/slaktevekter. Då må du betre sommarbeitet, noko du kan gjere med viltåkrar eller sommarforing. Eg har skjønt at foring av rådyr er rekna for å vere bra viltstelltiltak, sjølv om eg personlig er litt skeptisk.

 

Og jeg skjønner at jeg ikke kan forvalte bestanden med 3 løyver, men jeg kjenner naboene ganske godt og er i samme elglag med de. Og jeg vet at de ser på saken på samme måte som meg. Så da vil jeg jo være med på å danne grunnlaget. Mange bekker små osv..

Då er du heldig! :D Då har du gode forutsetningar for å få til ei god forvaltning.
Link to comment
Share on other sites

Og jeg skjønner at jeg ikke kan forvalte bestanden med 3 løyver, men jeg kjenner naboene ganske godt og er i samme elglag med de. Og jeg vet at de ser på saken på samme måte som meg. Så da vil jeg jo være med på å danne grunnlaget. Mange bekker små osv..

 

Hvorfor slår dere ikke sammen områdene i et storvald, skriver en bestandsplan og søker kommunen om kvotefri tildeling? Dvs at dere får bestemme selv, i storvaldet, hvor mange dyr som skal tas ut årlig mot at bestandsplanen følges...

Link to comment
Share on other sites

Slenger meg på her med et spørsmål ang forvaltning av bukk.

Jeg bare lurer på om hvor riktig det er å felle de største bukkene?

Jeg tenker slik at en stor flott bukk med gode gener er å foretrekke i terrenget, fremfor enn en som er mindre med kanskje "dårlige" gener. Vil det ikke være "fornuftig" å spare den beste frem til retur alderen nærmer seg?

Naturlig ville den sterkeste være sjef, men hva når vi tar ut den sterkeste?

 

Muligens feil å tenke slik?

Link to comment
Share on other sites

Ok, takk for svar. Så det vil si i forhold til de prosentene burde jeg la geitene gå? Og la fordelingen gå på bukk og kje? Da kanskje ta 2bukker og 1 kje? Eller omvendt? takker for alle svar, er helt nybegynner.

 

Høres fornuftig ut det ja. Er vel på det samme om du tar 2 bukker eller 2 kje.

 

Ikke helt. Bukkene vil normalt sett ha en høyere sjanse for å overleve til neste år enn kjeene, så når du feller et kje er det større sjanse for at fellinga i prinsippet har null innvirkning på neste års bestand, kontra en bukk.

 

Derimot kan faktisk et geitekje være para og kan komme med kje sjøl påfølgende vår... Det er en del forutsetninger som skal klaffe veldig godt, blant annet at det nok må være et stort og godt utvikla geitekje, og meget optimale forhold om vinteren, men jeg hører at viltnemda til stadighet finner foster i påkjørte geitekje utpå seinvinteren.

Link to comment
Share on other sites

No er det vanskeleg å sjå kven som har best gener. Ein kan sjølvsagt bedømme litt på utsjånad og storleik, men det er jo avhengig av både arv, miljø og alder. Kanskje ein ung firetakker har betre gener enn sekstakkeren som er sjef...

 

Det er mange meiningar, hypotesar og teoretisk modellar når det gjelder det spørsmålet der.

Men enkelte ting er ganske sikkert; sparar ein unge og mellomstore bukkar so vil det vekse opp fleire bukkar å bli store. Eg veit at fleire som satsar på eksklusiv utleige av trofejakt på hjort tenker sånn.

No gjelder dette vel å merke dersom dette skjer over eit større område. Det gjelder ikkje om naboen skyter bukkane du sparer :?

Link to comment
Share on other sites

No gjelder dette vel å merke dersom dette skjer over eit større område. Det gjelder ikkje om naboen skyter bukkane du sparer :?

 

Nå er det vel slik at en bukk har større sjanse til å overleve og bli stor om du lar være å skyte den, enn om du skyter den. Selv om en har nabojaktlag som er troende til å skyte akkurat den bukken. Trøsten får være at hvis de skyter den bukken, får formodentligvis en annen gå istedet.

 

Det er vel et kjent fenomen at dyr som går nært grensa er mer verdifulle å få tak i enn dyr midt på terrenget...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...