Jump to content

Bergara-Man

Members
 • Content Count

  327
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Bergara-Man last won the day on June 17 2017

Bergara-Man had the most liked content!

Community Reputation

55 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Ja, 223REM er tingen. Helmantel på fugl er nok tingen, med blyspiss blir det vel mye sprengt. En Howa mini action i 223Rem er ikke dum f.eks. Lett og snerten rifle.
 2. Jeg har hatt denne CZ'en i ca. 2 år, men ikke fått skutt mer enn kanskje 7-800 skudd med den. En bekjent kjøpte nøyaktig maken til den jeg linket til på Finn.no, og han også fikk utrolig tette samlinger med CCI Standard. Han fikk også veldig bra resultat med RWS Subsonic HP. Jeg hadde liggende noen gamle patroner av noe rart fabrikat, men disse gikk helt ræva pga. noen gikk over lydhastigheten og noen under. Så de var alt for ujevne. Det ble bare å pøse dem ut og bli kvitt dem. He he. Pipa på disse CZ-455 varmint'ene er jo 22mm i diameter, så de er utrolig stive. Jeg har bare gode erfaringer med dem, og kan bare anbefale dem for de som vil ha presisjon. Anschutz 1761 ser forresten knallfin ut...... men koster jo en del.
 3. Det må ha noe med den pipelengden å gjøre, jeg har sett andre med det litt lengre løpet (jeg tror det er 52,5cm) som sliter med å oppnå samme presisjonen. Jeg ble veldig overrasket selv, jeg hadde en Brno Model 2 med lang pipe tidligere (60 cm ?) og den klarte jeg aldri bedre enn omtrent 2,5cm samling på samme holdet. Brno'en kjøpte jeg vel i 1988 tror jeg, men den gikk aldri så bra. M67: Jeg har skutt en del med denne CZ'en, ved flere anledninger har jeg klart å få samme bra samlingene. Nå er vel de patronene fra samme lot, kjøpte flere slike 500-esker. Under fliken på eskene står det: LO4ZA01 Men når jeg satt litt lenge og skjøt og ble mer og mer sliten i øya av å nistirre gjennom kikkerten (en Hawke 3-9x40 på full zoom) så plutselig får jeg noen dårlige avtrekk (det er standard avtrekk på CZ'en, som jeg polerte med 1200 slipepapir pga. litt kryp). Og da blir det jo ikke fullt så bra lengre (SK Standard Plus nede til høyre): Tillegg: Jeg skal prøve mer mot sommeren når det er bra forhold og se om det holder seg. Problemet er at jeg sliter mer og mer med synet (blir mer og mer nærsynt), så alt begynner å flyte i kikkerten hvis jeg sitter og stirrer for lenge. Og hvis jeg trekker av da så blir det ofte en "slenger".
 4. Denne versjonen av CZ-455 med 43,5cm varmint pipe har jeg erfart går utrolig bra med CCI Standard ammo. Men den går ikke like bra med en del annen ammo, jeg prøvde Eley Sport og SK Standard Plus som spredde mye mer. https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=98509671 Aimsport-demperen er også veldig solid og fin, med stål i innmat og gjengeparti. 50m med tofot og sandsekk under kolben bak.
 5. Det står en del om saneringer som er utført på Forsvarsbygg sine hjemmesider: https://www.forsvarsbygg.no/no/sokeresultater/?q=bly&__RequestVerificationToken_fb=ovpcERjnCm9phmJR97vGh0mABKFr7uLilm0D_0wsI77hbEfpXh2clcGdhlBatktbpuzc3BdmjJeFTkGgMmt7iQDm0emx-SQHLOEJ8D_EET81
 6. Ev. en A-TEC CMM-4 Alu i kal. 375 (9,5mm). Du får den i 1/2"-28 gjenger. Man kan også kjøpe til flere moduler på den. Tror de koster Kr. 250.- pr. modul. https://www.a-tec.no/silencers/hertz-rifle-silencers/cmm-4-alu
 7. Fra NRK: https://www.nrk.no/osloogviken/har-skutt-ulovlig-med-bly-i-ni-ar-1.14849344
 8. Du kan jo prøve Nosler 142 grains Accubond Longrange: https://shop.nosler.com/nosler-bullets/accubond-long-range-nosler-bullet/accubond-lr-6-5mm-142-grain-bullet-100ct.html Den har jo lang og avsmalet boat-tail, ikke ulik Sierra 144 MK-kula som går bra i din Blaser. Men koster jo litt da, noe dyrere enn 143 ELD-X. Jaktdepotet har den tror jeg. Nosler ladedata: https://load-data.nosler.com/wp-content/uploads/2018/03/6-5x55-140gr-version-8-3.pdf
 9. Sølvrev: Husk på dette: miljøfantastene benytter nå anledningen til komme med påstander om at alt bly i elg og rovvfugler og alt vilt kommer fra jegere, skyttere og blykuler. Det har jeg ingen tro på at stemmer. Skyting og jakt får nå skylden for all blyforurensning, og det blir feil. Dette er alt for dårlig utredet. De gir skylda for alt blyet til feil kilde, dette er ikke OK synes jeg. Påstandene brukes nå for å kunne si at jakt og skyting er den eneste kilden...... Dette blir for meg en ''giddalaus'' holdning, man gidder ikke utrede sannheten om hvor blyet kommer fra. Det er jo typisk byråkrat-praksis, vi forbyr alt vi, så er vi ferdige med det. Ikke så nøye med hvem som er skyld i forurensningen...... bare vi kan få forby stadig mer så er alt bra. Spørsmålet blir da om det hjelper, hvis man forbyr en veldig, veldig liten kilde til blyforurensning, når andre kilder (avfallsforbrenning, kullkraftverk etc.) forurenser mye mer....? Egentlig er jeg også for kobberkuler på jakt,men at det har noen særlig betydning for forurensningen i skogen å bruke blykuler har jeg liten tro på. Det er jo så alt for liten mengde, en 10 grams klump som oksyderer og blir liggende der. Hvor mye av den klarer regnvann og avrenninger å løse opp og ta med seg 100 meter i terrenget ? Omtrent ingen ting, mikrogram eller mindre. Det er så alt for avgrenset med en slik blykule, bare en liten flekk på bakken. Ikke slik som blyet fra bileksosen var, som ble finfordelt over store områder gjennom 50-60-70 år. Skytebaner er et større problem, ja. Hva skjer hvis det blir blyforbud: De fleste små skytterlag har ikke råd til å betale for opprydding, sanering, blyoppsamlere, kulefangere osv. Hvis de blir pålagt å sanere området for bly, så går det i dass for svært mange skytterlag. Resultatet blir sannsynligvis at de fleste mindre skytebaner blir nedlagt, stengt. Ikke lov å skyte der mer. Alt av standplasser og skiveholdere rives. Kommunene har ikke råd til å sanere dem, tror dere staten gjør det ? Det har jeg svært liten tro på. Resultatet av et blyforbud blir fort veldig alvorlig for skytesporten. Skal vi alle bare lene oss bakover og la byråkratene holde på uten å protestere ? Det blir for dumt vil jeg si. Bare blyfrie kuler å få kjøpt etter hvert, det blir minst dobbelt så dyrt å skyte. 22LR blir et problem. Det er ikke så lett å finne noe sted å skyte uten å reise til en skytebane mange steder. Noen må kanskje reise mange mil for å komme til en bane. Bare store og dyre baner som blir igjen er jeg redd. Dette kommer vi til å måtte betale dyrt for. Dette er realitetene dere snart får møte.
 10. ?? Hvor har du dette fra ? Jeg har sett bakover på alle mine innlegg her, og jeg kan ikke finne at jeg har sagt dette. Jeg har kun sagt at metallisk bly ikke løses så lett i vann. Det jeg også har sagt (og som er hovedpoenget) er at det er tvil om hvor blyet i rovfugler og elg kommer fra. Det som må gjøres er å analysere kvikksølv, kadmium og blyinnholdet i trafikkdrepte dyr (elg, hjort og rådyr) for å ha et grunnlag å gå ut ifra angående bly i viltkjøtt. Og så sammenlikne med viltkjøtt skutt med blyammo. Side 160-161 i studien fra NTNU: Men som jeg sier, 168 tonn med bly fra luftbåren forurensning inn over Norge i år 2000 alene, dette må være en betydelig årsak til bly i vilt og fisk. Bly på skytebaner er et eget problem, skal vi samle det opp ? Hvem skal koste dette ? Har det noen stor miljøgevinst ? Bly i jaktkuler har som Per-S sier nesten ingen betydning rent miljømessig. Om det ligger en ekspandert blyspiss jaktkule eller to med en par kilometers mellomrom har så å si ingen effekt på blynivået i vann, sjøer eller elver. EU driver mye med symbolpolitikk, på papiret virker det så fornuftig. Virkeligheten er ofte en annen. Resultatet av EU's symbolpolitikk er trolig en dobling av utgiftene for skytterne, samt mange nedlagte skytterbaner. Dette bør folk være klar over at kommer til å skje hvis man bare sitter på ræva og ikke motarbeider EU. De har lett for å gå alt for langt i sine forbud. Se bare på denne, er dette fornuftig eller nødvendig ? https://www.msn.com/nb-no/news/norge/nytt-eu-regelverk-dette-har-du-ikke-lenger-lov-til-c3-a5-ta-med-over-grensen-til-sverige/ar-BBY7Mg6
 11. Jo, det kan nettopp det, fordi de siste 70-80 årene har det kommet MYE bly (og kvikksølv, kadmium), via luftbåren forurensning. Dette blir med ned på bakken i nedbør, sammen med sur svovel, dermed deponeres tungmetallene i sedimenter på land og i vann. Det blir der lenge, dette er jo bevist. Derfor kan dyr (smågnagere, fugler, fisk) få det i seg over lang tid via at de spiser smådyr som lever i sedimentene, og samler da opp et lager som bygger seg opp jo lengre de lever. Hvis rovfuglene spiser disse dyrene, så får de jo blyet i seg. Jeg finner denne mastergrad-rapporten fra 2015 (NTNU): https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2350419/13054_FULLTEXT.pdf?sequence=1&isAllowed=y Side 39: Side 40: Men det er som du sier funnet betydelig økte tungmetall-nivåer like i nærheten av skytebanen, ingen tvil om det. Men da er det helt kloss opptil banen og kulefangene. Side 109: Legg merke til konklusjonene side 155: Jeg kan bare si at ingen ting er sikkert ennå i denne saken angående bly fra kuler og hagl. Det er så langt ikke utredet grundig nok slik jeg ser det. Jeg kommer til å levere et lang skriftlig innspill til EU, Miljødirektoratet og Stortinget. Og be om at de må først foreta en langt grundigere utredning av hvor blyet i ørner og elg kommer fra, før de kan forby bly i kuler.
 12. Nei, jeg blander og roter ikke. Alle disse tre stoffene kan komme fra luftbåren forurensning. Det står ikke hvor mye kadmium og kvikksølv de fant i de forgiftede kongeørnene i studien. Finner du det ? Det står at en kongeørn ble funnet død og avmagret, og at kongeørn hadde spesielt høyt nivå av kadmium og kvikksølv (og bly). Det må være en sammenheng (mye kvikksølv, mye kadmium, mye bly = død). De burde ha oppgitt nivået av kadmium og kvikksølv de fant i de blyforgiftede ørnene, men de har utelatt disse viktige fakta. Studien er da ufullstendig. https://www.nmbu.no/download/file/fid/7232 De er heller ikke sikre på hvor blyet kommer fra (kan være forenlig med osv......). Hvis det er som du påstår i tidligere innlegg så kan ikke bly-isotop analyse brukes for å bestemme hvor blyet kommer fra, fordi blyet er blandet fra forskjellige kilder, gjenvunnet osv...... Hva er riktig ? Det som må gjøres er å finne ut hvor mye bly som lekker ut fra gamle skytebaner, og hvor langt det kommer. Og man må ha en referanse fra samme område, men langt unna skytebanen (1-2 mil f.eks.), ellers vet man ikke hvor mye bly som er kommet fra luftbåren forurensning i dette geografiske området. All annen forskning enn denne metoden vil være antakelser og gjetninger.
 13. M67: Jeg tror du misforsto litt med hva jeg mente var en viktig detalj: En viktig detalj de skriver her: Nivåene av kvikksølv og kadmium var også til dels høye står det, (like høye som blynivået ? men det står det ikke noe om). Det må jo bety at også blyet i ørnene ikke bør komme fra ammunisjon (kuler), fordi kvikksølv og kadmium kommer jo ikke fra ammo (kuler), men ørnene hadde jo høye nivåer av det. De har fått det i seg på et vis, trolig fra fisk eller andre dyr de spiser. Fisk inneholder både bly, kvikksølv og kadmium. Jeg prøver ikke å bevise at bly ikke er farlig, men jeg synes rapportene om blyforurensning er unøyaktige, fordi de vet ikke hvor blyet kommer fra, de bare antar. Og det er ikke godt nok. De bare antar at blyet kommer fra kuler (ammo) ser det ut for. Da er det jo bare gjetninger de driver med. Det er mer sannsynlig at blyet kan komme fra planter og fisk, smådyr som har samlet på seg bly (og kvikksølv + kadmium) fra sedimenter (som er avsetninger etter i hovedsak luftbåren forurensning gjennom mange tiår, fra blybensin, smelteverk, vulkaner). Så da hjelper det ikke stort å forby bly i kuler, det meste blir liggende på bakken og er metallisk bly som oksydrerer. Det løses ikke opp så lett av regn og vann. Hva om man tok vannprøver fra bekker som er 1km unna skytebaner, ville man finne noe bly i vannet ? Samtidig må man ta prøver fra bekker som ikke er i nærheten av skytebaner (for eksempel 2 mil unna skytebanen) for å sammenlikne med et tilsvarende område som er eksponert for samme nedbør (luftforurensning). Man bør altså befinne seg bare noen mil unna det første prøvestedet, og ikke nedstrøms. Kvikksølv er jo beviselig funnet i ganske store mengder i fisk og sjømat: https://www.vkm.no/vkm/omvkm/blogg/bloggen/bloggarkiv/kvikksolvogfisk.5.603b4b3f15e844e40f63fa00.html/ Stor åbbor og gjedde i sjøer på Østlandet inneholder til dels høye verdier av kvikksølv, nærmest ikke føde til mennesker (eller dyr). Se oversikt fra 2002 her: https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/211577 og fra 2010 her: https://www.miljodirektoratet.no/link/03e8a759aec841fb8b568b4c746efcdd.aspx
 14. Det er en del angående bly på Skyttermessen ved Gardermoen 31. jan - 2. feb. 2020: https://www.skyting.no/forside/events/skyttermessen-2020/skyttermessen-2020-program/ Fredag 31. jan. kl. 13:00 (Bly & Miljø), og Søn. 2. feb. kl. 11:00 (Våpenlovgivning & Bly).
 15. En viktig detalj de skriver her: Hmmmm..... hvor la jeg de kvikksølv/kadmium jaktkulene mine tro..... og de haglpatronene med kvikksølv/kadmium hagl.....
×
×
 • Create New...