Jump to content

Midt-I

Members
 • Content Count

  757
 • Joined

Community Reputation

75 Excellent

Recent Profile Visitors

761 profile views
 1. Ombygd Mauser M98 med kikkert og tofot. Funnet på det internasjonale datanettverket.
 2. Midt-I

  Picatinny på M67?

  Hansen har picatinnyskinne for M67. Stål, med enten 0, 6 eller 9 mrad tilt (0, 20 eller 30 moa). De skriver at låskassen må bores og gjenges. Krever kanskje litt tilpasning.
 3. Midt-I

  Picatinny på M67?

  Har sett begge deler. Wikipedia hevder at bindestrek er korrekt: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_metric_screw_thread#Designation
 4. Nytt SIG Sauer Busk diopter ser ut til å ligge på 2250,- nå. Trekk fra 890,- for ombyggingsskinne så får du 1360,- Så kanskje prøve å selge for 1000 uten ombyggingsskinne? Noen mener at G. Busk er bedre bygd, så kanskje du kan få litt mer.
 5. Midt-I

  Picatinny på M67?

  Tror det er mer korrekt notasjon å bruke bindestrek før gjengestigning, slik at det blir M3.5-0.6. Har sett at x også blir brukt for å indikere gjengestigning, men tror det er mer standard å bruke x for å indikere lengde på gjengepartiet. Så for eksempel M4-0.7x10 for en M4 skrue med stigning 0.6 mm og lengde 10 mm. Det virker dog som om x også blir brukt en del om stigning, f.eks. M4x0.7x10. På den vanligste stigningen for en gitt gjenge kan man sløyfe stigning, så M4-0.7x10 kan skrives M4x10. Blir vel sjelden et problem i praksis (om man bruker kryss eller bindestrek) på grunn av den store tallforskjellen, men tenkte jeg skulle nevne det.
 6. Midt-I

  Blaser 4-20x58 IC

  Har skrevet litt om høyde på zeisskinne til AR, mulig du kan få noe ut av den tråden: Jeg deler total byggehøyde over picatinnyskinnen ("TBH") inn i to deler: Montasjebyggehøyde (MBH) og kikkertbyggehøyde (SBH for "scope build height"). Total byggehøyde for ringmontasjer kan enkelt leses i spesifikasjonene til ringene du kjøper. Et eksempel på lave ringer er Steiner H-Series Rings Low 30 mm, med total byggehøyde 21.59 mm. Ganske lavt. Avhengig av picatinnyskinne og objektivstørrelse kan man kanskje ta nedi pipen. Total byggehøyde med skinnekikkert kan ikke leses utifra spesifikasjonen til skinnemontasjen, fordi det spørs hvilken kikkert man putter på skinnen. Man må altså regne ut den kombinerte høyden til kikkert og skinne. Montasjebyggehøyde med skinne: På Optics Trade ser lave montasjer til zeisskinne/picatinny ut til å ligge på 7-9 mm. Kanskje mulig å få lavere. Kikkertbyggehøyde med skinne: Til sammenligning, på kikkertsikter for ringmontasje er dette halvparten av diameteren til mellomrøret (så for eksempel 15 mm for et 30 mm rør). På kikkerter med zeisskinne ser det ut som skinnebiten typisk pleier å legge til ca. 5-6 mm på denne høyden (så for eksempel 20 mm for et 30 mm rør, igjen avhengig av produsent/modell). Noen konkrete eksempler på kikkertbyggehøyde: 20.7 mm SBH: Zeiss V6 1-6x24 (30 mm rør) 22.2 mm SBH: Blaser 1-7x28 iC (36 mm rør) 23.0 mm SBH: Leica Fortis, Leica Magnus (30 mm rør) 23.6 mm SBH: Zeiss V8 1.1-8x30 (36 mm rør) (de tidlige V8 var ca. 0.5 mm lavere ifølge Uronen) Eksempel på total byggehøyde med Zeiss V6 skinnekikkert og lav skinne: 20.7 + 7 = 27.7 mm. Så i dette eksempelet noe høyere ja, 6.1 mm. Et annet eksempel (ekstremeksempel?) Zeiss V8 skinnekikkert: 23.6 mm SBH + 7 mm = 30.6 mm TBH American Rifle Company 36 mm Low (0.94") M10 Scope Rings: 23.876 mm TBH 6.7 mm høyere. Så ca. en halv centimeter høyere med skinnekikkert (avhengig av montasje og kikkert).
 7. Midt-I

  Blaser 4-20x58 IC

  Nice med Zeiss-rail. Interessant at Blaser kun leverer sikter med skinnemontasje, og ikke ringmontasje. Liker du systemet?
 8. Mener å ha hørt at disse har bedre byggekvalitet enn buskdiopter som selges nye i dag. Vet ikke helt hvordan kompatabilitet er med tanke på irisblender og slikt. Trenger imidlertid skinne for å brukes på SIG Sauer. https://www.skytterlinken.no/diopter-g-busk-skinne-for-sauer-200-str
 9. Midt-I

  Picatinny på M67?

  Ifølge trådene "Skruer for Busk diopter?" og "Prosjekt M67" ser det ut til å være M3.5 skruer med lage kone hoder. Vet ikke lengden.
 10. Det blir kanskje et tolkningsspørsmål? Det finnes jo 15-skudds 1911 single stack magasiner i .45 ACP. Om de fungerer pålitelig vet jeg ikke, men det finnes/er konstruert. Marlin Camp Carbine ser ut som den ble produsert mellom 1985-1999, og 1911 magasiner med 11 skudd eller mer har jo vært tilgjengelig i denne perioden. Betyr det at riflen har vært konstruert for magasiner med høy kapasitet (selv om den bare har blitt solgt med f.eks. 7-skudds magasin)? Blir som sagt et tolkningsspørsmål. Jeg mener det ikke går an å skille på magasintype/design et våpen er konstruert for, men det vi kan skille på er hvilken kapasitet magasiner som faktisk settes i våpenet har. Det er jo dette EU-reglene sier, og jeg synes forskriften bør være i tråd med dette: Våpenet blir forbudt om man setter i et magasin man ikke har dispensasjon til.
 11. Det kan gjøres enkelt ved å stryke "annan innretning" fra teksten i forslaget: ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa" I tillegg kan det gjøres mulig å søke politiet om unntak, som kan føre en liste over godkjente modeller med skjefte på oversiden av pipen (f.eks. Garand). Liker ikke denne noe særlig. Hva er lett tilgang? Dette høres ut som en blankofullmakt til å forby et hvilket som helst våpen med avtagbare magasiner etter eget forgodtbefinnende. Det kreves jo bare at noen produserer et kompatibelt magasin, så kan POD si at det er "lett tilgjengelig". Eller at det finnes en 3D-printerfil på nett. Nå ser det jo ut som våpenprodusentene stadig standardiserer mer og mer på felles magasintyper (AICS-magasiner f.eks.), og da harmonerer det dårlig med et åpent indre marked med fri flyt av tjenester og varer om vi krever at alle nye våpen skal ha dyre spesialmagasiner. Det trenger heller ikke kreves mye arbeid å bytte til underbeslag for annen magasintype, betyr det også lett tilgang? Nei, her bør vi følge EU-direktivet og si at våpenet blir forbudt når brukeren setter i et for stort magasin uten dispensasjon. Gjentar det jeg skrev lenger oppe. (et magasin til Sako TRG koster mellom 2300 til 4000,-) Eventuelt kan setningen forslagsvis endres til "brukes uten dispensasjon med våpenmagasin med patronkapasitet over 10."
 12. Dette var et veldig fint utkast! Enig i at det er viktig å applaudere de gode endringene som ser ut til å komme, dette er veldig viktig. Samtidig bør vi argumentere saklig på et par punkter hvor det ikke er nødvendig å gå lengre enn det man har blitt enig om i EU. Noen tanker: 1. Harmonisere med EU på 30/60 totallengde. Det er kun Norge og Finland som har 40/84 cm lengdekrav, og den nye finske våpenloven ser ut til å ha endret dette til å være lik hovedregelen for Europa på 30/60. Kilde: Våpenlov på nettsiden til det finske justitieministeriet, seksjon 6a, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980001#L1P6a Nederst på siden ser det ut som den nye finske loven er i effekt fra 1. mars 2020. Mener det går an å argumentere saklig for at vi kan rette oss etter EU-regelen om lengdekrav på 30/60 cm. Dette bør være interessant for både NJFF, DSSN og langholdsskyttere. Dynamisk fordi: For breddeskytterne våre kan da konkurrere i dynamisk med vanlig 16 toms (40 cm) pipe og normal innskyvbar kolbe uten dagens dikkedarier om å måtte plombere kolben og sveise fast munningsbrems for å få de siste ekstra cm for å nå 84 cm på totallengden. Dette er særlig relevant for skyttere med liten kroppsbygning (f.eks. en del kvinner og junior). Vanlige AR-rifler med innskyvbar kolbe og 16-toms pipe må i dag ofte plomberes før import eller bytte til annen kolbe som er et par cm lengre. For toppskytterne våre betyr 30/60 at de kan være mer konkurransedyktige på PCC-stevner i Europa (30/60) og i USA (30/66), i motsetning til dagens norske krav (40/84). Jegere og langholdsskyttere fordi: Hundeførere trenger ikke lenger å søke om unntak fra 40/84 regelen. Andre moderne sportsrifler som har foldekolbe kommer i dag ofte akkurat under 84 cm kravet om totallengde. Det særnorske lengdekravet gir allerede i dag problem med import av en del jakt- og sportsrifler med foldekolbe (for eksempel Ruger Precision Rifle i 6,5 Creedmoor), som dermed må modifiseres spesielt for det norske markedet før import, noe som kan være lite interessant å gjøre for europeiske og andre internasjonale våpenprodusenter. 2. Harmonisere med EU sin standard magasinkapasitet på 10 for både hagle og rifle, og 20 for pistol. Mener at vi bør rette oss etter EU sine magasinbegrensninger både for hagle og rifle. Altså 10 skudd som standard for begge, med unntak for sportsskyttere. Ser for meg at det kan bli mye styr med import av jakthagler fra statene som tar f.eks. 6 eller 7 skudd, så en grense på 10 for hagler bør gjøre salg og håndheving mye enklere. Videre bør det som nevnt spesifisere at kapasiteten til rørmagasin måles med lengste patronlengden som våpenet er kamret for. Det kunne også vært en åpning for at Politidirektoratet etter nærmere bestemmelser kan tillate halvauto-hagler med boksmagasiner, dersom vi skulle få dynamisk hagle i fremtiden. 3. Unntak for salongmagasiner til .22 LR og .17 HMR, dette i tråd med EU. Andre tilsvarende salongkaliber bør også kunne godkjennes av POD i rundskriv. For eksempel: "Politidirektoratet kan også gjøre unntak for andre salongpatroner med lignende dimensjoner og hylsevolum." 4. Presisere eller fjerne bestemmelsen om overtre: " ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa". På grunn av "annan innretning" vil, slik som det står nå, alle halvauto jaktvåpen med jernsikte på løpet eller med kikkertsikte som stikker ut over løpet kunne tolkes som forbudt. Dersom loven er ment å ramme bare overskjefte som gjør at man kan holde på oversiden av pipen uten å bli brent, så blir det en mye mer presis formulering om man utelater "annan innretning". Selv om hele bestemmelsen er helt tullete så er den nok skrevet spesifikt for å forby Mini-14 til jakt. Som nevnt er det derimot ikke uvanlig at jaktrifler har overtre, og vår kjære Kongsberg M67 konkurranserifle er jo et annet eksempel på rifle med overtre.. Men om vi vil ha bort hele bestemmelsen må vi nok komme med et bedre forslag til tekst som forbyr Mini-14 til jakt med bare en generell setning. Det positive er iallefall at man prøver å sette tydelige kriterier for godkjente halvautorifler til jakt. Jeg tror det kan bli bra om vi får utelatt "annan innretning". 5. Måling av kapasitet på rørmagasiner. På for eksempel vanlige bøylerifler og hagler avhenger kapasiteten på rørmagasinet av hvilken patron man bruker. F.eks. 12/89 vs 12/70. Ettersom det er ingen grenser for hvor kort eller lang ammunisjon man kan lage, så bør kapasiteten til rørmagasin bestemmes utifra den lengste patronen som våpenet kan kamres med. På en 12/89 hagle bør dermed kapasiteten på rørmagasinet måles med 12/89-patroner. 6. Manuelle våpen med fast magasin. Det er nevnt en del utfordringer med manuelle våpen med fast ikke-avtagbart magasin, for eksempel bøylerifler. Mitt inntrykk var også at magasinbegrensningene bare skulle ramme halvautomatiske våpen. Avtagbare magasiner med høyere kapasitet kommer uansett til å kreve tillatelse for å kjøpe, så et ikke-avtagbart magasin som fast sitter i et manuelt våpen burde man kunne spørre om det kan gis unntak for? 7. Manuelle våpen med avtagbart magasin. Det er absolutt en ulempe om dynamiskskyttere ikke kan delta i manuell rifle under karantenetiden med mer enn 10-skudds magasin. 8. Blankvåpen: Ser ikke helt poenget med å forby blankvåpen, dette er vel gjenstander ment som dekorasjon? Hvorfor skal et sløvt dekorasjonssverd til pynt være forbudt, mens et skarpt sverd er lov? Ville heller hatt førstnevnte (et sløvt sverd) på veggen i stua mi. Som nevnt savner jeg en definisjon på blankvåpen, og ser heller ikke helt poenget. (En sløv kastestjerne er fortsatt en kastestjerne, og er allerede forbudt, osv.) Ser absolutt ikke noe poeng med å ha "godkjenning" for å samle sløve sverd, så med mindre noen andre kan overbevise meg synes jeg iallefall vi bør ha lov å stille spørsmål om hva som er tenkt. 9. Magasin på halvautomatiske jaktrifler: Hva menes med "frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10" ? Det begynner jo å bli mer og mer populært med standardløsninger på magasiner. For eksempel bruker mange, mange langholdsrifler AICS-magasiner. Dette betyr at man som forbruker kan kjøpe et nytt 5-skudds magasin av god kvalitet til for eksempel 250 kroner istedenfor et sært fabrikkmagasin til 2500. Selv om produsenten selger et 5-skudds magasin med riflen, så vil det alltid, uansett våpentype, kunne finnes noen som lager for eksempel kompatible 20-skudds magasiner. Betyr det at riflen blir forbudt? Hva hvis produsenten senere begynner å tilby magasiner med høyere kapasitet, til for eksempel kun det amerikanske markedet? Ettersom man alltids kan konstruere et høykapasitetsmagasin til et hvilket som helst våpen kan denne setningen tolkes som at man selektivt kan forby et hvilket som helst våpen med avtagbare magasiner basert på et hypotetisk scenario. Foreslår at setningen endres til "brukes med våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10" , i tråd med EU-lovene. 10. "Opprinnelig konstruert for jaktbruk". Det er veldig vanskelig å si hva et våpen opprinnelig er konstruert for, da de fleste våpen med en viss utbredelse har en viss bruk av både myndigheter, jegere og sportsskyttere. Likte forslaget til Vargen om at: 11. Internasjonal tilknytning. Var litt skeptisk til at det stilles krav om å være tilknyttet internasjonal skytterorganisasjon. Hvilken liste over godkjente internasjonale skytterorganisasjoner skal legges til grunn? DFS er såvidt jeg vet ikke tilknyttet noen internasjonal organisasjon, og PRS er såvidt jeg vet heller ikke er tilknyttet noen internasjonal organisasjon og kan dermed ikke bli godkjent for erverv. Nå er jo Norges Skytterforbund tilknyttet ISSF, men feltskyting med pistol er et annet eksempel på en særskandinavisk skytterform som kunne fått problemer med å oppstå i dag. Denne bestemmelsen vil nok ikke føre til noen store problemer i praksis i nær fremtid, ettersom det er mange godkjente skytterforbund i Norge i dag som kan ta eventuelle nye disipliner under vingene sine. Tror ikke det er vits å krangle på dette, og vi får heller se det positive ved at vi får en liste med tydelige regler å forholde oss til. Forslaget mitt er å la dette ligge. Man kan fremdeles opprette nye forbund og arrangere stevner med våpen ervervet til andre grener eller jakt, kravet gjelder kun erverv.
 13. Interessant. Spuhr SP-6026 har 32 mm høyde over rail, det er 5.3 mm lavere enn "normalen" på 37.3 mm.
 14. Fant lite info om hvordan man beregner montasjehøyde på kikkerter med zeissskinne, så snekret sammen en oversikt. Oversikten tar utgangspunkt i hva man bør se etter i zeisskinne til AR, men kan også funke for en del andre rifler med justerbar kinnstøtte som for eksempel Tikka TAC A1. Hvorfor Zeiss-rail? Aldri mer ringmerker, aldri mer skjevt retikkel, mer fleksibel plassering i lengderetning for øyeavstand (høyde- og siderattene setter ikke begrensninger som med ringmontasje, derfor mulig at det ikke er like strengt krav med 50-75 mm utkragning), mindre sjanse for å knerte kikkerten under montering, generelt stivere og kraftigere montering. To viktige mål vi skal ende opp med er: Utkragning (engelsk "cantilever", "extension" eller "offset", tysk "Kröpfung (KR)") vil si at montasjen har en fremskytende bærende del. Dette er som regel nødvendig på AR, og pleier ligge mellom 50-75 millimeter (2-3 tommer). Høyde på retikkelet. To vanlige måter å oppgi er avstand fra pipesenter eller fra toppen av picatinnyskinnen. Vi kommer her til å bruke høyde fra toppen av picatinnyskinnen til senter av mellomrøret, fordi vi er ute etter en passelig kikkerthøyde med tanke på kinnstøtte. Den andre (høyden over pipesenter) er forøvrig den du putter inn i kulebanegeneratoren. Forskjellen på disse to målene er gitt av høyden til øvre glidekasse (fra pipesenter til picatinnyskinnen). Denne er i teorien standardisert til 30.7594 mm (1.211") på vanlig AR, altså 31 mm for alle praktiske formål. På MR223 er upperen noe høyere og måler 37 mm fra pipesenter til toppen av picatinnyskinnen, så har du MR223 bør du muligens trekke fra differansen (37-31 = 6 mm) i beregningene dine. For det første bruker en del montasjeprodusenter navnet byggehøyde (BH, engelsk "build height", tysk "Bauhöhe") for å beskrive hvor mye en montasje bygger. For å unngå forvirring vil jeg her istedet kalle dette MBH, og bruke følgende terminologi: MBH: Montasjens byggehøyde (Mount Build Height) - Hvor mye montasjen bidrar til kikkerthøyden. Legg merke til at med picatinnyskinne måles MBH alltid fra toppen av picatinnyskinnen, mens for andre systemer (svingmontasjer osv.) måles MBH vanligvis fra toppen av glidekassen (såvidt jeg har forstått). Se bilde. SBH: Kikkertens byggehøyde (Scope Build Height) - På kikkerter med ringmontasje er høydebidraget fra kikkerten lik avstanden fra bunnen av mellomrøret til senter av retikkel, mens på kikkerter med skinnemontasje er det fra bunnen av skinnen til senter av retikkel (eller mer korrekt: Til senter av mellomrøret). TBH: Total byggehøyde (Total Build Height) - Summen av MBH og SBH, altså det vi er ute etter, og som gir oss høyden til retikkelet over toppen av picatinnyskinnen. Bilde med illustrasjon av høydemålene med picatinny: Total byggehøyde (TBH), eksempler fra ringmontasjer: Vi begynner baklengs med å se hvilken total byggehøyde (TBH) vi er ute etter ved å sammenligne med ringmontasjer: Modell mm in Spuhr SP-3026 32.0 1.26 Warne R.A.M.P 36.3 1.43 LaRue SPR-S (LT158) 37.6 1.44 Spuhr SP-3016 37.1 1.46 ADM Recon 37.3 1.47 JP JPFTSM-30/1 37.3 1.47 LaRue SPR-1.5 (LT104)) 38.1 1.5 Bobro Precision Optic Mount 38.6 1.52 Optisk senter ser altså ut til typisk å ligge rundt 37 mm over picatinnyskinnen, pluss/minus 1 mm. (Dette gir forøvrig en kikkerthøyde på 67–69 mm over pipesenter.) Det finnes ekstra lave montasjer (som for eksempel den laveste Spuhr-en over på 32.0 mm) for "heftig" kinnkontakt, og som kanskje passer for de med høye kinnben? Det finnes også ekstra høye montasjer på 49.0 mm (1.93") og 51.8 mm (2.04") opprinnelig utviklet for skyting med nattbriller og annet utstyr, men det kan bli vanskelig å få god kinnkontakt med disse, og særlig på liggende skyting med høy forstørrelse kan man fort komme for lavt i kikkerten. Tror det kan være lurt å sikte seg inn på en "standard" total byggehøyde rundt 37.3 mm. Kikkertbidrag (SBH), eksempler fra både ring- og skinnemontasjer Kikkertens byggehøyde (SBH) med ringmontasje er svært enkelt: Det er halvparten av diameteren på mellomrøret. Noen eksempler: 30 mm ringer: 15 mm SBH 34 mm ringer: 17 mm SBH 35 mm ringer: 17.5 mm SBH 36 mm ringer: 18 mm SBH 40 mm ringer: 20 mm SBH SBH for skinnemontasje er ikke like enkelt, da dette kan variere litt mellom produsent og modell. Det ser ut som skinnebiten typisk pleier å legge til ca. 5-6 mm på høyden. Informasjonen under kommer fra produsenter som svar på spørsmål om avstand fra bunnen av skinnen på kikkerten til senter av mellomrøret. Tar forbehold om feil: Skinnekikkert med 30 mm rør: 20.7 mm SBH: Zeiss V6 1-6x24 23.0 mm SBH: Leica Fortis, Leica Magnus Skinnekikkert med 36 mm rør: 22.2 mm SBH: Blaser 1-7x28 iC 23.6 mm SBH: Zeiss V8 1.1-8x30 (*SBH på Zeiss V8 har ifølge en montasjeprodusent endret seg noe, og blitt noen tideler lavere med årene. De lå på 23.5 mm i starten, og ligger nå på 23.0 mm.) Eksempler på skinnemontasjer og endelige retikkelhøyder Det ser ut som de fleste zeisskinne-montasjer til jaktrifler har et bidrag fra montasjens byggehøyde (MBH) mellom 7-9 mm. Til AR trengs noe høyere, men hvor høyt avhenger av kikkertens byggehøyde (SBH), og hvor høyt man ønsker å ende opp med retikkelet (TBH). Noen eksempler følger. Det er et par zeisskinne-montasjer laget spesifikt for AR, men det er ingenting i veien for å bruke andre montasjer, for eksempel Blaser-montasjer (det er bare å snu de bak frem) så lenge de har picatinny, passende utkragning og høyde. Eneste forskjell blir da at festeanordningen for montasjen kommer på motsatt side av det som er vanlig. I og med at de fleste montasjer ikke stikker så veldig ut bør det gå greit i de fleste tilfeller, selv på boltrifler. Eksempler på montasjer: Uronen Precision Zeiss Scope Mount MBH: 13.8 mm. 75 mm utkragning. Denne montasjen er designet spesielt for AR-15 og AR-10 med Zeiss V8. Retikkelhøyden blir (13.8+23.6) = 37.3 mm TBH for tidlig V8 (0.5 mm lavere for nyere V8. Gammel V8 blir brukt videre her). Festes til riflen med 4 stk M4-skruer med 3 mm sekskantnøkkel, og til kikkerten med 3-4 stk M4 skruer med 2.5 mm sekskantnøkkel. Retikkelhøyden blir (13.8+20.7) = 34.5 mm TBH for V6, altså noe lavere grunnet mindre SBH (20.7 vs. 23.6 mm). Innomount Innomount har en variant som er spesielt utviklet for AR, men denne er ganske høy. MBH: 23.0 mm. 50 mm utkragning. Denne fås med og uten hurtigfeste, og med og uten 6 mrad tilt. Med disse modellene vi man få en retikkelhøyde på (23+23.6) = 46.6 mm TBH for V8, og (23+20.7) = 43.7 mm TBH for V6. Noe høyt kanskje. Bestillingsnumrene er "64-VM-23-50-200c" og "64-VM-23-50-200c-20MOA" (begge hurtigmontasjer, første uten tilt og den andre med 6 mrad tilt). Med vanlig skrufeste er bestillingsnumrene "65-VM-23-50-200c" og "65-VM-23-50-200c-20MOA". Innomount har også en todelt montasje som kanskje er bedre egnet, bestillingsnummer 54-VM-15-00-200c. MBH: 15 mm. Justerbar utkragning mellom 70-130 mm. Hurtigmontasje, uten tilt. Retikkelhøyden blir (15+23.6) = 38.6 mm TBH for V8, og (15+20.7) = 35.7 mm TBH for V6. Rusan-Mikron Rusan-Mikron har en monoblokk-hurtigmontasje, bestillingsnummer "057-ZM-R". MBH: 11 mm. Utkragning 25 mm. Ingen tilt. http://mikron.hr/index.php?route=product/product&path=59_92&product_id=187 Retikkelhøyden blir (11+23.6) = 34.6 mm TBH for V8, og (11+20.7) = 31.7 mm TBH for V6. EAW EAW har et par ulike alternativer, satt sammen av baser og overdeler. Bestillingsnummer "366/00800" er et par med baser (leveres som par), mens "14000" er et par med overdeler. Byggehøyden til montasjen består da av to deler, 10 mm fra basen og 8 mm for overdelen. Totalt gir dette MBH: 18 mm. 20 mm utkragning, ingen tilt. Retikkelhøyden blir (18+23.6) = 41.6 mm TBH for V8, og (18+20.7) = 38.7 mm TBH for V6. For lavere montasje, som jeg ville valgt, kan "14000" overdelen byttes med en "13000" overdel som bygger 5 mm istedenfor 8 mm. Bestillingsnummer blir da 1x "366/00800" for et par med baser (leveres som par), og 1x "13000" for et par med overdeler. Byggehøyden til montasjen blir da 15 mm (istedenfor 18 mm). Totalt gir dette MBH: 15 mm. 20 mm utkragning, ingen tilt. Retikkelhøyden blir (15+23.6) = 38.6 mm TBH for V8, og (15+20.7) = 35.7 mm TBH for V6. MAK MAK har en variant av MAKuick (monoblokk hurtigmontasje) for picatinny og zeisskinne som kan være passende. Bestillingsnummer "50572-4500". MBH: 15.3 mm. Utkragning 50-60 mm. Ingen tilt. Retikkelhøyden blir (15.3+23.6) = 38.9 mm TBH for V8, og (15.3+20.7) = 36.0 mm TBH for V6. Oppsummering: Ringmontasje, modell TBH (mm) Spuhr SP-3026 32.0 Warne R.A.M.P 36.3 LaRue SPR-S (LT158) 37.6 Spuhr SP-3016 37.1 ADM Recon 37.3 JP JPFTSM-30/1 37.3 LaRue SPR-1.5 (LT104)) 38.1 Bobro Precision Optic Mount 38.6 Skinnemontasje, modell MBH (mm) V6 TBH (mm) V8 TBH (mm) Rusan-Mikron 057-ZM-R 11 31.7 34.6 Uronen Precision Zeiss Scope Mount 13.8 34.5 37.3 Innomount 54-VM-15-00-200c 15 35.7 38.6 EAW 366/00800 + 13000 15 35.7 38.6 MAK 50572-4500 15.3 36.0 38.9 EAW 366/00800 + 14000 18 38.7 41.6 Innomount 64-VM-23-50-200c 23 43.7 46.6
 15. Mens standard AR-kikkerthøyde kan sies å ha optisk senter 37.3 mm (1.47") over rail, så har jeg lagt merke til en trend fra USA den siste tiden med å gå over til 49.0 mm (1.93") og 51.8 mm (2.04") -montasjer. Dette ser ut til å være forbigående. Disse er opprinnelig utviklet for skyting med nattbriller eller gassmaske, men noen hevder de kan skyte raskere stående med 1x forstørrelse. Det virker som det er konsensus at det blir vanskelig å få god kinnkontakt på liggende skyting ved at man kommer for lavt i kikkerten. Folk har jo forskjellig anatomi, men tror ikke dette er noe for meg. Holder meg til standard montasje.
×
×
 • Create New...