Jump to content

smiltilverden

Members
 • Posts

  19
 • Joined

 • Last visited

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

smiltilverden's Achievements

Apprentice

Apprentice (3/17)

 • First Post
 • Collaborator
 • Conversation Starter
 • Week One Done
 • One Month Later

Recent Badges

0

Reputation

 1. Skal sjølsagt vere mod.649.....
 2. Hei hjelper ein venn her sidan eg ikkje har peiling på pistol og revolver. Kva vil dere anslå at ein slik pistol er verd i dag? Alternativet til salg er plombering og få på veggen, pga affeksjonsverdi. På forhånd takk.
 3. Heisann eg har dit spørsmål til dei som kan litt om Krag: Eg har fått tak i ein Krag frå 1912 mod 84, som har tjent si tid på seljakt, vore gjemt under krigen, skifta løp på i 70 tallet( tynt ) og brukt til jakt og baneskyting etter dette. No skal eg pusse opp stokken, som forøvrig har mange lag beis, lakk, olje etc på seg. Eg har fått demontert alt utan "fjærene/stopparane" for løpsbanda. Er dei berre pressa inn i stokken? Det er mykje gamal lakk etc som eg reknar med er med på å gjere det vanskelig å få desse ut, men eg spør her før et byrjar å bruke litt meire makt på dei.
 4. Sjekk tråd , kverna dette i hurtigmikser, putta ei god dose pulver i eit norgesglass fylte på med linolje og lot det stå i ei veke å trekke. Siles gjennom for eksemel kaffefilter over i ny beholder og vips klar til bruk.
 5. I staden for nett bør du trekke tynt tau eller tjukk fiskesene over hundegården. Har gode erfaringer med at store fugler ikkje likar å treffe noko slikt i stor fart... Editert skriveleifar
 6. Skyteprøva som er brukt under søknad på seljakt gjeld så lenge seljakta varer (søknadsperiode). https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-03-22-313" target="_blank§ 18. Obligatorisk skyteprøve Ingen har adgang til å drive jakt og felling av storvilt med rifle uten at vedkommende har avlagt skyteprøve samme jaktår. Skyteprøven består av to deler. Det skal først gjennomføres 30 obligatoriske skudd på valgfri blink. Deretter skal det for hver rifle som skal benyttes under jakt og felling av storvilt skytes 5 skudd mot dyrefigur godkjent av Miljødirektoratet. For hver rifle med flere løp må det for hvert løp som skal benyttes til jakt eller felling av storvilt skytes 5 skudd mot dyrefigur. For kombivåpen (rifle–hagle), drillinger og dobbeltløpet rifle skal det skytes 3 skudd mot dyrefigur godkjent av Miljødirektoratet. Alle skuddene mot dyrefigur må være innenfor angitt treffområde. Oppnådd sølvmerke i elgskyting (Norges Jeger- og Fiskerforbunds ferdighetsmerke) og bestått skyteprøve for bjørnejegere, godkjennes som skyteprøve når skyteprogrammene er godkjent av Miljødirektoratet. For storvilt som har jakttid eller fellingsperiode som går fra ett jaktår og over i neste, gjelder skyteprøve som er avlagt i det jaktåret jakten eller fellingen av vedkommende viltart startet. Ergo er skyteprøva som er frå året før (som regel) og som vart nytta under søknad for å få seljakt den dokumentasjonen som du treng. Ein annan sak er at mesteparten av jegarane får vel ei ny bestått skyteprøve i løpet av våren/sumaren. Og ja eg veit at det står storvilt i lovteksta og at sel ligg under fiskdir og alt det der, men det er slik lovteksta er og slik det fungerar.
 7. Ser at Jakt og Friluft, Arendal har 50% avslag på våpen i romjula (http://www.finn.no/finn/torget/annonse? ... rough=true" target="_blank). Dette såg tilforlateleg ut som ein god del bra kjøp, men..... Søkte opp på Finn.no ein del av dei våpena som skal selges til 50 %, og samanliina prisane under salget og prisane som "tilsvarande" våpen annonsert frå Jakt og Friluft Arendal, har hatt på Finn.no tidlegare. Mange av dei hadde ein høgare pris oppgitt på romjulssalget (som fullpris) enn kva dei har vore annonsert med tidlegare. Kan ikkje garantere at dette er same våpena, men eg velgjer å tru det. Så for meg ser det ut som om fullprisen på romjulsalget er auka for å kunne oppnå ein høgare pris ved 50% salg. Dette er ikkje bra gjort.
 8. Heisann eg har sotte og sett om Skogkurs skal arrangere kurs i Saltenområdet (Feltkontrollør kurs) ei stund no, og det skal dei ikkje. Til slutt tok eg kontakt med kursansvarleg for Nordre Nordland, og han kunne fortelle at kurs kunne holdes om nok folk var interessert. Spørsmålet er da til alle dei som er på Kammeret frå Saltenregionen om det er noko interesse for eit slik kurs her?? Sjekk ut sida til Skogkurs og så får me ta ei opptelling over interesserte, slik at det kan meldast i frå til kursarrangøren. http://feltkontroll.skogkurs.no/index.cfm" target="_blank SmilTilVerden
 9. ja no nærmar det seg ein viktig dato: søknadsfrist for ein del reinsjakt.. Statskog har i år gjort på sitt system, slik at det er førstemann til mølla (http://www.statskog.no/jakt/Sider/Villreinjakt.aspx). Dette er da både positivt og negativt. Men det negative er bla a at STATSKOG er ein prispressar oppover på Snøhetta ( jmf Lesja prisar på inatur).. Men men ..... smil til verden
 10. Tja det beste ein kan gjere er å høyre med bøndene i området. Alle bønder har ein generell avtale med Norsk Protein, det er desse som samlar inn daude husdyr. Snakk med ein bonde om kva transportselskap som kjører for Norsk protein, få tak i nummer til transportør og avtal levering når dtransportøren er på veg forbi. Dette kostar nesten ingenting for andre folk å levere der, snakkar om 10-15 kr kg. Då er revane vekke og ingen turgåarar, turistar , dyrevernarar etc har noko som helst å klage på.
 11. Ja ja der smilte lykkens guder til meg. Etter avslag på avslag så har Oppdal Bygdealmenning hatt trekning og jammen ta vart det fritt dyr. Jippi
 12. ja ja same historia kvart år... nokre skal syte og klage... og det er igrun same namna som går igjen av klagarane. Eg sit tilfeldigvis på trekningslistene for 2010 og fram til og med i dag eg ser ikkje den heilt store mafiatendensen der. Eit enkelt reknestykkje : ca 2000-2400 søkarar kvart år og sirka 200-300 kort kvart år. Dette gir tilnærma 10 % sjanse for å få kort. Nokre er heldige nokre er det ikkje........ Nokre er heldige 2 og kanskje 3 år på rad... javel, skal andre bli sur for det?? Eg syns me skal glede oss på vegne av alle dei som har fått kort og ynskje dei god jakt og håpe at dei får ein fantastisk oppleving i fjellet. Me andre må prøve å skaffe oss kort frå andre stader og kanskje på andre stader???
 13. Ja ja då var listene ute og eg glimra med mitt fråvær på dei ....... Då er det berre å brette opp skjorteermane og byrje å sjå om ein får tak i kort på andre måtar Gratulerar med jakt til alle som fekk kort...... eg er sterkt avundsjuk p heile gjengen
 14. Ja ja etter mange fine turar i fjellet under jakta i år så forundrar det meg ikkje at det som kom opp under møte i regi av Lesja Fjellstyre 4 des. faktisk kom opp. Jaktradiobruk i fjellet og mange folk som samjaktar........ og blir guida av ein utkikspost. Det kan vere positivt og negativt dette her men les møtereferatet og sjå kva dei fastbuande meinar om dette og kva dei ønkjer skal skje framover.....
×
×
 • Create New...